Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VI-a

Breviar teoretic și exemple

Mărimi invers proporționale. Regula de trei simplă.

Definiție:
Două mărimi variabile sunt invers proporționale, dacă depind una de cealaltă , astfel
încât dacă una crește de un număr de ori, cealaltă scade de același număr de ori.

Exemple de mărimi invers proporționale:

 Numărul de muncitori și intervalul de timp necesar pentru realizarea unui anumit număr de
piese de același fel.
 Numărul robinetelor ( cu același debit) și timpul de umplere a unui bazin .
 Viteza și timpul necesar parcurgerii unei anumite distanțe.

Exemplu:
Dacă pentru realizarea unei lucrări unui muncitor i-ar trebui 24 de zile, atunci aceeași lucrare ar
putea fi realizată de 2 muncitori in 12 zile, de trei muncitori în 8 zile sau de 4 muncitori în 6 zile.

Datele acestea ar putea fi cuprinse intr-un tabel

nr. muncitori 1 2 3 4
nr. zile 24 12 8 6

Se observa că dacă numărul de muncitori crește, atunci numărul de zile necesare pentru realizarea
lucrării scade de același număr de ori.

Datele din acest tabel ar putea fi reprezentate grafic într-un sistem de axe ortogonale.

Între două mulțimi finite de numere se stabilește o proportionalitate inversă dacă cu elementele
celor două mulțimi de poate forma un șir de produse egale.
Mulțimea ordonată (𝒂𝟏 , 𝒂𝟐 , 𝒂𝟑 , … , 𝒂𝒏 ) este invers proporțională cu mulțimea ordonată
(𝒃𝟏 , 𝒃𝟐 , 𝒃𝟑 , … , 𝒃𝒏 ) dacă 𝒂𝟏 ∙ 𝒃𝟏 = 𝒂𝟐 ∙ 𝒃𝟐 = ⋯ = 𝒂𝒏 ∙ 𝒃𝒏 .

Exemple:
 Mulțimea: {3;4;6} este invers proporțională cu {4;3;2} deoarece 3  4 = 4  3 = 6  2
Prof. Ciordaș Claudiu
Școala Gimnazială „C. Brâncoveanu” Satu Mare
 Mulțimea : {2;3;6} nu este invers proporțională cu {9;6;2} deoarece 2  9 = 3  6  6  2
 Mulțimile {1;2;3;4} și {24;12;8;6} din exemplul anterior sunt invers proporționale deoarece
1  24 = 2  12 = 3  8 = 4  6

Probleme rezolvate

a) Rezolvarea problemelor folosind regula de trei simplă

1. Trei robinete cu același debit umplu un rezervor în 12 ore. În cât timp pot umple același
rezervor 4 robinete?

Aranjam datele problemei si stabilim ce fel de proporționalitate avem între cele două mărimi.
Deoarece numărul robinetelor crește, numărul orelor în care este umplut bazinul va scădea. Deci cele
două marimi sunt invers proporționale.
i.p.
3 robinete ..........................12 ore (Dacă mărimile sunt invers proporționale, al doilea
4 robinete ...........................x ore raport al proporției îl inversăm)

3 x 3  12
= x= =9 R: 9 ore
4 12 4

2. 15 muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile pot termina aceeași lucrare 6
muncitori?

Deoarece numărul muncitorilor scade, numărul zilelor în care este terminată lucrarea va crește. Deci
cele două marimi sunt invers proporționale.
i.p.
15 muncitori .......................... 10 zile
6 muncitori .......................... x zile

15 x 15  10
= x= = 25 R: 25 zile.
6 10 6

3. 6 tractoare pot ara o suprafață în 15 ore. După 3 ore mai vin încă două tractoare. În cât
timp va fi arată întreaga suprafață?

Cele 6 tractoare au lucrat 3 ore până când au venit celelalte două tractoare. Pentru suprafața rămasă de arat,
celor 6 tractoare le-ar mai trebui 12 ore ( 15 – 3 = 12 ). După venirea celor două tractoare, numarul acestora
ajunge la 8. Datele problemei le vom aranja astfel:

i.p.
6 tractoare .......................... 12 ore
8 tractoare .......................... x ore

6 x 6  12
= x= =9
8 12 8

Timpul în care va fi arată întreaga suprafață este 3 + 9 =12 ore R: 12 ore.


Prof. Ciordaș Claudiu
Școala Gimnazială „C. Brâncoveanu” Satu Mare
b) Rezolvarea problemelor folosind mulțimile invers proporționale.

1. Să se afle numerele x și y știind că sunt invers proporționale cu 2 și 3 și că 4x + 6y = 240.

Avem x; y i.p 2;3 x  2 = y  3 = k


k k
x= si y =
2 3
k k
Dacă înlocium în relație vom obține 4 + 6  = 240  2  k + 2  k = 240  4  k = 240
2 3
60 60
 k = 60 . Deci x= si y =  x = 30 si y = 20
2 3

2. Trei muncitori au primit împreună pentru o lucrare suma de 360 de euro. Cât a primit
fiecare muncitor, ştiind că sumele lor sunt invers proporţionale cu numerele 0,2 , 0,(3) şi
0,25.

Fie a, b și c cele trei sume.


Avem a; b; c i.p 0,2; 0, (3); 0,25 a  0,2 = b  0, (3) = c  0,25 = k
1 1 1 1 1 1 a b c
Dar 0,2 = ; 0, (3) = ; 0,25 = atunci a  = b  = c  = k adică = = =k
5 3 4 2 3 4 2 3 4
Deci a = 2k, b = 3k, c = 4k
Dacă înlocuim în relație vom obține 2k + 3k + 4k = 360 , 9k = 360  k = 40 .
Obținem atunci a = 2k = 80, b = 3k = 120, c = 4k = 160
Sumele obtinute de cei trei muncitori sunt 80 euro, 120 euro și 160 euro.

3. Numerele a și b sunt invers proporționale cu 9 și respectiv 12. Cât la sută din a reprezintă b?

a; b i.p 9;12 a  9 = b  12 = k a =


k
si b =
k
9 12
p p k k p k k
Avem relația a = b iar dacă înlocuim a și b obținem  = deci = :
100 100 9 12 100 12 9

p k 9 9
 =  =
100 12 k 12

9  100
p= = 75 R: 75%
12

Prof. Ciordaș Claudiu


Școala Gimnazială „C. Brâncoveanu” Satu Mare

S-ar putea să vă placă și