Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect MCS

Reguli de redactare și predare a proiectului 


Realizați un studiu sociologic privind semnificațiile și practicile sociale, legate de o temă din
sociologia sănătății și medicinei, în Romania contemporană. 
Cerințe: 
 Raportul de cercetare va fi lucrat în echipe de 2-3 studenți, NU individual; 
 Lungimea propriu-zisă a proiectului va fi de 10-12 pagini, alături de alte 20-30
pagini cu datele analizate (transcripturile interviurilor, comentariile/textele online
analizate); 
 Veți obține o analiză a discursurilor studiate implicate în tematica aleasă. 
Metode de cercetare folosite în studiu: 
1) Analiza tematică de conținut (minimum 50  unități analizate – texte, comentarii, postări
etc.). Comentariile online analizate trebuie incluse in Anexa proiectului, în format
text. Numerotați comentariile/textele analizate și specificați autorul, sursa și data postării. 
2) Anchetă sociologică pe bază de interviu semistructurat sau nestructurat (minimum 4
interviuri). Durata minimă a fiecărui interviu este de 20 de minute. Interviurile vor fi predate și în
format audio. Predarea în format audio (link la fișiere) este obligatorie. Interviurile vor fi
transcrise în cea mai mare parte (părțile relevante). Pot să nu fie transcrise integral, dar aspectele
interesante trebuie transcrise și incluse în Anexa proiectului. 
Ambele metode sunt obligatorii! 
Studiul va include: 
 Trecerea în revistă a literaturii sociologice de specialitate (“literature review”
pentru studii sociologice pe tema dată – sociologia bolii și a sănătății); 
 Opțional: Discutați și consensul științific pe tema discutată, dacă este
relevant (dacă există dezbateri împotriva consensului științific); citați sintezele
sistematice sau meta-analizele identificate; 
 Intrați în dialog cu alți sociologi/antropologi care au scris pe teme
similare; identificați conceptele sociologice și folosiți-le în interpretarea
interviurilor; citați lucrările utilizate; 
 Evidențierea specificului sociologic de analiză; 
 Diversitatea discursurilor: cum diferă discursurile respondenților? Cum
diferă discursurile persoanelor în funcție de rolurile și experiențele lor? (de ex.,
discursurile pacienților, mamelor, medicilor, membrilor familiei, profesorilor,
antrenorilor etc); 
 Organizarea socială a fenomenului studiat: care sunt metodele prin care
oamenii se coordonează în această privință? (de ex – coordonarea medic-pacient).
Care sunt obstacolele în organizare și interacțiune (distanțe lungi, costuri ridicate,
calendare nesincronizate, informații divergente, credințe divergente)? Ce
organizații sunt implicate? Ce resurse sunt necesare? Cum circulă informațiile?
Cum circulă banii? 
Reguli de redactare și predare: 
1. Materialul trebuie să respecte normele de redactare în limba română, precum:  

1
 să fie redactat cu diacritice (ă, î, ş, ţ, â) 
 să nu prezinte erori sistematice lexicale, gramaticale, de sintaxă etc. 
2. Pentru a fi punctat și evaluat, raportul de cercetare trebuie să conțină bibliografie.
Materialele ce nu îndeplinesc acest criteriu, nu vor fi evaluate. 
3. Tehnoredactare - font Times New Roman 12, spațiere la 1.15p, Justify, pagini
numerotate. 
4. Denumiți fișierul raportului de cercetare NumePrenume-RaportMCS.docx (ex.
PopescuDana-RaportMCS.docx) 
5. Raportul de cercetare predat va fi în format .doc, .docx sau .odt, NU pdf. 
6. Raportul final va fi urcat pe Microsoft Teams (în spațiul indicat de asistenta de
seminar cu care lucrați), până pe 15 ianuarie 2022, ora  23:59. Lucrările predate cu
întârziere, vor fi depunctate cu 0.15p/ zi (din cele 3 puncte aferente evaluării
raportului). Fiecare raport va fi verificat pentru plagiere și alte posibile similarități în
programul Turnitin. 
 

Structură
Titlu (Interesant, sugestiv) 
Subtitlu (Ex: Un studiu sociologic / calitativ / exploratoriu al....) 
Autori/autoare 
Serie, grupă 
Observație: aceasta este o structură orientativă. Puteți adăuga sub-secțiuni, dar păstrați toate
secțiunile principale. Întrebările scrise cu mov la fiecare secțiune sunt opționale; ștergeți textul
mov din lucrarea voastră! 
1. Introducere 
Ce anume veți studia? 
De ce este acest fenomen interesant (pentru voi), important, actual? De ce merită să fie studiat?
De ce ar citi cineva analiza voastră? 
Cum anume ați ajuns să va intereseze acest fenomen? Experiențe personale sau ale celor din jur
care poate v-au atras atenția. 
În ce fel este utilă o perspectivă sociologică – în plus față de perspective bio-medicale,
psihologice? Cu ce poate sociologia ajuta înțelegerea acestui fenomen? 
2. Studii relevante pe această temă 
Ce concepte sociologice folosiți în analiză? 
De exemplu: 
 Construcția socială a realității 
 Instituție socială, status/rol, socializare, norme sociale 
 Narațiuni: povestiri și personaje; vocabularii de motive 
 Schimbare socială 
 Inegalitate socială 
 Concepte din sociologia medicală și a alimentației 

2
3. Contextul cercetării 
Descrieți, pe baza unei familiarizări prealabile, fenomenul pe care îl studiați ca instituție socială.
Puteți să vă documentați din surse legitime precum articole științifice, enciclopedice sau
jurnalistice de calitate din care să puteți identifica: 
 Principalele status/roluri cu normele, valorile, vocabulariile de motive,
cunoașterile asociate 
 Transformările sociale survenite în ultimul timp 
 Traiectoriile sociale tipice: cum se ajunge la respectivele status/roluri? 
 Diferențele și inegalitățile sociale specifice respectivei instituții: 
o De exemplu, cum diferă practicile oamenilor bogați de cele ale celor săraci
în instituția socială pe care o descrieți (sistemul de sănătate, nutriție, modelare
corporală etc)? 
o Cum diferă practicile respective în funcție de gen sau de vârstă/generație? 
o Cum diferă practicile în funcție de tipul de localitate și mediul
rural/urban? 
4. Întrebarea de cercetare 
Ce aspecte ale instituției sociale observate veți studia mai detaliat? 
 Anumite status/roluri 
 Narațiuni, vocabularii de motive 
 Anumite norme, valori, cunoașteri 
 Anumite inegalități sociale 
 Anumite schimbări sociale 
 Anumite traiectorii sociale tipice pentru a ajunge într-un anumit status/rol 
 Diferențe între normele, valorile, motivațiile, cunoașterile tipice asociate cu
status/roluri diferite  
5. Metoda 
Anchetă sociologică exploratorie pe bază de interviu și analiza tematică de conținut a
comentariilor online.  
Detaliați ghidul de interviu și selecția lotului de respondenți: cum vă vor folosi pentru a răspunde
la întrebarea de cercetare?  
Detaliați grila analizei de conținut – care sunt aspectele urmărite în analiză? Care sunt criteriile
pe baza cărora ați selectat comentariile?  
1. Ghidul de interviu / Grila analizei de conținut 
Cum corespund instrumentele cu întrebarea de cercetare? 
Cum sunt incluse conceptele sociologice folosite? Cum sunt operaționalizate prin întrebări? 
2. Selecția lotului de respondenți / Selecția comentariilor 
Precizați detalii privind: numărul de respondenți, poziția lor socio-demografică și
socială/numărul comentariilor/textelor analizate (aferent sursei), sursa din care au fost selectate. 
Justificați selecția respondenților/comentariilor online în relație cu întrebarea de cercetare: Cum
ați ales respondenții/comentariile sau textele analizate? În ce fel acești respondenți/aceste
comentarii sau texte vă ajută să răspundeți la întrebarea de cercetare? 
 De exemplu, ocupă status/roluri diferite, sau sunt din generații diferite și permit
observarea schimbării sociale, sau permit compararea diferențelor de gen în instituția
studiată 
 În ce fel competențele și experiențele respondenților îi fac să fie surse utile de
informație pentru întrebarea la care vreți să răspundeți? 

3
 
Nu uitați să anonimizați respondenții! 
6. Rezultate 
Ce ați aflat din interviuri și analiza comentariilor, textelor etc. cu privire la întrebarea de
cercetare? 
Organizați rezultatele pe sub-secțiuni tematice. 
Prezentați... 
 clasificările pe care le-ați găsit (tipuri de îndeplinire a status/rolului, tipuri de
relații între status/roluri, tipuri de narațiuni, de vocabularii de motive, de valori, de
cunoaștere etc)  
 schimbările sociale pe care le-ați studiat 
 diferențele sau inegalitățile observate între genuri, generații, clase și categorii
sociale 
 traiectoriile sociale observate 
 alte rezultate interesante 
7. Concluzii 
Ce dificultăți, surprize ați avut pe parcursul cercetării? 
Ce ați aflat privind întrebarea de cercetare? 
Ce ar fi interesant de studiat în continuare? 
8. Referințe 
Precizați toate sursele bibliografice folosind preferabil stilul Harvard de citare. De
exemplu: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing 
9. Descrierea contribuțiilor echipei 
Fiecare autor / autoare va preciza, detaliat, contribuțiile sale la realizarea proiectului. 
10. Anexe 
Includeți în această secțiune comentariile sau textele analizate și/sau  transcripturile
interviurilor, după caz.  
În cazul celor care au optat pentru analiză de conținut, numerotați și specificați sursa,
autorul/autoarea și data comentariilor/textelor selectate. 
În cazul celor care au optat pentru anchetă, includeți în această secțiune transcripturile
interviurilor realizate. 
  
 

S-ar putea să vă placă și