Sunteți pe pagina 1din 42

Arhitect Studio CN

str. Brailita, nr. 90, et. 1, sector 3, Bucuresti, tel/fax: 031.800.4444, mobil: 0722.534.030, mail:office.arhitectstudiocn@gmail.com
R.C. J40/27442/1993, Cod Fiscal RO 5109581, cont RO 40 RNCB 0074 0292 2285 0001 / BCR – S3

CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARILE DE ARHITECTURA

Lucrările care se vor executa au la bază antemăsurători de lucrări.


Lucrările vor trebui executate cu îngrijire, atât în ceea ce priveşte calitatea execuţiei cât
şi a folosirii de materiale de construcţii de foarte bună calitate, conform precizărilor din proiect.
Materialele ce vor fi puse în operă vor trebui să corespundă prevederilor din standarde,
din normele de fabricaţie, din certificatele de calitate pentru cele provenite din import sau din
alte acte normative în vigoare.
Toate lucrările, atât cele prevăzute în proiect, cât şi cele care se pot ivi prin situaţi
diverse, se consideră că se execută în conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale
normativelor, ale prescripţiilor tehnice şi normelor tehnice de protecţia muncii în vigoare în
România.
In cazul în care antreprenorul foloseşte materiale şi echipamente din import, normele
tehnice şi normativele menţionate li se vor adăuga prevederile specifice cerute de firma
producătoare respectivă conform agrementelor tehnice.

REGLEMENTARI GENERALE
Realizarea construcţiei impune executantului cunoaşterea şi folosirea integrală a legislaţiei
actuale în domeniu.
Din acestea, câteva sunt de caracter general care completează reglementările specifice
categoriilor de lucrări pe capitole :
- Legea 10/1995 – asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare,
funcţionare şi calităţii în construcţii
- Legea 50/91 republicata si modificata in octombrie 2004
- Hotararea de guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completata cu
HG nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe
piata a produselor pentru constructii
- SREN ISO 901/2001 – sistem de managementul calitatii. Cerinte
- Normativul P100/1/2006 – proiectarea antiseismică a construcţiilor de
locuinţe, social culturale, industriale şi agrozootehnice;
- Normativul C16-84 – realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente
- Normativul C56-85 – verificarea calitătii şi recepţia lucrărilor de
construcţii;
- Normativul P130-99 – norme metodologice de urmărire a comportării
construcţiilor, inclusive supravegherea curentă a stărilor tehnice;
- Regulamentul MLPAT privind protecţia şi igiena muncii în construcţii
9/N/1993;
- Normativul P118/99 – norme tehnice de proiectare şi realizare a

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 1


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.
ZIDARII DIN CARAMIDA PLINA PRESATA

A. GENERALITATI

1. Obiectul specificatiei
In acest capitol se includ specificatiile pentru zidării din caramida plina presata cu
dimensiunea 240 x 115 x 63 mm, calitatea I, cu mortar M50Z.

2. Concepte de bază

- Peretii portanti interiori si exteriori din zidarie trebuie sa reziste la


sarcinile verticale, sarcinile orizontale si la alte solicitări rezultate din
functiunile spatiilor pe care le inchid
- Peretii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor
greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea vântului si la alte
solicitări rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid
- Peretii portanti si neportanti trebuie să asigure protectia termica,
fonică si acustică fundatiilor pe care le închid.

3. Standarde si normative de referintă

P 100-91 - Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile, industriale si


agrozootehnice.
C 140-79 - Normativ pentru executarea lucrărilor de beton si beton armat.
C 19-79 - Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în constructii.
N.P.22-77 - Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc, categoriei
si clasei de
pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor.
N.P.23-77 - Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si
realizarea
elementelor de constructie.
STAS-6233/76 - Cimenturi, adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie.
STAS-902 1/78 - Var hidratat în pulbere pentru constructii.
STAS-39 10/1-76 - Var pentru constructii.
STAS-5445/l-75 - Ipsos pentru constructii.
STAS-790/73 - Apa pentru mortare si betoane.
STAS-3281/75 - Produse ceramice. Clasificare.
STAS-2945/73 - Cărămizi de constructie din argilă arsă.
STAS-8560/74 - Caramizi de constructie din argila arsă.
STAS-10501/l,2/76 - Corpuri ceramice pentru pereti si clădiri. Conditii tehnice de
calitate, forme si dimensiuni.
STAS-8600/70 - Tolerante în constructii, sistem de tolerante dimensionale.
STAS-l0104/75 - Constructii de zidarie. Principii si metode pentru calculul sectiunilor.
STAS-l0109/0/75 - Constructii civile, industriale si agricole. Lucrari de zidarie.

4. Detalii
Contractorul va executa schite si detalii curente, în care se vor prezenta modalitatile
de executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, teseri, etc.
Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si îmbinări.
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului
înainte de începerea executiei, spre aprobare.
De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc
pentru toate materialele utilizate, astfel încât Inginerul să fie convins de corectitudinea
executiei acestor operatiuni.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 2


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
5. Mostre si testări
Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de
calitate pentru toate materialele utilizate la zidării.

6. Certificate
Contractorul va furniza Inginerului:
a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar .
b) Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar sä se
schimbe furnizorul unui material.
c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip,
armături, căramizi, blocuri, etc.).

7. Costul testelor
Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente,
indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Inginer se vor suporta de
Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.

B. MATERIALE SI PRODUSE

Materiale si produse principale


In cadrul acestor specificatii sunt luate în considerare materialele si produsele
principale la executia zidăriilor curente.
Materialele si produsele se pot clasifica în functie de rolul lor astfel:
a) Materiale de baza -- caramizi, blocuri, placi
b) Materiale auxiliare - mortare, armaturi
c) Accesorii - piese de prindere, ancore, etc.
Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa
corespunda normelor urmatoare:
- Var hidratat în pulbere pentru constructii STAS 9201/80
- Var pasta STAS 146/70
- Argilă pentru mortare pe baza de ciment STAS 4686/71
- Ipsos pentru constructii STAS 545/71
- Cimenturi STAS 1500/77
- Aracet pentru mortare STAS 388/80
- Agregate, nisip natural de carieră STAS 1667/76
- Apa STAS 970/73
- Adeziv plastifiant Disan STAS 7514/70
- Acceleratori pentru întarire STAS 2703-80
- Intârzietori de priza C17-1978
- Aditiv impermeabilizator STAS 8573-78

AUXILIARE (MORTARE)

TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE


(la 1 m3)
Ciment Var Nisip Apa Aracet
kg m3 kg m3 kg
Mortare pentru zidarii caramizi pline
(var pasta sau var hidratat) : F/25-117
- M-10Z (var-ciment) M/31-112 0,100 1660 0,310
- M – 25Z (ciment-var) F/25-165 0,100 1660 0,305
M/31-157
- M – 50 Z (ciment-var) F/25-165 0,090 1600 0,305
M/30-157
- M-100 Z (ciment-var) M/30-275 0,060 1600 0,310
- M-100 Z (ciment) M/30-323 - 1600 0,310

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 3


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Cărămizile, blocurile si alte materiale pentru zidărie vor fi solide, nu vor prezenta
fisuri, sparturi si alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei.
Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci când sunt murdare sau unse.
Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la
dimensiunile si tolerantele admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului.

Livrare, depozitare, manipulare


Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantitatile necesare
conform programului de lucru.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi
producator pentru întreaga cantitate necesara.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă
manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat pâna la punctul de lucru.
Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri,
spargeri, fisurari, etc).
Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere,
în locuri ferite si protejate.
Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca să se evite expunerea la
intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.
Materialele pentru zidărie se vor pastra în stare uscata, ferite de actiunea ploii,
zapezii, soarelui.

4. EXECUTIA ZIDARIEI
a.Abateri premise
Tolerantele de executie:
Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb,
furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, (boboboc), coltarul de lemn sau metal la 90°
echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice
alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei.
La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile :
1. La dimensiunile zidurilor :
- latimea de pâna la 10 cm : +/- 4mm
- latimea de 15 cm: +4 sau - 6mm
- latimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm
- latimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm
- latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm
2. La dimensiunile golurilor :
- egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; - egal mai mare de 1 m: - 15 mm, - 10mm
3. La dimensiunile în plan ale încaperilor:
- latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm
- latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm
4. La dimensiunea rosturilor :
- verticale : + 3, - 2 mm
- orizontale : +3, - 2 mm
5. La planeitatea suprafetelor :
- 8 mm la 2,5 m în orice directie
6. La rectiliniaritatea muchiilor :
- 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
7. La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor :
- 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj
8. Abateri fată de orizontala asizelor :
- 3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea peretelui

b.Operatiuni pregatitoare
Inspectare
Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmeaza sa se execute zidariile.
Nu se vor începe lucrarile înainte de întrunirea conditiilor satisfacătoare.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 4


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Inainte de închiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor îndeparta resturile si se va curata
zona ce urmeaza a fi închisa.
Inainte de începerea executiei, se vor pregati :
- degajarea frontului de lucru
- pregatirea zonelor de amplasare a schelelor
- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni
- asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de
zidărie si a
mortarului
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare
- montarea schelelor, balustradelor de protectie
- punerea în functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat
- verificarea pompei de mortar si probarea ei
- trasarea si verificarea axării zidariei
- verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leagă zidăria de
structura;
- pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc
- rectificarea unor neregularităti din structură

Rosturi
- grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm
- grosimea rosturilor verticale este de 10 mm
- umplerea rosturilor se face mai putin - 1- 1,5 cm de la fata zidului

Ancoraje
Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi, diafragme) se face cu mustătile din otel
beton
prevazute în structură si/sau în zidărie, sau agrafe fixate cu bolturi împuscate sau forate.
Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si
rostul între zidarie si structură se umple complet cu mortar.
Barele de armătură prevazute în zidărie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului
de
mortar va acoperi corespunzător barele de armatura.

Alte prescriptii
- zidaria se începe de la colturi
- întreruperile se lasa sub forma de trepte
- la întreruperea lucrului nu este permisă asternerea mortarului peste ultimul strat de
cärămizi sau blocuri

Suprafetele verticale se vor peria în timpul executiei si se vor pastra în stare de


curatenie.
Spatiul dintre tocurile tâmplăriei si zidarie (când se montează anterior) vor fi bine
umplute cu mortar;
Deasupra golurilor, acolo unde se indică în planse, se vor prevedea buiandrugi din
beton
armat (prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator
specificatiilor:
Se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri si
specificatii
(ghermele, dibluri, piese metalice înglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate în prealabil
de
inginer.

Curătirea si protectia lucrărilor


Lucrarile se vor executa mentinând pe cât posibil o stare de curătenie
corespunzatoare, se îndeparta resturile de mortar de pe laturi, înainte de a se întari.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 5


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Zidaria trebuie sa rămână curată, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar.
Suprafetele de zidărie vor fi protejate pe durata executiei lucrărilor atunci când nu se
lucrează la ele.
Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrănilor, zidurile expuse se
vor proteja la partea superioara cu folii de polietilena.

Verificări si remedieri în vederea receptie lucranilor


Se verifica înscrierea în tolerantele admise
Se indică modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.
Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacere partială sau totala a lucrărilor,
functie de cum va decide Consultantul, urmatoarele:
- nerespectarea prezentelor specificatii
- folosirea materialelor necorespunzatoare
- trasare si executie gresita fata de axe
- executia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte pozitii decât cele
specificate în
planuri si schite

Reguli si metode de verificare


- se vor respecta planurile si specificatiile lucrării
- verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate
prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescriptiilor
- verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două dreptare de 1 m
asezate pe
fetele zidurilor
- verificările teserii corecte a zidăriei, armării, legaturii la colturi, ancorărilor, golurilor,
pieselor
înglobate se fac în cursul executiei prin examinari vizuale
- verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul
de 2 m
lungime
- verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul
si dreptarul de 2 m
- verificarea dimensiunilor încaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se
face prin
masuratori directe cu metrul si ruleta

5. MASURATORI SI DECONTARE
Masuratoare
Cantitatile de lucrăni executate se masoară la unitatea de măsură înscrisa în listele
de cantităti de lucrari.
Decontare
Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare,
stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a
zidariilor.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 6


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
MORTARE PENTRU ZIDARII

1. GENERALITATI

Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru
zidăria din blocuri de beton.

Standarde de referinta
Acolo unde există contraindicatii între recomandările prezentelor specificatii si cele
din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde de referinta:
STAS 388 - 68 Ciment Portland.
STAS 790 - 73 Apă pentru mortare si betoane.
STAS 3910/1 - 76 Var pentru constructii
STAS 9201 - 78 Var hidratat în pulbere pentru constructii.
C 17-18 - Mortare pentru zidarii si tencuieli.
STAS 1667 – 76 Agregate naturale dense pentru mortare.
STAS 2634 - 70 Metode de testare pentru mortare.
TAS 1030 - 70 Mortare obisnuite pentru zidărie.

Mostre si testări
Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte, în conformitate cu STAS 2634-
70, prin prelevare de probe si încercari, de catre un laborator specializat., pe cheltuiala
contractorului, dupa cum urmează:
- rezistenta la compresiune la 28 zile
- consistenta si densitatea mortarului proaspăt : un test la fiecare schimb.
Conditiile de acceptare la receptie a mortarului sunt:
- rezistenta la compresiune la 28 zile;
- consistenta mortar proaspăt;
- densitate mortar proaspat.
Acestea trebuie sa corespunda STAS 2634-70.
Metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune spre aprobare
Consultantului.
Se vor face testări, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din
fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari.
Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producătorului ca cimentul si varul
livrate la santier sunt conform cu specificatiile din standarde.
Mostre de culoare pentru mortar
Dacă în specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti coloranti în amestecurile de
mortar, se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de
reprezentantul arhitectului, conform solicitărilor acestuia. Se va furniza numarul de
esantioane care este necesar pentru acest scop.

2. MATERIALE SI PRODUSE
Materiale

Ciment Portland - cimentul va fi conform STAS 1500/77 si 380/88 fara bule de


aer, de
culoare naturala sau alb, fara constituenti care sa pateze.
Var hidratat - conform STAS 920/80.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 7


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Var pasta conform - STAS 146/70.
Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300
kg/m3.
Agregatele vor fi conform STAS 4686/71, nisip natural de carieră sau de râu. Nisipul
de carieră poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare.
Continutul de nisip natural va fi cel putin 50%.
Apa, conform cu STAS 970/73 va fi curata, potabilă, nepoluată cu petrol în cantitati
dăunătoare, lipsita de săruri solubile, acizi, impuritati de natură organică si alte corpuri
straine.
Nu se va folosi apa de mare, decât în conditiile respectarii C 140/87, anexa VII-3.

Livrare, depozitare, manipulare


Agregate:
1. Agregatele vor fi transportate si depozitate în functie de sursa si sortul lor.
Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor pierderea finetii sau
contaminarea cu pamânt sau alte materiale străine.
2. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou
trecute prin sită înainte de întrebuintare.
3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete
deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.
4. Nu se vor transfera agregatele din mijiocul de transport direct la locul de depozitare
de la santier daca continutul dc umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului
de beton; în acest caz, agregatele se vor depozita separat, pâna ce umiditatea dispare.
Agregatele se vor depozita în silozuni, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La
pregatirea depozitării agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea
materialelor străine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor depozita separat. Inainte
de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h.
Cimentul:
1. Cimentul se va livra la locul dc amestecare în saci originali, etansi, purtând eticheta
pe care s-au înscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va
depozita în cladiri închise, ferit de umezeala.
2. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1 % fata de greutatea
specificată.
3. Dacă Consultantul aproba livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru
depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile
de ciment în siloz.
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara
aprobare.
Cimentul, varul si celelalte materiale cu praf se vor livra în saci, ambalaje întregi sau
alte containere adecvate, aprobate, care vor avea o etichetă vizibila pe care s-au înscris
numele producatorului si sortul.
Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite patrunderea unor
materiale straine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele
vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor.
Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele sau containerele lor
originale, având eticheta cu numele producatorului si astfel încât să se evite deteriorarea,
permitând în acelasi timp identificarea lor.
Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse, pe suporti mai
înalti cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp,
cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.
Se va îndeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priza.

Amestecuri pentru mortare


Generalităti
1. Se vor măsura materialele pentru lucrari, astfel încât proportiile specificate de
materiale în amestecul de mortar să poată fi controlate si mentinute cu strictete
în timpul desfasurarii lucrărilor.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 8


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
2. Daca nu se specifică altfel, proportiile se vor stabili conform () 1211, () 1213.
3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca
ingredient pentru mortar este considerată astfel:

Material Greutatea pe metru cub


Ciment Portland 1 506 kg
Pasta de var (consistentă 12 cm) 1 300 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1 350 kg

Prepararea mortarelor
Mortarul se amestecă bine si numai în cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea
mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate
satisfacătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortanul se va pune în
opera într-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite
adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru
este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul
care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepărtat.
Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepanarea se va face în mixere
mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlata cu precizie si uniformitate.
Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: douä minute pentru amestecul materialelor
uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de
amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul mixerului.
Tamburul se goleste complet înainte de adaugarea lotului urmator.
Mortarul folosit de rostuire va fi uscat atât încât sa aiba proprietati plastice care sa
permită folosirea lui la umplerea rosturilor.

Transportul mortarului
Se va face cu utilaje adecvate.
Durata maxima de transport va fi astfel apreciată încât transportul si punerea în
opera a mortarelor sa se facă:
- în maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;
- în maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara
întârzietor de priză;
- în maxim 16 ore, pentru mortarele cu întânzietor de priză.

3. MASURATOARE SI DECONTARE

Pentru lucrarile din aceasta sectiune nu se fac decontări cantitative separat, ci se


cuprind în cadrul lucrărilor de zidarie, conform articolelor de cantitati de lucrari.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 9


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
PERETI DIN GIPS CARTON

 Placari cu gips carton pe pereti existenti si noi din caramida – 6.25 cm


 Placari cu gips carton la ghene instalatii – 7.5 cm
 Pereti de compartimentare din gips carton – 12.5 cm

Cap. I – Documentatie de referinta


Standarde, normative, agremente tehnice
 C56 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
 STAS 5838/1 – Vata minerala si produse din vata minerala. Conditii tehnice
generale de calitate
 STAS 5838/5 – Placi din vata minerala
Agrementele tehnice pentru placile din gisp carton si pentru sistemul de sustinere si de
aplicare la pereti

Cap. II – Cerinte de calitate pentru materiale


II.1. Aptitudinea de exploatare
Panourile pentru pereti usori de compartimentare corespund din punct de vedere al
sigurantei in exploatare, constituind, elemente neportante de constructii.
Ele prezinta rezistenta si stabilitatea corespunzatoare la actiunea simultana a sarcinilor
statice si dinamice la care pot fi supusi peretii despartitori.
Aceste performante sunt realizate prin modul de alcatuire al panourilor si al sistemelor
de prindere la plafon si pardoseala.
Din punct de vedere al comportarii la foc se mentioneaza ca toate elementele
componente (rame, piese din tabla de otel, geamuri, vata de sticla) fac parte din clasa de
combustibilitate C0.
Panourile nu contin produse care sa emane pulberi sau noxe periculoase in atmosfera.

II.2. Materiale si produse principale


 placi din vata minerala tip G 90, G 100 sau similar
 placi din gips carton normale (standard) si dupa caz, rezistente la foc sau umiditate,
de 12.5 mm grosime
 profile de montaj UW 50, UW 75 sau UW 100 mm
 profile montanti CW 35, CW 50, CW 75 sau CW 100 mm, curente sau pentru gol de
usa
 suruburi autofiletante
 suruburi cu dibluri de platic
 banda de rost cu imaslitura de fibra de sticla
 chit specific de rost sau de acoperire

Cap. III – Conditii de executare a lucrarilor

1. Operatii preliminare
Executia peretilor despartitori se va incepe dupa terminarea lucrarilor laperetii
exteriori si a sapei la stratul support al pardoselilor din beton.
Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul si pozitia exacta a
golurilor de usi. Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu, cu nivela
si dreptarul.
2. Executia peretelui
Profilele de racordare UW se prevad pe o singura faza cu benzi de etansare pentru

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 10


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
racorduri si se fixeaza de pardoseala cu elemente de prindere universala, la distante de 80
cm intre ele.
La pardoseala, pe latimea usilor nu se monteaza profil de racordare.
Pe peretii adiacenti se realizeaza racordul din profile CW.
Pentru o buna izolare fonica, profilele de racordare se preseaza cat mai strans de
elementele de constructie.
Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2 cm in profilele de racordare cu
planseul.
Profilul montant se introduce mai intai in profilul de racoradre de jos, iar apoi in cel
de sus.
Apoi se dispun profilele montanti la un interax de 60 cm. Profilele se dispun cu latura
deschisa spre directia de montaj, in asa fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la
munchia stabilita.
Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120 cm).
Panourile de gips carton se fixeaza pe profilele de montanti cu o surubelnita
electrica, folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 cm pentru panotare simpla si la
75 cm pentru panotare dubla.
Din cauza necesitatii de alternare a rosturilor al doliea rand se monteaza incepand
cu o jumatate de panou (60 cm).
Cand este prevazuta in proiect izolarea fonica sau termica a peretelui se fixeaza
izolatia pe vata minerala dupa panotarea primei fete a panoului.
Spatiul liber din interior trebuie izolat in totalitate.panotarea celei de a doua fete se
incepe cu o jumatate de latime de panou () 60 cm, in asa fel incat rosturile celor doua fete
sa fie decalate cu latimea unui camp dintre montanti.
Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racordarilor si a
capetelor de suruburi, cu benzi de etansare si pasta speciala.
La golurile de usi, profilele pentru montanti se fixeaza de profilele de racordare cu
pardoaseala prin nituri cu cap ascuns.
Profilele de racordare cu pardoseala trebuie prinse de pardoseala, in stanga si in
dreapta usii cu cate doua dibluri.
Drept buiandrug al usii, se monteaza in partea superioara a usii un profil UW.
Alaturarea panourilor din care se realizeaza peretele trebuie sa se faca intodeauna
deasupra buiandrugului, si in nici un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului.
Pentru montarea tocurilor de usi de lemn se recomanda ca profilele montanti sa fie
cu partea deschisa spre toc si sa fie prevazute in interior cu un montant de lemn.
Eventualele instalatii se monteaza in golul din pereti, dupa ce s-a executat
panotarea primei fete.
La racordarea dintre pereti se prevad benzi de etansare pentru racorduri, care la
peretii rezistenti la foc vor fi din clasa de combustibiltate CO (CA1), respective fibra de
sticla.
Rosturile se umplu cu pasta speciala sau cu chit permanent elastic si posibil de
vopsit.
Dupa caz, suprafata peretelui se rectifica cu pasta speciala si se finiseaza prin tapetare,
placare cu faianta, sau vopsire, conform precizarilor proiectului.

Cap. IV – Conditii de livrare, transport, depozitare


Vor fi precizate de furnizori pentru ase asigura integritatea panourilor si conditiile de
microlclimat pentru a nu fi afectat materialul din care sunt alcatuite

Cap. V – Controlul calitatiii si receptia lucrarilor


V.1. Controlul calitatii
Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi
insotite de agrementul ethnic legal emis de laboratoarele autorizate din Romania.
Pentru executie se vor face verificari la :
 aspectul si starea generala
 elementele geometrice-grosime, planeitate, pante (unde este cazul)
 fixarea panourilor pe support

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 11


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
 rosturi
 corespondenta cu proiectul
Acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca
aspectul compartimentarii nu sete corespunzator, se va executa refacerea acestuia,
conform prescriptiilor specificate.

V.2. Receptia lucrarilor

Abateri admise
Devierea de la cota de referinta in planuri pentru panourile montante, este de +4.5
mm pe metru.
Diferenta de planeitate la pardoseala si tavan masurata pe o lungime de 3 m, este
de + 3 mm
La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica :
 aspectul si starea generala
 elementele geometrice (grosime, planeitate, verticalitate)
 fixarea panourilor pe support
 corespondenta cu proiectul
Denivelarea admisa de la cota de referinta din plan este de + 1.5 mm/m
Diferenta de planeitate admisa intre pardoseala si tavan este de 3 mm/m
Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse pentru structura de sustinere si
pentru finalizarea proiectului.
Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a acestui tip de perete va fi
asigurat numai daca personalul de executie a fost calificat pentru acest gen de lucrari.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 12


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
PLAFOANE SUSPENDATE DIN GIPS-CARTON

1. GENERALITATI
Sistemul modular de plafoane suspendate cu placi din gips-carton se utilizeaza la finisarea
tavanelor cu structuri din beton, metal sau lemn, in incaperi cu umiditatea maxima de 70% si
temperatura de 10-35*C situate in constructii civile, social – culturale, industriale noi, sau la
renovarea constructiilor existente.
Plafoanele suspendate cu placi din gips-carton se fixeaza prin intermediul unor sisteme
ortogonale de agatare denumite mai departe « GRID ». Acestea trebuie sa fie agrementate in tara
si compatibile cu placile plafonului.

2. CERINTE DE REZISTENTA SI STABILITATE


Plafoanele suspendate cu placi din gips-carton nu participa la stabilitatea generala a
constructiei. Ele sint considerate elemente nestructurale si trebuie sa respecte cerintele legate de
seismicitate pentru elementele care nu fac parte din structura de rezistenta, prevazute din
Normativul P100-92. Aceste prevederi se aplica atit pentru plafon, cit si pentru elementele care
reazama pe acesta ( lampi, guri ale instalatiei de climatizare, pereti de compartimentare
demontabili).
La alegerea modului de sustinere a sistemului si a intervalului maxim dintre punctele de fixare
se va tine seama de tipul suportului in care se efectueaza fixarea(beton sau metal), tipul sistemului
de sustinere si al placilor din gips-carton, al eventualelor accesorii( corpuri de iluminat, termoizolatii
suplimentare), precum si al peretilor usori de compartimentare, astfel incit sa fie asigurata
stabilitatea acestuia. Pentru peretii usori de compartimentare trebuie asigurata o fixare stabila a
acestora la partea superioara, in gridul plafonului.

3. CERINTELE DE IZOLARE FONICA SI TERMICA


Coeficientul de conductibilitate termica al placilor trebuie sa fie de minim 0,058 W/mK astfel incit
sistemul sa poata contribui la cresterea confortului termic al incaperilor in care sint utilizate.
In functie de tipul placilor utilizate, coeficientul de absorbtie sonora trebuie sa fie cuprins intre
0,50 si 0,55.
Reflexia luminii, in functie de modul de finisare al suprafetei vizibile trebuie sa fie cuprins intre
75-85%.

4. CERINTE PRIVIND SIGURANTA LA FOC


Placile trebuie sa fie incadrate in clasa materialelor practic incombustibile, C1 – conform
Normativului P118-99. Producatorul trebuie sa prezinte o declaratie conform careia materialul
utilizat la realizarea placilor din gips-carton nu contine azbest sau alte substante daunatoare
sanatatii.

5. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A MONTAJULUI


Elementele care compun gridul de sustinere a plafoanelor sint :
- corniere ( wall angle) ;
- barele longitudinale – grinda suspendata de sustinere a transversalei;
- barele transversale – componente metalice care se imbina pentru a sustine placile
tavanului ;
- placile tavanului cu dimensiuni de 1200mm x 3000mm.
Daca se doreste iluminat fluorescent, se pot insera lampi .
Pe linga materialele plafonului, aveti nevoie de furnituri suplimentare :
- cirlige pentru suspendarea plafonului de grinzi, la intervale de 900mm, cantitatile necesare
variind in functie de plan ;

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 13


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
- sirma de agatat pentru fiecare cirlig(18 ga si 12 ga) ;
- profile UD 28/27, CD60/27 ;
- prinzatoare de profile
- prinzatoare incrucisate

5.2. Planificarea si instalarea plafonului


Localizarea Centrului Camerei
Determinati linia de centru a camerei de preferinta perpendicular pe grinzile tavanului.
Aliniati profilele U principale, perpendicular pe grinzile tavanului.
- Pentru modelul de retea 500 x 1000 mm :
Aplicati procedura pentru localizarea profilului U principal marcind intervale de 500mm.
Pentru localizarea profilelor transversale se marcheaza pe profilul U principal intervale de 500
mm, incepind din centrul camerei.

Verificarea Marcajului
Daca dupa terminarea planului, profilele de margine sint la o distanta mai mica sau egala cu
10cm, fata de penultimul profil de cimp, trasarea s-a executat corect.

Verificarea Materialelor
Conform proiectului partii de arhitectura, determinati cantitatea cornierelor, a profilelor U
principale, transversale si placile de tavan necesare si transportati-le la punctul de lucru.
De asemenea, aveti nevoie de sirma si cirlige pentru fiecare 500mm a profilelor T principale.

5.3 Instalarea plafonului pas cu pas


Inaltimea de suspendare ( inaltimea plafonului ) se traseaza pe pereti iar profilul UD se
fixeaza pe cu dibluri si suruburi potrivite ( distanta dintre dibluri 500mm). Pe tavanul initial se
traseaza punctele de prindere iar tijele se agata cu ajutorul unor dibluri si suruburi corespunzatoare.
Agatatoarea ancora rapida se impinge pe tirant. Profilul portant CD se agata de ancora
rapida si pentru fixare se apasa in jos. Alinierea pe inaltime se face prin impingerea ancorelor
rapide pe tirant.
In cele din urma profilele de montaj CD se prind, prin intermediul prinzatorului incrucisat, de
profilele portante. Inaintea placii se va urmari asigurarea orizontalitatii structurii portante.
Placile de gips-carton de 12,5mm sint prinse cu suruburi rapide de 25mm de profilele de
montaj perpendicular pe care trebuie sa fie orientate laturile lungi ale placilor.
Se va urmari ca imbinarile placilor sa nu coincida iar imbinarea marginilor placilor sa fie cit
mai strinsa. Nu se insurubeaza profilele CD sau placile de profilul de contur UD

6. INTRETINEREA PLAFOANELOR SUSPENDATE


Se va face prin stergerea de praf cu perii sau cirpe moi, curate si uscate, atit a placilor, cit si
a gridului.
Eventualele pete sau zone umezite, in functie de natura si marimea lor, se pot curata cu
guma de sters sau cu o cirpa moale, usor umezita cu apa calduta si sapun. Nu se va lasa ud, ci se
va sterge imediat cu o cirpa moale, curata si uscata.
Aceasta operatie se va executa dupa ce placa murdarita va fi scoasa de pe pozitie.
Eventualele murdariri grele, sau deteriorari ale placilor duc la inlocuirea acestora cu placi de
acelasi tip.

7. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR


La receptia lucrarilor de montaj ale plafoanelor suspendate, se va verifica, in primul rind,
cota la care a fost montat, apoi corectitudinea montajului ( gridul) si aspectul general. Suprafata
plafonului suspendat nu trebuie sa prezinte diferente de culoare, placi stirbite sau marginea taiata
neingrijit.
Nu se admit suprafete neacoperite, montajul de placi de placa pe locurile unde incep placi
intregi, completari la margini de dimensiuni mai mici de 30 cm pe o latura.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 14


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
SAPE PENTRU PARDOSELI

GENERALITATI

Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul
suport al pardoselilor.
Acest capitol va completa capitolele cuprinzând specificatii pentru executarea
următoarelor tipuri de pardoseli :
- pardoseli din dale mozaicate;
- pardoseli din gresie ceramică;
- pardoseli din plăci de ciment.

Standarde si normative de referintă


Acolo unde există contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile
standardelor si normativelor enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde
STAS 388-80 - Ciment Portland
STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane
STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarii
STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali
STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidărie si tencuieli. Metode de încercare.
Normative
C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidărie si
tencuiala
C35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificările si
completările
acestuia.

Mostre si testări
Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din
STAS
2634-80 si anume:
- rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m3 mortar.
- consistenta si densitatea mortarului proaspat : un test la fiecare schimb.
Conditii de acceptare la receptie a mortarului :
- rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm2;

- consistenta mortar proaspat: 12 cm;


- densitate mortar proaspăt: min. 1950 kg/m3
Metoda de testare si rezultatul încercărilor laboratorului se vor supune spre aprobare
Consultantului.
Se vor face testari, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din
fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 15


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Se va pune la dispozitia Consultantului certificatul producatorului prin care se atesta ca
cimentul livrat la santier este conform cu specificatiile.

MATERLALE SI PRODUSE

Ciment gri Portland, conform STAS 388-80, fara bule de aer, de culoare naturală sau
alb, fară constituenti care sa pateze.
Agregate naturale (nisip, 0 - 7 mm) conform STAS 1667-76, având densitatea în
gramada, în stare afânată de minimum 1200 kg/m3.
Nisipul de cariera poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare.
Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.
Apă conform STAS 790 - 84.
Apa va fi potabilă, curată, fară urme de grăsime sau alte substante care pot păta, nu va
contine acizi.
Plastifianti de tip DISAN (produs românesc) sau alti similari apropiati.

Livrare, depozitare, manipulare


Agregate
1. Agregatele vor fi transportate si depozitate în functie de sursa si sortul lor.
Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor, pierderea finetii
sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine.
2. Daca agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou
trecute prin sită înainte de întrebuintare.
3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete
deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.
4. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare
de la santier dacă continutul de umiditate este astfel încât poate afecta precizia
amestecului de mortar; în acest caz agregatele se vor depozita separat până ce
umiditatea dispare.
5. Agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu suprafete dure, curate.
La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea
materialelor străine. Agregatele de tipuri si mărimi diferite se vor depozita separat.
Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore.
Cimentul :
1. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali, etansi, purtând etichete pe
care
s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita în
clădiri închise, ferit de umezeală.

2. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată de greutatea


specificata.
3. Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru
depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate.
Nu se vor amesteca mărcile si tipurile de ciment în siloz.
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara
aprobarea Consultantului.
Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite patrunderea unor
materiale străine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.
Materialele vor fi livrate în timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor.
Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse, pe suporti mai
înalti cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur.
Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va
fi acoperit cu prelate impermeabile.
Se va îndeparta de pe santier cimetul nefolosit care s-a întărit sau a facut priză.

Amestecuri pentru mortar


Generalitati

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 16


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
1. Se vor masura materialele pe lucrari astfel încât proportiile specificate în amestecul
de mortar să poata fi controlate si mentinute cu strictete în timpul desfasurării lucrărilor.
2. Dacă nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili după volum.
3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material fobosit ca
ingredient pentru mortar este considerata astfel:

Material Greutatea pe metru cub


Ciment Portland 1506 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg

Dozaje, compozitii
1. Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip în proportie
de 1:3,5 (circa 405 kg ciment la m3 mortar).

EXECUTIE

Prepararea mortarului
Mortarul se amestecă bine si numai în cantităti ce se vor folosi imediat. La
prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de
lucrabilitate satisfacătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul
se va pune în opera într-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se
permite adaugarea apei în mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar
acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mortarului. Mortarul care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepărtat.
Dacă nu se aprobă altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face în mixere
mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate.
Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si
3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din
fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de producätorul mixerului. Tamburul se
goleste complet înainte de adăugarea lotului următor.
Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atât încât sa aiba proprietati plastice care să
permită folosirea lui la umplerea rosturilor.
Transportul mortarului:
1. Se face cu utilaje adecvate.
Durata maxima de transport va fi astfel apreciată, încât transportul si punerea în
opera a mortarelor să se faca :
- în maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;
- în maxim 1 oră de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment- var - fara
întârzietor de priza;
- în maximum 2 ore, pentru mortarele cu întârzietor de priză.

Operatiuni pregatitoare
Imediat înainte de turnarea sapei, betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile
de materiale vor fi îndepărtate. Suprafata betonului va fi curătată de praf.
Sapele vor fi turnate într-o singură operatie si vor fi driscuite; atunci când sunt partial
uscate, vor fi periate pentru obtinerea unei suprafete striate.
Sapa de mortar de cirment se execută în timp de minimum 24 ore si maximum 24
zile de la turnarea planseului de beton simplu sau armat.
Sapa se va executa în spatii în care s-au executat deja urmatoarele operatiuni de
finisare:
1. pozarea peretilor despartitori;
2. executarea tencuielilor;
3. pozarea tocurilor pentru usi interioare;
4. executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare.
Se verifica ca planseul de beton sa aibă abaterile de la planeitate admise maxime
astfel:
- planeitate: +/- 4 mm la 2 m;

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 17


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
- denivelări între 2 elemente prefabricate alaturate (plăci): +/- 0,5 mm.

Executarea sapei
Sapele vor avea grosimea indicată în planuri.
Dacă nu se specifica altfel sapa va avea grosimea de 22 mm. indiferent de stratul pe
care se aplică (beton sau hidroizolatie) sau de tipul pardoselii care se aplică ulterior.
Se va avea de asemenea o grija deosebită la executarea pantelor conform
desenelor, la spatiile umede (băi, bucatarii, spalatorii, etc.).
Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impurităti,
praf, moloz, se răzuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar căzute din alte procese
tehnologice, se măturä si se spala cu jetul de apă, fară sa se inunde.
Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.
Se trasează nivelul, pornind de la linia de vagris.
Mortarul se aplică pe pardoseală cu pompe sau alte mijloace si se nivelează cu
dreptarul, apoi se driscuieste suprafata.
Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta
a stratului suport al pardoselii.

Curătare si protectie
Sapele vor fi acoperite pentru a se împiedica uscarea rapidă.
După executarea sapei, Antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le
consideră adecvate.

Defecte admisibile si remedieri


După executare, sapa va fi lasata în stare perfecta, conform planurilor. Va fi obtinuta
aprobarea Consultantului.
Toate lucrările defectuoase vor fi înlăturate si înlocuite la cererea Consultantului.
Volumul lucrărilor care urmeaza sa fie înlaturate si metodele de înlăturare si înlocuire vor fi
cele indicate de Consultant.
Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrările de înlaturare si
înlocuire a sapelor defectuoase.
Dupa părerea Consultantului, nu sunt admise lucrările dacă:
1. Sapa nu îndeplineste conditiile prevazute în specificatii;
2. Suprafata sapei este mult prea deteriorată pentru a putea fi acceptată.
3. Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect.
4. Datorita încarcarilor premature sapa s-a deformat sau a fost deteriorata.

MASURARE SI DECONTARE
Sapele nu vor fi platite separat.
Sapa se va deconta separat numai în cazul în care, fata de grosimile prevazute în
specificatii si detaliile din planse. Beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 18


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
COVOR PVC PENTRU SPITALE

1. REPARTIZAREA ZONELOR DE RISC IN MEDIUL SANITAR

 ZONA 1 RISC SANITAR MINIM – contaminare inferioara 125CFU*/25 cm3

- Holuri de intrare, birouri, serviciu tehnic-administrativ ;

 ZONA 2 RISC SANITAR MODERAT- contaminare inferioara 50 CFU*/ 25 cm3

- Saloane, sali de asteptare, circulatii, scari si ascensoare, sali de tratament,


grupuri sanitare, farmacie ;

CFU* : unitati de colonii

2. PARDOSEALA SI PERETI IN SPITALE

Alegerea tipului corect de pardoseala se face in conformitate cu urmatorii factori :


Rezistenta-Durabilitate
Igiena-Intretinere
Estetica-Confort
Izolatia fonica
Securitate-Mediu

3. CALITATI
DEZINFECTIA - ROLUL PARDOSELII
Pardoselile din mediul sanitar pot constitui rezervoare importante de
microorganisme. In functie de proprietatile fizico-chimice pardosela poate fixa
microorganismele ce supravietuiesc si apoi pot permite dezvoltarea acestora de indata
ce gasesc conditiile necesare.
Materialele pot de asemenea constitui potentiale rezervoare microbiene pornind
de la contaminarea microbiana fie prin contact, pe cale aeriana sau prin remiterea in
suspensie a gemenilor din aer cu ocazia perturbarii aeraulicesau mecanice in timpul
operatiilor de curatenie.

PARDOSELI TEHNICE PENTRU REDUCEREA PROLIFERARII BACTERIENE


Alegerea corecta a pardoselilor din mediul sanitar trebuie sa se faca astfel incat
pardoseala din PVC trebuie sa nu constituie centrii favorizanti de crestere a populatiilor
microbiene.
Din aceste considerente pardoselile sunt tratate bacteriostatic si fungistatic
pentru a asigura propria lor protectie si a nu genera proliferare bacteriana. Pentru a
reduce numarul de bacterii pe sol este indispensabil a se utiliza metode de intretinere
corespunzatoare virusilor si bacteriilor vizate si este obligatoriu ca pardoseala sa fie
tratata.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 19


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Tehnicile de intretinere adaptate participa la lupta impotriva imbolnavirilor ( prima
cauza fiind apa utilizata pentru spalarea mainilor si obiectelor), dezinfectia fiind cea mai
buna metoda de protejare a pardoselilor.

TRATAMENTE IN PROCESUL DE FABRICATIE PENTRU A FACILITA


INTRETINEREA SI A FAVORIZA O MAI BUNA IGIENA
Pardoselile sunt tratate bacteriostatic si fungistatic din punct de vedere igenic.
Protectia suprafetelor realizata in timpul fabricatiei pentru PVC faciliteaza
intretinerea si evita aplicarea ulterioara a unei metalizari ( polish).
Aceste tratamente de suprafata nu constituie centrii de dezvoltare a
microorganismelor si sunt indispensabile pentru PVC in vederea asigurarii unei bariere
de proliferare a bacteriilor in pardoseala.
Tratamentele de suprafata au un dublu avantaj : absenta porozitatii si a
rugozitatii.

4. CARACTERISTICI
1. PARDOSELI PVC ZONA 2 DE RISC
- pardoseala din pvc eterogen in rulouri, model nedirectional
- strat de uzura din PVC pur transparent
- strat de protectie PU
- tratament BIOSTATIC pentru prevenirea dezvolarii germenilor si bacteriilor 
- usor de intretinut : WAX FREE tratament protectie
- antistatic
- grosime totala : 2,6 mm
- grosime strat uzura : min 0,7 mm
- clasificare la trafic : U4P3
- izolatie fonica : min 15 dB
- rezistenta la poansonare : 0,06 mm
- rezistenta la abraziune : grupa T
- rezistenta la foc : Bfl
- densitate de fum : S1
- rezistenta la lumina : 7
- rezistenta la alunecare R10
- stabilitate dimensionala : < 0,10 %

2.FOLIE PVC PENTRU PERETI


Acoperitoare de pereti din PVC eterogen compact sub forma de rulouri, sudabil la
cald,
Grosime totala : min 0,9 mm

5. MONTAJUL PARDOSELILOR DIN PVC


Suportul pe care se monteaza trebuie sa fie : dur, curat, uscat ( umiditate remanenta
max 5% ), fara denivelari ( abatere de planeitate max 2 mm la rigla de 3m ).

Montarea pardoselilor din pvc in spatii sanitare se face cu ridicare pe perete 10 cm.
1. pregatirea suprafetei ( curatare de praf si a eventualelor asperitati )
2. lipirea perimetrala a profilului de racordare la perete ( lipire cu adeziv de contact )
3. debitarea covorului PVC
4. aplicarea adezivului acrilic si lipirea covorului pvc
5. in zona pardoselei adiacenta peretelui 10 cm si cei 10 cm pe perete se vor lipi cu
un adeziv de contact.
6. la min 24 ore de la lipire se executa sudura la cald cu cordon de sudura din pvc.

Montarea foliei de pvc pe perete


Peretele trebuie sa fie : dur, curat, uscat ( umiditate remanenta max 5% ), fara

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 20


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
denivelari , ( glet sau gipscarton )

Montarea pe perete a foliei pvc se va face cu adezivi acrilici si se va suprapune 2cm


peste pardoseala ridicata pe perete. Sudura la cald cu cordon de sudura pvc la min 24 ore
de la montare.

VOPSITORII LAVABILE CU PROPRIETATI FUNICIGIDE SI BACTERICIDE DE


DURATA

Descrierea produslui

Vopsea cu proprietăţi fungicide şi bactericide de durată.


Clasa1 de lavabilitate, adică rezistentă la frecare. Foarte rezistentă la curăţare şi spălare

Domenii de utilizare:
Este o vopsea speciala, având în compoziţie substanţe fungicide si bactericide, fiind astfel
recomandata în special pentru vopsitorii în spatii interioare afectate de mucegai, precum si
pentru a asigura protecţia acestor spatii împotriva mucegaiului. Recomandată mai ales
pentru vopsitorii în spatii industriale si alimentare, cum ar fi: berarii, măcelării, lăptării,
spitale, spaţii cu destinaţie sanitară, dar şi în locuinte.

Proprietati:
 Foarte rezistenta la spalare si curatare,
 Diluabila cu apa, miros foarte slab.
 Capacitate mare de difuzie.
 Proprietati fungicide si bactericide de durata.
 Usor de prelucrat.
 Rezistenta la dezinfectanti pe baza de apa.
 Respecta normele de igiena a spatiilor alimentare.

Date conform DIN EN 13 300


 uzura prin frecare umedă - clasa întâi
 raportul de contrast:
capacitate de acoperire clasa a doua, în condiţiile unei rentabilităţi de 7m 2/lt. respectiv
140 ml / m2.
 gradul de luciu: mat mătăsos
 granulaţia maximă: fină (<100m)

Densitatea:
cca.1,25 g / cm3
Nuanţa : Alb
Depozitare:
La rece, ferit de îngheţ.

De reţinut:

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 21


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, aceştia se clătesc imediat cu apă şi
se consultă doctorul. La contactul cu pielea se spală. În cazul înghiţirii se cere imediat sfatul
medicului, pentru că există posibilitatea distrugerii florei intestinale. A nu se deversa in
canalizări, ape si sol.
Nu se recomanda aplicarea prin sprituire.

Reciclarea:
Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile de material, dupa uscare devin gunoi
menajer

Compozitie:
Oxid de titan, oxid de zinc, silicati, dispersie sintetica polivinilica, carbonat de calciu, apa,
aditivi, conservanti

Compoziţia straturilor:
Grund respectiv strat intermediar - diluată cu max. 10% apă.
Strat final - diluată cu max. 5% apă.

Cerinţe la aplicare:
Cu pensula sau cu rola. Aparatele de lucru se curăţă cu apă după folosire.

Consum:
Circa 140 ml/m2 pe strat pe suporturi netede. Pe suprafeţe neuniforme corespunzător mai
mult.
Un consum exact se poate stabili după efectuarea unor probe. Grosimea stratului de
vopsea influenţează decisiv efectele bactericidului şi fungicidului în timp. A se aplica saturat.
Valorile de consum minim trebuiesc respectate.

Temperatura minimă de lucru:


+50C pentru suport şi aer.

Timp de uscare:
La +200C si 65% umiditate în aer,după 4-6 ore uscare de suprafaţă, timp total de uscare 3
zile.
La temperaturi mai scăzute şi umiditate în aer mai ridicată, aceşti timpi se prelungesc.

Suporturile din proiect sunt:


- tencuieli de mortar
- glet de ipsos
- placi din gips carton
Suporturile trebuie sa fie uscate, curate si fara substante de separare.
Tencuielile cu absorbtii normale se vopsesc fara o prelucrare prealabila.
Gleturile de ipsos si tencuielile poroase, nisipoase si absorbante se grunduiesc conform
instructiunilor furnizorului.
La placile de gips carton se slefuiesc suprafetele chituite si se grunduiesc conform
instructiunilor de utilizare.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 22


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
TAMPLARIE METALICA INTERIOARA

1. GENERALITATI
Capitolul cuprinde descrierea lucrărilor de montare a tâmplăriei interioare, stabileşte
condiţiile de recepţionare şi depozitare a materialelor, de măsurare şi decontare a lucrărilor.
2. MATERIALE SI STANDARDE
- STAS 8326/1980 – Profile laminate
- STAS 566/1980 – Tablă ambutisată
- STAS 7835/1980 – Profile din tablă ambutisată
- STAS 7941/1990 – Teavă dreptunghiulară din tablă ambutisată
- STAS 8652/1/1989 – Table din aliaje de aluminiu, condiţii tehnice de
calitate
- STAS 8859/1990 – Profile extrudate din aluminiu şi aliaje de aluminiu.
Condiţii tehnice generale de calitate

3. LIVRARE SI DEPOZITARE
Tâmplăria metalică se livrează pe şantier gata vopsita in capm electrostatic RAL 5017
(albastru).
Foaia de usa este formata din doua placi de otel glazurat de 0.6 mm grosime si este
umpluta cu spuma poiuretanica injectata sub presiune pentru a o face extrem de rigida si de
rezistenta.
Grosimea foii de usa va fi de 38 mm. Foaia de usa asigura izolarea termica si acustica.
Tocul este din otel galvanizat de 1.2 mm grosime pe toata latimea peretelui.
Tocul se asambleaza prin nituire si este prevazut cu 7 bride de ancorare pentru
prinderea de perete.
Usa va fi furnizata complet echipata cu feroneria – sild si maner din nylon culoare
neagra, broasca cu eurocilindru si balamale cromate.
Toate elementele din tâmplărie metalică vor fi depozitate în apropierea zonelor de lucru,
astfel încât să nu incomodeze circulaţia.
Se va avea grijă ca tâmplăria să fie depozitată în locuri ferite de umezeală şi de razele
soarelui.

4. EXECUTIA LUCRARILOR
4.1. Operaţiuni pregătitoare
Prima operaţie pregătitoare este aceia de verificare a golurilor în care urmează a se
monta tâmplăria.
Montarea tâmplăriei se va face numai de echipe specializate, dotate cu mijloace
necesare.
Acestea sunt : metru, nivelă cu bulă de aer, maşină de găurit, ciocan, şurubelniţe,
bonfaier, pilă, instalaţie de sudură, cauciuc, şpaclu şi pistol pentru aplicarea chitului.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 23


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Materialele necesare sunt : mortar de ciment, pene de lemn, materiale pentru sudură,
chit, vopsea, vată minerală tip 1, polistiren expandat, şuruburi metalice.
4.2. Descrierea lucrărilor
Montarea tâmplăriei metalice în pereţii de zidărie se face înaintea executării tencuielii şi
pardoselii.Pentru fixarea tâmplăriei se lasă, în dreptul preaznurilor, găuri în
zidărie.Tâmplaria se poziţionează corect în golul zidului şi se fixează cu pene de lemn, se
verifică verticalitatea cu nivela cu bulă de aer, apoi se umplu găurile în dreptul preaznurilor,
cu mortar de ciment.
După întărirea mortarului se îndepărtează penele şi se montează geamurile.După
montarea geamurilor se matează spaţiul dintre toc şi zidărie cu mortar de ciment şi se
execută tencuială pe conturul golului şi pardoseală, apoi se vopseşte tâmplăria.
Inaintea montării geamurilor, tâmplăria metalică se va curăţa cu o perie de sârmă pentru
îndepărtarea eventualelor urme de rugină.
Montarea geamurilor se recomandă a fi făcută numai după o prealabilă vopsire cu un
strat de vopsea în general şi două straturi pe falţuri.
Inainte de montarea geamului, se aplică pe falţul tâmplăriei patul de chit, care va fi bine
nivelat, apoi geamul tăiat la dimensiuni se aşează pe patul de chit astfel încât să se lipească
bine acesta.
După aşezarea geamului se aplică de-a lungul întregului contur al ochiului de geam, un
strat de chit şi se fixează baghetele metalice cu şuruburi, întâi baghetele orizontale apoi
cele verticale.După montarea baghetelor se netezeşte chitul cu cuţitul sau cu şpaclul.
4.3. Protejarea lucrărilor
In timpul montajului se va avea grijă ca tâmplăria să nu se deterioreze, sau să se
îndoaie.

5. VERIFICARI, CONDITII DE RECEPTIE


5.1. Abateri toleranţe : nu se admit
5.2. Defecte admise : în cazul unor mici defecte de fabricaţie a elementelor de
tâmplărie metalică, descoperite la montare se trece la remedierea pe şantier.
5.3. Verificarea produselor
Verificarea produselor de tâmplărie metalică se face la prindere, pe şantier, în tot timpul
punerii în operă (montării)precum şi la recepţie.
Tâmplăria din metal care soseşte pe şantier gata confecţionată trebuie verificată de
către conducătorul tehnic al lucrării sub aspectul :
- existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate;
- corespondenţa cu prevederile din proiect şi cu prescripţiile tehnice de
produs;
- existenţa şi calitatea accesoriilor de prindere, manevrare, etc.
La punerea în operă se verifică dacă în urma depozitării şi manipulării, tâmplăria nu a
fost deteriorată. Eventualele deteriorări se vor remedia înainte de montare.Verificarea pe
parcursul montării va fi executată de către conducătorul tehnic al lucrării.
Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se face conform reglementărilor în vigoare şi se
referă la corespondenţa cu prevederile din proiect şi condiţiile de calitate şi încadrarea în
abaterile prevăzute mai jos.
Verificarea pe faze se referă la întreaga categorie de lucrări de tâmplărie metalică se va
face încheindu-se procese verbale pe faze de lucrări, acestea înscriindu-se în registrul
respectiv.
La recepţia preliminară a întregului obiect, Comisia de recepţie va verifica lucrările de
tâmplărie urmărind :
- examinarea existenţei şi conţinutul proceselor verbale şi de recepţie
pe faze de lucrări;
- examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaje;
- se va avea în vedere ca tâmplăria să îndeplinească perfect funcţia
pentru care a fost prevăzută
- modul în care s-au realizat montarea garniturilor de cauciuc;
- verificarea calităţii vopsitoriei se va face conform capitolului de lucrări,
zugrăveli – vopsitorii;

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 24


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
- verificarea montării şi calităţii geamurilor;
- glafuri din tablă : execuţia corectă a glafurilor exterioare din tablă la
ferestre se verifică conform normativului C37/1976 şi a detaliilor din
proiect;
- la prinderea glafului de tâmplărie şi de şpaletul orizontal al golului
ferestrelor, se verifică existenţa stratului de carton sub tablă,
întoarcerea pe verticală a glafului la marginile ferestrelor şi execuţia
pe verticală a glafului, la marginile ferestrelor şi execuţia corectă a
pantei şi lăcrimarului.

TAMPLARIE DE ALUMINIU

Standarde si normative
a. Legea 10/1995 „Privind calitatea în construcţii”.
b. STAS 10101/20 – 90 emis de INSTITUTUL ROMÂN DE STANDARDIZARE
privind calculul ”ÎNCĂRCĂRILOR DATE DE VÂNT”
c. STAS 10101/21 – 92 emis de INSTITUTUL ROMÂN DE STANDARDIZARE
privind calculul ”ÎNCĂRCĂRILOR DATE DE ZĂPADĂ”
d. NORMATIVUL P100 – 92 ”Normativ pentru proiectarea antiseismică a
construcţiilor”
e. STAS 10101/0 A – 87 – ”Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii
civile şi industriale”
f. STAS 10101/2 – 89 – ”Încărcări datorate procesului de exploatare”
g. STAS 10101/23A – 86 – ”Încărcări date de temperatura exterioară în
construcţii civile şi industriale.”
h. Agremente tehnice

Referitor la materialele ofertate şi ulterior folosite, ofertantul este obligat:


a. să oferteze şi să lucreze numai cu ”SISTEME DE ALUMINIU” agrementate
tehnic de ”Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii” din ”Ministerul
Lucrărilor Publice şi Amenajării teritoriului” – M.L.P.A.T.
b. să prezinte pe parcursul execuţiei ”Agremente şi Certificate de Calitate” ale
furnizorului de materiale, altele decât ”SISTEMUL DE ALUMINIU”

Referitor la lucrările efectuate, executantul este obligat:


a. să prezinte abilitarea sa de a lucra cu sistemul ofertat, abilitare dată de către
furnizorul de ”SISTEM DE ALUMINIU”
c. în cadrul confecţiilor metalice existente toate îmbinările nedemontabile de tip
”SUDARE CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD ÎNVELIT” vor trebui
executate de persoane autorizate; fiecare îmbinare va fi poansonată şi va fi
supusă prevederilor legale în perioada de garanţie. La efectuarea acestor
îmbinări se vor respecta prevederile ”Standardului European EN 29692:1994
– versiunea românească aprobată IRS cu aplicare din 01 decembrie 1994”
d. să respecte procedura legală privind ”FAZELE DETERMINANTE” stabilite de
către proiectant.

PRESCRIPTII TEHNICE
Volumul lucrărilor
Lucrarea cuprinde fabricarea, livrarea şi montajul de elemente din aluminiu pentru

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 25


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
construcţie şi montarea geamurilor. Condiţiile contractului au la bază normele in vigoare. Se
vor avea in vedere directivele producătorului de sisteme de aluminiu şi al producatorului de
geamuri izolate.
Înainte de darea in execuţie executantul va efectua un releveu.
În cazul când pentru pentru construcţia (de aluminiu) trebuie asigurată o
dimensionare preliminară în vederea montajului, dimensiunile finale sunt stabilite de comun
acord cu beneficiarul, în scris.
Baza ofertei sunt planurile din documentaţie şi descrierea lucrărilor ale celui care
face cererea de ofertă. Eventuale neclarităţi este necesar să fie soluţionate înainte de
predarea ofertei cu cel care face cererea de ofertă.
Ofertantul este rugat să verifice detaliile descrise asupra datelor complete, execuţiei
profesionale şi a compatibilităţii pentru scopul prevăzut de utilizare. Cerinţe logice sau
completări care par necesare să fie anexate ofertei. Oferta va fi argumentată prin desene
detaliate, mostre şi certificate de control a sistemului.
În preţurile unitare vor fi incluse, dacă nu este descris altfel în poziţiile individuale,
toate măsurile solicitate din preambuluri, dispoziţii şi norme şi condiţii precum toate
dificultăţile menţionate şi lucrările, dacă nu sunt conţinute menţiuni speciale în tabelul
lucrărilor:
a) Efectuarea măsurătorilor naturale şi stabilirea acestora precum şi măsurătorile
premergătoare pentru efectuare montajului.
b) Realizarea ordonată profesional ireproşabilă a lucrărilor gata de folosinţă,
independent de înălţimea acestora deasupra terenului fără deosebire de etaj
împreună livrarea tuturor materialelor necesare pentru aceasta, dacă acestea nu
sunt menţionate expres ca fiind furnizate din partea şantierului .
c) Tratarea suprafeţelor tuturor pieselor din aluminiu şi a pieselor din oţel cu strat
de pulberi aplicat fără plată suplimentară pentru nuanţa de culoare aleasă a
elementelor, zincarea la foc a cadrelor fundamentale din oţel şi a tuturor
componentelor din oţel ca de ex. la ancorarea şi la tratarea suprafetelor
armăturilor.
d) Ambalarea, livrarea tuturor materialelor şi materialelor auxiliare gratuit pe şantier,
transportarea în scopul depozitării, transportarea la schimbarea spaţiilor de
depozitare, transportarea la locul de utilizare.
e) Montajul inclusiv fixarea şi adaptarea precadrelor din oţel vopsit, etanşeizarea
exactă şi ireproşabilă din punct de vedere tehnic de construcţie precum izolarea
termică, fonică ,hidro.
f) Toate tăierile necesare la toate materialele utilizate, şi a acelora, care apar ca
urmare a adaptărilor ulterioare la construcţie.
g) Luarea tuturor măsurilor de protecţie împotriva corodării locale la întâlnirea sau
la legarea diferitelor material ( de ex. prin interpunere de folii din material plastic),
şi la componente de construcţie înconjurătoare.
h) Protejarea elementelor încastrate de murdărire şi deteriorare până la predare.
i) Transportul, procurarea şi punerea la dispoziţie a schelelor necesare, schele de
protecţie şi iluminatului la locul de muncă corespunzător cu normele in vigoare.
j) Furnizarea, întreţinerea şi punerea la dispoziţie ale tuturor aparatelor necesare
(de ex. lift de construcţie) şi scule inclusiv transportul la şi de la împreună cu
montajul, instalarea şi toate mijloacele de lucru, apa şi curentul pot fi primite pe
şantier, macaraua şi lifturile pot fi folosite cu alţii în perioada stabilită de către
conducerea şantierului, trebuie însă să fie plătite întreprinderii de construcţii.
k) Toate dificultăţile, care apar datorită transportului de mai multe ori şi prin
întreruperea lucrului ca urmare a executării altor lucrări parţiale nu vor afecta
pretul unitar.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 26


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
l) Protejarea tuturor suprafeţelor vizibile de deteriorări, murdăriri sau stropiri şi
îndepărtarea tuturor materialelor nefolosibile şi a deşeurilor de la propriile lucrări
intra in pretul unitar.
m) Prezentarea de desene de atelier spre aprobare de către conducerea
şantierului , numai după acordul proiectantului general , cuprinzând secţiuni
verticale şi orizontale la scara 1:1 respectiv desene la scala 1:10/20 a tipurilor de
construcţii (grupuri de elemente) în trei exemplare, care conţin executarea
intenţionată, la care în reprezentare se va pune un accent deosebit pe
racordurile către elemente de construcţie alăturate corespunzător planurilor de
arhitectură: imagine profile, ancorare de structură, mărimea elementelor,
etanşeizări.
n) Elaborarea unei liste pentru geamuri care va fi predată spre aprobare conducerii
şantierului numai după acordul proiectantului general.
o) Delegarea unui montator pentru supravegherea unui montaj corespunzător a
şinelor pentru susţinerea geamului precum şi pentru a ajuta la această muncă.
p) Efectuarea tuturor măsurătorilor necesare, întocmirea schiţelor după măsurători,
planuri de decontare şi bazele pentru decontare, la elemente la care în timpul
executării apare diferenţe de măsurare de până la ±5 cm, faţă de ofertă, nu se va
ţine seama în prezent.
q) Elaborarea şi prezentarea de calcule statice pentru piloni şi profile de închidere
cu dovada tensiunilor şi a arcuirilor precum şi calculele pentru coeficientul de
trecere a căldurii la componentele de construcţie în profilele cerute spre ofertare,
ambele întocmite de către un inginer constructor verificator atestat M.L.P.A.T.
autorizat in domeniul construcţiilor.
r) Toate cheltuielile care trebuie să fie efectuate pentru obţinerea atestatelor de
fizica construcţiilor.
Cerinţe tehnice
Cerinţe de fizica construcţiilor şi de statică:

Se vor aplica pentru elemente exterioare cerinţele normativului P100/92.

Siguranţa la ploaie, permeabilitatea rosturilor, formarea condensului:

Construcţia ferestrelor şi a uşilor trebuie să corespundă la solicitarea concomitentă


prin vânt şi ploaie (furtună) fara a permite pătrunderea apei în încăpere.
Apa intrată în construcţia cadrului trebuie să fie astfel îndepărtată, încât să nu apară
deteriorări la ferestre şi prin nici un loc apa să nu poată pătrunde din cadrul construcţiei în
corpul clădirii.
Coeficientul de presiune al aerului A de la rosturile ferestrelor ca şi al uşilor precum
şi pentru racordurile dintre corpurile clădirii poate să ajungă la maxim 0,11 m 3/h mPa2/3.
Formarea condensului nu este permisă nici pe partea interioară a încăperilor şi nici a
construcţiei, acest lucru este valabil pentru profiluri, copertări şi racorduri la corpul clădirii.
Aceste valori trebuie să fie îndeplinite pe toată durata de existenţă a clădirii. Se va
acorda o atenţie deosebită executării etanşeizării construcţiei la corpurile clădirii mai ales
împotriva vântului şi apei
Termo- şi fonoizolare

Tâmplăriile exterioare se vor compune din profiluri din aluminiu cu rupere de punte
termică, cu geam termopan cu valoarea K 1,4 W/m2 K. Pentru fonoizolaţie trebuie ca
componentele tâmplăriei să aibă etanşeizarea 35 dB.
Cerinţe statice:
Construcţiile individuale inclusiv ancorările se vor calcula în funcţie de greutate şi

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 27


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
solicitări corespunzător normativului P100/92. Ţinându-se seama de aceste solicitări
deplasarea maximă a construcţiei între două puncte de presare nu trebuie să fie mai mare
ca f = 1/300 1 şi în zona montării geamurilor nu poate fi mai mare ca f = 1/500 1.
Rezistenţele menţionate pentru profiluri sunt rezistenţe minime, care din motive
constructive sunt necesare. Dacă datorită relaţiilor statice speciale sunt necesare întăriri
statice sau ale construcţiei, atunci acestea vor fi incluse în calcul şi vor fi prezentate dovezi
de tensionare. Daune sau deformări persistente ale componentelor ferestrelor, la geamuri şi
armăturilor astfel încât să ducă la reducerea funţionalităţii nu pot să apară datorită influenţei
vântului. Solicitări de trafic precum presiune la balustrade din partea persoanelor asupra
pilonilor şi încheieturilor din interior şi solicitări suplimentare datorate instalaţiilor de protecţie
împotriva soarelui, ancore de schele, inscripţionari ş. a. vor fi incluse în calcule.
Etanşeizări şi izolaţii
Izolaţia şi etanşeizarea faţă de corpul clădirii:
Spaţiul rămas între cadrul orb şi lucrarea de zidărie se va umple dens cu spumă, în
continuare între suprafaţa terminată a peretelui şi construcţia de aluminiu se va închide
etanş cu profiluri de acoperire din aluminiu de suprafaţa descrisă prin caşerare. Eventual
părţile deteriorate prin montarea de ancore sau de alte componente de construcţie se vor
completa cu material de izolare existent pe şantier curat şi exact.
Spaţiile goale între construcţia din metal şi corpul clădirii se va umple dens cu
materiale termoizolante, care vor fi livrate de calitatea rezistentă la temperatură şi
intemperii, la putregai şi mucegai, vor fi ignifuge şi să aibă o putere mare de termoizolare cu
capacitate minimă de absorbire a apei.
Etanşeizările între cadrul de bază din oţel şi partea construită vor corespunde
cerinţelor referitoare la permeabilitatea aerului, a furtunilor puternice, hidroizolaţie şi
fonoizolaţie precum şi cerinţelor fizicii construcţiei.
Profilele de etanşeizare necesare vor fi din EPDM. Ele trebuie să corespundă în
structură, dimensiune şi formă scopului folosit. Proprietăţile elastice trebuie să corespundă
domeniului de temperatură existent.
Pentru sigilare se vor folosi materiale de etanşeizare care rămân elastice pe bază de
silicon sau tiokol. Sigilarea se va efectua ţinându-se seamă de situaţia constructivă în cadrul
domeniului de temperatură existent şi va fi astfel realizată, încât ţinându-se seama de
mişcările de expandare admisă ale componentelor de construcţie să nu se rupă la
suprafeţele de contract. Directivele de prelucrare ale producătorului materialului de
etanşeizare vor fi respectate, culoarea se va stabili de comun acord cu conducerea
şantierului şi proiectantul.
Etanşeizările în interiorul ramei de construcţie şi spre corpul clădiri se vor efectua cu
folii de etanşeizare şi benzi de etanşeizare. La lipirea foliei de construcţie suprafaţa de lipit
trebuie să fie curată de materiale străine. Intrarea de aer la suprafeţele de lipire trebuie
evitată.
Materiale diferite, de ex. oţel, aluminiu şi beton, pentru evitarea coroziunii de contact
vor fi izolate suficient prin introducerea de materiale plastice rezistente ca formă şi la
umiditate. În rest se va ţine seama şi de reacţia chimică a materialelor utilizate între ele.
La formarea tehnică a componentelor sistemului se va ţine seama ca deformările
condiţionate de temperatură să nu se blocheze sau să poată fi utilizate fără zgomot.
Contacte mobile între metal şi metal vor fi separate prin şine glisante.

Profile şi legături
Construcţiile din aluminiu se vor executa în modul de construcţie descris în cererea
de ofertă şi la adâncimea cerută. Tâmplăriile interioare primesc de regulă un geam de
izolare simplu, chituit sau cu aplicarea uscată a geamului în funcţie de descriere, iar profilele
vor fi fara rupere de punte termică.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 28


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
La profiluri termoizolante sunt permise numai acelea care sunt separate termic între
cofrajul interior şi cel exterior prin spaţii de izolare din poliamid sau un material asemănător,
însă rezistente la presiune şi modificarea formei. Profilurile trebuie să poată duce sigur
sarcinile. Forţele de deplasare care apar între cofrajul interior şi cel exterior trebuie să fie
transmise sigur de materialul de legătură. Valorile statice menţionate de către producătorul
sistemului trebuie să respecte mărimile minime/maxime de mărime şi greutate ale
obloanelor precum şi instrucţiunile de montare a geamului izolator pentru posibilitatea de
deplasare a închizătoarelor şi a pilonilor. Principiul separării termice se va respecta pentru
întreaga construcţie. La toate punctele detaliat. Executantul trebuie să verifice, daca zonele
reci şi calde de pe faţadă respectiv ale diverselor părţi ale construcţiei sunt separate cu
exactitate pentru a fi evitată formarea condensului.
Falţurile şi nuturile de profil, în care pătrund intemperiile şi roua trebuie să fie fie
deschise şi aerisite prin şliţuri sau spaţii goale cât se poate de mascate spre în afară.
Aerisirea şi drenarea grundului fălţuit şi a anticamerelor trebuie să fie astfel realizată, încât
umiditatea care apare să fie direcţionată spre afară. Dacă profilurile sunt dispuse în grundul
fălţuit sau în anticameră, atunci acesta trebuie să fi hidroizolant şi hidrorezistent fără izolaţie
suplimentară. Aerisirea grundului fălţuit la geamuri izolatoare trebuie să se efectueze
conform directivelor producătorului de geam izolator.
Lucrările de sudură, nituire, înşurubare, lipire trebuie efectuate conform normelor,
toate colţurile şi îmbinările trebuie să fie corect realizate. Legăturile la colţuri trebuie să
corespunde în secţiunea lor conform contururilor interioare ale profilelor. La îmbinările se va
ţine seama de lipirea ireproşabilă a suprafeţelor îmbinate. Şi la tampoanele în T se va
închide pătrunderea de apă în construcţie prin umpluturi corespunzătoare şi izolaţii elastice
în timp.
La profiluri termoizolante trebuie să fie menţinut efectul de izolare şi în zona de
legătură la colţuri şi în T în totalitate. Ca adeziv se va folosi un adeziv din două componente
care se întăreşte la rece. Legăturile trebuie să aibă suficientă rezistentţă, rigiditate şi
densitate pe toată secţiunea profilurilor.
Elemente de legătură ca şuruburi, bolţuri, nituri şi altele trebuie să fie protejate
suficient anticoroziv. Pentru situaţii climaterice şi de mediu deosebite prelucrătorul va lua pe
proprie răspundere măsuri speciale.

SISTEME UTILIZATE
Profile.Construcţia profilelor
Sistemul de profiluri ofertat trebuie să fie termoizolant. Sunt profiluri din aluminiu
presate în lungime din aliajul 6063 conform normelor UNI 3569-66.
Locurile de lovire ale profilurilor trebuie conform cerinţelor statice să fie întărite
împotriva îndoirii. Camera goală din profil este prefabricată pentru preluarea unor elemente
exacte de legătură de sistem. Muchiile la profilurile interioare şi exterioare trebuie să fie
rotunjite la muchii cel puţin pe o rază de 2 mm. Sistemul de profiluri trebuie să fie
agrementat. La toate racordurile şi legăturilor elementelor individuale de construcţie se vor
respecta modificări ale lungimi condiţionate de temperatură. Se va ţine seama ca rosturile
sa fie suficiente pentru a nu se deteriora tâmplăria la acţiunile seismice sau la diferentele de
temperatură. Acest lucru va fi verificat de constructor impreună cu furnizorul.
Pierderile de căldură nu trebuie să apară la rosturile de racordare şi de extindre, apa
nu are voie să pătrundă prin rosturile etanşeizate.
Izolaţia geamurilor şi/sau a panelurilor trebuie să se efectueze cu o folie din butil
caşerată cu aluminiu pentru muchia de separare. Toate colţurile, T-urile, crucile trebuie să
fie izolate cu folie din butyl. Suplimentar cofrajul de acoperire şi lucrările de geamuri trebuie
să fi izolate cu profiluri de etanşeizare, trebuie să se poată utiliza grosimi ale geamului de la
15 până la 50 mm.
Sarcinile verticale ale geamurilor şi panelurilor trebuie să fie abătute prin suprapuneri

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 29


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
pe ancorare.
Spaţiul de fălţuire trebuie să fie aerisit în afară şi el nu are voie să fie în legătură cu
climatul interior.
Condensul care apare pe geam trebuie să se adune în spaţiul interior cu jgheaburi
din sistemul de profile, să fie condus în jos şi să se scurgă în afară. Sistemul de jgheaburi
trebuie să rămână intact şi la locurile de lovire, legături, şi margini şi nu trebuie să depindă
de corpuri sau materiale de etanşeizare
Fereastra de aerisire din profile de sistem termoizolate trebuie să fie utilizată ca
geam şi izolată. Cadrul de jur împrejur trebuie să fie termoizolat. Ochiurile mobile şi cadrul
ferestrei vor avea posibilitatea de drenare a apei. În exterior şliţurile de drenare deschise vor
fi acoperite cu clape din material plastic. Toate ochiurile mobile vor fi prevăzute cu lăcrimar.
Profilele (de aluminiu) izolate termic sunt alcătuite din o parte exterioară şi o parte
interioară care sunt unite cu o punte izolatoare din material plastic de calitate înaltă (de
exemplu: fibră de sticlă din poliamidă durificată). Profilele trebuie să suporte încărcările în
mod sigur. Între partea internă şi cea externă, forţele tăietoare apărute trebuie să se
transmită în siguranţă prin cuplare (fără glisări între partea de profil internă şi cea externă).
La faţade şi luminatoare, părţile exterioare şi interioare ale profilelor sunt prinse solid una de
cealaltă. Momentele de inerţie oferite de producătorul de profile trebuie avute în vedere la
alegerea profilelor.
Pentru legăturile cu clădirea trebuie prevăzute sisteme de profile cu cleme şi
cordoane de izolare.
Principiul izolării termice este prevăzut pentru întreaga construcţie.
Datele despre dimensiunile standard ale profilelor (adâncimea de montaj şi lăţimea
vizibilă) şi caracteristicile construcţiei în poziţiile de detaliu sunt de avut în vedere.
Pentru sistemul de profile oferit se respectă prescripţiile şi regulile de prelucrare
ale producătorului de profile.

Tamplarie exterioara cu rupere termica.

 Profile extrudate – aliaj 6060( UNI 3569-66- UNI 9006/1)


 Profile cu bariera termica compuse din profil extern si profil intern din aliaj de Al
extrudat izolate intre ele prin intermediul a doua barete continue din poliamida cu insertie
de fibra de sticla cu grosimea de 15 mm
 Pentru evitarea deplasarii celor doua profile , acestea sunt “ zigrinate “ si inchise la
partea terminala a baretelor izolante , astfel incat sa satisfaca cerintele normativului UNI
10680.
 Tolerante greutate si dimensiuni : cf. norme UNI 3879.
 Aplicarea panourilor vitrate : cu bagheta aplicata , cu prindere prin clipsare , care
permite utilizarea geamurilor cu grosimi cuprinse intre 10/11 mm si 45/46 mm.
 Dimensiuni de baza ale sistemului
- profile toc “Z” ( asamblate ) : 58 mm
- profile anta “Z” ( asamblate ) : 68 mm
- luft intre toc si anta : 5 mm ( tocul si anta formeaza o sectiune coplanara )
 Vopsire : conform norme UNI 9983.
 Asamblarea profilelor la colturi se efectueaza cu coltari extrudati pentru cianfrinare
sau cu coltari extrudati cu blocaj cu bolt si este completata de coltari de aliniere .
 Accesorii : expres studiate si produse pentru sistemul Aluminium Alliance , testate la
ICITE . Elementele de feronerie ( cremoane , balamale ) rezista la minim 10.000 de cicluri
( inchis – deschis ).
 Garnituri : expres studiate si produse pentru sistemul Aluminium Alliance .
- de bataie interna : din PVC Biflex sau Biflex – termoplastic
- de camera , pe toc : din EPDM
- de tinuta a geamului : din EPDM sau silicon
- garniturile , la colturi sunt unite prin coltari vulcanizati sau extrudati .

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 30


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
 Comportare in exploatare :
 Permeabilitate la apa : A3 (UNI EN 42-UNI 7979) / D ( DIN EN 42-DIN 18055)
- Tinuta la apa : E4 ( UNI EN 86-UNI 7979) / D (DIN EN 86-DIN 18055)
- Rezistenta la vant :V3 ( UNI EN 77-UNI 7979)/ C ( DIN EN 77-DIN 18055)

Elementele de tamplarie exterioara, usi si ferestre se vor executa din profile extrudate
din aliaj de aluminiu 6060( UNI 3569-66 UNI 9006/1) T6 .

Caracteristicile mecanice ale profilului cu bariera termica vor satisface cerintele


normelor UNI 10680.
Izolarea termica garantata de profilele utilizate se va inscrie conform DIN 4108 .
Drenaj - pe toate profilele , fixe sau mobile , se vor executa prelucrari apte sa
garanteze drenajul apei acumulate pe geamuri si rapida compensare a umiditatii aerului din
interior.
Numarul de decupari pentru drenaj care se executa pe toc , depinde de latimea
acestuia si de numarul de ante .
- pentru panouri cu latime mai mica de 1500 mm : nr. de decupari = numarul de ante +1
- pentru panouri cu latimea mai mare de 1500 mm : nr. de decupari = nr. de ante +2
Pozitia decuparilor pe toc este de cca 85 mm distanta de fiecare montant al
panoului respectiv.
- Pentru drenajul pe anta se vor executa o serie de gauri pe profilul extern
decalate intre partea inferioara si cea superiara a profilului cu cca 150 mm. Numarul de
gauri depinde de latimea antei : pana la 1200 mm = 3 serii de gauri ; peste 1200 mm = 4
serii de gauri si altele eventual cu pasul de 600 mm intre ele .
Deschidere normala ( balamale pe verticala ) :inchiderea normala va fi asigurata
printr-un cremon comandat printr-o tija , plus puncte suplimentare de inchidere.
Usi : au fost prevazute cu broasca , manere si butuc pe partea mobila si
contropiaste pe toc. Usile in doua canate vor fi prevazute pe foaia semifixa cu elemente de
blocaj la partea inferioara si superioara . Toate usile exterioare vor fi prevazute cu prag de
10 mm , ancorat in pardoseala .
Wasistas : ferestrele vor fi actionate de inchizatori “ scrocchetti “ pozitionate pe
traversa superioara si vor fi asigurate cu doua foarfeci laterale. Pentru ferestrele pozitionate
la o inaltime mai mare de 200 cm se vor monta sisteme de actionare la inaltime.
Dubla deschidere : Sistemele de manevra – cremon cu trei pozitii (0, 90 , 180 0 )-
sunt dotate cu sistem de siguranta impotriva manevrarii gresite. Pentru usile de balcon se
vor prevedea puncte de inchidere suplimentare ( a treia inchidere).
Toate tocurile usilor si ferestrelor sunt prevazute cu garnituri in canalele
interioare ale profilului pentru a oferi o planeitate perfecta in scopul evitarii
acumularii de praf, si pentru o usoara curatire .
Toate mecanismele de actionare a ferestrelor (tije actionare cremoane) vor fi
de tip « ascuns » in interiorul camerei profilelor .

Finisarea superficiala a profilelor : pentru lucrarea de fata au fost prevazute profile


vopsite in camp electrostatic cu vopsea pulbere RAL . Grosimea stratului de vopsea va fi de
minim 50 microni.

Tamplarie interioara fara rupere termica

Face parte din gama fara bariera termica si cuprinde o bogata varietate de
profile cu adncime de 50 si 60 mm care permit realizarea de tamplarii cu imbinari
coplanare si necoplanare intre toc si partea mobila. Tocurile sunt prevazute cu
garnituri in canalele profilului pentru a oferi o planeitate perfecta in scopul evitarii
acumularii de praf, si pentru a usura curatirea acestora.

Ancorare si izolare
Fixarea pieselor de ancorare se realizează asfel încât să descarce încărcările
provenite de la construcţia de aluminiu, în special de la balamale, lagăre, rigle şi montanţi

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 31


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
pe structura de rezistenta. Deplasările construcţiei nu trebuie să se transmită pieselor de
ancorare. Distanţa maximă dintre două puncte de ancorare este mai mică de 800 mm (in
cazul tâmplăriilor). Distanţa maximă faţă de colţurile exterioare este de 150-200 mm.
Piesele de ancorare sunt prevăzute dacă este necesar cu piese deplasabile, reazeme de
colţ şi rigidizări suficiente astfel încât la prelucrări ulterioare ale altor meseriaşi să nu existe
influenţe asupra acestora. Asta nu este valabil pentru încărcările din şantier. Piesele de
ancorare trebuie să permită prinderea , la nevoie, a ramelor de lemn cu folie de protecţie.
Montajul pieselor de ancorare trebuie să se facă aliniat pe orizontală şi pe verticală, la
fiecare etaj, conform schiţei de măsurare.Toate legăturile şi rigidizările trebuie construite
aşa încât să fie compatibile cu toleranţele clădirii de bază. Elementele de cuplare (precum
şuruburi, bolţuri, piuliţe ş.a.) să fie confecţionate din oţel-crom-inoxidabil (cel puţin calitatea
A4 cu conţinut redus de cupru). Pentru toate cuplajele uzuale şi piesele mărunte din oţel se
folosesc materiale zincate în baie topită. Asamblările cu şuruburi, în totalitatea lor, sunt
asigurate contra deşurubării neprevăzute. Pentru evitarea coroziunii de contact, trebuie ca
la punerea în contact a două metale diferite să se folosească o piesă intermediară de PVC.
Se face excepţie în cazul pieselor de legătură de oţel-crom-inoxidabil din domeniul uscat.
Cerinţe de protecţie la căldură, la umiditate, la zgomot, protecţie contra incendiului,
cerinţe de deplasare ale rosturilor sunt de avut în vedere la alegerea izolărilor. La izolarea
rosturilor de îmbinare cu materiale izolatoare elestice trebuie avute în vedere prescripţiile
producătorului. Aplicarea izolatorilor trebuie făcută numai pe vreme favorabilă. La stabilirea
lăţimii rosturilor este hotărâtoare deformabilitatea totală admisibilă a materialului izolator. Se
vor monta numai materiale izolatoare termice ignifuge şi rezistente în timp. Pentru
asigurarea unei bune izolări termice în timp trebuie împiedicată umezirea materialului
termoizolant. Spaţiile goale între construcţia la roşu şi precadre trebuie umplute cu materiale
izolatoare termic care nu oxidează. La realizarea construcţiei trebuie să nu se producă punţi
termice. Separarea dintre clima interioară şi cea exterioară trebuie să se facă în zona caldă
(a profilelor). Pentru împiedicarea apariţiei condensului, trebuie să existe o zona de
separaţie clar definită intre zona caldă şi zona rece în toate detaliile construcţiei de aluminiu
cât şi la îmbinări.
Permeabilitatea rosturilor şi izolarea fonică trebuie să respecte norma DIN 18055.
Pentru a se evita formarea punctelor de rouă pe geam si profile trebuie avut în
vedere mai ales felul şi organizarea încălzirii sau a climatizării.
Toate legăturile la construcţie sunt izolate la interior contra apei, iar la exterior permit
eliminarea apei. Trebuie atenţie la poziţionarea corectă a ramei în momentul montării.
Falţurile şi nuturile de profil în care precipitaţiile pot pătrunde şi în care se poate forma
condens trebuie să aibe din construcţie prevăzută posibilitatea de drenare a apei.
Îndrumările de proiectare ale furnizorilor de profile trebuie respectate.
Aerisirea, respectiv drenajul falţurilor şi al camerelor anterioare ale profilelor trebuie
realizat aşa încât umezeala să fie dirijată către exterior. Drenarea camerei anterioare este
făcută în totalitate. Eliminarea presiunilor din falţurile de geam trebuie făcută conform
prevederilor producătorilor de geam izolat.
Orificiile de drenare a apei către exterior sunt protejate cu căpăcele de protecţie.

PRELUCRARE ŞI MONTAJ
Exactitatea unghiurilor va fi respectata atât la croire ca şi la montare în mod
deosebit. La profile termoizolate se vor folosi eventual modele. Efectele tensiunilor libere,
îndoiri, şi altele la profile nu se va verifica numai după croire cat şi după frezare şi ştanţare.
Muchiile de tăiere vor fi curăţate cu atenţie mai ales resturile de prelucrare vor fi
îndepărtate acolo unde reprezintă pericol de accidentare.
În timpul fabricării se vor respecta următoarele puncte:
a) Exactitatea pasului şi calitatea legăturilor de la colţuri şi din locurile solicitate;
b) Respectarea dimensiunilor;
c) Montarea garniturilor şi etanşeizarea colţurilor garniturilor;

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 32


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
d) Izolarea tuturor profilelor, locurilor crestate şi înşurubărilor;
e) Exactitatea pasului de închidere a ochiului mobil;
f) Protejarea suprafeţei de vopsea
g) Armăturile se vor monta în conformitate cu ultimul standard al tehnicii şi cu
respectarea indicaţiilor speciale ale firmei producătoare, astfel încât să fie asigurată o
funcţionare uşoara (prin gresare);se va urmari poziţionarea corectă a armăturilor precum şi
etanşeizarea elementului.
g) Gresarea tuturor părţilor mobile (bare de blocare, închizători, manete etc.).
Montarea elementelor de construcţie din aluminiu şi a cadrului de bază trebuie să fie
exactă pe verticală şi orizontală după direcţia corpului clădirii. Dacă sunt introduse de către
constructor anumite componente de construcţie în structură, se va depune la timp după
transmiterea comenzii un plan al şinelor de ancorare de către Executant.
Ancorările elementelor de aluminiu şi a cadrului de bază de corpul clădirii se va face
astfel încât mişcări ale corpului clădirii şi a elementelor de construcţie să poată fi preluate,
fără ca aici din solicitări să se transmită asupra construcţiei din aluminiu.
Se va respecta ca ancorările să transmită forţele din elementul de aluminiu sigur
asupra corpului clădirii. Elementele de fixare trebuie să fie dispuse pe structura brută a
clădirii şi să sprijine profilurile limitrofe, încât acestea să fie asigurate împotriva torsiunii şi
îndoirii. În caz de dubii asupra rezistenţei locurilor de ancorare se va informa în scris imediat
beneficiarul lucrării.
La elemente cu ochiuri mobile, zăvoare, vor fi ancorate cadrele tâmplăriei astfel
încât să transmită eforturile asupra corpului clădirii.
Fiecare parte a peretelui ferestrei, trebuie să fie legată cel puţin în două locuri de
corpul clădiri. Distanţa maximă a locurilor de ancorare este de 80 cm. Jocul necesar inclus,
condiţionat de dilatarea la temperatură a pieselor de construcţie, rosturi necesare de
etanşeizare precum modificarea formei pieselor anexe ale construcţie, trebuie să fie
controlată prin rosturi de dilatare. Eventual vor fi prevăzute elemente de compensare ale
întinderii glisante, fono-, aero- şi hidroizolante.
Debitarea profilelor de aluminiu , în cazul de faţă – cu masini de debitat, se
efectuează astfel încât precizia colţurilor prin asamblare să fie îndeplinită. După prelucrările
mecanice canturile se curăţă cu grijă. După degajarea şpanului propriu, profilele de aluminiu
prelucrate nu mai trebuie ajustate ulterior. În timpul prelucrării trebuie avute în vedere
următoarele aspecte:
- Potrivirea exactă şi îmbinarea colţurilor şi a îmbinărilor T
- Montarea la dimensiune exactă şi lipirea precisă a garniturilor, a colţurilor de
garnitură şi a pieselor de etanşare
- Dimensionarea şi ordonarea drenajelor pentru îndepărtarea apei
- Izolarea contactului între profile, a zonelor crestate şi a celor de înşurubare
- Potrivirea exactă a suporturilor de cercevea
- Sistemul instalat original de accesorii de înaltă calitate este conform
instrucţiunilor furnizorului/producătorului de accesorii. Trebuie asigurată o funcţionare
impecabila printr-o ungere (dupa caz) şi o poziţionare corectă a accesoriilor.
Colţarii de cuplare trebuie să se potrivească în secţiunea interioară a profilului.
Îmbinările cap la cap şi cele de colţ trebuie trebuie cuplate rigid şi bine izolate. La îmbinările
oblice se are în vedere o lipire ireproşabilă între colţar şi suprafaţa oblică (a profilului).
Trebuie împiedicată pătrunderea apei în construcţie şi în cazul îmbinărilor T şi al celor în
cruce. Ca material de lipire se foloseşte adeziv de metale bicomponent. Îmbinările trebuie
să îndeplinească condiţiile de stabilitate, rigiditate şi izolare în secţiunea profilului
Montajul tâmplăriilor
Piesele din profile de aluminiu trebuie să fie legate pe fiecare parte de cel puţin două
piese de ancorare. Distanţa maximă dintre două locuri de ancorare este de 800 mm.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 33


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Distanţa maximă faţă de colţurile exterioare este de 150-200 mm. Montajul pieselor de
ancorare trebuie să se facă aliniat pe orizontală şi pe verticală. Cerinţele fizice ale
construcţiei vor fi îndeplinite şi de piesele de ancorare. Modificările dimensiunilor
condiţionate de temperatură care aparţin elementelor constructive cât şi modificărilor de
formă ale pieselor componente de racord trebuie să fie preluate prin rosturile constructive.
În orice caz trebuie să se prevadă elemente de compensare a dilatării care sunt etanşe la
apă, aer, zgomot.
Propunerile de detalii din proiect se vor lua in consideratie, executantul plecând de la
acestea va intocmi proiectul tehnologic cu detalii de execuţie, pe care îl va supune verificării
unui verificator atestat MLPAT pentru siguranţa in exploatare. Acest proiect va fi aprobat de
proiectantul general.
Începerea execuţiei va putea începe după aprobarea acestui proiect. Proiectarea şi
propunerile pentru detalii de execuţie sunt de luat în considerare în formarea preţului.
Consimţământul arhitecţilor constă numai în concordanţa cu caietul de sarcini şi
datele arhitecturale pretinse. Răspunderea pentru corectitudinea tehnică, stabilitate, izolaţii
rămâne după eliberarea desenelor de execuţie de partea celui care preia contractul.

GEAMURI
Observatii preliminare
1) Pentru calitatea materialelor utilizate, care sunt incluse în decont, dacă tabelul
lucrărilor nu menţionează altfel, se aplică normele româneşti in vigoare.
Montarea geamurilor se face conform dispoziţiilor fiecărui producător de geam izolant.
Termenul de garanţie este de 5 ani. Geamurile vor fi însoţite de agrementul tehnic şi de un
certificat de calitate din care să rezulte caracteristicile avute.
2) Preţurile unitare ofertate sunt indiferent de etaj aceleaşi pentru suprafeţele pe
care s-a aplicat geam inclusiv toate lucrările ulterioare şi suplimentare chiar dacă acestea
nu sunt descrise mai detaliat în diferitele poziţii. În preţurile ofertate se include livrarea incl.
toate cheltuielile de transport la şantier, precum şi încărcarea şi descărcarea vehiculelor,
ducerea şi depozitarea tuturor elementelor.
3) Mărimile individuale ale tăbliilor menţionate la diferite poziţii sunt mărimi
aproximative şi stabilite în baza schiţelor existente. Deoarece din motive de timp măsurarea
exactă pentru stabilirea tăbliilor individuale nu a fost posibilă, Executantul este obligat să
ceară dimensiunile de montare şi numărul exact al bucăţilor de la constructorul de structuri
metalice şi să i se confirme acestea în scris. În legătură cu acestea se va ţine seama de o
toleranţă de suprafaţă de ± 5 cm la fiecare poziţie din preţul unitar, dacă în timpul executării
apar abateri peste sau sub aceste dimeniuni, referitoare la suprafaţa tăbliei, atunci preţul
unitar se nodifică analog la această abateri, adică preţul unitar se modifică numai atunci,
cînd măsurătoarea exactă a suprafeţei tăblei şi este întra-devăr mai mare sau mai mică de
5 cm.
4) Grosimea geamului menţionată în tabelul lucrărilor pentru elementele de izolare
sunt grosimi minime. Ofertantul este însă obligată să măsoare grosimea geamului în baza
situaţiei reale a acestui proiect de construcţie şi ţinând seama de vant şi forţele
cutremurelor.
Dacă prin această măsurare pentru poziţii individuale apar abateri de grosime a geamului
atunci aceste elemente de geam de izolare vor fi ofertate ca alternative într-un înscris
însoţitor la ofertă cu grosimea calculată a geamului. Răspunderea pentru rezistenţa
elementelor de izolare o poartă exclusiv Executantul. Elementele de izolare trebuie să fie
măsurate corespunzător cu cerinţele impuse. Toate felurile de sticlă din Tabelul lucrărilor
trebuie să corespundă dispoziţiilor de calitate. Izolaţia celor două foi din sticlă trebuie să fie
elastică în timp, etanşă la apă, aer şi abur, nici să se întărească, şi nici să se scurgă sau să
se rupă. Formarea apei de condens pe părţile interioare trebuie să fie exclusă.
5) Elementele de izolare vor fi montate profesional după terminarea lucrărilor de
construcţie şi apobarea supravegherii locale a construcţiei pentru lucrările de montare a
geamurilor. Geamul care va fi montat trebuie să fie degresat şi fără praf, precum şi uscat.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 34


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Falţurile profilelor pentru geamuri vor fi curăţate cu atenţie.
6) Tăbliile din sticlă vor fi fixate cu atenţie şi corect în obloane şi rame prin utilizarea
de materiale adecvate numai pentru aceasta. Acestea trebuie să fie rezistente la atacul de
ciuperci, putreziciune şi la componentele din materialele de etanşeizare. Butucii trebuie să
aibă o rezistenţă de ca. -60 - 80 grade Shore, adecvate sunt aici pentru lemn dur impregnat
respectiv materiale plastice rezistente la îmbătrânire şi la uleiuri.
Ochiurile mobile de aerisire la montarea geamului nu trebuie să fie scoase din
ramă. Montarea geamului trebuie să se efectueze cu ochiurile mobile închise.
Jocul între marginea geamului şi grundul de falţ trebuie să fie de 1/2 din
înălţimea falţului, după montarea pe butuc se va verifica, dacă ochiurile mobile se pot
închide şi deschide cu uşurinţă. Înţepenirea obloanelor va duce la înlocuirea butucilor şi
geamul va fi montat din nou. La obloane rotative la glisarea butucului lateral de sus a
obloanelor la partea închisă se va ridica uşor, astfel încât butucul portant să umple complet
jocul dintre marginea geamului şi grundul falţului.
7) Baghetele pentru geamuri trebuie măsurate corespunzător şi adaptate cu multă
atenţia pentra ca acestea să reziste solicitărilor ulterioare mai ale prin presiunea şi curentul
vântului.SE VOR FOLOSI BAGHETE SOFT – ROTUNJITE.
8) Pentru montarea geamului vor fi anexate la ofertă atestatul firmelor
producatoare
a) Rezistenţa la intemperii a garniturilor şi evitarea neetanşeizării şi formarea
de apă de condens între geamuri .Pentru geamurile livrate răspunde Executantul până la la
data preluării definitive.
b) Izolaţia geamului se efectuează, dacă nu este descris altfel cu profiluri
uşoare pentru sticlă din EPDM sau Silicon, culoarea la alegerea arhitectului.
c) Executantul livrează în totalitate profilurile de etanşeizare necesare pentru
exterior şi interior.
Profilurile de etanşeizare vor fi montate de către geamgiu şi vulcanizate la colţuri.
Geamgiul trebuie să informeze ofertantul asupra modului montării geamurilor
construcţiei.
Izolarea geamurilor şi a panelurilor se face cu ajutorul unor sisteme de calitate
înaltă de garnituri originale EPDM.

ASIGURAREA CALITATII
Cel care preia contractul răspunde de calitatea producţiei precum şi de asamblarea
profesională a elementelor construcţiei. Pentru asigurarea calităţii, în cataloagele
producătorilor de profile de aluminiu se află norme de prelucrare şi de montare. Ele sunt la
cerere puse la dispoziţia beneficiarului

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 35


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
SISTEM DE IZOLARE TERMICA SI FINISARE A FATADELOR

GENERALITATI
Obiectul specificatiei
Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile ce urmeaza sistemul de izolare
termice fatadelor.
Standarde si normative de referinte
Acolo unde exista contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos vor avea prioritate aceste specificatii.
Standarde:
STAS 6472/3-89 Fizica constructiilor. Termodinamica. Calculul termotehnic al elementelor
de constructie ale constructiilor.
STAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de
constructie la difuzia vaporilor de apa.
STAS 5912-89 Materiale de constructii omogene. Determinarea conductivitatii termice.
STAS 6156-86 Acustica în constructii. Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si
social-culturale. Limite admisibile si parametrii do izolare acustica.
Normative
P 118-83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.
113-94 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de încalzire.
C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
C107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri (în
curs de revizuire).
P 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile
social-culturale si tehnico-administrative.
Legea 10-95 Legea calitatii în constructii
HG nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.
HG nr.728/1994 Regulament privind certificarea calitatii produselor folosite în constructii.
Ordin 9/n/15.03.1993 Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii. Normativ
cadru de acordare a echipamentulul individual de protectie.
Gradul de detaliere proiectului
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detaliile de executie ale firmei

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 36


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
furnizoare.
Totodata se vor prezenta certificatele de calitate si agrementele tehnice.
Toate materialele acestui sistem trebuie sa provina de la un singur producator.
Se vor urmari din plansele existente în proiect modul de dispunere a finisajelor de fatade
precum si pozitia nuturilor.
MATERIALE SI PRODUSE
Materiale
1.Sine
- din materiale sintetice
- din aluminiu
2. Rigle de racordare
3. Placi termoizolante
- polistiren
- vata mineral
4. Adeziv pentru lipirea plăcilor izolante
5. Dibluri speciale pentru fixarea placilor izolante
6. Mortar adeziv masa de spaclu armat cu plasa din fibre de sticle
7. Diverse furnituri
Tolerante
Pentru deviatii mai mari de 1 cm trebuie realizata o tencuiala de egalizare.
Temperatura aerului exterior a suprafetei de baza si a materialului ce se pune în opera
trebuie se fie de peste +5 grade C, pâna la întarirea completa.
Nu se poate lucra la vânt puternic sau la temperaturi mari (sub influenta directa a razelor
solare).
In cazul unor conditii metorologice nefavorabile, suprafetele în lucru trebuiesc protejate cu
materiale corespunzatoare.
Livrare, depozitare, manipulare
Materialele se aduc, în functie de natura lor, în galeti de plastic, saci, role sau pachete
protejate cu folie.
Depozitarea, tot în functie de material se va face în locuri ferite de înghet si umezeala,
racoroase, ferite de raze ultraviolete (soare), de influenta precipitatiilor si de deteriorare
mecanica. Sacii se depoziteaza pe paleti sau suport de lemn, rolele se depoziteaza în
picioare. Pentru urmatoarele produse (adezivi, vopsele) sunt de evitat contactele
îndelungate pe piele; în caz de stropire în ochi se indica clatirea cu multa apă curent si la
nevoie, consult medical. Aceste produse în stare întarita nu sunt daunatoare.
La procurarea materialelor se va da atentie deosebita perioadei de garantie permisa de
producator pentru depozitarea lor.
EXECUTIA
Generalitati
Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct
de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.
Pregatirea suprafetei suport
Trebuiesc înlaturate murdariile, stropii de mortar sau alte resturi de materiale. Trebuie
înlaturat uleiul do cofraj.
Se fixeaza sinele orizontale deasupra soclului, verificându-se orizontalitatea cu bolobocul.
Intre sine se lasa o distanta de 3 mm. Sinele se fixeaze cu dibluri - câte 3 bucati pe metru
liniar. Sinele se fixeaza întotdeauna în ultima gaura posibilă pentru a se evita lungimile prea
mari nefixate. Pentru cladiri cu înaltimea sub 8 m se folosesc cuie, iar pentru cele cu
înaltimea mai mare de 8 m se folosesc dibluri însurubate. Eventualele inegalitati se pot
rozolva prin prevederea unor distantieri. Sinele do colt se taie corespunzator (oblic) sau se
folosesc sine cu profil de colt.
Placile termoizolante se fixează cu adeziv si dibluri. Pentru cladiri cu înaltimea peste 8 m se
utilizeaza dibluri speciale. Adezivul se întinde cu partea plana a unui spaclu cu dinti, iar
ulterior se face zimtuirea suprafetei utilizând partea cu dinti. Zonele de îmbinare (marginile)
între placi trebuie sa ramâna fara adeziv. Lipirea cu adeziv pe întreaga suprafata se
utilizeaza numai la suprafetele netede. Pentru celelalte tipuri de suprafete se aplica adezivul
pe o fâsie de 5 cm pe perimetrul placii si în 3 puncte din mijlocul ei (marimea zonei în cele

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 37


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
trei puncte este de aproximativ o palma). La aplicarea peste buiandrugii de fereastra se
recomanda utilizarea unor fixatori, pentru a se evita desprinderea placii cu adezivul înca
umed. In zonele de colt se recomanda dispunerea tesuta a placilor izolatoare. Dupa
uscarea adezivului, proeminentele se înlatura prin taiere cu cutter-ul. Rosturile dintre placi
se umplu cu spuma poliuretanica sau cu pene din material izolant. Capetele placilor dinspre
ferestre, respectiv usi, se prevad cu bande de acoperire a rosturilor. Se lipesc apoi riglele de
capat pentru tencuieli la ramele ferestrelor. Eclisa de protectie cu banda adeziva serveste la
prinderea foliei de acoperire care, dupa tencuire se înlatura.
Gaurile pentru dibluri se fac cu masina de gaurit iar introducerea acestora se face prin lovire
sau însurubare.
Dibluirea se realizeaza cel mai devreme la două zile de la lipirea cu adeziv. Lungimea
diblului se alege în functie de caracteristicile suprafetei de baza la fata locului.
Se vor aplica minimum 5 dibluri/mp în câmp, iar la zona de margine vor fi 12 dibluri/mp.
Latimea zonei de margine va fi specificată de producator. La cladirile cu înaltimea peste 20
m se iau masuri suplimentare fata de cladirile cu înaltimea sub 20 m prin prinderea plăcilor
cu un număr marit de dibluri, conform schemei producatorului.
Prima etapa este de aplicare a masei de spaclu adeziv în benzi, pentru a putea fixa plasa
din fibre do sticla. Plasele se suprapun una peste alta pe o latime de 10 cm. Dupa aceasta
se aplica umed pe umed pâna când spaclul adeziv înca nu s-a uscat. masa de spaclu de
fixare care trebuie să acopere plasa.
Plasa nu trebuie să se mai vada. Grosimea acestui strat este de cca. 3 mm.
Colturile se protejeaza cu plasa specială de colt. Masa de spaclu se va aplica prin presare
puternica pentru a nu se realiza o acoperire prea groasa.
In zona golurilor din fatada (ferestre, usi) este necesara o întarire suplimentara a coltului.
Suprapunerea se face între glaf si buiandrug cu o plasă de vinclu.
In zone supuse loviturilor (socluri) armatuna uzuala poate fi întarita cu plase blindate, care
însa nu se mai suprapun.
Se aplica masa de spaclu adeziv de cca.2 mm grosime, so monteaza plasa blindata. Apoi
se aplica masa de spaclu prin presare foarte puternica. Urmeaza armarea pe toata
suprafata cu plasă din fibra de sticla, care se montează cu suprapunere si acoperirea ei cu
masa de spaclu.
Glafurile de ferestre se vor alege cu latime în asa fel încât marginea de scurgere sa fie
iesita în afara cu 3-4 cm fata de noua suprafata.
Rosturile de dilatare ale cladirii se vor evidentia din stratul termoizolant prin executarea unui
sant uniform de cca.15 mm. Pe marginile rostului si de ambele parti ale acestuia, pe o
distanta de cca. 20 cm latime, se aplica o masa de spaclu. Se introduce în rost banda de
rost se aseaza plasa de colt, cu rigidizarea din sine de PVC pe patul de masa de spaclu si
se spacluieste. Profilele se aseaza de jos în sus, suprapunându-se pe o distantă de cca. 2
cm pentru a asigura eliminarea completă a apei.
Inaintea unei noi prelucrari, stratul de masa de spaclu va sta la uscat minimum 7 zile.
Grundul se dă pe masa de spaclu bine uscată. Grundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu
trafaletele. Trebuie lucrat uniform si fara întreruperi. Timpul de uscare este de minimum
24 do ore.
Tencuiala se da dupa uscarea grundului. Se aplica cu un dreptar de otel inoxidabil. Pentru o
tencuiala periata, imediat dupa întinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu peria din
material plastic, uniform si fara întrupere.
Grosimea tencuielii este de 3 mm.
Este recomandata comanda întregii cantităti de tencuiala o data, pentru evitarea abaterilor
de nuanta.
Nuanta de culoare poate fi garantata doar în cadrul unei singure sarje de tencuiala.
Vopsirea se face dupa uscarea tencuielii si numai în cazul în care tencuiala nu se comanda
de la început în culoarea dorita. Primul strat de vopsea se da diluat cu apa în raport 1:1 sau
în functie de instructiunile producatorului. In functie de starea vremii, dan nu înainte de
minimum 12 ore se mai aplica unul sau doua straturi de vopsea nesubtiata. Ca si la
tencuieli, este recomandata coandarea întregii cantitati de vopsea o data. Ochii si pielea,
cât si suprafetele din jurul zonelor pe care se aplica tinciul, tencuiala sau vopseaua (sticla,
ceramica, piatra natunala, metal) vor fi ferite. In caz de necesitate se va clati imediat partea

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 38


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
stropita cu multa apa; nu se va astepta uscarea.
Schela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a eliminarii
apei, pentru a nu se murdari suprafata fatadei. La sfârsitul lucrarilor gaurile se vor acoperi
cu capace în tonul de culoare al stratului de acoperire.
VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
Se va verifica planeitatea (± 0,5 mm).
Se va verifica abaterea de la verticala (± 1 mm/m).
Se va venifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a
rezistentei la foc.
Se va verifica corespondenta între mostre si ceea ce este executat.
Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de
garantie si a agrementelor tehnice pentru materialele folosite.
Dacă nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele
aprobate, consultantul va putea decide înlocuinea lucnarilor cu altele care sa respecte
aceste cerinte.

MASURARE SI DECONTARE
Pretul unitar cuprinde toate materialele si accesoriile cuprinse în sistem.
Decontarea se face la suprafata în metri patrati, conform cantitatilor real executate.

PROTECTIA MUNCII

1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini stabileste principalele masuri privind protectia si securitatea
muncii, cat si de prevenirea si stingerea incendiilor, ce urmeaza a fi respectate de catre
constructor in timpul executarii lucrarilor de constructii montaj.

2. ACTE NORMATIVE SI INSTRUCTIUNI


- Legea nr. 90/1996, republicata – Legea protectiei muncii
- NGPM/2002 – Norme generale de protectia muncii
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
- Ord. Nr. 9/N/15.03.1993 – Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii
- P118/99 – Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind
protectia si actiunea focului
- Ordin 381/1219 MC al ML si MLPAT 1994 – Completare la NG 1977
- HG nr. 51/1992 – Hotarare privind unele masuri pentru imbunatatirea
activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII, RESPONSABILITATI


Avand in vedere sarcinile ce decurg din Legea nr. 90/1996 a Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale precum si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii/1993, elaborat de MLPAT in scopul executarii lucrarilor in deplina siguranta de
securitate a muncii si prevenirii incendiilor, se impun masuri de protectie pe santierul de
executie a lucrarilor de constructii montaj.
In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor
de munca, executantul are urmatoarele obligatii :
1. sa adopte solutii conforme cu normele de protectie a muncii, standardelor de
securitate a muncii si reglementarilor specifice prin a caror aplicare sa fie
eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si de imbolnavire
profesionala a angajatiilor
2. sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatiilor in
vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului
ethnic, a substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 39


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
munca, etc
3. sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a unitatii, cu ajutorul
institutiilor abilitate
4. sa solicite si sa posede autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al
protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care a obtinut autorizatia si
sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale, pentru care a
fost emisa
5. sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii,
corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de
munca, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor
6. sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderile angajatilor si ai celorlalti
participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii, corespunzator
functiilor exercitate
7. sa elaboreze instructiuni (reguli) proprii de securitate a muncii, care sa detalieze si
sa particularizeze NGPM si NSSM, in raport cu activitatea care se desfasoara
8. sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat,
cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii si participantii la procesul de
munca, a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si aprevederilor
legale in domeniul protectiei muncii
9. sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii
angajatiilor si participantilor la procesul de munca : afise, filme, carti, pliante, acte
normative, teste, fise tehnice de securitate, etc
10. sa se asigure ca angajatii din unitati din exterior, care lucreaza in unitatea sa, au
primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea
lor la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective
11. sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea
personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii
12. sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform
reglementarilor in vigoare
13. sa angajeze numai personae care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care o urmeaza
sa le execute
14. sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost instruiti
adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru
securitatea si sanatatea acestora
15. sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul, verificarea incadrarii nivelului
noxelor in limitele admise, prin masuratori effectuate de catre organisme abilitate
sai laboratoare proprii abilitate
16. sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de muncacu pericol deosebit si sa
identifice locurile de munca unde pot aparea stari de pericol imminent
17. sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de
munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor
18. sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor
tehnologice
19. sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca,
cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca
20. sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul
controalelor si al cercetarii accidentelor de munca
21. sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de munca persoanele
care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca
22. sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea unui
accident de munca mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea
acestei stari ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar
periclita viata accidentatilor sau a altor angajati
23. sa anunte imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 40


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
munca sau imbolnaviri profesionale la Inspectoratul de Munca si organelle de
urmarire penala competente, potrivit legii
24. sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale de
protectie si de lucru si sa nu permita desfasurarea nici unei activitati de catre
angajatii sai fara utilizarea corecta de catre acestia a echipamentului din dotare
25. sa acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare si alimentatie
de protectie
26. sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare a riscurilor pentru sanatate
la care angajatii sunt expusi in timpul lucrului
27. sa asigure intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecarea
angajat expus si completarea acesteia de fiecare data cand se produc schimbari
ale procesului de productie
28. sa intocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta
sub 18 ani.
Toate echipamentele si utilajele tehnice utilizate in timpul proceselor de constructii
montaj, trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate si sanatate, transpuse total in
standardele si normele de protectia muncii.
Conducatorii santierelor si a punctelor de lucru sunt obligati sa organizeze instructajele
pe linie NTSM si PSI, in conformitate cu reglemetarile in vigoare prin organizarea de
cabinete de tehnica securitatii muncii si prevenire si stingere a incendiilor.
Nu se va primi la lucru niciun angajat fara a avea instructaj NTS si PSI facut si insusit.
Obligatia efectuarii instructajului NTS si PSI o au cei ce organizeaza, controleaza si
conduc procesele de munca, pentru care raspund in fata legilor si disciplinar, material si
penal in functie de gravitatea abaterii savarsite.
Instructajul se va efectua in 3 etape :
- instructaj introductive general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj)
- instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul respective, durata fiind
de cel putin 8 ore si verificat de seful ierarhic
- instructajul periodic se face la locul de munca cel putin 1 data pe luna de
conducatorul locului de munca, care se va consemna in mod obligatoriu in fisa
individuala la instructaj.
Conform normelor specifice de protectia muncii, se vor respecta in cadrul executiei
urmatorele capitole de norme specifice de protectia muncii :
- organizarea santierului
- executarea transporturilor
- electrosecuritatea
- scule si dispozitive
- sudare
- lucrari de zidarie
- schele si esafodaje
- lucrari la invelitori in panta
- lucrari de preparare a betoanelor si mortarelor
- lucrari de beton armat
- lucrul in spatii inguste
- lucrari de inchideri cu panouri
- lucrari de compartimentari
- lucrari de tencuieli
- lucrari de zugraveli si vopsitorii
- lucrari de pardoseli
- lucrari de placari interioare
Se mentioneaza ca aceasta enumerare a capitolelor ce trebuie insusite nu este
limitative, constructorul si beneficiarul avand obligatia de a le completa si cu alte masuri
specifice conditiilor locale de executie sau exploatare pe care le vor considera necesare.
Se face cu deosebita atentie prelucrarea masurilor de PSI si a instructiunilor de
prevenire si combaterea incendiilor precum si, in mod cu totul special si insistent sa se
acorde o deosebita atentie lucrarilor de sudiura si eliberarea perimetrului de foc la locurile
de munca cu materiale inflamabile.

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 41


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Se atrage atentia ca prevederile de mai sus sunt absolut obligatorii, ele insa nu au
caracter limitative.

INTOCMIT,
ARH. CRISTINA ILIESCU

APRILIE 2015

AMENAJARE ETAJ 2, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, CORP A 42


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI

S-ar putea să vă placă și