Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Data: 16.09.20219
Profesor: Țurcanu Alla
Grupa: 13-C
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos
Subiectul lecției: Conceptul – modul de viață sănătos
Durata lecției: 45 min
Tipul lecției: Mixtă 

Competențe specifice: Adoptarea unui mod de viaţă activ, în vederea protecţiei sănătăţii proprii
şi a celor din jur, prin asumarea responsabilă a consecinţelor deciziilor luate.

Unități de competență: Stabilirea relaţiei dintre modul de viaţă şi consecinţele asupra sănătăţii:
oboseală, extenuare, obezitate.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
O1 – Să comenteze o expresie;
O2 – Să identifice principiile modului sănătos de viață;
O3 – Să analizeze promovarea modului sănătos de viață în diferite medii;
O4 – Să propună schimbări, reguli pentru un mod sănătos de viață;
O5 – Să fie atenți și să participle activ la lecție.

Strategiile didactice:
formele de organizare: frontală, individuală, în grup;
metodele, procedeele și tehnicile didactice: asaltul de idei, conversația euristică, explicația,
analiza, relatare în scris;
mijloacele didactice: flipchart, marker, hârtie A4.

Strategiile de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, formativă.


Bibliografie:
- Curriculumul național disciplinar la Dezvoltare personală pentru elevii din instituțiile de
învăţământ profesional tehnic.
Desfășurarea lecției

Etapa Obiective Activități


Evocare O1 Comentează expresia:
8 min O2 ”Sunt ceea ce mănânc”
O5 Numește intoleranțele alimentare promovate în regimul
alimentar propriu.
Printr-un asalt de idei elevii definesc principiile modului sănătos
de viață.

Mod sănătos
de viață

Realizarea O3 Analizează promovarea modului sănătos de viață în colegiu, în


sensului O5 familie. Completează tabelul:
21 min Promovarea modului sănătos de viață
Posibilități Limite

Emite idei:
1) De folosire o posibilităților;
2) De reducere a limitelor.
Alcătuiește, în perechi, și prezintă colegilor un complex de
exerciții fizice pentru înviorarea de dimineață. Argumentează
efectul lor asupra sănătății.
Reflecție O3 Analizează imaginea:
11 min O4
O5

- Asociază cu obiceiurile sănătoase ale familiei tale.


- Ce schimbări trebuie să faci ca modul de viață al familiei
tale să fie sănătos?
Extindere O4 Fiecare elev va propune zece reguli pentru un mod sănătos de
5 min O5 viață.