Sunteți pe pagina 1din 304

Sal Rachele

Transformări planetare:
2012 - 2030
Mesaje de la
Fondatori
Traducere : George Acu

Editura Christalin
Asociaţia CESAN
Copyright © 2010 Editura CHRISTALIN
Toate drepturile sunt rezervate, conform Legii Dreptului de Autor nr. 8/1996.
Nici o parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă fără aprobarea prealabilă a editurii.

Editura CHRISTALIN a Asociaţiei „CESAN”


(„CENTRUL de EDUCAŢIE pentru SĂNĂTATE”)

www.cesan.ro
Tel. 0723.50.20.17

TehnoRedactare: George Acu şi Marian Paraschiv


Coperta: George Acu
Bun de tipar: 15 ianuarie 2011

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


SAL RACHELE
Transformări planetare: 2012-2030. Mesaje de la Fondatori / Sal Rachele –
Bucureşti: Editura CHRISTALIN – Asociaţia „CESAN”, 2010.
ISBN: 978-973-86515-2-4

Copyright © 2008 Sal Rachele & Living Awareness Productions


“Earth changes and 2012: Messages from the Founders”
P.O. Box 20545, Sedona, Arizona, Arizona 86341 USA

ATENŢIONARE: Aceasta nu este este o lucrare ştiinţifico-fantastică. Totuşi, din cauza


naturii materialului şi a metodei de transmitere, Sal Rachele şi Fondatorii nu oferă nicio
garanţie cu privire la acurateţea materialului din această carte. Cititorul şi/sau practicantul
oricărui sfat dat aici nu îl va putea face responsabil pe Sal Rachele şi Editura Christalin a
Asociaţiei „CESAN” pentru orice daună sau prejudiciu care rezultă de aici. Nimic din
această carte nu trebuie interpretat că oferă sfaturi juridice sau legale. Materialul este oferit
numai în scopuri educative. Se presupune că cititorul va cere sfatul unui avocat sau medic,
dacă are nevoie de un sfat juridic sau medical.

2
CUPRINS
Cuvânt de gratitudine din partea editorului.........................................................11

Cuvânt înainte..........................................................................................................12
Mulţumiri.................................................................................................................14
Introducere...............................................................................................................15
Subiecte pe care le vom acoperi în această carte........................................................ 16

Partea I – Câteva informaţii pregătitoare, de bază

Cap. 1 – Natura Universului.........................................................................19


Să ne prezentăm...........................................................................................................19
Acest Univers este un experiment................................................................................19
Definiţiile densităţii şi dimensiunii..............................................................................20
Cum experimentează entităţile din densităţile mai înalte viaţa pe Pământ..................21
Rolul Fondatorilor........................................................................................................22
Natura Creaţiei.............................................................................................................22
Procesul evoluţiei.........................................................................................................23
Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori...............................................24
Universuri multiple......................................................................................................25
Timpul şi eternitatea....................................................................................................25
Sunteţi cu toţii potenţiali Dumnezei Creatori..............................................................27
Ce se întâmplă atunci când fiinţele care aparţin densităţilor mai înalte îşi coboară
vibraţia ?.......................................................................................................................27
Există vehicule diferite pentru experimentarea diferitelor densităţi............................28
Suntem extensii ale lui Dumnezeu...............................................................................29
Diferitele configuraţii ale sufletului.............................................................................31
Natura şi călătoria sufletelor gemene...........................................................................32
Liberul arbitru şi Căderea din Graţie...........................................................................33

Cap. 2 – Dispensele Divine............................................................................36


Dispense relevante....................................................................................................36
Prima Dispensă Divină – Soluţia la Căderea din Graţie...........................................37
A Doua Dispensă – Saltul Galactic..........................................................................38
A Treia Dispensă – Alinierea Precesională a Pământului........................................39
A Patra Dispensă – Roata Reîncarnării....................................................................40
A Cincea Dispensă Divină – Spirala Înălţării...........................................................41
A Şasea Dispensă Divină – Înălţarea în Masă..........................................................41
A Şaptea Dispensă – Intervenţia Ajutoarelor lui Dumnezeu...................................42
A Opta Dispensă – Sosirea Copiilor Iluminaţi.........................................................44
3
Cap. 3 – Istoria Pământului, pe scurt..........................................................46
Introducere în ştiinţa liniilor temporale....................................................................46
La început..........................................................................................................47
O privire asupra Căderii din Graţie..........................................................................49
Rasa-rădăcină a omenirii..........................................................................................51
Detalii despre experimentele genetice......................................................................52
Tiparul sufletului şi corpul de densitatea a 7-a.........................................................54
Pământul în perioada 100.000.000 î.Ch. – 10.000.000 î.Ch.....................................54
Ţinutul lui Pan..................................................................................................55
O privire asupra încrucişării dintre oameni şi extratereştri......................................57
Probleme asociate cu liberul arbitru.........................................................................59
Rezumatul procesului de evoluţie.............................................................................59
O privire asupra altor civilizaţii................................................................................60
După Căderea lui Pan................................................................................................61
Conflicte în Sistemul Solar.......................................................................................62
Distrugerea planetei Maldek.....................................................................................64
Migraţia spre Marte..................................................................................................65
Războiul nuclear de pe Marte...................................................................................66
Vălurile din jurul Pământului....................................................................................68
Nivele vibratorii........................................................................................................70
Răzvrătirea Luciferiană (Invazia Orioniană)............................................................72
Perioada pre-lemuriană de pe Pământ......................................................................72
Lemuria..............................................................................................................75
Civilizaţiile din Pământul interior.............................................................................78
Ridicarea şi căderea Atlantidei........................................................................80
Perioada post-atlantă.................................................................................................81
Ridicarea şi căderea Egiptului.........................................................................82
Sumarul istoriei Pământului......................................................................................85
Povestea lui Isus Christos.................................................................................86

Cap. 4 – Prezenţa extratereştrilor pe Pământ............................................90


Motive pentru implicarea extratereştrilor în treburile Pământului...........................90
Viaţa pe alte planete din sistemul solar.....................................................................91
Extratereştrii întunecaţi.............................................................................................91
Factorul orionian..............................................................................................92
Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman..........................................93
Siriusienii...........................................................................................................94
Diluţia orioniană şi siriusiană a ADN-ului pleiadian................................................95
Draconienii........................................................................................................95
Reptilienii..................................................................................................................96
Schimbarea de forme.................................................................................................97
Influenţa reptiliană....................................................................................................97
Andromedanii....................................................................................................98

4
Zetanii................................................................................................................99
Cenuşiii......................................................................................................................99
Zetanii de tipul 3......................................................................................................101
Efectul încrucişării oamenilor cu zetanii asupra ADN-ului uman..........................102
Alte grupuri extraterestre care au vizitat Pământul...................................103
Extratereştri aflaţi pe Pământ în forma lor nativă...................................................103
Încrucişarea ET-umană în prezent...........................................................................103
Hibrizii om-animal..........................................................................................105
Unicornii..................................................................................................................105
Confederaţia Galactică (sau Federaţia Galactică).......................................106

Cap. 5 – Evoluţia sufletului.........................................................................108


Dinamica evoluţiei sufletului..........................................................................108
Natura densităţilor...................................................................................................108
Cum evoluează sufletele..........................................................................................109
Conceptele de Rai şi Iad..........................................................................................111
Rolul vostru ca Dumnezei Creatori.........................................................................111
Explorarea tărâmurilor exterioare...........................................................................112
Capacitatea mecanismului vostru perceptiv............................................................113
Dinamica percepţiei de densitate mai joasă............................................................113
Reîntoarcerea la densitatea a 7-a.............................................................................114
Mai multe analogii ale procesului de creaţie...........................................................115
Evoluţia de la densitatea a 3-a la a 7-a....................................................................115
Opţiunea de întoarcere în lumile mai joase după atingerea densităţii a 7-a............116
Evoluţia sistemelor planetare..................................................................................117
Înălţarea Mamei Pământ..........................................................................................118
Încheierea Karmei...................................................................................................119
Conştienţa simultană a densităţilor mai înalte şi mai joase.....................................121
Cum se accesează diferitele dimensiuni ale universului.........................................121
Evoluţia şi reîncarnarea regnului animal.................................................................125
Speciile dispărute....................................................................................................126
Oameni care se încarnează în aceleaşi „linii genetice”...........................................126
Fragmentarea şi (re)integrarea sufletului....................................................127
Natura divizării şi fragmentării sufletului...............................................................127
Fragmentarea inconştientă din timpul vieţii pământeşti..........................................130
(Re)Integrarea sufletului..........................................................................................133
Efectele transplantelor de organe asupra conştiinţei umane...................................135
Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletului uman.............................................135
Tehnici de a vă recupera fragmentele de suflet pierdute şi de a returna fragmentele
altora........................................................................................................................136
Întâlnirea cu alte diviziuni primare ale sufletului, pe Pământ.................................137
Sufletele flăcări-gemene..........................................................................................137
Familii de suflet extinse..........................................................................................139
Mai multe despre fragmentele de suflet..................................................................141

5
Cap. 6 – Înălţarea şi ADN-ul uman...........................................................143
O privire de ansamblu asupra Înălţării.......................................................143
Schimbările psihologice pe măsură ce oamenii se îndreaptă spre înălţare.............144
Discuţie suplimentară despre procesul de înălţare..................................................145
Mai multe despre roata reîncarnării.........................................................................146
Înălţarea spirituală...................................................................................................146
Dispensa înălţării în masă – continuare...................................................................147
Şablonul maestru.....................................................................................................147
Un scurt discurs despre vehiculul de lumină Merkaba............................................148
Procesul înălţării......................................................................................................149
Geometria sacră şi simboluri sacre..........................................................................152
Natura ADN-ului.............................................................................................153
Modelul ADN-ului cu 24 de catene........................................................................153
Clonarea şi proiecţia holografică.............................................................................155
A trăi în lume, în timp ce te afli pe o cale spirituală...............................................156
Sistemul de chakre...................................................................................................156
Meditaţia..................................................................................................................158

Partea a II-a – Transformările planetare şi perioada 2012-2030

Cap. 7 – Alinierea precesională din anul 2012..........................................161


Ciclul precesional şi saltul galactic.........................................................................161
Liberul arbitru şi predestinarea cosmică.................................................................162
O descriere a ciclurilor cosmice care afectează Pământul......................................162
Detalii despre Ciclul Precesional din anul 2012.....................................................163
(1) Severitatea distorsiunilor EM...................................................................................164
(2) Severitatea schimbărilor climatice............................................................................164
(3) Severitatea impactului asupra tehnologiei şi telecomunicaţiilor..............................164
(4) Gradul de mutaţie celulară prin care treceţi.............................................................165
(5) Nivelul de impact asupra corpurilor mental şi emoţional al oamenilor.................. 165
(6) Gradul şi influenţa extratereştrilor – pozitivi şi negativi – şi a fiinţelor înălţate, din
tărâmurile mai înalte...................................................................................................... 165
(7) Numărul de oameni care îşi încheie încarnările pe Pământ.................................... 165
(8) Numărul de oameni care se înalţă în timpul acestui eveniment................................166
Evenimentele din anul 2017...........................................................................167
(1) Traiectoria reală a cometei.......................................................................................167
(2) Severitatea fluctuaţiilor EM......................................................................................168
(3) Experienţa emoţională şi mentală a oamenilor cu privire la acest eveniment........ 168
(4) Nivelul de mutaţie celulară al oamenilor din timpul acestui eveniment.................. 168
(5) Gradul de instabilitate a climei şi mediului înconjurător ale Pământului............... 168
(6) Întreruperi în funcţionarea tehnologiei telecomunicaţiilor.......................................169
Influenţa lui Nibiru.........................................................................................169
Rezumat...................................................................................................................170
Introducere la Saltul Galactic........................................................................170
Mecanica Alinierii Precesionale din anul 2012.......................................................171

6
Cap. 8 – Saltul Galactic...............................................................................175
Un rezumat al Saltului.............................................................................................181
Cum va fi afectată conştiinţa de zona electromagnetică nulă.................................181
Separarea din cadrul omenirii..................................................................................182
Scenariile care se desfăşoară pe Pământ......................................................183
Cum afectează salturile conştiinţa umană...............................................................183
(1) Calea conştiinţei de densitatea a 3-a........................................................................184
(2) Scenariul densităţii a 4-a...........................................................................................185
(3) Scenariul densităţii a 5-a...........................................................................................185
Transformări specifice în sistemul vostru solar...........................................186
Transformări în cadrul câmpului electromagnetic al Pământului...........................186
Transformări în ceea ce priveşte Soarele vostru, în timpul Saltului.......................189
Efectele Saltului asupra altor planete......................................................................190

Cap. 9 – Transformările de pe Pământ, explicate din perspective


diferite.....................................................................................192
O privire de ansamblu asupra celor mai obişnuite sisteme de gândire de pe
Pământ şi asupra modului în care transformările planetare se raportează
la fiecare disciplină.........................................................................................192
O scurtă discuţie suplimentară despre metoda ştiinţifică........................................193
Date antropologice, care documentează transformările.............................193
Filozofia schimbării........................................................................................195
Psihologia transformărilor care au loc pe Pământ......................................196
Obstacolele şi blocajele de pe calea spre iluminare................................................197
1. Ego-ul..........................................................................................................................197
2. Teama de schimbare....................................................................................................197
3. Problemele emoţionale................................................................................................198
4. Dependenţele...............................................................................................................198
Psihologia relaţiilor umane......................................................................................199
Cum să asculţi de corpul tău....................................................................................200
Tehnici de vindecare a corpului emoţional.............................................................200
Psihologia creşterii sufletului..................................................................................201
Etapa 1 – Revelaţia.........................................................................................................201
Etapa a 2-a – Deziluzionarea şi purificarea...................................................................202
Etapa a 3-a – Acceptarea................................................................................................203
Etapa 4 – (Re)Integrarea................................................................................................204
Cum să transcendeţi forţele întunecate....................................................................205
Câmpuri rezonante..................................................................................................206
Psihologia Legii Atracţiei........................................................................................207
Metafizica transformărilor care au loc pe Pământ......................................210
Legea atracţiei.........................................................................................................210
Crearea realităţii voastre..........................................................................................211
Clarificarea rolului ghizilor spirituali şi al ajutoarelor............................................213

7
Religia..............................................................................................................214
Ce se întâmplă atunci când ego-ul controlează religia............................................215
Opiul maselor..........................................................................................................216
Cum să trataţi cu oamenii religioşi..........................................................................217
Spiritualitatea..................................................................................................218
Biologia............................................................................................................220
Genetica...................................................................................................................221
Codurile şi cheile ADN-ului....................................................................................222
Mai multe despre catenele de ADN........................................................................223
Declanşarea şablonului vostru maestru...................................................................224
Mutaţia şi dispariţia speciilor..................................................................................226
Mediul înconjurător.......................................................................................227
Schimbări în mediul vostru înconjurător.................................................................228
Transformări geologice, geografice şi climatice...........................................228
Australia..................................................................................................................228
Asia..........................................................................................................................229
Africa.......................................................................................................................230
America de Nord.....................................................................................................230
America de Sud.......................................................................................................231
Europa.....................................................................................................................231
Orientul Mijlociu.....................................................................................................232
Tehnologia.......................................................................................................232
Tehnologia bazată pe Punctul Zero.........................................................................233
Suprimarea tehnologiilor bazate pe Punctul Zero...................................................235
Mecanica tehnologiei bazate pe Punctul Zero.........................................................236
Alte tehnologii.........................................................................................................237
Sociologia.........................................................................................................237
Illuminati.................................................................................................................240
Etica muncii.............................................................................................................241
Soluţii sociologice...................................................................................................241
Economia.........................................................................................................242
Criza medicală iminentă..........................................................................................244
Criza energetică.......................................................................................................244
Resurse naturale în curs de dispariţie......................................................................245
Acţiuni economice la care să vă aşteptaţi în următorii ani......................................246
(1) Costurile exorbitante ale asistenţei pentru cei bolnavi.............................................247
(2) Costurile procurării energiei.....................................................................................247
(3) Costul alimentelor şi al apei......................................................................................247
Perspectiva spirituală asupra economiei..................................................................248
Câteva cuvinte despre NESARA.............................................................................249
Politica..............................................................................................................252
Predicţii politice şi militare specifice......................................................................253
Apariţia Noului Pământ...........................................................................................254

8
Cap. 10 – Rolul şi funcţia ajutoarelor Pământului în timpul
transformărilor..................................................................256
(1) Extratereştri aflaţi în formă fizică, asociaţi în prezent cu
Pământul.......................................................................................................257
Extratereştri care umblă printre oameni şi politica de non-intervenţie...................257
Extratereştri renegaţi...............................................................................................258
Rase stelare aflate pe Pământ..................................................................................260
Cele mai recente informaţii despre zeta-reticulieni.................................................260
Orionienii luminoşi şi întunecaţi, astăzi..................................................................262
(2) Extratereştri care influenţează Pământul din tărâmurile astrale........263
Draconienii luminoşi şi întunecaţi şi viitorul lor pe Pământ...................................263
Iluzia Raiului...........................................................................................................266
Extratereştri aflaţi în defazaj de fază.......................................................................267
(3) Extratereştri care influenţează Pământul din tărâmurile eterice........267
Rolul siriusienilor....................................................................................................267
Influenţa Illuminati..................................................................................................268
Tărâmurile zânelor şi ale elementalilor...................................................................271
Pământul interior.....................................................................................................272
(4) Fiinţe de densitate mai înaltă care se află temporar pe Pământ...........272
(5) Suflete „walk-in” şi transferuri de suflet................................................273
Transferuri voluntare de suflet................................................................................273
Transferuri involuntare de suflet.............................................................................274
Transferuri parţiale de suflet...................................................................................275
Rolul sufletelor walk-in pe parcursul transformărilor planetare.............................276
(6) Fiinţe de densitate mai înaltă care oferă ajutor din planurile
celeste.............................................................................................................277
Confederaţia Galactică, Marea Frăţie Albă şi Ordinele Îngereşti...........................278
Scopul specific al Confederaţiei Galactice şi al grupurilor asociate.......................279
Partea tehnică a ajutorului oferit.............................................................................281
Protecţia psihică şi spirituală...................................................................................281
(7) Alte grupuri care ajută discret, din culise..............................................283
(8) Versiuni viitoare ale voastre, care se întorc să ajute..............................284
Natura liniilor temporale.........................................................................................284
Mai multe despre liniile temporale..........................................................................284

Cap. 11 – La ce să vă aşteptaţi pe durata Saltului şi după acesta...........290


Ce experienţe vă puteţi aştepta să aveţi, pe măsură ce vă înălţaţi ?........................290
Profeţii specifice......................................................................................................293
Re-Unirea familiilor de suflet..................................................................................295
Încheiere..................................................................................................................296

ANEXĂ : Fondatorii („Sfere de Lumină”) despre ROMÂNIA...............298

9
Sferele de Lumină (Sal Rachele pentru Adrian – BaronM.).........................298
Câteva aspecte în plus.....................................................................................303
1. Vortexuri energetice în România........................................................................303
2. Rolul României (Zonei Româneşti)....................................................................304
3. Procesul Ascensiunii 5D.....................................................................................304

ANEXE color :
1. Coperta ediţiei în limba engleză.
2. Zona electromagnetică nulă în Calea Lactee.
3. Constelaţia Pleiadelor.
4. Mişcarea de precesie a Pământului.
5. a. Deplasarea polilor magnetici ai Pământului, între anii 1945 – 2000.
b. Vântul solar, emanând energie EM de la Soare.
6. Istoria Pământului, în linii mari.

10
Cuvânt de gratitudine
din partea editorului

...Sunt recunoscător şi onorat că Fondatorii au ales, prin decizia lui Sal, să


împărtăşească sămânţa informaţiei şi vibraţiei Lor, în Zona Românească, şi prin
„portalul” Editurii CHRISTALIN a Asociaţiei CESAN („Centrul de Educaţie
pentru Sănătate”) !

Este mai mult decât o figură de stil sau metaforă : pe tot parcursul procesului
de elaborare al acestei cărţi, pe care acum o ţineţi în mâini – cu zâmbetul bucuriei,
sperăm – am simţit cu toţii, mâinile care ne-au adus pe Cale, împreună...

...Tuturor prietenilor implicaţi, susţinători văzuţi şi (încă) nevăzuţi, ce au lucrat


în „foc continuu” ca această lucrare să apară Acum şi Aici – le mulţumesc, cu
aceeaşi recunoştinţă.

Şi, în primul şi în ultimul rând, îi mulţumesc Lui Dumnezeu, pentru Tot Ceea
Ce ESTE, în Cea mai Înaltă Exp(e)rim(ent)are a Creatorului...

MarYan

11
Cuvânt înainte

Materialul din această carte a fost compilat din mai multe seminarii pe care le-
am condus în Australia în 2006, precum şi din mesaje pe care le-am primit în
Sedona, Arizona, în 2007. S-a avut grijă să se minimalizeze repetarea conceptelor şi
să se lege într-un tot unitar temele prezentate în diferitele sesiuni. Informaţia a fost
dată iniţial sub forma a 2 cărţi electronice. Prima carte electronică conţinea
transcrieri la prima mână a mesajelor difuzate în seminariile din Australia. A doua
carte electronică conţinea mai curând o succesiune naturală a ideilor, întrucât a fost
primită pe parcursul a câteva zile consecutive. Am introdus informaţia, aşa cum a
fost primită, direct într-un procesor de text, cu editări ulterioare minime.
Acum câţiva ani, în timpul meditaţiei, am început să primesc vizite de la fiinţe
imense de lumină alb-albastră. Nu sunt umanoide, ci arată ca nişte stele sau sfere de
energie. M-au informat că ele îşi îndreaptă atenţia către Pământ numai în perioada
de tranziţie imediat premergătoare şi ulterioară ciclurilor cosmice majore. În aceste
mesaje ele intră în detalii cu privire la cicluri – când intervin, cum intervin şi chiar
de ce intervin ciclurile. Ele afirmă că scopul acestui material este să ajute omenirea
să se pregătească pentru vremurile care se apropie cu rapiditate. După cum ştiţi –din
simpla privire în jurul lumii şi din faptul că simţiţi transformările care se petrec în
voi–, ne aflăm deja în vremurile care au fost profeţite.
Primul ciclu major discutat în aceste mesaje, documentat în calendarul mayaş
şi în alte locuri, este alinierea precesională din 21 decembrie 2012. Totuşi, aşa cum
se discută pe larg în partea a 2-a a acestei cărţi, există un ciclu mult mai mare care
nu afectează numai planeta noastră, ci întreg sistemul solar.
Înainte de a explora subiectul „Transformările planetare şi perioada 2012-
2030”, această carte conţine o mare cantitate de informaţie pregătitoare, inclusiv o
explorare aprofundată a fundaţiei psihologice şi spirituale pentru ideile care sunt
prezentate.
Înţelegerea cosmosului şi a naturii Sinelui este esenţială pentru înţelegerea
multidimensionalităţii acestor mesaje.
Veţi remarca faptul că Fondatorii deplâng frecvent faptul că limbile noastre de
pe Pământ sunt extrem de inadecvate atunci când se descriu concepte precum
fragmentarea sufletului, complexe de grupuri de suflete, linii temporale alternative şi
alte concepte prezentate în această lucrare. În timp ce o parte din aceste idei se pot
regăsi în revistele de fizică cuantică şi în învăţături ale şcolilor ezoterice de mistere,
pentru omul obişnuit este dificil să înţeleagă multe dintre aceste concepte. Acesta
este motivul pentru care multe dintre idei sunt repetate periodic, în moduri un pic
diferite.
12
Aceasta este a doua mea carte care are ca subiect transformarea personală şi
planetară. Prima este „Viaţa pe muchie de cuţit”1. În cea mai mare parte, a fost
transmisă de către propriul meu sine mai înalt, decât de anumiţi ghizi spirituali.
Dacă aveţi dificultăţi în înţelegerea conceptelor de densităţi, dimensiuni, nivele de
conştienţă şi planuri de existenţă, este recomandat să citiţi cartea „Viaţa pe muchie
de cuţit” înainte de a încerca să asimilaţi acest material recent. Puteţi comanda cartea
prin intermediul sitului www.salrachele.com sau la adresa de mai jos.
Se recomandă ca „Transformări planetare: 2012-2030 – Mesaje de la
Fondatori” să fie citită încet şi cu atenţie, recitindu-se de mai multe ori secţiunile
care sunt mai dificil de înţeles. Fondatorii au descris realităţile cu care se confruntă
omenirea (aşa cum le văd ei) din multe unghiuri diferite, printre care se află
biologia, filozofia, psihologia, sociologia etc. Prin examinarea realităţii din mai
multe puncte diferite de vedere este posibilă înţelegerea unei imagini de ansamblu
mai cuprinzătoare. De exemplu, dacă suficient de mulţi oameni îi descriu unui orb
părţile componente ale unui elefant, fiecare relatând dintr-un loc diferit (gât, trunchi,
picioare, degetele de la picioare etc.), atunci este mult mai uşor ca acesta să-şi
formeze o imagine de ansamblu asupra elefantului.
Noi, ca oameni, suntem în esenţă orbi faţă de majoritatea lucrurilor care
aparţin Creaţiei, în care ne găsim înglobaţi. Numai o mică fracţiune din potenţialul
nostru a fost descrisă în mod realist. Scopul acestei cărţi este unul dublu : (1) să ne
ilumineze minţile cu privire la schimbările care au loc pe planeta noastră şi
înlăuntrul omenirii, şi (2) să ne ajute să conştientizăm mai mult din vastul nostru
potenţial. Materialul este organizat cu atenţie, având aceste scopuri în minte. Îmi
puteţi trimite comentariile voastre asupra materialului, sau putem stabili o sesiune
privată de tratament sau vindecare. Pentru mai multe informaţii despre serviciile
mele, vă rog să mergeţi la www.salrachele.com şi să citiţi multele articole publicate
acolo.
Sper să vă bucuraţi de înţelepciunea şi iluminarea Fondatorilor.

Sal Rachele
Living Awareness Productions
P.O. Box 20545, Sedona, Arizona 86341 USA.
Prima ediţie tipărită: ianuarie 2008

1
Titlul original : „Life on the Cutting Edge”.
13
Mulţumiri

Aş dori să mulţumesc multor oameni care m-au inspirat de-a lungul anilor,
inclusiv numeroşilor învăţători spirituali care au ajutat la iluminarea omenirii,
precum şi nenumăraţilor ghizi spirituali care m-au ajutat să duc la bun sfârşit această
lucrare.
Aici, pe Pământ, vreau să mulţumesc celor care m-au sprijinit prin cumpărarea
cărţilor electronice, şi care mi-au trimis mesaje şi sfaturi încurajatoare şi înălţătoare.
Vreau să mulţumesc Celestei Korsholm pentru frumoasa copertă artistică2 şi
sitului BooksJustBooks.com pentru tipărire.
Cel mai mult, vreau să mulţumesc Creatorului a Tot ce Există, care continuă să
producă o varietate infinită de experienţe extraordinare, prin mine şi prin toate
sufletele care aparţin Creaţiei.
Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că Te exprimi prin noi, ca suflete.

--Sal

2
Se poate vedea în anexa 1 color.

14
Introducere

Fondatorii sunt un grup de fiinţe din ceea ce eu numesc a 12-a dimensiune. A


12-a dimensiune este un tărâm vast al Creaţiei, care există mult prea departe de ceea
ce poate concepe omul obişnuit. Acestui medium3, Fondatorii îi apar ca sfere
gigantice alb-albăstrui de lumină, care coboară în mod gradat în atmosfera
Pământului, în grupuri mici, pentru a transmite omenirii informaţie şi iluminare.
Avem o descriere detaliată a cine sunt Fondatorii, folosind propriile lor cuvinte. Pe
măsură ce parcurgeţi diferitele capitole, veţi începe să înţelegeţi câte puţin din ceea
ce înseamnă originea şi conştiinţa lor. Cea mai mare provocare a lor în prezentarea
acestei lucrări implică modul în care comunică din tărâmul lor în al nostru, într-o
manieră care să fie inteligibilă şi folositoare pentru evoluţia umană.
Pentru ca Fondatorii să comunice cu noi toţi, ei trebuie să-şi coboare o
porţiune a vibraţiei lor din dimensiunea a 12-a în dimensiunea a 7-a, încă înainte de
a încerca să descarce informaţia în mentalul meu superior. Permiteţi-mi să explic.
Fondatorii folosesc ceea ce în mod obişnuit se numeşte „transmisie telepatică”,
înainte de a aduce ideile lor în mintea supraconştientă a fiinţei umane. Ei afirmă că
îşi coboară vibraţia unei foarte mici părţi din ei înşişi, cu care vor putea să comunice
în acest mod. Informaţia pătrunde în mentalul superior şi apoi este decodată şi
tradusă în limbile de pe Pământ, pentru a putea fi înţeleasă de mintea conştientă a
omenirii.
Fondatorii reamintesc frecvent cititorului că acesta nu este un proces simplu.
Ideile şi conceptele prezentate aici sunt dificil de explicat folosind vocabularul
limitat al limbajelor de pe Pământ. În orice caz, o mare parte a acestui material poate
fi absorbită la nivel energetic, chiar dacă mintea are dificultăţi în a-l înţelege. În timp
ce citiţi aceste mesaje, fiţi atenţi la nivelul energetic al corpului vostru şi observaţi
ce impresii primiţi „printre rânduri”.
Pentru a fi consecvenţi cu convenţia folosită deseori aici – aceea de a repeta
informaţia de mai multe ori, în moduri puţin diferite – permiteţi-ne să reformulăm
ceea ce am spus până acum.

3
„channel”, în lb. engleză.
15
Nu este uşoară prezentarea unei lucrări unitare coerente, din punctul de vedere
al unei conştiinţe care este mult mai evoluată faţă de înţelegerea omenească
obişnuită. Deşi multe dintre mesajele următoare pot părea că implică un dialog în
timp real între două sau mai multe entităţi, cea mai mare parte a informaţiei oferită
de către Fondatori este descărcată sub formă de „pachete” în mintea supraconştientă
a mediumului. Această informaţie este adusă apoi în mintea conştientă, pentru a fi
apoi diseminată prin scris. Ei m-au ales să fiu „purtătorul lor de cuvânt” datorită
capacităţii mele de a uni şi a împleti ştiinţa cu spiritualitatea, precum şi datorită
aptitudinii mele de a formula şi exprima verbal ideile.
Sunt mulţi Dumnezei Creatori4 care transmit prin mediumuri umane în acest
moment. Acesta este un singur grup de suflete şi un singur medium. Sunteţi
încurajaţi să căutaţi şi alte materiale, aduse pe Pământ de alte grupuri de Dumnezei
Creatori prin alte mediumuri. În majoritatea cazurilor, materialul lor se va corela
destul de strâns cu această lucrare.
Reţineţi că legătura dintre oameni şi Fondatori este una energetică. Atunci
când citiţi aceste rânduri, veţi fi învăluiţi de o mică parte a conştiinţei lor. Pur şi
simplu permiteţi acelei părţi din energia lor, care rezonează în propriul vostru suflet,
să ajungă în mintea voastră şi să vă ajute să vă treziţi.

Subiecte pe care le vom acoperi în această carte


Ne vom începe călătoria prin a permite Fondatorilor să ne poarte într-o
explorare a naturii Universului, urmată de o privire asupra istoriei reale a
Pământului şi asupra a ceea ce este numit prezenţa extraterestră în interiorul şi în
jurul Pământului, iar apoi atenţia se va îndrepta spre evoluţia sufletului şi spre ceea
ce adesea se numeşte „înălţare”5.
Fondatorii vor explica ce este un vehicul Merkaba şi cum funcţionează acesta.
Ei vor aduce lumină asupra subiectelor sufletelor, familiilor de suflete, grupurilor de
suflete, sufletelor pereche, sufletelor gemene şi asupra altor subiecte similare. Vor
încerca să clarifice cum se divid sufletele şi cum are loc fragmentarea lor. Ei vor
examina care tipuri de fragmentare sunt benefice şi care nu, iar apoi vor discuta
despre cum se realizează (re)integrarea sufletului. Materialul ne va ajuta să
înţelegem şi conceptul de linii temporale.
Vom fi de asemenea ghidaţi spre dezvăluirea naturii reale a ADN-ului,
inclusiv a cheilor şi codurilor ADN, care sunt precursoarele formării moleculei de
ADN. Vom vedea aspecte ale ADN-ului care nu sunt înţelese complet de oamenii de
ştiinţă. Va fi explicat scopul-rolul aşa-numitului „ADN rezidual”. În realitate, nu

4
„Creator Gods”, în lb. engleză. Sintagma „Dumnezei Creatori” se referă la primii Fii – Zei Creatori
– ai Dumnezeului Suprem („Godhead”, în lb.engleză), cu aceleaşi calităţi şi atribute ca şi Acesta,
printre care şi cel de a crea universuri întregi.
5
„ascension”, în lb. engleză. În alte texte este tradus ca „ascensiune”, cu aceeaşi semnificaţie.
16
există „reziduuri” în Creaţia lui Dumnezeu, deoarece tot ce înseamnă natură face
parte dintr-un proiect inteligent. Toate creaţiile sunt aspecte ale lui Dumnezeu.
Aşadar, tot ce a creat Dumnezeu are un rost.
Nu există nicio parte a corpului fizic care să nu aibă vreun rost. Atunci când
eliminăm organe din corp, îi reducem utilitatea, într-o anumită măsură. Toate părţile
corpului servesc unei funcţii. Unele dintre ele au funcţii puţin importante – cum ar fi
apendicele – dar, totuşi, fiecare parte a organismului îşi are locul său în marele
proiect.
La fel, fiecare porţiune din ADN are o funcţie, iar unul dintre aspectele aşa-
numitului ADN „rezidual” este să înregistreze vieţile extraterestre ale sufletului.
Acest fapt ne aduce din nou la subiectul despre extratereştri. Sunt 2 capitole dedicate
acestui subiect. În Capitolul 3 Fondatorii ne dau o imagine de ansamblu asupra
prezenţei extratereştrilor pe Pământ, iar în Partea a 2-a ei detaliază rolurile pe care le
au ajutoarele noastre extraterestre în timp ce trecem prin transformările planetare.
În Partea a 2-a Fondatorii vor explora natura transformărilor, inclusiv alinierea
precesională din 2012 şi Saltul Galactic – ce sunt acestea, cum funcţionează şi de ce
sunt importante. Va exista o scurtă privire asupra ştiinţei precesiei axelor. Urmărind
explicaţia ştiinţifică asupra transformărilor care au loc pe Pământ şi în sistemul
solar, Fondatorii vor arunca o privire aprofundată asupra diferitelor aspecte ale
transformărilor, aşa cum se văd acestea din mai multe domenii de studiu, relevante
pentru acest subiect. Acestea includ, în parte, domeniile biologic, filozofic,
psihologic, sociologic, economic şi politic.
În final, va fi o scurtă privire asupra modului cum va arăta Pământul după
transformări.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă în timp ce Fondatorii vă iau în această
călătorie incomensurabilă. Vă invit să vă ţineţi bine şi să vă bucuraţi de călătorie!

Sal Rachele

17
Partea I

Câteva
informaţii pregătitoare,
de bază

18
Capitolul 1
Natura Universului
Să ne prezentăm
Bună, suntem Fondatorii. Permiteţi-ne să începem prin a ne prezenta. Suntem
ceea ce voi numiţi Dumnezei Creatori. Numai un mic procent din energia noastră
vine prin acest medium. Ne este dificil să proiectăm în lumea voastră mai mult de o
parte extrem de mică din noi. Preferăm să facem acest lucru folosind metoda
cunoscută sub numele de transmisie telepatică. Chiar şi cu această metodă, cea mai
mare parte a energiei noastre care ajunge la voi este „descărcată” în mentalul
superior al diferiţilor oameni cu rol de medium.
Este foarte dificil pentru voi să procesaţi în timp real o experienţă cu noi.
Totuşi, emitem la o frecvenţă foarte apropiată de timpul real, pentru că avem mesaje
importante pentru omenire. Venim aici, sub această formă, în apropierea începutului
şi sfârşitului fiecărui ciclu cosmic major de pe Pământ. S-ar putea spune că ne
vizităm din nou experimentele, ca să vedem cum mai decurg ele.

Acest Univers este un experiment


Acum puteţi să reacţionaţi la această ultimă propoziţie şi să spuneţi: „Sunt o
entitate suverană, creată după chipul şi asemănarea Dumnezeului meu. Nu sunt un
experiment.”
Vă înţelegem îngrijorarea. Totuşi, acest univers local particular pe care îl
supraveghem este un experiment mai mult decât orice altceva. Vom spune că
Dumnezeu6 este supraveghetorul acestui experiment, foarte asemănător cu o
universitate care angajează un comitet de supraveghere care să supervizeze
dezvoltarea şi cercetarea unui chimist într-un laborator. Chimistul primeşte fondurile
de la universitate. El este rareori lăsat să-şi facă cercetările de unul singur; în loc de
asta, sunt alţii care îl privesc din spate, pe după umăr – la figurat, dacă nu şi la
propriu.
Atunci când am fost desemnaţi de către Dumnezeu să creăm forma umană, am
făcut-o cu foarte mare atenţie, dar, într-o anumită măsură, a fost prin metoda
învăţării din greşeli. A fost un proiect ambiţios. Am înţeles foarte multe lucruri
despre cum creşte universul, cum se propagă şi cum se automultiplică prin formă şi
6
„Godhead”, în lb. Engleză – „Dumnezeul Suprem”, Tatăl/Mama acestor Dumnezei Creatori. Acolo
unde apare sintagma „Dumnezei Creatori”, este vorba de „Fondatori”.
19
model. Înţelegem legile şi principiile universale. Totuşi, ştiam că va fi o provocare
să creăm o structură atomică ce va încorpora, împreună, într-un singur organism,
universul liberului arbitru şi universul predestinat. Am vrut o formă de viaţă – sau,
mai curând, o structură ingenioasă – care să fie capabilă să locuiască în mecanisme
senzoriale (corpuri) ca să acceseze, practic, toate cele 12 nivele ale Creaţiei.
Ce vrem să spunem prin aceasta? Permiteţi-ne să explicăm.

Definiţiile densităţii şi dimensiunii


Pe parcursul acestei cărţi ne vom referi la densităţi şi dimensiuni. Atunci când
vorbim despre stări vibratorii specifice, vom folosi cuvântul „densitate”, iar când
vorbim în special despre un tărâm de existenţă, vom folosi termenul „dimensiune”.
În lucrările anterioare, autorul a explicat foarte detaliat atributele fiecărei densităţi şi
dimensiuni. Deşi tabla noastră de materii de mai jos este destul de uşor de înţeles, vă
recomandăm să citiţi „Viaţa pe muchie de cuţit” dacă nu reuşim să vă clarificăm
aceste concepte.
În mesajele noastre vom vorbi despre densităţi şi dimensiuni „mai înalte” şi
„mai joase”. Cuvintele „mai înalt” şi „mai jos” se referă numai la frecvenţe
specifice, şi nu la calitatea fiinţei sau la valoarea intrinsecă. Mai înalt nu este mai
bun decât mai jos, ci este mai expansiv şi atotcuprinzător.
Ca să vă ajutăm să înţelegeţi percepţia noastră asupra Creaţiei, vom folosi o
varietate de abordări şi metode de predare. Aceasta pentru că Pământul are o
structură pe mai multe straturi de niveluri vibratorii, sau densităţi.
Aveţi ceea ce se numeşte Pământul de densitatea întâi, care este în general
asemuit cu regnul vostru mineral – pietrele, rocile şi straturile geologice, pe care le
găsiţi în crusta Pământului.
Aveţi ceea ce se numeşte Pământul de densitatea a 2-a, care cuprinde vegetaţia
şi viaţa plantelor – viaţă care aderă la anumite legi şi principii de reproducere.
Aveţi Pământul de densitatea a 3-a, care cuprinde formele animale şi ceea ce
s-ar putea numi atributele umane inferioare – incluzând aici partea din fiinţa umană
care este preocupată în primul rând de procreare, instincte sexuale, instincte de
vânătoare şi altele asemenea.
Aveţi Pământul de densitatea a 4-a, care include lumea omului superior şi
intelectului superior – artă, muzică, imaginaţie, conştienţă conştientă, creativitate şi
ceea ce numiţi „metafizică” ş.a.m.d.
Şi aveţi şi Pământul de densitatea a 5-a, care include forma corpului eteric de
lumină al omului, care se află, de fapt, în stare potenţială, în majoritatea cazurilor. În
Capitolul 6 vom detalia unele dintre atributele formei de densitatea a 5-a.
În acest moment ne vom reţine de la a discuta despre densităţile de la 6 la 12,
întrucât aceasta este numai o introducere la materialul din capitolele următoare.

20
Cum experimentează entităţile din densităţile mai înalte
viaţa pe Pământ
Permiteţi-ne să clarificăm câteva lucruri cu privire la provocările şi
dificultăţile cu care noi şi alte fiinţe care aparţin de densităţi mai înalte ne
confruntăm atunci când încercăm să comunicăm cu oamenii de pe Pământ.
Cea mai mare parte a informaţiei dată oamenilor este trimisă sub formă de
impulsuri, sau pachete de energie, în mentalul superior, iar apoi este diseminată şi
descărcată în mintea conştientă.
De ce informaţia este dată în acest mod? Pentru că există un fenomen cunoscut
sub numele de „reducţie”. Ne coborâm vibraţiile din vibraţia noastră normală, de
densitatea a 12-a.
În electricitate, aveţi transformatoarele de reducţie, care iau energia din liniile
de înaltă tensiune – de 220 kilovolţi, în mod obişnuit – şi reduc gradat tensiunea la
aproximativ 220 volţi în ţările europene, respectiv 110 volţi în ţările Americii de
Nord, astfel că, în momentul în care electricitatea ajunge la prizele voastre de perete,
aceasta este redusă de o mie de ori faţă de liniile de înaltă tensiune care vin de la
centrala electrică.
Astfel, energia noastră este transmisă într-o manieră asemănătoare sistemului
vostru de distribuire a energiei electrice şi, pentru ca vibraţia mesajului nostru să
poată trece prin acest medium într-o formă pe care să o înţelegeţi, este necesar ca
aceasta să fie modulată prin diferite nivele de coborâre a frecvenţei noastre, pentru
ca voi să puteţi avea un folos practic din informaţia care ajunge, astfel, la voi.
Această informaţie vine sub formă de energie, iar cea mai mare parte a ceea ce
se transmite se află într-un context non-verbal. Cuvintele sunt menite să vă satisfacă
mintea intelectuală. Este necesar să vorbim folosind limbile voastre de pe Pământ
pentru ca minţile voastre să realizeze conexiunile potrivite între energia pe care o
primiţi şi vieţile voastre cotidiene, din ceea ce numiţi lumea voastră tridimensională.
Această informaţie este distribuită în format de carte, şi astfel termenii folosiţi sunt
foarte dificil de clarificat, întrucât nu ne aflăm într-un dialog în timp real cu voi şi cu
mediumul.
Una dintre marile dificultăţi care intervin în transmisia mesajelor prin channel
este cea a semanticii, lingvisticii sau terminologiei, deoarece fiecare zonă care
foloseşte limbajul în acest fel nu înţelege cuvintele în acelaşi mod.
De exemplu, cuvântul vostru „cunoaştere” poate avea un înţeles diferit pentru
cineva care face parte din altă ţară sau cultură, astfel că, din acest motiv, vom vorbi
cu atenţie şi vom relua, vom recapitula şi vom repeta unele din ideile prezentate. Cu
toate acestea, nu vom oferi ceea ce numiţi mesaj „simplu”. Vom presupune că
majoritatea dintre voi aveţi un grad de înţelegere a ştiinţei, filozofiei şi psihologiei,
şi că vă aflaţi pe o cale spirituală conştientă.

21
Rolul Fondatorilor
Rolul nostru este să venim pe planete la sfârşitul ciclurilor lor cosmice sau ale
evenimentelor ciclice majore, pentru a le asista la ceea ce a fost denumit „strânsul
recoltei” sau „Înălţare”. Inteligenţa noastră poate ajuta la susţinerea sufletelor care
doresc să treacă prin procesul de înălţare.
Este o călătorie destul de dificilă pentru noi, datorită incompatibilităţii noastre
cu vibraţia voastră în ansamblu, aceasta însemnând că numai câţiva dintre voi aţi
atins conştiinţa de densitatea a cincea, iar noi ne aflăm în densitatea a 12-a.
Evenimentele care vor avea loc în lumea voastră în următoarele trei decenii
vor avea un impact profund asupra tuturor formelor de viaţă de pe Pământ. În aceste
mesaje vom detalia multe din transformări şi le vom explica din mai multe puncte de
vedere, pentru ca voi să puteţi înţelege în amănunt ceea ce va urma. Vom începe cu
o privire asupra perspectivei Creatorului.
De fapt, acest capitol introductiv va răspunde la întrebarea „De ce?” în ceea ce
priveşte transformările de pe Pământ şi evenimentele ce vor urma. Permiteţi-ne să
începem cu povestea Creaţiei.

Natura Creaţiei
Creatorul Infinit a creat TOT CEEA CE ESTE, adică toate universurile,
galaxiile, sistemele stelare, sistemele solare, planetele, formele de viaţă, planurile,
subplanurile, dimensiunile, densităţile, legile, principiile, forţele, puterea, energia şi,
bineînţeles, spiritul. Toate provin din Dumnezeu. Toate sunt Dumnezeu. Dumnezeu
există în timp şi în afara timpului. Dumnezeu există în toate perioadele de timp, în
toate liniile temporale şi în toate dimensiunile. Dumnezeu există şi în vid, deşi
conceptul de existenţă este irelevant aici.
Limbajul vostru este inadecvat pentru a descrie multe dintre aspectele lui
Dumnezeu, dar vom încerca să ilustrăm părţile care sunt relevante pentru
transformările de pe Pământ.
Ca să ajutăm la clarificarea multora din punctele prezentate în această carte,
vom atinge în treacăt câteva din conceptele cele mai greşit înţelese de către omenire.
Ideea că Dumnezeu este masculin sau feminin este o distorsiune bazată pe
înţelegerea limitată a intelectului uman (şi a intelectului altor rase, în alte lumi).
Totuşi, uneori este de ajutor să vă gândiţi că Dumnezeu are personalitate şi
inteligenţă asemănătoare cu cea omenească. Din moment ce Dumnezeu este Tot,
Dumnezeu este bărbat, femeie, ambele şi niciuna. De dragul simplităţii şi, luând în
considerare limitările limbajului vostru, în această carte ne vom referi la Dumnezeu
prin pronumele „El”. Acest fapt nu diminuează în niciun caz importanţa aspectului
feminin al lui Dumnezeu.
Cu toţii aţi fost creaţi după chipul şi asemănarea Creatorului, cu toate

22
atributele creatoare ale Dumnezeului vostru Tată/Mamă. La începuturi (în ceea ce le
priveşte pe sufletele voastre), Dumnezeu a creat nu numai Cerurile şi Pământul, dar
şi sufletele individualizate, pentru ca ele să fie o extensie a Sa, pentru ca El să poată
explora şi experimenta propria Sa Creaţie, la un nivel mai adânc.
Sufletele au apărut sub formă de valuri ale creaţiei. Unele au intrat în starea lor
individualizată aproape de punctul de concepţie – pe care acest medium îl numeşte
densitatea a 12-a. Altele au apărut la o frecvenţă mai joasă, cunoscută ca densitatea
a 7-a. Majoritatea dintre cei care citiţi acest material aţi apărut în timpul valului
creaţiei de densitatea a şaptea.
Primele suflete individuale au fost individualizate din Dumnezeu în urmă cu
miliarde de ani pământeşti, ca fiinţe de densitatea a 12-a. Ele au ales atunci să-şi
coboare vibraţiile pentru a explora lumile exterioare ale Creaţiei. În timpul primelor
zile ale acestui univers existau numai câteva dimensiuni. Lumile exterioare vibrau la
ceea ce numiţi astăzi densitatea a şaptea şi mai sus. Astfel, aceşti „străbuni” îşi
începeau adesea călătoria la nivelul 7 şi, gradat, îşi croiau drum înapoi la nivelul 12,
maturizându-se pe măsură ce se înălţau. Odată reîntorşi la nivelul 12, ei erau ca nişte
adulţi complet funcţionali, care crescuseră de la stadiul de bebeluş, trecând prin
copilăria timpurie, adolescenţă, tinereţe şi, în final, ca adulţi (suflete mature).
Aceştia sunt Dumnezeii Creatori, din care noi facem parte.
Au urmat şi alte valuri ale Creaţiei după naşterea „străbunilor”, formate din
suflete şi „ciorchini de suflete”7, care au apărut din Dumnezeu pe parcursul a
miliarde de ani, până în prezent.
Au rezultat nenumărate variaţii şi, deşi existau tipare bine definite ale apariţiei
sufletelor şi explicaţii matematice precise pentru multe din lucrurile care se
întâmplau în primele zile ale Creaţiei, au fost întotdeauna excepţii de la regulă.
Unele suflete au apărut ca scântei solitare de lumină, în timp ce altele au apărut în
perechi, sau sub formă de ciorchini, formaţi din 3, 4, 6 sau 12 suflete. Au fost câteva
care au apărut ca ciorchini mari, care mai apoi s-au despărţit în ciorchini mai mici,
pe măsură ce au coborât mai departe în Creaţia manifestă.

Procesul evoluţiei
Simţim, dragi Creatori, că această informaţie pregătitoare este de o importanţă
vitală pentru înţelegerea evoluţiei voastre ca suflet şi a ceea ce se întâmplă acum pe
planeta Pământ. Prin urmare, vă rugăm să fiţi îngăduitori în timp ce intrăm mai
adânc în aceste concepte. Vom repeta unele dintre idei folosind un limbaj puţin
diferit, pentru a ajuta la clarificarea ideilor noastre.
Mulţi dintre voi v-aţi pus întrebarea „Noi am apărut ca suflete individuale şi
apoi ne vom reîntoarce la Sursă, cândva, în viitor?”. Vă vom da o variantă
intermediară a răspunsului.
7
„soul clusters”, în lb. engleză.
23
Dumnezeul infinit ne-a creat pe toţi. Aceasta este Fiinţa omniprezentă,
cunoscută sub numele de Cel Radiant, Sursa a Tot Ceea Ce Este, Marele Soare
Central, sau orice alt nume doriţi să-i daţi. Această fiinţă fără nume şi fără formă (cu
nenumărate nume şi forme) vrea să Îşi experimenteze propria Sa Creaţie, ca faţete
individuale ale Sieşi. Sub forma a miliarde de tentacule minuscule pe un arici de
mare, cu mici receptori la capătul tentaculelor, Dumnezeu a putut să iasă în afară, să
Îşi atingă Creaţia şi să dea de ştire Centrului Său despre ceea ce a descoperit.
(Simplificăm extrem de mult, pentru a putea folosi limbajul vostru.)
Atunci când aspecte ale lui Dumnezeu L-au extins în afară în cadrul Creaţiei,
El a decis ca fiecare dintre aspecte să fie unic şi să exploreze Creaţia într-o manieră
unică, pentru ca universul infinit să fie experimentat în cea mai mare măsură
posibilă. Astfel, unele aspecte au parcurs tot drumul până la ceea ce numiţi a treia
densitate, în timp ce altele au mers numai până la densitatea a şaptea, şi peste tot
între cele două. Unele au mers până la a cincea densitate etc.
Apoi, pas cu pas, ele s-au întors la Centru pentru a-l informa despre ceea ce au
experimentat, dar nu s-au contopit cu Centrul şi nici nu au dispărut în acesta. În
schimb, procesul poate fi asemuit cu copiii cărora le daţi viaţă pe Pământ. Ei nu se
întorc în pântecele matern atunci când cresc şi nici nu încearcă să se contopească la
loc cu forma fizică a părinţilor, ci devin ca voi, creează ca voi şi, în multe cazuri, vă
întrec nivelul de creaţie. Acest fapt este asemănător cu procesul de evoluţie a
sufletelor. Seamănă foarte mult cu procesul naşterii şi creşterii unui copil.

Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori


Noi, ca Dumnezei Creatori, am apărut din Dumnezeu, am mers în densitatea a
7-a şi apoi am transmis înapoi lui Dumnezeu ceea ce am experimentat în timp ce am
evoluat prin densitatea a 9-a, a 10-a, a 11-a şi mai departe în densitatea a 12-a.
Atunci când am ajuns în densitatea a 12-a eram precum copiii care se
maturizează până la stadiul de liceu şi învăţaserăm destule despre faptul că suntem
urmaşi ai Creatorului, că de acum puteam explora şi crea precum părinţii noştri. În
acest caz, am învăţat cum să creăm universuri întregi.
Ştiaţi oare că există cantităţi nelimitate de Creaţie de explorat? În cadrul
Universului suprem al Creatorului, universul local în care locuiţi este, de fapt, creat
de către unul din Dumnezeii Creatori. Ştiaţi asta? Repetăm: acest univers în care vă
aflaţi a fost creat de către unul dintre Dumnezeii Creatori. Totuşi, toate universurile
sunt conţinute în Universul etern al Tatălui/Mamei Creator al nostru/a noastră, pe
care unii îl numesc Omnivers sau Multivers. Tot ceea ce experimentaţi în universul
vostru este creat de Dumnezeu, Tatăl/Mama Dumnezeu al nostru/a noastră, Sursa
noastră creatoare, dar există aspecte ale universului vostru care au fost create de
Dumnezei Creatori – fii şi fiice ale lui Dumnezeu, care au atins nivelul de a crea la
fel ca şi părinţii lor. (Conceptul de gen devine lipsit de sens mai sus de densitatea a

24
7-a, dar folosim limbajul vostru limitat, astfel că vă rugăm să fiţi îngăduitori cu noi,
aici.)
În esenţă, nu contează dacă planeta voastră, Terra, a fost creată direct de către
Tatăl/Mama Dumnezeu sau de un Dumnezeu Creator. Nu are importanţă în esenţă,
deşi menţionăm acest lucru ca să ajutăm la iluminarea conceptului vostru despre
cine suntem ca Dumnezei Creatori.
O parte a Creaţiei, care a fost creată de Dumnezeu prin intermediul
Dumnezeilor Creatori, se află şi în ceea ce numiţi nivelele de la unu la şase. Acestea
sunt nivelele Creaţiei exterioare. Voi, ca suflete, sunteţi liberi să exploraţi oricare
dintre aceste şase nivele. Acesta este darul liberului arbitru care v-a fost dat.

Universuri multiple
Permiteţi-ne să repetăm ideea de mai sus într-un mod uşor diferit. Creatorul
acestui univers este, într-adevăr, un Dumnezeu Creator, care a creat şi şi-a extins
versiuni ale sieşi sub forma voastră. Există un Omnivers sau Multivers, sau cum
doriţi să-l numiţi, care Îl conţine pe părintele acestui Dumnezeu Creator.
Dacă definiţia lui Dumnezeu este „tot ceea ce este”, atunci aceasta ar trebui să
includă toate universurile conţinute în Omnivers şi toate creaţiile Dumnezeilor
Creatori, ca şi creaţiile voastre.
Este deajuns să spunem că, dacă există 10 miliarde de suflete care au evoluat
din densităţile mai joase în densitatea a 12-a, atunci teoretic există 10 miliarde de
universuri diferite, fiecare conţinând suflete care sunt extensiile fiecărui Dumnezeu
Creator. Iar acolo ar putea exista ceea ce aţi putea numi „sub-universuri”, care ar fi
creaţii suplimentare ale fiecărei extensii de suflet, pe măsură ce evoluează înspre
densitatea a 12-a, şi încep să creeze suflete şi lumi noi. De fapt, nu există limite
asupra a ceea ce poate fi creat, atâta timp cât corespunde cu principiile universale ale
universului particular în care are loc creaţia, precum şi cu principiile universale ale
Omniversului sau Multiversului.
Încă o dată, vă reamintim că acesta este un subiect foarte dificil de elucidat
folosind limbajul vostru imperfect. Am dori să ne oprim aici şi să mergem la alt
subiect relevant.

Timpul şi eternitatea
Aţi fost învăţaţi că Dumnezeu se află dincolo de timp şi spaţiu şi că există un
aspect neschimbător şi etern al lui Dumnezeu. Există, de fapt, aspecte
neschimbătoare ale lui Dumnezeu, dar ele nu sunt, în general, accesibile nivelului
vostru de conştienţă, pentru că voi percepeţi mişcarea, care dă naştere ideii de timp
şi spaţiu. Adevărata natură a timpului şi spaţiului este de fapt extrem de diferită de
ceea ce sunteţi capabili să percepeţi. Timpul, în lumea voastră, este definit ca o

25
măsură a mişcării relative. Percepţia eternităţii este posibilă numai atunci când nu
există mişcare.
În cele mai înalte tărâmuri ale Creaţiei, procesul creator are loc într-o manieră
foarte diferită de ceea ce numiţi timp liniar şi astfel, din motive practice, acest
proces este etern. Există, de fapt, ceea ce s-ar putea numi aspectele neschimbătoare
ale lui Dumnezeu. Totuşi, deoarece Creaţia este un proces de extensie şi expansiune,
şi pentru că se autopermută continuu în noi configuraţii de materie şi energie (fie că
este vorba de materie de densitatea a 3-a sau de substanţă nediferenţiată de
densitatea a 12-a), există un aspect al lui Dumnezeu care se schimbă în mod
continuu. În cadrul acestui spectru care evoluează continuu, există principii care
guvernează schimbarea şi care nu se schimbă în sine.
De exemplu, priviţi un fractal. Un fractal este un tipar care se găseşte peste tot
în natură şi care poate fi generat artificial prin ceea ce în matematică numiţi funcţii
recursive. Un astfel de tipar se schimbă permanent : creşte, se micşorează, se
expandează, se contractă, se divide şi se îmbină la infinit. Totuşi, funcţia care
generează fractalul nu se schimbă. Toate aspectele fractalului conţin funcţia
fractalului, aşa cum fiecare celulă din corpul vostru conţine matriţa ADN-ului.
Astfel, funcţia este ca un atribut al lui Dumnezeu, ca un Principiu Divin, care este
neschimbător într-un univers dat (un anumit fractal).
Din moment ce Dumnezeu este tot, atunci timpul liniar face parte şi el din
Dumnezeu. Există aspecte ale lui Dumnezeu care nu se schimbă şi aspecte care se
schimbă. Există aspecte ale lui Dumnezeu, asemănătoare fractalului, care sunt
prezente peste tot în Creaţie. Fractalul este Dumnezeu, iar funcţia care generează
fractalul este şi ea Dumnezeu. Funcţia care generează fractalul este neschimbătoare,
în timp ce fractalul însuşi se schimbă permanent.
Voi, noi şi toate sufletele din această Creaţie suntem aspecte ale unicului
nostru Creator, iar noi avem în noi şi voi aveţi în voi un aspect al Sinelui care este
neschimbător. Totuşi, sunt multe, multe aspecte ale Sinelui care cresc, evoluează, se
expandează, se extind şi cresc în conştienţă în mod constant, tot aşa cum există
aspecte ale lui Dumnezeu care, în mod continuu, creează şi emană din ce în ce mai
departe în aspectul vid, nemanifestat, al Sieşi.
Încă o dată, este de aşteptat ca limbajul să vă deruteze, dar în acest moment nu
avem traduceri care să descrie în mod absolut ceea ce încercăm să vă transmitem.
Vidul nemanifestat, care a fost asemuit cu dimensiunea a 13-a, este acel aspect
al lui Dumnezeu care încă nu S-a cunoscut pe Sine, dacă doriţi să folosim această
exprimare. Nu e acelaşi lucru cu aspectul care este neschimbător.
Aspectul neschimbător generează emanaţiile care iau naştere din sorii centrali
ai diferitelor universuri. Această generare de energie şi inteligenţă îşi croieşte gradat
calea, în aspecte din ce în ce mai dense ale vidului nemanifestat. Vă puteţi imagina
aceasta ca o plantă care creşte într-un mediu lichid. Rădăcinile şi tulpinile plantei
generează continuu ramuri şi se extind până când umplu mediul în care cresc.
Mediul în care creşte organismul este precum vidul nemanifestat. Matriţa dinlăuntrul
26
seminţei plantei face parte din aspectul neschimbător al organismului şi al vieţii
însăşi.
Sperăm că acest exemplu în ceea ce priveşte timpul şi eternitatea vă ajută un
pic la clarificarea lucrurilor. În esenţă, trăiţi simultan atât într-o realitate liniară, cât
şi într-una neliniară. Foarte curând vom avea de spus mai multe despre acest subiect.

Sunteţi cu toţii potenţiali Dumnezei Creatori


Toate sufletele evoluează, dar, datorită liberului arbitru, unele suflete
evoluează mai repede şi cu mai multă bucurie decât altele. Copiii voştri se află mai
departe faţă de majoritatea dintre voi, în evoluţia lor spre a deveni Dumnezei
Creatori. Cei care se încarnează pe Pământ în timpul acestor perioade de tranziţie
sunt adesea suflete foarte evoluate, care doresc să participe la marea aventură
cunoscută sub numele de Salt Galactic. Vom avea mai multe de spus despre
alinierea precesională şi despre Saltul Galactic în Partea a 2-a a acestei cărţi.
Pe măsură ce vă ridicaţi vibraţia şi nivelul de conştiinţă, ca să cuprindeţi mai
mult din ceea ce sunteţi ca potenţial, în final vă veţi da seama că sunteţi cu toţii
fiinţe de densitatea a 12-a, că sunteţi cu toţii Dumnezei Creatori. Pe măsură ce vă
ridicaţi nivelul de conştienţă asupra identităţii voastre şi includeţi aspecte mai înalte
ale voastre, puteţi acţiona ca ghizi adecvaţi pentru alte suflete care doresc să se
încarneze pe Pământ ca să experimenteze dimensiunea fizică a vieţii şi să participe
la evoluţia speciei voastre.
Majoritatea dintre voi sunteţi părinţi care au copii ce au venit din lumi de
densităţi mai înalte, pentru a aduce cunoaşterea acelor experienţe în planul terestru.
Aceasta face parte din Dispensa Divină actuală. În Capitolul 2 vom discuta diferitele
Dispense care au intervenit pe Pământ până în momentul prezent.
Unii dintre copiii care se încarnează astăzi au mai fost înainte pe Pământ. Alţii
nu au mai fost niciodată pe Pământ în linia voastră temporală. Câţiva au trecut prin
înălţare fizică în altă lume, înainte de a veni pe Pământ.
Copiii iluminaţi se află aici ca să vă ajute să vă acceleraţi gradul de înţelegere
şi conştientizare al propriului proces de înălţare. Ei se află aici ca să vă asiste în
viaţa voastră de zi cu zi, prin reflectarea aspectelor propriei voastre conştiinţe, astfel
încât voi să învăţaţi mai repede.
Vom discuta mai pe larg despre copiii iluminaţi în capitolul următor, iar
despre procesul înălţării în Capitolul 6.

Ce se întâmplă atunci când fiinţele care aparţin


densităţilor mai înalte îşi coboară vibraţia?
Aţi putea spune: „Fondatorii aparţin densităţii a 12-a. Ar trebui să poată face
orice.” şi adevărul este că da, putem face aproape orice puteţi concepe.
27
Totuşi, pentru a face asta, trebuie să ne menţinem vibraţia de densitatea a 12-a.
Legea „ce se aseamănă se adună”, sau legea atracţiei spune: „Devii lucrul asupra
căruia îţi focalizezi atenţia.” Nivelul la care vibraţi este nivelul în care vă plasaţi cea
mai mare parte din energie şi, astfel, dacă vă focalizaţi atenţia asupra densităţii a 12-
a, în final veţi vibra la densitatea a 12-a, dar, dacă decideţi să veniţi să ajutaţi
oamenii din densitatea a 3-a să se trezească şi să se îndrepte spre densităţile a 4-a şi
a 5-a, va fi nevoie să vă puteţi focaliza atenţia asupra densităţii a 3-a suficient de
mult, încât să puteţi comunica în acest tărâm, iar pentru a face acest lucru, trebuie să
vă coborâţi vibraţia mult sub densitatea a 12-a. De îndată ce vă coborâţi vibraţia, nu
mai puteţi face orice puteţi concepe. Înţelegeţi?
Aşa cum am afirmat mai înainte, scopul nostru principal în iniţierea acestei
comunicări este să vă asistăm la înălţarea în densităţi mai înalte. Ceea ce vedeţi
majoritatea dintre voi cu privire la următoarea voastră fază de evoluţie este
capacitatea de a vă mişca gradat prin densitatea a 4-a şi în a 5-a, dar când spunem
gradat, vrem de fapt să spunem foarte rapid, deoarece câţiva ani sau chiar câteva
zeci de ani nu înseamnă prea mult timp în marele plan al cosmosului.
Pe tărâmul nostru pur de densitatea a 12-a, putem clipi din ochii noştri de
densitatea a 12-a, iar pe planeta voastră pot trece chiar şi un milion de ani în timpul
acelui clipit (desigur, nu prea avem ochi, din moment ce nu avem formă). Această
contracţie a timpului explică parţial ideea că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile.
Pentru conştiinţa de densitatea a 12-a, milioane de ani par să fie numai câteva zile.
Aceasta este natura esenţială a timpului în tărâmurile mai înalte.
În tărâmurile înalte putem manipula timpul la voinţă. Îl putem accelera,
încetini, expanda, contracta şi folosi în avantajul nostru. Putem face aceasta cam în
acelaşi mod în care funcţionează un casetofon: putem să derulăm înainte sau înapoi,
să redăm la viteză normală sau chiar să scoatem caseta şi să punem una nouă.
Casetofonul poate fi asemănat cu conştiinţa noastră, iar benzile seamănă cu
percepţiile noastre. Ne putem schimba conştiinţa şi percepţiile, tot aşa cum putem
schimba timpul.
Vom descrie din când în când natura timpului şi a liniilor temporale, folosind
analogii pe care le puteţi înţelege, astfel că vă rugăm să fiţi îngăduitori dacă această
terminologie este nouă pentru voi.

Există vehicule diferite pentru experimentarea


diferitelor densităţi
Forma voastră fizică, pe care o numiţi corpul vostru – acest vehicul de aici – ai
cărui ochi se mişcă dintr-o parte în alta a paginii în timp ce citesc aceste rânduri, este
special proiectată pentru densităţile a 3-a şi a 4-a. Forma fizică, având doar o
inteligenţă rudimentară (animală) este suficientă pentru densitatea a 3-a. În
densitatea a 4-a, această inteligenţă rudimentară este suprapusă cu o minte

28
superioară, pe care o numiţi conştienţă inteligentă şi, astfel, această formă umană
este potrivită şi pentru densitatea a 4-a. În densitatea a 4-a, fiinţa umană devine
conştientă de ea însăşi, ca suflet, şi învaţă să creeze folosindu-şi facultăţile mentale.
Aceasta este ceea ce numiţi stare metafizică : mintea şi corpul în relaţie reciprocă.
Vehiculul folosit pentru experimentarea celei de a 5-a densităţi este forma de
lumină cristalină eterică – un corp care întrebuinţează siliciul ca element de bază, în
locul carbonului. Acest corp bazat pe carbon, în care locuiţi acum, este transmutat
chimic într-un corp de lumină, din siliciu, în timpul procesului de înălţare. Am
proiectat ADN-ul într-o asemenea manieră, încât să facem din aceasta o experienţă
lină, fără hopuri, mergând de la forma corporală bazată pe carbon la forma de
lumină bazată pe siliciu. Forma de densitatea a 5-a nu decade şi nu moare.
Forma de densitatea a 6-a are un corp similar cu cel de densitatea a 5-a, cu
excepţia faptului că este mult mai luminoasă decât corpul de densitatea a 5-a. Ea
există, mai curând, sub formă de lumină pură decât sub cea de cristal (siliciu).
Corpul de densitatea a 7-a – care este nivelul de densitate corespunzător
sufletului vostru nativ, înainte să experimentaţi căderea în densitatea a 3-a – este o
vibraţie de lumină pură, care ia forma tiparului formei umane şi, astfel, apare ca
umanoid, însă este foarte translucid. Puteţi vedea prin el. Dacă aveţi clarvedere, este
posibil să puteţi vizualiza deja fiinţe din densitatea a 7-a.
Forma de densitatea a 8-a apare adesea ca un ciorchine de suflete, ca un suflet
colectiv. Este ca şi cum o singură fiinţă este compusă din mai multe sub-fiinţe.
Sinele de densitatea a 8-a este adesea numit „suprasuflet”8. Vom dezvolta mai târziu
subiectul despre natura suprasufletului.
Forma de densitatea a 9-a este ca un ciorchine mai mare de suflete, iar acest
proces de adunare sub formă de ciorchine are loc pe tot parcursul înaintării spre
densitatea a 12-a, care este intim conectată cu Dumnezeu, aşa cum suntem şi noi. În
Capitolul 5 vom intra mult mai adânc în detalii despre natura şi evoluţia sufletului
prin spectrul de densităţi.
Deoarece cuvintele pe care le folosim pentru a traduce aceste idei sunt
inadecvate prin însăşi natura lor, descrierea noastră asupra realităţii nu va putea avea
acurateţe. În limbajul vostru nu există cuvinte care să descrie realitatea noastră cu
exactitate.

Suntem extensii ale lui Dumnezeu


Mai jos vom descrie Creaţia într-un mod uşor diferit de cel folosit la începutul
acestui capitol. Veţi observa nişte repetiţii, dar acestea sunt intenţionate. Vă rugăm
să aveţi răbdare cu noi în timp ce clarificăm câteva din ideile care au fost prezentate
mai devreme.
Într-adevăr, nu există divizare şi nici separare în tot ce înseamnă Creaţie.
8
„Oversoul”, în lb. engleză.
29
Există pur şi simplu Dumnezeu. Vom continua să ne referim la Dumnezeu prin
pronumele „El”. Acest fapt nu implică în niciun fel că suntem masculi şovini sau că
am considera forma masculină mai bună decât cea feminină.
Ca să repetăm lecţia anterioară, Dumnezeu a creat sufletele individuale pentru
ca ele să fie o extensie a Sa, în acelaşi fel cum ţepii de pe un arici de mare din lumea
voastră sunt extensii ale însuşi ariciului de mare. Pentru aceia dintre voi care nu au
văzut niciodată un arici de mare, el este o creatură ţepoasă care trăieşte în regiunile
puţin adânci ale multor oceane de pe Pământ. Unii au culoarea purpurie. Ei arată ca
o perniţă pentru ace, astfel că, dacă vă puteţi imagina că Dumnezeu are corpul acelui
arici de mare cu milioane şi milioane de tentacule care ies din corpul său, fiecare
tentacul reprezintă un suflet individual.
Există nivele, sau ceea ce numiţi densităţi, ale fiecărui suflet individual. Cea
de a 12-a densitate a unui suflet individual este conectată direct cu Dumnezeu.
Acesta locuieşte în jurul centrului fiinţei lui Dumnezeu, astfel că, dacă încercaţi să
faceţi o analogie cu ariciul de mare, ar fi ca o carapace exterioară conectată direct cu
interiorul corpului ariciului de mare.
Această carapace de densitatea a 12-a are o componentă de densitatea a 11-a,
care poate fi asemănată cu un înveliş care acoperă complet carapacea. Aceasta este
direct conectată cu centrul organismului fără o delimitare reală, în afară de aceea că
materialul se schimbă undeva, dar, învelişul de densitatea a 11-a acoperă exact
carapacea de densitatea a 12-a şi, de fapt, există o linie foarte fină de demarcaţie
între materiale, care indică faptul că acum se întâmplă altceva şi că ne aflăm mai
departe de centrul organismului.
În descrierea noastră, a densităţilor a 8-a, a 9-a şi a 10-a, putem folosi analogia
cu un copac.
Aspectul de densitatea a 10-a al sufletului poate fi asemănat cu ramurile unui
copac, în care există un trunchi principal sau fundaţie, o rădăcină mare, care este
conectată în crusta Pământului – crustă care, la rândul ei, este conectată direct cu
Pământul. Rădăcina şi ramurile sunt direct conectate în corpul organismului şi sunt
demarcate discret, prin unităţi de energie care ies afară din corpul copacului.
Nivelul de densitatea a 9-a al sufletului poate fi asemănat cu o serie de ramuri
mai mici care sunt adunate împreună şi care dezvoltă, în afara trunchiului, ramuri
mai lungi, care ies din trunchiul copacului. Acest nivel (densitatea a 9-a) este adesea
numit în lumea voastră sinele atmanic, atmic, monadic sau avatar, dar, de dragul
simplităţii, îl vom denumi suprasufletul maestru, sau suprasufletul suprasufletului.
Nivelul al 8-lea al sufletului seamănă cu nişte ramuri mai mici, care ies în
afară din ramurile mai mari ale suprasufletului maestru de densitatea a 9-a. Acestea
sunt suprasufletele individuale.
Sufletul de densitatea a 7-a este asemănător cu frunzele şi florile care ies afară
din ramurile mai mici ale copacului (suprasufletul de densitatea a 8-a) care, la rândul
lor, ies din ramurile mai mari ale copacului (suprasufletul maestru de densitatea a 9-
a) etc. Frunzele şi florile copacului (reprezentând densitatea a 7-a) au fibre,
30
filamente, pistile şi stamine, care ies în afară. Acestea pot fi asemuite cu aspectele
sufletului care experimentează lumile de densitate mai joasă.
În analogia noastră cu ariciul de mare, nivelele exterioare ale sufletului sunt
precum filamentele sau tentaculele individuale ale ariciului de mare. Filamentele
aflate chiar la capătul fiecărui tentacul pot fi asemuite cu mecanismele senzoriale
care se mişcă în densităţile a 6-a, a 5-a, a 4-a şi a 3-a. Prin intermediul fiecărui
mecanism senzorial (corp), sufletul îşi trăieşte experienţele în lumile de densitate
mai joasă.

Diferitele configuraţii ale sufletului


Fiecare dintre cele şase nivele – sau densităţi mai joase ale sufletului – creează
o formă în care să se experimenteze acel nivel particular sau densitate. Astfel,
moleculele de ADN se densifică printr-un proces de naştere, deşi în densităţile a 5-a
şi a 6-a nu există un proces de naştere, în sensul pe care îl puteţi înţelege ca fiinţe
umane. În densitatea a 4-a, procesul este foarte asemănător cu naşterea din
densitatea a 3-a.
Densificarea sufletului are loc prin diviziune sau fragmentare, în funcţie de
modul în care este configurat sufletul. Diviziunea sufletului este un proces prin care
sufletele individuale apar din suprasuflet. Aceasta se întâmplă la diverse densităţi,
dar cea mai obişnuită implică apariţia nivelului 8 în al 7-lea, sau suprasufletul
generează aspecte individuale ale sieşi (care sunt suflete de densitatea a 7-a) pentru a
experimenta planurile sau tărâmurile dimensiunii a 7-a.
În mod normal, un suprasuflet de densitatea a 8-a dă naştere la 12 părţi
individuale, care devin suflete de densitatea a 7-a. Există excepţii în universul vostru
şi în altele. Unele suprasuflete se divid numai în 6, 4, 3 sau 2 părţi, dar cea mai
obişnuită configuraţie este să se dividă în 12 segmente. Fiecare dintre aceste 12
segmente este permanent conectat cu suprasufletul şi, bineînţeles, cu Dumnezeu.
Fiecare parte este o entitate suverană completă şi întreagă, aşa cum celulele care se
divid devin celule întregi şi complete.
În mod normal, sufletele apar din Dumnezeu în diferite valuri. În Creaţia
foarte timpurie, unele au venit direct în densitatea a 12-a, dar majoritatea primelor
venite au experimentat individualitatea la nivelul 7. Procesul de diviziune şi de
ramificare de la nivelul 12 la 7, în esenţă, a avut loc aproape instantaneu şi, astfel,
putem spune că aţi apărut direct din Dumnezeu ca fiinţe de Nivelul 7 (suflete
individuale). Când vă înălţaţi în vibraţie înapoi la Nivelul 7 şi apoi începeţi
următoarea spirală evolutivă de la Nivelul 7 la 12, atunci veţi experimenta
suprasufletul, suprasufletul maestru şi nivelele dumnezeieşti9 în moduri în care nu
le-aţi experimentat atunci când aţi ieşit prima dată din Dumnezeu.
Alt mod de a spune aceasta este că aţi coborât din Dumnezeu ca suflete-
9
„God levels”, în lb. Engleză (densităţile a 10-a, a 11-a şi a 12-a).
31
bebeluşi, fără deplina conştienţă a ceea ce se întâmpla, iar când vă înălţaţi înapoi
până la Dumnezeu, veţi face aceasta cu deplină conştienţă, ca suflete-adult. Vă vom
aminti de mai multe ori în această carte că ideea cu sufletele care se contopesc la loc
în Dumnezeu este eronată. Vă înălţaţi în dimensiunea a 12-a şi la deplina conştiinţă
dumnezeiască, dar sunteţi fiinţe suverane, dumnezei cu drepturi depline, copii
maturizaţi care devin la fel ca părinţii voştri cosmici.
Să ne întoarcem la discuţia noastră despre suprasuflet şi procesul său de
diviziune. Nu vă îngrijoraţi dacă aceasta este mai greu de urmărit. Transmisia de
energie care vine odată cu cuvintele noastre va permite acestor concepte, în mod
gradat, să aibă sens pentru voi.
Acest medium numeşte cele 12 părţi ale suprasufletului „membri primari ai
familiei sufletului” sau „diviziuni primare ale sufletului”. În majoritatea cazurilor,
aceste 12 suflete individuale sunt generate ca 6 perechi de suflete. Cu alte cuvinte, o
regiune a suprasufletului dă naştere unei perechi de suflete, o altă regiune dă naştere
unei alte perechi de suflete etc., până când din suprasuflet au apărut 6 perechi de
suflete. Aceste perechi sunt cunoscute ca flăcări gemene sau suflete gemene, ceea ce
în esenţă înseamnă că au apărut ca perechi din acelaşi suprasuflet.

Natura şi călătoria sufletelor gemene


În majoritatea cazurilor, sufletele gemene îşi încep călătoria în densităţile mai
înalte şi, atunci, unul din membrii perechii alege să exploreze tărâmurile exterioare
ale Creaţiei (nivelele de la 5 la 1) în timp ce celălalt membru rămâne înălţat – de
obicei în densitatea a 6-a sau a 7-a. Membrul înălţat al perechii îl poate ghida din
densităţile mai înalte pe membrul încarnat, ori poate explora alte nivele sau lumi şi îl
poate lăsa pe membrul încarnat pe cont propriu – în funcţie de ce are nevoie fiecare
suflet.
Rareori sufletele gemene vor coborî amândouă în densităţile mai joase în
acelaşi timp, dar, în acest caz, ele rareori merg în aceeaşi lume. Este foarte rar ca
sufletele gemene să fie întrupate pe Pământ în acelaşi timp. De obicei, unul va
rămâne în densităţile mai înalte, în timp ce celălalt se află în densitatea a 3-a sau a 4-
a. Aceasta se întâmplă pentru a proteja integritatea membrului perechii, care
coboară. Dacă partea din sufletul geamăn care experimentează densităţile exterioare
este prinsă în acea densitate exterioară (adică devine identificat cu ea şi uită că face
parte din tot, parte din întreg), membrul perechii care se află în densitatea mai înaltă
îi va aminti celui care se află în densitatea mai joasă cu blândeţe, dar ferm, de ce se
află acolo, care îi este scopul sau misiunea şi cine este el cu adevărat, la un nivel mai
înalt.
Vom reveni la acest concept în Capitolul 5, dar deocamdată vă dăm, mai
degrabă, o privire de ansamblu asupra modului în care este construit universul. Mai
târziu vom explora atributele sufletului, modul în care evoluează şi maniera în care

32
se divide şi se fragmentează. Vom trata ideea că există părţi sau fragmente de suflet
care nu sunt diviziuni sau entităţi suverane complete. În tărâmurile mai joase sau
exterioare ale Creaţiei şi, în mod specific, la nivelele 3 şi 4, există procese care pot
determina sufletul să se „spargă” şi să se fragmenteze în părţi care nu sunt fiinţe
suverane. Vom explica acest proces în Capitolul 5.
Permiteţi-ne să recapitulăm ceea ce am spus până acum cu privire la procesul
de creaţie.
Unele suflete au apărut foarte devreme în cadrul Creaţiei (din perspectiva
liniei temporale a Pământului) şi au evoluat înapoi în fiinţe de densitatea a 12-a,
capabile să creeze universuri întregi. Ele sunt cunoscute sub numele de Dumnezei
Creatori. Noi ne numărăm printre aceşti Dumnezei Creatori. O foarte mică parte a
energiei noastre a fost proiectată jos în densitatea a 7-a, unde putem lua contact cu
mediumurile noastre, printre care se află şi acesta.
Majoritatea dintre voi, cei care citiţi această carte, aţi apărut în timpul unui
mare val al Creaţiei, care a avut loc cu 100 milioane de ani în urmă. În unul dintre
aceste valuri aţi apărut direct din Dumnezeu, la un nivel de vibraţie de densitatea a
7-a. Atunci aţi avut de ales: fie să exploraţi lumile de densităţi mai joase (mai jos de
densitatea a 7-a), fie să evoluaţi din densitatea a 7-a înapoi la a 12-a.
În acest moment al evoluţiei sufletului vostru, aţi coborât în densitatea a 3-a,
iar acum vă îndreptaţi către densitatea a 4-a. Unii dintre voi se pregătesc să meargă
din densitatea a 4-a în a 5-a. O descriere a caracteristicilor fiecărei densităţi este dată
în diferitele etape ale acestui discurs. Va fi, de asemenea, şi o scurtă privire de
ansamblu asupra „căderii din graţie” şi a implicaţiilor sale.

Liberul arbitru şi Căderea din Graţie


Există câteva Principii Divine în funcţiune, în ceea ce priveşte creaţia şi
menţinerea diferitelor universuri şi galaxii. Deşi multe dintre universuri au fost
create de Dumnezeii Creatori şi nu direct de către Dumnezeu Însuşi, acestor
universuri locale li se aplică majoritatea Principiilor Divine. Totuşi, nu toate
universurile au ceea ce voi numiţi „liber arbitru”. Acesta este un principiu aplicabil
numai unui mic procent, inclusiv universului vostru.
Atunci când Dumnezeu a dat sufletelor liberul arbitru, puteţi spune că a fost un
mic experiment, ca să vadă cum se va desfăşura Creaţia. Ca orice dumnezeu creator
în laboratorul lui, Creatorul a experimentat multe posibilităţi diferite. El ne-a
însărcinat pe noi şi pe alţii ca noi să proiectăm molecula de ADN – unul dintre
precursorii vieţii în acest univers. După multe milioane de ani pământeşti, noi am
perfectat aspectul ADN-ului care face parte din forma umanoidă. Deşi Dumnezeu, în
ultimă instanţă, a creat toate formele, noi am jucat un rol central în ceea ce priveşte
forma pe care o purtaţi acum. Scopul acestei forme a fost, desigur, să ofere un
vehicul capabil să experimenteze, foarte în amănunt, lumile şi dimensiunile de

33
densitate mai joasă.
„Căderea din graţie” a fost un eveniment bazat pe liberul arbitru, neanticipat
de Creator, în care sufletele au căzut în capcana densităţilor mai joase. Cum s-a
întâmplat aceasta? Intensitatea experienţelor sufletului în cadrul procesului de
încarnare a determinat ca majoritatea sufletelor să „uite” cine sunt. Ele au început să
creadă că sunt corpurile lor (şi personalităţile asociate cu corpurile).
După ce aţi uitat adevărata voastră identitate, v-aţi croit încet drum în sus, prin
densităţile mai joase. Într-o bună zi vă veţi aminti complet esenţa voastră reală,
sufletul vostru, şi vă veţi elibera din iluziile lumilor mai joase. Fără Intervenţia
Divină, probabil că acea zi s-ar lăsa îndelung aşteptată. Şi astfel, Dumnezeu, în
înţelepciunea Sa infinită, a creat o serie de Dispense Divine (detaliate în capitolul
următor). Acestea sunt decizii care afectează cursul evoluţiei. Ca să vă ajutăm să
înţelegeţi, permiteţi-ne să privim la definiţia evoluţiei.
Evoluţia are de fapt două definiţii : (1) Progresul unei inteligenţe în cadrul
unei forme de viaţă, cum ar fi complexul uman corp/minte, şi (2) Progresul
conştienţei sufletului, de la densităţi mai joase la densităţi mai înalte. De dragul
acestor lecţii, vom folosi aceste definiţii într-un mod interschimbabil, dar vom face
un efort să ne referim la evoluţia fizică pur şi simplu prin „evoluţie” şi/sau „mutaţie”
– dependentă de ritmul de transformare a speciilor, iar la evoluţia sufletului prin
„roata reîncarnării” şi/sau „spirala înălţării” – dependentă de nivelul de conştienţă al
sufletului.
Există foarte multă confuzie cu privire la evoluţia fizică şi sufletească. Deşi nu
avem o metodă de acurateţe 100% ca să descriem aceste modele folosind limbajul
vostru, o idee relativ simplă este să consideraţi că forma fizică este o maşină, iar
sufletul – operatorul acestei maşini. Computerul pe care îl folosiţi ca să citiţi
diversele învăţături electronice difuzate de acest medium şi de alţii îşi are
începuturile în era tuburilor vidate, a unităţilor de bandă magnetică şi a telemaşinilor
de scris. Forma fizică pe care o purtaţi îşi are începuturile în evoluţia minerală,
vegetală şi animală a ceea ce biologii voştri numesc „selecţie naturală”.
Scopul acestei forme fizice pe care o purtaţi este de a vă oferi o experienţă
directă a tărâmurilor exterioare ale Creaţiei. Pe măsură ce sufletul vostru evoluează
în frecvenţe din ce în ce mai înalte de conştienţă, el are nevoie de un vehicul potrivit
pentru fiecare tărâm în care intră, la fel cum un inginer are nevoie de un computer
rapid, sofisticat, modern, în timp ce un elev de şcoală generală poate fi mulţumit cu
un model simplu.
Există 7 dimensiuni care necesită un fel de vehicul pentru a trăi experienţa lor
directă. Pe măsură ce sufletul îşi croieşte drum în sus prin aceste şapte dimensiuni, el
are nevoie de un corp potrivit cu fiecare nivel. Aşa cum am afirmat mai devreme,
există mai multe modalităţi de mişcare prin diversele tărâmuri ale Creaţiei. În
dimensiunile voastre, a 3-a şi a 4-a, voi folosiţi roata reîncarnării, care este una din
Dispensele Divine descrise în capitolul următor. Pe măsură ce vă croiţi drum în
dimensiunile a 5-a şi a 6-a, veţi folosi corpul eteric cristalin de lumină, care face
34
parte din spirala înălţării (o altă Dispensă Divină, descrisă în această carte).
Înainte de a discuta despre Dispense, este important să reluăm o analogie dată
mai devreme în acest capitol. Există pe Pământ o concepţie greşită cu privire la
modul în care sufletele ajung la Unimea cu Dumnezeu. În primul rând, suntem cu
toţii Una cu Dumnezeu, fără să conteze nivelul nostru de vibraţie. Este imposibil să
nu fim Una cu Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu este tot, iar noi facem parte
din tot. Totuşi, ideea că sufletele se înalţă din ce în ce mai sus în vibraţie şi apoi, în
final, se reîntorc în Dumnezeu este incorectă. Cea mai bună analogie pentru a
explica aceasta este procesul naşterii umane. Voi ieşiţi din pântecul mamei, creşteţi
încet şi deveniţi un adult complet funcţional, la fel ca şi părinţii voştri. Apoi puteţi
deveni părinţi voi înşivă, continuând reproducerea speciei. Atunci când deveniţi
adulţi, evident, nu intraţi înapoi în pântecele mamei voastre.
Sufletele ies din Dumnezeu ca suflete-„bebeluşi” şi, gradat, cresc şi evoluează
până la stadiul de suflete mature. De îndată ce ating maturitatea, ele devin la fel ca
Părinţii Dumnezei ai lor. Ele îşi dau seama că fac parte din Tot, din Unimea Creaţiei,
dar ele sunt dumnezei individuali cu drepturi depline, capabile să creeze universuri
întregi, la fel ca şi Părinţii lor.
Deşi aveţi liber arbitru în cadrul lumilor mai joase, aveţi de asemenea o
predestinare glorioasă, iar acesta este de a vă maturiza şi deveni Dumnezei Creatori
ca şi noi. Ei bine, nu exact ca noi, pentru că fiecare suflet este unic şi are o anumită
contribuţie de făcut în cadrul Creaţiei, dar înţelegeţi ideea.
Vom petrece ceva mai mult timp vorbind despre evoluţia sufletului în
Capitolul 5, dar subiectul acestei dizertaţii sunt transformările de pe Pământ şi
perioada 2012-2030, astfel că, acum, vom dezvolta subiectul despre Dispensele care
au intervenit asupra lumii voastre, deoarece această informaţie este relevantă pentru
subiectul aflat în discuţie.

35
Capitolul 2
Dispensele Divine
Există un aspect al lui Dumnezeu care încă evoluează. O analogie extrem de
simplă, alegorică şi metaforică, este aceasta: în timpul procesului explorării propriei
Sale Creaţii, Dumnezeu învaţă din greşeli ce merge şi ce nu merge în privinţa
evoluţiei sufletului. Pentru a corecta „greşelile” din proiectul iniţial, periodic se fac
anumite „corecţii”, sub forma Dispenselor Divine. Puteţi spune că acestea sunt
răspunsurile lui Dumnezeu la problemele inerente din cadrul liberului arbitru al
universurilor.
Pentru multe suflete este dificil să accepte premiza că există imperfecţiuni în
cadrul perfecţiunii Creatorului, dar acesta este modul în care majoritatea sufletelor
experimentează Creaţia manifestă. Este important să depăşim starea de a judeca şi,
pur şi simplu, să acceptăm faptul că şi Creaţia are imperfecţiuni. Permiteţi-ne să
folosim exemplul software-ului pentru unul din computerele voastre. Aşa cum ştiţi,
se fac periodic actualizări care corectează problemele versiunilor anterioare. În loc
de a înjura versiunile anterioare, pur şi simplu acceptaţi realitatea de a actualiza
sistemul computerului.
Altă analogie care ar fi potrivită este cea a amendamentelor din cadrul
constituţiilor ce guvernează multe dintre ţările suverane de pe Pământ. În unele
dintre naţiunile dezvoltate ale voastre, aveţi amendamente la documentele
fondatoare originale, care au fost date atunci când au fost descoperite probleme în
cadrul principiilor şi regulilor originale.
Dumnezeu, în infinita Sa Înţelepciune şi Compasiune, emite decrete sau
declaraţii care schimbă legile şi principiile universale, sau face excepţii de la
acestea, în diverse moduri. În acest capitol vom discuta diferite modificări făcute
acestui univers local.

Dispense relevante
Există câteva Dispense majore emise de Dumnezeu, care sunt relevante pentru
progresul vostru, ca suflete individuale. Ele sunt, în ordine cronologică, după cum
urmează :
(1) Soluţia la Separare (Căderea din Graţie) ;
(2) Salturile Galactice, care au loc la fiecare aproximativ 108 milioane de ani
în acest sistem solar ;
(3) Alinierea Precesională a axei Pământului, care are loc la fiecare
aproximativ 25.920 ani ;
36
(4) Roata Reîncarnării ;
(5) Spirala Înălţării ;
(6) Înălţarea în Masă ;
(7) Intervenţia Ajutoarelor lui Dumnezeu în timpul Civilizaţiilor Majore şi
Ciclurilor Cosmice ;
(8) Introducerea Copiilor Iluminaţi (Fiinţe din Densităţi mai Înalte care se
încarnează în Forma Umană).

Prima Dispensă Divină – Soluţia la Căderea din Graţie


Aveţi pe Pământ diferiţi învăţători şi învăţături care au detaliat prima Dispensă
Divină cu o exactitate destul de mare. Explicaţia de mai jos se bazează pe una dintre
cărţile transmise prin channeling10 : „Un curs de miracole”. Vom folosi, în discuţia
noastră, terminologia particulară acestui cadru de referinţă.
Definiţia simplă a Căderii este „Tendinţa unui suflet de a se identifica cu
tărâmul pe care îl explorează.” Soluţia la Cădere şi la credinţa rezultată – credinţa în
separarea de Dumnezeu – s-au manifestat ca un program implantat şi imprimat în
interiorul ADN-ul sufletelor căzute. Fără acest mecanism de intervenţie, decizia
sufletelor de a evolua ar fi lăsată în totalitate la latitudinea liberului arbitru.
La numai câteva milioane de ani după apariţia sufletelor din Dumnezeu, multe
suflete deveniseră deja atât de prinse în densităţile mai joase, încât exista riscul să
nu-şi mai amintească niciodată Originea lor Divină şi să nu facă alegerile necesare
pentru a se elibera din sclavia identificării cu forma materială. Prin urmare, în
acelaşi timp cu Căderea, exista deja o soluţie.
În eternitate, tot ce înseamnă timp se întâmplă ACUM, astfel că, în cele din
urmă, nu există un interval de timp între o problemă şi soluţia sa. În cazul Căderii,
această soluţie a fost o serie complexă de implanturi şi amprente în interiorul
câmpului eteric al fiecărui suflet, sub forma unei serii de coduri şi chei ADN care
declanşează trezirea la diferite intervale. Aceste declanşatoare afectează în mod
semnificativ funcţionarea liberului arbitru. În timp ce, pentru un suflet încă este
posibil să refuze să asculte Vocea lui Dumnezeu din interior (esenţa sufletului) în
favoarea vocii ego-ului (partea identificată cu forma materială), devine din ce în ce
mai dificil să ignore mesajele trimise de Dumnezeu prin activarea codurilor şi
cheilor ADN. Şablonul Maestru al înălţării este una dintre cheile ADN implantate.
Acest şablon este activat în timpul celei de a 5-a Dispense Divine – Spirala Înălţării
– care va fi detaliată mai jos.
În esenţă, prima Dispensă a stabilit o legătură permanentă între sufletele
separate şi sinele lor mai înalte (aspectele sufletului care se află în densităţile de la 5
la 12). Deşi, în mod fundamental, această legătură este eternă şi nu poate fi ruptă

10
„Channeling”-ul este transmisia telepatică printr-o persoană numită „channel” („canal”, în lb.
engleză), care în româneşte se traduce prin „medium” sau „mesager”.
37
niciodată, perioada de timp (în ani pământeşti) necesară pentru fiecare suflet pentru
a restabili această legătură pe cont propriu ar fi fost mult prea lungă, încât Creaţia să
se menţină într-o ordine cât de cât coerentă.
După cum ştiţi, sufletele au tendinţa să se piardă în încâlcelile lumilor mai
joase, iar dacă totul ar fi depins strict de liberul lor arbitru, mai mult ca sigur că ar fi
durat foarte mult timp pentru ca să fie asimilată până şi cea mai simplă învăţătură.
Astfel că Dumnezeu a decis să asigure o cale specială de întoarcere, pentru a
reaminti sufletului că este Una cu Sursa. Această primă dispensă se manifestă în
unele suflete sub forma conştiinţei, sau ca un memento vag sau subtil, că există o
cale mai bună de a trăi decât identificarea cu ego-ul. Este ceea ce vă impulsionează
şi vă ridică moralul atunci când lucrurile par să fie fără speranţă.
Vom discuta acum despre a Doua Dispensă, care ia forma unui eveniment
celest periodic, sau ciclu cosmic.

A Doua Dispensă – Saltul Galactic


A Doua Dispensă este Saltul Galactic, discutat în amănunt în Partea a 2-a a
acestei cărţi. Saltul Galactic este o emanaţie din Soarele Central al fiecărei galaxii,
ce scaldă stelele şi sistemele solare – care au mişcări de rotaţie şi de revoluţie – cu o
explozie de radiaţie de frecvenţe înalte, la intervale periodice, în timpul fiecărei
revoluţii a galaxiei în jurul Soarelui Central. În galaxia Calea Lactee, acest salt are
loc o dată la aproximativ 108 milioane de ani, pentru stelele şi sistemele solare din
braţul galaxiei în care este localizat Pământul11. De fiecare dată când Pământul,
stelele şi planetele vecine lui trec prin această rază de lumină, vibraţia dominantă a
structurilor atomice de pe aceste stele şi planete se mută mai sus, spre următorul
nivel de densitate, printr-un proces cunoscut sub diferite nume, printre care intrarea
în „centura fotonică”, trecerea printr-o „poartă stelară” sau „portal”, sau mişcarea
prin „zona electromagnetică nulă”.
Vă puteţi imagina Saltul Galactic ca pe o spirală în formă de arc sau spiră. Pe
măsură ce vă mişcaţi de-a lungul spirei, vă reîntoarceţi mereu în acelaşi punct al
spiralei, doar că sunteţi săltaţi într-o poziţie aflată mai sus în cadrul spiralei. Când vă
uitaţi la galaxia voastră dintr-un punct vertical de deasupra planului spiralei, pare că
există o singură dimensiune a braţelor rotitoare a „moriştii de vânt”12 dar, în
realitate, galaxia este foarte asemănătoare cu o spirală prin faptul că, de fiecare dată
când se roteşte, vibraţia se schimbă şi apăreţi într-un punct mai înalt. Astfel, în
esenţă, la fiecare 108 milioane de ani (o jumătate de revoluţie în jurul soarelui
central) se face un salt într-o frecvenţă mai înaltă a luminii. În Partea a 2-a vom

11
Braţul minor Orion-Lebăda (numit şi „braţul local”, în raport cu Sistemul Solar), care se întinde pe
o lungime de cca. 10.000 ani lumină şi cu o lăţime de cca. 3.500 ani lumină (vezi Anexa 2 color).
12
Este vorba de acele morişti de vânt făcute din hârtie, care au de obicei 4 braţe, fixate de axul central
cu un bold.
38
explica discrepanţa de timp între Saltul Galactic şi durata unei revoluţii a galaxiei.
Saltul Galactic este o Dispensă menită să creeze o limită maximă a duratei în
care sufletele pot întârzia în acest tărâm particular, fără să arate semne definitorii de
creştere şi evoluţie. Din moment ce Dumnezeu ştia că nu toate sufletele vor fi gata
să întreprindă acest salt în timpul ciclului său, care are loc în mod natural, decizia a
fost să transfere sufletele „lente” pe planete aflate în alte regiuni ale galaxiei, ca să le
lase mai mult timp să se pregătească pentru salt. Mecanica saltului va fi descrisă în
detaliu în Capitolul 8.
Există învăţături pe planeta voastră care sugerează că motivul multora dintre
problemele de pe Pământ are legătură cu sufletele „lente” care se încarnează în
această lume – suflete care au fost aruncate din alte lumi. Este adevărat într-o
anumită măsură, deoarece unele dintre sufletele care se încarnează pe Pământ au
venit iniţial din lumi care se pregăteau de înălţare. Asemenea suflete nu au fost
pregătite să facă saltul şi au fost transferate pe Pământ, ca planetă de învăţare
recuperatorie pentru ei. Acum li se dă o altă şansă de absolvire, iar unele dintre ele
vor reuşi de această dată. Altele vor fi trimise pe o altă planetă de remediere, pentru
o a treia încercare.
În rare cazuri, sufletele nu au reuşit să progreseze nici după ce au trecut prin
multe transferuri pe planete care evoluează mai încet. Nu este posibil să amâni Saltul
Galactic la infinit. În cele din urmă, toate sufletele trebuie să treacă prin acest
proces. Sufletele care nu pot să reziste saltului (şi care şi-au epuizat opţiunile de
transfer) trec prin ceea ce a fost numit „a doua moarte”. A doua moarte este mai
curând o reasamblare, sau reciclare a matricei sufletului înapoi în Dumnezeu. Într-un
sens, este ca şi cum ar lua-o de la început cu o nouă matrice a sufletului. Asemenea
suflete se vor contopi iar cu Dumnezeu şi vor reapărea în Creaţie ulterior. Acesta
este singurul caz în care sufletele se contopesc într-adevăr la loc cu Dumnezeu şi
este, aşa cum am spus mai devreme, un caz destul de rar.

A Treia Dispensă – Alinierea Precesională a Pământului


Dumnezeu a dat fiecărei planete implicată în Cădere ocazia de a face salturi
periodice, sau mutaţii în cadrul speciilor sale (umanoide sau de altă natură), prin
crearea unei modalităţi ca planeta să se alinieze cu anumite emanaţii intense de
energie de la sau din apropierea centrului galaxiei (mai mici decât cele emise în
timpul Saltului Galactic, dar totuşi puternice). În cazul Pământului, această aliniere
are loc o dată în timpul fiecărei precesii a axei. Mecanica alinierii axei cu aceste
emisii de energie este discutată în Capitolul 7.
La fiecare aproximativ 25.920 de ani, Pământul trece printr-un salt de energie
care accelerează evoluţia organismelor prezente la suprafaţa sa. La fel ca şi în cazul
Saltului Galactic, nu toate organismele vor putea să facă saltul. Multe vor pieri (îşi
vor părăsi formele fizice) şi au ocazia să se reîncarneze ulterior pe Pământ, sau pe o

39
altă planetă. Alinierea precesională va fi detaliată mai mult în Partea a 2-a. Aceasta
ne duce la a Patra Dispensă.

A Patra Dispensă – Roata Reîncarnării


Atunci când sufletele au început să exploreze lumile exterioare, corpurile în
care intrau fuseseră proiectate (de noi sau de alţi Dumnezei Creatori) să reziste
oricât era nevoie. De îndată ce un suflet văzuse tot ceea ce el/ea dorise să vadă şi să
experimenteze în cadrul unui anumit tărâm, acel suflet renunţa la corp şi se
reîntorcea la starea de spirit pur, pregătindu-se pentru următoarea călătorie. Teoretic,
corpurile primite de aceste suflete puteau trăi la infinit, iar la începuturi majoritatea
dintre ele trăiau mii de ani pământeşti.
Odată cu trecerea timpului şi cu faptul că sufletele deveneau din ce în ce mai
identificate cu lumile mai dense pe care le explorau, corpurile lor au început să
decadă şi să se dezintegreze cu o viteză din ce în ce mai mare. Sufletele intrau într-o
lume mai joasă şi, în numai câteva sute de ani, corpurile lor mureau. Aceste suflete
lăsau în urmă multe lecţii neînvăţate şi multe proiecte neterminate. Deoarece
căzuseră atât de mult în vibraţie, le era aproape imposibil să se reîntoarcă în starea
lor nativă (densitatea a 7-a) fără să lase părţi din ele împrăştiate prin dimensiunile
mai joase. Acesta este procesul cunoscut ca „fragmentare a sufletului”, care este
discutat în profunzime în Capitolul 5. Decăderea fizică şi moartea intervin numai în
cele patru dimensiuni mai joase, care sunt tărâmurile entropiei (a doua lege a
termodinamicii, care face ca, în timp, energia să devină din ce în ce mai dezordonată
şi haotică).
Ca să se permită sufletelor să-şi termine sarcinile şi să-şi reasambleze
fragmentele, a fost creată roata reîncarnării. Acum, sufletele nu trebuiau să se
reîntoarcă acasă, în densitatea a 7-a, înainte de a se încarna din nou. În realitate, ele
oricum îşi pierduseră capacitatea de a face acest lucru şi, astfel, până la această
Dispensă, multe dintre ele rătăceau, pierdute şi confuze, în multele planuri astrale şi
eterice care înconjoară lumile în care ele se încarnaseră. Acum, având la dispoziţie
procesul de reîncarnare, aceste suflete şi fragmente de suflet puteau reintra în lumile
pe care abia le părăsiseră şi îşi puteau continua acolo lecţiile, în alt corp.
Sufletelor li se permitea să se reîncarneze de câte ori aveau nevoie, până când
învăţau tot ce doreau în acea lume particulară şi până când toate bucăţile şi
fragmentele lor erau reasamblate într-un tot integrat. De îndată ce avea loc
(re)integrarea, asemenea suflete erau libere să se reîntoarcă la starea lor nativă
(densitatea a 7-a) şi apoi să exploreze alte lumi şi nivele de densitate.
Aceasta aduce în prim plan chestiunea karmei, sau a treburilor neterminate.
Vom vorbi pe larg despre aceasta în Capitolul 5, dar pentru acum vom spune doar
atât: ideea că sufletele trebuie pedepsite într-o viaţă viitoare pentru acţiuni pe care
le-au comis în vieţile trecute este eronată. Multe religii se bazează pe această idee,

40
care, în realitate, nu este decât o formă elaborată de vinovăţie şi credinţă în păcat.
Sufletele se reîncarnează pentru a-şi termina lecţii, nu din cauza vreunui defect
interior permanent.
Dorinţa de a învăţa totul despre Creaţie este forţa principală din spatele
deciziei de a se reîncarna, şi nu credinţa că cineva trebuie să compenseze pentru
păcate anterioare.

A Cincea Dispensă Divină – Spirala Înălţării


Procesul reîncarnării a avut multe beneficii, dar era foarte ineficient, deoarece,
de fiecare dată când un suflet se reîncarna, cea mai mare parte din memoria vieţilor
trecute era pierdută sau greu accesibilă, din cauza vălurilor care înconjurau planetele
de densitate mai joasă. Prin urmare, o mare cantitate de timp şi atenţie se consuma
pentru reînvăţarea şi reamintirea lecţiilor din vieţile anterioare. În plus, tocmai
procesele de naştere şi moarte au creat foarte multă traumă şi fragmentare înlăuntrul
sufletelor. Era ca şi cum se făceau doi paşi înainte şi unul înapoi, de fiecare dată
când un suflet se încarna.
A fost conceput un proces în care un suflet să poată evolua direct în nivelul de
densitate următor, fără să mai renunţe la forma fizică. Acesta a făcut posibil ca
sufletul să intre în următoarea serie de lecţii fără să fie nevoit să reînveţe şi să-şi
reamintească, şi fără să mai treacă prin traumele naşterii şi morţii. Acest proces este
cunoscut sub numele de spirala înălţării. Din nefericire, până de curând, foarte
puţine suflete au putut să treacă prin acest proces, deoarece el necesita ca un anumit
volum de karmă să fie echilibrat şi un număr critic de fragmente de suflet să fie
reasamblate, înainte ca sufletul să aibă suficient de multă energie consolidată pentru
a putea face saltul. Înălţarea este detaliată în Capitolul 6.
Deşi ideea de karma este, la urma urmelor, o iluzie, credinţa în vinovăţie şi
păcat a devenit foarte puternică în timpul Căderii – destul de puternică, încât să ţină
sufletele prizoniere în şabloane de negativitate şi densitate joasă. Au fost emise alte
dispense pentru a se face faţă acestor probleme (sunt discutate mai jos).
Odată ce un suflet are suficientă conştienţă încât să poată trece prin înălţarea
fizică, atunci declanşatoarele prestabilite, printre care se află şi Şablonul Maestru,
vor fi activate, determinând desfăşurarea unui proces automat, convertind corpul
fizic în corp eteric. Un proces similar are loc atunci când un suflet evoluează dintr-
un corp eteric într-un corp celest, în densităţile de la a 7-a la a 9-a (deşi forma
umanoidă încetează să mai existe dincolo de densitatea a 7-a).

A Şasea Dispensă Divină – Înălţarea în Masă


Atunci când a fost introdusă spirala înălţării, cerinţele erau foarte stricte. Un
suflet trebuia să aibă aproape toată karma echilibrată, toate fragmentele de suflet

41
reasamblate şi să fie capabil să străpungă toate vălurile uitării (amneziei) inerente
lumilor mai joase. Aceasta era o sarcină anevoioasă, iar până când a fost emisă A
Şasea Dispensă, în anul 1950, numai aproximativ 300 de suflete reuşiseră să iasă din
roata reîncarnării şi să se îndrepte spre spirala înălţării. Aceste 300 de suflete au fost
produsul a aproape 10 milioane de ani de locuire a Pământului de către oameni.
Multe suflete au atins culmi foarte înalte de conştienţă, numai ca să-şi distrugă
corpurile atunci când marile civilizaţii se prăbuşeau (din cauza calamităţilor
determinate de cicluri cosmice sau alte evenimente cereşti, războaie, intervenţii ale
extratereştrilor polarizaţi negativ, sau din alte cauze).
A Şasea Dispensă a fost, în esenţă, o hotărâre luată de Dumnezeu, care
decretează că sufletele nu trebuie să-şi încheie complet karma şi nici să-şi asambleze
toate bucăţile mai mici pentru a se înălţa la nivelul următor de vibraţie.
Înălţarea în masă rezultată din această Dispensă este planificată să aibă loc în
etape, începând aproximativ în anul 2012 şi încheindu-se în jurul anului 2030.
Acestea sunt numai perioadele majore de înălţare, fiind catalizate de cicluri şi salturi
cosmice. Sufletele vor continua să se înalţe şi între aceste valuri majore ale înălţării,
dar nu în număr atât de mare ca în 2012, 2017 şi 2030 – ani care corespund cu
evenimente celeste majore. Aceste evenimente cereşti transformă câmpul
electromagnetic din jurul Pământului, care, la rândul său, face să se precipite mutaţii
în ADN-ul oamenilor şi în anumite forme de viaţă. O descriere detaliată despre cum
funcţionează aceasta va fi dată mai târziu în această carte.
Atunci când sufletele se înalţă fizic, ele intră într-o stare de conştiinţă de
densitatea a 5-a. Totuşi, după salt, Pământul se va afla, în principal, în starea de
densitatea a 4-a, iar majoritatea sufletelor care supravieţuiesc transformărilor de pe
Pământ se vor afla în densitatea a 4-a.
În jurul anului 2030, aproximativ 15-30 de milioane de suflete vor fi trecut
prin înălţare fizică pe Pământ. Ele vor vibra la densitatea a 5-a.
Pe măsură ce planeta Pământ intră în benzile mai intense de frecvenţe ale
Saltului Galactic (între anii 2015 şi 2035, aşa cum vom discuta mai târziu), planeta
şi 1-2 miliarde de oameni vor intra în densitatea a 4-a în acelaşi timp cu cei care trec
prin spirala înălţării în densitatea a 5-a. Alte 4-5 miliarde de oameni nu vor putea
face saltul de la a 3-a la a 4-a densitate şi vor părăsi Pământul, pentru a se reîncarna
pe alte planete, mai potrivite nivelului lor de creştere sufletească (acesta este
„transferul” despre care am amintit în discuţia noastră despre Dispensa a doua).
Acest proces este descris în detaliu în capitolele următoare.

A Şaptea Dispensă – Intervenţia Ajutoarelor lui Dumnezeu


Pentru a ajuta atât sufletele aflate în pregătirea pentru înălţare, cât şi pe acelea
care nu sunt pregătite pentru înălţare, dar care doresc să rămână împreună cu
Pământul pe parcursul tranziţiei sale de la a 3-a la a 4-a densitate, a fost dată o

42
Dispensă ce permite fiinţelor din densităţile mai înalte să intervină în treburile
omenirii.
Această Dispensă are două părţi: (1) Instruire şi ajutor în procesul de creştere
şi evoluţie; şi (2) Intervenţie în privinţa programelor de armament nuclear,
neutronic, electromagnetic şi chimic de pe Pământ.
În anii 1940, când fiinţele umane au început testarea bombei atomice, a fost
evident că ele au capacitatea de a distruge nu numai tot ce înseamnă viaţă pe
Pământ, dar şi de a întârzia foarte mult capacitatea sufletelor de a se înălţa. Aceste
arme distrug câmpurile astrale şi eterice din jurul Pământului, şi afectează şi
planetele vecine. Prin urmare, li s-a permis unor civilizaţii extraterestre, care posedă
tehnologie foarte avansată să vină pe Pământ, ca să-i împiedice pe oameni să se
arunce în aer folosind arme nucleare. Începând cu anii 1940, şi alte clase de arme au
fost adăugate pe lista celor aprobate pentru intervenţie.
Decizia privitoare la tipurile de arme care urmau să fie neutralizate s-a bazat
pe principiul masei critice (nu diferă de principiul masei critice a materialului
nuclear). La momentul la care Dumnezeu a luat această decizie, numărul de suflete
care evoluaseră pe Pământ era atunci suficient de mare pentru justificarea unei
asemenea măsuri drastice. S-a hotărât ca sufletele paşnice, iubitoare, care doreau să
meargă spre densitatea a 4-a împreună cu Pământul, precum şi cele care treceau prin
procesul de înălţare, trebuiau să aibă zone sigure în diferite locuri de pe Pământ,
unde să fie libere de praful radioactiv şi de rupturile electromagnetice cauzate de
război. Au fost interzise numai armele capabile de a pune în pericol întreaga planetă.
Beligeranţii erau liberi să se bombardeze folosind arme convenţionale, în timp ce
membrii mai iluminaţi ai rasei umane erau ghidaţi spre aceste zone sigure.
Această intervenţie încă mai are loc astăzi pe Pământ. Din anul 1962 până în
prezent, armele voastre nucleare au fost neutralizate în 5 ocazii diferite. Incidentul
de la Bay of Pigs13, de lângă ţărmul Cubei, a fost prima intervenţie de acest fel.
Apoi, au mai fost făcute intervenţii ulterioare în Statele Unite şi Uniunea Sovietică.
Cea mai recentă intervenţie a avut loc în toamna anului 2007, când un grup de
renegaţi a încercat să pornească un război între Iran şi Irak sau, mai bine zis, între
Iran şi forţele ocupante din Irak.
Acest grup a încercat să lanseze o rachetă nucleară din Iran. Racheta nu a
reuşit să iasă din buncăr, deoarece codurile de lansare au fost neutralizate imediat de
una din facţiunile binevoitoare care asistă Pământul.
Au fost, de asemenea, intervenţii ale aşa-numiţilor „Illuminati” şi ale agenţilor
lor întunecaţi, de a construi şi folosi arme chimice, neutronice şi electromagnetice
(EM) asupra „inamicilor” lor nepregătiţi. Aceste arme sunt ceva mai dificil de
detectat, dar ajutoarele lui Dumnezeu, cu ajutorul unei clarvederi sofisticate şi prin

13
În engleză se traduce prin „Golful Porcilor”, dar se pare că este vorba de o traducere greşită din
spaniolă („Bahía de Cochinos”) în engleză. O variantă mai bună de traducere a termenului
„cochinos” este mai degrabă numele unei specii de peşti – peştele-trăgaci (la plural) (Balistes vetula).
43
supravegherea câmpurilor EM, au fost capabile să împiedice folosirea acestora la
scară mare. Sunt numeroase grupurile de ET aliniate în jurul reţelei EM al
Pământului, care lucrează ca să împiedice armele EM şi alte negativităţi să producă
anomalii în câmpul eteric al Pământului.
Liniile de forţă14 şi vortexurile care alcătuiesc matricea EM a Pământului sunt,
în esenţă, portaluri care permit interfaţarea lumii fizice cu cea eterică. Civilizaţiile
avansate folosesc aceste linii ale reţelei15 ca puncte de intrare şi ieşire în şi din
lumea voastră. Aceste sisteme ale reţelei16 sunt ceea ce ţine în echilibru Pământul
vostru şi contrapartea (perechea) sa eterică. Dacă aceste reţele sunt distruse dincolo
de un anumit punct, atunci ţesătura timpului şi spaţiului se poate rupe, literalmente,
iar viaţa poate deveni imposibilă pe Pământ. Rupturile EM pot, de asemenea, să
ameninţe viaţa şi în alte părţi ale sistemului solar. (Majoritatea celorlalte planete din
sistemul vostru solar au viaţă în planurile eterice şi astrale.)
Matricea Pământului se poate dezechilibra nu numai din cauza armelor EM şi
nucleare, ci şi din cauza unei mari cantităţi de negativitate (teama şi alte forme-gând,
amplificate datorită participării unui număr mare de suflete la aceste forme-gând).
De aceea aveţi adesea „turbioane negative” în zonele unde multe suflete sunt blocate
în negativitate. (Negativitatea, aşa cum este definită aici, înseamnă orice lucru care
face parte din conştiinţă, care tinde să obstrucţioneze sau să împiedice sufletul să
crească şi să evolueze într-un mod natural.) Apariţia vârtejurilor negative, din cauza
gândirii negative concentrate, a fost un alt motiv pentru care grupuri de suflete
iluminate au fost trimise să intervină în treburile Pământului.
Fenomenul cunoscut sub denumirea „cercurile din lanurile de cereale”17, pe
care le vedeţi în lanurile voastre de grâu, este un produs secundar al muncii asupra
liniilor de forţă, făcută de diverse grupuri ET. Pe măsură ce aceştia echilibrează şi
stabilizează sistemul de linii din jurul planetei voastre, adesea ei lasă în urmă
simboluri sacre şi „declanşatoare” pentru a vă ajuta să vă treziţi. Aceste tipare lăsate
pe câmpuri sunt formate prin crearea de mini-turbioane, folosind tehnologie ET de la
bordul navelor. Acesta este acelaşi echipament cu cel folosit pentru propulsia navelor
lor. Grupul responsabil pentru majoritatea cercurilor autentice din lanuri este format
din pleiadieni de densitatea a 4-a, supervizaţi de arcturieni de densitatea a 7-a.

A Opta Dispensă – Sosirea Copiilor Iluminaţi


Începând cu anii 1950, Dumnezeu şi-a dat seama că, pentru a păstra liberul
arbitru printre sufletele iluminate de pe Pământ, va fi necesar să aducă schimbarea

14
„ley lines”, în lb. Engleză – sunt liniile de forţă egal distribuite ale câmpului electromagnetic, ce nu
au nimic în comun cu forma şi direcţia meridianelor şi paralelelor geografice.
15
„grid lines”, în lb. engleză.
16
„grid systems”, în lb. engleză.
17
„crop circles”, în lb. engleză.
44
din interior. Cea mai bună metodă pentru a face aceasta a fost introducerea unor
suflete foarte evoluate prin procesul de încarnare, deoarece era, de obicei, prea
riscant să trimită nave care să aterizeze pe Pământ, iar ocupanţii acestora să se
plimbe la vedere printre oamenii încarnaţi (deşi sunt câteva grupuri care fac acest
lucru).
Ca să folosim o metaforă, Dumnezeu Şi-a ridicat mâna şi a spus: „Cine se
oferă voluntar să vină pe Pământ şi să ofere ajutor în aceste vremuri decisive? Vreau
numai sufletele cele mai bune şi mai luminoase.”
„Venim noi, venim noi!” a strigat o mulţime exuberantă. Iar acum iată-i aici,
venind în număr mare în lumea voastră, din toate colţurile universului. Unii au fost
în lumi de densitatea a 7-a înainte să vină la întrupare pe Pământ şi, prin urmare, şi-
au păstrat cea mai mare parte a capacităţilor psihice şi intuitive. Ele sunt suflete
iubitoare de pace, care nu vor tolera violenţa şi ura. Sunt conştiente de riscurile
venirii pe Pământ şi sunt dispuse să rişte să fie prinse în vălurile iluziei.
Au fost trei valuri ale acestor suflete: primul în timpul exploziei demografice
dintre anii 1950 şi 1960; al doilea între anii 1980 şi 1990, iar al treilea – în prezent.
Le-au fost date diverse nume, printre care Indigo (primul val), Cristal (al doilea val)
şi Curcubeu (al treilea val). Fiecare grup care vine este, în general, mai evoluat decât
grupul anterior. Este aşa pentru a se asigura că, pe măsură ce vibraţia Pământului se
ridică rapid, sufletele care vin mai târziu vor avea şanse mai mari de a putea suporta
vibraţiile Pământului fără să-şi piardă nivelul de conştienţă.
Mulţi dintre copiii Indigo sunt acum adulţi care dau naştere copiilor de Cristal
şi Curcubeu. Aceşti părinţi au suficientă conştienţă ca să-şi încurajeze copiii să îşi
dezvolte simţurile intuitive şi psihice. Unii dintre aceşti copii au dezvoltate perfect
capacităţi telepatice şi sunt capabili să declanşeze vindecarea spontană. Câţiva au
dezvoltată capacitatea psihokineziei (mişcarea obiectelor din apropiere, folosind
mintea) şi telekinezia (mişcarea obiectelor aflate la distanţă, folosind mintea). În
cele din urmă, unii dintre ei vor învăţa tehnici avansate de levitaţie, teleportare şi
bilocaţie.
Contrar informaţiei vehiculate de unele grupuri de pe Pământ, foarte puţine
suflete au capacitatea de a-şi schimba forma în alte forme de viaţă. Aceasta este
rezervată, cu precădere, sufletelor care au evoluat în densitatea a 9-a şi mai sus, şi
foarte puţine suflete aflate la aceste nivele de conştienţă îşi manifestă corpuri pe
Pământ, pentru că este riscant chiar şi la nivelul lor. Ceea ce a fost confundat cu
schimbarea formei este, de fapt, posedarea parţială sau totală a unor oameni de către
fiinţe astrale care nu au formă umanoidă. În capitolele următoare ne vom ocupa de
acest subiect al posedării de către draconieni, orionieni, siriusieni şi anumiţi zetani
aflaţi în astral.
Acum, că am stabilit temelia pentru discuţia ce va urma, vom începe prin a vă
prezenta o istorie pe scurt a Pământului. Faptul de a fi conştienţi de ceea ce s-a
întâmplat în lumea voastră înaintea epocii actuale vă va servi foarte mult la
înţelegerea transformărilor prin care treceţi acum.
45
Capitolul 3
Istoria Pământului, pe scurt
Introducere în ştiinţa liniilor temporale
Majoritatea dintre cei care citiţi acest mesaj aţi participat la cursuri de istorie
în şcoala primară, gimnaziu şi, în unele cazuri, în colegiu. Acesta nu va semăna cu
niciun curs de istorie la care aţi participat în aşa-numitele şcoli tradiţionale. Astăzi
vom privi la adevărata istorie a Pământului vostru.
Scribul18 a scris o istorie pe scurt a Pământului în prima sa carte („Viaţa pe
muchie de cuţit”), dar aceea este incompletă. Vom încerca să reliefăm istoria voastră
planetară folosind un vârf mai gros al pensulei, fiind conştienţi că timpul şi spaţiul
au o natură iluzorie, iar orice portret al liniilor temporale este supus distorsiunii.
Perioadele pe care le vom da aici sunt echivalentele mai grosiere cu linia temporală
curentă 3D a voastră. Totuşi, timpul poate fi schimbat şi modificat de către propria
voastră conştiinţă. Prin urmare, istoria nu este bătută în cuie, ci este o tapiserie de
evenimente care sunt rearanjate şi rescrise continuu.
Timpul este ca o ţesătură infinit de mare, iar fiecare fir reprezintă o realitate
probabilă sau posibilă. Lumea tridimensională constă într-o serie de fire care sunt
întipărite în mediul de energie akashică. Fiecare eveniment din 3D este ca un impuls
electric sau ca o întipărire în mediul akashic ca şi cum „s-a întâmplat deja”. Totuşi,
orice eveniment poate fi mutat în altă linie temporală, iar voi, iubiţi Creatori, puteţi
sări de la o linie temporală la alta – atât individual, cât şi colectiv. Prin urmare, dacă
doriţi să schimbaţi istoria, puteţi foarte simplu să selectaţi un alt fir din ţesătură şi să-
l faceţi linia voastră temporală. În fizica voastră numiţi „entanglare cuantică”19
experimentele care folosesc acest principiu.
Aveţi în ştiinţa voastră o teorie numită Principiul Incertitudinii. În esenţă,
există un câmp de probabilităţi care înconjoară particulele subatomice şi, numai
atunci când vă puneţi de acord asupra unui rezultat aşteptat, particulele se comportă
într-o manieră discretă.
Liniile voastre temporale se comportă după acelaşi principiu. Atunci când un
grup de suflete se decide asupra unei anumite căi creatoare, câmpul infinit de
probabilităţi este restrâns şi rezultă un anumit efect.

18
Se referă la Sal Rachele, ca „mesager”.
19
„quantum entanglement”, în lb. engleză („încurcătură complicată”) – este un fenomen cuantic în
care stările cuantice ale mai multor obiecte sunt cuplate („întrepătrundere cuantică”).
46
Deşi aceste rezultate sunt înregistrate în mediul akashic, sunteţi liberi să creaţi
oricâte scenarii doriţi (în limitele liberului arbitru). Cu alte cuvinte, creaţi în mod
constant linii temporale noi, de fiecare dată când aveţi un impuls creator. Totuşi,
liniile temporale care sunt co-create de un număr mare de suflete (cum ar fi
omenirea de pe Pământ) au cea mai mare energie şi determină cea mai semnificativă
manifestare.
În Partea a 2-a a acestei cărţi veţi vedea că există 3 linii temporale primare,
care sunt create în mod continuu pe Pământ – câte una pentru fiecare din densităţile
a 3-a, a 4-a şi a 5-a. Aproape fiecare fiinţă umană de pe Pământ va experimenta una
dintre aceste trei realităţi probabile.
Permiteţi-ne să ne întoarcem în timp şi să detaliem istoria Pământului vostru.

La început
Acest univers în care vă găsiţi s-a născut în urmă cu 20 miliarde de ani
pământeşti, ca un punct de lumină în Mintea lui Dumnezeu. Acest punct de lumină
era conţinut în alt punct mai mare de lumină, care era conţinut în alt punct mai mare
etc., la infinit. Există un aspect al lui Dumnezeu care a existat dintotdeauna şi care se
expandează şi se contractă de un număr infinit de ori. Tot ce înseamnă viaţă se
expandează şi se contractă continuu, foarte asemănător cu imaginile din acel
dispozitiv prin care priviţi, care foloseşte sticla colorată – caleidoscopul.
În urmă cu aproximativ 20 de miliarde de ani pământeşti a început o fază de
expansiune, iar punctul de lumină a emanat în afară, în vid, printr-un proces pe care
oamenii voştri de ştiinţă îl numesc „Big Bang”.
În timpul uneia din fazele mai mici de expansiune care au urmat după Big
Bang, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, lumea pe care o numiţi Pământ s-
a format din praful şi gazul primordiale. La fel ca toate lumile nou-formate, era
alcătuită în cea mai mare parte din hidrogen şi alte câteva gaze, neavând genul de
viaţă pe care o cunoaşteţi astăzi. Pe parcursul acestui proces chimic, Dumnezeu,
într-o fază de expansiune, s-a diferenţiat în unităţi de conştiinţă, care mai târziu s-au
numit suflete. Aceste suflete originare – dintre care unele se numesc Fondatori –
sunt ceea ce reprezentăm noi pentru voi. Noi ne-am aflat printre scânteile de lumină
originare care au fost împrăştiate din Sursa Infinită în timpul acestei expansiuni.
Individualitatea noastră a început în urmă cu miliarde de ani şi, la fel ca voi, am
pornit să explorăm Creaţia.
Am găsit milioane de planete în stadiile lor timpurii de dezvoltare, printre care
şi lumea voastră. Am rămas sub forma de scântei, deşi pentru voi arătăm ca nişte
stele mari alb-albastre. Datorită nivelului nostru de vibraţie relativ rarefiat (comparat
cu stările vibratorii ale acestor lumi aflate în curs de apariţie), nu puteam
experimenta viaţa în mod direct pe niciuna dintre aceste planete, astfel că, pur şi

47
simplu, pluteam deasupra atmosferei acestor planete, observând procesele chimice
care aveau loc acolo.
La un anumit punct în continuumul vostru spaţio-temporal (aproximativ cu un
miliard de ani în urmă), ne-am decis să înglobăm o parte minusculă din noi în lumile
care evoluau, pentru a le experimenta mai direct. Ca să facem acest lucru, am creat o
multitudine de modele de energie, precursoare a ceea ce numiţi moleculă de ADN.
Puteţi numi aceşti precursori „pachete de lumină”, formate din energie conştientă.
Aceste pachete de lumină puteau coborî în vibraţie la densităţile a 9-a şi a 10-a. În
acel punct, am reuşit să creăm configuraţii foarte complexe de coduri de lumină, pe
care le numiţi coduri ADN. Aceste chei ADN au fost cărămizile vieţii, aşa cum o
ştiţi. Apoi am densificat aceste chei şi coduri în densitatea a 7-a – primul nivel al
moleculei actuale de ADN. Ca fiinţe de densitatea a 7-a am putut, în sfârşit, să
experimentăm în mod direct acest univers aflat în expansiune, ca locuitori ai lumilor
aflate în evoluţie.
Ne-am împrăştiat sămânţa peste tot în univers, mergând în multe regiuni ale
ciorchinilor galactici20, aflaţi mereu în expansiune. Pe măsură ce ciorchinii s-au
diferenţiat mai departe în galaxii individuale, am început procesul descris mai sus şi
ne-am „încarnat” în mai multe regiuni ale fiecărei galaxii. Galaxia voastră, cea pe
care o numiţi Calea Lactee, a fost însămânţată în mai multe cvadrante. Cvadrantul
vostru a început în ceea ce numiţi regiunea Lira/Vega21. Aici au fost manifestate
primele forme de densitatea a 7-a, prin manipularea şi permutarea codurilor ADN.
Ne-a luat circa 900 milioane de ani ca să perfectăm acest proces şi abia în ultimele
100 de milioane de ani am reuşit să creăm forme de viaţă în toate densităţile.
Procesul de diferenţiere este dificil de înţeles pentru majoritatea sufletelor de
pe Pământ. Cea mai bună analogie pe care o putem oferi este aceea a diviziunii
celulare. Fiecare celulă care se divide dintr-o celulă-părinte devine o celulă
individuală de sine stătătoare, la fel de puternică şi creatoare ca şi celula-părinte
(dacă nu şi mai bine). Fiecare fiinţă care s-a divizat din Sinele-părinte al ei (nucleul
de densitatea a 12-a) a devenit o fiinţă suverană, sau un suflet întreg şi complet, pe
măsură ce a apărut în densitatea a 7-a şi a crescut şi evoluat prin timp şi spaţiu.
Fiecare suflet, pe măsură ce devine conştient de aspectele sale mai înalte, este
capabil să se alinieze, să se conecteze şi, astfel, să îşi aducă aminte cum este starea
nediferenţiată a energiei Sursei. În esenţă, fiecare parte a Sinelui este intim conectată
la nucleu, iar nucleul este intim conectat cu Dumnezeu (Sursa Infinită
nediferenţiată).
Procesul coborârii în formă se numeşte devoluţie. Un aspect al lui Dumnezeu
devine din ce în ce mai diferenţiat şi se extinde în afară, în densităţi din ce în ce mai
joase (de fapt, devenind din ce în ce mai dens) până când atinge nivelul de existenţă

20
„galactic clusters”, în lb. engleză.
21
Sistemul stelar Vega (α Lyr, Alpha Lyrae), din Constelaţia Lira (Vega este cea mai strălucitoare
stea din această Constelaţie).
48
simplă. Cu alte cuvinte, o parte a Fiinţei noastre Dumnezeieşti s-a extins complet în
afară până la nivelul de conştienţă elementală pură, sau prima densitate. Aceasta este
densitatea a ceea ce numiţi existenţă anorganică, a cărei cea mai simplă manifestare
este elementul hidrogen. De îndată ce hidrogenul este impregnat cu conştiinţă,
începe procesul de evoluţie.
Desigur, oamenii voştri de ştiinţă nu pot măsura nivelul de conştiinţă în prima
densitate, pentru că acesta este minuscul în comparaţie cu densitatea a 3-a. Totuşi, ei
au descoperit ceea ce numiţi „quark”, şi aveţi o măsură numită „constanta lui
Planck”. Aceste unităţi sunt aspecte ale conştiinţei de densitatea întâi şi reprezintă
un mijloc de a măsura forţele din spatele fluctuaţiilor cuantice. Ne dăm seama că
vorbim unei audienţe generale prin acest medium şi, prin urmare, ne vom reţine de
la a avea o discuţie tehnico-ştiinţifică. Câţiva dintre fizicienii voştri cuantici au făcut
conexiunea între materie şi conştiinţă, iar noi îi încurajăm pe aceia dintre voi, care
sunteţi preocupaţi de ştiinţă, să faceţi propriile voastre cercetări.

O privire asupra Căderii din Graţie


Sunteţi învăţaţi, în scripturile voastre religioase, despre un eveniment care este
numit adesea „Căderea din Graţie”, „Păcatul originar” sau „Cauza originară”. Am
dori să reexaminăm, pe scurt, adevăratul sens al „Căderii”.
În esenţă, aţi început ca suflete individuale în densitatea a 7-a şi, atunci când
v-aţi oferit voluntari să faceţi parte din experimentul de pe Pământ, a fost necesar să
vă coborâţi vibraţia la ceea ce, în mod obişnuit, numiţi densitatea a 4-a şi a 5-a.
Corpurile de densităţile a 4-a şi a 5-a (vehiculele folosite pentru experimentarea
lumilor de densităţile a 4-a şi a 5-a) sunt foarte dense, în comparaţie cu corpul vostru
de densitatea a 7-a (forma esenţei originale a sufletului vostru).
Pe măsură ce aţi coborât în vibraţie pentru a experimenta lumile exterioare ale
Creaţiei (lumile de densităţile a 3-a, a 4-a şi a 5-a) a fost necesară fabricarea unui
corp care să fie capabil să experimenteze aceste lumi în mod direct. Această formă
pe care o ocupaţi la momentul prezent, cunoscută ca formă umană de densitatea a 3-
a şi a 4-a, a fost vehiculul considerat necesar pentru a avea o experienţă directă a
Pământului în timpul acestor perioade incipiente.
Atunci când aţi intrat în acest corp fizic, densitatea formei a început să vă
acapareze toată conştienţa. Aţi devenit fascinaţi, hipnotizaţi şi magnetizaţi de această
formă şi aţi uitat că sunteţi un suflet de densitate mai înaltă care doar ocupă un
vehicul, pentru a experimenta universul exterior.
Percepţiile distorsionate care au rezultat din densificarea sufletului vostru au
fost numite Căderea, Cauza originară sau Păcatul originar. Cuvântul „păcat” este
un termen nefericit, care dă de înţeles că ceva este îngrozitor de eronat în ceea ce vă
priveşte. Acest cuvânt a fost folosit ca să indice relaţia dintre voi şi Creatorul vostru,
care a degenerat, în timpul acestui proces al Căderii, într-o percepţie foarte

49
distorsionată: aceea că voi aţi fost separaţi de Creatorul vostru şi că El vă judecă
comportamentul, şi chiar mai rău – că vă judecă pe voi şi vă evaluează valoarea ca
specie. Toate acestea au luat naştere ca rezultat a percepţiei distorsionate că voi aţi fi
o fiinţă separată de Creatorul vostru.
Astfel, ideea de păcat, în fond, a luat naştere din această idee distorsionată că
Dumnezeu, cumva, vă iubeşte mai puţin pentru că vă aflaţi într-o formă densă şi
trăiţi pe Pământ în această formă densă. Aceasta este judecata asociată cu eroarea
voastră fundamentală de percepţie, indicând faptul că v-aţi perceput ca fiind separaţi
de Dumnezeu şi că Dumnezeu, cumva, a cerut ascultarea anumitor legi şi principii.
Aceasta este o idee ridicolă, desigur, pentru că legile şi principiile universului nu se
schimbă sau reacţionează, şi nu resping sau acceptă un suflet numai pentru că acel
suflet îşi foloseşte liberul arbitru ca să aleagă să ignore sau să „violeze” aceste legi.
Este posibil să călcaţi în gol de pe acoperişul unei clădiri înalte şi să invocaţi o
lege care este mai puternică decât legea gravitaţiei – astfel, să zburaţi sau să plutiţi,
în loc să cădeţi. În lumea voastră, totuşi, majoritatea sufletelor nu au învăţat cum să
controleze aceste legi mai înalte şi, în consecinţă, în aceste cazuri ar cădea şi ar
muri. Corpurile lor s-ar zdrobi, iar forţa vitală ar ieşi din ele şi ar pleca în altă parte.
Legii gravitaţiei nu îi pasă dacă fiinţele umane sar sau nu de pe clădiri înalte şi mor,
pentru că legea gravitaţiei este, pur şi simplu, legea gravitaţiei, la fel cum legea
electromagnetismului este, pur şi simplu, legea electromagnetismului.
Bineînţeles că ideea că Dumnezeu pedepseşte un suflet pentru violarea unei
legi naturale este un concept eronat. În primul rând, legea nu a fost violată. Totuşi,
aveţi capacitatea liberului arbitru de a crede că aţi violat legile lui Dumnezeu şi că
puteţi inventa propriile voastre legi, care par să se opună legilor lui Dumnezeu.
Mulţi dintre voi aţi inventat asemenea legi, pe care le numiţi în diverse feluri, printre
care „legea întunericului”, şi aţi stabilit conceptul unei forţe malefice, care se află în
opoziţie cu legile lui Dumnezeu. Astfel, judecaţi şi spuneţi: „Aceste fiinţe sunt rele,
iar aceste fiinţe sunt bune” etc.
Deşi folosim adesea termenii „lumină” şi „întuneric” în mesajele noastre, nu
este implicată nicio judecată. Permiteţi-ne să ne clarificăm definiţiile.
Atunci când vorbim de fiinţe luminoase şi întunecate, vorbim despre suflete
care trăiesc în concordanţă cu legile şi principiile lui Dumnezeu – pe de o parte, şi
despre cei care au inventat legi şi principii care par să se opună legilor lui Dumnezeu
– pe de alta.
Pe măsură ce mergem mai departe pe linia voastră temporală terestră
dominantă, vom explora diferitele civilizaţii care au existat, inclusiv perioade
specifice de timp de pe Pământul vostru, cunoscute sub numele de Pangeea, Lemuria
şi Atlantida, care au fost primele trei civilizaţii majore de pe Pământ, iar apoi vom
merge mai departe la ceea ce unii numesc a patra civilizaţie majoră a voastră, care
este cea prezentă. Aceasta include civilizaţii care au existat în ultimii aproximativ
10.000 de ani.
Vom arunca o privire şi la extratereştrii (ET) care sunt prezenţi astăzi pe sau în
50
jurul planetei voastre şi la modul în care figurează rolurile şi funcţiile lor în schema
mai cuprinzătoare a lucrurilor. Apoi vom arunca o privire la viitorul vostru şi la ceea
ce numiţi „transformările planetare”, precum şi la semnificaţia acestor evenimente.
Vom discuta despre lecţiile învăţate şi neînvăţate în timpul civilizaţiilor
anterioare, precum şi despre modul în care aceste lecţii joacă un rol în ceea ce se
petrece astăzi pe Pământ.
Reţineţi că liberul arbitru este realmente un nivel de realitate în lumea voastră,
mai curând decât capacitatea de a alege sau de a face ceva. Deşi liberul arbitru este o
calitate care v-a fost acordată prin Dispensă Divină, în cadrul tărâmurilor liberului
arbitru universul operează un pic diferit decât în tărâmurile care se află dincolo de
liberul arbitru.
Liberul arbitru şi predestinarea sunt valabile în egală măsură. Ele există în
acelaşi timp şi simultan în cadrul experienţei voastre de viaţă.
Există multă informaţie pe care am dori foarte mult să o împărtăşim cu voi,
dar, din cauza naturii timpului liniar şi a duratei limitate a atenţiei voastre, este puţin
probabil că vom reuşi să includem în paginile acestei cărţi tot ceea ce este relevant.
Prin urmare, vom merge acum mai departe la subiectul rasei-rădăcină.

Rasa-rădăcină a omenirii
Rasa-rădăcină originară a omenirii, aşa cum este explicată elocvent în cartea
„Prisma din Lira” de Lyssa Royal, a luat fiinţă în sistemul solar Lira/Vega. Sistemul
Lira/Vega este vizibil cu ajutorul telescoapelor voastre simple, iar unora dintre voi –
cu ochiul liber, pe cerul nopţii. Nu vă vom spune unde este localizat, deoarece
locaţia se va schimba din cauza rotaţiei Pământului vostru şi a schimbării
anotimpurilor, dar puteţi consulta o hartă stelară pentru locaţia exactă a sistemului
Lira/Vega.
Dumnezeu a creat sufletele individuale cunoscute sub numele de Fondatori –
din care noi facem parte – în urmă cu miliarde de ani în linia voastră temporală
pământeană. Sufletele umane şi-au început viaţa în densitatea a 7-a în sistemul
Lira/Vega. Toţi cei care citiţi această carte şi majoritatea sufletelor de pe planeta
voastră v-aţi început încarnările individuale ca suflete de densitatea a 7-a în sistemul
Lira/Vega. În timpul perioadei de 900 de milioane de ani de experienţe, la care am
făcut referire mai devreme, au existat multe forme ciudate şi exotice care umblau pe
planeta voastră. Unele dintre ele vă sunt familiare, inclusiv dinozaurii. Aceste forme
de ADN au fost create ca produse secundare ale cercetării noastre şi a altor grupuri
care au lucrat cu noi.
În urmă cu aproximativ 100 de milioane de ani pământeşti, locaţia principală
pentru naşterea sufletelor individuale a fost mutată în sistemul stelar cunoscut sub
numele de Pleiade. Rasa voastră umană a fost proiectată şi finalizată de către noi în
colaborare cu Dumnezeu (deoarece toate lucrările se fac în colaborare cu

51
Dumnezeu), în sectorul Pleiadelor, imediat după ultimul Salt Galactic (în perioada
dintre 108 milioane de ani î.Ch. şi 100 milioane de ani î.Ch.). Sistemul Pleiadelor
este format din aproximativ o sută de stele, dintre care cele cunoscute sub numele de
Cele 7 Surori sunt stelele principale, vizibile cu ochiul liber de pe Pământ. O
configuraţie specifică a ADN-ului, cunoscută sub numele de „fiinţă umană”, sau
„homo sapiens” a fost formulată şi răspândită în sistemul Pleiadelor.
Rasa-rădăcină a omenirii a fost pleiadiană, astfel că, dacă pe Pământ aveţi un
suflet al cărui ADN este compus, în principal, din configuraţii pleiadiene, aţi putea
spune că acel suflet aparţine rasei-rădăcină sau este ceea ce a fost numit „adamic” de
către unele dintre învăţăturile disponibile în lumea voastră.
Rasa-rădăcină a omenirii a fost, la origine, formată din pleiadieni de densitatea
a 7-a. Aceasta include ceea ce numiţi configuraţiile „Adam şi Eva”. Adam şi Eva
sunt metafore. Nu trebuie luate ad litteram. Există o credinţă eronată că tot ce
înseamnă viaţă a început dintr-un bărbat şi o femeie şi se trage de acolo. Totuşi, tot
ce înseamnă viaţă începe ca un proiect, ca o configuraţie ADN, în ceea ce se
numeşte „coduri cu litere de foc” sau „coduri de lumină”, care devin chei de lumină
sau chei ADN, care devin molecule de ADN, iar apoi, aceste molecule de ADN sunt
reproduse sau multiplicate, în funcţie de programul codurilor purtat înlăuntrul
fiecărei catene de ADN. Este posibil să se fabrice un corp uman direct din eteruri,
prin transmiterea secvenţelor de ADN potrivite în fiecare catenă sau moleculă de
ADN.
Vom menţine această discuţie la un nivel relativ simplu, deoarece ne dăm
seama că majoritatea dintre voi nu sunteţi biologi sau biochimişti geneticieni ori
ceva de acest gen, astfel că nu vom petrece mult timp cu specificaţiile catenelor
individuale de ADN şi ale cromozomilor – cum se combină ei, cum se recombină şi
toate acestea. Nu acesta este scopul nostru.
Scopul nostru este să vă facem să vedeţi imaginea de ansamblu despre cum a
devenit disponibilă viaţa în acest sistem stelar şi despre cum au interacţionat cu
lumea voastră alte forme de viaţă similare, până şi inclusiv în momentul prezent.

Detalii despre experimentele genetice


Iertaţi-ne, dar vom merge încet aici. Acesta este un subiect vast pentru
majoritatea dintre voi şi nu vrem să omitem nimic. Viaţa există sub multe forme, din
care pe unele nici nu le-aţi recunoaşte, chiar dacă s-ar afla în faţa voastră. Există
forme de viaţă bazate pe carbon, forme de viaţă bazate pe siliciu şi chiar forme de
viaţă bazate pe litiu. Acestea sunt fiinţe conştiente, având cel puţin o înţelegere şi o
conştienţă rudimentare.
Tot ce înseamnă viaţă a apărut în cea mai simplă dintre stări. Aşa cum am
menţionat mai devreme, chiar şi hidrogenul are un nivel de conştienţă. Am
experimentat cu aceste forme de viaţă primitive. Am descoperit că putem lua

52
conştiinţa rudimentară a unui atom de hidrogen sau a unui element metalic mai greu
şi îi putem permuta structura atomică, creând astfel forme de viaţă noi şi variate.
Toate formele de viaţă pe care le-am creat aveau o tendinţă naturală de a deveni mai
organizate şi mai sofisticate în timp, crescând gradat ca nivel de conştienţă-de-sine.
Progresul natural al vieţii, în cele patru densităţi mai joase, urmează ceea ce numiţi
modelul evoluţionist darwinist.
Toate formele de viaţă pe care le-am reprodus în experimentele noastre erau
punctate de mutaţii (perioade de timp cu creştere rapidă şi intensă, şi transformare a
formei şi structurii). Oamenii voştri de ştiinţă nu înţeleg de ce există atât de multe
mutaţii şi transformări în organismele vii. Oferim acum o explicaţie.
În Capitolul 1 am discutat pe scurt despre cele două tipuri de evoluţie (corp şi
suflet). Amândouă au loc simultan. La un nivel mai jos de densitate, formele de
viaţă evoluează în conformitate cu selecţia naturală, devenind din ce în ce mai
complexe, în timp. La un nivel mai înalt de densitate, sufletele se încarnează în
formele biologice existente şi experimentează evoluţia fizică, în timp ce, simultan,
evoluează într-un nivel de conştienţă mai larg asupra Creaţiei, prin ciclul reîncarnării
şi spirala înălţării.
În timp ce viaţa a început să evolueze din prima densitate spre diferitele stadii
minerale şi vegetale, în cele din urmă s-a ajuns la un nivel de sofisticare şi conştienţă
cunoscut ca stadiul animal, în care a devenit posibil, pentru sufletele de densitate
mai înaltă, să se încarneze direct în carnea şi oasele acestor forme de viaţă, aflate în
evoluţie. Aceasta este partea care este dificil de înţeles pentru majoritatea dintre voi,
dar este ca şi cum un fragment minuscul din voi înşivă (partea animală, 3D) a fost
impregnat cu un aspect mai cuprinzător al vostru (conştiinţa 7D). Ca să se încarneze
într-o formă animală, aspectul minuscul (conştiinţa animalului) trebuie să fuzioneze
cu aspectul mai cuprinzător (conştiinţa sufletului care se încarnează).
Revenind la analogia cu maşinăria, vă puteţi imagina că evoluţia în densitatea
mai joasă (selecţia naturală) este similară cu fabricarea unui automobil. Ca să
construieşti o maşină, începi cu piesele de bază: piuliţe, şuruburi şi piesele de metal.
Gradat, pe măsură ce procesul de fabricare devine din ce în ce mai sofisticat, maşina
capătă o personalitate (doar întrebaţi un tânăr şofer entuziast). Totuşi, experienţa
maşinii nu este completă până când tânărul (sau tânăra) intră în maşină şi răsuceşte
cheia în contact. Şoferul maşinii poate fi asemuit cu sufletul care intră în organismul
aflat în evoluţie (corpul uman).
Pentru a experimenta evoluţia fizică, sufletele trec mai întâi prin devoluţie, sau
densificare în materie – de obicei prin procesul de naştere în realităţile 3D şi 4D.
Pentru sufletele care vin în forme 5D şi 6D există un proces diferit, care nu va fi
discutat în acest moment.

53
Tiparul sufletului şi corpul de densitatea a 7-a
Inspiraţia cosmică implică fuzionarea şi asimilarea esenţei sufleteşti în
conglomerate de conştiinţă din ce în ce mai mari. Încarnarea este o cale prin care
este experimentat acest proces. Apogeul procesului evolutiv pe Pământ este forma
umanoidă, deşi evoluţia umană continuă dincolo de forma umanoidă. Rezultatul
final al evoluţiei fizice este o fuziune cu esenţa principală a sufletului, aflată la
densitatea a 7-a. Detaliile tehnice ale acestei contopiri sunt mult prea complexe ca să
fie incluse în această carte.
Această formă umanoidă în care vă găsiţi întrupaţi a fost menită iniţial să fie
capabilă să experimenteze şapte dimensiuni simultan. Avea capacitatea să stea jos,
în picioare, să meargă, să alerge, să sară, să zboare şi să se teleporteze dintr-un loc
într-altul. Toate acestea au fost considerate experienţe valoroase ale planurilor fizic
şi eteric, pentru că acest corp în care locuiţi era cvasi-fizic, în sensul că putea fi făcut
translucid şi fluid, sau putea fi solid, aşa cum îl cunoaşteţi acum. Acest corp a fost
menit, în mod expres, să funcţioneze în câmpurile gravitaţional şi electromagnetic al
planetelor aflate în evoluţie, şi a fost proiectat astfel încât densitatea sa să poată fi
schimbată la voinţă, de la primul la al şaptelea nivel.
Căderea a împiedicat sufletele să îşi aducă aminte de natura lor nelimitată.
Corpurile de densitatea a 3-a şi a 4-a nu au activată decât o parte minusculă a
potenţialului lor, şi acesta este motivul pentru care pare aproape imposibil să
manifeste starea practic nelimitată a sufletului, în timp ce se află pe Pământ. Chiar şi
oamenii voştri de ştiinţă recunosc că oamenii folosesc între 5% şi 10% din
capacitatea creierului lor.
Spirala înălţării este Dispensa care vă permite să începeţi să vă atingeţi
potenţialul deplin, ca suflete încarnate. Vom avea mai multe de spus despre acest
subiect, dar permiteţi-ne să ne continuăm călătoria prin trecutul vostru.

Pământul în perioada 100.000.000 î.Ch. – 10.000.000 î.Ch.


Cea mai mare parte a Pământului era o junglă tropicală în timpul perioadei
dintre 100 milioane de ani î.Ch. şi 10 milioane de ani î.Ch. Puteţi vedea dovezi ale
acestui lucru prin examinarea formaţiunilor geologice, în special în zonele de deşert.
De exemplu, zona de deşert arid, cunoscută sub numele de Pădurea Împietrită, din
Arizona de nord-est a fost cândva o junglă deasă. Multe zone, printre care se află
unul din locurile voastre sacre favorite, Sedona, s-au aflat sub apă în cea mai mare
parte a acestei perioade. Lumea voastră era formată din aproximativ 90% apă, cu
vegetaţie densă în majoritatea zonelor. Chiar şi regiunile polare mişunau de viaţă.
Forma umanoidă a fost însămânţată pe planeta voastră în urmă cu aproximativ
100 de milioane de ani, chiar la mijlocul acestei perioade de junglă. Au existat
grupuri mici de umanoizi, limitaţi în zone relativ mici ale lumii voastre. Aceşti

54
umanoizi erau fiinţe de densitatea a 7-a, cu aripi şi capacităţi telepatice şi psihice
foarte dezvoltate. Ei trăiau în paradis. Erau plini de iubire şi cooperanţi, şi
comunicau cu viaţa vegetală şi animală exotică ce era abundentă peste tot. Îşi
extrăgeau mâncarea direct din lumina soarelui şi asimilau apă prin pori. Nu aveau
nevoie de nimic, decât unii de ceilalţi. Acesta este un echivalent grosier a ceea ce în
scrierile voastre religioase numiţi Grădina Edenului.
Formele de viaţă din acele timpuri erau variate şi din abundenţă. În urmă cu
aproximativ 60 de milioane de ani, dinozaurii au fost omorâţi unul câte unul atunci
când cometa Annanhutak şi-a încheiat un ciclu de 10.500 de ani şi s-a apropiat prea
mult de Pământ în această trecere particulară. Răcirea bruscă rezultată a distrus o
mare parte a vieţii vegetale şi animale, dar Pământul, prin uimitoarele sale capacităţi
regenerative, a reuşit să-şi revină şi a urmat o altă perioadă fertilă. Înainte să aibă loc
acest lucru, totuşi, existau numai câteva sute de mii de forme umanoide care
supravieţuiseră, şi majoritatea s-au retras sub pământ. Cu ajutorul diferitelor facţiuni
pleiadiene, ele au creat o lume subterană de o mare frumuseţe şi complexitate. De
aici se trag legendele despre „pământul interior”. Multe dintre oraşele Pământului
interior încă există în tărâmurile eterice. Vom discuta mai mult despre aceasta la un
moment ulterior.
(O notă despre dovezile fosilizate: Cei sceptici în privinţa faptului că omenirea
a avut o istorie atât de lungă pe Pământ arată cu degetul la abundenţa de oase de
dinozaur şi la absenţa relativă a rămăşiţelor umane timpurii. Scheletele creaturilor
mari, cum sunt dinozaurii, atunci când au îngheţat aproape instantaneu din cauza
scăderii rapide a temperaturii cauzate de cometă, au permis ca părţi importante din
structura lor să fie păstrate, în timp. În plus, mulţi dinozauri trăiau în zone din care
inundaţiile ulterioare s-au retras, descoperind pământul care cândva se afla sub apa
mărilor. Majoritatea civilizaţiilor umane timpurii au apărut în zone care încă se află
sub ape. În anii următori se vor face multe descoperiri de rămăşiţe umane timpurii.
Având la dispoziţie Internetul şi sistemele globale de comunicaţie, va fi aproape
imposibil ca această informaţie să fie suprimată.)

Ţinutul lui Pan


La punctul culminat al perioadei dintre 100 de milioane de ani î.Ch. şi 10
milioane de ani î.Ch. a apărut o civilizaţie, care s-a numit Ţinutul lui Pan sau
Pangeea.
În timpul Pangeei aveau loc experimente cu ADN, iar în „laboratorul terestru”
nu erau prevăzute dispozitive de siguranţă. Aceasta înseamnă că diferitele forme de
viaţă puteau fi încrucişate şi puteau crea alte melanjuri şi hibrizi – practic fără nicio
restricţie. În plus faţă de formele de viaţă care semănau cu o încrucişare între cai,
oameni şi zâne, existau multe creaturi bizare care hoinăreau prin lumea voastră –

55
toate fiind rezultate ale experimentării genetice şi încrucişării speciilor. Calul
înaripat şi centaurul sunt numai două dintre acestea.
Înglobat în codurile genetice ale fiecărei specii din timpul lui Pan a fost (şi
încă este) planul de evoluţie fizică al Creatorului Infinit. Inspiraţia Creaţiei aduce în
prim plan principiul „centropiei”22, care este opusul entropiei – aceasta însemnând
că înclinaţia naturală a unei creaturi este creşterea gradului de ordine, a complexităţii
inteligenţei şi a conştienţei de sine. Toate formele de viaţă din timpul inspiraţiei au
în fiinţele lor, codat, un proiect de selecţie naturală şi, astfel, pe măsură ce formele
de viaţă ale lui Pan au început să crească în termeni de nivel de conştienţă, ele au
dezvoltat diferite nivele de inteligenţă.
Când pleiadienii s-au încarnat în aceste forme de viaţă aflate în evoluţie, a
intervenit o mutaţie, care a dus la un salt brusc al nivelului de conştienţă al
organismelor. Ele au devenit conştiente că fac parte din Creaţie şi că sunt conectate
intim cu Sursa. Evoluţia fizică şi evoluţia sufletului au fuzionat.
Ca scântei ale energiei nediferenţiate a Sursei, sufletele proaspăt trezite au
simţit un dor de a se reîntoarce la această Sursă. Ele şi-au dat seama că o parte a
acelei Surse se desprinsese din vastitatea Iubirii şi Luminii, şi că trecea prin această
experienţă exterioară a întrupării.
Acestor forme de viaţă, parţial dumnezei („hu”) şi parţial masculine/feminine
(„man”), li s-a dat un tărâm al Creaţiei în care să înveţe să devină dumnezei cu
drepturi depline. Acest nivel este cunoscut ca dimensiunea a 4-a, sau tărâmul minţii,
cunoaşterii şi imaginaţiei. În şablonul fiecărei fiinţe umane se află dorinţa de a crea
precum Creatorul, la fel cum în fiecare copil născut din părinţi umani se află
potenţialităţile, speranţele şi dorinţele părinţilor.
Ar trebui remarcat că hominidul (maimuţa care merge vertical) a fost
transmutată23 în homo sapiens, pentru a fi vehiculul perfect pentru sufletele
pleiadiene care se încarnau. Hominizii netransmutaţi care au rămas şi-au continuat
spirala lor evolutivă. Toate formele de viaţă au o esenţă a sufletului, dar esenţa
hominizilor aflaţi în evoluţie era rudimentară în comparaţie cu pleiadienii care se
încarnau şi cu forma lor de homo sapiens. Antropologii voştri sunt foarte încurcaţi
de apariţia bruscă a lui homo sapiens în urmă cu milioane de ani, iar acum confuzia
poate fi lămurită.
Fiecare scânteie de divinitate, pe măsură ce a experimentat diferitele întrupări
fizice şi specii în timpul Pangeei, şi-a dezvoltat treptat dorinţa de a deveni un
Dumnezeu Creator.
Permiteţi-ne acum să reiterăm ce s-a întâmplat în Pangeea. Civilizaţia era
formată dintr-o mulţime de experimente ADN făcute de sufletele pleiadiene de
densitatea a 7-a, care explorau şi răspândeau viaţa pe Pământ. Au existat multe
forme de viaţă create prin combinarea şi recombinarea catenelor de ADN. Unele

22
„negentropie” – denumirea ştiinţifică (re)cunoscută.
23
Prin manipulări genetice.
56
dintre acestea erau destul de exotice ca natură, incluzând aici centaurul vostru,
unicornul şi alte specii hibride. Acesta a fost făcut, în primul rând, ca un experiment,
ca să se vadă ce se întâmplă când combini catena aceasta cu catena aceea etc. Unele
hibridizări au avut loc în timpul încrucişării speciilor, iar altele au fost create în
laborator. Noi am fost unii dintre arhitecţii acestor experimente. Am descoperit
foarte multe despre viaţă şi am răspândit numeroase specii pe Pământul vostru.
Au existat anumiţi pleiadieni de densitatea a 7-a cărora li s-a încredinţat
sarcina acestor experimente, iar unul dintre aceştia a fost numit „Domnul Pan”, zâna
sau îngerul Pan în multe dintre povestirile voastre mitologice. Această fiinţă
deosebită, care era în primul rând masculină ca natură, pur şi simplu observa
reproducerea speciilor în lumea voastră, în timpul Pangeei.
Mai multe aspecte ale experimentelor au mers anapoda. Mulţi oameni de
ştiinţă şi tehnicieni de laborator din lumea voastră de azi fac experimente care scapă
de sub control. În unele cazuri poţi sfârşi prin distrugerea dispozitivelor care
adăpostesc experimentele, dacă reacţiile nu sunt controlate cum trebuie. Aţi auzit cu
toţii povestiri cu inventatori care şi-au aruncat în aer laboratoarele, prin folosirea
combinaţiei greşite de substanţe chimice în experimentele lor. În esenţă, acest lucru
s-a întâmplat foarte multor suflete care se aflau sub îndrumarea lui Pan, în diferitele
laboratoare de pe Pământ.

O privire asupra încrucişării dintre oameni şi extratereştri


Acum, în timpul Pangeei, planeta voastră conţinea o diversitate de creaturi de
densitatea a 3-a şi a 4-a. Majoritatea acestora se reproduseseră, se dezvoltaseră şi
evoluaseră pe Pământ ca o combinaţie de ADN terestru şi pleiadian, fiind create din
şabloane de ADN recombinate.
Totuşi, planeta Pământ, datorită vieţii minerale şi vegetale luxuriante din
prima şi a doua densitate, a atras multă atenţie din Cosmos.
Au existat diferite sub-grupuri de umanoizi care au luat naştere în sistemele
stelare Lira/Vega şi Pleiade şi care s-au răspândit în regiunile vecine din galaxia
voastră. Experimente similare au avut loc în alte lumi, conduse de suflete care
făceau parte din programul nostru şi care se aflau sub îndrumarea noastră.
Ne-am învăţat studenţii cum să răspândească viaţa pe diferite planete. Forma
umană, care iniţial a fost creată în densitatea a 7-a a Pleiadelor, s-a răspândit în peste
o sută de sisteme solare din galaxia voastră, astfel că, la un moment dat, existau
peste o sută de sub-specii de umanoizi care au fost răspândiţi în diferite sectoare.
Unele dintre acestea sunt binecunoscute clarvăzătorilor, mediumilor şi
metafizicienilor voştri. Le vom descrie pe acelea care au avut cel mai mare impact
asupra lumii voastre. Vom încerca, de asemenea, să dăm ordinea cronologică în care
au evoluat aceste specii şi să relatăm o povestire detaliată asupra migraţiei lor spre
Pământ.

57
În plus faţă de răspândirea iniţială a speciilor prin evoluţie şi mutaţie, există
două moduri în care pe Pământ pot apărea specii noi de umanoizi. Una este prin
infuzie de ET în forma lor nativă în lumea voastră. Cu alte cuvinte, o navă spaţială
intră în atmosfera Pământului, iar ocupanţii ei aterizează la suprafaţă, ies din nava
spaţială şi umblă printre formele de viaţă de pe Pământ. Într-un asemenea moment,
extratereştrii pot avea capacitatea de a se împerechea cu umanoizii existenţi pe
Pământ, prin urmare creând forme hibride de viaţă, care sunt o combinaţie a
nativilor ET şi forma umană existentă.
Acest lucru nu este uşor întotdeauna. Nu are succes mereu. Uneori duce la
rezultate indezirabile. Uneori este foarte dificil pentru nativii ET să trăiască pe
Pământul vostru, din cauza câmpurilor sale gravitaţional şi electromagnetic, dense şi
apăsătoare. Aşadar, aceasta nu este întotdeauna cea mai uşoară sau preferată metodă
a extratereştrilor de a interacţiona cu umanoizii. Totuşi, în ceea ce priveşte anumite
rase ET, acest fapt s-a petrecut pe o perioadă îndelungată în diferite zone ale
Pământului, deşi numărul acestora este destul de mic, în comparaţie cu populaţia
umană totală.
O cale mult mai dezirabilă pentru ca ET să experimenteze Pământul este prin
procesul de încarnare (venirea prin canalul naşterii al unei fiinţe umane).
Prin urmare, marea majoritate a extratereştrilor din lumea voastră au venit în
acest mod, prin procesul încarnării. Este mai uşor decât folosirea formei native – în
funcţie de grupul ET despre care vorbim.
De exemplu, în timpul perioadei pe care o numiţi Egiptul antic, veţi descoperi
că au fost multe aspecte complexe ale hibrizilor – atât nativi, cât şi veniţi prin
încarnare – care au existat acolo. Povestirile pe care le aveţi de la clarvăzători şi de
la mediumuri privind extratereştrii sunt extrem de simplificate, pentru a ţine treze
interesul şi înţelegerea cititorului sau ale recipientului channeling-ului. Veţi
descoperi că există multe cărţi în biblioteci şi pe rafturile librăriilor care au
simplificat foarte mult istoria Pământului, şi veţi descoperi, de asemenea, că există
multe care sunt complet eronate şi este posibil să fi fost date intenţionat ca să vă
inducă în eroare. Vom explora această situaţie altădată.
Forma umanoidă pe care aţi ajuns să o cunoaşteţi atât de bine, cu mâini,
picioare, trunchi, cap etc. a fost rezultatul experimentării şi cercetării genetice care
se întinde pe o perioadă de timp foarte lungă – aproximativ 900 milioane de ani
pământeşti. Pe parcursul acestei perioade au fost create toate tipurile de forme
exotice de viaţă, prin permutarea catenelor şi structurilor de ADN. Cea mai mare
parte a vieţii animale cu care sunteţi familiarizaţi s-a născut ca un efect secundar al
acestei cercetări. Atunci când oamenii voştri de ştiinţă studiază evoluţia speciilor,
majoritatea mutaţiilor pe care le descoperă au implicat experimentare din partea
noastră sau a altor grupuri ET.
Acum, întorcându-ne la ţinutul lui Pan, multe dintre experimente au mers
anapoda. De ce şi cum s-a întâmplat acest lucru?

58
Probleme asociate cu liberul arbitru
Creatorul Infinit a luat o decizie, în urmă cu mult timp – în termeni pământeni
– de a nu pune limite la ceea ce putea fi creat de către copiii săi, aflaţi în stadiul de
creştere. Aceasta a fost cunoscută ca Legea Liberului Arbitru, iar această lege a fost
sursa a tot ce înseamnă durere şi nefericire în lumea voastră, precum şi în
nenumărate alte lumi. Creatorul a dat fiecăruia dintre voi capacitatea de a crea diferit
de tiparul perfect care era deja funcţional. Pe şevaletul vostru tetradimensional
puteaţi picta orice imagine doreaţi, de la încântător la grotesc. Creatorul a vrut să
experimenteze orice idee imaginabilă şi să o vadă manifestată pe şevaletul
imaginaţiei. Astfel, multe dintre formele de viaţă ale Creatorului, aflate în curs de
maturizare, au experimentat cu propriul lor ADN, până în punctul creării unor
creaturi deformate, malformate şi întortocheate, cu procese mentale la fel de
întortocheate.
Multe din scânteile de divinitate (suflete) care s-au aventurat în aceste tărâmuri
neexplorate au ajuns să fie hipnotizate de propriile lor creaţii şi, uitând că ele sunt
fiinţe de densitatea a 7-a, născute din lumina şi iubirea Creatorului, au ajuns să fie
din ce în ce mai afundate în aceste creaţii de densitate mai joasă. Au ajuns din ce în
ce mai identificate cu starea fizică a acestor forme.
Această tendinţă de a deveni, în mod repetat, identificat cu forma este o
reiterare a Căderii din graţie originare. O analogie actuală, populară în lumea
voastră, este experienţa de a merge la cinematograf. Când sunteţi absorbiţi adânc în
film, atunci uitaţi de lumea exterioară până când se termină filmul, iar apoi puteţi
rătăci afară din cinematograf, uluiţi şi încurcaţi, punând încetişor cap la cap
realitatea pe care tocmai aţi părăsit-o cu două ore mai devreme. Totuşi, în cazul
Căderii voastre, cele două ore echivalează cu milioane de ani.

Rezumatul procesului de evoluţie


Aşadar, iubiţi Creatori, avem două procese care se desfăşoară aici. Primul este
procesul de evoluţie, care începe dintr-o scânteie minusculă de divinitate, ce apare
sub formă de obiecte neanimate la prima densitate şi evoluează lent prin nivele din
ce în ce mai sofisticate de configuraţii genetice, în cele din urmă găsindu-şi drumul
de întoarcere la nivelul lui Dumnezeu. Apoi, în acelaşi timp, avem procesul de
devoluţie, în care sufletele se diferenţiază din Dumnezeu ca fiinţe de lumină de
densitatea a 12-a şi, gradat, îşi scad vibraţia până ajung în densitatea a 7-a, unde iau
forma de fiinţe strălucitoare de lumină. Din acel punct, ele se diferenţiază mai
departe, prin procesul de fragmentare şi încarnare, până când sunt capabile să
experimenteze toate nivelele Creaţiei, de la firul de nisip la Sursa din care au venit.
Pe parcursul acestei cărţi vom continua să examinăm modul în care sunt
împletite evoluţia şi devoluţia, precum şi modul în care sufletele ce posedă liber

59
arbitru vor avea capacităţile de a intra în orice nivel sau dimensiune a Creaţiei, şi de
a experimenta acel nivel sau acele nivele. De asemenea, vom continua cu istoria
Pământului vostru, examinând civilizaţiile care au apărut şi au dispărut din lumea
voastră în timp, şi vom explora diferitele rase stelare care s-au încarnat şi au invadat
lumea voastră, şi care au influenţat formele de viaţă aflate în evoluţie. Sperăm că ne
veţi scuza digresiunea în procesul de creaţie.
Ne dăm seama că aceste idei se află în contradicţie directă cu multe din
lucrurile cu care aţi fost învăţaţi, şi tocmai de aceea vom merge încet şi ne vom
întoarce frecvent la anumite subiecte. Astfel, vă rugăm să fiţi îngăduitori cu noi. Este
greu pentru majoritatea sufletelor de pe Pământ să înţeleagă ideea că există mai
mulţi curenţi de energie care se desfăşoară simultan – evoluţie, devoluţie şi, la nivele
foarte înalte ale realităţii, constanţă. Aşa cum am mai menţionat, timpul este fluid şi
nu este „bătut în cuie”, aşa cum minţile voastre raţionale v-ar putea face să credeţi.
Prin urmare, multe din lucrurile pe care le prezentăm în această „cronică” sunt
supuse schimbării. Deşi evenimentele fizice au înregistrări akashice şi vor continua
să existe în una din liniile voastre temporale trecute, voi, ca specie, aveţi capacitatea
de a vă schimba liniile temporale, pentru a se potrivi mai bine evoluţiei voastre.
Vom aborda acest subiect mult mai pe larg în Capitolul 10.
Unele dintre ideile prezentate aici vor oglindi ceea ce au afirmat învăţăturile
voastre religioase şi mitologice, iar altele, probabil, vor contrazice scrierile şi
învăţăturile cu care v-aţi familiarizat deja. Nu suntem aici să convertim pe cineva la
un anumit mod de gândire, sau ca să vă convingem de ceva anume. Vă cerem să
rămâneţi deschişi la punctul nostru de vedere asupra Creaţiei, probabil dându-vă
seama că avem o percepţie mai largă decât majoritatea entităţilor care au vizitat
lumea voastră.

O privire asupra altor civilizaţii


Au existat patru civilizaţii majore (şi o mulţime de civilizaţii minore) pe
planeta voastră, de când pe Pământ a început să se desfăşoare marele experiment: (1)
Pangeea, (2) Lemuria, (3) Atlantida şi (4) cea prezentă. În plus, au existat două
evenimente majore în sistemul vostru solar, care au avut un impact dramatic asupra
istoriei lumii voastre: (A) Distrugerea planetei Maldek şi (B) Distrugerea suprafeţei
planetei Marte.
Simplificăm foarte mult relatarea istoriei voastre, pentru că au existat
numeroase alte evenimente. Vom detalia câteva dintre ele, inclusiv pe cea numită de
scrierile voastre religioase „Răzvrătirea Luciferiană” (pe care noi o numim Invazia
Orioniană), infuzia alfa-draconienilor (reptilienii), dominaţia siriusienilor
(dumnezeii voştri biblici şi pre-biblici) şi invazia discretă a zeta-reticulienilor
(„cenuşiii”24).
24
„The Greys”, în lb. engleză.
60
Veţi observa că diferite rase extraterestre au influenţat foarte mult dezvoltarea
rasei-rădăcină a omenirii, aproape la tot pasul. Ţineţi minte că rasele detaliate în
acest capitol şi în următoarele sunt numai reprezentantele infuziilor ET majore; au
existat multe altele, printre care infuzii din anumite sectoare ale galaxiei
Andromeda, din diferite nivele şi dimensiuni ale grupurilor pleiadiene, venusiene,
arcturiene25, antariene26, polariene27, alfa-centauriene28 şi din alte rase aflate în
diferite zone ale galaxiei voastre. Adăugaţi la acestea supervizarea progreselor
voastre de către Consiliul din Alcyone (Marea Frăţie Albă), Confederaţiile Luminii
şi ramificaţiile lor (Ashtar, Crucea Solară etc.) şi multe ordine preoţeşti
interplanetare şi intergalactice (Melchizedek, Metatron, Enoh etc.), şi aveţi un
castron de ghiveci pe plita cosmică! În capitolul următor vom intra în detalii asupra
unora dintre aceste grupuri şi asupra caracteristicilor lor.

După Căderea lui Pan


Majoritatea formelor de viaţă din vremea lui Pan erau exotice şi nu mai există
astăzi. Există legende despre câteva dintre ele, printre care Pegas şi Centaurii (nicio
legătură cu alfa-centaurienii), iar unele dintre creaturi s-au tras din dinozauri şi din
reptilele timpurii. Dragonii îşi trag folclorul din două surse: din hibrizii creaţi în
timpul Pangeei şi de pe parcursul invaziei draconiene (fiinţe ne-umane reptiliene din
sistemul stelar Alpha Draconis). Dragonii timpurii erau creaturi reptiliene care au
evoluat odată cu dinozaurii şi care au fost manipulate genetic de noi şi de alte
grupuri ET. Mai târziu, draconienii au venit pe Pământ cu propria lor formă
reptiliană şi au început să se împerecheze şi să creeze forme de dragoni exotice.
Căderea Pangeei a fost un exemplu al Căderii din graţie. Aceasta s-a întâmplat
atunci când „Fiii lui Dumnezeu” (pleiadienii de densitatea a 7-a) s-au încarnat în
formele umanoide aflate în evoluţie pe Pământ şi au dat uitării conexiunea lor cu
Divinul. Oamenii voştri de ştiinţă interesaţi de evoluţie văd schimbarea adusă de
încarnările pleiadiene ca pe o mutaţie neexplicată, care marchează diferenţa dintre
maimuţe şi om.
Aşa cum am afirmat mai devreme, pleiadienii umanoizi încarnaţi s-au
împerecheat cu diferite creaturi care evoluau deja pe Pământ; de aici, fiinţa jumătate
om-jumătate cal şi multe altele. Regnul zânelor a fost unul dintre grupurile afectate

25
din sistemul stelar al stelei Arcturus (α Bootes) – cea mai luminoasă stea din Constelaţia Boarului
şi a treia ca luminozitate de pe cer, după Sirius şi Canopus.
26
din sistemul stelar al stelei Antares (α Scorpii) – cea mai strălucitoare stea din Constelaţia
Scorpionului (denumirea vine de la grecescul Ant-ares, ce înseamnă „înainte de Marte”).
27
din sistemul stelar al Stelei Polare (latină Polaris), care face parte din Constelaţia Carul Mic,
situată foarte aproape de polul nord ceresc.
28
din sistem stelar (triplu) Alpha Centauri – steaua principală a Constelaţiei Centaurul (cea mai
apropiată stea de sistemul nostru solar este Proxima Centauri, una din cele trei stele ale Alpha
Centauri, care se află la 4,22 ani lumină de soarele nostru).
61
de această împerechere. Zânele locuiau în densitatea a 4-a în acel moment, iar când
s-au împerecheat cu pleiadienii de densitatea a 7-a, au îmbrăcat o formă umanoidă
care avea aripi. Atunci când s-au împerecheat cu creaturile care aveau patru picioare,
unul dintre rezultate a fost Pegas, sau calul înaripat.
Pe măsură ce sufletele umanoide pleiadiene au coborât în vibraţie (din cauza
influenţei hipnotice a densităţilor mai joase), aripile lor s-au atrofiat, împreună cu
capacităţile lor telepatice şi de altă natură. Au devenit din ce în ce mai asemănători
cu creaturile care evoluau pe Pământ – mai animalici, ca natură, şi mai puţin capabili
de a exprima capacităţi intelectuale superioare.
Toate acestea au continuat până puţin mai înainte de acum 10 milioane de ani,
când a avut loc sfârşitul unui ciclu cosmic, iar polarităţile electromagnetice ale
Pământului s-au inversat. În acea vreme s-au abătut furtuni foarte puternice asupra
Pământului, ca efect al schimbării frecvenţelor electromagnetice. Un potop a ras
atunci majoritatea creaturilor care trăiau pe Pământ. La acest moment se referă
scrierile voastre religioase, atunci când vine vorba de „marele potop”. În acel
moment, cea mai mare parte a Pământului a fost acoperită de apă, cu câteva rămăşiţe
de uscat şi viaţă ici-colo. Povestea biblică a lui Noe este o povestire metaforică şi
alegorică, ce se referă la operaţiunile de salvare întreprinse de pleiadieni, pentru a
păstra cât mai multe dintre speciile care se confruntau cu dispariţia, din cauza
potopului.

Conflicte în Sistemul Solar


În continuare vom examina războaiele majore şi infuziile de suflete în lumea
voastră, care au marcat începutul a ceea ce numiţi violenţă şi conflict. Nu va fi o
imagine frumoasă, dar putem vedea că majoritatea dintre voi sunteţi suflete mature
şi puteţi suporta puţină neplăcere în sânul a tot ceea ce înseamnă Creaţie splendidă.
Pământul vostru nu a fost singura planetă din sistemul solar care s-a bucurat de
atenţie. În urmă cu 10 milioane de ani, au existat 3 planete care găzduiau forme de
viaţă fizică în sistemul vostru solar: Pământul, Marte şi Maldek. Acestea erau a treia,
a patra şi a cincea planetă de la soare, în acele timpuri. Mediile înconjurătoare ale
celei de a patra şi a cincea planete erau mai reci şi mai puţin ospitaliere decât al
Pământului, dar acest lucru nu a împiedicat diferite grupuri să colonizeze aceste
lumi. Cei care au venit pe Marte şi pe Maldek erau genul aventurier, dispuşi să
îndure iernile aspre şi peisajele aride care punctau aceste planete – deşi existau
păduri şi viaţă vegetală în regiunile ecuatoriale, precum şi apă şi gheaţă din belşug în
apropierea polilor.
În plus faţă de Marte şi Maldek, exista de multă vreme viaţă eterică pe Jupiter
şi pe Saturn şi, într-o anumită măsură, pe Uranus şi Neptun, dar această viaţă există
numai în densităţi foarte înalte. Dacă aveţi cunoştinţe de astronomie, atunci ştiţi că
formele fizice 3D nu pot exista pe planetele gigantice gazoase, din cauza gravitaţiei

62
lor enorme şi a atmosferei otrăvitoare.
Multe dintre acele suflete, care şi-au pierdut corpul în timpul marelui potop de
pe Pământ, s-au reîncarnat pe Marte şi pe Maldek. Civilizaţiile care deja se
dezvoltau în aceste lumi proveneau din multe sisteme stelare diferite, iar acum s-a
alăturat amestecului şi rasa-rădăcină pleiadiană. Fiinţele care locuiau deja în acele
lumi şi-au coborât vibraţia la densitatea a 4-a. Sufletele născute într-o lume de
densitatea a 4-a nu au primit acelaşi tip de experienţă plină de iubire pe care şi-o pot
permite sufletele în densitatea a 7-a. Aceste planete exterioare sunt, prin urmare, ca
un depozit pentru o gamă bizară de entităţi, forme-gând şi creaţii, care determină un
plan astral bogat şi variat – tărâmul creaţiei prin gând, al imaginaţiei şi al stării de
vis.
În toată această perioadă de după potop, fiinţe din întreaga galaxie au remarcat
experimentul de pe Pământ şi de pe planetele sale vecine. Un grup de suflete din
sistemul stelar Draco (Dragonul) a trimis o navă-cercetaş spre Pământ în urmă cu
circa 40 de milioane de ani şi, din nou, în urmă cu 12 milioane de ani (cu
aproximativ 2 milioane de ani înainte de marele potop). Deşi nu au colonizat masiv,
rapoartele lor către consiliile draconiene au pus planetele Pământ, Maldek şi Marte
„pe hartă”, pentru explorare şi posibilă cucerire.
Un alt grup, din Constelaţia Orion, a observat şi el sufletele tinere de pe
Pământ şi compatrioatele lor de pe Marte şi Maldek. Noi, în densităţile a 7-a şi a 12-
a, încă monitorizam îndeaproape experimentul de pe Pământ şi, prin urmare, aceste
civilizaţii, cel puţin indezirabile, din Orion şi Draco nu au putut prinde rădăcini prea
adânci pe Pământ, datorită atentei supravegheri şi intervenţiei noastre parţiale. Era
ca şi cum ar fi mărşăluit în laboratorul nostru şi ar fi anunţat că preiau controlul
experimentului. Am avut o vibraţie protectoare în jurul Pământului şi nu s-au
întâmplat lucruri de genul acesta – cel puţin nu în acea perioadă.
Totuşi, Marte şi Maldek nu şi-au permis aceleaşi protecţii pentru că, sincer, nu
erau pe terenul nostru. Aceste planete erau, mai curând, ceva de genul „gratuit
pentru toată lumea”. Astfel că ei au venit – puţini la început – ca cercetaşi şi şi-au
construit aşezări printre comunităţile existente. Odată ce a început împerecherea cu
speciile existente pe Marte şi Maldek, sufletele de pe Orion şi Draco au început să se
încarneze acolo. La fel ca pe Pământ, formei draconiene reptiliene i-a fost greu să se
adapteze în mediile înconjurătoare ale lui Marte şi Maldek, astfel că reîncarnarea a
devenit metoda lor preferată de a se infuza în aceste lumi.
Ambele sisteme solare, din Orion şi Draco, aveau o mare varietate de fiinţe
conştiente, dar majoritatea exploratorilor care s-au stabilit pe Marte şi Maldek erau
destul de agresivi şi războinici ca mentalitate. Scopul lor principal la venirea în
sistemul solar al Pământului era cucerirea şi mineritul resurselor naturale. În esenţă,
orice le dădea putere şi prestigiu devenea o ţintă uşoară pentru ei. Aceste suflete
dăduseră demult uitării conexiunea lor cu Sursa şi, prin urmare, au simţit că trebuie
să ia de la alţii ca să se simtă întregi şi compleţi.

63
Distrugerea planetei Maldek
Nu a durat mult şi războiul a izbucnit pe Marte şi pe Maldek. Din cauza
distanţei mici dintre Marte şi Pământ, precum şi a supravegherii atente din partea
membrilor noştri, orionienii şi draconienii erau mai puţin dispuşi să se încarneze
masiv pe Marte, preferând distanţa relativă a planetei Maldek. Ei au început să vină
în număr record şi, destul de curând, civilizaţia maldekiană era de ordinul
milioanelor. Ei au construit oraşe măreţe din piatră şi, pentru a se asorta cu
conştiinţa lor, aceste oraşe aveau fortăreţe puternice şi turnuri care să permită
apărarea, în caz de atac.
Într-un anumit moment, oamenii de pe Maldek au descoperit tehnologia
neutronică şi au început să fabrice bombe şi echipamente de război, capabile să
creeze multă distrugere. La acea vreme (în urmă cu câteva milioane de ani) nu
existau măsurile de siguranţă cuvenite pentru a preveni consecinţele scăpate de sub
control ale acestei tehnologii. Situaţia de pe Maldek a continuat să degenereze într-o
serie de facţiuni beligerante. În acelaşi timp, fiinţe care părăsiseră Pământul în
timpul potopului se încarnau încă acolo.
Facţiunile beligerante au atras atenţia atât grupurilor binevoitoare, cât şi celor
răuvoitoare din diferite sisteme stelare din galaxie, dar, din cauza acordului de non-
interferenţă şi protecţie a liberului arbitru, s-a intervenit foarte puţin.
În acest punct, sufletele de acolo formau o mixtură de draconieni şi orionieni,
ambele conţinând gene agresive. Ambele facţiuni beligerante aveau o combinaţie
asemănătoare de ADN draconian şi orionian. Fiecare tabără din acest conflict voia
să o învingă pe cealaltă, iar armele au devenit mai puternice şi mai numeroase.
În urmă cu aproximativ 3.200.000 de ani, conflictele s-au înteţit şi au fost
lansate bombele cu neutroni. Se credea că este un „schimb nuclear limitat” între
două dintre facţiunile aflate în conflict.
Primul schimb a distrus numai câteva mii de umanoizi. Tabăra cea mai lovită
se reconstruia şi recurgea la represalii, de fiecare dată provocând şi mai multă
distrugere. Deşi părea o descoperire accidentală, a fost dezvoltată o bombă cu
neutroni foarte puternică, folosindu-se o combinaţie rară de catalizatori elementari.
Oamenii de ştiinţă implicaţi în dezvoltarea sa nu şi-au dat seama de proporţiile
capacităţii de distrugere a acesteia. Această armă a fost lansată în teritoriul inamic de
la o bază militară ascunsă în subteran. În această bază existau sute de bombe cu
neutroni. Inamicul, dându-şi seama că bomba era pe drum, a încercat să-şi lanseze
armele din propria bază pe cale aeriană.
Dintre sutele de bombe, unele au fost lansate şi au explodat prematur în aer,
creând o explozie strălucitoare. Totuşi, ele nu au putut intercepta bomba mai
puternică aflată pe drum, iar aceasta a lovit buncărele inamicului şi a detonat
simultan peste 200 de bombe îngropate în pământ. Combinaţia dintre explozia
bombei mai puternice şi detonarea celor 200 de bombe nucleare convenţionale a

64
produs un cutremur foarte puternic, care a rupt planeta Maldek, în cele din urmă
spărgând-o în sute de fragmente, care au devenit centura de asteroizi dintre Marte şi
Jupiter.
Peste 10 milioane de suflete şi-au pierdut corpurile în explozie, iar majoritatea
dintre ele s-au reîncarnat ulterior pe Marte. Noi şi celelalte grupuri binevoitoare am
fost oripilaţi de ceea ce se întâmplase şi am făcut o petiţie la Dumnezeu pentru un
nivel mai mare de intervenţie, pentru ca, pe viitor, să se împiedice să se mai
întâmple aşa ceva. Explozia rezultată a modificat orbitele planetelor Marte şi Pământ
şi a avariat grav bazele eterice de pe Jupiter şi Saturn. Din sistemul solar a ieşit un
val de distrugere electromagnetică, care a fost remarcat de fiinţele din întreaga
galaxie. A fost convocat un consiliu în sistemul Alcyone – reşedinţa Marii Frăţii
Albe – şi s-a stabilit că nu vor mai fi permise distrugeri planetare complete nicăieri
în galaxie.
Suntem încrezători că vedeţi discuţia de până acum plină de idei ciudate. Oare
v-a trezit mai multe întrebări decât cele la care v-a răspuns? Dacă da, atunci este în
regulă. Ţineţi minte că doar atingem cele mai importante evenimente şi situaţii,
oferindu-vă perspectiva noastră asupra dansului dualităţii, aşa cum s-a desfăşurat el
pe parcursul a milioane de ani.
Este de ajuns să spunem că experimentul nostru ADN original a cam luat-o
razna, ca să folosim limbajul vostru pământean. A fost ca şi cum alţi tehnicieni şi
inventatori, din alt laborator, au dat buzna în miez de noapte în laboratorul nostru,
distrugându-ne echipamentul, furându-ne mostrele şi făcând propriile lor
experimente. Vă place analogia noastră? V-am studiat limbajul şi obiceiurile mult
timp şi părem să ştim să vă folosim jargonul timpurilor voastre, ca să ne facem
înţeleşi.
Totuşi, experimentul de pe Pământ poate fi înţeles cel mai bine dacă ne
continuăm epopeea înapoi în timp, imediat după distrugerea planetei Maldek.

Migraţia spre Marte


Peste 10 milioane de suflete şi-au pierdut corpurile în timpul distrugerii
planetei Maldek. Majoritatea acestor suflete s-au stabilit pe Marte, unde se afla deja
o civilizaţie în dezvoltare. În acea vreme, pe Marte se aflau suflete care erau
produsul experimentării noastre, împreună cu grupuri din multe alte sisteme stelare,
printre care Orion şi Alpha Draconis. Aceste grupuri şi-au pus amprenta de multe ori
de-a lungul spiralei voastre evolutive, dar niciodată într-o proporţie suficient de
mare, încât să vă altereze serios şablonul ADN – cel puţin nu încă, până în acel
moment. Acest lucru avea să se schimbe.
Sufletele de pe Maldek s-au încarnat pe Marte în maniera obişnuită, prin
încrucişarea cu seminţiile pleiadiene, orioniene şi draconiene de pe Marte.
Civilizaţiile de acolo au crescut numeric semnificativ, până când au fost întrupate

65
peste 100 milioane de suflete.
Până la Capitolul 5 nu vom intra în principiile fragmentării sufletului, dar este
de ajuns să spunem că cele 10 milioane de suflete de pe Maldek s-au fragmentat în
aproximativ 50% din populaţia planetei Marte, în decurs de numai câteva mii de ani.
Pe măsură ce populaţia de pe Marte a crescut, atmosfera fragilă a devenit
suprasolicitată. Din cauza distanţei mari faţă de Soare, atât Marte, cât şi Maldek
aveau atmosfere rarefiate şi delicate, care nu puteau susţine solicitarea unor populaţii
numeroase (ca să nu mai amintim şi de armele nucleare).
Aşa cum am afirmat mai sus, cea mai mare parte a orionienilor, draconienilor
şi a hibrizilor rezultaţi din împerecherea orionienilor cu draconienii s-au reîncarnat
pe Marte, după distrugerea planetei Maldek. În acea vreme, Marte avea o atmosferă
care avea cam 20%-30% din densitatea atmosferei Pământului. Era uşor respirabilă
pentru umanoizi şi, deşi era un pic mai rece, la suprafaţă se putea trăi confortabil.
Clima de acolo era temperată înainte de explozia planetei Maldek, furnizând multă
umiditate şi nutrienţi pentru agricultură – destul cât să susţină majoritatea sufletelor
aflate în evoluţie.
Au existat multe oraşe mari care s-au dezvoltat pe Marte. Pe măsură ce
civilizaţiile de pe Marte au continuat să crească, frământările dintre diferitele
facţiuni au început să se amplifice, deoarece multe dintre sufletele maldekiene nu
învăţaseră complet lecţiile războiului şi îşi părăsiseră brusc corpurile, în timpul
evenimentelor catastrofice de pe Maldek.
Deşi majoritatea sufletelor sunt consiliate între încarnări, încă exista politica
de non-interferenţă – cu excepţia prevenirii vreunei explozii planetare – şi, astfel,
locuitorii de pe Marte au cam fost lăsaţi pe cont propriu, atâta timp cât nu au
dezvoltat arme capabile să distrugă întreaga planetă. Explozia planetei Maldek a
modificat orbita lui Marte şi a schimbat în mod semnificativ banda de frecvenţe
electromagnetice. Clima s-a schimbat, dând naştere mai multor zone de deşert. Au
fost construite canale mari, pentru a transporta apă din zonele tropicale şi polare în
zonele intermediare, de deşert. Pe măsură ce clima a continuat să devină şi mai
instabilă, au izbucnit războaie pe tema drepturilor asupra apei şi, în cele din urmă,
armele convenţionale şi ostilităţile au început să prolifereze.

Războiul nuclear de pe Marte


O formă de bombe atomice mizerabile a fost dezvoltată de unele dintre
facţiunile de pe Marte. Aceste bombe foloseau metale grele (uraniu, plutoniu etc.), la
fel ca şi primele bombe atomice de pe Pământ. Foarte curând a izbucnit un război în
care s-au folosit aceste bombe. Multe suflete au fost avertizate de către membrii
Frăţiei Luminii (mai târziu s-au numit Confederaţia Planetelor, o ramură a Federaţiei
Galactice, cunoscută şi sub numele de Confederaţia Galactică) şi au fost ajutaţi la
construirea unor adăposturi subterane şi, în cele din urmă, a unor oraşe subterane.

66
Frăţia şi organizaţiile sale afiliate au neutralizat multe bombe, ca să împiedice
repetarea experienţei de pe Maldek. Totuşi, marţienii au făcut găuri în atmosfera lor
şi au distrus echilibrul ecologic de pe planetă, astfel încât majoritatea formelor de
viaţă de la suprafaţă au dispărut. Unii supravieţuitori ai exploziilor bombelor
atomice s-au retras în subteran şi s-au alăturat celor care se aflau deja acolo. Odată
ajunşi în subteran, ei au continuat să-şi reconstruiască civilizaţia, până când a apărut
un nou nivel de ordine.
Din circa 100 de milioane de suflete care trăiau iniţial pe suprafaţa lui Marte,
aproximativ 10 milioane au supravieţuit şi s-au retras în subteran. Ca să prevină alte
atacuri, oraşele subterane au fost sigilate faţă de lumea din exterior. Oamenii de
ştiinţă marţieni au reuşit să creeze un mediu înconjurător artificial, capabil să susţină
până la 20 de milioane de suflete. În timp, totuşi, oraşele subterane au decăzut din
cauza uzurii. Fertilitatea a fost din ce în ce mai greu de menţinut, din cauza
nutrienţilor absenţi din solurile artificiale. Multe dintre sufletele care trăiau odată în
subteran au început să se reîncarneze în alte lumi.
În timp, pe suprafaţa lui Marte s-au răspândit furtuni mari de praf şi au erodat
oraşele iniţiale şi arhitectura lor. Până în prezent, au rămas câteva piramide şi clădiri
dreptunghiulare (destul cât să reamintească oamenilor voştri de ştiinţă că acolo a
existat cândva viaţă), deşi asemenea informaţii au fost cenzurate faţă de populaţia
Pământului29.
Mulţi dintre oamenii voştri de ştiinţă au văzut canalele de pe Marte şi au
încercat să le justifice prin mijloace naturale. Ei au încercat din greu să pună la
îndoială şi au ascuns faptul că a existat cândva viaţă inteligentă pe Marte.
Rămăşiţele piramidelor şi artefactele folosite de societăţile tehnologice care au
existat cândva pe Marte sunt perfect vizibile acelora de pe Pământ care sunt dispuşi
să vadă cu o minte deschisă. Aceste artefacte au fost fotografiate la suprafaţa
planetei Marte de organizaţia voastră spaţială marionetă numită „NASA” şi de
altele, cu baze în Rusia şi China. Aceste guverne au un interes întemeiat de a
ascunde adevărul faţă de publicul larg (din motive discutate în Capitolul 9) şi, prin
urmare, au ascuns faptul că există structuri artificiale pe Marte.
Cât despre oraşele subterane, ele există încă, iar câteva sunt locuite şi astăzi,
dar majoritatea sufletelor care au supravieţuit uzurii oraşelor au evoluat în segmentul
superior al densităţii a 4-a şi nu sunt vizibile sufletelor 3D care vor să le vadă.
Oamenii voştri de ştiinţă vor descoperi radioactivitate pe Marte, care nu poate
fi explicată exclusiv prin structurile de rocă naturală – aceasta este reziduul de la
exploziile atomice, deoarece unele elemente din compoziţia bombelor au o perioadă
de înjumătăţire de milioane de ani.
Ce s-a întâmplat cu cele peste 90 de milioane de suflete care nu s-au retras în
subteran? Aţi ghicit – majoritatea dintre ele au migrat pe Pământ, reîncarnându-se în

29
de către cei care controlează accesul la informaţie prin mass-media.
67
„creuzetul”30 de pleiadieni, orionieni, draconieni şi alte grupuri, care se
reorganizaseră după distrugerea Pangeei.
Vom continua în câteva momente cu istoria Pământului, dar mai întâi
permiteţi-ne o digresiune într-o discuţie despre văluri şi nivele vibratorii, căci
înţelegerea acestora va ajuta la explicarea a ceea ce s-a întâmplat, în continuare, pe
planeta voastră.

Vălurile din jurul Pământului


Istoria voastră a fost suprimată drastic de către anumite puteri şi influenţe, care
vă controlează planeta de foarte mult timp. Intenţia noastră este de a revela
informaţia care a fost suprimată şi să facem acest lucru în modul cel mai clar şi mai
exact cu putinţă. Nu cunoaştem suflete aflate în trup pe Pământ care să fi diseminat
istoria Pământului cu acurateţe de 100%. Acest fapt este din cauza dificultăţii
implicate în străpungerea vălurilor care înconjoară Pământul şi în extragerea
informaţiilor din înregistrările akashice, localizate în planurile eterice mai înalte din
afara Pământului.
Deşi toate informaţiile din univers sunt disponibile gratuit pentru oricine le
cere cu sinceritate, numai acele suflete care nu se mai află sub influenţa Consiliilor
din Rigel şi a Consiliilor întunecate draconiene au avut succes la trecerea prin
sistemul de distorsiune plasat în eterurile din apropierea planetei voastre. În unele
dintre scrierile voastre transmise prin channel, această distorsiune eterică se numeşte
„barieră de frecvenţă”.
Până mai de curând, nu am fost lăsaţi de Dumnezeu să ne atingem de acest
câmp de distorsiune. Abia din anul 1950 al liniei voastre temporale, Intervenţia
Divină a inclus împuternicirea de a îndepărta câmpurile eterice de distorsiune şi
barierele de frecvenţă din sfera voastră planetară.
În discursurile de mai târziu vom examina nivelele de învăluire puse asupra
sferei voastre de vibraţie şi motivele pentru fiecare văl. Unele dintre văluri sunt un
fenomen natural, legat de scăderea în vibraţie trăită de sufletele de densitatea a 7-a,
în drumul lor spre experimentarea realităţii densităţii a 3-a. Altele au fost plasate
intenţionat în jurul Pământului de către diferite facţiuni binevoitoare, pentru a
împiedica aşa-numitele „forţe întunecate” să câştige prea multă putere şi, astfel, să
violeze liberul arbitru al sufletelor aflate în procesul de înălţare. Alte văluri au fost
plasate intenţionat de forţele întunecate, pentru a împiedica sufletele aflate în
procesul de înălţare să obţină suficient de multă putere, încât să pună capăt
amestecului orionienilor, draconienilor şi siriusienilor în treburile Pământului.
Deoarece se pare că nu există niciun suflet pe Pământ care să fi reuşit să
extragă cu succes toate informaţiile despre istoria voastră, nu garantăm completa
acurateţe pentru niciuna dintre informaţiile date aici. Chiar dacă noi putem percepe
30
„melting pot”, în lb. engleză (metaforă pentru o societate eterogenă : „mozaic”).
68
cu exactitate din punctul nostru de vedere, informaţia trebuie să treacă prin mai
multe văluri şi mecanisme de reducţie a vibraţiei, până să poată fi distribuită în acest
format. Solicităm discernământ maxim atunci când vedeţi un material transmis prin
channel şi v-am încuraja să fiţi foarte precauţi la orice informaţie de acest fel, care
pretinde că este exactă 100%. Acestea fiind spuse, este nevoie să punem fundaţia
pentru ceea ce urmează să fie discutat.
Şcolile antice de mistere care au existat în diferite perioade pe planeta voastră
au fost menite, în primul rând, să împingă sufletele pe calea spirituală, până în
punctul unde ele puteau să străpungă vălurile şi să acceseze energiile înălţării.
Sistemul de iniţieri şi ritualuri oferit prin asemenea ordine secrete şi nu-atât-de-
secrete, precum Frăţia Zidarilor (Masonilor), Crucea Roză (Rozacrucienii), Ordinul
Trandafirului Alb şi altele, recente şi antice, au avut scopul expres de a învăţa
sufletele să străpungă vălurile, atât înlăuntrul Sinelui, cât şi în jurul Pământului. În
perioada de început a acestor organizaţii, mai multe suflete au obţinut cunoaşterea
porţilor stelare şi a portalurilor care înconjoară Pământul şi au putut să străpungă
câteva dintre văluri, prin accesarea acelor porţi stelare şi portaluri în timp ce se aflau
în meditaţie, sau prin experienţe în afara corpului fizic.
Totuşi, majoritatea acelor suflete nu erau suficient de evoluate spiritual, încât
să rămână pure la inimă şi la minte, şi multe dintre ele au folosit greşit puterea pe
care o accesaseră. Din cauza lipsei de discernământ, ele au dat informaţiile despre
codurile ADN, porţile stelare şi portaluri diferitelor grupuri ET polarizate negativ,
fapt care a permis acestor grupuri să intre prin porţile stelare şi prin portaluri şi să
facă ravagii în planurile astrale şi eterice ale Pământului. Astăzi, asemenea entităţi
încă accesează tărâmurile astrale ale Pământului în scopuri răuvoitoare.
Aceste entităţi polarizate negativ au combinat aspecte ale codurilor ADN
proprii cu codurile sufletelor de pe Pământ aflate în evoluţie, atât în mod direct –
prin transmisii de energie folosind implanturi eterice, astrale şi fizice – cât şi prin
posedare astrală, astfel corupând intenţia iniţială a Ordinelor mistice secrete şi nu-
atât-de-secrete. Toate şcolile de mistere menţionate mai sus, precum şi alte câteva,
au fost infiltrate de facţiuni ET polarizate negativ şi, în consecinţă, conducătorii
acestor organizaţii sunt controlaţi, în mare măsură, de dorinţa egotică de putere şi de
a-i controla pe alţii. Această poftă de putere îşi are originea în şablonul orionienilor
şi draconienilor întunecaţi (dar şi al siriusienilor întunecaţi, până la un anumit
punct). Neputând să controleze Pământul în mod direct, aceste grupuri se mulţumesc
cu sentimentul de putere şi euforia care rezultă din posedarea oamenilor care se află
în poziţii de putere pe Pământ. Conducătorii umanoizi de pe Pământ nu ar fi putut să
fie corupţi de ET negativi dacă ar fi învăţat cum să-şi integreze şi să-şi echilibreze
ego-ul, sau simţul sinelui individual.
Această poftă egotică de putere şi control poate fi foarte sinuoasă şi subtilă,
mascată sub formă de „avansări în funcţii” şi mândrie spirituală că ar fi atins nivelul
cutare sau cutare în societatea secretă sau în organizaţia spirituală. Cu fiecare nivel
atins, individul acumulează un grad mai mare de responsabilitate pentru
69
funcţionarea organizaţiei şi reglementarea membrilor săi. Acest lucru este deosebit
de periculos atunci când ego-ul se află la comandă. Au existat numeroşi lideri
mondiali bine intenţionaţi, care au fost prinşi în aceste câmpuri de energie polarizată
negativ, în timp ce ei credeau că fac „lucrarea lui Dumnezeu”. Acesta e unul din
motivele pentru care anumite elemente ale acestei informaţii nu au fost dezvăluite
până în acest moment. Noi, Fondatorii, suntem încrezători că acum există suficient
de multe suflete pure la inimă şi la minte, care nu ar folosi greşit, sub NICIO formă,
informaţia pe care o oferim, simultan, prin mai multe mediumuri – inclusiv prin
acesta.
Nu dăm configuraţiile reale ale codului ADN în această transmisiune, dar dăm
modelele energetice necesare pentru străpungerea vălurilor. Unele suflete care se
acordează la aceste mesaje vor fi suficient de evoluate, încât să poată străpunge
vălurile în mod direct. Altele vor avea nevoie de cheile şi codurile ADN potrivite,
care vor fi date mai târziu. Nu avem intenţia să ascundem informaţii care sunt dorite
de către lucrătorii întru lumină31 ai planetei voastre. Totuşi, chiar şi la nivelul nostru
de conştienţă şi vibraţie, am făcut ceea ce voi numiţi „erori de judecată” în trecut,
ceea ce, parţial, a condus la situaţia prezentă de pe Pământ. Din câte ştim, nu există
grupuri ET, sau entităţi ce transmit prin mediumuri, care să fie imune la aceste „erori
de judecată”. Liberul arbitru este un principiu complicat şi provocator, ca să fie
abordat de fiinţe aflate la toate nivelele evoluţiei. În timp ce înţelegem pe deplin
mecanismele liberului arbitru, avem maxim de atenţie şi respect atunci când luăm
decizii care afectează liberul arbitru a milioane de suflete de pe Pământ.
Până prin anul 1950, practic, nu funcţiona niciun fel de supraveghere pe
Pământ, care să împiedice facţiunile „luminoase” şi „întunecate” să se lupte până în
pânzele albe (altele decât prevenirea distrugerii planetare complete, aşa cum a fost
hotărât de Consiliile din Alcyone, după incidentul Maldek). Toate acestea s-au
schimbat de la apariţia armelor nucleare pe Pământ, iar Dumnezeu a invocat
Dispensa Divină despre care ştiţi majoritatea dintre voi, permiţând intervenţia
directă în anumite treburi, atunci când s-a constatat că o asemenea intervenţie ar
împiedica violarea liberului arbitru al unui număr mare de suflete de pe Pământ. De
îndată ce sufletele de pe planeta voastră ating o vibraţie interioară de conştienţa
densităţii a 5-a, bunăstarea lor este protejată automat prin Dispensă Divină.
Noi, Fondatorii, în colaborare cu Consiliile din Alcyone şi cu alte structuri
guvernatoare, îndeplinim multe sarcini necesare pentru susţinerea Dispensei
prezente şi acţionăm cu credinţă, conform cu Principiul Divin.

Nivele vibratorii
Unul dintre oamenii voştri de ştiinţă, Dr. Hawkins, a conceput o scală de
vibraţii care este destul de primitivă, dar întrucâtva utilă, şi vom folosi această scală
31
„lightworkers”, în lb. engleză.
70
ca să ne facem înţeleşi aici. Dr. Hawkins foloseşte o scală de calibrare care este
aproximativ echivalentă cu starea vibratorie compusă a unui suflet, înmulţită cu
100.
Starea vibratorie compusă a unui suflet este definită ca starea de conştiinţă
medie a sufletului, împărţită la un interval de timp specificat.
De exemplu, dacă starea vibratorie compusă a unui suflet se află la jumătatea
distanţei dintre densitatea a 3-a şi a 4-a, atunci acel suflet are un număr de calibrare
Hawkins de 350. Puteţi delimita starea de conştiinţă şi starea de vibraţie a corpului
fizic, folosind numere de calibrare separate.
Vorbind în general, corpul fizic, faţă de nivelul total compus al conştiinţei, are
un decalaj de o densitate. Prin urmare, un suflet cu nivelul de conştiinţă 350 are un
nivel de circa 250 în cadrul formei fizice.
Sufletele al căror nivel de calibrare interioară este mai sus de un anumit punct,
intră automat într-un câmp protector de energie, generat de Sinele Divin şi de
grupuri de înaltă densitate implicate în implementarea Dispensei Divine. În acest
moment32, pe planeta voastră există aproximativ 16 milioane de suflete care vibrează
la sau deasupra nivelului necesar pentru înălţare, care înseamnă 450 în conştiinţă şi
350 în fizic.
Ţineţi minte, iubiţi Creatori, că aceasta NU este o ierarhie bazată pe dominare
sau un mijloc prin care să vă simţiţi mai merituoşi sau mai puţin merituoşi. Toate
creaţiile lui Dumnezeu sunt valoroase. Toţi cei de pe planeta voastră merită Iubirea
lui Dumnezeu. Nu există suflete nedemne de a fi „salvate”. Totuşi, nu este vorba de
a fi salvate. Este vorba despre înălţare – proces pe care îl vom detalia în Capitolul 5.
Este, de asemenea, vorba despre a primi accesul la porţile stelare şi portalurile
necesare pentru a ridica vălurile Pământului şi de a ajuta omenirea să se elibereze de
efectele Răzvrătirii Luciferiene (pe care o vom discuta în câteva momente) şi de
stratagemele de interferenţă orioniene / draconiene.
De asemenea, scala Hawkins nu este lipsită de erori inerente. Metodele
folosite pentru testarea nivelului de vibraţie al sufletelor sunt adesea defectuoase, iar
majorităţii oamenilor le este dificil să obţină valori precise. Deşi starea voastră
vibraţională este importantă în timpul tranziţiei Pământului, în cele din urmă este
lipsită de semnificaţie, pentru că sunteţi şi aţi fost întotdeauna 100% din Dumnezeu.
Sufletelor cu inimi şi minţi pure, care au lăsat deoparte judecata şi comparaţia,
li se permite să acceseze cheile şi codurile sacre ale ADN-ului şi să treacă prin
porţile stelare şi prin portalurile necesare pentru a se elibera de vălurile iluziei de pe
planeta voastră. Orice suflet care doreşte sincer să fie liber poate şi va fi liber.
Aceasta este Legea Divină.
Cum accesaţi această stare de perfecţiune? „Cere şi ţi se va da”. Acest adevăr
este la fel de valabil astăzi, precum a fost şi pe vremea lui Isus. Ceea ce doriţi cu
toată fiinţa voastră, trebuie să se întâmple. Totuşi, există anumite măsuri de

32
Ianuarie 2008.
71
siguranţă construite în eteruri şi în regiunile astrale ale planetei voastre, care au fost
necesare pentru a se respecta liberul arbitru al sufletelor care evoluează pe planeta
voastră. Prin urmare, dacă cereţi ceva ce violează liberul arbitru al altor suflete, acest
lucru va fi reţinut de propriul Sine Dumnezeiesc33 şi de către ghizi. Vom avea mai
multe de spus despre acest lucru mai târziu, dar permiteţi-ne să mergem mai departe
cu istoria voastră.

Răzvrătirea Luciferiană (Invazia Orioniană)


Răzvrătirea Luciferiană este discutată pe larg în unele dintre scrierile voastre
religioase, incluzând aici o carte foarte distorsionată, numită „Urantia”, care a fost
adusă pe Pământ de către Consiliile din Andromeda. Informaţiile conţinute în acea
carte au fost oferite de diferite entităţi din consiliile andromedane, care au încercat
să acceseze înregistrările akashice din perioada 10.000.000 î.Ch. până în vremea lui
Isus Christos. Unele informaţii sunt exacte şi folositoare, dar entităţile andromedane
nu au putut străpunge multe dintre vălurile care înconjurau Pământul în perioada
detaliată în discursurile lor. Prin urmare, multe dintre entităţi s-au bazat pe
informaţii „la mâna a doua”, date de diverşi membri ai Consiliilor din Betelgeuse,
Sirius A şi Sirius B, care au participat la experimentul de pe Pământ în perioada
aflată în discuţie.
Majoritatea arhanghelilor şi maeştrilor înălţaţi din planurile celeste au avut
informaţii exacte ce aparţin de acea perioadă temporală, dar nu au avut voie să
disemineze informaţia, din cauza politicii de non-interferenţă. Transmisiunile de
energie ale grupului nostru (Fondatorii) şi ale altor grupuri de densitate înaltă sunt
suficient de puternice încât să străpungă vălurile, fără să conteze cine sau ce le-a
instalat acolo. Datorită Dispensei actuale, suntem acum autorizaţi să dezvăluim
aceste informaţii.

Perioada pre-lemuriană de pe Pământ


Perioada post-Pan, pre-lemuriană, corespunde aproximativ cu intervalul dintre
10.000.000 î.Ch. – 500.000 î.Ch. În timpul acestei perioade, lumea voastră şi-a
revenit încet după marele potop, iar formele de viaţă au început să prolifereze încă o
dată. După distrugerea planetei Maldek şi a atmosferei lui Marte, multe dintre acele
suflete s-au îndreptat spre Pământ şi s-au reîncarnat aici, populaţia crescând foarte
mult. Pământul era din nou o junglă tropicală, în cea mai mare parte, acoperit
aproximativ 90% de apă, numai regiunile polare fiind reci, prin comparaţie.
Pe măsură de sufletele de pe Maldek şi Marte au continuat să vină pe Pământ,
frecvenţa de vibraţie compozită34 a scăzut, ca să se adapteze la frecvenţa lor. Atunci
33
„God Self”, în lb. engleză (sau „Sine Divin”).
34
medie.
72
când nivelul general de conştienţă de pe Pământ a scăzut sub nivelul superior al
densităţii a 4-a (450 pe scala de calibrare), sufletele din sistemele vecine au putut să
acceseze porţile stelare şi portalurile din jurul Pământului (care nu erau reglementate
în acea vreme, decât prin legea atracţiei). Cine se aseamănă, se adună. Starea
compozită de vibraţie a omenirii va tinde să atragă fiinţe de oriunde, care au o
vibraţie similară. Deşi orionienii şi draconienii prinseseră deja rădăcini pe Pământ,
ei au venit rapid, în salturi, de îndată ce vibraţia dominantă a conştiinţei umane a
scăzut la nivelul inferior al densităţii a 4-a.
Până acum aproximativ 500.000 de ani pe linia voastră temporală, Pământul a
continuat să atragă din ce în ce mai multe suflete, din tot universul. Nivelul de
vibraţie al acestor suflete era, în general, densitatea a 4-a, iar aceasta înseamnă că ele
erau supuse distorsiunilor astrale şi eterice, inerente acestui nivel de vibraţie.
Genetica Pământului era acum o mixtură formată din multe rase, dar orionienii
au început gradat să domine. Războiul dintre Rigel şi Betelgeuse a făcut viaţa destul
de insuportabilă pentru mulţi orionieni, iar Pământul a fost văzut ca un loc în care
viaţa putea fi luată de la capăt. Spre deosebire de draconieni, orionienii putea ateriza
cu uşurinţă direct pe Pământ, în plus faţă de venirea prin procesul reîncarnării, şi
astfel numărul lor a crescut mult mai repede decât al draconienilor, ale căror corpuri
reptiliene aveau mari dificultăţi cu adaptarea la atmosfera şi gravitaţia Pământului.
Noi, Fondatorii, priveam cu groază la ce se întâmpla, dar, pentru că nu aveam
voie să interferăm, eram precum tehnicienii de laborator care priveau la un specimen
care se înmulţea fără niciun control, fără să putem face nimic ca să-l izolăm.
Un grup de arhangheli şi fiinţe înălţate din densităţile a 7-a, a 8-a şi a 9-a
urmăreau şi ei Pământul. Oamenilor de pe Pământ le sunt binecunoscute unele dintre
aceste fiinţe, printre care se află şi Arhanghelul Mihail. O fiinţă înălţată, care mai
târziu a fost numită „Lucifer”, se afla printre cei care urmăreau evoluţia Pământului.
Lucifer a conceput un plan ca să reducă haosul de pe Pământ, prin a le învăţa pe
suflete cum să-şi controleze emoţiile şi să-şi utilizeze capacităţile intelectuale, astfel
încât să nu fie influenţate atât de uşor de facţiunile polarizate negativ. Lucifer a
atribuit, în mod greşit, situaţia de decadenţă de pe Pământ emoţiilor şi pasiunii
nestăpânite.
Un grup de suflete, conduse de Lucifer, au venit pe Pământ şi au înfiinţat o
serie de şcoli de mistere, menite să antreneze sufletele să-şi suprime şi să-şi
controleze corpul emoţional. Planul a avut un rezultat neprevăzut, pentru că, pe
măsură ce studenţii învăţau să-şi suprime emoţiile, sufletele lor se fragmentau din ce
în ce mai mult, până când vibraţia lor a scăzut sub densitatea a 4-a, la a 3-a.
Suprimarea oricărei părţi a Sinelui cauzează o pierdere de putere şi de conştienţă.
Ridiculizarea emoţiilor la bărbaţi, suprimarea victoriană a dorinţei sexuale şi
desconsiderarea sentimentelor – toate îşi au originile în filosofia lui Lucifer.
Arhanghelul Mihail, văzând ce se întâmpla pe Pământ, şi-a dat seama că nu
mai putea sta fără să ia măsuri, astfel că a condus un grup de fiinţe înălţate, care şi-
au coborât voluntar vibraţiile şi au venit pe Pământ, înfiinţând o şcoală de mistere
73
menită să ridice din nou vibraţiile sufletelor, întru lumină. Atunci când Mihail şi
grupul său au ajuns pe Pământ, vibraţiile erau atât de dense, încât el şi ceata lui de
ajutoare cereşti au fost prinşi în jocul dualităţii şi au început să vadă facţiunile
orientate negativ ca pe forţe malefice pe care să le înfrângă. Astfel, aceşti arhangheli
au reîntărit conceptul „lumină contra întuneric” în lumea voastră. Mihail s-a alăturat
luminii, în timp ce mulţi membri ai Consiliului din Rigel, precum şi majoritatea
draconienilor, au ales polaritatea întunericului.
În acest timp, Lucifer şi grupul său şi-au menţinut detaşarea rece, calmă,
devenind „strategi din fotoliu”, privind cu interes bătăliile care se conturau. Lucifer
a devenit atât de fascinat de această dramă a dualităţii, încât a început să clădească
ambele tabere, antrenând forţele luminoase şi pe cele întunecate ca să se lupte una
cu cealaltă, fiind interesat să vadă cine va obţine victoria supremă.
Ingredientul lipsă în toate acestea era compasiunea. Lucifer şi-a învăţat soldaţii
de pe câmpul de luptă să îşi suprime emoţiile şi să fie căliţi faţă de sărăcie şi
suferinţă. Arhanghelul Mihail i-a învăţat pe soldaţi să fie puternici şi viguroşi în
înfrângerea celor întunecaţi. Când Lucifer a văzut ce făcea Mihail, şi-a îndepărtat
atenţia de la orionieni şi draconieni şi s-a războit cu forţele lui Mihail, a căror
majoritate ajuta din tărâmurile astrale. A urmat o mare bătălie în planurile eterice şi
astrale de deasupra Pământului. Aceasta a ajuns să fie cunoscută sub numele de
Războiul din Ceruri. Forţele lui Mihail erau entuziasmate să devină victorioase
asupra întunericului. Forţele lui Lucifer erau reci, calme şi intelectuale, şi s-au
războit folosind strategii viclene. A treia forţă în toată această scenă – orionienii şi
draconienii polarizaţi negativ – a proliferat, din moment ce inamicii lor cei mai
importanţi se războiau acum între ei.
Războiul din Ceruri a durat aproximativ o mie de ani, având loc în
aproximativ 500.000 î.e.n. În timpul perioadei 1.000.000 î.Ch. – 500.000 î.Ch.,
populaţia Pământului crescuse de la aproximativ 200 de milioane la aproape 1
miliard. Pentru că războaiele s-au purtat, în mare măsură, în afara Pământului şi nu
au avut un impact semnificativ asupra suprafeţei Pământului şi asupra culturilor din
subteran, populaţia nu a scăzut foarte mult în timpul Răzvrătirii Luciferiene. Cele
mai multe lupte de la suprafaţă au fost regionale şi au implicat arme convenţionale.
După aproximativ 1.000 de ani de lupte s-a ajuns la un armistiţiu, iar Lucifer şi
grupul său au fost de acord să nu mai promoveze agresiunea făţişă împotriva
nimănui de pe Pământ. Mihail şi-a dat seama de inutilitatea luptei împotriva
întunericului şi, de asemenea, de zădărnicia încercării de a înfrânge suprimarea
energiei emoţionale cu forţa şi s-a retras în tărâmurile celeste, ca să integreze lecţiile
învăţate.
Între 500.000 î.Ch. şi 200.000 î.Ch. viaţa a evoluat gradat pe Pământul
tridimensional35. Câteva suflete şi-au recăpătat conştienţa de densitatea a 4-a şi au
început să înveţe cum să trăiască în mod cooperant. În timpul aceleiaşi perioade, din

35
de densitatea a 3-a (3D).
74
toată galaxia au venit mult mai multe suflete, iar Pământul a devenit realmente un
creuzet. Totuşi, cele mai mari grupuri erau încă orionienii veniţi din Betelgeuse şi
Rigel. În timpul Răzvrătirii Luciferiene, Consiliile din Betelgeuse au fost de partea
lui Mihail şi a „forţelor luminii”, iar Consiliile din Rigel au fost de partea „forţelor
întunecate”. Deşi a existat foarte puţină ostilitate făţişă în perioada de tranziţie de
după răzvrătire, ambele grupuri orioniene au limitat procreaţia în cadrul polarităţilor
lor corespunzătoare, astfel conservând o mare parte din structura ADN-ului lor.
Facţiunile din Betelgeuse au rămas mai paşnice, în timp ce facţiunile din Rigel au
continuat să fie despotice şi agresive. Apogeul creşterii populaţiei în aceste vremuri
a fost de aproape 1 miliard şi jumătate de suflete încarnate, chiar înainte ca Ciclul
Precesional din jurul anului 200.000 î.Ch. să aibă un impact serios asupra omenirii.
Ar trebui remarcat că potópurile, erele glaciare şi mişcările tectonice care au
avut loc în jurul perioadei 200.000 î.Ch., au îngropat cea mai mare parte a omenirii
sub kilometri de rocă şi dărâmături. Antropologii epocii moderne au dezgropat
oameni care au trăit în acea perioadă. Aceasta a cauzat o animozitate destul de mare
printre istoricii tradiţionalişti, care cred că forma umană a evoluat din maimuţe şi că
homo sapiens nu a apărut mai devreme de 30.000 î.Ch.
(Nota autorului: Civilizaţia înfloritoare care a existat între 500.000 î.Ch. şi
200.000 î.Ch. a fost numită Lemuria de unii erudiţi, chiar dacă s-a desfăşurat pe mai
multe continente. Totuşi, Fondatorii au asociat numele „Lemuria” cu două civilizaţii
ulterioare – aceea dintre 200.000 î.Ch. şi 122.000 î.Ch., şi cu alta, între 122.000
î.Ch. şi 100.000 î.Ch., aşa cum este prezentat mai jos)

Lemuria
Prima perioadă a Lemuriei a început în jurul 200.000 î.Ch., la scurt timp după
ce s-a încheiat unul din ciclurile precesionale de 25.920 de ani. Acest salt particular
a măturat peste jumătate din populaţia Pământului, prin cutremure masive şi
schimbări de climă. Modificarea electromagnetismului a făcut ca anumite părţi de
uscat să se rupă şi să se despartă, iar una dintre masele de uscat a devenit teren
deosebit de fertil pentru dezvoltarea unei civilizaţii destul de înfloritoare. Sufletele
care au fost atrase spre această masă de uscat erau, în general, oameni paşnici, unii
avându-şi originea în sectorul pleiadian, iar alţii pe Sirius şi Orion. Acest continent a
devenit aproximativ de mărimea Australiei şi era situat la aproximativ aceeaşi
longitudine, dar puţin mai spre nord. Ceea ce nu-şi dau seama majoritatea istoricilor
este că civilizaţiile au continuat pe alte continente în timpul acestei prime perioade a
Lemuriei, chiar dacă vibraţia celorlalte continente nu era atât de rafinată precum era
în Lemuria.
Civilizaţia lemuriană a fost numită mai târziu Ţinutul Mu. La apogeul său, era
compusă din aproximativ jumătate de miliard de suflete, sau aproximativ jumătate

75
din populaţia Pământului din acea vreme.
Circa trei cicluri precesionale mai târziu, fluctuaţiile EM au fost de asemenea
natură, încât a urmat o altă catastrofă, iar toate masele de uscat, cu excepţia
Lemuriei, au fost inundate. Majoritatea sufletelor care au pierit pe continentele
înconjurătoare au migrat (s-au reîncarnat) în Lemuria, iar populaţia Lemuriei a
început să crească într-un ritm foarte accelerat. Aceasta a fost a doua perioadă
lemuriană – aproximativ între 122.000 î.Ch. şi 100.000 î.Ch. La apogeul acestei a
doua civilizaţii lemuriene, populaţia a atins circa 1 miliard de oameni. Aceste suflete
nu erau orientate tehnologic, ci erau tribale ca natură, plăcându-le muzica şi ritmul,
şi trăind în oraşe mari, de-a lungul coastelor.
În jurul anului 100.000 î.Ch., cometa Annanhutak s-a apropiat mult de
Pământ, iar coada ei a atins atmosfera, determinând o răcire dramatică. Lemurienii
erau obişnuiţi cu clima caldă, tropicală şi, deodată, temperatura a scăzut cu
aproximativ 50 de grade Fahrenheit în numai câteva ore, îngheţându-i pe majoritatea
dintre ei. Cei care ştiau ce urmează au fugit spre mare. Mulţi au intrat în mare şi s-au
înecat. Câţiva au încercat să construiască oraşe subacvatice, dar au avut foarte puţin
succes. Există multe legende ale mării care provin din această perioadă. În cele din
urmă, masa de uscat lemuriană a fost scufundată în mare, din cauza furtunilor EM
care au urmat după trecerea cometei. Au fost numai o mână de supravieţuitori, iar ei
au migrat spre ceea ce astăzi este India, Indonezia şi Australia, iar mai târziu,
Hawaii şi Filipine.
La nivelul sufletului, principala lecţie de învăţat din Lemuria a fost că sinele
emoţional, care a fost foarte dezvoltat în acea vreme, avea nevoie să fie echilibrat cu
intelectul, care lipsea majorităţii lemurienilor. Dacă lemurienii şi-ar fi dezvoltat
ştiinţa, logica şi capacităţile raţionale, ei ar fi avut tehnologia pentru a supravieţui
scăderii de temperatură.
Ceea ce nu a fost dezvăluit în trecut şi a fost suprimat din răsputeri pe Pământ,
este faptul că în spatele trecerii neobişnuit de apropiate a cometei s-au aflat alfa-
draconienii (draconienii). Printr-o serie de explozii nucleare în spaţiu, ei au forţat
intenţionat traiectoria cometei ca să fie mai apropiată de Pământ, pentru a distruge
civilizaţiile de acolo. Planul a fost să măture tot ce înseamnă viaţă pe Pământ şi apoi
să aterizeze şi să revendice Pământul pentru ei.
Au avut un succes parţial în această privinţă, dar aterizarea pe Pământ, în
corpurile lor native, a fost mult mai dificilă decât încarnarea în milioane de corpuri
deja existente. Este de ajuns să spunem că au avut mari dificultăţi de supravieţuire în
corpurile lor reptiliene, din cauza gravitaţiei nefavorabile şi a compoziţiei de gaze
din atmosferă. Corpurile lor native au suferit mutaţii şi au crescut ca mărime, pe
măsură ce s-au adaptat, deşi numărul lor total a rămas mic. Aceasta a fost perioada
târzie, care a dat naştere legendei dragonilor care umblau pe Pământ. (Draconienii
încercaseră să preia controlul Pământului în urmă cu milioane de ani, dar nu au
reuşit, din aceleaşi motive.)
Draconienii, ca să nu se lase învinşi atât de uşor, au petrecut mulţi ani în
76
laboratoarele de la bordul navelor lor, încrucişând şi transmutând diferite mostre de
ADN, până când au obţinut un hibrid uman/draconian. Secretul a implicat injectarea
de ADN reptilian în secţiunea cerebelului din creier, de unde transmuta rapid
întregul organism.
Astăzi, această parte a omului încă se numeşte creier reptilian. În timp ce
caracteristicile acestei părţi implică un comportament agresiv şi competitiv, precum
şi sindromul „luptă sau fugi”, menit să protejeze organismul, aceste caracteristici,
atunci când sunt combinate cu ADN orionian, devin extrem de puternice, dominând
întregul organism.
Astăzi, aproximativ 80% din ADN-ului oamenilor este orionian ca origine, sau
poate ar trebui să spunem hibrid orionian / draconian. Ceea ce în mod obişnuit se
consideră a fi natura umană este rezultatul acestei manipulări a ADN-ului, de către
draconieni şi de către încarnări ulterioare ale orionienilor. Aşa cum s-a afirmat în
primele lucrări ale acestui medium, şablonul original al ADN-ului nostru pleiadian,
de care eram atât de mândri, a fost, până la urmă, redus la mai puţin de 20% din
compoziţia fiinţelor umane.
Din cauza ratei mici de supravieţuire a draconienilor, după distrugerea
Lemuriei procentul de oameni cu ADN reptilian veritabil a rămas destul de mic. Cea
mai mare parte a colonizării Pământului, după 100.000 î.Ch. şi înainte de Atlantida,
a fost făcută de Consiliile din Rigel şi Betelgeuse, din Orion.
La multă vreme după ce războaiele din constelaţia Orion s-au încheiat (în
urmă cu peste 100.000 de ani), multe dintre facţiunile care au migrat pe Pământ au
rămas prizoniere ale unei mentalităţi războinice, până în ziua de azi. După cum
puteţi vedea dacă vă uitaţi peste tot pe planeta voastră, această trăsătură variază de la
militarism civilizat şi patriotism fervent, la ostilitate făţişă şi obiceiuri barbare.
Ca răspuns la diferite întrebări puse de studenţi, vom da câteva detalii
suplimentare despre lemurieni. Există relatări eronate cum că lemurienii se hrăneau
direct cu lumina soarelui, fără să mai aibă nevoie de mâncare. Această informaţie
este neconformă cu realitatea. Fiinţele care trăiau în Lemuria depindeau foarte mult
de ocean, în privinţa mâncării. Au existat numai câteva fiinţe în Lemuria care au
învăţat cum să trăiască fără să mănânce. Foarte, foarte puţine. Probabil că unii dintre
voi vă amintiţi unele vieţi când aţi acţionat ca ghizi spirituali pentru sufletele
încarnate acolo. Dacă este aşa, atunci nu aveaţi un corp, caz în care aţi avea dreptate
că nu aveaţi nevoie de mâncare.
Este eronată şi informaţia că lemurienii s-au împerecheat cu creaturile mării.
Lemurienii au procreat la fel ca orice civilizaţie umană care a existat după
interzicerea împerecherii între specii. Sirenele erau de pe vremea Pangeei.
Ca să recapitulăm în privinţa Lemuriei : a fost o civilizaţie care a început să se
organizeze aproximativ în anul 200.000 î.Ch. şi a continuat până aproximativ în anul
100.000 î.Ch. Nu a fost o societate care să posede tehnologie avansată, ci a fost o
societate tribală, dar oamenii de acolo s-au ridicat la nivele înalte de realizare
artistică. Ei erau ceea ce aţi numi o societate bazată pe emisfera dreaptă a
77
creierului, un popor de oameni spontani. Aveau ritualuri. Aveau ritm de tobe,
instrumente muzicale, dans, iar artele constituiau o preocupare esenţială. Erau, în
general, oameni paşnici şi iubitori, dar au fost naivi în multe privinţe şi nu au văzut
semnele de avertizare asupra a ceea ce urma să se întâmple cu civilizaţia lor.
Un grup de fiinţe din sectoarele Orion şi Draco36 au invadat societatea
lemuriană şi au contribuit la distrugerea ei. Efectiv, i-au împiedicat pe lemurieni să
evolueze mai repede şi, probabil, să se poată salva. Apoi a venit coada cometei, care
a coborât foarte mult temperatura în Lemuria, îngheţându-i pe majoritatea
locuitorilor.
În timpul civilizaţiei lemuriene, fiinţele umane se aflau încă la ceea ce numiţi
densitatea a 3-a şi a 4-a. În unele cazuri, ei erau ghidaţi de spirite din densităţile a 5-
a, a 6-a şi a 7-a, iar multe dintre aceste spirite i-au învăţat o mulţime de lucruri.
Totuşi, vălurile din jurul Pământului i-au împiedicat pe majoritatea dintre ei să
obţină adevărata iluminare.
Lemuria a fost distrusă parţial din cauza ignoranţei oamenilor şi parţial din
cauza manipulării din partea a ceea ce numiţi forţe întunecate. Dacă oamenii din
Lemuria ar fi fost mai echilibraţi înlăuntru, nu ar fi atras niciodată forţe
dezechilibrate din afara lor.

Civilizaţiile din Pământul interior


Există un număr de motive pentru care sufletele s-au mutat în subteran, dintre
care cel mai evident este faptul că au existat multe perioade la suprafaţa Pământului
când locuirea a devenit imposibilă sau aproape imposibilă. După Pangeea şi Lemuria
au fost fondate 3 oraşe majore în planurile densităţii a 4-a: Telos, Shambala şi
Poseidon.
Vibraţia Pământului interior este foarte asemănătoare cu aceea a tărâmurilor
zânelor şi există multe asemănări între Pământul interior eteric şi lumile zânelor.
Civilizaţiile Pământului interior există până în ziua de azi, în părţile subterane ale
lumii voastre. Ele nu vibrează la un nivel dens, fizic, ci imediat mai sus, în
frecvenţele de sus ale densităţii a 4-a şi cele de jos ale densităţii a 5-a, şi astfel,
majoritatea civilizaţiilor nu vor fi vizibile pentru niciun om de ştiinţă de-al vostru,
care încearcă să le dezgroape, chiar dacă ar putea ajunge atât de departe în camerele
subterane. Există exerciţii de meditaţie pe care le puteţi face, care vă vor duce în
unul din aceste oraşe subterane.
Vom mai avea lucruri de spus despre aceste civilizaţii altădată.
Permiteţi-ne să spunem câteva lucruri despre vălurile şi nivelele de distorsiune
care existau deasupra lumii voastre în perioada tranziţiei de la Lemuria la Atlantida.
Atât alfa-draconienii, cât şi orionienii aveau, în această perioadă, flote de nave pe
orbită în jurul Pământului. Majoritatea acestor nave se afla în densitatea a 4-a. Cele
36
Constelaţia Dragonul.
78
două grupuri aveau o alianţă lejeră, bazată pe schimburi de tehnologie în schimbul
evitării ostilităţilor.
Una din tehnologiile pe care le dezvoltaseră a fost o rază electromagnetică de
mare intensitate, capabilă să distrugă câmpurile eterice din jurul Pământului. Pentru
a-i împiedica pe duşmanii lor să vină pe Pământ, ei au creat un câmp de forţă
folosind această tehnologie. Acest câmp nu numai că a împiedicat venirea altor
grupuri de ET, dar a creat o distorsiune suplimentară în câmpurile akashice care
înconjurau Pământul. Deşi biblioteca akashică principală nu are o locaţie în timp şi
spaţiu, această zonă de deasupra atmosferei Pământului a constituit un portal în
akashic. Acesta este unul din motivele pentru care obţinerea informaţiei din această
perioadă a fost atât de dificilă pentru clarvăzătorii voştri.
Un alt factor important de luat în considerare aici – despre care s-a scris în
multe din cărţile voastre – este carantina care a fost instaurată după distrugerea
Lemuriei. Din cauză că nivelul de vibraţie al oamenilor scăzuse semnificativ faţă de
începutul colonizării, Pământul nu mai era considerat un loc sigur şi dezirabil, pe
care să se stabilească grupuri paşnice, iubitoare. Ca să-i împiedice pe orionieni şi pe
draconieni să corupă civilizaţiile astrale şi eterice din lumile vecine, pleiadienii din
densitatea a 7-a au instalat un câmp de forţă, ca să reţină treburile Pământului pe
Pământ. Vălul a fost ridicat abia aproximativ în anul 1987, în timpul perioadei
cunoscute sub numele de Convergenţa Armonică. În ciuda carantinei, problemele de
pe Pământ au persistat.
Odată ce instabilitatea Pământului s-a amortizat după distrugerea Lemuriei,
draconienii au aterizat şi au încercat să prolifereze din nou, dar au avut dificultăţi cu
corpurile lor reptiliene. Au recurs atunci la încarnarea prin lemurienii
supravieţuitori, care se aflau pe o falie relativ stabilă, în ceea ce astăzi este Oceanul
Atlantic. În acelaşi timp, grupurile de pleiadieni au văzut ocazia de a stabiliza din
nou Pământul şi au venit şi ei, în ciuda carantinei. Membrii consiliilor din Rigel şi
Betelgeuse, din Orion, s-au întors şi ei, considerând că atmosfera Pământului era
încă ideală pentru proliferare rapidă. Şi ei au fost capabili să treacă de carantină.
ADN-ul supravieţuitorilor era acum, în primul rând, orionian, având şi nişte
influenţe siriusiene, andromedane şi draconiene. Procentul de ADN pleiadian era
încă de circa 20%. Pe măsură ce noua civilizaţie a început să apară, ADN-ul
pleiadian, orionian şi draconian a început să se transmute, iar energia sufletelor
încarnate pe Pământ a devenit mai ştiinţifică şi mai intelectuală, ca natură. Aceşti
oameni încă aveau creierul reptilian, dar cortexul lor cerebral conţinea şi elemente
ale virtuţilor şi înţelegerii superioare a pleiadienilor. Astfel, a început prima perioadă
a Atlantidei.

79
Ridicarea şi căderea Atlantidei
Civilizaţia care a început să se dezvolte la scurt timp după 100.000 î.Ch. era
foarte asemănătoare cu cea care se dezvoltă astăzi, cu tot felul de realizări
tehnologice. Mintea superioară pleiadiană, combinată cu înflăcărarea orionienilor şi
competitivitatea draconienilor au produs o lume structurată a maşinilor şi o
arhitectură măreaţă. Mihail şi legiunile sale, fiind afectaţi de greşelile lor din trecut,
au încercat încă o dată să influenţeze sufletele mai evoluate din Atlantida. Consiliile
din Rigel (orionienii întunecaţi), dat fiind că se retrăseseră în timpul instabilităţii
Pământului, au fost din nou interesate de ceea ce se întâmpla. În plus faţă de
populaţia lor numeroasă care se încarna în formă umană, ei şi-au menţinut prezenţa
şi prin nave spaţiale, dispuse deasupra continentului atlant. Evident, carantina nu a
funcţionat, şi încă o dată Pământul devenise un magnet pentru tot felul de personaje,
mai mult sau mai puţin dezirabile.
Prima perioadă a Atlantidei s-a încheiat parţial la sfârşitul unui ciclu
precesional, aproximativ în 50.000 î.Ch. Totuşi, civilizaţia a fost reconstruită şi a
început perioada finală a Atlantidei. Există foarte multă informaţie, destul de
precisă, despre această perioadă, în câteva din scrierile voastre, printre care se află
lucrările lui Alice Bailey şi Edgar Cayce. Nu vom reproduce travaliul lor aici. Vom
spune, totuşi, că prăbuşirea celei de a doua Atlantide a avut loc aproximativ în
23.200 î.Ch. şi a fost din cauza folosirii greşite a sistemelor de generare a energiei
bazate pe cristale, nu din cauza celui mai recent salt precesional, care avusese loc cu
700 de ani înainte – salt care a fost unul minor.
Vom oferi o scurtă relatare despre cum s-a petrecut distrugerea Atlantidei.
Cu aproape 2.000 de ani înaintea distrugerii Atlantidei, atlanţii au dezvoltat
dispozitive radionice, folosind cristale de cuarţ. Ei erau capabili să genereze toată
energia de care aveau nevoie, practic, pentru toate domeniile civilizaţiei lor. Energia
a fost îndeajuns de puternică, încât să ispitească pofta de putere în cadrul aspectelor
indezirabile ale societăţii. Câţiva oameni de ştiinţă atlanţi au încheiat afaceri cu
grupuri orioniene care orbitau în jurul Pământului, oferind tehnologie atlantă în
schimbul sistemelor de propulsie orioniene. Aceşti oameni de ştiinţă egocentrici au
încercat să câştige superioritate asupra colegilor lor. De asemenea, ei au încercat să
obţină echipament militar sofisticat, în speranţa că vor putea înfiinţa o facţiune
rebelă, opusă consiliilor Atlantidei. Foarte curând, facţiuni orioniene lucrau cu ei la
suprafaţa Pământului.
Insurgenţii, influenţaţi de orionieni, voiau din ce în ce mai multă energie de la
cristalele generatoare şi au început să le modifice, pentru a fi folosite pe post de
arme. Nu au avut niciodată şansa să poarte un război, pentru că unul dintre cristale,
extrem de puternic, a explodat, scufundând continentul şi majoritatea locuitorilor.
Numai foarte puţini au scăpat cu ajutorul vehiculelor aeriene, şi un număr şi mai mic
folosind vehicule acvatice. Peste 90% dintre cei ce au încercat să scape pe mare au

80
fost înecaţi de tsunami-uri uriaşe. Cei care au scăpat cu navele aeriene s-au relocat în
ceea ce astăzi sunt America Centrală şi de Sud, precum şi în Egipt.
Acest medium a descoperit că aproape toţi oamenii cu care lucrează în sesiuni
de vindecare au amintiri din vieţile anterioare în care sunt implicaţi în căderea
Atlantidei.
(Notă: Până mai de curând, câteva din generatoarele de cristal care au fost
scufundate sub Oceanul Atlantic încă transmiteau raze de energie prin apă, până la
suprafaţă, determinând distorsiuni spaţio-temporale. Această zonă este cunoscută
sub numele de Triunghiul Bermudelor.)
Noi, Fondatorii, am rămas mai mult ca observatori în perioada Atlantidei – ca
de obicei. Percepţia noastră a fost că ceea ce a distrus cu adevărat continentul a fost
un dezechilibru între minte şi inimă – corpurile mental şi emoţional ale sufletelor de
pe Pământ. Sufletele hibride ale perioadei atlante, orientate ştiinţific, îşi suprimaseră
emoţiile într-o manieră similară luciferienilor şi, făcând acest lucru, cea mai mare
parte dintre atlanţi şi-au pierdut capacitatea de a discerne între energiile care
sprijineau creşterea spirituală şi cele care, mai curând, au dus la acumularea de
putere fizică, astrală şi eterică. Dacă locuitorii Atlantidei ar fi fost echilibraţi în ceea
ce priveşte corpurile emoţional şi mental, atunci ar fi văzut ce se întâmpla şi ar fi
fost capabili să ia măsuri de prevenire.
Vedem un scenariu similar desfăşurându-se azi, în lumea voastră modernă.
Sunteţi foarte aproape de punctul în care eraţi la momentul distrugerii Atlantidei.
Totuşi, există două diferenţe importante: Dispensa Divină curentă încurajează un
mare număr de suflete să se trezească la stări mai înalte de conştiinţă, şi există multe
grupuri de ET binevoitori care monitorizează îndeaproape starea de lucruri din
lumea voastră, care vor acţiona, într-o fracţiune de secundă, ca să prevină un război
nuclear la scară mare. În plus, aceste grupuri au tehnologii sofisticate care pot
detecta arme exotice şi neobişnuite, înainte ca acestea să fie testate în mod extensiv.

Perioada post-atlantă
Au existat câteva culturi care au înflorit rapid după distrugerea Atlantidei,
printre care cea egipteană, sumeriană, biblică (câteva culturi descrise în Vechiul şi
Noul Testament ale Bibliei creştine) şi diferitele perioade ale Greciei antice.
În timpul acestor perioade, a intrat pe scenă un alt jucător important în drama
cosmică, iar aceştia au fost siriusienii. Vom examina rolul siriusienilor în credinţele
evreieşti şi creştine, precum şi în mitologia greacă. În plus, vom oferi perspectiva
noastră asupra a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pe vremea lui Isus – cine a fost, ce
a făcut în realitate şi unde mint distorsiunile în relatarea istorică oficială. Într-o carte
viitoare vom arunca o privire către culturile mayaşă, toltecă şi aztecă. Acestea au
făcut şi ele parte din povestea post-atlantă.
De asemenea, promitem să intrăm în amănunte despre civilizaţiile care au

81
existat în alte părţi ale planetei înainte, în timpul Atlantidei şi după aceasta, printre
care aborigenii australieni şi indienii sud-americani şi nord-americani. Toate acestea
vor trebui să aştepte până la o dată ulterioară.
O cultură post-atlantă care merită să fie explorată în acest moment este cea a
egiptenilor, deoarece elementele acestei poveşti pregătesc în mod adecvat fundaţia
pentru discuţiile noastre ulterioare, despre transformările de pe Pământ.

Ridicarea şi căderea Egiptului


Aşa-zisa luptă dintre forţele luminii şi ale întunericului a continuat şi după
distrugerea Atlantidei. Lumea voastră părea să oscileze între perioade de scurtă
iluminare, urmate de perioade de corupţie şi întuneric relativ. Egiptul a fost unul
dintre aceste cazuri.
Un grup de pleiadieni de densitatea a 7-a, hotărâţi să restaureze şablonul
omenirii, pierdut în favoarea orionienilor, draconienilor, siriusienilor,
andromedanilor şi a altor grupuri renegate, au profitat de faptul că cei câţiva
supravieţuitori ai Atlantidei erau relativ puri la inimă şi la minte. Cei care au aterizat
în zona fluviului Nil au fost primii care urmau să fie vizitaţi de „comitetul pleiadian
de întâmpinare”. Acest grup a fost condus de un învăţător numit mai târziu „Thoth”,
care, contrar scrierilor antice, nu avea cap de pasăre sau de reptilă. Umanoidul
descris astfel a fost un hibrid draconian / pleiadian / andromedan, care a apărut mult
mai târziu şi a corupt învăţăturile lui Thoth.
Thoth era o fiinţă radiantă de lumină alb-albastră, un umanoid de culoare şi
energie asemănătoare cu ale noastre, aşa cum ne puteţi vedea pe noi în tărâmurile
înalte. A fost capabil să-şi coboare gradat vibraţia, suficient de mult, încât să
comunice cu descendenţii Atlantidei şi să-i înveţe căile adevărului, colaborării,
armoniei şi ale matematicilor înalte. Aşa cum vor confirma multe dintre scrierile
transmise prin channel, Thoth a fost inginerul din spatele Marii Piramide. Acest
dispozitiv servea mai multor scopuri, dar funcţiile sale principale erau cea de cameră
de înălţare şi de dispozitiv de reglare a reţelei electromagnetice a Pământului.
Aşa cum a fost evidenţiat corect de către „egiptologii” voştri, Marea Piramidă
era aliniată cu Mintaka – o stea din centura lui Orion. Mintaka a devenit steaua
centrală a guvernării iluminate de pe Orion, care a urmat după încheierea războaielor
dintre Rigel şi Betelgeuse – în urmă cu aproximativ 100.000 de ani. Alinierea cu
Mintaka avea o semnificaţie geografică, prin faptul că indica un punct central în
precesia axelor Pământului, care are loc la fiecare aproximativ 25.920 de ani.
Sistemul grilei EM a Pământului a fost corelat şi proiectat de către pleiadieni în
concordanţă cu precesia, cu punctul de la Gizeh37 ca centru al grilei, cu liniile de

37
„Giza” sau „el-Gīzah”.
82
câmp EM şi vortexurile care ieşeau de acolo sub diferite unghiuri ale geometriei
sacre. Marţienii, în timpul apogeului lor, aveau un sistem asemănător al grilei EM,
construit la aceeaşi latitudine şi longitudine pe planeta lor, de asemenea proiectat de
pleiadieni de densitatea a 7-a, dar, din păcate, nu şi-a atins niciodată potenţialul ca
portal al înălţării, din cauza interferenţei din partea facţiunilor orioniene şi
draconiene.
Alt scop strategic al Marii Piramide a fost de a servi ca un portal de intrare
pentru grupurile de pleiadieni, astfel încât să existe sorţi de izbândă în restabilirea
purităţii şi viziunii şablonului original pe Pământ.
Thoth şi grupul său au avut un succes satisfăcător în lucrul cu urmaşii
atlanţilor în templele de iniţiere, în scopul accelerării evoluţiei sufletului. Au fost
construite multe clădiri de-a lungul malurilor Nilului. Din cei câteva mii de atlanţi
care se stabiliseră în această zonă, un procent semnificativ a luat parte la activităţi
legate de înălţare şi la iniţieri în Marea Piramidă. Pleiadienii de densitatea a 7-a au
construit dispozitivul într-un interval de timp de ordinul zilelor, folosind levitaţia şi
tehnologia laser. O serie de pasaje au fost menite să-i găzduiască pe cei care aveau
nevoie de perioade mai lungi în interiorul dispozitivului, pentru a-şi accelera
şablonul înălţării, în pregătirea pentru trecerea în corpuri de lumină de densitatea a
5-a. (Înălţarea este discutată pe larg în Capitolul 6.)
Camerele subterane de sub Platoul Gizeh erau deja locuite de cei care se
retrăseseră în subteran, în timpul conflagraţiilor anterioare de pe Pământ. Pleiadienii,
în colaborare cu aceste grupuri din subteran, au înfiinţat Sala Înregistrărilor, la mai
multe mii de picioare sub Marea Piramidă. Aceasta există astăzi în tărâmurile eterice
mai înalte ale Pământului interior. Sfinxul a fost ridicat mai târziu de un alt grup de
egipteni, pentru a marca intrarea în portal. Marea Piramidă a fost terminată
aproximativ în 10.500 î.Ch. Abia în ultimii 20 de ani, oamenii voştri de ştiinţă au
început să dateze corect Marea Piramidă. Până de curând, se presupunea că acest
dispozitiv era în legătură cu alte piramide care au fost construite (folosind munca
poporului egiptean) ca să servească drept morminte pentru faraoni. Acest medium
intră în detalii (în cartea „Viaţa pe muchie de cuţit”) pe tema încercărilor
neconvingătoare, ale egiptenilor de mai târziu, de a reconstrui camere de înălţare,
după ce Egiptul căzuse în mâinile siriusienilor. Vom spune mai multe despre
căderea Egiptului în câteva momente.
Relatări de la adepţii şcolilor originale de mistere ale lui Thoth se găsesc
sporadic în diferite artefacte, printre care Tablele de Smarald şi mesajele primite
prin channel de diverşi clarvăzători. În esenţă, ei documentează iniţierile care erau
date în vederea pregătirii sufletelor de densitatea a 4-a pentru înălţarea în densitatea
a 5-a.
Egiptul antic a prosperat până aproximativ în 7.500 î.Ch., moment în care un
grup de siriusieni de densitatea a 7-a, din sistemul stelar Sirius B, a intrat pe scenă şi
a început să ruineze munca lui Thoth şi a grupului său.
Toate legendele şi miturile evreieşti şi greceşti se referă la siriusieni. Nu vom
83
detalia evenimentele care s-au desfăşurat în Grecia şi Israel, dar este de ajuns să
spunem că ele sunt similare cu ceea ce se află detaliat mai jos, în ceea ce priveşte
lecţiile sufletului.
Deşi aceste facţiuni siriusiene aveau o mare putere tehnologică şi psihică, ei nu
îşi rezolvaseră problemele legate de ego în mod satisfăcător şi, ca rezultat, s-au
îndrăgostit de veneraţia şi elogiile manifestate de supuşii lor. Cu alte cuvinte, ei se
aflau într-o „misiune mesianică”38, ca să cităm o expresie populară. La început a fost
ceva subtil. Ei şi-au demonstrat puterile miraculoase faţă de cei care nu aveau
înţelegerea spirituală ca să vadă toată şarada.
Pe măsură ce siriusienii s-au amestecat şi s-au încrucişat cu populaţia nativă,
ADN-ul descendenţilor a devenit din ce în ce mai poluat cu amprenta siriusiană de
mesianism egoist. Şcolile de mistere au început să decadă în ordine ierarhice şi
devoţiune faţă de zeii siriusieni.
Dumnezeul din Vechiul Testament –Iehova– a fost un siriusian de densitatea a
7-a. Aceia dintre voi cărora le sunt familiare învăţăturile lui Iehova, dar care nu
acceptă premiza că Iehova era un siriusian egoist, ar trebui să examineze rezultatul
prezenţei lui Iehova pe Pământ. Aşa cum acest medium a afirmat de multe ori,
Vechiul Testament este una din cărţile cele mai sângeroase şi mai violente scrise
vreodată. Oare, o fiinţă foarte evoluată, iluminată, ar instiga o rasă împotriva alteia?
Ar ordona ea ascultare oarbă a principiilor sale? I-ar înălţa pe unii, în defavoarea
altora?
În universul lui Dumnezeu nu există „elită” sau „aleşi”. Fiecare este ales şi
creat din iubire pură şi inocenţă. Toţi au valoare egală în ochii lui Dumnezeu, iar
acea valoare este infinită. Este necesar ca învăţaţii bibliei, rabinii evrei şi clericii
creştini din lumea voastră să se întoarcă la fundamente şi să examineze
REZULTATELE învăţăturilor antice. Au promovat ele pacea şi evoluţia nivelului de
conştienţă, sau au promovat separarea şi conflictul ?
Noi, Fondatorii, arareori predicăm, dar acest punct este prea important pentru
a-l lăsa să treacă. Ne întoarcem acum la subiectul nostru. Vă întoarcem la Egipt, în
timpul decăderii sale în adoraţie şi sacrificii.
Aproximativ în acelaşi timp cu invazia siriusiană (la scurt timp după 7.500
î.Ch.), orionienii şi draconienii au început să apară pe scenă în stil mare, şi a urmat
un anumit grad de împerechere între specii, determinând multe din formele umane
parţial-reptiliene, parţial-pasăre, parţial-leu zugrăvite în desenele egiptene de mai
târziu. Rasa „şarpelui” era formată din hibrizi draconieni / orionieni / pleiadieni.
Oamenii „pasăre” erau hibrizi draconieni / andromedani / pleiadieni. Cei din „Tribul
leilor” erau hibrizi siriusieni / pleiadieni.
Siriusienii, orionienii şi draconienii şi-au folosit tehnologia superioară şi
puterile psihice ca să-i înrobească pe locuitorii docili ai Egiptului. Când s-au
încrucişat, oamenii rezultaţi aveau caracteristici faciale care semănau cu capul unei

38
„guru trip”, în lb. engleză.
84
şopârle, păsări sau leu. Spre deosebire de creaturile din Pangeea, ei nu erau hibrizi
inter-specii, ci erau încă umani. Totuşi, cei din rasa şarpelui aveau gâturi lungi şi
ochi mari, cei din tribul păsărilor aveau feţe lungi şi înguste şi nasul la fel ca ciocul
păsărilor, iar cei din tribul leilor aveau capete mari şi rotunde, cu păr care creştea ca
o coamă.
Puteţi găsi desene ale „tribului leilor” siriusieni / pleiadieni şi ale „zeilor”
tribului păsărilor draconiene / andromedane / pleiadiene pe pereţii peşterilor şi ai
rămăşiţelor templelor de peste tot în Egipt, completate cu trăsături faciale exagerate.
Acei pleiadieni care au rămas puri la inimă şi la minte, văzând că experimentul
o ia razna din nou, s-au retras cu tristeţe în planurile interioare, iar peste Egipt s-a
aşternut o perioadă de întuneric relativ. Sacrificiile rituale, mumiile şi şcolile de
mistere ale faraonilor au fost, aproape integral, manifestarea pervertirii învăţăturilor
pleiadiene originale de către siriusieni, orionieni, draconieni şi andromedani. Dacă
învăţăturile lui Thoth ar fi fost integrate complet de elevii săi, atunci ei nu ar fi fost
niciodată coruptibili. Lecţia de aici ar trebui să fie evidentă până acum. Dacă nu v-
aţi integrat pe deplin ego-ul cu conştiinţa superioară, atunci puteţi fi duşi pe căi
greşite de învăţătorii care par bine intenţionaţi, dar care nu şi-au integrat ego-ul cu
spiritul.
O notă de final : Zeiţa Isis (o siriusiană de densitatea a 8-a) nu a făcut parte din
preoţimea coruptă a Egiptului târziu. Un fragment din energia ei a fost întrupat în
timpul faraonilor, dar acest aspect al lui Isis nu a ajuns niciodată la nivelul de
conştienţă al sufletului primar Isis, aflat în tărâmurile mai înalte. Vedeţi Capitolul 5
pentru mai multe informaţii despre fragmentarea sufletului.

Sumarul istoriei Pământului


Permiteţi-ne să recapitulăm şi să spunem câteva cuvinte despre istorisirea de
până acum. Aşa cum mulţi dintre voi ştiu, am omis şi am sărit peste câteva perioade
şi evenimente majore. Asta de dragul conciziei. Dacă acest medium este dispus, vom
include aceste fragmente lipsă într-o carte ulterioară. Avem informaţie destulă cât să
umplem câteva cărţi, şi simţim că este de o importanţă vitală ca acest material să fie
diseminat, pe măsură ce vă apropiaţi de ciclul precesional următor.
Nu am atins încă semnificaţia vechilor învăţături evreieşti, Arborele Vieţii
(Kaballa) sau multe alte aspecte ale învăţăturilor mai înalte, aduse încă de pe vremea
Atlantidei de membrii iluminaţi ai pleiadienilor, andromedanilor, siriusienilor,
orionienilor, arcturienilor, sau ai altor grupuri. De asemenea, am avut puţine lucruri
de spus despre Confederaţia Galactică, Marea Frăţie Albă, ordinele de arhangheli şi
ordinele universale, printre care se află şi Ordinul lui Melchizedek. Acest medium
are o legătură venusiană puternică – altă facţiune ET care merită să fie menţionată în
acest material.
Totuşi, vom include percepţia noastră a ceea ce s-a întâmplat, în realitate, pe

85
vremea lui Isus. Unele învăţături de pe Pământ sugerează că întreaga poveste a lui
Isus a fost inventată; totuşi, acest lucru nu este adevărat, deşi există foarte multe
distorsiuni ale învăţăturilor sale şi mai multe omisiuni flagrante. Permiteţi-ne să
intrăm în amănunte.

Povestea lui Isus Christos


Un membru de densitatea a 8-a al Confederaţiei – de fapt, conducătorul
acesteia în acest sector al galaxiei – are o poveste specială, pe care o redăm cu
bucurie mai jos. Spunem această poveste cu ajutorul suprasufletului lui Isus,
Domnul Sananda.
Vă vom lumina acum minţile cu privire la adevărata poveste a lui Isus
Christos. Este important de remarcat că firul poveştii alegorice a unei fiinţe
sacrificate pentru a vindeca păcatele maselor nu îşi are originea în evenimentele de
acum 2.000 de ani, ci este o temă care s-a repetat de multe ori în istorie, cu mult
înainte ca omul pe care îl cunoaşteţi ca Isus să fie dus la răstignire. Dacă „săpaţi” în
istoria diferitelor culturi, veţi descoperi şi alte asemenea figuri, ale căror poveşti sunt
similare cu cea a lui Isus. Ideea că un salvator a murit pentru păcatele voastre şi
punerea ei în scenă, într-o formă asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat cu Isus, este
o încercare a „domnilor întunecaţi” de a face astfel încât oamenii să dea vina pe ceva
din exteriorul lor, pentru a împiedica rezolvarea propriilor lor probleme.
Permiteţi-ne să lămurim problema. Nimeni nu poate muri vreodată pentru
păcatele voastre, dragi Creatori. Aceasta, din două motive : (1) Aveţi liber arbitru şi
sunteţi responsabili pentru tot ceea ce faceţi, şi (2) Nu există greşeală de neiertat sau
greşeală care să vă poată determina să deveniţi imperfecţi. Sunteţi la fel de perfecţi
ca în ziua în care Dumnezeu v-a creat şi întotdeauna veţi fi perfecţi, inocenţi şi
divini. Domnul Sananda, în setul său de cărţi numit „Un curs de miracole” a spus
foarte clar acest lucru.
Există nişte aspecte faptice ale poveştii din Noul Testament al Bibliei, dar
există multe distorsiuni. Permiteţi-ne să dezvoltăm subiectul.
Sufletul cunoscut ca Isus a fost un fragment direct al descendenţei lui Sananda.
Cu alte cuvinte, Sananda a fost suprasufletul lui Isus. Sananda, dat fiind că văzuse
omenirea zbătându-se în suferinţă şi ignoranţă, şi având dorinţa de a interveni în
treburile lumii într-un mod care să respecte liberul arbitru, s-a încarnat, aproximativ
în anul 39 î.Ch., ca fiu al lui Iosif şi al Mariei. Măcar acest lucru este în acord deplin
cu povestea biblică. Data de naştere a lui Isus a fost aproximativ 31 martie, nu 25
decembrie.
Domnul Sananda, o fiinţă celestă de densitatea a 8-a, s-a încarnat ca Jeshua,

86
sau Joshua39 – în funcţie de traducerea pe care o folosiţi. Venind din densitatea a 8-
a, el a păstrat multe din capacităţile sale spirituale, în ciuda mediului foarte dens în
care s-a născut. De copil avea capacităţi psihice şi a întrezărit multe dintre
evenimentele care urmau să se petreacă mai târziu. Maria şi Iosif nu se aveau bine
cu regimul politic şi nu erau căsătoriţi atunci când Maria a rămas însărcinată.
Povestea „naşterii virgine” este inventată. Anumite facţiuni ET au capacitatea
de a lăsa femeile gravide fără mijloacele sexuale normale, dar, în acest caz, Jeshua a
venit prin act sexual normal.
Ca să evite consecinţele sociale şi politice ale naşterii în afara căsătoriei şi, ca
să scape de convingerile opresive ale autorităţilor, Maria şi Iosif au migrat spre
Galileea şi, în cele din urmă, lângă Marea Moartă, unde s-au refugiat, pentru scurt
timp, la esenieni. Temându-se pentru viaţa lui Isus, Maria şi Iosif l-au lăsat în grija
esenienilor şi s-au întors în Galileea. Mai târziu, Isus s-a alăturat Ordinului
Esenienilor. A petrecut 3 ani construind temple şi case pentru esenieni, în timp ce
participa la învăţăturile lor sacre şi învăţa căile eseniene. Pe malurile Mării Moarte,
Joshua a învăţat să o respecte pe Mama Pământ şi a dat o mână de ajutor în aducerea
ploii mult-dorite, rară în acele regiuni. Esenienii erau vegetarieni stricţi şi
propovăduiau respectul pentru toate formele de viaţă. Erau priviţi ca ciudaţi şi
antisociali de către guvernatorii ţinutului, dar, în general, erau lăsaţi în pace, pentru
că nu păreau să reprezinte vreun pericol şi îşi plăteau taxele întotdeauna, chiar dacă
ei nu credeau în asemenea lucruri.
Când Isus aproape a împlinit 16 ani, el şi un grup de tovarăşi esenieni au
călătorit spre est, în India, unde a întâlnit mai mulţi guru şi sfinţi indieni. A studiat
circa doi ani cu un guru, care l-a învăţat foarte multe despre misterele vieţii. Când s-
a întors (în timpul unei vizite primejdioase, ca să-şi vadă părinţii, care se întorseseră
în Galileea), a întâlnit-o şi s-a îndrăgostit de Maria Magdalena, care era dansatoare
şi animatoare – şi care se prostituase pentru foarte scurt timp, atunci când vremurile
fuseseră dificile. Maria M. şi Isus erau foarte îndrăgostiţi şi au avut un băiat. Pentru
că nu erau căsătoriţi, au devenit, de asemenea, proscrişi social. Câţiva dintre
prietenii esenieni ai lui Isus i-au permis Mariei M. să rămână la temple împreună cu
Isus, în ciuda regulilor celor bătrâni. Isus, Maria M. şi copilul lor au călătorit în
India pentru a doua oară, unde copilul a fost binecuvântat de acei guru. S-a dus
vestea că Maria M. avea un copil ilegitim, deşi nimeni nu părea să-l cunoască pe tată
(în afara esenienilor). Temându-se pentru viaţa copilului, Maria M. şi Isus l-au lăsat
temporar în grija unui sfânt indian şi s-au reîntors în Galileea. Abia câţiva ani mai
târziu au putut să se reîntoarcă în India şi, deşi le era foarte dor de copilul lor, ştiau
că se află pe mâini bune.
Maria M. şi Isus i-au mai făcut o vizită fiului lor câţiva ani mai târziu, dar
acesta a rămas în continuare în grija sfinţilor indieni, după ce ei s-au întors. Climatul
politic era prea instabil ca să rişte să-şi aducă înapoi copilul cu ei, în Galileea. În

39
Isus.
87
ciuda timpului scurt pe care l-au petrecut alături de fiul lor, influenţa lor l-a ajutat
foarte mult, în timp ce a crescut în India. A devenit un înţelept, iar învăţăturile sale
au sporit semnificativ gradul de iluminare din India. În conformitate cu înregistrările
akashice, fiul lui Isus şi al Mariei M. nu a avut copii.
Maria M. şi Isus au avut şi o fată, care a dus mai departe linia de sânge, deşi
practic nu există urme de înregistrări istorice privind cel de-al doilea copil. Câteva
societăţi secrete au postulat cum şi unde s-a ramificat linia de sânge a lui Isus şi a
Mariei M., din fiica lor. Atunci când examinăm înregistrările akashice, vedem că,
într-adevăr, au existat câţiva urmaşi ai liniei de sânge, care a avut un traseu
întortocheat prin Orientul Mijlociu şi Europa de Est. Dezvăluirea liniei de sânge a
lui Isus şi a Mariei M. nu este relevantă pentru discuţia noastră şi nu vom mai spune
nimic despre acest subiect. În ceea ce priveşte absenţa poveştii lui Isus din scrierile
oficiale ale Romei şi din alte documente istorice din acea perioadă, trebuie să
înţelegeţi că Isus, fiind stigmatizat ca rebel antisocial, a fost cenzurat din
înregistrările genealogice oficiale ale momentului.
În timpul vieţii sale, Isus a primit câteva viziuni de la spirit şi de la familia sa
de suflet, şi i s-a spus să propovăduiască principii spirituale mai înalte, oricui voia
sincer să asculte. El a început să predea cu sârguinţă înspre vârsta de 30 de ani şi a
adunat destul de mulţi discipoli. La un anumit moment, avea circa 50 de discipoli. El
şi Maria M. şi-au ţinut în mare secret relaţia şi copiii, nediscutând aceste lucruri nici
măcar cu discipolii cei mai apropiaţi. Având un nivel înalt de clarviziune, Isus a
văzut că autorităţile îl vor ucide până la urmă, dar Sinele său Divin i-a spus să
continue şi să-i înveţe pe cât mai mulţi oameni căile spiritului.
Învăţăturile lui Isus au fost foarte distorsionate în Biblie, dar unele adevăruri
au reuşit să transpară. El îi învăţa pe oameni că noi toţi suntem creaţi după chipul şi
asemănarea Creatorului nostru, şi că toţi avem capacităţile pe care el le-a
demonstrat. Ne-a învăţat să ne iubim unul pe altul şi să ne iertăm duşmanii. Nu ne-a
învăţat că drumul spre Dumnezeu este numai prin el. Câţiva dintre discipolii săi au
învăţat cum să-şi folosească darurile spirituale ale vindecării şi clarviziunii, iar în
Biblie există povestiri ample despre Ioan, care făcea vindecări şi miracole
asemănătoare.
Povestea implicării lui Isus în ordinul lui Melchizedek se află şi ea în Biblie, în
Evrei, capitolele 6 şi 7. Odată ce Isus a atins un anumit nivel de conştienţă, familia
sa cosmică din tărâmurile celeste a început să comunice cu el şi să-i reamintească
poziţia sa în cadrul ordinului lui Melchizedek.
Atunci când Isus a fost răstignit, el şi-a părăsit corpul imediat, în mod
conştient, fără să sufere timp de trei zile, aşa cum se spune în mod eronat. Fără
întrerupere, în timpul vieţii sale, el „i-a iertat, căci nu ştiau ce fac”. După ce şi-a
părăsit corpul, s-a proiectat holografic pe el însuşi sub formă umană, ca să apară
discipolilor săi şi Mariei M., cu numeroase prilejuri. Corpul său nu a mai fost găsit
în mormânt, pentru că jefuitorii de morminte îl furaseră. Nu avea nevoie să-l reînvie,
întrucât era deja capabil să-şi materializeze un corp nou de îndată ce s-a reîntors în
88
densitatea a 8-a.
Domnul Sananda şi-a divizat sufletul de câteva ori în decursul istoriei. În
prezent există opt diviziuni ale lui Sananda pe Pământ. Unele dintre aceste suflete
cred că ele sunt Isus, şi au dreptate până la un anumit punct. Toate sufletele mari
sunt capabile să se dividă de zeci de ori, pentru a face muncă de servire pe planetele
de densitate mai joasă. De obicei, suprasufletele se divid în câte 12 suflete odată, dar
acest lucru nu este bătut în cuie. Multe diviziuni primare rămân în densităţile mai
înalte, ca să ghideze aspectele aflate în lumile mai joase. Termenul „aspect”, aşa
cum este folosit aici, nu înseamnă incomplet sau parţial. Fiecare dintre aceste
aspecte este o fiinţă completă şi suverană. Vă rugăm să consultaţi Capitolul 5 pentru
explicaţia detaliată asupra diviziunilor şi fragmentelor sufletului.
„A Doua Venire a lui Christos” se referă la reîntoarcerea conştiinţei christice,
sau conştiinţa celestă a densităţilor mai înalte. Acest lucru a fost interpretat corect de
către Paramahansa Yogananda şi de către mulţi alţi yoghini şi sfinţi.
După cum majoritatea dintre voi ştiu, creştinismul tradiţional are foarte puţin
de a face cu învăţăturile lui Isus, dar are enorm de mult de a face cu păcatul şi vina.
Din fericire, multe suflete îşi extind nivelul de conştienţă dincolo de aceste credinţe
primitive. Noi, Fondatorii, suntem recunoscători să-i vedem pe atât de mulţi făcând
cu adevărat „lucrurile şi mai mari”, despre care vorbea Isus.
Pe parcursul acestei scurte priviri asupra lucrării lui Isus, am atins numai în
treacăt subiectul despre Maria M. şi Divinul Feminin, şi abia dacă am amintit de
Mama Maria. Există numeroase articole transmise prin channel de către şi despre
Mama Maria, şi nu dorim să repetăm acele informaţii.
(Nota mediumului: La momentul creării acestei compilaţii, multe cărţi revelau
natura adevărată a Mariei Magdalena, şi au fost transmise multe mesaje prin channel
despre adevăratul său rol în istoria Pământului.)
Sperăm că am clarificat lucrurile despre viaţa celui pe care-l numiţi Isus. Noi
suntem Fondatorii.

89
Capitolul 4
Prezenţa extratereştrilor pe Pământ
În tot universul vostru şi, în mod specific, în galaxia voastră, există milioane
de fiinţe umanoide şi neumanoide care au fost create din şablonul Divin originar. În
sectorul vostru local există peste o sută de specii care au evoluat din şablonul
umanoid originar. Unele au explorat lumile foarte dense, fiind prinse treptat în ele.
Au dezvoltat sisteme de gândire, comportament şi filozofie care par să se opună
principiilor Creaţiei. Altele au evoluat dincolo de tărâmurile dualităţii şi răspândesc
iubire şi compasiune prin întreg universul. Aproximativ 80% din fiinţele care
locuiesc în Calea Lactee sunt prietenoase, compasionale şi binevoitoare, în timp ce
20% au convingeri întunecate. În lumea voastră, aceste cifre au fost, în mare parte,
inversate, deşi acest lucru se schimbă, pe măsură ce din ce în ce mai multe fiinţe de
lumină vin să ajute Pământul.

Motive pentru implicarea extratereştrilor în treburile Pământului


În decursul privirii noastre asupra istoriei Pământului, a devenit evident că
multe grupuri de fiinţe, din diferite sisteme stelare, au influenţat cursul
evenimentelor omenirii. În acest capitol vom arunca o privire mai de aproape asupra
unora dintre actorii dramei cosmice. Vom răspunde la întrebări cum ar fi: Participă
oare aceşti ET în moduri pozitive la implementarea Intervenţiei Divine? Oare aceşti
ET, care vizitează Pământul şi încearcă să-şi cureţe o karmă din trecut, încearcă să
se compenseze pentru greşeli din trecutul lor? Oare există ET negativi care încearcă
să ia în stăpânire Pământul, în scopuri egoiste? Cum îi deosebesc oamenii aflaţi în
evoluţie?
Pentru moment, vom furniza informaţii de bază despre extratereştrii deja
prezenţi în sistemul vostru solar, în diferite nivele şi densităţi.
Vom începe prin a discuta despre numărul aproximativ de ET care trăiesc în
prezent pe Pământ, în corpuri umanoide.
Rasa-rădăcină originară a planetei Pământ este formată din pleiadieni de
densitatea a 7-a. În esenţă, cu toţii sunteţi extratereştri, pentru că toţi aţi trăit vieţi în
alte lumi din afara Pământului. Totuşi, definiţia tehnică a extraterestrului este cel
care locuieşte în lumea voastră, dar nu a venit prin încarnare, prin procesul
naşterii, deci aceasta ar include fiinţe care au fost capabile să se materializeze din
alte densităţi şi lumi, şi i-ar include şi pe cei care au venit aici cu navele spaţiale şi
care au ieşit din nave şi umblă acum printre voi. Numărul acestora este foarte, foarte

90
mic (între 15.000 şi 20.000, în prezent).
Unii ET au evoluat până în punctul în care pot călători pe Pământ în mod
direct, folosind teleportarea (conştiinţă pură, fără ajutorul navelor spaţiale).

Viaţa pe alte planete din sistemul solar


Niciuna dintre formele de viaţă 3D şi 4D prezente acum pe Pământ, sau care
au venit pe Pământ în trecut, nu poate exista în atmosferele dense ale planetelor
gigantice aflate la periferia sistemului solar, astfel că singurele dimensiuni care pot
fi accesate, în cadrul acestor planete gigantice, sunt cele pe care gravitaţia şi
compoziţia atmosferică nu joacă un rol semnificativ în desfăşurarea vieţii. Aceasta
ar însemna densităţile a 7-a şi superioare. Mulţi dintre voi aţi auzit de termenul
„Tribunalele de pe Saturn”. Este o sintagmă care denotă fiinţe spirituale în
tărâmurile celeste ale lui Saturn, care sunt membri ai Confederaţiei Galactice. Ghizii
acestui medium sunt membri ai acestei organizaţii. Ei au un consiliu pe Saturn, sau
mai degrabă în atmosfera lui Saturn, şi încă unul în atmosfera lui Jupiter. Sunt
grupuri de densitatea a 7-a.
Pe Jupiter şi Saturn, viaţa, aşa cum o ştiţi, nu este posibilă la densităţi mai
joase de a 7-a, iar acest lucru este valabil şi pentru celelalte planete gazoase. Există
avanposturi galactice pe Uranus şi pe Neptun care vibrează tot la densitatea a 7-a.
Acestea nu sunt societăţi complete cu populaţii mari, ci sunt mai degrabă consilii de
lumină de densitatea a 7-a. Aşadar, sistemul vostru solar are multe comunităţi de
lumină în sfera planetelor.

Extratereştrii întunecaţi
Permiteţi-ne să spunem câteva cuvinte despre „cei întunecaţi”. Un ET
întunecat este cel a cărui funcţie primară este „serviciul-pentru-sine”, fără să-l
intereseze bunăstarea altora.
Acestor suflete li s-au dat nume precum „domni întunecaţi40”, „ET întunecaţi”,
„suflete întunecate”, sau orice altă expresie doriţi să folosiţi. Atunci când este folosit
termenul „ET întunecat”, acesta se referă la acele rase care au căzut în vibraţie şi nu
au mai fost capabile să se realinieze cu Sursa lor Divină dinlăuntru. Putem
presupune că v-aţi clarificat în privinţa terminologiei pe care am folosit-o până
acum? Bine.
Unii dintre draconienii şi orionienii întunecaţi se află în planurile astrale şi
influenţează sufletele, din acele tărâmuri, prin ataşarea de oameni. Cu alte cuvinte, ei
sunt fragmente de suflet care au fost prinse în densităţile mai joase ale astralului, sau
au pătruns în planul astral prin diferite mijloace şi, pur şi simplu, posedă (dacă doriţi

40
„dark lords”, în lb. engleză.
91
să folosiţi acest cuvânt) fiinţele umane, care joacă rolul de gazde. Ei sunt la fel ca
paraziţii care ocupă corpuri-gazdă.
Alţii manevrează nave spaţiale care aparţin fie de densitatea a 3-a, fie de a 4-a.
Unii dintre ei au mecanisme tehnologice de învăluire, care îi fac invizibili. Ei au
venit aici cu scopul de a încerca să vă ia energiile, să vă înrobească rasa, să vă
exploateze mineralele sau să încerce să vă ia lumea în stăpânire. Ar trebui să fie
evident până acum că nu vor reuşi să facă acest lucru. Pe parcursul dispensei
curente, care a început în anii 1940 şi 1950, aceste suflete extraterestre au avut o
influenţă limitată asupra omenirii, fiind monitorizaţi cu mare atenţie şi împiedicaţi să
devină un factor prea important în societatea voastră.
Trebuie să înţelegeţi că, datorită nevoii de a respecta liberul arbitru şi datorită
legii atracţiei, dacă există oameni care vibrează la o densitate foarte joasă şi sunt
plini de teamă –aşadar, care sunt răuvoitori şi răutăcioşi–, ei vor deveni ţinte sigure
pentru extratereştrii de o „calitate” similară.
Pe parcursul discursului nostru despre psihologia transformărilor de pe Pământ
(în Capitolul 9), vom explora mai profund metodele necesare ca să vă eliberaţi de
influenţa extratereştrilor negativi.

Factorul orionian
Cele mai predominante dintre rasele care interacţionează cu Pământul sunt
Consiliile din Betelgeuse şi Consiliile din Rigel, din sistemul stelar Orion.
Consiliile din Betelgeuse şi Rigel se referă la conducerea reprezentativă a
planetelor aflate în sistemele Betelgeuse şi Rigel. Betelgeuse este o stea localizată –
privind din emisfera voastră sudică – în colţul din dreapta-jos al constelaţiei Orion.
Văzută din emisfera nordică, ea este localizată în colţul din stânga-sus. Consiliile din
Betelgeuse îşi au originea pe această stea.
Diametral opusă cu Betelgeuse, în colţul din stânga-sus al Constelaţiei Orion
(privind din emisfera sudică) sau în colţul din dreapta-jos (privind din emisfera
nordică) se află o stea cunoscută sub numele de Rigel. Consiliile din Rigel au luat
naştere pe această stea.
Formele umanoide orioniene care au evoluat în aceste sisteme arată foarte
asemănător cu formele umane pe care le ocupaţi astăzi. Există pe Pământ câteva
tipuri specifice de corpuri care sunt mai orioniene în natură decât altele. Masculul
orionian este de obicei greu, îndesat şi are umerii largi, are oase lungi şi pielea
roşiatică şi, de obicei, i se pun etichete ca macho, luptător, agresiv şi diferiţi alţi
termeni care descriu un mascul foarte competitiv, care are tendinţa să se lupte cu alţi
masculi pentru obţinerea dominaţiei sau superiorităţii. El vrea să fie conducătorul
suprem al turmei, sau liderul grupului. Aceste lucruri sunt obişnuite în configuraţia
orioniană a ADN-ului. Aceasta nu vrea să spună că toţi orionienii sunt blocaţi în

92
negativitate sau în comportament competitiv, ci este o trăsătură pe care majoritatea
dintre ei trebuie să şi-o depăşească la un anumit punct în evoluţia lor. Atunci când
energia masculină este folosită ca să controleze şi să manipuleze alte tipuri de
oameni, atunci evident că devine o problemă pe planeta voastră.
Fiinţele din Betelgeuse au ajuns, în final, să fie cunoscute ca Domni ai
Luminii. Sufletele din Rigel au ajuns să fie cunoscute ca Domni ai Întunericului, sau
Forţa Întunecată, pentru că erau mult mai agresivi şi mai dominatori decât sufletele
din Betelgeuse.
Urmaşii membrilor iniţiali ai consiliilor au devenit oamenii obişnuiţi din
Orion. Ei s-au răspândit pe multe planete din acest sector al Galaxiei.
În urmă cu sute de mii de ani, cele două tabere au intrat în conflict şi şi-au
distrus în mare parte lumile de origine, prin război. Dându-şi seama că vor fi nevoiţi
să-şi găsească o nouă casă în galaxie, pentru a-şi continua viaţa ca umanoizi, ei s-au
decis asupra planetei voastre, Pământul.
Mulţi orionieni au venit pe planeta voastră, între aproximativ 1.000.000 î.Ch.
şi 500.000 î.Ch., în forma lor nativă. Au putut face acest lucru pentru că lumea
voastră se potriveşte foarte mult cu caracteristicile atmosferei, gravitaţiei şi
electromagnetismului propriei lor lumi şi este potrivită pentru tipurile lor de corpuri.
Rigelienii şi betelgeusienii au descoperit că Pământul este un mediu mai eficient şi
mai potrivit decât multe dintre celelalte lumi din această regiune a galaxiei voastre,
astfel că au venit şi s-au stabilit aici.
La fel ca majoritatea umanoizilor din alte lumi, ei s-au încrucişat cu speciile
care se aflau deja aici în acel moment, care, în cea mai mare parte, erau pleiadienii –
rasa-rădăcină a omenirii – şi, în unele cazuri, hibrizi ai pleiadienilor, care
supravieţuiseră distrugerii Pangeei.
Din cauza diferitelor alte rase care au vizitat Pământul (aşa cum am
documentat în Capitolul 2), devine foarte complicat atunci când încerci să-ţi afli
rădăcinile. Totuşi, specia dominantă pe planeta voastră, începând cu Răzvrătirea
Luciferiană şi până în ziua de azi, a fost configuraţia orioniană, nu cea pleiadiană.

Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman


Configuraţia pleiadiană a ADN-ului vostru reprezintă aproximativ 20% din
matricea curentă a ADN-ului uman. Configuraţia orioniană reprezintă aproximativ
75%. Cele 5 procente rămase sunt formate dintr-un amestec de siriusieni, draconieni,
andromedani, arcturieni, venusieni, lirani/vegani contemporani, alfa centaurieni şi
mulţi alţii.
Siriusienii alcătuiesc al treilea mare grup. Ei reprezintă aproximativ 4%, iar
toate celelalte rase combinate reprezintă aproximativ 1% din ADN-ul vostru. Alfa
draconienii, sau draconienii, reprezintă mai puţin de 1%.

93
Siriusienii
Pe parcursul tratatului nostru despre istoria Pământului, am localizat influenţa
siriusiană în vechiul Egipt. Siriusienii sunt al treilea mare grup încarnat astăzi pe
Pământ. Ei au venit aici în diferite perioade ale civilizaţiilor voastre înfloritoare şi, la
fel ca orionienii, au fost capabili să trăiască pe Pământ în forma lor nativă. Prin
urmare, ei au proliferat mult mai uşor decât majoritatea altor rase. Siriusienii erau
puţin mai înalţi decât orionienii, având pielea şi trăsăturile faciale mai deschise la
culoare.
La fel ca draconienii şi orionienii, siriusienii au căzut în vibraţie şi s-au
identificat din ce în ce mai mult cu tărâmul 3D. Iniţial veniţi cu navele interstelare şi
aterizând direct pe solul pământean, ei s-au amestecat destul de bine printre
umanoizii de tipul pleiadian, având suficient de multe similitudini, încât să nu
trezească bănuieli. Totuşi, pe măsură ce au căzut în vibraţie, au devenit infatuaţi la
ideea de a avea putere şi control asupra oamenilor obişnuiţi, care nu aveau nave
spaţiale dotate cu tehnologie avansată. Ei şi-au folosit avantajul tehnologic ca să se
înfăţişeze ca nişte zei cu puteri extraordinare. Au devenit dependenţi de această
putere şi le-a plăcut ideea de a avea discipoli care îi venerau. Ei s-au jucat „de-a
gurul” timp de multe mii de ani, formând culte, societăţi secrete, ordine preoţeşti şi
şcoli de mistere, în paralel cu şcolile orientate-spiritual, mai autentice, ale
pleiadienilor. Illuminati din ziua de azi, care au început ca un ordin preoţesc ce
preda metode de dezvoltare spirituală autentică, au devenit repede corupţi de ego-
urile siriusienilor.
Cele mai semnificative apariţii din partea siriusienilor au avut loc după
distrugerea Atlantidei şi, în special, în perioada dintre 7.500 î.Ch. şi vremea lui
Christos, aşa cum am detaliat în Capitolul 3.
Siriusienii au fost zeii Egiptului din timpul faraonilor (cca. 4.500 î.Ch. până în
cca. 2.000 î.Ch.) şi din Grecia antică, în perioada dintre cca. 4.000 î.Ch. până în cca.
1.500 î.Ch. Au existat şi alte câteva zone de pe Pământ unde ei au devenit forţa
dominantă, pe parcursul acestor perioade. În plus, ei au fost figurile proeminente în
Orientul Mijlociu înainte de şi în perioada lui Christos.
Siriusienii au venit în formele lor de densităţile a 4-a, a 5-a şi a 6-a şi, în unele
cazuri, de densitatea a 7-a. Ei aveau ceea ce aţi numi puteri supranaturale, sau
capacităţi care erau superioare celor ale orionienilor şi pleiadienilor.
Majoritatea, dacă nu toţi zeii din mitologiile greacă şi egipteană proveneau din
sistemele stelare Sirius A şi Sirius B. Aşa cum am menţionat în Capitolul 3, zeul
cunoscut ca Iehova era un siriusian de densitatea a 7-a, care a venit pe Pământ în
forma sa nativă şi a fost venerat de către populaţia umană pleiadiană / orioniană.
Acest zeu a căzut în vibraţie prin acceptarea idolatrizării, adoraţiei şi venerării din
partea maselor şi, prin urmare, a devenit corupt (identificat cu ego-ul).
Iehova a fost un prim exemplu de cădere în vibraţie a fiinţelor, cu cât rămân

94
mai mult timp în lumile dense, cum este Pământul.
În Vechiul Testament al Bibliei voastre creştine, puteţi citi poveşti care descriu
o parte din genocidul, tortura, războaiele, controlul şi manipularea care au avut loc
ca efect al corupţiei lui Iehova.
Siriusienii s-au încrucişat cu pleiadienii, orionienii şi draconienii şi au produs
hibrizii menţionaţi în Capitolul 3. Faraonii erau, la origini, hibrizi siriusieni /
pleiadieni (tribul leului). Sfinxul din Egipt este un tribut simbolic faţă de tribul
leului.
Există în prezent, întrupate în lumea voastră, fragmente ale triburilor leului şi
păsării. Mulţi dintre voi, care aveţi amintiri ale încarnărilor din perioada vechiului
Egipt, vă veţi identifica cu unul sau cu mai multe dintre aceste triburi şi le veţi simţi
esenţa înlăuntrul propriului vostru suflet.
În realitate, majoritatea dintre voi sunteţi un amestec de mai multe rase. Dacă
niciuna dintre matrici nu le domină în mod semnificativ pe celelalte, atunci nu este
potrivit să vă numiţi pleiadieni, sau orionieni etc.

Diluţia orioniană şi siriusiană a ADN-ului pleiadian


Este necesar să înţelegeţi că modul în care se reproduc corpurile fizice este de
asemenea natură, încât fiecare generaţie succesivă diluează ADN-ul generaţiei
anterioare. Aveţi următorul exemplu: în urmă cu 10 generaţii aveaţi un siriusian pur
împerechindu-se cu un pleiadian pur. După câteva generaţii de împerechere printre
pleiadieni (simplificăm foarte mult), rezultatul va fi un suflet cu ADN majoritar
pleiadian, dar şi cu puţin ADN siriusian. În momentul în care se ajunge la generaţia
a 10-a, urmaşii vor avea cam 1/10 ADN siriusian şi 9/10 ADN pleiadian.
Totuşi, nu este atât de simplu. Aproape niciodată nu va exista un caz în care un
siriusian pur se împerechează cu un pleiadian pur, iar apoi următoarele 9 generaţii să
fie împerecheri cu pleiadieni puri. Dar, dacă s-ar întâmpla astfel, atunci acele
procente vor fi cam ceea ce v-aţi aştepta la a zecea generaţie: 1/10 ADN siriusian şi
9/10 ADN pleiadian.

Draconienii
Spre deosebire de umanoizii din Lira/Vega, draconienii şi-au început evoluţia
în alt sistem galactic şi au migrat în Calea Lactee, stabilindu-şi domiciliul, în
principal, în sistemul stelar Alpha Draconis. La fel ca tuturor formelor de viaţă
conştiente din acest univers local, li s-a dat liber arbitru. La fel ca majoritatea
formelor de viaţă care au liber arbitru şi care explorează lumile exterioare, ei au
căzut în vibraţie şi au devenit identificaţi cu densităţile mai joase.
Pe măsură ce diferite facţiuni draconiene au căzut în vibraţie şi s-au pierdut în
95
materialitate, între ele au izbucnit războaie. Multe păreau că se luptă pentru
supravieţuire fizică. Războaiele erau, de obicei, pe tema resurselor „insuficiente” –
cel puţin la suprafaţă – dar, de fapt, din punct de vedere al stării lor de conştiinţă,
războaiele erau pe tema „cine se va lupta şi va prelua controlul asupra unei anumite
lumi sau grup de lumi”. Dorinţa insaţiabilă a ego-ului, de putere şi supremaţie, a fost
factorul major în declinul draconienilor. Numai câţiva membri ai rasei lor au fost
capabili să păstreze intactă memoria sufletului, şi încă şi mai puţini au fost capabili
să creeze o existenţă paşnică printre facţiunile beligerante.
Marea majoritate a draconienilor care au venit pe Pământ au fost renegaţi de
propriul lor popor. De cele mai multe ori, ei erau criminalii care au fost izgoniţi din
lumea lor şi forţaţi să înceapă o viaţă nouă, altundeva în cosmos. Numite „suflete
lente” de către unii învăţători de pe Pământ, aceste fiinţe asemănătoare cu reptilele
şi-au croit drum în sectorul vostru de galaxie şi, mai întâi, au încercat să aterizeze
direct pe Pământ, în formele lor de şopârlă, dar, când au descoperit că atmosfera şi
gravitaţia de pe Pământ nu le erau prielnice, au recurs la încarnare în corpuri umane.
Corpurilor lor native li s-a dat numele de „dragoni”, care este o traducere a
termenului draco41. Era o formă asemănătoare cu şarpele, căreia îi creşteau solzi şi
care scotea flăcări pe nări, într-un sens, deşi este un pic distorsionat. S-ar putea
spune, de dragul simplităţii, că, atunci când se aflau în forma lor nativă, ei semănau
cu dragonii din folclorul şi mitologia voastră. Maximul populaţiei native de
draconieni de pe Pământ nu a depăşit 3.000.
Draconienii încarnaţi s-au împerecheat cu hibrizii pleiadieni / orionieni
existenţi, iar urmaşii rezultaţi s-au manifestat sub diferite forme şi configuraţii,
printre care formele triburilor leului, păsării şi şarpelui.
Aşa cum am menţionat în Capitolul 3, este eronată informaţia că pleiadianul
cunoscut sub numele de Thoth aparţinea tribului păsării. Aceasta este o reprezentare
incorectă de pe pereţii peşterilor din Egiptul de mai târziu. Artiştii acestor
reprezentări s-au încarnat în Egipt între aproximativ 4.000 şi 7.000 de ani după
domnia lui Thoth, iar informaţia dată a fost transmisă eronat, din generaţie în
generaţie.
Thoth a fost un pleiadian care nu s-a împerecheat cu draconienii. Totuşi, mulţi
dintre aceia care s-au împerecheat cu aceştia aveau capetele asemănătoare cu ale
ibisului – o pasăre care există şi astăzi în lumea voastră. Aceştia aveau un nas lung şi
încovoiat, care ieşea în afară din restul feţei.

Reptilienii
Aţi cerut să intrăm puţin mai mult în detalii despre umanoizii asemănători cu
reptilele. Există o facţiune a draconienilor, cunoscută sub numele de reptilieni, iar
câţiva dintre ei au pielea acoperită cu solzi verzi. Există hibrizi reptilieni care sunt
41
de aici provine şi conceptul creştin de „drac”.
96
suficient de umani, încât să suporte atmosfera Pământului. Ei au venit din când în
când pe Pământ în forma lor nativă, care seamănă cu o şopârlă cu solzi verzi. Acesta
nu este un fenomen des întâlnit în lumea voastră. Acestea sunt incidente izolate, în
care reptilieni cu solzi verzi au fost capabili să trăiască temporar pe Pământ, în
forma lor nativă hibridă. În timp ce majoritatea dintre ei sunt răuvoitori, printre ei
există şi membri iluminaţi.

Schimbarea de forme
Unul dintre autorii voştri populari a postulat că rasele ET vin pe Pământ şi se
deghizează în formă umanoidă. Unii relatează că aceştia îşi schimbă forma – din cea
de extratereştri asemănători cu şopârla, în oameni, şi invers. Permiteţi-ne să
clarificăm.
În frecvenţele înalte există multe fiinţe, care vă pot apărea sub diferite forme.
Dacă ele aparţin unei densităţi suficient de înalte, atunci vor avea capacitatea să-şi
„schimbe forma” în forme care sunt „digerabile” pentru voi, pentru a comunica fără
să vă sperie. În funcţie de nivelul de densitate şi inteligenţă al acelor entităţi, ele pot
avea sau nu capacitatea de a-şi schimba forma.
Unii dintre învăţătorii voştri răspândesc informaţii greşite cu privire la
capacitatea liderilor voştri mondiali de a-şi schimba forma în cea reptiliană. Am
spune că liderii voştri mondiali abia dacă sunt capabili să întruchipeze calităţi
umane, darămite capacitatea de a-şi schimba forma în cea a altei rase. Analiza
corectă a acestui fapt este că aceşti lideri mondiali sunt în prezent influenţaţi din
planurile astrale, de către entităţi reptiliene. O persoană cu capacităţi psihice sau
clarvăzătoare, atunci când priveşte la aceste suflete, poate vedea o entitate reptiliană
suprapusă peste corpul fizic al umanoidului şi, prin urmare, trage concluzia că
umanoidul îşi schimbă forma într-una reptiliană. Aceasta este, pur şi simplu, o
percepţie distorsionată asupra a ceea ce se întâmplă în realitate.

Influenţa reptiliană
Există membri din facţiunea reptiliană a alianţei draconiene care în prezent
răpesc oameni, în scopuri sinistre. Unii reptilieni s-au ataşat, în forma astrală, de
liderii voştri mondiali, într-o tentativă de a lua planeta în stăpânire. Nu vor reuşi,
pentru că nu sunt capabili să evolueze la un nivel suficient de ridicat, încât să ţină
pasul cu transformările de pe Pământ. Pe măsură ce Pământul se înalţă în vibraţie, le
va fi din ce în ce mai greu să rămână în planurile astrale care înconjoară planeta. Ei
pot numai să posede acele suflete care se află la un nivel dens de vibraţie. Mulţi
dintre liderii voştri mondiali evoluează acum dincolo de acel nivel dens. Totuşi, ei
încă influenţează aproximativ 60% din conducătorii mondiali.
Soluţia la problema reptiliană este pur şi simplu să vă ridicaţi vibraţiile mai sus

97
de nivelul lor şi nu va mai fi nevoie să vă faceţi griji în privinţa activităţilor lor.
Totuşi, ei au reprezentat o problemă foarte reală şi serioasă pentru Pământul vostru,
chiar dacă ADN-ul lor reprezintă mai puţin de un procent din ADN-ul vostru uman
compozit (facem o medie din configuraţiile ADN ale tuturor sufletelor de pe planeta
voastră). Ei au o influenţă disproporţionat de mare, din cauza faptului că sufletele pe
care ei le posedă au o influenţă disproporţionat de mare asupra lumii voastre.
Intenţia noastră nu este de a da numele sufletelor umane care sunt influenţate
de alianţa reptiliană. Totuşi, puteţi găsi această informaţie în diferite locuri în
literatura voastră şi în reţelele de computere. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre
influenţa reptiliană de pe Pământ, vă încurajăm să consultaţi acele surse, pe care
mediumul va fi fericit să vi le indice, la cerere.
Este important să ţineţi minte că reptilienii, la fel ca toate formele de viaţă din
univers, fac parte din Creaţia lui Dumnezeu şi merită iubire şi compasiune,
indiferent de cât de respingător ar fi comportamentul lor.

Andromedanii
Andromedanii sunt o specie care îşi are originea în galaxia voastră vecină,
Andromeda. Ei au perfectat tehnologia intergalactică până în punctul de a fi capabili
să viziteze galaxiile vecine, printre care se află şi Calea Lactee. Au venit în Calea
Lactee şi s-au răspândit în multe sectoare şi regiuni diferite ale galaxiei voastre, din
motive care ar dura prea mult ca să fie discutate în acest discurs.
Ei au venit pe Pământul vostru în diferite perioade: Atlantida, Lemuria şi
Egipt, printre altele. Au reprezentat o forţă relativ mică şi nesemnificativă. Ultimul
grup al lor a venit aici în anii 1940 şi 1950, pentru a ajuta la intervenţia în programul
vostru de înarmare nucleară. Noi şi Dumnezeu le-am dat permisiunea să intervină în
liberul arbitru al vostru, pentru că dezvoltaserăţi, testaserăţi şi folosiserăţi aceste
arme, care puteau viola liberul arbitru al unui număr mare de suflete din lumea
voastră. Cu alte cuvinte, ei fac parte din Intervenţia Divină. Andromedanii fac parte
dintr-un contingent mai mare de extratereştri, care au venit în lumea voastră în acea
perioadă, pentru a intercepta şi neutraliza codurile de lansare ale armelor voastre
nucleare. S-ar putea spune că au venit ca „să ia chibriturile din mâna copilului”, ca
să cităm o analogie potrivită.
Interacţiunea diferitelor facţiuni andromedane cu Pământul îşi are rădăcinile
într-un trecut îndepărtat, dar, înainte de anii 1940, majoritatea grupurilor lor aveau
rolul de observatori. Andromedanii nu s-au amestecat în treburile omenirii într-o
măsură semnificativă, deşi unul dintre grupuri, cunoscut sub numele de „Consiliile
Andromedane” a fost autorul unei serii de documente ezoterice, dintre care unele şi-
au făcut drum în curentul principal al civilizaţiei de pe Pământ. Cel mai popular

98
dintre acestea este „Cartea Urantia”42, menţionată în capitolul anterior.
Iubiţi Creatori, andromedanii reprezintă un alt caz în care încercarea de a
simplifica a cauzat percepţii eronate. Galaxia Andromeda este mai mare decât Calea
Lactee a voastră, iar acolo există milioane de civilizaţii. Cei care au vizitat Pământul
reprezintă o minoritate extrem de mică a ceea ce există în galaxia lor. Există
probabil 5 configuraţii diferite de ADN ale andromedanilor care au venit pe planeta
voastră, iar ei au îmbrăţişat atât învăţături ale luminii, cât şi ale întunericului. La fel
ca în cazul oricărui grup de vizitatori, ei trebuie trataţi de la caz la caz. Chiar şi în
cadrul unui anumit grup, vibraţiile pot diferi de la individ la individ. Întotdeauna să
vă folosiţi discernământul, atunci când studiaţi orice grup de ET.
Unii andromedani au făcut alianţe cu zetanii, în timp ce alţii au acţionat
independent. Andromedanii de densitatea a 4-a tind să arate foarte asemănător cu
zetanii, dar sunt mai înalţi, iar ochii lor nu sunt atât de mari.

Zetanii
Zetanii îşi au originea în sistemul stelar Zeta Reticulus43. Ei au venit pe
Pământ cam în aceeaşi perioadă cu andromedanii, dar din alte motive. Ei sunt
cunoscuţi ca zeta-reticulieni, zetani, „cenuşiii” sau „albii”, datorită faptului că în
sistemul stelar Zeta Reticulus sunt locuite mai multe planete.

Cenuşiii
Există anumite facţiuni şi grupuri-hibrid de zetani care au format alianţe cu
diferite departamente din armata şi guvernul vostru44, din mai multe motive. Unul
dintre aceste grupuri a venit pe Pământ pentru că specia lor se afla în pragul
dispariţiei, iar ei au crezut că au nevoie de anumite părţi din ADN-ul vostru pentru
a-şi salva rasa. Un grup, pe care acest medium îi numeşte umanoizi „zetani de tipul
2” („cenuşiii”), sunt cei implicaţi în ceea ce numiţi „răpiri extraterestre”.
Timp de mulţi ani, între aproximativ 1947 şi 1984, cenuşiii au fost implicaţi
foarte mult în răpirea membrilor speciei voastre umane, împerechindu-se cu ei şi
extrăgând ADN din diferite părţi ale corpului, pentru a creşte ceea ce numiţi „hibrizi
extraterestro-umani”, sau hibrizi zetani-umani, la bordul navelor lor şi, în unele
cazuri, în baze subterane din lumea voastră.
Scopul lor a fost să îşi salveze specia. Acesta este un motiv admirabil pentru a
veni pe Pământ. Ei nu sunt răi. Totuşi, specia lor nu a evoluat spiritual suficient de

42
„Urantia Book” (vezi www.urantia.org).
43
Zeta Reticuli (ζ Ret, ζ Reticuli) – un sistem stelar binar, situat la aprox. 39 de ani-lumină de
Pământ, în constelaţia Reticulum.
44
Guvernul S.U.A.
99
mult, încât să înţeleagă liberul arbitru. Unii dintre membrii lor mai luminaţi au fost
capabili să se încarneze în formă umană (venind prin canalul naşterii al mamelor
umane). Majoritatea membrilor rasei voastre care au fost răpiţi au fost, de fapt,
zetani care s-au încarnat în formă umană şi care aveau un contract sau înţelegere
înainte de întrupare – aceea că urmau să fie folosiţi în acest scop, de îndată ce
ajungeau la vârsta adultă. Totuşi, asta nu justifică toate răpirile.
Aceşti oameni, care au fost luaţi la bordul navelor zetane şi care au participat
la programul de împerechere, fac parte, în linii foarte mari, din trei categorii : (1)
Voluntari doritori, care sunt zetani încarnaţi în corpuri umane, (2) voluntari
neconştienţi (refractari), care sunt zetani încarnaţi în corpuri umane, şi (3) oameni,
în majoritate refractari, care nu sunt zetani încarnaţi.
De la început, din anii 1940, aproape un milion de fiinţe umane au fost
implicate în programul zetan de hibridizare, într-o perioadă sau alta. Aproximativ
30% dintre aceştia au fost voluntari doritori, care au fost invitaţi la bordul navelor
zetane şi li s-a explicat situaţia pe larg, înainte de a participa. Li s-a amintit că au
venit pe Pământ şi s-au încarnat în forma umană anume pentru a-i salva pe zetani de
la dispariţie. În timp ce zetanii au spirit, la fel ca toate fiinţele conştiente, spiritele
zetanilor originari aveau dificultăţi din ce în ce mai mari de a se încarna în lumile
zetane – în parte din cauza organelor sexuale atrofiate ale zetanilor care locuiau
acolo. Această problemă a apărut, în mare parte, din cauza unui dezechilibru între
intelect şi emoţii în cadrul raselor zetane, care a creat sterilitate şi incapacitatea de a
funcţiona sexual. În esenţă, intelectul zetan a fost superdezvoltat, iar corpul
emoţional a fost subdezvoltat.
Din cauza naturii violente a multor oameni de pe Pământ şi a intoleranţei
acestora faţă de alte rase, multora dintre zetanii care s-au oferit voluntar să se
încarneze pe Pământ li s-au făcut implanturi menite ca, parţial, să le suprime
amintirea că sunt zetani. Ulterior, voluntarilor zetani luaţi la bordul navelor, ca să
participe la programul de încrucişare, li se făceau adesea implanturi suplimentare, ca
să le suprime amintirile de a fi fost la bordul navelor zetane, înainte de a fi aduşi
înapoi pe Pământ. Totuşi, mulţi dintre aceştia şi-au amintit experienţele ulterior,
atunci când se aflau sub hipnoză sau în meditaţie profundă.
Aproximativ 60% dintre cei „răpiţi” au fost zetani încarnaţi în formă umană,
care au fost luaţi fără consimţământ conştient. Zetanii de la bordul navelor, care
conduceau programul de hibridizare, au încercat să ia contact cu sinele mai înalte ale
zetanilor încarnaţi în formă umană şi, în unele cazuri, au obţinut acceptul sinelui mai
înalt de a începe experimentele. Deoarece mintea conştientă a acestor subiecţi nu era
la un nivel de conştienţă necesar pentru a-şi da acceptul în mod conştient în privinţa
experimentării, ei erau luaţi la bordul navelor spaţiale zetane de obicei în starea de
vis, astfel încât să nu sperie mintea conştientă. După împerechere, ei erau aduşi
înapoi, cu un implant care să suprime amintirea întâlnirilor. Mulţi dintre aceşti
subiecţi şi-au amintit răpirea ulterior, iar minţile lor conştiente au fost oripilate că s-
ar fi putut întâmpla aşa ceva. Acesta este grupul de răpiţi cărora li se face publicitate
100
cel mai des, şi care creează o foarte mare animozitate faţă de zetani, în rândul
oamenilor care ştiu de acest program.
În timp ce o parte din această animozitate poate părea justificată, dorinţa
fundamentală a zetanilor a fost să-şi salveze rasa de la dispariţie. Ei nu au avut
intenţii rele. Nu au înţeles sentimentele umane suficient de mult, încât să îşi dea
seama că au provocat foarte multă durere, multora dintre subiecţi. Acest lucru
seamănă cu oamenii voştri de ştiinţă care fac experimente pe animale, fără să ia în
considerare sentimentele animalelor.
Aproximativ 10% dintre cei răpiţi nu au fost zetani încarnaţi în formă umană,
ci au fost oameni care aveau cea mai mare parte a ADN-ului provenit din alte
sisteme stelare. Aţi putea spune, dintr-un punct de vedere limitat, că liberul arbitru al
acestor suflete a fost violat şi că au fost luaţi din greşeală. Antecedentele reale ale
acestor suflete şi motivul pentru care au fost luate sunt prea complexe ca să le
discutăm aici, dar este de ajuns să spunem că nu toţi zetanii implicaţi în programul
de împerechere au înţeles pe deplin principiile liberului arbitru. Unii dintre ei nu
puteau face diferenţa între oamenii cu ADN zetan şi oamenii cu ADN din alte
sisteme stelare. În majoritatea cazurilor, oamenii luaţi fără voia lor la bordul navelor
zetane probabil aveau ceva ADN zetan, dar este posibil ca acesta să fi provenit din
vieţi foarte îndepărtate în lumile zetane, sau din împerecherea, pe Pământ, cu zetani
încarnaţi. Este de ajuns să spunem că aceşti (aproximativ) 10% dintre cei răpiţi nu
şi-au dat consimţământul să se experimenteze pe ei, iar zetanii au acumulat karmă,
ca rezultat al acestor „greşeli”. Ţineţi minte, dragi Creatori, că greşelile şi karma
există numai în cele patru dimensiuni mai joase ale Creaţiei şi nu sunt, în esenţă,
adevărate. Totuşi, sufletele implicate în aceste „greşeli” au avut nişte lecţii grele de
învăţat, în evoluţia lor înspre stări spirituale de conştienţă mai înaltă. De exemplu,
unii dintre cei răpiţi, care nu şi-au dat acceptul, au venit pe Pământ cu o istorie
anterioară a sufletului de abuz şi victimizare. Alţii au fost criminali într-o viaţă
anterioară şi aveau nevoie să experimenteze starea de victimă, ca să echilibreze
lecţia. Miriada de contracte la nivelul sufletului, acordurile şi lecţiile karmice dintre
rase pot fi destul de complexe. Evident, nu vom intra mai adânc în acest subiect,
aici.
Aproximativ 90% dintre OZN-urile extraterestre văzute pe cerul vostru, între
1947 şi 1984, au fost nave spaţiale zetane, care reprezentau diferite facţiuni. În unele
cazuri, acestea se luptau între ele pe tema problemelor care interveniseră între
facţiuni, iar acest lucru includea şi răpirea oamenilor care nu făceau parte din
înţelegerile şi contractele la nivel de suflet.

Zetanii de tipul 3
Zetanii de tipul 3 arată foarte asemănător cu draconienii în starea lor nativă,
dar sunt mai mici şi au mersul biped, la fel ca umanoizii de tipul Lira/Vega. ADN-ul

101
lor este aproximativ 2/3 zetan şi 1/3 draconian în compoziţia sa generală, deşi,
evident, mulţi au în ei ADN şi din alte rase stelare, în funcţie de cum au progresat
sufletele lor de la apariţia din Dumnezeu, în urmă cu milioane de ani.
Zetanii de tipul 3 au tendinţa să rămână în navele spaţiale şi aterizează rar pe
suprafaţa Pământului, din cauza dificultăţii lor în ceea ce priveşte atmosfera şi
gravitaţia planetei voastre. Dacă experimentează pe oameni, de obicei îi aduc la
bordul navelor înainte să îi sondeze, să îi disece şi să le extragă fluidele care servesc
planurilor lor egoiste. Intenţia lor este să înrobească rasa umană şi să o transforme în
sclavii care să exploateze minereurile de pe Pământ, în timp ce ei i-ar supraveghea
de la adăpostul navelor şi al bazelor subterane (care sunt puţine şi aflate la distanţe
mari una de alta).

Efectul încrucişării oamenilor cu zetanii asupra ADN-ului uman


Care sunt efectele răpirilor asupra ADN-ului uman? Oare ADN-ul uman se
schimbă, ca rezultat al experimentelor şi încrucişării cu Cei Cenuşii? Oare oamenii
îşi vor pierde ADN-ul rasei-rădăcină, sau acesta se va dilua iremediabil?
Este adevărat că ADN-ul uman s-a schimbat, ca rezultat al răpirilor. Totuşi,
aceasta nu ne preocupă prea mult, pentru că Cenuşiii au încercat să-şi salveze rasa,
iar majoritatea oamenilor au suficient din ADN-ul rasei-rădăcină în ei, pentru a
rămâne relativ neafectaţi. Până acum, oamenii au furnizat suficient de multe
secvenţe ADN specifice, necesare revitalizării catenelor de ADN zetane şi
reactivării organelor din corpul zetan, care erau atrofiate din cauza folosirii
necorespunzătoare sau neutilizării, din timpul perioadei de tulburări ce aproape a
însemnat moartea raselor zetane.
Recent, proiectul de încrucişare uman-zetan s-a apropiat de sfârşit, datorită
faptului că zetanii au acum suficient ADN uman ca să-şi reproducă specia, fără să
mai fie nevoie de răpiri suplimentare.
Câteva răpiri încă mai au loc, dar sunt puţine, făcute de facţiuni rebele, al căror
scop poate să nu fie, pur şi simplu, de a-şi salva specia, ci poate de a face un pic de
disecţie distractivă în laboratoarele lor. Această frază sună sinistru, şi aşa şi este. Nu
minimalizăm faptul că unii ET au aceleaşi calităţi malefice, la fel ca foarte mulţi
oameni. Totuşi, acest lucru se va schimba pe planeta voastră în anii ce vor veni, aşa
cum vom discuta în Partea a 2-a.
Există mai multe informaţii despre istoria zetanilor în cartea „Prisma din Lira”
de Lyssa Royal.

102
Alte grupuri extraterestre care au vizitat Pământul
Există diferite alte specii care v-au vizitat Pământul din când în când, printre
care se află venusienii, ce alcătuiesc mult mai puţin de 1% din populaţia voastră.
Venusienii sunt fiinţe care au venit în atmosfera şi la suprafaţa de densităţile a 5-a şi
a 6-a ale planetei Venus din sistemul vostru solar. Venus este capabilă să găzduiască
numai fiinţe din densitatea a 5-a şi mai sus. Sufletele de densitatea a 3-a şi a 4-a nu
se pot încarna pe Venus, din cauza atmosferei sale încinse şi toxice.

Extratereştri aflaţi pe Pământ în forma lor nativă


Unii dintre extratereştrii prezenţi astăzi în lumea voastră au coborât din navele
spaţiale şi umblă printre voi în forma lor nativă, dar marea lor majoritate au venit
prin procesul de încarnare. Veţi remarca faptul că, în prezent45, în lumea voastră se
află cca. 6,8 miliarde de suflete umane. Aceşti oameni ocupă cea mai mare parte a
suprafeţei locuibile de pe Pământ. (Desigur, există zone greu locuibile, în care
locuiesc foarte puţini oameni sau deloc, cum sunt regiunile voastre antarctice şi
regiunile australiene slab populate, Siberia, Rusia, precum şi nordul Canadei şi alte
câteva locuri.) Din cauza lipsei relative de intimitate şi a prezenţei militare masive
din lumea voastră, extratereştrii trebuie să fie extrem de atenţi atunci când vin şi
pleacă din lumea voastră în forma lor nativă.
În prezent există aproximativ 20.000 de suflete extraterestre în forma lor
nativă, pe planeta voastră. Acest număr a variat între 16.000 şi 23.000 în ultimii 50
de ani pământeşti. Acest număr a fost, de fapt, mai mare, în timpul programului de
hibridizare zetan-uman.

Încrucişarea ET-umană în prezent


S-a ridicat următoarea întrebare în rândul unora dintre voi, şi anume : „Dacă
există un grup de extratereştri care umblă astăzi în forma lor nativă pe Pământ, oare
se împerechează ei cu oamenii?”
Extratereştrii, prin definiţie, se referă la forme de viaţă umanoidă şi
neumanoidă care nu au venit prin canalul naşterii pe planeta Pământ. Acum, există
confuzie atunci când spunem că un ET se încarnează în formă umană, iar copilul
rezultat are atât ADN uman, cât şi ADN extraterestru, astfel că termenul
„extraterestru” este folosit în moduri diferite pentru a exprima lucruri diferite. Dacă
extraterestrul este nativ, atunci credem că s-ar putea spune că urmaşul rezultat va fi
jumătate om, jumătate ET.
Altă întrebare pe care o pun mulţi oameni este : „Unde sunt nativii ET –

45
Ianuarie 2008.
103
fiinţele de densitatea a 3-a care au venit din spaţiu? Îi putem vedea?”
Unii dintre extratereştrii nativi au venit pe Pământ cu navele spaţiale, iar alţii
se află în atmosfera voastră, dar numai un procent extrem de mic dintre umanoizii
care trăiesc pe Pământ sunt nativi extratereştri. Există ET care se află în forma de
densitatea a 3-a (precum şi la alte nivele, peste tot până la densitatea a 12-a).
Extratereştrii de densitatea a 3-a şi câţiva de densitatea a 4-a sunt vizibili vederii
umane.
Mulţi dintre extratereştrii de densitatea a 3-a şi a 4-a au interacţionat cu
oamenii. Unele „întâlniri de gradul 3” au fost observate şi raportate de piloţii liniilor
aeriene, de personal militar şi de cercetători, cum ar fi acelea dezvăluite Dr. Steven
Greer (www.disclosureproject.org). Dr. Greer a intervievat sute de indivizi care au
avut diferite contacte cu extratereştri care puteau fi văzuţi cu ochii fizici ai unui om
de densitatea a 3-a.
Multe dintre aceste specii au tehnologii care le permit să-şi facă navele
invizibile faţă de ochiul uman. Aceasta nu înseamnă că ei nu aparţin densităţii a 3-a.
Înseamnă doar că au dobândit arta invizibilităţii optice, prin folosirea a ceea ce
popular a fost numit „dispozitive de învăluire”. Alţi ET au capacitatea de a crea un
defazaj dimensional parţial în jurul navelor lor spaţiale, în care frecvenţa de vibraţie
a acestui gen de nave este uşor defazată faţă de linia voastră spaţio-temporală 3D,
caz în care sunt capabili să se facă invizibili.
Sunt rare cazurile în care rasele de ET care posedă tehnologie avansată să fie
detectate de nervul optic (adică să fie văzute de ochiul uman). Atunci când sunt
văzuţi, fie ceva nu merge bine, fie chiar ei intenţionează să fie văzuţi de voi, din
anumite motive. Aceasta este valabil chiar şi pentru cei pe care-i numiţi „ET
negativi”. Mulţi dintre aceştia au tehnologia de a-şi defaza navele, sau chiar
corpurile, astfel încât să fie invizibili vederii umane.
Altă întrebare frecventă implică numărul de rase ET care vin pe Pământ şi
procentajul celor care sunt umanoizi, faţă de cei neumanoizi. De asemenea, unii
dintre voi doriţi să ştiţi culoarea şi înfăţişarea fiecărui tip.
Există multe specii umanoide şi neumanoide în galaxia voastră (şi în
Andromeda) şi există mulţi hibrizi umani care s-au împerecheat, din când în când,
cu alte specii, acolo unde a fost permis şi, astfel, dacă ar fi să aliniaţi în faţa voastră
toate formele de viaţă diferite din galaxia voastră, care pot lua o formă 3D (suflete
cu corpuri 3D care au evoluat în alte sisteme decât Pământul), cel mai probabil că
veţi găsi mai multe culori, mărimi, variaţii ale tipului pielii etc.
Am spune că înfăţişarea generală nu este neapărat importantă. Ceea ce este
important este conştiinţa şi scopul fiecărui grup. Acestea fiind spuse, cei mai
obişnuiţi extratereştri de pe Pământul vostru au anumite caracteristici legate de
culoarea pielii, cum ar fi cenuşiu, alb sau albastru. Mai mult de 24 de specii din rase
stelare diferite au vizitat Pământul vostru, de când omenirea a început să evolueze
aici. Încă şi mai multe au făcut observaţii, de la adăpostul siguranţei relative a
atmosferei şi a planurilor vibratorii mai înalte.
104
Acum vom reveni la câteva subiecte pe care le-am sărit anterior.

Hibrizii om-animal
Unii dintre voi aţi întrebat: „Ce se întâmplă dacă un om se împerechează cu un
animal? Ce se întâmplă cu ADN-ul în acest caz?”
Acest lucru nu este permis, în dispensa curentă. A fost permis numai în
perioada Pangeei. Am menţionat în treacăt dispensa care a intervenit după sfârşitul
Pangeei. În această dispensă, multe din legile şi principiile care le-au permis
oamenilor să se împerecheze cu speciile de animale au fost schimbate. După
distrugerea Pangeei, care s-a produs parţial din cauza evenimentelor naturale (printre
care se află ciclurile precesionale) şi parţial din cauză că locuitorii Pangeei folosiseră
greşit energiile spirituale, s-a decis că nu va mai fi permisă hibridizarea oamenilor
cu animalele. Era prea riscant şi, în multe cazuri, oamenii puteau involua până la
nivelul animalelor şi, mai departe, se puteau disocia de moştenirea lor spirituală.
Astfel că s-a considerat că este prea riscant ca oamenii să se împerecheze cu
animalele.
Au existat câteva excepţii – dacă ADN-ul animalului se potrivea foarte mult
cu ADN-ul uman – dar nu vom intra în această poveste acum.
Ne vom permite un scurt moment în care vom discuta despre dispariţia
anumitor creaturi mitologice.

Unicornii
Unicornii erau o mutaţie a unui organism asemănător cu calul, căruia îi creştea
un singur corn în vârful capului, foarte asemănător cu ce s-a întâmplat cu alte
mamifere ale voastre în diferite ere, şi a fost, pur şi simplu, o extincţie mutaţională,
mai curând decât una în legătură cu vreo dispensă. Ceea ce vrem să spunem este că
nu a fost o situaţie în care unicornii să nu fi reuşit să ajungă la arcă pentru a evita
potopul, sau ceva de acest gen, aşa cum se spune în unele părţi ale mitologiei
voastre.
Ei au dispărut prin hibridizare şi împerechere cu alte specii, prin care gena
care a produs singurul corn a devenit genă recesivă (secundară) şi, în cele din urmă,
s-a disipat în „rezervorul” genetic. Astfel că nu este aşa cum se spune în mitologie.
Centaurul şi calul Pegas au dispărut din acelaşi motiv, aşa cum s-a întâmplat
cu multe alte specii care au existat în timpul lui Pan. Astăzi, pe Pământ, încă există
aproximativ un sfert din speciile originare de pe vremea lui Pan. În plus, multe sute
de specii dispar zilnic, din motive pe care le vom discuta în Capitolul 9.
Acum, că am examinat istoria Pământului şi implicarea raselor fizice de ET,
permiteţi-ne să spunem câteva cuvinte despre extratereştrii binevoitori care asistă
105
Pământul din tărâmurile mai înalte. Vom folosi numele cele mai comune date de
către mediumurile şi învăţătorii voştri, deşi niciunul dintre aceste grupuri nu
foloseşte aceste nume în tărâmurile din care vin.

Confederaţia Galactică (sau Federaţia Galactică)


Acest grup de suflete cuprinde cel mai mare corp de ajutoare ale Pământului,
din densităţile mai înalte. Există peste 1.000 de sisteme stelare în această regiune a
galaxiei voastre implicate în Confederaţia Galactică (CG). Cartierul general al CG se
află în sistemul stelar din Alcyone, unde se întâlnesc înaltele consilii ale CG. Ţineţi
minte că ei nu se numesc pe ei înşişi Confederaţia Galactică (şi nici nu îşi dau alte
nume care sunt obişnuite în lumea voastră). Aceste nume sunt numai pentru
convenienţă. Ei se cunosc pe ei înşişi pur şi simplu ca ambasadori ai Luminii, în
Serviciul Celui Radiant, Creatorul Unic şi Adevărat a Tot Ceea Ce Este. Înaltele
consilii din Alcyone sunt compuse din fiinţe de densitatea a 9-a, care supraveghează
diferite facţiuni ale CG şi le determină misiunile şi îndatoririle. (Din nou, CG nu este
o organizaţie ierarhică, dar ei chiar au suflete foarte evoluate care îi asistă pe cei care
se află la un nivel inferior de înţelegere.)
Există multe facţiuni în CG şi vă vom da numele lor obişnuite pe Pământ,
astfel încât să le puteţi plasa într-o perspectivă adecvată. Aveţi Marea Frăţie Albă,
care desigur nu este nici albă, nici compusă numai din suflete masculine. Ei sunt o
ramură de densitatea a 8-a a CG. Aveţi Comandamentul Ashtar46 – un grup relativ
mic de suflete care lucrează cu Pământul şi cu alte câteva planete. Majoritatea dintre
ei sunt de densitatea a 7-a. Aveţi un grup care înainte se numea Crucea Solară, care
iniţial era alcătuit din membri ai Marii Frăţii Albe şi ai Comandamentului Ashtar.
Aveţi Consiliile Andromedane, care sunt afiliate cu CG şi au unele responsabilităţi
comune. Ei aparţin de densităţile a 7-a până la a 9-a. Aveţi înaltele consilii ale
draconienilor, majoritatea de densitatea a 7-a. Ei s-au alăturat recent Confederaţiei
Galactice, de îndată ce au îmbrăţişat suficient de multă lumină, încât să fie în
armonie cu principiile CG, ale iubirii şi ajutorului. Aveţi înaltele consilii din Pleiade.
Aveţi ambasadori din Antares. Aveţi membri din Alpha Centauri. Aveţi tau-
cetieni47.
Există grupuri înrudite care merită să fie menţionate. Îi aveţi pe arcturieni, care
aparţin de densităţile de la a 5-a la a 9-a, care s-au oferit voluntar să ajute CG să-şi
îndeplinească obiectivele. Aveţi Ordinele angelice ale lui Elohim şi Metatron, care
sunt de densitatea a 7-a şi a 8-a. Aveţi Ordinele lui Enoh şi Melchizedek, care
aparţin de densităţile de la a 7-a la a 9-a. Aveţi îngeri şi arhangheli, din densităţile a

46
„Ashtar Command”, în lb. engleză.
47
din sistemul stelar Tau Ceti (τ Cet, τ Ceti) – stea din Constelaţia Cetus (Balena), situată la mai
puţin de 12 ani-lumină de sistemul nostru solar.
106
7-a şi a 8-a. Aveţi Ordinul lui Isis, care este afiliat la înaltele consilii din Sirius A şi
B. Acestea sunt suflete de densitatea a 8-a, care îi reprezintă pe cei mai buni şi mai
luminoşi dintre siriusieni. Aveţi Ordinul lui Thoth, care sunt pleiadieni de densitatea
a 7-a.
Supraveghetorul unităţilor pământene ale CG este Domnul Sananda – o
entitate de densitatea a 8-a, care este suprasufletul celui pe care-l cunoaşteţi sub
numele de Isus Christos. Aveţi complexul de suflete Buddha – cunoscut şi sub
numele de Maitreya – care sunt maeştri înălţaţi de densitatea a 8-a (a nu se confunda
cu diverşi impostori care folosesc acest nume). Îi aveţi pe cei 7 arhangheli
binecunoscuţi, care sunt fiinţe de lumină de densitatea a 8-a. Îi aveţi pe marii maeştri
yoghini, printre care se află Babaji, care este o fiinţă de lumină de densitatea a 9-a.
Deasupra CG (în sensul de expansiune a conştiinţei) aveţi complexele de
grupuri de suflete de densitatea a 10-a din Soarele Central al galaxiei, complexele de
grupuri de suflete de densitatea a 11-a din Marele Soare Central al acestui univers şi
complexele de grupuri de densitatea a 12-a, care pot călători în universuri
alternative. Ei sunt cei cunoscuţi sub numele de Dumnezei Creatori, iar noi, ca
aspect al conştiinţei lor care vine prin acest medium, facem parte din acea energie şi
frecvenţă de densitatea a 12-a.
Veţi găsi foarte puţină informaţie în această carte cu privire la planurile
Dumnezeieşti (densităţile de la a 10-a la a 12-a). Limbajul vostru este complet
inadecvat pentru a descrie tărâmurile Dumnezeieşti, iar dacă am face acest lucru, ar
avea o utilitate limitată. Totuşi, aveţi sine48 care locuiesc în aceste dimensiuni şi, în
cele din urmă, veţi deveni conştienţi de aceste sine, pe măsură ce evoluaţi.
Scopul nostru, vizavi de prezentarea acestei imagini de ansamblu a CG, este
de a vă ajuta să înţelegeţi prin ce treceţi voi şi planeta voastră, şi să vă asistăm în
procesul de trezire. Numele entităţilor au o importanţă mai mică, în timp ce
„semnăturile energetice” – aşa cum le numeşte acest medium – sunt de o utilitate
mai mare. Fiecare entitate din acest univers are o vibraţie unică şi este în avantajul
vostru să învăţaţi cum să recunoaşteţi indivizii şi grupurile descrise mai sus. Ei sunt
aici ca să ajute. Ei vă iubesc. Ei vă îndrăgesc. Noi vă iubim şi vă îndrăgim. Deşi
avem o conştiinţă vastă, nu suntem întotdeauna cei mai potriviţi să vă ajutăm în
diferite situaţii din vieţile voastre. Fiecare fiinţă sau grup are o funcţie specifică.
Rămâne la latitudinea voastră să căutaţi grupul potrivit pentru sarcina potrivită.
Extratereştrii şi grupurile galactice descrise mai sus vor fi abordate din nou în
Capitolul 10, când vom examina rolurile pe care le vor juca în transformările
viitoare ale Pământului. Următoarele două capitole vor explora evoluţia şi înălţarea
sufletului.

48
A se citi la plural („eu-ri).
107
Capitolul 5
Evoluţia Sufletului
Dinamica evoluţiei sufletului
Natura densităţilor
Vom vorbi acum despre evoluţia sufletului şi, în particular, despre procesul de
înălţare. Ne cerem scuze anticipat dacă nu avem terminologia potrivită pentru toate
ideile noastre. Limbajul vostru este extrem de limitat. El este menit să comunicaţi în
ceea ce numiţi densitatea a 4-a.
Deasupra nivelului densităţii a 4-a, limbajul vostru nu descrie în mod adecvat
ideile şi conceptele pe care noi le prezentăm. Prin urmare, căutăm în mintea acestui
medium cele mai potrivite combinaţii de cuvinte ca să descriem ceea ce vedem că se
întâmplă cu realitatea voastră.
Aşa cum am afirmat mai devreme, noi ne-am aflat printre inginerii structurii
ADN-ului vostru. ADN-ul vostru este programul care guvernează forma voastră de
viaţă. Forma umanoidă a luat naştere în urmă cu peste 100 milioane de ani, în
constelaţia cunoscută sub numele de Lira/Vega. Noi am fost însărcinaţi cu formarea
unei structuri celulare, care să fie capabilă să experimenteze lumile exterioare ale
Creaţiei cu maxim de eficienţă.
Am putut crea o formă care poate fi folosită în toate cele 6 planuri mai joase,
într-o anumită măsură. În acest capitol vom detalia unele dintre experienţele
sufletului, pe măsură ce acesta trece prin densităţile a 3-a, a 4-a, a 5-a şi a 6-a, în
diferite corpuri.
Deşi o entitate de densitate mai înaltă are acces la toate densităţile care se află
mai jos de ea, este dificil pentru o entitate care vibrează la o densitate înaltă să vină
într-o lume de densitate mai joasă. De exemplu, dacă eşti un suflet de densitatea a 7-
a şi vrei să experimentezi densitatea a 4-a, trebuie să-ţi cobori conştienţa de
densitatea a 7-a în densitatea a 4-a. Chiar dacă un suflet de densitatea a 7-a are un
sine de densitatea a 4-a şi poate să acceseze acel sine, sinele de densitatea a 4-a nu
menţine cu uşurinţă un nivel de conştienţă extinsă în timpul explorării lumilor de
densitate mai joasă.
Aceia dintre noi care se află în densităţi mai înalte nu îşi materializează cu
uşurinţă o formă fizică şi nu umblă pe Pământ ca fiinţe de densitatea a 8-a, a 9-a, a
10-a, a 11-a sau a 12-a. Acest lucru nu se face aproape niciodată. Este foarte dificil.
Chiar şi la nivelul nostru de vibraţie, există riscul să fim prinşi în densităţile joase,
108
dacă ar fi să ne materializăm direct în ele. Acesta este motivul pentru care
majoritatea dintre noi venim prin aceste mediumuri. De aceea, majoritatea dintre noi
comunicăm prin ceea ce numiţi telepatie.
În acest moment, energia noastră radiază în aura voastră. Totuşi, nivelul
energiei noastre este de o asemenea natură, încât, din necesitate, trebuie să-l
coborâm gradat, de câteva ori, ca să vă fie de folos, ca să vă aclimatizaţi cu vibraţia
noastră. Deşi energia noastră este blândă şi iubitoare, ea se află foarte departe de
energia şi nivelul vostru de experienţă. Astfel, este necesar să facem pauze frecvent,
pentru a accesa regiunile potrivite ale conştiinţei şi receptorilor creierului
mediumului.
Acest medium face diferenţa între densităţi şi dimensiuni, iar pentru a menţine
o compatibilitate cu definiţiile sale, vom face şi noi la fel. Când vorbim despre
planuri, sub-planuri şi tărâmuri de existenţă în cadrul universului, ne vom referi la
aceste planuri folosind termenul dimensiuni. Când discutăm despre starea de vibraţie
a anumitor fiinţe, obiecte sau câmpuri de energie care există într-o dimensiune dată,
vom folosi termenul densitate. De exemplu, poţi fi o fiinţă de densitatea a 4-a –
aceasta însemnând că nivelul de vibraţie dominant este al densităţii a 4-a–, dar poţi
experimenta densitatea a 3-a, în timp ce te afli în această stare.
Ca să facem o scurtă digresiune pentru a clarifica şi mai mult aceste lucruri,
fiinţele care vibrează la diferite densităţi pot „vizita” sau experimenta dimensiuni
care nu corespund direct cu nivelul lor de vibraţie. În timp ce, de obicei, fiinţele
tridimensionale au corpuri de densitatea a 3-a, cei care citiţi acum aceste rânduri
vibraţi, în cea mai mare parte, la densitatea a 4-a, şi totuşi încă interacţionaţi cu
dimensiunea a 3-a. Această distincţie între dimensiuni vă va fi la îndemână în
discuţiile noastre viitoare.

Cum evoluează sufletele


Vom discuta despre evoluţia sufletului – modul în care evoluează sufletele
voastre şi la ce să vă aşteptaţi, pe măsură ce sufletele voastre evoluează – şi vom
prezenta câteva detalii şi mecanica evoluţiei sufletelor voastre.
Permiteţi-ne ca, mai întâi, să trecem în revistă modul în care se întrupează
sufletele şi cum se deplasează ele între întrupări.
Acest univers este compus din 12 densităţi. Fiecare dintre aceste nivele are
propriul său set unic de reguli şi principii, care guvernează acel tărâm specific al
Creaţiei. În plus, există legi şi principii universale care se aplică simultan tuturor
densităţilor şi dimensiunilor – şi vom intra şi în acest subiect.
Atunci când aţi devenit suflete individuale, aţi apărut din Dumnezeu. Aveaţi
un şablon, o parte a Planului Divin deja codat înlăuntrul vostru. Aveaţi 12 densităţi
deja potenţate în voi. Aveaţi câte un aspect al Sinelui pentru fiecare dintre cele 12
densităţi ale Creaţiei şi vi s-au dat coduri şi chei care să vă permită să percepeţi şi să

109
experimentaţi fiecare dintre cele 12 densităţi.
O analogie potrivită este aceea cu un copac sequoia – cea mai mare fiinţă vie
de pe planeta voastră. Seminţele copacului sequoia sunt foarte mici, aproape cât
jumătate din unghia de la degetul mic. Totuşi, în fiecare sămânţă se află şablonul
întregului copac. Pe măsură ce sămânţa germinează şi creşte, iar copacul se
maturizează, din codurile şi cheile ADN aflate înlăuntrul seminţei sunt declanşate
diferite nivele de dezvoltare. Aveţi sistemul de rădăcini, trunchiul, ramurile mai
mici, acele, scoarţa şi diferite mecanisme de apărare, care menţin copacul rezistent
la boli. Toate acestea sunt activate în diferite stadii de creştere a copacului.
Revenind la discuţia noastră despre evoluţia sufletului, densităţile mai înalte
(ceea ce numiţi nivelele de la 8 la 12) sunt cunoscute ca tărâmuri de conştiinţă
colectivă. Atunci când vă aflaţi în acele densităţi este ca şi cum aţi evolua înapoi în
Dumnezeu, dar în realitate nu există un asemenea lucru, pentru că – folosind din nou
analogia cu copilul care s-a născut – oare copilul creşte şi încearcă să intre înapoi în
pântecul mamei sale, în timp ce el creşte ? Sperăm că nu, căci acesta ar fi un
simptom de tulburare psihologică severă.
Şi totuşi, pe măsură ce acel copil creşte, el sau ea devine din ce în ce mai
asemănător/oare cu părinţii biologici. Copilul începe să arate, să gândească şi să
vorbească din ce în ce mai asemănător cu ei.
Prin urmare, atunci când evoluaţi de la densitatea a 8-a la a 12-a deveniţi din
ce în ce mai asemănători cu Creatorul vostru, cu părinţii voştri Divini. Evoluţia
sufletului, în starea sa naturală, merge în sus de la nivelul de individualitate, care
începe în densitatea a 7-a şi culminează tot aici, după experimentarea densităţilor
mai joase (de la prima la a 6-a). Densitatea a 7-a este nivelul la care vibraţi atunci
când v-aţi născut ca suflete individuale.
Ai venit în densitatea a 7-a ca suflet individual şi, normal, ai început să
evoluezi şi să creşti, trecând prin densităţile a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a şi a 12-a.
Când atingi nivelul densităţii a 12-a, ajungi să fii cunoscut ca Dumnezeu Creator.
Atunci eşti capabil să creezi la fel ca părinţii tăi Divini. Devii un dumnezeu cu
drepturi depline, capabil să creeze universuri întregi şi, de fapt, creezi într-adevăr
universuri. În universul unic al lui Dumnezeu există sute de mii de alte universuri,
care sunt creaţiile acelor aspecte ale lui Dumnezeu care au ajuns la densitatea a 12-a.
Ca suflete individuale, multe din acele universuri vă stau la dispoziţie, pentru a le
explora.
Aşadar, cu alte cuvinte, suntem pur şi simplu fraţii şi surorile voastre mai mari
de pe cale, dacă doriţi să folosim această expresie. (În realitate noi suntem dincolo
de gen. Este o idee fără importanţă pentru noi, dar pentru voi poate fi utilă.) Ca fraţi
mai mari aflaţi pe cale, am creat multe lucruri minunate, în care voi să vă
transformaţi şi pe care să le experimentaţi, pe măsură ce evoluaţi spre noi, pe măsură
ce evoluaţi şi vă extindeţi nivelul de conştienţă. Există un număr infinit de universuri
care sunt disponibile pentru explorare, astfel că nu va trebui să vă îngrijoraţi
niciodată că veţi rămâne fără lucruri de explorat, întrucât învăţarea este un proces
110
continuu, chiar şi pentru noi. Aţi putea crede că ne-am încheiat procesul de învăţare,
dat fiind că suntem suflete de densitatea a 12-a. Nu este aşa. Învăţarea este un proces
nesfârşit, întrucât creşte şi evoluează, şi aceasta este frumuseţea sa. Aceasta este
măreţia sa.

Conceptele de Rai şi Iad


Sunt mulţi în planul vostru care cred că, pe măsură ce creşteţi în dimensiunile
mai înalte, veţi ajunge să vă plictisiţi, deoarece totul va fi, pur şi simplu, iubire şi
lumină. Seamănă cu conceptul de rai, unde eşti un înger care cântă la harpă şi stai pe
un nor. Evident, acesta este un concept extrem de limitat despre rai, şi într-adevăr,
dacă raiul ar însemna să stai pe nor şi să cânţi la harpă, în cele din urmă te vei
plictisi foarte tare şi vei face bucuros o excursie la focurile eterne ale iadului, pentru
că, cel puţin, diavolul ştie să dea o petrecere bună, nu-i aşa ?!
Desigur, majoritatea dintre voi ştiţi că raiul şi iadul sunt doar stări de
conştiinţă. Noi credem că iadul este o stare de conştiinţă destul de amuzantă, pentru
că, într-adevăr, dacă focurile iadului ard, atunci trebuie că vă ard vechile probleme.
Trebuie că ele vă purifică şi vă curăţă, astfel că, probabil, sufletele ar creşte mult mai
repede în iad decât în rai, unde tot ce se face este să învăţaţi un cântec nou la harpă
şi probabil să-l ajutaţi pe Sf. Petru să-i întâmpine pe cei nou-veniţi. În cele din urmă,
veţi rămâne fără nori pe care să staţi şi va trebui să creaţi nori şi harpe noi.
Să revenim la povestea noastră. Am simţit că această digresiune ar înveseli un
pic lucrurile. Acest medium ne-a spus că devenim un pic prea serioşi. În realitate,
seriozitatea este un concept fără sens pentru noi, dar, pentru că este atât de dificil să
descriem conştiinţa noastră în termeni pământeni, aceasta poate fi luată drept
seriozitate. Capacitatea voastră de a râde şi de a vă distra este foarte importantă şi vă
ajută să creşteţi ca suflete, astfel că sperăm să devenim mai puţin serioşi, în timp ce
continuăm să explorăm acest mijloc de comunicare.

Rolul vostru ca Dumnezei Creatori


Întorcându-ne la povestea evoluţiei, sufletele voastre au luat naştere la nivelul
7, iar spirala iniţială a evoluţiei a început tot acolo şi s-a deplasat în nivelele 8, 9, 10,
11 şi 12, exact în maniera în care cresc copiii voştri, de la stadiul de bebeluş, la cel
de adult complet funcţional. Aşadar, vă puteţi întreba: „Ce se întâmplă cu nivelele
de la 1 la 6? Unde îşi au ele locul în poveste?”
Nivelele de la 1 la 6 ale universului Creatorului nostru sunt tărâmurile
cunoscute ca dimensiunile exterioare ale Creaţiei, lumile exterioare ale manifestării.
Acestea sunt creaţiile Dumnezeului nostru Tată/Mamă şi, într-o anumită măsură, ele
sunt şi creaţiile Dumnezeilor Creatori şi ale sufletelor individuale, pentru că suntem
capabili cu toţii să creăm lumi exterioare, precum şi propriile lumi interioare,

111
înlăuntru. Voi, iubiţi Creatori, nu numai că aveţi ocazia, ca suflete, să exploraţi
tărâmurile exterioare ale Creaţiei – care au fost deja create de alte suflete care s-au
perindat înaintea voastră, dar şi voi sunteţi capabili să creaţi propriile voastre lumi
exterioare, în timp ce evoluaţi în densităţi mai înalte. Acesta este un proces perpetuu
de extindere şi expansiune.

Explorarea tărâmurilor exterioare


Vi s-a dat capacitatea de a explora cele 6 nivele de jos ale Creaţiei, care sunt
nivelele guvernate de liber arbitru, alegere individuală, sau alegere sufletească. Cu
alte cuvinte, sufletul vostru de densitatea a 7-a este liber să exploreze cele 6 nivele
de mai jos în orice moment sau loc, pentru că acestea sunt nivelele supuse liberului
arbitru.
Şi astfel, fiecare suflet a ales o anumită densitate în care să-şi înceapă
explorarea. Acum, teoretic (şi spunem teoretic pentru că nu există un alt cuvânt care
să descrie clar ideea) sunteţi liberi să alegeţi să vă începeţi explorarea, ca suflete
individuale, oriunde în aceste şase nivele ale Creaţiei. Teoretic, aţi putea merge de la
nivelul cinci la nivelul unu, la nivelul patru, la nivelul trei, la nivelul şase, la nivelul
doi, la nivelul patru, în mod aleator – dar numai teoretic.
Totuşi, atunci când aţi ales (cu mult timp în urmă) să exploraţi anumite
tărâmuri din cele şase niveluri mai joase ale Creaţiei, eraţi nepregătiţi pentru unele
dintre experienţele pe care le-aţi avut. Fiecare dintre cele şase niveluri pune la
dispoziţia sufletelor ceea ce se numeşte mecanism perceptiv, sau corp. Este un
dispozitiv creat de sufletul vostru cu ajutorul nostru, al Dumnezeilor voştri Creatori,
precum şi cu ajutorul altor suflete care locuiesc în nivelele de la 8 la 12. Cu ajutorul
fiinţelor din dimensiunile mai înalte aţi creat corpuri – mecanisme perceptive pentru
explorarea celor şase nivele de jos ale Creaţiei.
În dimensiunea a treia aveţi ceea ce se numeşte corp de densitatea a treia – o
formă animală biologică ce seamănă cu animalele, care sunt locuitorii naturali ai
densităţii a treia. Astfel, aţi venit într-un corp care este modelat după forma şi
funcţiile animalelor – acest organism uman. Atâta timp cât exploraţi densitatea a 3-a,
acest corp uman este vehiculul perfect pentru exprimarea de sine. El are toate
funcţiile animalului, plus nişte atribute suplimentare, care vă permit să rămâneţi
conştienţi de identitatea voastră, ca fiinţe de densitate mai înaltă.
Toate funcţiile acestui organism biologic de densitatea a 3-a sunt menite să vă
ajute să exploraţi, să percepeţi şi să interacţionaţi în densitatea a 3-a. Anumite funcţii
sunt menite să vă ajute să rămâneţi conectaţi cu sufletul vostru, aflat în densitatea a
7-a. De asemenea, în entitatea voastră biologică aveţi câteva funcţii care sunt menite
să interacţioneze cu densităţile a 4-a, a 5-a şi a 6-a, precum şi cu prima şi a 2-a
densitate. Vă puteţi imagina că oasele voastre şi mineralele aparţin primei densităţi,
iar materia organică din corpul vostru aparţine celei de-a 2-a, dacă doriţi.

112
Capacitatea mecanismului vostru perceptiv
Un mic procent din funcţiile corpului sunt menite să vă menţină conectaţi cu
celelalte densităţi. De aceea creierul vostru – centrul receptor principal din corpul
vostru – conţine facultăţile necesare pentru conectarea cu densităţile a 4-a, a 5-a, a 6-
a şi a 7-a, şi de aceea are o capacitate aproape infinită. Acest medium a dat de multe
ori, în învăţăturile sale, numărul „10 log 10 la puterea 98”, care poate fi scris şi „10
la puterea a 10-a la puterea 98”.
Acest număr reprezintă numărul de interconexiuni posibile prin care
informaţia poate curge într-un singur creier uman. Ne cerem scuze pentru că
repetăm învăţăturile mediumului, dar simţim că acest lucru este potrivit pentru ca
voi să înţelegeţi cât de mult sunteţi în stare să percepeţi, căci el a precizat că, dacă ar
fi să scrieţi de mână acest număr, folosind mărimea stiloului şi a hârtiei, înşiruirea de
zerouri de după 1 ar avea de câteva ori lungimea ecuatorului şi v-ar lua aproximativ
225.000 de ani ca să îl scrieţi!
Capacitatea aproape infinită a creierului a fost dată şi plasată în forma voastră
biologică pentru ca voi să nu daţi uitării sinele voastre din densităţile mai înalte.
Totuşi, în ciuda acestei capacităţi incredibile a creierului, nu aţi fost pregătiţi pentru
experienţa densităţii a 3-a şi aţi dat uitării legătura voastră cu sinele voastre din
densităţile mai înalte. Această experienţă a uitării este ceea ce numiţi căderea din
graţie, cauza originară sau păcatul originar.
Am simţit că aici îşi avea locul o reamintire a uimitorului vostru potenţial.

Dinamica percepţiei de densitate mai joasă


Experienţa densificării unei părţi din sufletul vostru, astfel încât să poată
experimenta densitatea a 3-a prin intermediul acestei entităţi biologice (corpul
vostru), a fost atât de traumatizantă, încât se pare că aţi fost prinşi în densitatea a 3-
a. Aţi început să credeţi că sunteţi un corp de densitatea a 3-a şi, mai târziu, pe
măsură ce v-aţi recâştigat o parte din conştienţă, aţi început să credeţi că sunteţi
corpul mental sau ceea ce numiţi ego-ul vostru – simţul sinelui vostru individual.
Majoritatea oamenilor voştri de ştiinţă cred că aveţi 3 componente ale sinelui:
corp, emoţie şi minte. Aveţi corpul vostru fizic, care percepe realitatea densităţii a 3-
a. Aveţi emoţiile voastre, care sunt receptorii sensibilităţii voastre, care creează
experienţa densităţii a 3-a, şi aveţi corpul mental, care formează imagini, idei,
concepte şi modele, şi care comunică folosind limbajul vostru verbal şi, în cele din
urmă, pe cel telepatic. Aţi ajuns să credeţi – majoritatea celor care vă aflaţi pe
Pământ – că toate acestea sunteţi voi. Un complex format din corp, emoţii şi minte,
pe care-l numiţi personalitate.

113
Când puneţi întrebarea „Cine eşti tu?” majoritatea dintre voi veţi răspunde
„Sunt o fiinţă umană care trăieşte pe Pământ, am această meserie şi am o familie”,
etc., iar acestea reprezintă identificarea voastră cu planul pământesc al existenţei.
Aceasta poate părea o trecere în revistă banală, dar face parte dintr-o metodă a
discursului nostru, astfel că vă rugăm să fiţi îngăduitori cu noi.

Reîntoarcerea la densitatea a 7-a


Au fost instalate diferite mecanisme pentru a vă permite să evoluaţi înapoi, în
afara stării voastre de prizonieri şi să vă recâştigaţi cunoaşterea de sine, ca suflete
individuale de densitatea a 7-a. Aveţi un proces de evoluţie care vă ia din densitatea
a 3-a – care le include pe prima şi pe a doua – şi vă duce înapoi în densitatea a 7-a.
Acesta este procesul pe care mulţi dintre voi îl numesc „reîntoarcerea acasă, la
esenţa sufletului vostru”. Unii dintre voi confundă densitatea a 7-a cu nivelul lui
Dumnezeu şi, astfel, spuneţi că vă reîntoarceţi acasă, la Dumnezeu.
Mulţi dintre voi identificaţi densitatea a 7-a cu nivelul a ceea ce numiţi
Grădina Edenului, sau nivelul paradisului vostru originar, căminul vostru originar,
astfel că seamănă cu reîntoarcerea la un loc minunat, pe care vi-l aduceţi aminte din
memoria voastră ancestrală. Este asemănător cu revenirea de după cădere, care de
fapt este o expresie mai exactă, pentru că, într-un fel, este exact acest lucru –
recuperarea şi reîntoarcerea din cădere. Totuşi, atunci când vă întoarceţi, veţi avea
mult mai multă conştienţă decât atunci când aţi început – veţi avea experienţa
lumilor exterioare.
Voi, ca suflete individuale aţi ales să exploraţi lumile exterioare. Aţi fost prinşi
în ele, iar acum vă găsiţi drumul înapoi în densitatea a 7-a – nivelul sufletului vostru.
Odată ce vă găsiţi drumul înapoi, veţi avea posibilitatea să ieşiţi şi să exploraţi încă o
dată tărâmurile exterioare, sau să continuaţi pe spirala evolutivă până la densitatea a
12-a, unde veţi deveni Dumnezei Creatori – în realitate, nu numai ca potenţial.
Unii dintre voi vor alege să devină ghizi spirituali, cum îi numiţi voi, ai celor
prinşi în densităţile mai joase. Ca să faceţi acest lucru, veţi lua un procent sau o
porţiune a energiei voastre sufleteşti şi o veţi proiecta înapoi în lumile de densitate
mai joasă, dar nu veţi avea un mecanism biologic perceptiv pentru lumile mai joase.
Pur şi simplu veţi funcţiona ca fragmente ale energiei sufletului – care este un alt
nume dat ghizilor spirituali neîntrupaţi. Aveţi diferite aspecte ale sufletului vostru,
numite fragmente, despre care vom discuta în secţiunea următoare. Vom intra mai
mult în mecanica a ceea ce numiţi fragmentarea sufletului şi (re)integrarea
sufletului.
Am introdus ideea de diviziune a sufletului în Capitolul 1. Acum ne vom
extinde discuţia, ca să includem şi alte tipuri de diviziune şi fragmentare. Înainte de
aceasta, permiteţi-ne să rezumăm ceea ce am spus până acum.

114
Mai multe analogii ale procesului de creaţie
Dumnezeu/Dumnezeiţa/Tot Ceea Ce Este, sau cum doriţi să spuneţi, s-a decis
că vrea să experimenteze propria sa Creaţie, astfel că a creat ceea ce numim suflete
individuale, sau aspecte individuale ale Sieşi, pentru a explora universul. Acest
proces poate fi asemuit cu a da naştere bebeluşilor individuali umani. Aceste suflete-
bebeluşi au apărut din Dumnezeu şi au devenit entităţi de densitatea a 7-a, iar
acestor entităţi de densitatea a 7-a li s-a dat să aleagă. Puteau explora cele 6 niveluri
mai joase ale Creaţiei sau puteau evolua înspre stadiul de suflete-părinţi (ar trebui să
le numim suflete mature), mergând direct din densitatea a 7-a în a 12-a, printr-un
proces numit spirala ascendentă a evoluţiei. Într-un anumit punct al acestui proces,
ele devin la fel ca părinţii lor – Dumnezei Creatori. În acel punct, ele ar putea repeta
ciclul, dând naştere altor suflete care, la rândul lor, ar putea evolua şi care, la rândul
lor, ar putea da naştere etc., continuând procesul.
La fel cum copiii voştri pământeşti pot pleca în tabere de vară atunci când
ating o anumită vârstă – probabil merg an de an, timp de un anumit număr de ani –
tot aşa şi sufletele voastre pot alege să meargă în densităţi mai joase pentru a
explora, iar apoi să se întoarcă şi să povestească Părinţilor lor experienţa avută în
cadrul Creaţiei exterioare (tabăra de vară). Cu alte cuvinte, puteţi povesti Părinţilor
voştri cosmici experienţa voastră în densităţile joase, atunci când vă reîntoarceţi la
căminul vostru din densitatea a 7-a.
Atunci când aţi fost prinşi în densităţile mai joase, a fost necesară crearea unor
facilităţi educaţionale de corecţie, la fel cum în lumea voastră aveţi centre de
învăţare recuperatorie pentru cei care au devenit handicapaţi intelectual.
În realitate, cu toţii (după experienţa voastră din densitatea a 3-a) aţi devenit
handicapaţi intelectual. Nu aţi mai putut să funcţionaţi ca suflete de densitatea a 7-a
pe deplin conştiente, astfel că aţi avut nevoie de instrumente de învăţare
recuperatorie. Unul dintre aceste instrumente, detaliat în Capitolul 2, este ceea ce
numiţi roata reîncarnării. Acest instrument de învăţare vă permite să vă
fragmentaţi, în mod repetat, o porţiune din sufletul vostru, în corpuri fizice, pentru a
vă continua explorarea densităţii a 3-a, până când aţi evoluat suficient de mult, încât
să vă mutaţi în densitatea a 4-a. Apoi, procesul continuă într-o manieră uşor diferită
şi vă creaţi corpuri de densitatea a 4-a, care, în esenţă, sunt la fel ca şi corpurile de
densitatea a 3-a, cu excepţia faptului că intelectul şi funcţiile psihice/intuitive sunt
mai dezvoltate.
Ne dăm seama că repetăm o învăţătură anterioară, folosind cuvinte uşor
diferite, dar acest lucru este intenţionat.

Evoluţia de la densitatea a 3-a la a 7-a


Ca să spunem altfel, voi creaţi corpuri de densitatea a 3-a ca să experimentaţi

115
lumile de densitatea a 3-a, până când evoluaţi suficient de mult, încât sunteţi capabili
să creaţi corpuri de densitatea a 4-a, ca să exploraţi lumi de densitatea a 4-a ş.a.m.d.,
până când evoluaţi înapoi la nivelul 7.
Acum, în realitate este mai complex de atât, pentru că, atunci când atingeţi
densitatea a 5-a, nu vă mai aflaţi în roata reîncarnării. Atunci vă aflaţi pe spirala
înălţării. Când atingeţi densitatea a 5-a, nu mai este nevoie să vă abandonaţi
entitatea biologică, ci pur şi simplu o puteţi modifica direct, astfel încât ea să
perceapă nivelele densităţilor a 5-a, a 6-a şi, într-o anumită măsură, densitatea a 7-a.
Astfel, procesul este un pic modificat de îndată ce ajungeţi în densitatea a 5-a.
În a 5-a densitate aveţi ceea ce se numeşte corpuri de lumină eterică, care sunt
vehicule proiectate anume pentru experimentarea densităţii a 5-a. Vehiculele voastre
de densitatea a 5-a sunt puţin mai robuste şi mai stabile decât corpurile voastre de
densităţile a 3-a şi a 4-a, şi pot să se menţină oricât de mult în cadrul curentelor
temporale ale densităţilor mai joase. Vehiculul vostru de densitatea a 5-a este
capabil să exploreze densitatea a 4-a şi, într-o anumită măsură, densitatea a 3-a, fără
să fie nevoie să fie abandonat în mod repetat. Roate reîncarnării este, în esenţă, un
instrument de învăţare pentru sufletele de densităţile a 3-a şi a 4-a.
Este un pic mai uşor să funcţionaţi în corpuri de densităţile a 5-a şi a 6-a,
pentru că nu este nevoie să vă bazaţi pe trucuri mecanice pentru a zbura prin aer sau
pentru a conduce un vehicul pe suprafaţa planetei voastre. Vehiculele voastre 5D nu
degenerează, pentru că ele nu mai sunt supuse legii entropiei, sau ciclului decăderii
lumilor exterioare.

Opţiunea de întoarcere în lumile mai joase


după atingerea densităţii a 7-a
Odată ce aţi învăţat tot ce doriţi să învăţaţi în timp ce vă aflaţi în densităţile a
5-a şi a 6-a, vă veţi întoarce în densitatea a 7-a şi, în acel punct, aveţi de luat o
decizie.
Vreţi să vă întoarceţi şi să exploraţi şi alte lumi exterioare? Vreţi să vă
întoarceţi în lumile exterioare special pentru a ajuta sufletele care evoluează acolo –
pe post de ghizi spirituali – prin fragmentarea unei părţi din voi înşivă? Atunci când
fragmentaţi o parte din voi înşivă în acest mod, aveţi la îndemână câteva opţiuni :
(1) Vă puteţi oferi să fiţi ghidul spiritual principal al unui suflet aflat în
evoluţie, sau
(2) Puteţi deveni ceea ce se numeşte spirit liber şi să migraţi de la un suflet la
altul, oferind asistenţă acolo unde este necesar, sau
(3) Puteţi alege să veniţi înapoi la întrupare, dar nu sunteţi obligaţi de legile
karmei, ci sunteţi pur şi simplu voluntari, care aţi ales să vă întrupaţi într-unul dintre
tărâmurile mai joase pentru a oferi asistenţă din acea stare, şi nu din lumile
spirituale.

116
Astfel, aveţi câteva opţiuni în acest punct. Unii dintre voi vă aflaţi în categoria
numărul 3. V-aţi întors cel puţin o dată la nivelul sufletului vostru în densitatea a 7-a
şi apoi v-aţi oferit voluntar să vă întoarceţi în lumile de densitate mai joasă, pentru a
oferi asistenţă altor suflete de densitatea a 3-a, în trezirea către sinele lor de
densitatea a 7-a.
În acest moment, pe Pământ aveţi, de asemenea – fie că îi numiţi copii indigo,
de cristal sau curcubeu – suflete de densitatea a 7-a, care au venit în planurile şi
dimensiunile voastre anume pentru a ajuta sufletele să evolueze în densităţile a 4-a şi
a 5-a. Aceşti copii au venit prin procesul de încarnare – prin densificarea unei
porţiuni din ei înşişi, direct sub formă de entităţi biologice – pentru a ajuta Pământul.

Evoluţia sistemelor planetare


Se întâmplă ca Pământul însuşi să treacă printr-un proces evolutiv, deoarece
creaţia din lumile exterioare evoluează şi creşte la fel ca şi sufletele individuale.
Lumile exterioare nu sunt statice. Pe măsură ce creaţia exterioară creşte şi
evoluează, nivelele de densitate ale lumilor exterioare se schimbă. Lumile voastre de
densitatea a 3-a se transformă, până la urmă, în lumi de densitatea a 4-a. Lumile
voastre de densitatea a 4-a se vor transforma, prin evoluţie, în lumi de densitatea a 5-
a. Tot timpul sunt create lumi noi de densitatea a 3-a. În a 3-a densitate, în acest caz,
includem şi densităţile 1 şi 2, pentru că veţi descoperi că o lume de densitatea 1 va
dezvolta viaţă vegetală şi va deveni densitatea a 2-a şi, în timp, o lume de densitatea
a 2-a va dezvolta viaţă animală şi va deveni densitatea a 3-a, astfel că planetele şi
sistemele solare noi evoluează înspre densitatea a 3-a, la fel cum a făcut şi Pământul
vostru, în urmă cu multe sute de milioane de ani.
Odată ce o planetă evoluează în densitatea a 3-a, ea este capabilă să primească
suflete umane în aceste corpuri de densitatea a 3-a, în care locuiţi acum. Acum,
unele suflete vor alege să fragmenteze o porţiune din ele însele sub forma
mineralelor şi plantelor, care trăiesc în prima şi a 2-a densitate. Totuşi, procesul de
evoluţie de la prima la a 2-a densitate, precum şi cel de evoluţie de la densitatea a 2-
a la a 3-a este puţin diferit de cel prin care se trece de la densitatea a 3-a la a 4-a şi
de la 4-a la a 5-a. El necesită ca o fărâmă din spirit să se extragă din prima sau din a
2-a densitate şi să fuzioneze cu o bucată mai mare a sa, înainte ca bucata mai mare
să se poată încarna într-un tărâm de densitatea a 3-a sau a 4-a.
Acest fapt ridică întrebarea dacă un animal poate reveni ca om sau dacă un
om poate reveni ca animal, iar răspunsul la aceasta este da, dar nu prin reîncarnare.
Este un proces diferit şi este întreprins foarte rar, pentru că, în majoritatea cazurilor
în care un suflet a decis să exploreze prima şi a 2-a densitate, el nu se mai întoarce
să exploreze acele tărâmuri la nesfârşit. Procesul real al densificării sufletului în
prima sau a doua densitate este prea complicat ca să îl abordăm în acest moment. Ne
cerem scuze. Este necesar să ne concentrăm atenţia la densităţile a 3-a, a 4-a şi a 5-a,

117
pentru că acestea sunt tărâmurile pe care aţi decis să le exploraţi în acest moment, ca
suflete individuale.

Înălţarea Mamei Pământ


Deci, ce se întâmplă pe Pământul vostru? În aceste vremuri, Pământul vostru
se află în tranziţia spre starea de densitatea a 4-a. El devine o lume de densitatea a 4-
a şi, aproximativ după anul 2030 în linia voastră temporală, planeta voastră va fi
desemnată, în mod oficial, lume de densitatea a 4-a. Sufletele care doresc să
experimenteze planeta Pământ se vor încarna exclusiv în entităţi biologice de
densitatea a 4-a.
Acum, vă puteţi întreba care este diferenţa dintre o entitate de densitatea a 3-a
şi una de densitatea a 4-a? Un umanoid biologic de densitatea a 3-a este, în primul
rând, un animal în formă umană. Cea mai mare parte a conştiinţei unui umanoid de
densitatea a 3-a este de natură animală, deşi forma fizică umană este puţin mai
rafinată decât majoritatea animalelor de pe planeta voastră. Conştiinţa unui om de
densitatea a 3-a, în principal, evoluează conform ideilor de procreaţie, supravieţuire,
competiţie, instinct etc. Mintea unui umanoid de densitatea a 3-a nu este dezvoltată
complet, deşi ea poate funcţiona suficient de bine, încât să creeze unele aparenţe de
comportament civilizat.
O fiinţă umană de densitatea a 4-a este un suflet în forma umană asemănătoare
cu cea de densitatea a 3-a, cu excepţia faptului că mintea este mult mai aproape de
dezvoltarea completă. Acest umanoid de densitatea a 4-a este conştient de sine ca şi
conştiinţă, ca forţă creativă şi înţelege că propria sa conştiinţă creează percepţia sa
asupra realităţii şi, astfel, este un creator conştient care trăieşte în planul Pământului.
Acum, deoarece densităţile a 3-a şi a 4-a sunt asemănătoare, umanoidul de
densitatea a 4-a poate interacţiona cu umanoizii de densitatea a 3-a, precum şi cu
alte fiinţe de densitatea a 3-a – câini, pisici, oi, capre etc. – şi, atât oamenii de
densitatea a 3-a, cât şi cei de densitatea a 4-a pot interacţiona, într-o anumită măsură,
cu plantele din densitatea a 2-a.
În cele din urmă, Pământul va deveni o planetă de densitatea a 5-a, dar va trece
foarte multă vreme până când se va întâmpla acest lucru. Totuşi, unii dintre voi vor
alege să se mute în corpuri de lumină eterică de densitatea a 5-a şi, odată ce faceţi
aceasta, veţi avea opţiunea să exploraţi lumi de densitatea a 5-a, sau puteţi alege să
rămâneţi împreună cu Pământul şi să-l ajutaţi în viaţa şi procesele sale de densitatea
a 4-a.
Dacă vă aflaţi într-un corp uman de densitatea a 4-a, aveţi opţiunea să vă
reîncarnaţi într-o altă lume de densitatea a 4-a decât Pământul. Majoritatea dintre voi
veţi alege să rămâneţi împreună cu Pământul şi nu să mergeţi pe alte planete, astfel
că, fie vă veţi „recicla” forma fizică prin procesul de reîncarnare şi vă veţi naşte pe
Pământ în alt corp de densitatea a 4-a, fie veţi ieşi din roata reîncarnării şi veţi

118
merge direct pe spirala înălţării – caz în care vă veţi transforma, în mod direct,
corpul actual şi veţi rămâne împreună cu Pământul. Puteţi alege, de asemenea, să
exploraţi alte lumi de densitatea a 5-a. Ca entitate de densitatea a 5-a, puteţi
interacţiona cu lumi şi suflete de densitatea a 4-a, dar, în majoritatea cazurilor,
comunicarea voastră cu sufletele de densitatea a 3-a va fi limitată, din cauza
incapacităţii lor de a percepe şi de a înţelege densitatea a 5-a.
Din cauza diferitelor dificultăţi, inerente, din cadrul lumilor de densitatea a 3-a
şi a riscului de a rămâne prizonier atunci când vizitaţi o lume de densitatea a 3-a,
sunt rare cazurile în care sufletele de densitatea a 5-a se reîncarnează în lumi de
densitatea a 3-a pentru a oferi asistenţă. Riscul de a rămâne prizonier încă o dată în
mediul înconjurător de densitatea a 3-a este destul de mare.
Pământul este o excepţie de la dezvoltarea normală a planetelor. Din cauza
faptului că el se mută în tărâmurile de densitatea a 4-a, există suflete care vin în
acest moment în planul Pământului din densităţi foarte înalte, printre care se află
copiii indigo, de cristal, curcubeu şi dragon. Ei ştiu că Pământul este pe punctul de a
se muta în densitatea a 4-a şi vor să facă parte din această experienţă. Ei vor să ajute
alte suflete la mutarea în densităţile a 4-a şi a 5-a şi, astfel, s-au oferit voluntari să
vină pe Pământ în aceste vremuri.
Este un moment unic pentru Pământ. Există numai câteva planete în galaxia
voastră care trec printr-un proces asemănător în acest timp. Unii dintre învăţătorii
voştri au sugerat că există 12 asemenea planete în Calea Lactee. În realitate, există
circa 123 de care ştim noi, care trec prin procese similare cu ale Pământului. Dacă
luaţi în calcul că există milioane de planete cu viaţă inteligentă în galaxia voastră,
atunci acesta este un număr foarte mic şi, astfel, într-adevăr, ceea ce se întâmplă pe
Pământ este foarte special.

Încheierea Karmei
Este posibil să încheiaţi toate înţelegerile karmice într-o singură viaţă – chiar
şi în cea în care vă aflaţi acum. Karma, care a mai fost numită „treburi neterminate”
de către cei care doresc să simplifice ideea, este un proces în care un suflet nu
încheie o lecţie într-o perioadă biologică dată. În cadrul densităţii a 3-a, corpurile
voastre fizice nu au evoluat suficient de mult încât să se elibereze de entropie şi de
decădere, astfel că, în momentul în care corpul vostru fizic moare, orice lecţie care
nu a fost încheiată în timpul acelei vieţi este dusă mai departe, în vieţile viitoare, sub
formă de karma. Ele sunt purtate de ceea ce numiţi corp cauzal, de la o viaţă la alta,
iar amintirile sau „imprimările” sunt redepozitate în entitatea biologică a vieţii
următoare şi sunt re-codate în corpurile eteric şi astral ale viitoarei entităţi biologice.
(Puteţi, de asemenea, să acumulaţi şi să echilibraţi karma pe parcursul unei anumite
vieţi.)
Astfel, în viaţa prezentă, sufletul are ocazia să îşi încheie lecţiile care au fost

119
începute în vieţi anterioare. Acest proces poate continua pe parcursul a câte vieţi este
necesar, până când sufletul a învăţat tot ce a dorit să înveţe despre acele situaţii,
experienţe şi evenimente particulare.
Atunci când toate lecţiile despre toate diferitele aspecte ale densităţilor a 3-a şi
a 4-a au fost învăţate, spre satisfacţia sufletului, acesta atinge o stare în care este
liber de karma, dat fiind că s-a eliberat de sau şi-a rezolvat toată karma.
Din cauză că majorităţii sufletelor le ia mai mult de o viaţă ca să înveţe
lecţiile, ele acumulează karma. Dar nu este absolut necesar ca acest lucru să se
întâmple. Sufletele din densităţile mai joase pot alege să-şi trăiască viaţa într-o astfel
de manieră, încât să nu acumuleze lecţii neînvăţate. Unui suflet nu i se impune să-şi
încheie karma trecută, de la o viaţă la alta. În majoritatea cazurilor, sufletele nu sunt
suficient de evoluate încât să ştie cum să-şi rezolve lecţiile, sau cum să le înveţe pe
toate într-o singură viaţă.
În rare cazuri, unele suflete vin în densitatea a 3-a şi învaţă tot ce au de învăţat
într-o singură viaţă, şi nu duc karmă deloc cu ele în încarnarea următoare.
Ideea că un suflet trebuie să se încarneze mereu şi mereu pentru a învăţa o
lecţie a sufletului nu este chiar un concept exact. Majoritatea sufletelor nu vor să
abandoneze o lecţie înainte de a fi învăţată, pentru că acest lucru contrazice însuşi
scopul pentru care au venit în această densitate, în primul rând. Atunci când un
suflet alege să exploreze o anumită densitate, el nu vrea să se simtă incomplet. Dacă
nu a adunat toate experienţele sufleteşti pe care le doreşte, atunci va alege, în mod
voluntar, să vină înapoi pentru a re-experimenta şi a continua aceste lecţii.
Poate părea că un suflet este prizonier în roata karmei când, de fapt, în esenţă,
nu este prizonier, ci mai degrabă nu vrea să-şi abandoneze lecţiile sufletului înainte
de a le învăţa pe deplin. Aici este un pic de înţelegere greşită, adoptată de către
multe dintre religiile voastre orientale, care spun că trebuie să plăteşti pentru karma
din trecut.
Cu alte cuvinte, dacă ai făcut ceva ce ai regretat într-o viaţă anterioară, atunci
– conform anumitor religii – va trebui să suferi pentru asta, în această viaţă.
Aceasta este o formă sofisticată de vinovăţie care, în multe feluri, depăşeşte
formele de vinovăţie practicate în religiile voastre occidentale. În religiile
occidentale, cei vinovaţi aspiră la rai şi se tem de iad, în timp ce, în religiile
orientale, pe cei vinovaţi îi aşteaptă mult mai multe vieţi de iad. În această privinţă,
nu vedem un avantaj al religiilor orientale asupra celor occidentale. Ele sunt la fel de
eronate în percepţiile lor.
În secţiunea următoare vom vorbi despre un alt motiv pentru care sufletele
rămân în roata reîncarnării. Aceasta implică ideea de fragmentare. Dacă aspectele
şi fragmentele unui suflet nu sunt integrate, ci, dimpotrivă, sunt împrăştiate şi
separate, un asemenea suflet poate să nu aibă suficientă energie pentru a ajunge pe
spirala înălţării.
Cea mai mare parte a discuţiei noastre de până acum a fost despre progresul
sufletului în timp liniar. Înainte de a discuta despre fragmentare şi (re)integrare, să
120
explorăm ideea de timp simultan.

Conştienţa simultană a densităţilor mai înalte şi mai joase


Este posibil să fii iluminat pe deplin şi să trăieşti în această lume, în acelaşi
timp. De asemenea, este posibil să te afli, simultan, în densităţile mai înalte, în timp
ce experimentezi densităţile mai joase.
Întrucât tot ceea ce înseamnă timp este, în esenţă, acum, voi le trăiţi pe
amândouă, pentru că în cadrul de percepţie neliniară pe care o puteţi experimenta,
totul se întâmplă deodată în Creaţie. Dintr-o perspectivă mai înaltă, nu există timp
liniar. În afara timpului liniar, sunteţi totalitatea lui Dumnezeu care se
experimentează pe sine ca segmente individuale – suflete individuale. Cele 12
aspecte ale fiinţei voastre, de la Sinele Dumnezeiesc de densitatea a 12-a, până la
mineralele de densitatea întâi din corpul vostru, experimentează simultan totalitatea
Creaţiei. Dar, în cadrul timpului liniar, sufletele voastre adună cunoaştere pe măsură
ce se înalţă în nivelele de percepţie.
Deoarece vă aflaţi în mişcare, crescând şi evoluând, atunci când alegeţi să vă
mişcaţi de la densitatea a 7-a la densitatea a 8-a – la ceea ce se numeşte nivelul
suprasufletului – veţi fi capabili să trimiteţi fragmente din voi în densităţile mai
joase, pentru a experimenta simultan diferite aspecte ale acelor tărâmuri.
Pe măsură ce mergeţi în densităţile a 9-a, a 10-a, a 11-a şi a 12-a, voi
„deveniţi” din ce în ce mai „ai Creaţiei” şi sunteţi capabili să vă experimentaţi
simultan pe voi înşivă, sub forma mai multor fiinţe deodată. În esenţă, sunteţi
totalitatea lui Dumnezeu, experimentând simultan întregul Creaţiei. Acest proces
este cunoscut sub numele de „adunare a sufletelor sub formă de ciorchini49” şi se
află dincolo de orizontul acestei cărţi.

Cum se accesează diferitele dimensiuni ale universului


Ca să vă ajutăm să înţelegeţi saltul prin care treceţi, vom discuta acum despre
cum sunt construite diferitele densităţi şi dimensiuni ale universului. Promitem să
folosim o terminologie uşor de înţeles, pe măsură ce ne aventurăm mai departe în
această arenă. Nu vom detalia nivelele individuale, pentru că acest subiect este
prezentat în alte cărţi, printre care se află şi „Viaţa pe muchie de cuţit”. De fapt,
discuţia îşi va concentra atenţia asupra modului cum să vă mişcaţi între diferite
densităţi şi dimensiuni.
Aşa cum am mai afirmat anterior, există portaluri între dimensiunile
universului Creatorului nostru, care au diferite denumiri pământeşti, incluzând aici

49
„soul clustering”, în lb. engleză.
121
porţi stelare, portaluri, vortexuri50, mini-găuri-de-vierme etc. Aceşti termeni nu
înseamnă exact acelaşi lucru. De exemplu, un vortex nu implică neapărat existenţa
unui portal sau a unei porţi stelare. Un vortex este mai curând o zonă concentrată de
energie electromagnetică (EM) – de obicei acolo unde se intersectează două sau mai
multe linii EM – şi apare numai atunci când energia EM este configurată într-un
anumit mod, încât aveţi un dispozitiv sau zonă capabilă să asigure un salt
dimensional.
Aveţi un termen, folosit de unii dintre matematicienii şi fizicienii voştri mai
avansaţi, numit „punctul zero”. Acesta se referă la punctul exact de echilibru dintre
polarităţile unui câmp EM sau, mai exact, la punctul în care polaritatea dispare sau
devine inexistentă, în esenţă.
La punctul de polaritate zero se formează o poartă stelară, un portal sau o
mini-gaură-de-vierme, care conectează dimensiunea a 3-a cu alte dimensiuni. Ţineţi
minte că aceasta este o explicaţie extrem de simplificată.
Alt mod de a spune acest lucru este că universul vostru tridimensional este
construit din câmpuri EM polarizate, care se suprapun unul peste altul, într-un mod
care creează continuitate în cadrul timpului/spaţiului 3D.
Desigur, aveţi şi forţele gravitaţionale şi nucleare, dar acestea au de a face mai
mult cu afinitatea obiectelor şi a nivelurilor de conştiinţă existente în timpul/spaţiul
vostru 3D, şi mai puţin cu modul în care timpul/spaţiul vostru 3D interfaţează cu alte
dimensiuni ale Creatorului nostru.
Veţi descoperi că universul Creatorului nostru este creat folosindu-se câteva
configuraţii energetice, pe care le numim geometrii sacre. Definiţia noastră a
geometriei sacre este chiar aceasta: „Configuraţiile energetice ale Creatorului şi ale
Creaţiei manifestate”.
Veţi observa cum configuraţiile de bază evidente – cel puţin pentru voi, în
timpul/spaţiul vostru 3D – sunt cercul, spirala şi diferite derivate ale triunghiului.
Pătratul, pe care îl vedeţi adesea în stilul vostru de viaţă artificial51, acţionează ca
bază sau fundaţie pentru formele triunghiulare, cum ar fi baza unei piramide.
Pătratul este cea mai densă şi mai stabilă dintre forme şi reprezintă o stare de
stagnare, atunci când sufletele se află în repaus în energia pătratului. Cercul, pe de
altă parte, reprezintă punctul de fluiditate maximă, aceasta este forma tuturor
structurilor pe măsură ce ele se apropie de o singularitate. Singularitatea este, de
fapt, uşa sau portalul dintre dimensiuni. În punctul exact al singularităţii vă aflaţi în
vid – sau Creaţia nemanifestată.
Vă puteţi imagina aceasta ca „punctul din Mintea lui Dumnezeu”, la care se
referă unii dintre învăţătorii voştri. Întregul univers a început ca un punct în Mintea
lui Dumnezeu, iar apoi s-a expandat şi s-a extins pe sine (în maniera pe care oamenii
voştri de ştiinţă o numesc „Big Bang”), până când tot ceea ce vedeţi şi experimentaţi

50
„vârtejuri”.
51
tehnologic (creat de mâna omului).
122
a fost adus în manifestare.
Configuraţiile geometrice care există între pătrat şi cerc, sau între dimensiunea
de bază şi singularitate sunt şi frumoase, şi complexe. Dacă formele sunt divergente
– ceea ce înseamnă că ele emană dintr-un punct şi cresc ca mărime şi întindere –
atunci se formează sau devine mai evident un tărâm dimensional. Dacă formele
converg (aceasta însemnând că se diminuează ca mărime şi întindere), atunci ele se
îndreaptă spre singularitate şi, astfel, se apropie de punctul de salt dimensional, în
pregătirea pentru înălţare sau coborâre de-a lungul continuum-ului dimensional.
Unul dintre cele mai simple exemple, care implică cele spuse mai sus, este
tetraedrul, sau o structură piramidală în care cele două piramide au bazele lipite una
de alta, formând un obiect similar cu un diamant tăiat şi şlefuit, cu opt feţe. La baza
fiecărei piramide este pătratul – cea mai stabilă parte a obiectului. Atunci când un
suflet experimentează energiile unui pătrat, el sau ea este complet solidificat/ă în
dimensiunea care este formată de către tetraedru. (Notă: Puteţi avea şi o piramidă
triunghiulară – o piramidă cu bază triunghiulară – dar un asemenea obiect este mai
puţin stabil decât o piramidă cu patru laturi, în majoritatea cazurilor.)
La vârf, sau apexul pietrei unghiulare din vârful fiecărei piramide ce formează
tetraedrul, aveţi singularitatea (poarta stelară sau portalul), care permite sufletului să
se mişte dintr-o dimensiune într-alta. În exemplul tetraedrului, puteţi avea o
piramidă orientată în sus (ascendent) şi una orientată în jos (descendent). Vârful
piramidei de sus reprezintă poarta stelară sau portalul care este accesat pentru
deplasarea într-o dimensiune mai înaltă. Vârful piramidei de jos reprezintă poarta
stelară sau portalul care este accesat pentru a merge într-o dimensiune mai joasă.
(Desigur, aici „sus” şi „jos” nu au nimic de-a face cu direcţiile.)
Dacă puteţi vizualiza peste tot în univers tetraedre puse unul peste altul, atunci
aveţi cele mai fundamentale concepte despre modul în care sunt construite şi
accesate dimensiunile. Unii dintre oamenii voştri de ştiinţă au postulat corect că
găurile negre sunt portaluri între dimensiuni, iar mulţi şi-au reprezentat în minte
ideea de a călători spre centrul galaxiilor şi de a trece prin găurile negre, în speranţa
de a intra într-un alt univers sau tărâm.
E nevoie să facem diferenţa între găurile negre, care se află în centrul
majorităţii galaxiilor, şi mini-găurile negre şi mini-găurile-de-vierme care există
pretutindeni în timpul/spaţiul 3D. Găurile negre masive, care există în centrul
diferitelor corpuri cereşti – cum ar fi galaxiile, ciorchinii de quasari şi gazele
interstelare – reprezintă legături între acest univers local şi alte universuri, sau ceea
ce a fost numit „universuri paralele”. Mini-găurile negre şi mini-găurile de vierme –
care există în număr foarte mare în aşa numitele timp şi spaţiu obişnuite – sunt
porţile stelare şi portalurile care vă permit să călătoriţi între dimensiunile acestui
univers local. Deşi există similitudini între mini-găurile negre şi găurile negre
masive, nivelele pe care le accesează fiecare dintre ele sunt foarte diferite.
În plus faţă de configuraţiile energetice geometrice bazate pe triunghi, aveţi
diferite derivate, printre care se află octaedrele, icosaedrele, dodecaedrele,
123
duododecaedrele etc. Nu vom intra în amănuntele acestor forme acum, întrucât
puteţi găsi exemple ale lor pe internet.
Spirala este o formă extraordinară în construcţia cosmosului. Veţi descoperi
cum conceptul de timp – la fel ca şi ideea de evoluţie, precum şi construcţia tuturor
formelor de viaţă – se bazează pe spirală. Deşi nu este în totalitate exact, vă puteţi
imagina că triunghiurile, piramidele, tetraedrele, icosaedrele, dodecaedrele,
pătratele, cercurile şi singularităţile fac parte din Creaţia neanimată, sau reprezintă
cărămizile de bază ale universului, în timp ce vă puteţi imagina că spirala, împreună
cu fractalii şi modelele sale asociate sunt cărămizile animate ale vieţii, care există în
cadrul structurii de bază, neanimate, a universului.
O altă modalitate de a vă gândi la acest aspect este de a introduce conceptul de
impuls52, sau viteză unghiulară. Toate formele animate din univers au, într-o anumită
măsură, un impuls, sau mişcare a conştiinţei şi formei, în cadrul structurii relativ
statice a universului de bază. Spiralele se formează atunci când obiectele sunt rotite
sau mişcate printr-un câmp EM. Deşi gravitaţia şi forţele nucleare au, din punct de
vedere tehnic, forma de spirală (atunci când sunt examinate în mare profunzime şi
cu instrumentele adecvate), cel mai evident câmp de energie care acţionează asupra
obiectelor este câmpul EM.
Dumnezeu este format atât din neschimbare eternă, cât şi din mişcare continuă
(conştiinţă). Conştiinţa, în timp ce traversează forma de bază statică, neschimbătoare
a universului, creează modele de energie spiralate sau fractale în cadrul acestui strat
(aspectul neschimbător al lui Dumnezeu). Oamenii voştri de ştiinţă numesc această
bază, sau strat, „condensatul Bose-Einstein”.
Când temperaturile se apropie de ceea ce numiţi zero absolut, descoperiţi
starea statică a universului. La zero absolut încetează orice mişcare şi aveţi starea
pură, neschimbătoare a esenţei primordiale a lui Dumnezeu. Veţi descoperi că
această stare apare şi în punctul exact al singularităţilor, care există în număr infinit
în universul Creatorului. Totodată, veţi descoperi că zonele de punct zero, de
absolută neutralitate între polarităţile unui câmp EM sunt, de asemenea, puncte de
neschimbare statică în Mintea lui Dumnezeu.
Până acum am discutat despre cel puţin trei căi de a accesa aspectul etern,
neschimbător al Creatorului:

1. Prin îndepărtarea tuturor elementelor termodinamice dintr-o regiune din


spaţiu, astfel creând temperatura zero absolut – aceasta însemnând nicio mişcare de
particule sau de conştiinţă, o stare numită „condensatul Bose-Einstein” de către unii
fizicieni,
2. Prin deplasarea de-a lungul laturilor convergente ale unei structuri de tip
piramidal, în singularitatea care se află în vârf sau în piatra unghiulară din vârful
structurii – care, în esenţă, înseamnă intrarea în mini-găurile negre şi mini-găurile de

52
„momentum”, în lb. engleză (tehnic, ar fi vorba de „momentul unghiular al unei forţe”).
124
vierme care există în timpul/spaţiul 3D, şi
3. Prin intrarea în punctul de neutralitate exactă între polarităţile unui câmp
EM, în zona numită „punctul zero” de către unii dintre oamenii voştri de ştiinţă.

Este important să vă reamintim, dragi Creatori, că indiferent cum accesaţi


acest aspect etern, neschimbător al lui Dumnezeu, în esenţă vă aflaţi în acelaşi punct,
dincolo de tot ce înseamnă spaţiu şi timp. Fie că treceţi printr-o mini-gaură neagră
într-o galaxie aflată la miliarde de ani lumină depărtare de Calea Lactee, fie că
intraţi prin punctul zero al unui câmp EM în propriul vostru laborator de pe Pământ,
fie că vă construiţi o piramidă în camera de zi şi învăţaţi cum să activaţi piatra
unghiulară de asemenea manieră, încât să treceţi prin singularitate şi, mai departe, în
următoarea dimensiune – în punctul singularităţii sunteţi în acelaşi punct în care vă
aflaţi şi în acea galaxie îndepărtată. Fiecare punct din Mintea lui Dumnezeu este
acelaşi punct, deoarece conceptele de timp şi spaţiu nu există în starea eternă
neschimbătoare.
Mintea voastră raţională va avea o dificultate foarte mare în înţelegerea acestui
concept, dar îl puteţi vizualiza, într-o anumită măsură. Când aplicaţi această idee
conştiinţei, în locul unei stări geometrice statice din spaţiul/timpul 3D, atunci ea
capătă sens deplin.
Toate sistemele de meditaţie, toate căile către iluminare implică aceeaşi idee.
Prin liniştirea minţii intraţi în tărâmurile liniştite, veşnice, ale spiritului pur. Atunci
când nu există mişcarea conştiinţei, vă poziţionaţi automat în singularitate şi, astfel,
în punctul conştiinţei eterne, neschimbătoare a lui Dumnezeu.
Vom comuta acum şi vom reveni la discuţia noastră despre evoluţia sufletului.

Evoluţia şi reîncarnarea regnului animal


Vom discuta pe scurt despre evoluţia sufletului în cadrul regnului animal. În
esenţă, animalele se reîncarnează, dar speciile, de obicei, rămân în subcategoria lor.
Animalele trec printr-un proces de înălţare, dar diferă foarte mult de procesul prin
care trec oamenii. Un câine se va încarna mereu ca şi câine, de obicei în aceeaşi
subspecie (rasă) de câine. Între încarnări, un fragment astral sau eteric al spiritului
câinelui se reuneşte cu spiritul-părinte al câinelui, parţial sau total.
Aşa cum am afirmat mai devreme, în acest moment al dispensei voastre
curente, hibridizarea oamenilor cu animalele nu este permisă. Totuşi, toate animalele
din lumea voastră trec printr-un proces de evoluţie şi multe dintre cele mai avansate
trec printr-un ciclu similar cu al vostru. Veţi descoperi că, în marea majoritatea a
cazurilor, un câine va continua să vină ca şi câine, iar fiecare încarnare îi va ridica
câinelui nivelul de conştienţă, gradat, până când acel câine este capabil să treacă
într-o formă eterică pură, a ceea ce aţi numi un spirit-câine sau animal totem
(aceasta este una dintre expresiile folosite de oamenii indigeni ai planetei voastre,

125
care pot să comunice cu spiritele animale sau totemuri ale animalelor care s-au
înălţat în formă eterică).
Acest proces se desfăşoară foarte gradat în regnul animal. Puteţi avea un câine
care se încarnează de zece mii de ori înainte de a ajunge la forma spirituală a
câinelui. În mod normal, unui câine nu îi este permis să revină ca pisică, sau unei
pisici să revină ca şi câine, sau unei pisici să revină ca şoarece. Nu aşa se desfăşoară
procesul de încarnare în cursul dispensei curente. Un câine nu va reveni ca om, nici
omul nu va reveni, în mod normal, ca şi câine. De fapt, foarte rar un câine revine
într-o subspecie diferită de câini.

Speciile dispărute
Speciile dispărute încă trăiesc în forma spirituală. Ele pur şi simplu nu se mai
încarnează în corpuri de densitatea a 3-a.
Universul nu pierde energie. Doar îşi schimbă forma. Speciile care nu mai sunt
prezente fizic pe planeta voastră au şabloanele în tărâmurile eterice, care
perpetuează speciile pe un alt nivel. În unele cazuri, specia de fapt se înalţă, şi de
aceea nu mai revine. În alte cazuri este vorba de o formă distructivă de dispariţie,
provocată de lipsa de sensibilitate a oamenilor, sau de dezastre naturale – caz în care
şablonul se păstrează intact, dar Pământul nu mai reprezintă un loc viabil pentru ca
astfel de specii să se încarneze. Şi astfel, prin urmare, ele îşi pierd forma fizică şi se
pot încarna pe altă planetă care poate să le găzduiască corpurile.

Oameni care se încarnează în aceleaşi „linii genetice”


În încarnările omeneşti, adesea, sufletele se reîntorc, în mod repetat, în
aceleaşi familii genetice şi grupuri etnice, până când se încheie lecţiile dintre aceste
suflete. Multe dintre acestea dezvoltă un sistem de confort şi siguranţă în cadrul
moştenirilor lor culturale şi, astfel, vor alege să se încarneze, mereu şi mereu, în
aceeaşi familie şi sistem cultural. Un suflet aborigen se va naşte, va trăi, va muri, va
merge în tărâmurile spiritului, va evalua acea viaţă şi va decide că există o necesitate
de a continua să se încarneze ca aborigen, până când experienţa aborigenă este
completă înlăuntrul acelui suflet, moment în care acel suflet se poate încarna mai
departe într-un grup diferit.
Mulţi oameni vor descoperi că sunt atraşi în grupuri de suflete sau în grupuri
extinse de suflete, în timp ce se află pe Pământ. Abia atunci când sufletele au
evoluat până la un anumit punct, când doresc să experimenteze energia unui grup
diferit de suflete, ele aleg să iasă din neamul lor particular şi să intre în alt sistem
genealogic. Animalele au o rânduială asemănătoare, dar nu este atât de complexă.
Ce atrage sufletele să fie împreună timp de multe vieţi? De ce triburile rămân
unite? ADN-ul nu este numai o memorie a încarnărilor sufletelor, ci este, de

126
asemenea, o memorie a liniilor voastre genetice ancestrale – iar oamenii voştri de
ştiinţă ştiu acest lucru. Majoritatea grupurilor cu ADN asemănător – pentru că ceea
ce se aseamănă, se adună (Legea Atracţiei) – vor tinde să se adune, dacă nu suferă o
mutaţie din exterior, aceasta însemnând că o energie intră, din exteriorul sistemului
genealogic, ca să-l determine să se transmute şi să se deplaseze într-o altă direcţie.

Fragmentarea şi (re)integrarea sufletului


Vom vorbi acum despre fragmentarea şi (re)integrarea sufletului. Încă o dată,
vă reamintim că limbajul vostru este destul de limitat în capacitatea sa de a vehicula
aceste concepte.
Definiţiile noastre sunt după cum urmează : O „diviziune a sufletului” este o
entitate suverană născută dintr-un suflet-părinte. Un „fragment de suflet” este o parte
(bucată) a unui suflet care nu este o entitate suverană în sine ci, în loc de asta, ea
doar aparţine sufletului din care s-a fragmentat.
Permiteţi-ne să încercăm să vă zugrăvim o imagine. Această imagine include
ideea că un suflet este un aspect unitar al lui Dumnezeu, care poate lua multe forme,
trăsături, culori şi texturi. Întrucât sufletul doreşte să experimenteze cât mai mult
posibil din tot ce înseamnă viaţă, el poate alege să fragmenteze părţi din el însuşi –
din Sinele central – pentru a experimenta lumile mai joase. Această fragmentare
poate fi voluntară sau involuntară, în funcţie de nivelul de conştiinţă al sufletului.
Unele aspecte – fragmente şi părţi ale sufletului – pot fi foarte mari (ceea ce am
putea numi fragmente-părinte), în timp ce alte părţi sau aspecte pot fi minuscule,
incluzând aici ceea ce am putea numi fragmente de entitate dezîncarnate53. Totuşi,
în ciuda capacităţii sufletului de a se divide şi fragmenta, el rămâne o parte unitară a
lui Dumnezeu. Ne dăm seama că acesta este un paradox, dar în lumea voastră există
foarte multe paradoxuri, din cauza percepţiei voastre limitate asupra realităţii.
Sufletul vostru este ca o meduză cu tentacule, iar fiecare dintre aceste
tentacule poate să observe, să experimenteze şi să fie martoră la diferite aspecte ale
Creaţiei. Uneori, aceste tentacule se vor separa şi se vor despărţi de corpul
organismului, pentru a explora Creaţia exterioară. Mai târziu, ele se vor reconecta şi
se vor recombina în configuraţii variate, înainte de a se separa din nou şi de a merge
în zonele mai îndepărtate ale Creaţiei.

Natura divizării şi fragmentării sufletului


Aşa cum am afirmat în Capitolul 1, majoritatea sufletelor iau fiinţă prin
divizare, coborând pe spirala evolutivă din densitatea a 12-a în a 7-a, în timp ce alte

53
Fragmente care s-au rupt dintr-o diviziune a sufletului care este sau a fost încarnată.
127
suflete – cu precădere cele numite „străvechi”, sau sufletele foarte bătrâne – se
individualizează direct din tărâmurile densităţii a 12-a. Apoi, sunt acelea care se
găsesc între aceste categorii. Ne-am decis să trecem peste mecanica divizării
sufletului în tărâmurile mai înalte, din cauza complexităţii acesteia şi a lipsei de
cuvinte adecvate pentru a o descrie. Prin urmare, ne vom concentra atenţia asupra a
ce se întâmplă în densităţile mai joase.
Sufletul de densitatea a 7-a se poate fragmenta în părţi mai mici în câteva
moduri. Atunci când se divide printr-un proces asemănător diviziunii normale a
celulelor (puteţi asemui acest lucru cu celulele dintr-un organism biologic, care se
divid), aveţi ceea ce se numeşte fragmente-părinţi de suflet.
Există şi fragmente sau părţi secundare, care se rup din fragmentele-părinţi.
Atunci când un suflet se încarnează într-un anumit tărâm, acel suflet ia o mică
fracţiune a sa şi proiectează acea fracţiune în mecanismul perceptiv sau corpul care
este adecvat pentru acel nivel sau dimensiune. Trebuie să înţelegeţi, dragi Creatori,
că un suflet nu îşi aduce cu sine întreaga fiinţă în tărâmurile mai joase ale Creaţiei.
El işi duce numai o mică fracţiune în acele tărâmuri, în timp ce sufletul-părinte
rămâne în densitatea a 7-a.
Acest lucru se petrece destul de simplu dacă sufletul coboară doar în
densitatea a 6-a. Un suflet de densitatea a 7-a, în nivelul 6, pur şi simplu îşi
fragmentează o parte din el în nivelul 6, o densifică uşor, intră într-un corp de
lumină de densitatea a 6-a (sau, ca să fim mai exacţi, îşi fabrică unul, deoarece la
acel nivel este mai curând un proces de fabricare, decât de intrare într-un corp care a
fost deja creat) şi devine o entitate de densitatea a 6-a care experimentează o lume
cu 6 dimensiuni.
O entitate de densitatea a 6-a are ca suflet-părinte aspectul său de densitatea a
7-a şi, adesea, poate relaţiona direct cu partea-părinte a sa, foarte asemănător cu
modul în care o mică navă cercetaş părăseşte nava-mamă şi apoi se întoarce şi îi dă
raportul după ce scanează o planetă.
Sufletele pot avea mai multe fragmente în fiecare dintre densităţile mai joase,
astfel că sufletul de densitatea a 7-a poate avea mai multe fragmente de densitatea a
6-a.
Atunci când sufletul de densitatea a 7-a se decide să vină în densitatea a 5-a,
poate fi necesară o fragmentare suplimentară. Pe măsură ce sufletul se fragmentează
mai departe, el poate avea acum mai multe părţi în densitatea a 5-a. Fiecare dintre
aceste părţi poate avea un fragment primar în densitatea a 6-a, care, la rândul lui, are
fragmentul-părinte în densitatea a 7-a.
Deci, acum avem un fragment-părinte în densitatea a 7-a, fragmente primare
în densitatea a 6-a şi fragmente secundare în densitatea a 5-a.
Fragmentele de densitatea a 5-a, la rândul lor, creează o densificare care le
permite să intre într-un corp de lumină de densitatea a 5-a, pentru a experimenta
lumile de dimensiunea a 5-a. Procesul fabricării unui corp de densitatea a 5-a este un
pic mai anevoios decât procesul producerii unui corp de densitatea a 6-a.
128
Atunci când sufletul doreşte să meargă şi mai jos, în densitatea a 4-a, urmează
un proces mult mai diferit, pe care îl numiţi încarnare şi, în acest caz, este creat un
corp dintr-o amprentă genetică, ce devine embrion sau fetus, capabil să găzduiască
un fragment din sufletul de densitatea a 5-a deja existent. Sufletul se fragmentează şi
se densifică prin intrarea în uterul altui suflet (o mamă umanoidă), iar apoi, acel
fragment vine prin canalul naşterii ca suflet încarnat. Acest suflet are ca membri de
familie a sufletului – dacă doriţi s-o numiţi astfel – aspecte de densitatea a 5-a ale lui
însuşi, care, la rândul lor, au fragmente primare de suflet în densitatea a 6-a şi
sufletul-părinte în densitatea a 7-a.
Atunci când sufletul de densitatea a 7-a doreşte să experimenteze densitatea a
3-a, sunt implicate acum patru niveluri de fragmentare, înainte ca sufletul să poată să
vină într-un corp de densitatea a 3-a şi să experimenteze viaţa tridimensională. Se
consideră că toate fragmentele din densităţile a 4-a, a 5-a şi a 6-a fac parte din
seminţia sufletului sau familia de suflet.
Ne cerem sincer scuze pentru complexitatea acestei discuţii. Nu ştim cum
altfel să vă explicăm, decât să folosim aceste diagrame mentale complicate, pe care
vi le zugrăvim. Mediumul s-a gândit să facă nişte desene concrete, dar curând a
descoperit că era aproape imposibil să reprezinte acest lucru în mod grafic.
Aşa cum am afirmat în Capitolul 1, în dimensiunile mai înalte are loc un
proces care este asemănător cu modul în care se divid celulele în organismele
biologice, dar nu este tocmai identic. Celulele fizice se divid de obicei în două, pe
când sufletele se divid în 12.
Deci, ca să recapitulăm: suprasufletul (fiinţa de nivelul 8) se divide în 12
suflete-părinţi individuale care, la rândul lor, se fragmentează în părţi mai mici,
pentru a experimenta tărâmurile situate sub densitatea a 7-a.
Vă puteţi întreba cum se poate fragmenta mai departe, în densitatea a 3-a, un
suflet de densitatea a 4-a. Dacă aruncaţi o privire pe Pământ, veţi vedea miliarde de
suflete. Aceia dintre voi care vibraţi la densitatea a 4-a aţi putea avea până la 12
părţi din voi înşivă care se încarnează în densitatea a 3-a în orice moment dat.
Aceste fragmentări, în general, au loc din planurile astrale mai înalte ale sinelui
vostru de densitatea a 4-a, şi nu din urmaşii umani pe care îi puteţi naşte.
Atunci când un fragment de suflet intră în corpul fizic, în dimensiunea a 3-a, el
trece prin viaţa lui ca suflet încarnat într-un organism biologic uman – corpul fizic.
Dacă sufletul nu a evoluat suficient de mult încât să fie capabil să se ducă direct în
dimensiunea următoare (să urce înapoi pe spirala evolutivă, prin procesul de
înălţare) şi alege să abandoneze corpul la sfârşitul acelei vieţi, el se va întoarce din
nou în aspectul descarnat al lui însuşi, aflat în tărâmurile astrale sau eterice, până
când se poate densifica din nou pe sine, în alt corp. Fragmentul poate fi capabil să
urce un nivel sau mai multe – uneori tot drumul înapoi până la nivelul 7, între
încarnări – în funcţie de nivelul său de conştienţă şi de ceea ce are nevoie să înveţe.
Dacă rămâne relativ la acelaşi nivel precum cel de la care a plecat, atunci el
intră în planurile astrale. Tărâmurile astrale sunt formate din multe sub-planuri,
129
dintre care, pe unele le-aţi descrie ca fiind groteşti, întunecate şi înfricoşătoare, iar
pe altele le-aţi descrie ca fiind destul de plăcute şi frumoase. Acel fragment de suflet
va urmări atunci o încarnare viitoare sau va dori să se alăture din nou părţilor sale
mai înalte, în funcţie de ceea ce s-a întâmplat în viaţa pe care tocmai a încheiat-o.
Dacă experienţa sa de viaţă a fost relativ completă şi nu a existat prea multă
traumă, atunci fragmentul de suflet va putea merge mai departe destul de repede şi,
cel mai probabil, se va întoarce sus şi se va reuni cu părţile sale mai înalte, va face
un pic de reevaluare şi apoi se va întoarce pentru altă încarnare. Dacă viaţa a fost
destul de traumatizantă, atunci fragmentul de suflet poate rătăci în astral, căutând să
se ataşeze de diferite alte suflete care sunt întrupate. În acest caz, aveţi ceea ce
numiţi fantome, spirite descarnate sau entităţi astrale care pot poseda, parţial sau
total, un alt suflet încarnat.
Ţineţi minte că aspectul, fragmentul care rătăceşte în astral încă face parte
dintr-o ordine superioară a fragmentelor care se întorc sus la sufletul-părinte, astfel
că nu este cu adevărat pierdut. Este doar deconectat temporar de la nivelele mai
înalte ale fiinţei sale.
În cele din urmă, toate sufletele care trec prin procesul de încarnare ajung într-
un punct în care conştienţa lor este de asemenea natură, încât nu mai doresc să se tot
reîncarneze în corpuri şi se duc mai sus, la un alt nivel de expresie de sine. Atunci
când fragmentele de suflet ating conştienţa nivelului 5, adesea ele experimentează o
reunire cu unii din membrii familiei lor de suflet, sau cu părţi de densitate mai înaltă
ale sufletului lor părinte.
Ori de câte ori fragmentele de suflet se reunesc şi se adună, se numeşte
(re)integrare a sufletului. Ori de câte ori bucăţile se fragmentează din suflet, se
numeşte fragmentare a sufletului. Mai târziu, în această carte, vom arunca o privire
asupra unora dintre metodele şi tehnicile care pot accelera (re)integrarea sufletului.

Fragmentarea inconştientă din timpul vieţii pământeşti


În viaţa de densitatea a 3-a (vom folosi densitatea a 3-a ca exemplu, dar este la
fel de valabil şi pentru densitatea a 4-a) sufletele se pot fragmenta chiar şi mai
departe. Acesta este un alt mod de fragmentare, care nu produce fiinţe suverane. Aţi
auzit expresia „ai lăsat o parte din tine la o persoană pe care ai iubit-o”, iar acest fapt
este literalmente adevărat. Voi, oamenii, aveţi un cântec numit „Mi-am lăsat inima
la San Francisco”. Credem că autorul acestui cântec nu îşi dă seama cât de adevărat
poate să fie acest fapt. Atunci când vizitaţi un loc frumos şi vă ataşaţi de el, lăsaţi o
parte din voi acolo – d.p.d.v. energetic. Dacă fotografii voştri care se ocupă cu
fotografia Kirlian ar fotografia aura acestei entităţi (prin care vorbim acum) atunci
când ea se ridică de pe scaun, aţi vedea că o parte din energia sa se află încă în
scaun.
După o vreme, energia se disipă şi se întoarce la suflet, dar, în anumite cazuri

130
nu se întâmplă acest lucru – în special acolo unde este vorba de ataşament
emoţional. Dacă tu, ca fiinţă umană, te ataşezi de o altă fiinţă umană, atunci este
posibil să înglobezi o parte din tine însuţi în aura acelei fiinţe şi poţi sfârşi prin a
fragmenta o bucată din sinele tău original de densitatea a 3-a. Este posibil ca, după
ce trăieşti o viaţă pământească foarte plină şi traumatizantă, la încheierea acelei vieţi
pământeşti să ai câteva fragmente de-ale tale ataşate de corpurile altor oameni, sau
în locurile pe care le-ai vizitat în decursul acelei vieţi. Adesea, fiecare fragment va fi
practic tulburat cu privire la ce să facă, şi foarte confuz în timp ce caută, în zadar,
alte părţi sau o parte-părinte a sa.
Atunci când un alt suflet este posesiv şi dominator, acel suflet poate sfârşi prin
a lua cu el bucăţi din sufletul vostru şi a nu le mai da înapoi de bunăvoie. Aveţi ceea
ce numiţi „hoţi de energie” sau „vampiri energetici”, care sunt suflete ce iau energia
altor suflete şi o ascund în ele însele, în speranţa că, într-un fel, aceasta le va da mai
multă energie şi putere, în timp ce, în realitate, ele extrag fragmente din alte suflete
şi le pun în aura propriului corp. Asemenea suflete, de fapt, fură porţiuni din energia
altuia şi o ţin separată de acesta.
Fragmentele de suflet intră în diferite sub-planuri de existenţă, inclusiv în
tărâmurile astrale mai joase, de mijloc şi mai înalte şi, până la un punct, în
tărâmurile eterice mai joase şi de mijloc. Acestea sunt, în general, zonele unde veţi
găsi fragmente de suflet descarnate, deşi există şi alte variaţiuni, în detaliile cărora
nu vom intra acum.
De ce se fragmentează sufletele, involuntar, în părţi ne-suverane? Un suflet
este o unitate de energie şi conţine filamente, fibre, tentacule, fire, corzi, sau cum
doriţi să le numiţi. Aceste filamente se extind în afară, din centrul esenţei sufletului
– partea care este conectată direct cu Dumnezeu. Energia lui Dumnezeu (spiritul) se
distribuie prin filamente aproape la fel cum forţa vitală a unui copac se distribuie
prin ramurile sale şi mai departe, în frunzele sale – ca parte integrantă a
organismului.
La fel cum ramurile mai mici şi frunzele copacului se pot rupe într-o furtună,
aceste filamente exterioare ale sufletului pot deveni foarte fragile şi slabe în
comparaţie cu componentele interioare, iar când sufletele pornesc să exploreze
regiunile exterioare ale universului, bucăţile pot să se rupă şi să rămână prizoniere în
aura (câmpul de energie) altor suflete. Acum, aceste bucăţi nu mai au o legătură cu
sufletul-părinte – alta decât printr-o afinitate energetică – astfel că, adesea, este
dificil pentru aceste bucăţi să se realipească sufletului-părinte. Ele pot rătăci în
tărâmurile eterice sau astrale până când găsesc un alt suflet, înlăuntrul căruia să se
ataşeze.
Dacă sufletul de care se ataşează fragmentul nu este proprietarul de drept al
acestuia, atunci se va manifesta ceea ce numiţi ataşament faţă de entitate sau
posedare din partea entităţii. Dacă legătura este slabă şi instabilă, atunci este vorba
de o posedare parţială. Dacă este un fragment foarte mic, acesta va apărea numai ca
un mic punct în aura sufletului-părinte surogat. Cu alte cuvinte, acest mic fragment
131
are o parte din conştiinţa sufletului din care s-a fragmentat iniţial, sau din care s-a
rupt, iar o parte din această conştiinţă va rămâne înglobată în conştiinţa sufletului-
părinte surogat care l-a luat în el. Noul suflet-părinte poate acţiona la fel ca un
burete, sau ca un magnet, faţă de fragmentele altor suflete, în funcţie de psihologia şi
de starea generală de conştiinţă a noului părinte.
Ca să spunem toate acestea la persoana a doua: în acest caz, ca suflet suveran,
faţă de fragmentul altui suflet vă comportaţi ca un părinte surogat. Energia acelui alt
suflet va fi înglobată în câmpul vostru auric, iar conştiinţa acelui alt suflet se va
amesteca parţial cu conştiinţa propriului suflet, într-o oarecare măsură.
Atunci când un număr mare de fragmente de suflet se adună în aura unui
suflet-părinte surogat, pot apărea foarte multe dificultăţi. Acest medium (şi mulţi
alţii, care fac muncă de vindecare) văd adesea energiile multor alte suflete într-o
anumită fiinţă umană care a venit să se vindece. Aceasta creează acelui suflet uman
dificultăţi în a înţelege şi a deveni conştient de propria sa esenţă sufletească.
Straturile exterioare ale aurei acelui suflet pot conţine multe fragmente ale altor
suflete. Dacă sufletul-părinte surogat, care conţine fragmente din alte suflete, devine
prea copleşit, acest fapt îi poate cauza probleme mentale serioase.
Majoritatea dintre voi aţi cunoscut cel puţin o fiinţă umană care părea să care
energiile multor alte suflete, până în punctul în care abia se mai recunoştea pe sine.
Fragmentele se ataşează în scopul de a încerca să se alipească de părţile lor primare
sau originare dar, din cauza faptului că ele sunt numai nişte fragmente, nu au un
nivel de inteligenţă suficient de ridicat, încât să îşi dea seama întotdeauna dacă s-au
reunit cu sinele lor real, astfel că ele vor încerca să se alipească de oricine găsesc în
tărâmul sau zona în care rătăcesc. În general, ele vor merge acolo unde există un fel
de afinitate. Afinitatea poate implica probleme emoţionale asemănătoare cu cele ale
sufletului-părinte originar.
În unele cazuri, seamănă cu o relaţie de tipul parazit-gazdă. Dacă sufletul-
părinte originar este destul de întunecat, iar fragmentele rezultante sunt destul de
întunecate, ele pot epuiza treptat energia vitală a sufletului-părinte surogat. Acesta
este cazul multor suflete care vin la vindecători, plângându-se de extenuare severă şi
de faptul că se simt obosiţi mereu. Totuşi, medicii nu găsesc nimic în neregulă cu ei.
Există tehnici simple, pe care vindecătorii le folosesc pentru a îndepărta
fragmentele altor suflete dintr-un suflet-părinte surogat. În unele cazuri, vindecătorii
pot, de asemenea, să trimită fragmentele în lumină şi, odată aflate în lumină, ele sunt
conduse spre adevăratul lor suflet-părinte, cu ajutorul ghizilor binevoitori şi al
membrilor familiei sufletului.
Această carte se ocupă, în principal, de transformările de pe Pământ şi de
salturile care au loc pe Pământ, astfel că nu vom intra foarte mult în profunzimea
diferitelor manifestări ale fragmentelor de suflet, dar vom menţiona că stafiile,
strigoii, apariţiile, sferele54 şi alte câteva manifestări sunt cele mai obişnuite moduri

54
„orbs”, în lb. engleză.
132
în care sunt percepute fragmentele de suflet.
Vă rugăm să înţelegeţi că nu toate imaginile, apariţiile şi sferele sunt, de fapt,
fragmente de suflet. Unele sunt forme-gând, care sunt pachete de energie pe care le
emană sufletele. Atunci când gândul este proiectat cu o intensitate foarte mare, el
radiază în afară în forma unui şablon geometric – şablon al gândului. Aceste
şabloane ale gândului pot semăna şi pot fi confundate cu fragmentele de suflet. La
fel ca fragmentele de suflet, formele-gând pot ieşi în afară şi pot rămâne captive în
alte suflete. Ele vor avea tendinţa să fie atrase de suflete cu şabloane mentale
asemănătoare. Aceasta face parte din legea atracţiei.
Dacă aveţi în viaţa voastră pe cineva de care sunteţi foarte apropiaţi şi vă
gândiţi mereu la acea persoană, atunci este foarte posibil ca unele dintre formele-
gând ale voastre să fi intrat în aura acelei persoane. De obicei, este nevoie de mai
mult decât simpla gândire la acea persoană, pentru ca un fragment din sufletul vostru
să ajungă să fie găzduit în acel suflet. Cea mai obişnuită metodă prin care fragmente
din sufletul vostru pot ajunge să fie găzduite în alt suflet este prin contact sexual,
prin procesul naşterii sau prin interacţiunea în relaţii familiale foarte-foarte strânse.
Tratăm un subiect care este foarte complicat şi dificil de înţeles pentru
majoritatea oamenilor obişnuiţi. Totuşi, simţim că este important să punem o
oarecare bază pentru materialul despre înălţare şi despre transformările de pe
Pământ. Veţi vedea, dragi Creatori, că studiul fragmentării sufletului conduce la
înţelegerea modului cum se integrează sufletul. (Re)Integrarea sufletului este
crucială, dacă plănuiţi să vă îndreptaţi spre înălţare.

(Re)Integrarea sufletului
Energia sufletului nu poate fi distrusă niciodată, dar sufletul se poate
fragmenta de foarte multe ori. Se poate transforma în milioane de bucăţi, la fel ca
sticla spartă, iar uneori sufletelor le este foarte dificil să-şi adune toate fragmentele
într-un întreg coeziv. De aceea aveţi atâtea suflete – în special, pe o planetă cum este
Pământul – care par să fie lipsite de putere, par să aibă foarte puţin control asupra
vieţilor lor şi par incapabile să creeze (cu excepţia unui nivel rudimentar) lucrurile
pe care şi le doresc în viaţă.
(Re)Integrarea sufletului este procesul de adunare al fragmentelor voastre de
suflet şi aducerea lor împreună, în moduri care să fie de folos creşterii sufletului
vostru şi care să vă accelereze evoluţia spre tărâmurile mai înalte. Multe dintre
tehnicile voastre de vindecare şi meditaţie sunt menite special să îndepărteze
fragmentele altor suflete din câmpul vostru auric şi să le returneze proprietarilor lor
de drept, precum şi să vă permită să vă scoateţi fragmentele voastre din aura altor
suflete şi să le aduceţi înapoi în fiinţa voastră.
Cum vă daţi seama dacă aveţi fragmente din voi înşivă în alte suflete sau în
alte locuri? În general, dacă aveţi părţi din voi înşivă într-un alt suflet, acel suflet va

133
fi prezent foarte mult în mintea voastră şi vă veţi identifica permanent cu el. Dacă
aveţi bucăţi din sufletul vostru în alte locuri, în acest caz veţi avea frecvent vise
repetate despre acele locuri sau vă veţi gândi permanent la acele locuri, în timpul
stării de veghe.
Cum chemaţi înapoi bucăţile din voi înşivă care sunt împrăştiate prin univers?
Acesta este unul din scopurile multora dintre meditaţiile şi tehnicile de vindecare
oferite astăzi în lumea voastră; ele se referă exact la modul în care se pot recupera
fragmentele de suflet. Există un proces, pe care acest medium îl poate înlesni – care
necesită comunicarea cu sinele voastre din alte vieţi – şi care este menit să vă ajute
să vă recuperaţi fragmentele sufletului vostru. În acest exemplu particular, vă iertaţi
sinele din vieţile anterioare şi le eliberaţi în lumină. Metoda terapeutică numită
„vindecarea liniilor temporale” este un exemplu de tehnică de recuperare şi
(re)integrare a sufletului.
Eliberarea în lumină a fragmentelor pierdute ale sufletului vostru poate părea o
contradicţie, dar nu este, pentru că, atunci când le eliberaţi în lumină, de fapt, le
eliberaţi din tărâmurile în care ele s-au „înţepenit”. Le chemaţi din aurele altor
oameni şi, atunci când s-au ridicat în lumină, ele pot fi revendicate cu uşurinţă de
sufletul-părinte.
Acum, în acest moment, am evidenţiat un număr de aspecte ale evoluţiei
sufletului şi v-aţi putea întreba în ce fel este relevant acest subiect al (re)integrării şi
fragmentării pentru viaţa de pe Pământ de astăzi şi din anii ce vor urma. Cum puteţi
folosi această informaţie ca să vă îmbunătăţiţi vieţile şi să vă pregătiţi pentru
salturile care urmează?
Aţi auzit vreodată expresia „el sau ea este împrăştiat/ă astăzi”? Această
expresie poate fi luată ad litteram, în sensul că un suflet are fragmente împrăştiate
prin toată Creaţia. Acestea sunt experienţe energetice pe care le puteţi simţi,
literalmente, în forma fizică. Atunci când sunteţi împrăştiaţi (când aveţi bucăţi de-
ale voastre peste tot) vă simţiţi practic storşi; simţiţi că nu aveţi energia de a crea
ceea ce doriţi.
Înţelegeţi că, pentru a deveni o fiinţă puternică şi creatoare în lumea voastră,
este necesar să aveţi sufletul întregit. Pentru a crea aşa cum facem noi – în calitate
de co-creatori, împreună cu Dumnezeu – este necesar să vă aduceţi toate
fragmentele şi fărâmele de suflet laolaltă, într-un tot coeziv, pentru că, dacă nu faceţi
acest lucru, este ca o maşină care nu funcţionează cu toţi cilindrii.
Pentru a vă schimba liniile temporale suficient de mult, încât să creaţi
schimbările pe care doriţi să le vedeţi în lumea voastră, este necesar să fiţi suficient
de întregi şi compleţi în înterior. Dacă aţi avea toate bucăţile sufletului vostru
adunate şi aduse în voi înşivă, dacă voi toţi aţi fi complet integraţi ca suflete
individuale, atunci chiar şi un mic grup de asemenea suflete ar fi suficient ca să
creeze o masă critică pentru vindecarea întregii planete.
Acum vom acoperi alte câteva subiecte relevante.

134
Efectele transplantelor de organe asupra conştiinţei umane
S-a ridicat întrebarea : „Atunci când oamenii sunt implicaţi în transplanturi de
organe, oare acest fapt interferează cu integritatea sufletului?”
Am spune că adeseori vi se compromite integritatea atunci când aveţi
transplanturi de organe. În majoritatea cazurilor, compromisul poate fi depăşit prin
diferite măsuri de remediere. În unele cazuri este vorba de o compromitere serioasă
a integrităţii formei umane. Există prea multe cazuri individuale pentru a face o
afirmaţie generală despre transplanturile de organe.
Vom spune aceasta : Fiecare organ poartă o vibraţie specifică, iar dacă acel
organ s-a aflat în corpul iniţial pentru o perioadă lungă de timp – de exemplu, din
copilărie până la vârsta adultă – acel organ preia vibraţiile sufletului care locuieşte în
corpul de care a aparţinut iniţial organul şi, astfel, atunci când organul este
transplantat într-un alt corp uman, o parte din esenţa sufletului originar este
transferată şi ea – dacă nu se iau măsuri de remediere, care să contracareze acest
efect.
De exemplu, dacă primeşti un rinichi de la o soră sau un frate, o parte din
conştiinţa acelei surori sau a acelui frate va fi integrată în propria ta conştiinţă, ca
efect al transplantului. Acest fapt poate cauza dificultăţi, dacă se face fără suficientă
conştienţă conştientă. Nu vom intra acum în metode pentru alinarea acestor situaţii.

Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletului uman


Atunci când un om primeşte sânge de la un alt om, acest fapt poate, de
asemenea, să interfereze cu integritatea conştiinţei, în unul sau în ambele suflete.
Transfuzia de sânge este un exemplu mai direct al modului în care energia şi
esenţa unui suflet pot fi transferate parţial într-un alt corp, ocupat de un alt suflet.
Trebuie să vă daţi seama că transfuzia de sânge implică, de obicei, o mică
parte din cantitatea totală de sânge dintr-un corp uman. Dacă s-ar întâmpla ca un
corp uman să-şi piardă tot sângele iniţial şi ar necesita o cantitate exterioară
integrală de sânge, există o foarte mică probabilitate că organismul ar supravieţui
suficient de mult timp pentru a primi noul sânge. În majoritatea cazurilor, o
transfuzie de sânge implică doar între 10% şi 50% din cantitatea de sânge totală a
corpului care primeşte transfuzia. După transfuzie, aproximativ între 50% şi 90%
din sângele iniţial se află încă în corp. Întrucât cea mai mare parte a sângelui provine
din transfuzie, cea mai mare parte a energiei sufletului „acceptor” rămâne intactă.
Numai un mic procent din esenţa sufletului „donor” este transferată în sânge.
Sufletul, desigur, nu se află în corp, dar are o interfaţă directă cu corpul.
Aşadar, cea mai mare parte a energiei sufletului rămâne în corpul care donează
sângele, şi numai un mic procent al esenţei acelui suflet este transmisă în sânge şi
transferată în corpul sufletului care primeşte transfuzia. Totuşi, poate avea loc un

135
grad de fragmentare a sufletului.

Tehnici de a vă recupera fragmentele de suflet pierdute


şi de a returna fragmentele altora
Aşa cum am menţionat mai devreme, există tehnici de a vă recupera
fragmentele de suflet pierdute şi de a le returna pe ale altora. Unele procese implică
hipnoterapie şi psihoterapie. Există tehnici în care vă iertaţi pe voi înşivă şi pe alţii
care v-au influenţat viaţa. Atunci când iertaţi un suflet care părea să vă fi cauzat
mânie, durere sau tristeţe în vreun fel, în esenţă eliminaţi din câmpul vostru auric
fragmente ale acelui suflet, pe care le-aţi ţinut înlăuntrul vostru.
Dacă acel suflet ţine şi el fragmente ale energiei voastre, acele părţi sunt de
obicei returnate în timpul unui proces de iertare, astfel că aceasta este una dintre
tehnicile care sunt deosebit de eficiente pentru returnarea şi recuperarea
fragmentelor.
Atunci când nu iertaţi pe cineva, când vă agăţaţi de mânie şi resentimente, o
parte a energiei voastre este prinsă în câmpul auric al acelui suflet şi, uneori, o parte
a energiei acelui suflet este, de asemenea, prinsă în câmpul vostru auric. Această
lipsă de integritate a energiei se hrăneşte din ea însăşi şi face să vă fie de două ori
mai dificil să iertaţi acel suflet.
Deci, este important să nu lăsaţi resentimentele şi mânia să se acumuleze. De
asemenea, dacă aveţi graniţe fragile şi permiteţi altor oameni să intre în spaţiul
vostru personal fără să vă protejaţi faţă de energiile lor, vă puteţi trezi că deveniţi
ceea ce se numeşte „burete psihic”. Acest fapt este analog cu lipitorile de pe pilonii
debarcaderului. Puteţi avea atât de multe straturi de lipitori pe pilon, încât pilonul de
lemn nici nu se mai vede. Tot ce puteţi vedea sunt lipitorile. Sufletul vostru poate
începe să arate ca şi cum este umplut de straturi peste straturi de lipitori, sau mici
fărâme ale altor suflete, care s-au lipit de sufletul vostru şi care îl acoperă complet cu
două sau trei straturi. Apoi vă miraţi de ce nu puteţi gândi cu mintea voastră, de ce
nu puteţi să luaţi singuri decizii sau să faceţi ceva cu claritate, iar acest lucru este din
cauză că aţi ajuns ca un „colecţionar de scame”. Aţi adunat tot acest material
sufletesc (fragmente de suflet) de la alte suflete.
Prin iertare şi diferite alte proceduri, printre care se află hipnoterapia,
psihoterapia, meditaţia, renaşterea şi alte tehnici puteţi să începeţi să curăţaţi
lipitorile de pe pilonul vostru – aceste fragmente care s-au adunat în câmpul vostru
auric. Atunci când curăţaţi toate fragmentele de suflet pe care le-aţi luat la bordul
navei voastre deveniţi, de asemenea, suficient de limpezi, încât să mergeţi acolo
unde sunt prinse fragmentele voastre şi să le trageţi înapoi la voi.
Nu este necesar să faceţi acest lucru în mod conştient. Este posibil să îl faceţi
subconştient sau fără conştienţă conştientă. În meditaţie, puteţi cere, pur şi simplu,
ca toate fragmentele voastre să vă fie returnate şi, în unele cazuri, acest lucru poate

136
fi suficient pentru a le recupera pe toate. În alte cazuri, o curăţare a aurei sau o
echilibrare a chakrelor pot fi suficiente, ca să scoateţi fragmentele de energie ale
altor oameni din spaţiul vostru – fragmente care, apoi, să le fie returnate
proprietarilor de drept.

Întâlnirea cu alte diviziuni primare ale sufletului, pe Pământ


S-a ridicat întrebarea : „Întâlnim vreodată un suflet care este una din cele 12
diviziuni primare ale suprasufletului nostru?”
Nu este normal să vă întâlniţi una dintre cele 12 diviziuni primare ale
sufletului, deoarece majoritatea sufletelor, atunci când vin într-o lume de densitate
mai joasă, doresc să exploreze cât mai mult posibil din acea densitate mai joasă, iar
dacă au mai multe diviziuni care vin în acea lume dintr-o densitate mai înaltă, ele au
tendinţa să vrea să se distribuie aproape uniform pe suprafaţa acelei densităţi mai
joase, pentru a obţine maximul posibil de diversitate a experienţei. Dacă un
suprasuflet şi-ar trimite două sau mai multe diviziuni ale sale în acelaşi loc, iar
diviziunile s-ar întâlni, suprasufletul nu ar avea o experienţă atât de diversificată, pe
cât şi-ar dori.
Totuşi, acest lucru se mai întâmplă, iar când se întâmplă, asemenea relaţii sunt
adesea problematice, pentru că sufletele sunt foarte asemănătoare şi nu există
suficient de multe aspecte complementare în parteneri, comparativ cu sufletele care
sunt foarte diferite. Sufletele care nu se aseamănă tind să se înţeleagă mai bine,
deoarece fiecare suflet doreşte şi caută ceea ce-i lipseşte în celălalt, ca să obţină o
perspectivă mai holistică55 asupra vieţii.
Aşadar, se întâmplă rar ca două sau mai multe diviziuni din cele 12 să se
întâlnească în aceeaşi viaţă pe Pământ, dar se mai întâmplă, iar când se întâmplă,
adesea relaţiile sunt foarte turbulente şi furtunoase, iar viaţa devine mai dificilă
pentru fiecare din diviziunile sufletului. Se întâmplă astfel din cauză că legătura
profundă dintre cele două suflete scoate imediat la suprafaţă amintiri ale tărâmurilor
mai înalte şi ale perioadei petrecute acolo împreună, şi trezeşte probleme emoţionale
nerezolvate, care au stat în calea reamintirii sinelui mai înalt. Multe suflete nu sunt
pregătite să facă faţă acestui baraj de purificare şi curăţire psihologică, şi se pot
retrage din relaţie. Puteţi citi mai multe despre aceasta în secţiunea „Psihologia
creşterii sufletului”, din Capitolul 9.

Sufletele flăcări-gemene
Majoritatea sufletelor apar din suprasuflet în perechi. În mod normal, există
şase perechi de suflete care se separă din suprasuflet.

55
întregitoare (din grecescul holos = întreg).
137
Există un program aflat în funcţiune – discutat anterior de acest medium – în
care şase dintre diviziunile sufleteşti ale unui suprasuflet se întrupează pe Pământ, în
timp ce celelalte şase rămân în dimensiunile mai înalte. Cele şase din dimensiunile
mai înalte le vor ghida pe cele şase care se află în dimensiunile mai joase, ajutându-
le să treacă prin lumile mai joase, pentru a se înălţa în lumi mai elevate.
Aceasta este forma luată cel mai adesea, atunci când sufletele vin în aceste
lumi mai joase. Atunci când două suflete ies direct din Dumnezeu – sau, prin unul
sau mai multe dintre nivelele de la 8 la 11 ale suprasufletului, în acelaşi timp şi pe
aceeaşi rază – ele se numesc suflete gemene sau flăcări gemene. O parte a acestor
suflete gemene rămâne conectată cu suprasufletul lor de densitatea a 8-a. Gemenii
merg în dimensiunea a 7-a, împărtăşind o linie genealogică sufletească de densitate
mai înaltă, a apariţiei lor. Aceasta este cea mai obişnuită cale prin care sufletele apar
din Dumnezeu.
Atunci când flăcările gemene se află în existenţă ca suflete individuale,
aproape întotdeauna unul dintre ele se duce în densităţile mai joase singur, pentru ca
cel din densitatea mai înaltă să fie ca o ancoră de salvare pentru cel aflat în
densitatea mai joasă, deoarece, dacă ar fi să meargă amândouă, împreună, în
densităţile mai joase, ar putea să le fie dificil să se elibereze din acele densităţi mai
joase şi să se întoarcă la cele mai înalte. Aceasta a fost o problemă în trecut, pe
Pământ şi pe alte planete, unde sufletele s-au fragmentat în nivelele sau dimensiunile
exterioare. Perechile care au venit în lumile mai joase în acelaşi timp, au fost adesea
neputincioase să se scoată unul pe altul din „nisipurile mişcătoare”.
Este la fel ca doi prieteni care sar împreună în nisipuri mişcătoare şi se
scufundă împreună. Dacă unul sare, iar celălalt rămâne pe mal şi ţine o frânghie,
atunci există şanse foarte mari ca sufletul aflat în nisipul mişcător să poată ieşi afară.
Dar dacă sar amândoi, atunci este dificil.
Acum aţi putea spune : „De ce nu ar exista şi alţi ghizi spirituali pentru aceste
suflete?” şi, într-adevăr, există. Toate sufletele au mai mulţi ghizi spirituali şi mai
multe nivele de îndrumare, dar este mult mai uşor ca un suflet aflat pe Pământ să fie
îndrumat de flacăra sa geamănă, aflată în tărâmurile mai înalte, decât de un alt ghid
spiritual. Între sufletele gemene există o forţă naturală de atracţie.
S-a ridicat întrebarea dacă poate exista mai mult de un suflet geamăn pentru
un suflet încarnat, iar răspunsul este Da şi Nu. Există o singură diviziune-părinte
care este geamănă cu diviziunea-părinte a unui suflet încarnat dar, din cauză că
sufletele se pot fragmenta de nenumărate ori, este posibil ca una, sau ambele
diviziuni-părinte ale unei perechi de suflete gemene să treacă prin fragmentări
suplimentare, caz în care pot exista mai multe diviziuni ale perechii – fie în
tărâmurile astrale şi eterice, fie încarnate pe Pământ.
Acest medium a întâlnit mai mulţi clienţi care sunt absolut siguri că şi-au
întâlnit sufletul geamăn pe Pământ şi, în rare cazuri, ei au dreptate – în ceea ce
priveşte faptul că atât clientul, cât şi sufletul geamăn sunt fragmente-părinte aflate
pe Pământ în acelaşi timp. Totuşi, este mai probabil ca ceea ce se întâmplă să fie un
138
caz din următoarele : (1) O legătură foarte puternică între membrii familiei sufletului
este interpretată, în mod greşit, ca o legătură între flăcări gemene, sau (2) clientul s-a
întâlnit cu un fragment al părintelui flăcării gemene, care s-a fragmentat mai departe
şi care, acum, se află întrupat pe Pământ în mai multe diviziuni. Teoretic, ar putea
exista şase fragmente ale unei flăcări gemene pe Pământ şi şase în ceruri, toate în
legătură cu fragmentul-părinte al sufletului geamăn.

Familii de suflet extinse


Am vorbit despre procesul diviziunii sufletului, fragmentare şi (re)integrare.
Permiteţi-ne să discutăm, pe scurt, despre procesul de legare a relaţiilor. Aveţi ceea
ce frecvent se cheamă suflete-pereche. Sufletele-pereche sunt în realitate suflete
paralele – sufletele care au o cale asemănătoare de evoluţie – iar când asemenea
suflete nu aparţin aceluiaşi suflet-părinte, ele sunt cunoscute pur şi simplu ca suflete-
pereche. Ele se simt, în mod natural, apropiate unul de altul. Dar, atunci când
asemenea relaţii implică suflete care sunt fragmente primare ale aceluiaşi părinte,
aveţi ceea ce se numeşte membri ai familiei sufletului.
Membrii familiei sufletului se pot întinde pe o adâncime de câteva nivele.
Permiteţi-ne să explicăm. Dacă un membru al familiei de suflet este unul din cei 12
care au ieşit din acelaşi suprasuflet, aveţi ceea ce se numeşte membru primar al
familiei sufletului. Atunci când aceştia se întâlnesc în planul Pământului, aveţi una
din rarele relaţii despre care vorbeam mai devreme. Dacă vi se întâmplă să întâlniţi
pe Pământ unul dintre cei şase membri primari ai familiei sufletului, puteţi simţi o
înrudire instantanee cu acel suflet. Puteţi simţi între voi o legătură de tipul sufletelor-
pereche, dar, în majoritatea cazurilor va fi o relaţie foarte dificilă pentru că, de
obicei, fiecare aţi venit din motive foarte diferite, iar experienţele voastre sunt foarte
diferite, chiar dacă în interior sunteţi foarte asemănători. Aşa cum am menţionat mai
devreme, acestor suflete le este adesea foarte dificil să îşi reconcilieze diferendele,
chiar dacă ele se trag din acelaşi suprasuflet. Adesea, asemenea suflete vin cu ceea
ce numiţi „contract de suflet”, care, în acest caz, este o înţelegere ca ele să
experimenteze realităţi total diferite în timp ce se află pe Pământ.
Este mult mai obişnuit pentru voi să vă întâlniţi şi să aveţi legături cu suflete
din familia extinsă a sufletului – acele suflete care au ieşit din acelaşi suprasuflet
maestru de densitatea a 9-a, sau suprasufletul suprasufletului vostru. Cu alte cuvinte,
există 12 diviziuni care au ieşit din suprasufletul vostru maestru de densitatea a 9-a.
Aceste suflete au devenit suprasufletele voastre de densitatea a 8-a, care, la rândul
lor, au dat fiecare naştere la 12 suflete individuale de densitatea a 7-a, astfel că acum
aveţi 144 de suflete care, toate, aparţin suprasufletului vostru maestru de densitatea a
9-a. Este un fapt mult mai obişnuit să întâlniţi membri ai acestei familii extinse de
suflet, formată din 144 de membri. De obicei, aproximativ 72 dintre voi vă aflaţi pe
Pământ la un moment dat, iar restul de 72 oferiţi ajutor din tărâmurile mai înalte.

139
Multe din relaţiile dintre sufletele-pereche de pe Pământ sunt, de fapt, între membri
ai familiei extinse.
Acum, în multe cazuri, puteţi merge la trei nivele de adâncime, în procesul
diviziunii suprasufletului. Aceste 144 de suflete pot da naştere, fiecare, la încă 12
suflete (din planurile eterice şi astrale, prin fragmentare şi apoi prin încarnare – nu
direct prin naştere biologică). Acum aveţi 1728 de suflete individuale. Aşadar, există
situaţii în care sufletele care vin au fost desprinse pe trei nivele din ciorchinele de
suflete iniţial, şi alte împrejurări, în care acestea au fost desprinse pe două nivele.
Ştim că acestea sunt concepte dificil de înţeles, dar suntem limitaţi de limbajul
vostru. Dacă v-aţi imagina că Dumnezeu este un câmp continuu de energie, atunci v-
ar fi mai uşor. Să spunem că Dumnezeu este o cisternă cu vin, Sinele Dumnezeieşti
Universale de densitatea a 12-a sunt un butoi cu struguri zdrobiţi, iar Sinele
Dumnezeieşti Individuale de densitatea a 11-a sunt un ciorchine foarte mare de
struguri. Putem, apoi, continua să spunem că Sinele Christice sau Buddhice de
nivelul 10 sunt ciorchini individuali pe viţa principală, iar sinele monadice sau
maestre ale suprasufletului sunt ciorchini mai mici etc. Sunt din ce în ce mai mulţi
ciorchini pe măsură ce cobori pe scală, dar fiecare ciorchine are un număr mai mic
de boabe. Ce părere aveţi de această analogie?
Diferitele suflete au nivele diferite de diviziune implicată în arborele sufletului
lor, dacă doriţi să-l numiţi aşa. Este o expresie bună, similară cu arborele
genealogic.
Să luăm exemplul fiinţei unui maestru înălţat şi să privim la arborele sufletului
său. Vom examina arborele sufletesc al entităţii cunoscute sub numele de Isis. Isis se
manifestă în prezent ca entitate siriusiană de densitatea a 8-a. Ea este înalta
preoteasă a Ordinului lui Isis – o şcoală egipteană străveche de mistere, care a
existat pe Pământ în urmă cu peste 8.000 de ani. Isis a ghidat sufletele de pe Pământ,
din planurile mai înalte, vreme de mii de ani. Unele dintre diviziunile de densitatea a
7-a ale sufletului ei s-au încarnat în dinastiile faraonilor din Egiptul târziu.
Entitatea Isis, deşi în prezent vibrează în ceea ce numiţi densitatea a 8-a, s-a
divizat de două ori şi, astfel, există 144 de diviziuni din Isis, din care 72 pe Pământ
şi 72 care nu sunt pe Pământ, astfel că ai putea fi una din cele 72 de diviziuni ale
entităţii Isis. Dacă te afli în această situaţie, atunci, când te întorci pe spirala
evolutivă în densităţile mai înalte ale propriei tale fiinţe, până la urmă vei intra în
contact cu unele din celelalte diviziuni ale lui Isis. Totuşi, te vei reuni numai cu
fragmente ale fiinţei tale care sunt bucăţi (părţi) incomplete în densităţile mai joase.
Sufletele suverane nu se dizolvă unul într-altul. Aceasta este o învăţătură eronată.
Ele nu vor înceta să existe, şi nici tu nu vei înceta să exişti, atunci când urci pe
spirala evolutivă.
Atunci când eşti un suflet-părinte – care este o fiinţă suverană la nivelul 7 –
fragmentele care se află mai jos de tine se vor integra, până la urmă, înapoi în
sufletul-părinte al tău, dar, când vorbim despre nivelele dintre 8 şi 12, nu vorbim
despre fragmente, ci mai curând despre diviziuni ale sufletului. Întotdeauna vorbim
140
de suflete suverane atunci când discutăm despre nivelele mai sus de al 7-lea şi, prin
urmare, toate cele 144 de suflete suverane ale lui Isis vor continua să fie suflete
suverane, chiar şi atunci când ele se întorc la densităţile a 7-a şi a 8-a.
Densitatea a 8-a este un nivel sub formă de ciorchini. La acest nivel, sufletele
experimentează viaţa sub formă de ciorchini de suflete, dar nu se contopesc unele cu
altele şi nici nu îşi pierd identitatea. Ele vor continua să aibă o identitate solidă,
unică. Este ca şi cum ar exista o singură entitate, cu suflete mici conţinute în ea, care
fac parte, toate, din întreg, dar care au graniţe discrete în jurul lor. Cu aproximaţie,
aceasta este cea mai bună descriere pe care o putem da.
Aşadar, pe măsură ce te deplasezi înspre nivelul tău de conştienţă de
densităţile a 7-a şi a 8-a, vei deveni egal cu energia lui Isis cea originală, în termeni
de vibraţie, dar vei fi un suflet suveran, care nu este identic cu sufletul Isis original.
Este la fel cum dai naştere unui copil, iar copilul creşte, devenind adult. Adultul îţi
va fi egal în multe privinţe, dar nu se va contopi cu tine.
Poţi interacţiona cu Isis la fiecare pas al procesului de înălţare, la fel cum
copilul tău interacţionează cu tine şi după ce a devenit adult. Acum, multe dintre
sufletele care se află în densitatea a 8-a vor evolua în densitatea a 9-a şi, astfel, este
foarte posibil ca, atunci când tu ajungi în densitatea a 8-a, sufletul original cunoscut
sub numele de Isis să se afle în densitatea a 9-a sau a 10-a, iar acolo va funcţiona ca
ciorchine de suflete în unul dintre acele nivele.
Ne dăm seama că aceste concepte sunt dificile. Ele sunt dificile chiar şi pentru
acest medium. Acesta poate vedea imagini a ceea ce transmitem, dar îi este foarte
dificil să le pună în cuvinte care să aibă sens pentru voi.

Mai multe despre fragmentele de suflet


Vom discuta, pe scurt, despre ce se întâmplă în cazul în care au existat separări
traumatizante între suflete, în vieţile lor anterioare.
Ne referim la energia care a fost lăsată în urmă în încarnarea precedentă. Sunt
mulţi dintre voi care aţi fost în diferite încarnări pe Pământ, pe parcursul unei lungi
perioade – încarnări în care aţi lăsat în urmă fragmente ale voastre. Aceste bucăţi
descarnate sunt deconectate de la restul sufletului-părinte, iar când ajungeţi în
intervalul dintre încarnări, adesea alegeţi, în încarnarea viitoare, o situaţie care să vă
permită să încercaţi să vă recuperaţi acele fragmente. Este posibil ca aceste
fragmente să fi fost lăsate pe Pământ într-o încarnare anterioară, sau pe altă planetă,
sau chiar în altă dimensiune (mai jos de a 7-a).
Pe de altă parte, există ceea ce numiţi amprente sau implanturi energetice,
care reprezintă energii pe care le-aţi cules în timpul încarnărilor anterioare. Puteţi
căra aceste amprente sau implanturi, în corpul vostru eteric, de la o viaţă la alta. În
corpul vostru eteric de azi, puteţi avea unul sau mai multe fragmente de suflet,
forme-gând sau şabloane cristalizate de energie, întipărite sau implantate în câmpul

141
vostru energetic. Aceste şabloane tind să se formeze în timpul unor evenimente
traumatizante, care sunt înregistrate în arhivele akashice ca experienţe ale sufletului.
Puteţi evolua vreme de câteva vieţi, în timp ce fragmente de-ale voastre sunt
blocate de mult timp într-un tărâm astral. Atunci când spuneţi că o casă este bântuită
sau că un loc are o anumită energie în el, adesea ceea ce percepeţi sunt fragmentele
de suflet ce încă locuiesc în acel loc, care pot aparţine unui număr oricât de mare de
suflete care se aflau de obicei acolo.
Acest fapt este valabil, în special, atunci când corpul unui suflet moare într-un
mod traumatizant, cum ar fi într-un incendiu. Fragmente ale acelui suflet pot deveni
prizoniere chiar în clădirea respectivă, iar când clădirea este reconstruită, este posibil
ca fragmentele de suflet să rătăcească încă în clădirea reconstruită, deoarece şi-au
pierdut din vedere sufletele-părinte. De aceea, este important, dacă vă aflaţi într-o
clădire bântuită, să trimiteţi în lumină fragmentele de suflet pierdute, care încă se
află în clădire. Multe dintre ele vor merge, dacă sunt trimise cu iubire, dar, uneori,
din cauza liberului arbitru şi a severităţii fragmentării, este posibil ca ele să nu
meargă în lumină.
Liberul arbitru, după cum ştiţi, este un lucru dificil. Toate sufletele din Creaţie
au curiozitate, o dorinţă de a explora, de a se aventura, iar uneori intră în încurcături
foarte mari, din cauză că sunt atât de curioase. Adesea, le este dificil să iasă dintr-o
situaţie în care sunt „prinse” energetic, fie că este vorba de un loc sau de o persoană.
Am putea scrie volume întregi despre subiectul (re)integrării şi fragmentării
sufletului, dar este timpul să mergem mai departe. Vom explora procesul de înălţare
şi transformările ADN-ului vostru, pe măsură ce intraţi în etapa următoare a
călătoriei voastre evolutive.

142
Capitolul 6
Înălţarea şi ADN-ul uman
O privire de ansamblu asupra înălţării
O să trecem la subiectul despre ADN şi genetică, dar mai întâi vom explora
subiectul despre înălţare, pentru că înălţarea este lucrarea care este de o importanţă
majoră în acest moment, pentru majoritatea dintre cei care citesc această carte. Cea
mai mare parte a acelora dintre voi care sunteţi atraşi de învăţătura noastră şi de cea
a arcturienilor, a lui Leah şi a acestui medium, de fapt, deja luaţi o decizie să mergeţi
pe calea înălţării. Începeţi să vă construiţi corpul de lumină de densitatea a 5-a.
Astfel, este pur şi simplu o chestiune de cum să faceţi acest lucru în modul cel mai
confortabil şi cel mai eficient.
Este nevoie să vă daţi seama că puteţi trăi o viaţă optimă pe Pământ. Aceasta
înseamnă să recunoaşteţi permanent că tot ce înseamnă viaţă se desfăşoară conform
Planului Divin. Pentru majoritatea dintre voi, înălţarea face parte din calea voastră
optimă.
Înălţarea, ca definiţie, este tranziţia de la forma fizică de densitatea a 3-a la cea
de densitatea a 4-a şi, apoi, de la forma fizică de densitatea a 4-a la corpul de lumină
eterică de densitatea a 5-a. Dacă aţi fi un observator exterior şi aţi fi martori la
înălţarea unui suflet de la densitatea a 3-a la a 5-a, aţi observa ceva asemănător cu
următoarele lucruri:
Primul lucru pe care l-aţi observa la oamenii de densitatea a 3-a aflaţi în
procesul de înălţare este că ar începe să devină conştienţi de faptul că ei sunt
creatorii experienţei lor individuale de viaţă. Ei sunt experimentatorii, sau
observatorii dramei vieţii lor, iar starea lor de conştienţă este reflectată în experienţa
lor de viaţă. Ei devin metafizicieni, într-o anumită măsură. Ei devin creatori
conştienţi. Ei învaţă să-şi dea seama că îşi modelează propria lor realitate. Ei creează
în mod conştient evenimentele şi situaţiile din viaţa lor. Ei trec prin viaţă dându-şi
seama că se află la panoul de control sau la centrul de comandă al experienţei lor de
pe Pământ. Ei ştiu că au liber arbitru şi învaţă cum să-şi folosească liberul arbitru. Ei
învaţă despre karma – ce este, cum funcţionează şi cum să o echilibreze – şi îşi
înţeleg diferitele contracte de suflet, scopul încarnării lor şi scopul în viaţă.
În această fază, ei au devenit oameni de densitatea a 4-a. Vor continua să-şi
purifice şi să-şi cureţe vehiculele fizice şi vor învăţa să-şi alinieze cele 6 corpuri
inferioare aşa cum este prezentat în învăţăturile acestui medium şi ale ghidului său
spiritual Leah, şi vor învăţa să-şi vindece vieţile anterioare şi toate liniile lor

143
temporale. În cele din urmă, pe măsură ce merg înainte pe cale, corpurile lor fizice
se vor transmuta şi se vor transforma în ceea ce se numeşte corpul de lumină, din
siliciu sau corpul de lumină cristalină.
Dacă observaţi un suflet care merge de la densitatea a 4-a într-a 5-a, la început
veţi observa că acest suflet devine, din punct de vedere psihologic, invizibil pentru
cei care trăiesc în vibraţiile mai joase ale densităţii a 3-a, ceea ce înseamnă că este
de conceput faptul că aţi putea merge noaptea într-o zonă periculoasă a oraşelor
voastre, chiar dacă vă aflaţi într-un corp feminin, iar cei care, în mod normal, ar dori
să vă facă rău, v-ar vedea d.p.d.v. optic (veţi fi sesizaţi de nervul optic al lor), dar ei
nu vor avea niciun punct de referinţă psihologică faţă de voi.
Aşadar, în orice caz, cineva care ar fi violator sau criminal v-ar vedea că
treceţi pe lângă el şi şi-ar da seama că o fiinţă umană tocmai a trecut prin apropiere,
dar apoi nu ar mai urmări-o. Se numeşte invizibilitate psihologică. Nu sunteţi
asemănători şi, astfel, legea atracţiei vă ţine departe unul de altul.
Mulţi dintre voi aţi vrut să deveniţi invizibili psihologic faţă de guvernul
vostru sau faţă de autorităţi – şi aţi reuşit într-o anumită măsură, trăind într-o
realitate aproape paralelă sau într-o lume paralelă. Trăiţi o viaţă foarte diferită faţă
de majoritatea oamenilor din jurul vostru. Probabil că nu mai sunteţi acordaţi
psihologic la ceea ce se numeşte „hipnoza în masă” din lumea voastră.

Schimbările psihologice pe măsură ce oamenii


se îndreaptă spre înălţare
Un exemplu despre cum vi se schimbă psihologia, pe măsură ce vă înălţaţi,
este următorul : Atunci când mulţi dintre voi îşi dau seama că drumul
materialismului nu vă serveşte pe calea sufletului vostru, decideţi să folosiţi lucrurile
materiale doar ca să vă ajute în munca voastră de serviciu în slujba oamenilor – ca să
vă ajute să ajungeţi mai uşor la oameni, ca să-i ajutaţi să se trezească – şi ieşiţi
complet din fenomenul culturii populare cunoscut ca „cel cu mai multe jucării
câştigă”. Nu vă îngrijoraţi în privinţa şamponului folosit ca să vă spălaţi părul, sau
ce marcă sunt hainele voastre, sau genul acesta de lucruri, şi nici nu vă pasă de ce se
mai întâmplă la ultimele „reality show-uri” la TV. Aceste lucruri devin irelevante şi
nesemnificative în viaţa voastră.
Începeţi să relaţionaţi, în cea mai mare parte, cu alţi oameni care se află la
nivelul vostru sau într-o stare de conştienţă asemănătoare.
Aşa cum am afirmat anterior, mulţi dintre voi aţi învăţat cum să vă faceţi
invizibili psihologic faţă de cei care ar vrea să vă facă rău – fie că sunt ET negativi
sau oameni din guvern care doresc să vă controleze şi să vă înrobească. Pe măsură
ce continuaţi să transcendeţi valorile şi limitările 3D, vă veţi trezi că vă simţiţi liberi
pe deplin în interior şi capabili să mergeţi oriunde pe planetă, având parte de
interferenţe mici sau inexistente din partea acelora care ar dori să vă oprească.

144
Următorul pas după invizibilitatea psihologică este invizibilitatea fizică reală
faţă de cei care se află în densitatea a 3-a. Acest lucru este denumit de creştini
„Înălţarea la Ceruri”. Nu este un eveniment brusc, în care oamenii să dispară într-un
rotocol de fum, iar hainele să le cadă de pe corpuri. Mai exact, este o situaţie în care
deveniţi din ce în ce mai translucizi şi mai plini de lumină, până când corpul vostru,
în esenţă, se dizolvă în lumină pură. Din când în când, puteţi apărea, acelora care vă
pot vedea, ca o persoană radiantă – foarte asemănător cu reprezentările sfinţilor din
picturile voastre renascentiste, cu halouri în jurul capetelor.
În cele din urmă, lumina nu va fi vizibilă ochilor celor aflaţi în densitatea a 3-
a. Poate exista o perioadă de tranziţie relativ scurtă, când cei aflaţi în densitatea a 3-a
vor deveni conştienţi că percep un fel de fiinţă de lumină, un fel de apariţie şi, din
cauza conştiinţei lor limitate, o vor atribui unei vizite de la îngerul păzitor. Ar putea
spune „Chiar azi am avut o vizită de la înger” şi, în realitate, era unul dintre voi la o
vibraţie de aproximativ 4,8 în această formă fizică. (Folosim scala densităţilor,
schiţată mai devreme de acest medium.)
Atunci când atingeţi o vibraţie de ceea ce numiţi 5,0, deveniţi complet
invizibili faţă de cei care vibrează sub 3,5. Există un spectru optic de nivelul
aproximativ 1,5 în majoritatea densităţilor, ceea ce înseamnă că puteţi vedea şi
interacţiona cu suflete care se află cu un nivel şi jumătate deasupra sau dedesubtul
vostru. Dacă diferenţa este mai mare de atât, atunci este foarte dificil să
interacţionaţi direct cu alte suflete şi, de aceea, noi, în tărâmurile mai înalte, trebuie
să ne coborâm vibraţia de mai multe ori, gradat, pentru a intra în comunicare cu voi.
Dacă am dori să fim vizibili d.p.d.v. optic faţă de voi, ar trebui să ne coborâm
vibraţia în nivelele mai joase ale densităţii a 5-a, ceea ce ar fi foarte dificil pentru
noi.

Discuţie suplimentară despre procesul de înălţare


Permiteţi-ne să ne continuăm discuţia despre procesul vostru de înălţare, cu un
rezumat. Atunci când un suflet iese din Dumnezeu şi decide să exploreze şi să
experimenteze tărâmurile exterioare ale Creaţiei, acel suflet are opţiunea să coboare
tot drumul până la prima densitate şi apoi să-şi croiască drum înapoi prin nivelele de
densitate, sau îşi poate începe procesul de încarnare în densităţile a 2-a, a 3-a, a 4-a
sau a 5-a. În cazul vostru, aţi ales să veniţi în densitatea a 3-a şi, de aici, să vă croiţi
drumul înapoi până sus, astfel încât să exploraţi aceste nivele puţin câte puţin, ca să
obţineţi maximul de experienţă, necesară pentru a vă satisface curiozitatea sufletului.
Acum puteţi întreba: „Care este curiozitatea sufletului?” Este aspectul lui
Dumnezeu care doreşte să-şi cunoască propria sa Creaţie şi, astfel, pe măsură ce
evoluaţi înapoi pe spirala evolutivă – ceea ce numiţi procesul de creştere – veţi
ajunge într-un punct în care forma voastră fizică trece printr-o metamorfoză, iar
corpul vostru de materie densă, bazat pe carbon, devine un corp de lumină

145
cristalină, bazat pe siliciu. Acesta este procesul de înălţare.
Totuşi, din cauza căderii din graţie (identificarea sufletului cu nivelul de
vibraţie în care este încarnat), a fost necesar ca Dumnezeu să conceapă un plan care
să aloce sufletelor mai mult timp ca să-şi înveţe lecţiile şi să se întoarcă pe spirala
evolutivă şi, astfel, a fost creată roata reîncarnării.
Aceasta permite unui aspect al sufletului să se densifice din nou în forma
fizică, de atâtea ori cât îi este necesar, pentru a învăţa tot ceea ce doreşte sufletul să
înveţe despre acel nivel particular.
Ne repetăm învăţăturile anterioare pentru a ne asigura că sunteţi clarificaţi
asupra acestui punct, înainte de a continua.

Mai multe despre roata reîncarnării


În cazul vostru, v-aţi încarnat în mod repetat în ceea ce numiţi densitatea a 3-
a. Mulţi dintre voi v-aţi reîncarnat de multe ori pe acest Pământ sau pe planete
asemănătoare şi aţi ieşit, de fiecare dată, prin moartea corpului, care este un proces
de fragmentare în bucăţi de suflet. Deşi corpul fizic se întoarce în Pământ şi se
dezintegrează, esenţa sufletului din corp pleacă sub formă de pachete de energie, iar
acestea încearcă să se reataşeze sufletului-părinte. Dacă sufletul este relativ conştient
de sine, atunci acest fragment sau aceste fragmente sunt capabile să se alipească la
porţiunea-părinte relativ uşor. Aceste fragmente de suflet sunt adesea văzute de
clarvăzători ca nişte rotocoale de fum, care părăsesc corpul în momentul morţii sale
şi se înalţă la ceruri.
Aceia dintre voi care puteţi vedea acest lucru, ştiţi că aceste fragmente pot
apărea şi ca o umbră difuză sau ca un contur ca de fum al persoanei, sau numai ca un
mănunchi de filamente. Acest lucru chiar este reprezentat, destul de exact, în unele
din filmele voastre şi chiar a fost fotografiat, ocazional, cu camere foto foarte rapide.

Înălţarea spirituală
Dacă viaţa tocmai încheiată a implicat multă conştienţă spirituală, atunci
esenţa sufletului care părăseşte corpul se duce direct la partea-părinte a sufletului,
aflat în tărâmurile celeste (dimensiunile de la a 7-a la a 9-a). Acest proces este numit
adesea „înălţare spirituală”. Majoritatea dintre voi aţi trecut prin înălţarea spirituală
o dată sau de mai multe ori, în trecut.
Un suflet care se înalţă spiritual şi-a încheiat karma în mod satisfăcător şi nu
mai este tributar roţii reîncarnării, dar a ales să abandoneze corpul, în loc să îl
transforme în forma de lumină pe bază de siliciu. Motivele acestei decizii variază –
adesea se face această alegere dacă acel suflet se află de foarte multă vreme în
corpul pe care îl ocupă în prezent, sau dacă are un corp foarte bolnav şi simte că ar fi
prea mult de lucru ca să îl reanimeze suficient de mult pentru înălţare. Dacă sufletul

146
crede cu putere că trupul trebuie să îmbătrânească şi să moară, sau că trebuie să
părăsească trupul pentru a se înălţa, atunci acea credinţă poate determina sufletul să
aleagă înălţarea spirituală, în locul înălţării fizice.

Dispensa înălţării în masă – continuare


Există câteva Dispense Divine (descrise în Capitolul 2) care au fost acordate,
printre care se află şi aceea care permite sufletelor să meargă direct pe spirala
înălţării fără să trebuiască să-şi încheie toată karma, toate treburile neterminate sau
tranzacţiile energetice incomplete. Este posibil, în această dispensă, ca voi să vă
chemaţi înapoi fragmentele de suflet prin folosirea diferitelor proceduri, printre care
se află şi cele date de acest medium şi de alţii şi, astfel, să eliminaţi toate legăturile
karmice, lecţiile karmice, amprentele karmice şi implanturile negative din corpurile
voastre de densitatea a 3-a. Dispensa curentă nu vă solicită să vă clarificaţi
problemele karmice 100% sau să vă recuperaţi fragmentele 100%, ci doar pe
majoritatea dintre ele.
Majoritatea dintre voi, care citiţi aceste rânduri, intraţi acum în procesul de
înălţare. Acest medium are diferite metode şi tehnici menite să vă ajute să vă
activaţi sau să vă acceleraţi şablonul de înălţare. Şablonul înălţării, sau şablonul
maestru este un program inclus în ADN-ul vostru, care vă determină să vă convertiţi
corpul muritor, bazat pe carbon, într-un corp nemuritor, bazat pe siliciu, în
pregătirea pentru experimentarea tărâmurilor de densitatea a 5-a ale Creaţiei lui
Dumnezeu. Dumnezeu a dat dispense, în mod metodic şi periodic, ca să permită
sufletelor să progreseze într-o manieră mai amplă în explorarea Universului infinit,
iar aceasta este una dintre cele aflate în vigoare.
Trecem în revistă aceste idei pentru că am simţit că este necesar să furnizăm o
fundaţie solidă pentru materialul din Partea a 2-a. Ştim că acestea sunt subiecte
dificile şi complexe, iar dacă simţiţi că nu aţi înţeles pe deplin materialul discutat
până acum, nu vă îngrijoraţi prea tare. Unele porţiuni ale învăţăturilor noastre se vor
infiltra în mintea voastră conştientă şi vă veţi aminti multe dintre lecţii mai târziu –
şi le veţi considera destul de valoroase, pe parcursul călătoriei voastre.

Şablonul maestru
Aşadar, ce anume se întâmplă în timpul înălţării? Aveţi un program înlăuntrul
vostru, numit „şablonul maestru”. Şablonul maestru este un program automat,
asemănător cu cel care transformă omida în fluture. Este un set implantat de coduri
şi chei ADN, care sunt declanşate la un anumit punct din evoluţia sufletului. Liberul
arbitru determină cât de mult durează pentru ca un suflet să atingă punctul
declanşării şablonului maestru, deşi sufletul vine într-o anumită viaţă cu un plan, sau
linie temporală experimentală. Pentru voi, dragi Creatori, acest şablon al înălţării a

147
fost activat deja. Majoritatea dintre voi l-aţi activat mult mai devreme în această
viaţă.
Veţi descoperi că marea majoritate a acelora dintre voi care sunteţi terapeuţi şi
vindecători, şi majoritatea celor care vin la voi pentru vindecare, au acest şablon al
înălţării deja activat. În eventualitatea că cineva ajunge în prezenţa acestui medium
(sau a oricărei alte persoane care face acest tip de lucrare) şi nu şi-a activat încă
şablonul înălţării, i se vor da instrumente şi tehnici care îl vor activa. A fi atras de
acest medium sau de aceşti vindecători este, pur şi simplu, metoda pe care un
asemenea suflet a ales-o, ca să fie catalizatorul său pentru transformare.
Acest medium are o serie de meditaţii pentru activarea înălţării. În timpul
acestor meditaţii vi se activează şablonul înălţării (dacă acesta nu a primit o
activare, anterior). Dacă a fost activat înainte de a folosi meditaţiile, atunci înălţarea
voastră va fi accelerată, iar calea voastră va deveni mult mai uşoară, plus că veţi
avea o claritate mai mare în ceea ce priveşte procesul vostru de înălţare.

Un scurt discurs despre vehiculul de lumină Merkaba


Aveţi o matrice de energie eterică în jurul corpului vostru fizic, pe care o
numiţi de obicei aură sau sistem de chakre, ori corp subtil. Aveţi diferite unelte şi
tehnici, menite să vă menţină corpul vostru subtil liber de negativitate. Printre
acestea se numără acupresura56, acupunctura, EMT57, Reiki58, Reconectarea59, Ra-
Sheeba60 şi diferite alte procese.
Totuşi, există un „câmp de forţă” – format din chei şi coduri de lumină care
folosesc geometria sacră – care în prezent este programat în corpul vostru eteric şi,
care, în cele din urmă, va face ca nevoia de tehnici de vindecare subtilă să fie de
domeniul trecutului, iar acesta este Vehiculul de Lumină Merkaba.
Merkaba este un şablon de chei şi coduri care nu numai că asigură protecţie
psihică şi spirituală, ci, în cele din urmă, permite formei corpului de lumină
cristalină să se deplaseze prin vastitatea timpului şi a spaţiului fără a avea nevoie de
o navă spaţială.
La fel ca şablonul maestru pentru înălţare, programul construirii Merkabei
este o serie automată de mutaţii ADN, construită în structura evolutivă a fiinţei
umane. Sarcina voastră, dragi Creatori, este ca pur şi simplu să creaţi mediul în care

56
„acupunctură prin presare” – metodă de terapie ce aplică presiunea fizică pe punctele de
acupunctură.
57
„Easy Meditation Techniques” – Tehnici Simple de Meditaţie.
58
Sistem de „Terapie prin Lumină”, fondat de Mikao Usui (Reiki tradiţional) şi bazat pe simboluri
vindecătoare („Rei”=„energie universală” iar „Ki =„energie vitală a fiinţei”).
59
„Vindecarea Reconectivă” – sistem terapeutic creat de Dr. Eric Pearl, ce permite acordarea cu
„noile” frecvenţe de vindecare.
60
Străveche artă vindecătoare egipteană ce folosea simboluri sacre vindecătoare, şi sistem Reiki
(„Ra-Sheeba Reiki”) creat de Carlos Alberto Junior.
148
Merkaba să poată fi activată şi construită eficient. Nu este nevoie să schimbaţi, să
modificaţi sau să acceleraţi codurile, sau să încercaţi să le activaţi prematur.
Merkaba va deveni mai pronunţată şi mai definită pe măsură ce înaintaţi prin
densitatea a 5-a.
La început va apărea ca un şablon rotitor de structuri geometrice, în jurul
corpului de lumină cristalină. Pe măsură ce devine mai energizat, se va manifesta ca
un vehicul capabil să menţină corpul de lumină în siguranţă, faţă de toate tipurile de
reziduuri şi efluvii cosmice.
Alte suflete, care vibrează la densitatea a 5-a şi mai sus, pot încă să intre în
aura voastră şi să interacţioneze cu voi d.p.d.v. energetic, dacă nu alegeţi să vă
închideţi aura – caz în care Merkaba acţionează ca un câmp sau scut de forţă.
Noi, Fondatorii, vă avertizăm cu privire la supra-abundenţa de instrumente şi
tehnici recente, menite să vă ajute să vă construiţi Merkaba. Unele dintre ele pot fi
utile pentru a vă ajuta să vă relaxaţi şi să vizualizaţi, dar toate sunt nenecesare. În
Partea a 2-a vom explora psihologia creşterii sufletului şi multe alte faţete ale
dezvoltării voastre personale, ca suflet iluminat pe Pământ. Dacă vă clarificaţi
problemele psihologice şi vă eliberaţi de toate temerile, atunci Merkaba voastră se
va dezvolta în Ordinea Divină perfectă, fără nevoia de a accelera procesul.

Procesul înălţării
Să recapitulăm. Ce este înălţarea? Înălţarea este procesul de deplasare de la
conştiinţa de densitatea a 3-a, prin cea de densitatea a 4-a, în cea de densitatea a 5-a.
Conştiinţa voastră vă determină experienţa. Conştiinţa voastră vă determină starea
de vibraţie. Conştiinţa voastră determină ce tip de vehicul veţi folosi pentru a
percepe viaţa.
Locul în care vă plasaţi conştiinţa determină experienţa voastră de viaţă.
Metafizicienii voştri au înţeles foarte clar acest lucru. Dacă vă focalizaţi atenţia la
densitatea a 5-a, atunci aceasta va deveni vibraţia voastră dominantă.
Când ajungeţi în densitatea a 5-a, vibraţia voastră va fi de o asemenea natură,
încât impurităţile din mediul înconjurător al lumii voastre nu vă vor mai influenţa
corpul. Pe măsură ce continuaţi să vă mişcaţi conştiinţa pe treptele mai rafinate ale
spiralei înălţării, veţi descoperi că forma voastră devine din ce în ce mai subtilă şi, în
cele din urmă, devine invizibilă oamenilor de densitatea a 3-a. Va deveni invizibilă
chiar şi faţă de oamenii de densitatea a 4-a, la un anumit moment.
Unii dintre voi aţi pus întrebarea : „Vom putea oare să-i vedem pe Fondatori,
pe măsură ce înaintăm spre starea înălţată?”
Forma noastră apare acestui medium ca nişte stele strălucitoare alb-albastre,
dar forma noastră actuală nu există în sensul în care vă imaginaţi existenţa. Suntem
dincolo de timp şi dincolo de formă şi, astfel, această imagine de stea alb-albastră
este o versiune redusă a felului cum arătăm. Energia noastră radiază în întreg

149
cosmosul. Pornirea noastră creatoare creează noi universuri în Omnivers sau
Multivers. Este foarte dificil să descriem lumea noastră, căci nu seamănă deloc cu a
voastră. Şi, în orice caz, nu vă este necesar acum să cunoaşteţi cum este lumea
noastră. Ceea ce este important e să vă oferim o privire de ansamblu asupra înălţării
– ce este şi cum funcţionează – astfel încât să vă bucuraţi cât mai deplin de propria
voastră înălţare.
În procesul de înălţare, vehiculul percepţiei voastre se schimbă. Planul primar
pe care îl ocupaţi se schimbă, iar energia pe care o radiaţi se schimbă şi ea. Există o
lume eterică suprapusă peste Pământul vostru de densităţile a 3-a şi a 4-a, care este
corpul de lumină de densitatea a 5-a al Pământului. Când mergeţi pe acest Pământ
de densitatea a 5-a, trebuie să vă folosiţi corpul eteric de lumină de densitatea a 5-a,
pentru a-l percepe. Puteţi merge acum acolo cu mintea voastră, în meditaţie, dar nu
veţi experimenta plenitudinea Pământului eteric până când nu transcendeţi cu
adevărat frecvenţele mai joase ale fiinţei.
Fiecare dintre voi are înlăuntru capacitatea de a trăi în dimensiunea a 5-a într-
un corp de densitatea a 5-a. Cu toţii puteţi face acest lucru. Însuşi faptul că aţi fost
atraşi de această carte indică faptul că aveţi în centrul atenţiei voastre înălţarea.
Cum arată densitatea a 5-a ? Pământul de densitatea a 5-a arată foarte
asemănător cu Pământul vostru de densitatea a 4-a, cu excepţia faptului că acolo
există o emanaţie, o radianţă şi o strălucire a oricărui lucru. Acolo nu există boală.
Acolo nu există moarte. Puteţi să vă re-creaţi corpul, astfel încât să arate mereu tânăr
– dacă doriţi acest lucru. În densitatea a 5-a există o mare iubire între fiinţe. Acolo
nu există competiţie sau lăcomie. Nu există vină sau ruşine. Există pur şi simplu o
sărbătorire a diversităţii formelor de lumină şi o colaborare fără cuvinte, căci
limbajul luminii este telepatic.
Atunci când vă aflaţi în corpul vostru de lumină de densitatea a 5-a, ţelul
vostru principal devine cum să-i educaţi şi să-i luminaţi pe alţii, şi ce să exploraţi
mai departe în acest univers infinit.
Acum permiteţi-ne să vorbim despre procesul înălţării. Mulţi dintre voi aţi
experimentat ceea ce numiţi „simptomele înălţării”. Modelele voastre de somn-
veghe s-au schimbat. Unii dintre voi nu mai dormiţi noaptea. Vă treziţi plini de
energie în mijlocul nopţii. Este posibil să fi avut în corpul vostru fizic maladii
ciudate, care nu pot fi explicate. Vă puteţi simţi obosiţi în majoritatea timpului, sau
neobişnuit de energizaţi. Unii dintre voi primiţi viziuni prin clarviziune, iar simţurile
voastre psihice şi spirituale se amplifică de la o zi la alta. Este posibil să simţiţi că
prin corpurile voastre curge multă electricitate.
Acestea sunt numai câteva din simptomele înălţării. Puteţi deveni foarte
emotivi – într-o zi să fiţi clari şi calmi, iar în următoarea să aveţi toane. Pe măsură ce
treceţi prin proces, şablonul vostru de înălţare execută programul automat înlăuntrul
celulelor voastre. Începe încetişor, iar apoi prinde viteză, până când nu se mai poate
opri. Până în anul 2012, milioane dintre voi vor fi trecut de punctul fără întoarcere.
Credem că acest lucru este asemănător, conceptual, cu punctele de viteză T1 şi T2
150
de pe o pistă de decolare, din punctul de vedere al pilotului de avion. Odată ce
pilotul atinge punctul de viteză T2 de pe pistă, avionul trebuie să decoleze, sau se
prăbuşeşte.
Astfel că decolaţi cu toţii; cu toţii mergeţi spre înălţare. Este important pentru
voi să înţelegeţi că, a vă lupta cu sau a opune rezistenţă oricărui lucru din viaţa
voastră, vă face procesul de înălţare mult mai puţin plăcut. Nu vă luptaţi cu
întunericul. Căutaţi să învăţaţi din el. Proiectaţi lumina voastră strălucitoare în el.
Expuneţi-l ca ceea ce este – multă nimicnicie.
La nivelul nostru de vibraţie, avem puterea să punem capăt în întregime la tot
ce înseamnă discordie în lumea voastră, dar nu am face acest lucru niciodată, pentru
că v-ar deposeda de experienţa necesară sufletului. V-ar priva de liberul vostru
arbitru. Ceea ce facem, în cursul acestor mesaje, este să vă activăm şi să vă
modificăm ADN-ul, să vă ajutăm să faceţi mai uşor tranziţia în faza următoare a
evoluţiei voastre. Pe măsură ce trece timpul, veţi simţi mai tangibil, în viaţa voastră,
rezultatele muncii voastre de înălţare.
Cum vă acomodaţi la noile voastre nivele de energie? Ce puteţi face în privinţa
programului vostru ciudat de somn?
Îi puteţi chema, din starea voastră de veghe, pe acei ghizi şi maeştri care sunt
perfecţi şi potriviţi să vă instruiască despre modul în care să faceţi faţă energiei
crescânde din timpul nopţii. În majoritatea cazurilor, vă treziţi la nişte ore ciudate
din cauza energiei voastre aflate în creştere. Aveţi în lumea voastră sisteme de
credinţă care spun că trebuie să folosiţi fiecare minut din timpul vostru. Mulţi dintre
voi cred că nu este productiv ca, pur şi simplu, să nu faceţi nimic în timpul stării
voastre de veghe. Totuşi, asta poate fi exact ceea ce este nevoie să „faceţi”. Poate fi
dificil să respectaţi modelele energiei corpului vostru dacă aveţi un program zilnic
înregimentat, cum ar fi ziua de lucru de la ora 9 la orele 17. Faceţi tot posibilul să
respectaţi ciclurile voastre modificate de somn-veghe, şi cereţi ajutor ghizilor voştri.
Nu există înlocuitor pentru conştienţa asupra detaliilor. Aceasta înseamnă că
orice lucru prin care treceţi – din minutul în care vă treziţi dimineaţa până la sfârşitul
zilei – merită conştienţa voastră conştientă. Este necesar să vă urmăriţi conştiinţa
îndeaproape, să învăţaţi din ea. Este dificil să învăţaţi atunci când mintea voastră
deja a judecat sau deja a făcut o poveste despre ceea ce simţiţi. Dacă vă treziţi din
pat dimineaţa şi vă loviţi degetul mare de la picior de piciorul patului, o parte din voi
este tentată să spună: „Am început prost ziua. Pun pariu că o să am o zi proastă”. Nu
vă permiteţi această indulgenţă. În loc de asta, amintiţi-vă că tot ce există în viaţă
este, în mod firesc, frumos şi că veţi obţine exact ceea ce aveţi nevoie din fiecare
experienţă de viaţă, în funcţie de nivelul vostru de conştienţă.

151
Geometria sacră şi simboluri sacre
Vom vorbi acum despre modul în care anumite simboluri influenţează ADN-ul
corpului fizic şi contribuie la procesul de înălţare.
Vom intra numai pe scurt în geometria sacră a formei voastre fizice. Corpul
vostru fizic are un „dublu eteric” asociat cu el, care este potenţialul corpului vostru
de lumină de densitatea a 5-a. O parte a corpului vostru eteric interacţionează cu
corpul vostru de densitatea a 3-a. Aveţi ceea ce se numesc frecvenţe defazate ale
sinelor voastre, înglobate simultan în această formă de densitatea a 3-a. Ca să o
spunem altfel (iar limbajul vostru este foarte limitat în această privinţă), aveţi, aşa
cum am spus mai devreme, corpul biologic cu capacitatea creierului său, precum şi
alte mecanisme menite să vă menţină într-o interfaţă cu densităţile a 4-a, a 5-a, a 6-a
şi a 7-a.
În corpul vostru eteric (care este corpul vostru de lumină de densitatea a 5-a ca
potenţial, pentru că nu a fost încă actualizat pe planeta voastră), aveţi ceea ce se
numesc şabloane sau implanturi. Acestea sunt configuraţii geometrice care
guvernează funcţionarea corpurilor voastre de densităţile a 3-a şi a 4-a.
Atunci când înglobaţi simboluri în corpul eteric al sinelui vostru uman, prin
folosirea unei modalităţi de vindecare precum Reiki, Reconectarea sau Ra-Sheeba,
interacţionaţi cu implanturile existente, care vă guvernează deja corpurile de
densităţile a 3-a şi a 4-a. Modelele energetice ale geometriilor sacre schimbă modul
în care corpul vostru eteric guvernează forma exterioară (corpul vostru fizic).
Simbolurile sacre din Reiki, Reconectarea, Ra-Sheeba sau din alte modalităţi
de vindecare generează modele geometrice care afectează şablonul corpului fizic şi
creează o schimbare în viteza cu care corpul fizic se metamorfozează de la un nivel
la altul. Aceste simboluri creează şi imagini, amintiri şi impresii întipărite, astfel
încât nivelele fizic şi psihologic ale fiinţei vor fi provocate să-şi amintească anumite
aspecte ale naturii voastre mai înalte.
În esenţă, simbolurile codează, în cadrul corpului vostru eteric, modele de
recunoaştere ale nivelelor mai înalte ale fiinţei voastre, precum şi declanşarea
configuraţiilor ADN care vă ajută în procesul vostru de înălţare. Aşadar, este un
proces de codare.
Acest lucru este valabil şi pentru alte modalităţi de vindecare. EMF61, EMT,
biokinetica62, bioenergetica şi multe alte modalităţi sunt menite să declanşeze o
trezire a anumitor părţi din creier, minte şi corpul subtil (eteric), astfel încât să vă
puteţi aminti mai uşor de nivelele mai înalte ale fiinţei voastre. Aceste declanşatoare
ajută la a vă face mai plăcut procesul de înălţare, deşi şablonul maestru pentru

61
„EMF” este prescurtarea pentru „ElectroMagnetic Field” (câmp electro-magnetic). În contextul de
mai sus este o tehnică de echilibrare a propriului câmp bio-electro-magnetic.
62
Ştiinţă care studiază mişcarea în organismele aflate în dezvoltare (din lb. greacă „bios” = viaţă şi
„kinetikos” = mişcare).
152
înălţarea voastră este un set de instrucţiuni pre-programat.
Ca să recapitulăm, şablonul maestru este un program automat care spune
celulelor voastre cum să se convertească din carbon în siliciu şi alte lucruri de acest
gen. Este un program foarte complex. La fel cum nu aveţi nevoie să vă faceţi inima
să bată sau să vă procesaţi mâncarea în mod conştient, nu aveţi nevoie nici să vă
preocupaţi de detaliile şablonului maestru.
Şablonul maestru nu poate fi, de fapt, modificat în mod semnificativ prin nicio
metodă, dar puteţi deveni mai conştienţi de el, iar procesul de înălţare poate fi făcut
mai plăcut şi mai eficient prin folosirea diferitelor tehnici de vindecare.

Natura ADN-ului
ADN-ul nu este numai o înregistrare a moştenirii voastre genealogice –
aceasta însemnând mama voastră, tatăl vostru, bunicii, străbunicii, stră-străbunicii
etc. – ci este şi o înregistrare a călătoriei sufletului, de la începutul individualizării
voastre ca suflet. În ceea ce oamenii de ştiinţă numesc „ADN rezidual” se află
înregistrarea încarnărilor voastre pe Pământ, a încarnărilor voastre în alte lumi şi
întreaga voastră linie temporală, ca suflet individual. Aceasta include o înregistrare a
tuturor încrucişărilor cu alte specii – inclusiv orice activitate între specii – şi o
înregistrare a ADN-ului vostru siriusian, orionian, draconian, andromedan, arcturian
şi venusian, precum şi ADN-ul de la alte câteva rase. Există, de asemenea, o legătură
directă cu ceea ce numiţi arhivele akashice, care reprezintă un depozit în tărâmurile
cauzale, ce stochează date despre sufletele care s-au încarnat în galaxia voastră.

Modelul ADN-ului cu 24 de catene


ADN-ul vostru este compus din 24 de catene, sau 12 perechi (dublu-helixuri).
Fiecare catenă se activează pe măsură ce urcaţi pe spirala evoluţiei, în densităţile
mai înalte. Dacă vă aflaţi, de exemplu, la densitatea a 8-a, atunci veţi avea activate 8
perechi de ADN (16 catene). Toate cele 8 perechi trebuie să fie activate complet
pentru a experimenta pe deplin densitatea a 8-a.
Pentru a experimenta densitatea a 12-a, aveţi nevoie de 24 de catene activate,
deci toate cele 12 perechi ale ADN-ului vostru trebuie să funcţioneze din plin,
pentru a experimenta densitatea a 12-a. Chiar şi densitatea a 12-a are o formă, dar nu
este umanoidă, şi nu este o formă pe care aţi recunoaşte-o.
Cel mai înalt nivel al formei umanoide este nivelul 7. Nivelele 8 şi 9 pot
întruchipa întrucâtva forma umanoidă, dar este mai curând ceea ce aţi numi o
compoziţie sau colecţie de diferite frecvenţe ale formei. Nu este o formă umanoidă,
în esenţă.

153
Există pe planeta voastră tehnici menite să vă schimbe şi să vă transmute63
catenele de ADN şi să activeze toate cele 12 perechi. Nu vom da o analiză detaliată
a eficacităţii metodelor care se predau în lumea voastră, întrucât acest lucru ar
necesita mai mult spaţiu decât avem disponibil în această carte. Ca în orice altă
investigaţie, este nevoie să vă folosiţi discernământul atunci când exploraţi tehnicile
de activare a catenelor de ADN latente.
Dragi Creatori, catenele de ADN fie sunt activate, fie nu. Dacă sunt activate,
atunci vă creaţi un corp care corespunde cu numărul de catene care sunt activate. De
exemplu, dacă aveţi activate 8 catene în 4 perechi (sau 4 dublu-helixuri), atunci
manifestaţi activ un corp de densitatea a 4-a. Dacă aveţi 12 catene activate, sau 6
perechi de helixuri, atunci manifestaţi activ un corp de densitatea 6-a.
Oamenii voştri de ştiinţă sunt capabili, în general, să măsoare un singur dublu-
helix – cel pentru densitatea a 3-a. Celelalte sunt uşor defazate, ca să corespundă
frecvenţelor necesare pentru activarea codurilor şi cheilor pentru fiecare nivel sau
densitate. Există o modalitate de a detecta câte catene au fost activate, pe care o vom
da la o dată ulterioară. Câţiva dintre biologii voştri au dat întâmplător peste
modalităţi de a măsura şi alte catene, dar cercetarea lor a fost suprimată şi, în unele
cazuri, ridiculizată de către ştiinţa oficială.
Aşa cum am afirmat mai sus, vă puteţi reprograma ADN-ul ca să vă activaţi
toate cele 24 de catene (12 helixuri duble) – chiar dacă vă aflaţi în densitatea a 3-a –
dar nu puteţi să o luaţi pe scurtătură. Fiecare nivel de evoluţie are ceva să vă ofere.
Dacă aţi revenit dintr-un nivel foarte înalt ca să ajutaţi Pământul, vă puteţi reactiva
rapid catenele de ADN care sunt latente acum, dar, totuşi, este recomandat să vă
activaţi catenele de ADN una câte una.
Sunteţi Creatori magnifici – creaţi după chipul şi asemănarea Creatorului
vostru Suprem – şi sunteţi capabili să faceţi orice în univers. Sunteţi copiii
Creatorului, care cresc şi pleacă de acasă şi, prin urmare, aveţi toate capacităţile şi
atributele Tatălui/Mamei voastre Dumnezeu.
Totuşi, aceasta nu înseamnă că veţi fi capabili să vă reactivaţi instantaneu toate
catenele. Încă va exista necesitatea de a vă ridica vibraţia, densitate cu densitate,
până când sunteţi capabili să înţelegeţi întreaga măreţie a fiinţei voastre. Este Voinţa
voastră Divină să exploraţi complexităţile Creaţiei, iar omiterea lecţiilor sufletului,
într-o dorinţă nerăbdătoare de a ajunge la nivelul 12, nu vă va ajuta. Pentru că tot am
spus acest lucru, există anumite succesiuni naturale în densităţile mai joase, care au
loc în manieră liniară, în timp ce alte evenimente au loc în salturi bruşte (salturi
cuantice).
Acesta este un paradox în universul vostru, pentru că aveţi ceea ce se numesc
salturi care evoluează gradat sau trepte succesive, în care cineva devine mai
conştient în mod gradat şi empiric (liniar), şi aveţi şi salturi cuantice, în care o
vibraţie se duce până la un anumit nivel şi deodată sare la un nivel mai înalt, fără să

63
Mutaţie genetică.
154
existe un interval de timp între cele două ipostaze. Aceşti doi factori apar în diferite
faze ale evoluţiei voastre. Oamenii voştri de ştiinţă numesc salturile bruşte
„mutaţii”.
Nu există hazard în Univers, dar există o succesiune foarte obscură în multe
evenimente – pe care, în mod normal, nu aţi recunoaşte-o, la nivelul vostru de
vibraţie. Salturile cuantice au o Perfecţiune Divină şi o Temporizare Divină în ceea
ce le priveşte, chiar şi atunci când par să se opună legilor şi principiilor existente.
Salturile cuantice sunt analoage cu comportamentul electronilor de pe orbitele
unui atom. Veţi descoperi că starea energetică a unui anumit element este stabilă în
cadrul unui anumit domeniu sau spectru, iar când starea depăşeşte un anumit nivel
de vibraţie, electronul va sări pe altă orbită, schimbând structura atomică a
substanţei.
Nu avem timp să intrăm în fizica nucleară, dar vom cerceta câteva subiecte
înrudite, înainte de a încheia Partea 1 a acestei cărţi.

Clonarea şi proiecţia holografică


Proiecţia holografică este o tehnologie care figurează în ecuaţia ADN-ului
uman, la fel ca şi clonarea. Proiecţia holografică implică faptul ca un suflet să-şi
extindă o parte a energiei sale într-un loc aflat la distanţă şi să creeze o formă sau o
imagine a esenţei sufletului prin intermediul unui portal sau punct de acces, în
scopul obţinerii de informaţii sau al comunicării cu alte suflete, aflate la distanţă.
Este un fel de hibrid între vizualizare la distanţă (proiecţie mentală) şi teleportare
(relocarea formei fizice, utilizând conştiinţa pură). În proiecţia holografică, o
porţiune a esenţei sufletului şi a configuraţiei ADN-ului este proiectată la locaţia
dorită, şi există o amprentă energetică la locaţia proiecţiei.
Clonarea este o tehnologie asemănătoare, prin faptul că se poate face o copie
fidelă după un corp fizic, iar în corpul clonat poate fi transmis un anumit procent din
esenţa sufletului – aşadar, este eronat să spunem că o clonă a unui om nu ar avea
suflet. Pentru a putea avea o formă de viaţă, este necesar un anumit grad de energie
sufletească. Poate fi vorba de un suflet extrem de fragmentat, dar înseamnă tot
energie a sufletului. Veţi observa că există diferenţe subtile în ADN-ul unei clone,
deşi configuraţia sa de bază şi cea a sufletului original sunt identice.
Dorim să eliminăm ideea că în universul lui Dumnezeu există creaturi fără
suflet. Este adevărat că unele organisme au o formă de inteligenţă foarte
rudimentară, dar o scânteie Divină există în toate lucrurile vii (şi, de asemenea, în
obiectele neanimate, deşi nu într-o formă pe care aţi recunoaşte-o). Aceste fiinţe care
trăiesc într-o contracţie extremă (întuneric) au scânteia lor de Divinitate suprimată,
dar aceasta este totuşi prezentă. Nimic din ce înseamnă viaţă nu ar putea exista fără
energia sufletului (spirit).
Clona unui om nu numai că are o parte din esenţa sufletului original, dar poate

155
fi ocupată şi de esenţa altor suflete, care existau înainte de clonare. Este posibil ca
un suflet să nu fie încarnat în corpul clonat, însă migrarea esenţei sufletului de la un
corp la altul este un eveniment relativ obişnuit. Am mai atins acest subiect în timpul
dizertaţiei noastre despre fragmentarea sufletului.
Vom examina acum alte câteva subiecte care sunt relevante pentru înălţare.

A trăi în lume, în timp ce te afli pe o cale spirituală


Având preocuparea de a face ca această carte să fie practică, permiteţi-ne
acum să vorbim pe scurt despre trăirea în lumea materialităţii, odată îmbarcaţi pe
calea spirituală.
O întrebare pusă de mulţi este: „Cum poate o persoană să se bucure de lumea
materială, în timp ce se află pe calea sa spirituală?” Am spune că acest lucru poate fi
realizat destul de uşor, pentru că totul se trage din Dumnezeu. Totul este Dumnezeu,
inclusiv ceea ce numiţi lumea materială. Dacă o persoană doreşte să poarte haine
frumoase, să mănânce mâncare scumpă, să conducă o maşină de lux şi să facă orice
lucru pe care oamenii materialişti au tendinţa să-l facă, nu este nimic în neregulă cu
asta. Nu este nimic greşit în a te bucura de faptul că te afli într-un corp fizic pe
planeta Pământ. Problema se ridică atunci când cineva uită că este fiinţă spirituală şi
începe să creadă că sursa fericirii şi a stării de bine se află în viaţa materială. Aici s-a
făcut greşeala în trecut pe Pământ. Aici continuă să facă greşeala cea mai mare parte
a omenirii.
Tehnologia există pentru a da fiecărei fiinţe umane un nivel ridicat de trai. Din
motive discutate în Capitolul 9, acest lucru nu s-a întâmplat, chiar şi la apogeul
civilizaţiilor apuse. Nu puteţi avea abundenţă şi prosperitate reale fără înţelegere
spirituală. Odată ce intraţi în plenitudinea fiinţei voastre, va deveni foarte uşor să
manifestaţi orice doriţi pe Pământ.
Cheia înălţării implică echilibrarea planurilor spiritual şi material şi renunţarea
la judecata care spune că o cale este mai bună decât alta. Prezenţa voastră
Dumnezeiască dinlăuntru ştie ce cale este potrivită pentru voi. Un om aflat în
procesul de înălţare vede planul material ca pe o parte validă a universului spiritual,
ca pe o extensie a tărâmurilor spiritului.

Sistemul de chakre
Întrucât în prezent vă dezvoltaţi şi vă actualizaţi corpul de lumină cristalină
eterică, este adecvat să discutăm despre centrii de energie sau „roţile” care
interacţionează cu sistemul reţelei electromagnetice a fiinţei voastre. Aceste vârtejuri
rotitoare de energie au fost numite „chakre” de către învăţătorii voştri.
Pe măsură ce creşteţi şi evoluaţi, aduceţi din ce în ce mai multă energie în şi
afară din chakrele voastre, ca parte a exprimării vieţii voastre. Toate fiinţele umane

156
încep prin a-şi activa chakra-rădăcină, centrul sexual şi centrul puterii – cei trei
centri localizaţi la baza coloanei, sub buric şi respectiv deasupra buricului. Pe
măsură ce evoluaţi, vă deplasaţi atenţia mai mult în centrul inimii şi, în final, în
centrul gâtului, în al treilea ochi, în coroană şi în cele 5 chakre de deasupra coroanei.
Într-o spirală evolutivă sănătoasă, nu este indicat să excludeţi pe niciuna dintre
chakrele voastre. Pur şi simplu, deveniţi din ce în ce mai conştienţi de chakrele
aflate din ce în ce mai sus, pe măsură ce urcaţi pe scara densităţilor. Le stabilizaţi
mai întâi pe cele de mai jos şi apoi pe cele de mai sus. Fiecare din cele de mai sus,
pentru a funcţiona normal, necesită echilibru cu cele de mai jos, deci, atunci când vă
concentraţi atenţia exclusiv pe chakrele voastre superioare, vă aflaţi într-o stare
nenaturală, pentru că negaţi chakrele de jos, cu care aţi început atunci când a fost
creată forma voastră umană.
Seamănă puţin cu matematica. Să presupunem că învăţaţi să faceţi analiză
matematică şi decideţi să aruncaţi o parte din matematica ce vine înainte de analiza
matematică. Nu veţi face bine deloc folosind această strategie. Analiza matematică
este o formă foarte simplă de matematică şi, de fapt, foarte uşoară. Totuşi, pentru a
face analiză matematică, trebuie să aveţi cunoştinţe temeinice din toate matematicile
care vin înaintea sa, printre care se află algebra, trigonometria, geometria analitică
etc.
Echilibrarea sistemului vostru de chakre este asemănătoare cu învăţarea
empirică, în aceea că, atunci când conştienţa voastră a evoluat în primele trei chakre
ale voastre, vi se va părea necesar să rămâneţi conştienţi de, să folosiţi şi să vă
exprimaţi chakrele de mai jos, dar nu vă veţi limita la ele, pentru că vă veţi fi extins
nivelul de conştienţă, astfel încât să includeţi mai mult decât chakrele voastre de jos.
Acest fapt este adevărat pentru fiecare aspect al experienţei voastre. Ceea ce
numiţi viaţa voastră mondenă este o submulţime a vieţii voastre spirituale, neaflată
în opoziţie cu aceasta. Astfel, un maestru spiritual de pe Pământul vostru este
impecabil atât în chestiunile legate de chakrele superioare, cât şi în cele aflate în
legătură cu chakrele inferioare. Veţi descoperi că, pe măsură ce evoluaţi în chakrele
voastre superioare (inclusiv intervalul de la a opta la a douăsprezecea, pe măsură ce
urcaţi), veţi deveni, în acelaşi timp, mai pricepuţi la chestiuni legate de chakrele
inferioare. Veţi învăţa cum să vă echilibraţi toate chakrele.
Chakra a 8-a se află la aproximativ 5 cm deasupra capului; a 9-a chakră se află
la aproximativ 30 cm deasupra capului; a 10-a se află la aproximativ 60 cm deasupra
capului; a 11-a chakră se află la circa 2 metri deasupra capului; a 12-a chakră este
foarte difuză, dar se află la câţiva metri deasupra capului şi poate varia foarte mult
ca mărime. Toate chakrele pot varia ca mărime, formă, culoare şi intensitate.
Atunci când un suflet îşi închide aura în jurul corpului fizic, chakrele de la a 8-
a la a 12-a pot fi şi ele mult mai aproape de corp. Chakrele de la a 8-a la a 12-a sunt
responsabile de legătura cu nivelele mai înalte ale fiinţei voastre – cu ceea ce acest
medium a numit suprasufletul de densitatea a 8-a ; cu sinele monadic, avatar sau
atmanic de densitatea a 9-a ; cu sinele christic sau buddhic de densitatea a 10-a ; cu
157
Sinele Dumnezeiesc individual de densitatea a 11-a, şi cu Sinele Dumnezeiesc
Universal de densitatea a 12-a.
Pe măsură ce deveniţi conştienţi de aceste alte sine, vă activaţi chakrele
corespunzătoare acestora. Rotiţi şi amplificaţi energiile din aceste chakre, pe măsură
ce ele devin o parte a nivelelor voastre, şi lentile de percepţie.
După cum ştiţi, chakrele voastre se pot dezechilibra, se pot roti în direcţia
greşită, pot aduna efluvii sau pot fi suprimate. Există mai multe modalităţi de
vindecare, menite special pentru a echilibra şi a integra chakrele.
Nu vom mai adăuga nimic despre sistemul de chakre, întrucât deja aveţi la
dispoziţie numeroase învăţături, pentru a vă ajuta să le vindecaţi.

Meditaţia
Meditaţia vă ajută să deveniţi mai conştienţi de aspectele mai subtile ale
voastre, aspecte care nu sunt la fel de zgomotoase şi perturbatoare precum mintea
voastră de la suprafaţă. Meditaţia vă pune în legătură cu părţile sufletului care nu vă
învăluie continuu în iluzii. Astfel, meditaţia este menită să vă pună în legătură cu
esenţa centrului fiinţei voastre. Este extrem de valoroasă pentru cel ce se află pe o
cale spirituală.
Există o meditaţie pe care o puteţi face, care vă permite să experimentaţi puţin
din fiecare dintre cele 12 nivele ale sinelui vostru. Respiraţi adânc de câteva ori şi
simţiţi cum vi se relaxează întregul corp fizic. Acum imaginaţi-vă că puteţi
experimenta fiecare din cele 12 nivele ale voastre, unul câte unul.
Începeţi cu corpul vostru fizic. Respiraţi adânc şi deveniţi conştienţi de tot ce
se petrece în forma voastră fizică. Apoi, mergeţi la corpul emoţional. Ce simţiţi?
Observaţi numai, în timp ce vă experimentaţi deplin emoţiile. Nu le judecaţi şi nu
încercaţi să treceţi de ele. Pur şi simplu lăsaţi-le să fie. După câteva momente,
deveniţi conştienţi de corpul vostru mental. Observaţi gândurile, credinţele şi
programele. Observaţi cum starea voastră mentală vă colorează percepţia realităţii.
Deveniţi conştienţi de corpul vostru astral. Vedeţi „pânza de păianjen” de energii
care emană din corpul vostru şi vă conectează cu tot ce se află în restul Creaţiei.
Acum acordaţi-vă la corpul vostru eteric. Simţiţi vârtejurile electromagnetice ale
energiei care intră şi iese din aura şi chakrele voastre.
Acestea sunt nivelele uşoare. A vă acorda la corpul cauzal este mai dificil, însă
o puteţi face. Aceasta este partea din suflet care călătoreşte intactă între vieţi.
Deveniţi conştienţi de vieţile voastre trecute şi paralele. Doar observaţi modelele
energetice ale numeroaselor voastre vieţi. Nu încercaţi să vă amintiţi anumite
incidente din vieţile anterioare. Acum, mutaţi-vă la nivelul esenţei pure a sufletului.
Simţiţi centrul fiinţei voastre, dincolo de timp şi spaţiu. Nu încercaţi să înţelegeţi şi
nu încercaţi să vă evaluaţi nivelul de succes. Fiţi doar prezenţi cu sufletul vostru.
Cereţi suprasufletului vostru să vi se reveleze, ca prezenţă a voastră de

158
densitatea a 8-a. Pur şi simplu, lăsaţi experienţa să se desfăşoare. Mintea voastră de
suprafaţă nu poate face nimic ca să determine o conştientizare a Sinelui vostru de
densitatea a 8-a. Faceţi la fel şi cu suprasufletul vostru maestru de densitatea a 9-a.
Cereţi Sinelui de densitatea a 9-a să vină în cadrul conştienţei. Acordaţi-vă la Sinele
vostru christic sau buddhic, de densitatea a 10-a. Acum sunteţi interconectaţi
înlăuntrul lumilor lui Dumnezeu – acele nivele de deasupra planurilor celeste. Cereţi
numai să aveţi o experienţă a acestor dimensiuni. Mergeţi în densitatea a 11-a –
nivelul Sinelui vostru Dumnezeiesc individual. În final, cereţi Sinelui vostru
Dumnezeiesc universal să vină în cadrul conştienţei voastre. Orice experimentaţi,
este perfect. Nu este nimic de judecat. Pur şi simplu lăsaţi meditaţia să se desfăşoare.
Suntem acum pregătiţi să discutăm despre transformările planetare şi despre
anul 2012.

159
Partea a II-a

Transformările planetare
şi perioada 2012-2030

160
Capitolul 7
Alinierea precesională
din anul 2012
Ciclul precesional şi saltul galactic
O să discutăm despre ceea ce se numeşte Ciclul Precesional. Este un ciclu al
precesiei axei planetei. Este un punct în timp – timp liniar pământean – în care polii
planetei voastre sunt aliniaţi cu o frecvenţă specifică, generată de ceea ce numiţi
quasari64, care sunt corpuri stelare mari. O dată la fiecare aproximativ 26.000 de ani,
Pământul vostru se înclină exact la unghiul potrivit pentru alinierea cu aceste corpuri
stelare, care emit ceea ce se numesc „impulsuri electromagnetice scalare”.
În acel punct particular din ciclul evolutiv al Pământului, câmpul
electromagnetic fluctuează şi se modifică într-o asemenea manieră, încât creează
foarte multă schimbare pe Pământ. Civilizaţia voastră mayaşă a înregistrat acest
eveniment în calendarul lor, iar profeţii şi mediumii voştri au prevăzut acest moment
de transformare intensă.
Este o ocazie minunată pentru voi – ca suflete aflate în evoluţie – să
experimentaţi această transformare şi să creşteţi pe baza ei, dacă sunteţi dispuşi să
acceptaţi şi să îmbrăţişaţi oportunitatea.
În tărâmurile exterioare ale Creaţiei, totul se desfăşoară sub formă de cicluri.
Aveţi ciclul Pământului vostru, care face o mişcare de revoluţie în jurul Soarelui, pe
care îl numiţi an. Calendarul iulian se bazează pe acest ciclu. Anul îl divideţi în
diferite unităţi de măsură.
Acum deveniţi conştienţi de ciclurile mai mari – Ciclul Precesional, de
aproximativ 25.920 de ani şi Saltul Galactic, de aproximativ 108 milioane de ani.
Saltul Galactic este aproximativ jumătate dintr-un Ciclu Galactic. Un Ciclu Galactic
reprezintă o revoluţie a sistemului vostru solar în jurul Marelui Soare Central al
galaxiei voastre, pe care oamenii voştri de ştiinţă l-au calculat la aproximativ 227
milioane de ani. (Din cauza schimbărilor în rotaţia galaxiei şi a distorsiunilor de
spaţiu şi timp cauzate de energia întunecată şi materia întunecată, numărul real al
anilor pământeşti dintr-un Ciclu Galactic este de aproape 216 milioane.)
Există cicluri şi mai mari în univers, ca întreg. Există intervalul de timp

64
„Quasi-Stellar Radio Source”, în lb. engleză („Sursă Radio Cvasi-Stelară”) - identificaţi iniţial ca
surse cvasi-punctiforme de unde radio şi lumină vizibilă, aceştia par a fi regiuni compacte, cu raze
de 10 până la 10.000 de ori raza Marii Găuri Negre a Galaxiei.
161
necesar galaxiei voastre să facă o mişcare de revoluţie în jurul marelui soare central
al universului, care este o perioadă de aproximativ 10,8 miliarde de ani. Pe acesta îl
vom numi Ciclu Universal. În acelaşi timp, ştiţi că universul vostru se extinde
continuu. Dumnezeu se extinde continuu. Un Ciclu Universal este, mai curând, o
spirală care se desfăşoară spre exterior, decât o simplă revoluţie a galaxiilor în jurul
Marelui Soare Central. Aşadar, există multe cicluri şi există multe nivele şi
dimensiuni în universul vostru.
Am dat o lecţie detaliată despre istoria Pământului în Capitolul 3, omiţând
multe aspecte importante, din cauza nevoii de concizie. Durata atenţiei majorităţii
oamenilor este foarte scurtă şi, dacă am fi dezvoltat mai departe subiectul, probabil
am fi pierdut circa 90% dintre cititori.
Pe parcursul seriei despre istorie, ne-am referit la ciclurile cosmice care joacă
un rol foarte important pe planeta voastră. Permiteţi-ne să discutăm aceste lucruri
mai în detaliu şi să descriem relaţia dintre liberul arbitru şi predestinarea cosmică.

Liberul arbitru şi predestinarea cosmică


Interacţiunea dintre liberul arbitru şi predestinare nu este înţeleasă de
majoritatea oamenilor. Este necesar să înţelegeţi că liberul arbitru este o serie de
libertăţi şi principii care există într-un cadru mai larg al predestinării, sau al Planului
Divin. Liberul arbitru vă permite să vă diversificaţi experienţa în ceea ce priveşte
universul. Vă lasă să determinaţi ordinea în care vă învăţaţi lecţiile sufletului, viteza
cu care le asimilaţi şi reacţiile emoţionale pe care le aveţi faţă de ele. Totuşi, lecţiile
însele sunt predeterminate de către sufletul şi corpul vostru cauzal, înainte de a vă
încarna pe Pământ.
Ciclurile cosmice sunt stabilite în concordanţă cu Voinţa Creatorului şi cu
Voinţa propriilor voastre Sine Dumnezeieşti. Ego-urile voastre umane au o influenţă
mică sau inexistentă asupra ciclurilor cosmice. Sufletul vostru este deja conştient de
ciclurile cosmice şi de rolul pe care ele îl joacă în a vă ajuta să vă dezvoltaţi
conştienţa de sine.

O descriere a ciclurilor cosmice care afectează Pământul


Există câteva cicluri cosmice care sunt importante pentru voi în acest moment.
Cel mai faimos dintre acestea este Ciclul Precesional, sau precesia axei planetei,
care are loc la fiecare aproximativ 25.920 de ani. Multe din calendarele voastre
străvechi se bazau pe Ciclul Precesional, printre care şi calendarul mayaşilor.
La sfârşitul fiecărui Ciclu Precesional, Pământul şi sistemul solar trec prin
ceea ce se numeşte regiune de impulsuri electromagnetice scalare, sau o zonă din
spaţiu în care polarităţile câmpului EM devin mai slabe. Această slăbire în
câmpurile EM, uneori (dar nu de obicei) determină polii nord şi sud ai Pământului

162
să-şi inverseze polarităţile.
Vă rugăm să observaţi că inversarea polarităţii EM nu are nimic de a face cu
rotaţia Pământului. Pământul va continua să se rotească la aproximativ aceeaşi
viteză şi direcţie (velocitate), aşa cum o face de milioane de ani. Singurul lucru care
ar putea schimba rapid, în mod semnificativ rotaţia Pământului, ar fi o coliziune cu
un asteroid, planetoid sau planetă mare, iar acest lucru este improbabil să se
întâmple în următorul milion de ani, aproximativ. De fapt, potrivit estimărilor
noastre, vor trece peste un miliard de ani pământeşti înainte ca un astfel de
eveniment să aibă loc.
Totuşi, există alte trei cicluri de care ar trebui să deveniţi conştienţi. Primul
dintre acestea este cel mai semnificativ dintre toate, chiar mai puternic decât Ciclul
Precesional. Noi îl numim Saltul Galactic, şi va fi detaliat în capitolul următor.
Celelalte două sunt relativ minore prin comparaţie, şi vor fi discutate aici. Acestea
sunt trecerea cometei Annanhutak prin sistemul vostru solar, care are loc la fiecare
aproximativ 10.500 de ani, şi trecerea planetoidului Nibiru prin sistemul vostru
solar, care are loc la fiecare aproximativ 3.600 de ani. Nici cometa, nici planetoidul
nu prezintă probabilitatea de a se ciocni vreodată cu Pământul, în mod direct. Coada
cometei abia atinge atmosfera Pământului o dată la fiecare aproximativ 8 sau 9
treceri. Câmpul gravitaţional al lui Nibiru are un impact semnificativ asupra
Pământului o dată la fiecare 12 treceri. În plus, fiinţele din planul eteric şi din
planurile celeste ale lui Nibiru interacţionează adesea cu Pământul în timpul
apropierii sale – o dată la fiecare 3.600 de ani – aşa cum se menţionează în
înregistrările voastre despre civilizaţiile străvechi.
Ambele evenimente vor juca un rol important în anii următori. Annanhutak
(traducerea aici este foarte vagă – e posibil să ajungeţi să cunoaşteţi această cometă
sub un alt nume, uşor diferit) îşi face următoarea trecere prin sistemul solar
aproximativ în 2017, în timp ce Nibiru (numit şi „Planeta X” sau „Wormwood” 65)
este programat să îşi facă apariţia în apropierea Pământului în anul 2030.
La momentul în care această carte este tipărită66, vor fi numai câţiva ani până
la Alinierea Precesională, deci probabil deja simţiţi energiile şi vedeţi unele dintre
consecinţele acestui eveniment.

Detalii despre Ciclul Precesional din anul 2012


Ciclul Precesional curent este programat să se încheie la 21 decembrie 2012.
Experienţa oamenilor, în ceea ce priveşte acest eveniment, va fi semnificativ
diferită. În ciuda inevitabilităţii evenimentului, există câţiva factori care pot fi
influenţaţi prin liberul arbitru.

65
„Absintos” sau „Pelin”, din lb. engleză (vezi Apocalipsa lui Ioan, capitolul 8, paragrafele 10 şi 11).
Numele planetoidului vine de la „pelin” (Artemisia Absinthium).
66
Ianuarie 2008.
163
Pe parcursul acestei cărţi, ne referim atât la voinţa individuală, cât şi la voinţa
colectivă. Dacă un număr mare de suflete îşi direcţionează voinţa colectivă într-un
mod anume, aceasta poate avea un impact asupra aşa-numitelor realităţi inevitabile,
sau de neclintit.
Pe măsură ce creşteţi şi evoluaţi, veţi învăţa cum să schimbaţi multe dintre
evenimentele care acum par să fie fixe în timp şi spaţiu. Totuşi, în această
împrejurare, foarte puţini dintre voi v-aţi ridicat vibraţia suficient de mult, încât să
aveţi un impact apreciabil asupra evenimentelor cosmice.
Iată câteva dintre variabilele asociate cu Ciclul Precesional din anul 2012,
dintre care multe reprezintă o funcţie a liberului arbitru:

(1) Severitatea distorsiunilor EM

Atunci când vom examina mecanica alinierii precesionale – mai târziu, în


acest capitol – veţi vedea că există mulţi factori ce determină cât de severe sunt
fluctuaţiile EM, printre care poziţia sistemului solar în relaţie cu centrul galaxiei,
precum şi variaţiile din nucleul Pământului şi din însuşi sistemul solar (incluzând
fluctuaţiile EM din Soarele vostru).

(2) Severitatea schimbărilor climatice

Există câţiva factori umani şi naturali care influenţează clima Pământului.


Aceştia cuprind emisiile voastre de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, în
principal). Curenţii oceanici şi anomaliile presiunii atmosferice joacă un rol
important, de asemenea. Unii oameni fac experienţe cu controlul climei şi cu
introducerea de chimicale în atmosferă, ca să direcţioneze traiectoria şi alcătuirea
furtunilor. Deşi multe tendinţe generale pot fi anticipate cu uşurinţă, datele exacte la
care au loc furtunile, secetele şi alte fenomene meteorologice sunt aproape imposibil
de prevăzut, chiar şi la nivelul nostru de conştienţă.

(3) Severitatea impactului asupra tehnologiei şi telecomunicaţiilor

Mai demult, când a început anul 2000 în calendarul vostru, aţi fost foarte
îngrijoraţi de computerele voastre, care ar fi putut ar înceta să funcţioneze, din cauza
unei defecţiuni de programare. În realitate, fluctuaţiile EM fac mult mai multe
pagube decât ar putea face orice eroare de program vreodată. Dacă sunteţi excesiv
de dependenţi de industria voastră de telecomunicaţii, atunci fluctuaţiile rapide şi
severe din 2012, precum şi celelalte evenimente descrise aici, vor îngreuna foarte
mult lucrurile. În timp ce conştiinţa voastră va influenţa capacitatea tehnologiei
voastre de a funcţiona, concluzia, dragi Creatori, este că e necesar să fiţi dependenţi
numai de Dumnezeu şi nu de tehnologia voastră, căci dispozitivele voastre vă vor
dezamăgi din când în când.
164
(4) Gradul de mutaţie celulară prin care treceţi

Aceia dintre voi care deja vă construiţi şablonul maestru al înălţării, veţi
continua să treceţi prin mutaţii celulare. Este foarte probabil că mutaţiile resimţite de
majoritatea oamenilor vor cauza fluctuaţii extreme în starea sufletească şi în cea
emoţională. Multe suflete nu vor putea să suporte transformările şi vor trece printr-
un declin al sistemului imunitar, acesta făcându-i receptivi la tot felul de viruşi şi
bacterii exotice. Alţii vor reuşi să treacă prin transformări cu corpurile lor fizice şi
vor merge mai departe, punând bazele comunităţilor spirituale iluminate auto-
suficiente.

(5) Nivelul de impact asupra corpurilor mental şi emoţional al oamenilor

Deşi liniile temporale dominante sunt stabilite dinainte, în mare măsură,


liberul arbitru joacă un rol important în ceea ce priveşte nivelul de intensitate al
experienţei. Cu cât renunţaţi mai mult la teamă şi vă deschideţi Sinelui vostru
Dumnezeiesc, cu atât mai uşoară va fi tranziţia, pentru voi. Sănătatea voastră
generală – emoţională şi mentală – va fi pusă la încercare în timpul alinierii
precesionale. Vă puteţi simţi ca şi cum înnebuniţi. Micile răni emoţionale vor fi
amplificate foarte mult, la fel ca şi „vârfurile”67 voastre emoţionale. Este posibil să
vă aflaţi în extazul fericirii într-un moment, şi foarte deprimaţi în următorul.
Capacitatea de a merge în centrul fiinţei voastre va fi esenţială. Ca să cităm una
dintre frazele voastre preferate, „nu vă veţi putea permite luxul” de a întreţine
gânduri negative.

(6) Gradul şi influenţa extratereştrilor – pozitivi şi negativi – şi a fiinţelor


înălţate, din tărâmurile mai înalte

Aveţi foarte multe ajutoare şi numai câteva obstacole, al căror rol în decursul
transformărilor va fi detaliat în Capitolul 10. Capacitatea voastră de a le primi sau de
a vă reţine de la a le îmbrăţişa ajutorul – în funcţie de calitatea a ceea ce se oferă –
va spori sau va diminua foarte mult din experienţa voastră în ceea ce priveşte
alinierea precesională.

(7) Numărul de oameni care îşi încheie încarnările pe Pământ

Cu toţii aveţi liber arbitru, iar aceasta înseamnă că puteţi alege să folosiţi
alinierea precesională ca pe o oportunitate de a vă propulsa înainte, în termeni de
creştere a sufletului. Totuşi, pentru majoritatea oamenilor de pe Pământ,
transformările vor părea copleşitoare. În esenţă, sufletele lor nu sunt pregătite să facă

67
în sensul de stări emoţionale intens pozitive.
165
faţă saltului şi, astfel, vor găsi o cale de a ieşi din planul Pământului. După părăsirea
corpurilor lor, în final, ele se vor încarna pe o altă planetă de densitatea a 3-a, care
este potrivită pentru nivelul lor de conştienţă. Numărul de suflete preconizat să iasă
în timpul ferestrei de 3 zile, a alinierii precesionale, este de fapt foarte mic, dar
numărul din perioada dintre 2012 şi 2030 este destul de semnificativ. Estimăm că
circa 10% din omenire va alege să plece aproape de începutul acestei perioade, dar,
pe măsură ce se apropie anul 2030, peste trei sferturi dintre sufletele care trăiesc în
prezent pe Pământ, după toate probabilităţile, vor fi plecat din planul fizic.

(8) Numărul de oameni care se înalţă în timpul acestui eveniment

Se estimează că între 10 milioane şi 30 de milioane de oameni vor fi suficient


de evoluaţi, încât să fie capabili să intre în densitatea a 5-a în perioada 2012-2030.
Numărul exact va depinde de deciziile liberului arbitru.
Deşi trecerea Pământului prin câmpul electromagnetic modificat – generat de
alinierea precesională – nu poate fi împiedicată folosind liberul arbitru, experienţa
poate diferi foarte mult de la o fiinţă umană la alta, în funcţie de starea fizică,
emoţională, mentală (psihologică), astrală, eterică şi cauzală a fiecărei persoane.
Oamenii care întruchipează principiile Divine ale iubirii şi compasiunii se pot
aştepta să aibă o experienţă mult mai pozitivă a acestui eveniment. Oamenii care
doresc să se înalţe în „primul val” pot folosi această oportunitate ca să-şi ducă la bun
sfârşit experienţa în corpul dens 3D/4D şi să se „mute” în corpul de lumină 5D.
Alinierea din 2012 este adesea numită oportunitatea „primului val” pentru
înălţarea sufletelor. Este improbabil că milioane de suflete se vor înălţa, realmente,
toate deodată pe 21 decembrie 2012. Tranziţia se va întinde pe mulţi ani. Alinierea
precesională acţionează ca un catalizator pentru schimbare, nu ca un termen limită
absolut pentru omenire. Totuşi, acelora care sunt nehotărâţi cu privire la cursul
acţiunilor lor, li se va părea extrem de dificil să rămână indecişi şi după anul 2012.
Într-un sens, portalul deschis de fluctuaţiile câmpurilor electromagnetice creează un
„orizont al evenimentului”68 în planurile eterice, aceasta însemnând că aproape toată
omenirea va trece, printr-o uşă cu sens unic, în realitatea pe care a ales-o fiecare la
această dată sau în jurul acestei date.
În esenţă, acţiunea acestui fenomen asupra stării fiziologice şi psihologice a
oamenilor este de a amplifica ceea ce există deja în conştiinţă. Acei oameni care
trăiesc într-o stare de teamă, foarte probabil, vor experimenta Ciclul Precesional
într-o manieră temătoare. Mulţi dintre ei vor ieşi din corpurile lor 3D/4D şi se vor
reîncarna pe altă planetă, mai potrivită nivelului lor de experienţă a sufletului. La fel
ca şi înălţarea, aceasta va avea loc într-o perioadă de ordinul anilor – nu toţi deodată
pe 21 decembrie 2012.

68
„Ring-pass-not”, în lb. engleză – graniţă în continuumul spaţiu-timp, dincolo de care evenimentul
nu mai poate afecta un observator exterior.
166
Este important să nu existe nicio judecată cu privire la cine şi ce este potrivit
pentru fiecare om. Aceasta nu este „ziua judecăţii”. Dumnezeu nu emite sentinţe în
privinţa omenirii. Acest eveniment este înţeles corect de către suflet şi de către
corpul cauzal, şi o mare atenţie este investită în planificarea încarnărilor din jurul
momentului acestui eveniment.
Ştiinţa şi mecanica Ciclului Precesional vor fi date mai târziu, în această
secţiune.

Evenimentele din anul 2017


Aşa cum am afirmat mai devreme, cometa Annanhutak este programată să
facă o trecere prin sistemul solar în anul 2017. Deşi acesta este un eveniment
predestinat, există câteva variabile care depind de liberul arbitru al oamenilor (şi de
asistenţa sau interferenţa raselor de extratereştri, orientate pozitiv sau negativ). Vă
veţi aminti că, în timpul Lemuriei, extratereştrii orientaţi negativ au putut să
modifice traiectoria acestei comete, provocând o creştere semnificativă a efectelor
sale distructive asupra Pământului.
Factorii care variază sunt următorii:

(1) Traiectoria reală a cometei

În timp ce traiectoria obiectelor cereşti poate fi adesea prezisă cu mare


acurateţe de către oamenii voştri de ştiinţă, există variabile de care majoritatea dintre
aceştia nu sunt conştienţi, printre care efectul vizualizării şi intenţiei concentrate a
milioane de suflete. Dacă suficient de multe suflete îşi concentrează atenţia asupra
schimbării orbitei unei comete şi îşi focalizează atenţia în mod intens şi meditativ
asupra evenimentului pentru o perioadă lungă şi concentrată de timp, efectul net al
acelor milioane de minţi poate cauza mici variaţii în traiectoria cometei. Dacă
gândurile sunt proiectate cu intenţii pozitive, adesea poate fi suficient ca să reducă
efectele negative ale traiectoriei.
Aşa cum am menţionat în Capitolul 3, draconienii au putut să modifice
traiectoria acestei comete suficient de mult, încât să crească semnificativ efectele
dezastruoase în timpul Lemuriei, deci, cu siguranţă, puterea intenţiei poate fi folosită
atât în scopuri nobile, cât şi în scopuri nocive. Dacă lemurienii ar fi fost mai
echilibraţi şi nu ar fi ales să experimenteze o lecţie neplăcută a sufletului pentru a
creşte şi a evolua, atunci efectele negative ale cometei ar fi fost împiedicate. Un grup
de suflete echilibrate, care îşi concentrează atenţia asupra iubirii şi compasiunii, este
infinit mai puternic decât orice intenţii focalizate negativ.

167
(2) Severitatea fluctuaţiilor EM

Există o serie complexă de factori care vor determina cât de severe sunt
fluctuaţiile EM atunci când cometa trece prin apropierea Pământului (pe o rază de
câteva milioane de mile69). Factorii reali sunt prea complecşi pentru a face o analiză
detaliată acum, şi cuprind fluctuaţiile din câmpul EM al soarelui, precum şi anomalii
din partea quasarilor şi a altor stele aflate lângă soarele central al galaxiei, şi
numeroase alte variabile. Deşi suntem conştienţi de multe influenţe şi le putem
prezice exact pe multe dintre ele, există totuşi prea multe variabile pentru a face aici
o estimare care să fie 100% exactă. Totuşi, anticipăm o fluctuaţie între moderat şi
sever în câmpul EM al Pământului, în 2017, bazându-ne pe datele noastre din
prezent.

(3) Experienţa emoţională şi mentală a oamenilor


cu privire la acest eveniment

Experienţa oamenilor cu privire la acest eveniment va fi asemănătoare cu


aceea a alinierii precesionale, în aceea că emoţiile vor fi amplificate şi distorsionate
foarte mult. Încă o dată, oamenii care sunt echilibraţi şi centraţi o vor duce cel mai
bine.

(4) Nivelul de mutaţie celulară al oamenilor din timpul acestui eveniment

Cel mai probabil, viteza de mutaţie celulară generală va fi la fel sau un pic mai
mică decât cea din timpul alinierii precesionale. Totuşi, mulţi oameni vor folosi
acest eveniment ca pe „al doilea val” al înălţării, ca să-şi accelereze şablonul
maestru şi să se „mute” repede în corpul eteric de lumină cristalină. Alţii vor folosi
această oportunitate pentru a-şi încheia încarnarea curentă.

(5) Gradul de instabilitate a climei şi mediului înconjurător ale Pământului

Efectele trecerii cometei prin apropierea Pământului vor fi diferite de efectele


alinierii precesionale, prin aceea că impulsurile şi undele EM din jurul cometei se
află mult mai aproape de Pământ, dar sunt mai slabe decât ale quasarilor de lângă
centrul galaxiei. Conştiinţa umană va juca din nou un rol în magnitudinea severităţii
schimbărilor, în ceea ce priveşte clima şi mediul înconjurător. Din cauză că
omenirea 3D va fi deja slăbită din cauza experienţei alinierii precesionale (în timp ce
omenirea 4D va fi mai puternică), fluctuaţiile care provin de la cometă vor accelera
suplimentar transformările care se petrec deja în sânul omenirii. Adăugaţi la aceasta
probabilitatea ca sistemele economice şi politice de pe Pământ să fie mult mai puţin

69
1 milă terestră = 1,609 km.
168
stabile şi aveţi o reţetă pentru schimbări dramatice. În eventualitatea că sistemele
economice ale ţărilor de pe Pământ încă funcţionează în 2017, ele vor fi testate în
mod sever de inundaţii, furtuni puternice şi perioade de secetă, atribuite trecerii
cometei.

(6) Întreruperi în funcţionarea tehnologiei telecomunicaţiilor

Este foarte probabil că undele EM generate de trecerea cometei vor imobiliza


sateliţii şi tehnologia computerelor în mare măsură, pentru câteva zile.

Toţi aceşti factori pot fi influenţaţi prin liberul arbitru. Dacă oamenii decid să
colaboreze şi să îmbrăţişeze aspectele iubirii şi compasiunii Fiinţei lor, şi încep să
lucreze împreună ca să creeze un câmp de forţă din lumină plină de iubire în jurul
planetei Pământ, atunci influenţele negative ale trecerii cometei vor fi diminuate
substanţial. Dacă un număr mare de fiinţe umane decide să schimbe orbita lui
Annanhutak – pur şi simplu prin vizualizare şi tehnici psihokinetice70 – atunci orbita
poate fi modificată. Dacă oamenii decid să experimenteze trecerea cometei într-o
manieră plină de iubire, în locul uneia temătoare, atunci orice radiaţie sau răcire a
atmosferei, asociată cu trecerea cometei, abia va fi simţită.
Trecerea cometei poate fi folosită ca o oportunitate de a accelera mutaţia
celulară a ADN-ului în oameni. Acei oameni aflaţi pe calea înălţării pot folosi acest
eveniment ca pe experienţa celui de „al doilea val”, aceasta însemnând că,
aproximativ în anul 2017, un număr mare de oameni îşi pot accelera considerabil
procesul de înălţare.

Influenţa lui Nibiru


Planetoidul Nibiru este programat să-şi facă trecerea de 3.600 de ani prin
sistemul solar aproximativ în anul 2030. La fel ca şi cometa, acest eveniment poate
fi influenţat folosind liberul arbitru. Există fiinţe umanoide şi neumanoide, de la 5D
la 9D, care locuiesc în nivelele eterice şi celeste ale lui Nibiru. Este foarte probabil
ca unii din rasa voastră, dintre cei care sunt mai telepatici, să ia contact cu ei în
timpul trecerii. Membrii rasei lor, numiţi Annunaki în mod obişnuit, au influenţat
evoluţia oamenilor de multe ori în trecut. Câţiva membri ai rasei lor au venit pe
Pământ în timpul ultimelor două treceri şi i-au instruit pe oameni – care se aflau în
dificultate – în privinţa modului în care îşi puteau îmbunătăţi condiţiile de viaţă.
Prezenţa annunaki-lor, în urmă cu două treceri, este documentată în
înregistrările sumerienilor şi ale Egiptului (aproximativ 5.200 î.Ch.). Prezenţa lor în

70
„psihokinezia” – capacitatea de a mişca obiectele folosind forţa mentală.
169
Egiptul târziu este documentată şi din perioada trecerii celei mai recente
(aproximativ 1.600 î.Ch.). Annunaki au venit în mod repetat pe Pământ, pentru
intervale scurte de timp, ca să-i ajute pe oameni să se recupereze după diferite boli.
Nu vom detalia implicarea lor din timpul altor treceri.
Există foarte multă publicitate negativă cu privire la Annunaki. La fel ca toate
rasele, există printre ei variaţii de conştiinţă de la un membru la altul, şi cu siguranţă
că au existat şi unii Annunaki care au luat decizii ce s-au dovedit că au agravat
durerea şi suferinţa oamenilor. Totuşi, putem să vă amintim că cine se aseamănă, se
adună în primele 4 densităţi mai joase şi, pentru ca oamenii să aibă o experienţă
negativă cu altă rasă, este necesar ca în conştiinţa acelor oameni să fie prezentă
negativitatea, la un anumit nivel.
Vor fi unii oameni care vor folosi trecerea lui Nibiru şi distorsiunile în câmpul
EM rezultat ca să creeze „al treilea val” de înălţare. De asemenea, unii oameni vor
folosi acest eveniment ca să-şi încheie încarnarea.
Nu vom detalia variabilele pentru Nibiru, aşa cum am făcut pentru Ciclul
Precesional şi pentru cometa Annanhutak. Este suficient să spunem că sunt
asemănătoare.
Există foarte multă informaţie despre Annunaki disponibilă din alte surse,
printre care seria de cărţi ale lui Sitchin şi, aşadar, nu vom dezvolta subiectul despre
societatea nibiruană, sau despre sistemul lor de consilii şi înalte preoţii. Nici nu vom
detalia influenţele subtile şi evidente pe care le-au avut asupra omenirii. În loc de
aceasta, ne vom concentra atenţia la Ciclul Precesional şi la Saltul Galactic, precum
şi la efectele lor asupra Pământului vostru.

Rezumat
Experienţa voastră în ceea ce priveşte evenimentele predestinate va fi
influenţată foarte mult de liberul arbitru. Aveţi liberul arbitru să îmbrăţişaţi
principiile Divine ale iubirii, colaborării, armoniei, compasiunii, încrederii şi
serviciului dezinteresat. Dacă faceţi aceasta, atunci vă veţi îmbunătăţi considerabil
experienţa acestor evenimente. Acesta poate fi un timp al eliberării, în loc de
înrobire, moarte şi distrugere. Alegerea este a voastră, iubiţi Creatori.

Introducere la Saltul Galactic


Un eveniment mai important are loc pe Pământul vostru şi în întreg sistemul
solar – mai semnificativ decât alinierea precesională sau trecerea lui Annanhutak şi
Nibiru. Acesta este Saltul Galactic. În pregătirea pentru discuţia noastră amănunţită
despre Saltul Galactic, din capitolul următor, vom prezenta unele idei cu privire la
fluctuaţiile câmpului EM asupra corpurilor cereşti, cum este Pământul.
170
Mecanica Alinierii Precesionale din anul 2012
Înainte să discutăm despre efectele Saltului Galactic, vom detalia schimbările
EM care sunt de aşteptat în timpul Ciclului Precesional din 2012. Există un pic de
ştiinţă implicată aici şi le cerem scuze anticipat acelora dintre voi care nu au o
formaţie ştiinţifică. Vă rugăm să fiţi îngăduitori cu noi.
Vom vorbi acum despre relaţia dintre precesia axei Pământului şi modificările
câmpului electromagnetic al Pământului vostru. Acesta este un subiect destul de
complicat şi vă cerem să-l citiţi şi să-l asimilaţi cu atenţie. Vom face tot posibilul să
simplificăm lucrurile. Din acest motiv, vom merge pe cât mai încet posibil, pentru
maxim de înţelegere. Vă rugăm să ne iertaţi dacă repetăm lucrurile în moduri uşor
diferite, după ce deja le-aţi înţeles.
Toate corpurile planetare din acest univers local sunt de natură
electromagnetică (EM). În lucrările omului de ştiinţă metafizician David Wilcock
(www.ascension2000.com) există o descriere a naturii toroidale a planetelor şi
planetoizilor. Un toroid este asemănător cu o „gogoaşă” sferică, ce are „găuri” care
conectează polii magnetici ai planetei sau planetoidului. Imaginaţi-vă că Pământul
(cu forma vag asemănătoare cu o pară) are o gaură săpată de la un pol la altul (la fel
cum fac unele dispozitive, care scot sâmburii din fructe). Energia EM a Pământului
se mişcă prin acest canal între poli, apoi în afară şi pe deasupra suprafeţei externe ale
liniilor de câmp EM majore şi minore. Materialul despre Convergenţă al d-lui
Wilcock oferă câteva diagrame ale acestui lucru. Puteţi, de asemenea, să căutaţi
discuţii despre câmpurile EM pe Internet şi să găsiţi diagrame ale câmpului
electromagnetic al Pământului, care folosesc modelul toroidului. Ne vom referi
îndată la o diagramă furnizată de guvernul Statelor Unite.
Acum imaginaţi-vă cum câmpul EM ce trece prin miezul toroidului, între poli,
se extinde şi în afară, în spaţiu, în ambele direcţii – în sus din Polul Nord, în spaţiu şi
în jos din Polul Sud, în spaţiu. Ţineţi minte, desigur, că folosim cuvintele „sus” şi
„jos” ca să ilustrăm o idee şi că nu există nimic de acest gen în realitate, cu excepţia
momentului când cele două noţiuni sunt în relaţie una cu alta.
Mai departe, imaginaţi-vă că raza de energie EM care este emanată din miezul
toroidului (o secţiune din planeta Pământ, care trece prin ambii poli) şi care iese în
spaţiu se conectează periodic cu surse EM din spaţiu. Cu alte cuvinte, un anumit
puls de energie EM, care este emanat dintr-o stea aflată la mare depărtare, va „radia”
un impuls puternic de energie prin spaţiu, care, în anumite momente se aliniază
exact cu centrul Pământului. Raza EM care este emanată dinspre Pământ în afară
„primeşte” şi ea energie, în mişcarea spre poli dinspre spaţiul exterior.
Ok, am promis să o luăm uşurel. Abia am început această descriere. Permiteţi-
ne să folosim o altă analogie, ca să înţelegeţi mai bine. Imaginaţi-vă că aveţi un set
de jucării pentru copii, făcute din lemn sau plastic. Una dintre aceste jucării arată ca
o minge rotundă cu o gaură dintr-o parte într-alta. Dacă ieşiţi afară într-o zi însorită,

171
ţinând mingea în dreptul soarelui, şi priviţi prin ea, veţi vedea razele soarelui
strălucind prin coridorul format de gaură. Totuşi, dacă „polii” mingii nu sunt aliniaţi
corect, atunci nu veţi vedea lumina soarelui venind prin gaură.
Iată – cum vi se pare, apropo de simplitate? Credem că aţi înţeles cu toţii
analogia.
Următorul lucru este să vă imaginaţi cum se învârteşte Pământul, ca un titirez
descentrat sau giroscop. Dacă ar fi să desenaţi un grafic al zonei din cosmos care se
aliniază cu polii Pământului prin centrul toroidului, în timp ce acesta se învârte
dintr-o parte într-alta, graficul ar trasa o elipsă prin cosmos. Ca să vă ajutăm să
vizualizaţi acest lucru, imaginaţi-vă că ţineţi mingea cu gaura făcută în ea de la un
pol la altul şi vizualizaţi o lumină care iese din centrul mingii. Razele de lumină vor
lumina în afară sub forma unei mici raze drepte care iese din găuri, în acelaşi mod în
care un reflector de la un eveniment nocturn din oraşele voastre luminează prin
contrast cu norii. Vă puteţi chiar imagina un reflector rotitor şi traseul pe care
lumina o trasează pe suprafaţa norilor. Va forma o elipsă. În timp ce rotiţi jucăria de
pe o parte pe alta, lumina emisă prin găuri va trasa o elipsă pe orice obiect aflat în
afara mingii.
De fiecare dată când elipsa se intersectează cu un emiţător important de
energie, cum ar fi o stea mare, un ciorchine de stele, o nebuloasă, un quasar sau o
galaxie îndepărtată, energia care se aliniază cu Pământul şi care emană înspre
Pământ va transforma câmpul EM al Pământului. Dacă sursa energiei este foarte
îndepărtată sau foarte slabă, atunci schimbarea nu va fi semnificativă.
Totuşi, dacă energia este puternică sau apropiată de Pământ, efectul va fi
destul de vizibil. Deoarece Pământul şi sistemul solar se mişcă şi ele prin spaţiu, sub
formă de arc, în jurul centrului galaxiei Calea Lactee, traiectoria eliptică trasată de
polii Nord şi Sud ai Pământului se va schimba la fiecare precesie. Permiteţi-ne să
explicăm folosind numai aritmetica:
Pământul execută o mişcare de revoluţie în jurul galaxiei Calea Lactee în
aproximativ 227 milioane de ani (216 milioane, atunci când se fac corecţiile pentru
variaţiile de viteză şi distorsiuni în timp şi spaţiu). Acesta se numeşte Ciclu Galactic.
Încheierea unei treceri a precesiei axei prin toate cele 12 semne ale zodiacului
reprezintă un Ciclu Precesional, de aproximativ 25.920 de ani.
O dată la fiecare Ciclu Precesional, modelul repetitiv eliptic trasat de centrul
toroidal se întoarce la „punctul de plecare”. Numărul de elipse trasate în timpul unui
Ciclu Galactic este aproximativ egal cu 227 milioane de ani împărţite la 25.920 de
ani, sau puţin peste 9.000 de Cicluri Precesionale. Doar dacă nu aţi putut vizualiza
acest lucru, gândiţi-vă la una dintre acele unelte de desenat ale voastre, care creează
spirale şi alte forme rotunde, şi imaginaţi-vă o serie de mici cercuri care se învârt în
jurul unui cerc mare (sau spirală, în realitate).
Întrucât sistemul solar face o revoluţie în jurul galaxiei o dată la aproximativ
227 milioane de ani pământeşti şi, deoarece 227 milioane nu se divide exact cu
29.520, poziţia Pământului va fi diferită de fiecare dată când axa se întoarce la
172
punctul iniţial al rotaţiilor (alinierea precesională). Totuşi, dat fiind că traiectoria
formată de rotaţia sistemului solar în jurul centrului Căii Lactee este atât de mare, în
comparaţie cu elipsele trasate de precesiunile axei, evenimentele care emană energie
spre Pământ în diferite puncte ale precesiei sunt destul de previzibile şi stabile.
Cu alte cuvinte, să presupunem că o dată în timpul fiecărei precesii, polii
Pământului sunt aproximativ aliniaţi cu centrul Galaxiei. În decursul următoarelor
precesii, polii vor continua să se alinieze aproximativ în acelaşi punct şi în acelaşi
moment în cadrul ciclului. Dacă există anumite anomalii EM care au loc de fiecare
dată când polii se aliniază cu centrul galactic, atunci aceste anomalii vor avea loc
peste câteva Cicluri Precesionale, înainte ca poziţia sistemului solar să nu mai fie
favorabilă alinierii. De exemplu, energiile centrului galactic pot trece prin polii
Pământului cu intensitate mare timp de 12 sau mai multe Cicluri Precesionale,
înainte ca unghiul alinierii să fie deplasat suficient de mult, încât să slăbească
influxul de energii. Aceasta ar însemna că o dată la 26.000 de ani, timp de
aproximativ 312.000 de ani (12 cicluri), ar exista influxuri de energie majore,
cataclismice, înspre Pământ.
Perioada de timp care reprezintă alinierea exactă (sfârşitul şi începutul
Ciclurilor Precesionale) are o durată de aproximativ 3 zile pământeşti. Punctul exact
de mijloc al următoarei alinieri precesionale este atins în jurul orei 23:00 GMT, pe
21 decembrie 201271. Timp de circa 36 de ore, înainte şi după acest moment,
energiile alinierii vor fi la maxim, iar portalurile deschise peste tot pe Pământ vor
provoca salturi majore sufletelor. Vă rugăm să ţineţi minte, iubiţi Creatori, că rotaţia
reală a Pământului nu se va schimba în mod semnificativ. Soarele va răsări tot din
est şi va apune tot la vest, iar zilele şi nopţile vor avea tot cam aceeaşi durată, ca
întotdeauna. Acesta este un fenomen electromagnetic, nu unul gravitaţional sau
referitor la rotaţie.
Acum, ca să reformulăm toate acestea în termeni metafizici, am putea spune
că fiecare Ciclu Precesional şi Ciclu Galactic (precesia axei Pământului şi revoluţia
sistemului solar în jurul Căii Lactee) reprezintă puncte de învăţătură în evoluţia unui
suflet. De fiecare dată când precesia aliniază Pământul cu centrul galactic, aceasta se
corelează cu un alt nivel de iniţiere a sufletului, sau oportunitate de a recapitula ceea
ce a învăţat sufletul de la ultimul ciclu. Întrucât totul în acest univers funcţionează în
spirale, scenariul se va schimba de fiecare dată când Pământul încheie câte un ciclu.
Aşadar, odată cu apropierea sfârşitului Ciclului Precesional curent – programat să
aibă loc în anul 2012, după calendarul vostru – sufletele vor avea din nou ocazia să
se alinieze cu energiile centrului galactic. Energiile EM vor curge prin centrul
Pământului şi vor fi distribuite mai întâi prin liniile de câmp EM şi apoi pe toată
suprafaţa planetei, iar sufletele vor avea încă o şansă să se realinieze şi să facă
bilanţul a ceea ce au învăţat de la ultima aliniere.
Regiunea din spaţiu prin care trece sistemul solar se schimbă la fiecare Ciclu

71
22 decembrie 2012, ora 01:00 AM EET (ora României).
173
Precesional. Fluctuaţiile particulare de energie asociate cu trecerea din prezent sunt
semnificative prin faptul că marchează o aliniere asemănătoare cu ceea ce exista în
urmă cu aproximativ 108 milioane de ani, atunci când a început primul mare val de
individualizare a sufletelor care ieşeau din Dumnezeu. Prin urmare, multora li se va
părea că se întorc acasă, când, de fapt, ei pur şi simplu experimentează din nou ceea
ce a fost acum 108 milioane de ani, dar pe un picior diferit al spiralei. În realitate,
sufletele voastre sunt deja acasă şi au fost dintotdeauna, chiar dacă multe aspecte ale
sufletelor voastre au tot călătorit prin cosmos de la diferenţierea din Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, o parte din fiecare dintre voi a rămas în siguranţă cu
Dumnezeu, în timp ce alte părţi călătoresc prin tărâmurile exterioare şi densităţile
mai joase.
Încă o observaţie interesantă: Aproape toate sufletele din universul vostru sunt
mai „tinere” de 227 milioane de ani, în sensul de a avea aspecte individuale. Prin
urmare, niciunul dintre voi nu a experimentat vreodată un Ciclu Galactic complet.
Este un fapt care să vă dea de gândit.

174
Capitolul 8
Saltul Galactic
Scopul acestei discuţii este să vă familiarizăm cu natura ştiinţifică şi spirituală
a transformărilor care au loc în lumea voastră datorită Saltului Galactic – care are
loc aproximativ între anii 1950 şi 2100 – precum şi să vă iluminăm minţile cu
privire la evenimentele şi energiile specifice care sunt de aşteptat înainte şi după
anul 2012.
Unele dintre aceste informaţii sunt disponibile parţial prin intermediul a
diferite mediumuri, precum şi prin anumiţi cercetători şi oameni de ştiinţă
pământeni, dar formularea exactă a datelor folosite aici şi prezentarea datelor
suplimentare din aceste mesaje nu s-au mai făcut în trecut pe Pământ. Aproape
întreg materialul de pe Pământ transmis prin mediumuri tratează Ciclul Precesional,
dar nu şi Saltul Galactic. La fel ca la toate materialele transmise prin mediumuri, vă
solicităm un discernământ extrem de atent, întrucât nu se poate garanta o exactitate
de 100% pentru nicio parte din această informaţie (din motive pe care deja le-am
prezentat în paginile anterioare).
Ca să recapitulăm, există multă informaţie diseminată în lumea voastră cu
privire la alinierea axei Pământului – numită, în mod obişnuit, alinierea
precesională – care are loc o dată la aproximativ 25.920 de ani. Aceste cicluri
repetitive au loc atunci când Pământul îşi înclină axa la un anumit unghi, raportat la
o serie de quasari aflaţi lângă centrul galaxiei, care emit fascicule de ceea ce numiţi
„energie electromagnetică scalară” în(spre) polii Pământului. Asemenea emisii de
energie sunt distribuite de-a lungul liniilor de câmp EM şi vortexurilor matricei EM
al Pământului. Acest sistem este descris în profunzime în capitolul anterior.
Scopul acestei comunicări suplimentare este de a intra în detalii mai fine în
ceea ce priveşte relaţia dintre alinierea precesională şi o aliniere mult mai amplă şi
mai semnificativă, care nu este cunoscută bine de cercetătorii voştri, numită Saltul
Galactic. Acest salt implică întregul sistem solar, inclusiv soarele vostru şi planetele
exterioare gigantice gazoase (Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun).
Sistemul vostru solar se mişcă de-a lungul unuia dintre braţele spiralei
exterioare a galaxiei voastre, Calea Lactee. Galaxia voastră, la fel ca majoritatea
galaxiilor în formă de spirală, se roteşte într-un mod asemănător unei morişti de
vânt, în jurul unui nucleu foarte încărcat energetic, cunoscut în mod obişnuit sub
numele de Soarele Central. În realitate, există un ciorchine de sori în apropierea
centrului galaxiei, care formează o combinaţie gaură neagră/gaură albă, legând
galaxia voastră de o galaxie-soră de polaritate opusă, sau de ceea ce aţi numi
galaxie-geamănă. Această galaxie-geamănă face parte dintr-un univers paralel, sau
175
univers-în-oglindă, care conţine materie şi energie de polaritate opusă universului
vostru.
Una dintre legile fundamentale ale fizicii, asupra căreia mulţi fizicieni sunt de
acord, este legea conservării energiei. Această lege are prioritate faţă de multe alte
legi „secundare” ale fizicii, cum ar fi legile momentului cinetic, spaţiului şi timpului.
Cu alte cuvinte, găurile negre, care par să existe în centrul multora dintre galaxiile
acestui univers local, par să violeze legea conservării energiei atunci când sunt
văzute într-un mod convenţional. Oamenii voştri de ştiinţă vor descoperi, într-o bună
zi, că existenţa unui univers paralel de polaritate opusă rezolvă această aparentă
violare a legii conservării energiei. Aţi putea spune că pentru fiecare gaură neagră
există câte o gaură albă de polaritate egală şi opusă, care există într-un univers
paralel. Cele două universuri, atunci când sunt luate împreună, se echilibrează exact
unul pe altul şi, astfel, se realizează un echilibru perfect.
Motivul digresiunii noastre în legea conservării energiei are de a face cu faptul
că unele dintre energiile pe care sistemul vostru solar le va întâlni, pe măsură ce se
roteşte în jurul Soarelui Central al Căii Lactee, implică emanaţii din universul
paralel care echilibrează polaritatea universului vostru local.
Aceste emanaţii de energie apar pe instrumentaţia convenţională ca raze
gamma şi raze X, care radiază din gaura neagră aflată în centrul galaxiei voastre.
Această radiaţie, pe măsură ce se va intensifica în următorii câţiva ani, va modifica
radical natura realităţii tuturor formelor de viaţă de pe Pământ.
Energia emanată de la quasarii care sunt aliniaţi cu polii Pământului în timpul
alinierii precesionale – programată să aibă loc între 20-22 decembrie 2012 – este
relativ minoră, în comparaţie cu energia emanată din Soarele Central şi din gaura
neagră corespondentă cu acesta. Benzile de energie pe care le va întâlni sistemul
solar, pe măsură ce se mişcă prin spaţiu, dau naştere la ceea ce numim aici Salt
Galactic. Saltul Galactic a început aproximativ în 1950 şi se va încheia în jurul
anului 210072. Cu toate acestea, el va creşte în intensitate aproximativ în acelaşi timp
cu alinierea precesională.
Acest ciclu mai mare (Saltul Galactic) are loc de două ori în timpul fiecărui
Ciclu Galactic. Un Ciclu Galactic durează aproximativ 216 milioane de ani – după
ce se face corecţia pentru distorsiunile din continuumul timp/spaţiu şi pentru
interacţiunea energiei întunecate şi a materiei întunecate (care, în realitate, sunt
nume date impactului câmpului eteric asupra câmpului fizic al materiei).
Calculele oamenilor voştri de ştiinţă arată, în prezent, că durata unui Ciclu
Galactic este de aproximativ 227 milioane de ani. Aceasta este durata aproximativă
de timp cât îi trebuie sistemului solar să facă o revoluţie în jurul Soarelui Central al
galaxiei voastre. După ce se fac corecţiile pentru distorsiunile menţionate mai sus,
precum şi pentru variaţiile de viteză dintre un braţ al spiralei şi celălalt, găsim că
durata reală a unui Ciclu Galactic, în ani pământeşti, se ridică la aproximativ 216

72
vezi Anexa 2 color.
176
milioane de ani.
Există emisii de energie emanate dintr-un univers paralel, care sunt radiate în
toate direcţiile din gaura neagră aflată în centrul galaxiei Calea Lactee. Totuşi,
aceste emisii sunt concentrate în 2 arce de cerc aflate la aproximativ 180 de grade
unul de celălalt, care nu depind de rotaţia stelelor din vecinătate. Cu alte cuvinte,
stelele care se învârtesc în jurul centrului galaxiei trec prin aceste emanaţii de două
ori în decursul fiecărui Ciclu Galactic. Braţul galaxiei care conţine Pământul şi
sistemul solar trece prin aceste benzi de energie o dată la 108 milioane de ani
pământeşti.
Spre deosebire de alinierea precesională, pentru sistemul solar durează mai
mult de trei zile pământeşti ca să treacă prin banda de energie cunoscută sub numele
de Saltul Galactic. Durata completă a ciclului este de aproximativ 150 de ani (1950-
2100).
Acestei benzi de energie electromagnetică relativ nepolarizată i-au fost date
multe denumiri, printre care „centura fotonică” şi „zona electromagnetică nulă”.
Deşi s-a postulat că acest câmp nepolarizat de energie EM, căruia i se dau în mod
obişnuit aceste denumiri, durează aproximativ 3 zile pământeşti, acest fapt este
incorect. Doar alinierea precesională va dura aproximativ trei zile. Totuşi, în timpul
acestor 3 zile, efectele emanaţiilor nepolarizate din centrul galactic vor fi extrem de
pronunţate – mult mai pronunţate decât pe durata restului ciclului galactic. Micile
emisii din quasarii care sunt aliniaţi cu axa Pământului nu se confundă şi nu se
compară cu energia care este emanată din centrul galaxiei în timpul Saltului
Galactic. Totuşi, aceste două surse de energie vor coincide într-un grad foarte mare
în timpul acestor trei zile din decembrie 2012.
Acest efect de „lovitură dublă”73, asemănător cu ceea ce meteorologii voştri ar
numi „furtuna perfectă”74, va determina schimbări enorme pe Pământul vostru.
Întrucât limbajul vostru este destul de limitat, iar noi încercăm să explicăm
acest lucru în termeni pe înţelesul tuturor, fără foarte multă terminologie ştiinţifică,
permiteţi-ne să reformulăm explicaţia de mai sus şi în alt mod.
La fiecare 25.920 de ani, polii Pământului vostru sunt înclinaţi în aşa fel, încât
ei se aliniază cu un grup de stele din constelaţia Săgetătorului, care radiază emisii de
ceea ce se numeşte „energie electromagnetică scalară”, adică energie relativ
nepolarizată. Această energie este distribuită apoi de-a lungul liniilor de câmp EM,
sau linii de forţă electromagnetică egal distribuită, care înconjoară şi penetrează
Pământul. Apoi energia „se scurge” din liniile de câmp EM în regiunile
înconjurătoare ale Pământului, în cele din urmă acoperind întregul Pământ cu un
anumit grad de energie scalară. Acest întreg proces este cunoscut sub numele de
aliniere precesională.

73
„double-whammy”, în lb. engleză.
74
„perfect storm”, în lb. engleză – expresie ce descrie un eveniment în care o combinaţie rară de
circumstanţe poate amplifica considerabil o situaţie.
177
De fiecare dată când Pământul trece printr-o aliniere precesională, poziţia sa
relativ la Soarele Central al galaxiei este diferită. Aşa cum am afirmat mai devreme,
există aproximativ 9.000 de poziţii diferite ale Pământului relativ la Soarele Central,
pe durata unui Ciclu Galactic. (Adică 227 milioane împărţit la 25.920. În realitate,
duratele temporale sunt distorsionate şi sunt 216 milioane de ani într-un Ciclu
Galactic, astfel că numărul alinierilor precesionale dintr-un Ciclu Galactic este mai
mic de 9.000.)
O dată la aproximativ 108 milioane de ani pământeşti, sistemul solar trece prin
ceea ce s-a numit „centura fotonică” sau „zona electromagnetică nulă”, care este o
regiune din spaţiu în care, prin gaura neagră din centrul Căii Lactee, sunt emise
fascicule consistente de raze gamma şi raze X, dintr-un univers paralel. Aceste
emanaţii există peste tot în galaxie, dar sunt, în special, concentrate în două zone
opuse, aflate la 180 de grade una de alta, care emană în afară în direcţii diametral
opuse, de-a lungul câmpului galactic.
Această bandă de emanaţii este concentrată într-o zonă relativ mică din spaţiu,
dar este o regiune suficient de mare, încât să afecteze Pământul, soarele şi planetele
vecine pentru foarte mulţi ani. Această transmisie de raze gamma şi X a început să
afecteze Pământul aproximativ în anul 1950 şi va atinge maximul în anul 2015. Până
în jurul anului 2035 nu va începe să scadă semnificativ. Va fi trecut de mult anul
2100, când sistemul solar va ieşi complet din fasciculul de energie EM scalară,
emanată din Soarele Central al galaxiei.
Acest eveniment corespunde cu A Doua Dispensă Divină (descrisă în
Capitolul 2). O Dispensă intervine atunci când Dumnezeu schimbă programele
Creaţiei într-un anumit sector al universului. În mod normal, ciclurile cosmice
rămân aproximativ constante, dar, atunci când Creatorul vede o nevoie imperioasă
de a ajuta un grup de suflete, El va face schimbările de rigoare. Dumnezeu evaluează
starea de conştiinţă a unui grup de suflete şi ia o decizie, pe baza acelei evaluări. NU
este o judecată, dragi Creatori. Vă rugăm să fiţi edificaţi cu privire la acest punct.
Dumnezeu este incapabil să judece, deoarece Dumnezeu este TOT CEEA CE ESTE,
inclusiv aspectele Creaţiei care încă evoluează şi învaţă. Bănuim că aţi putea
argumenta că Dumnezeu, fiind Tot Ceea Ce Este, include şi fiinţe umane care
judecă, dar, atunci când acele suflete se înalţă mai sus de densitatea a 4-a, orice
judecată dispare.
Aşa cum am mai afirmat în primele noastre discursuri, există 12 nivele ale
Creaţiei în acest univers local şi există suflete care, în prezent, experimentează toate
cele 12 nivele. Unele suflete sunt încarnate ca minerale de densitatea 1, altele ca
plante de densitatea a 2-a, altele ca animale de densitatea a 3-a şi aşa mai departe.
Majoritatea sufletelor umanoide şi-au început călătoria evolutivă în lumi de
densităţile a 3-a şi a 4-a.
Atunci când sufletele sunt pregătite să exploreze următorul nivel mai elevat de
pe spirala lor evolutivă, aceasta este asemănată cu o perioadă de evaluare, urmată de

178
absolvire75. În mod normal, perioadele de absolvire corespund cu sfârşitul ciclurilor
cosmice, deoarece asemenea cicluri acţionează ca un catalizator pentru schimbare.
Ele sunt oportunităţi pentru ca sufletele să evadeze din experienţa limitativă a
tărâmului pe care ele vor să îl transceandă. Din cauza „căderii din graţie”, prin care
sufletele au ajuns prizoniere în tărâmurile mai dense, ajungând să se identifice cu
formele fizică şi egotică ale acelor tărâmuri mai dense, unele suflete sunt gata să
meargă mai departe în următoarea octavă de experienţă, în timp ce altele nu sunt
pregătite. Celor care nu sunt pregătite li se dă ocazia să se încarneze pe planete care
nu îşi aşteaptă rândul pentru tranziţia spre următorul nivel de evoluţie (cu alte
cuvinte, ele sunt localizate într-o altă parte a galaxiei, care nu trece prin salt.)
Înţelegeţi, dragi Creatori, că planetele sunt şi ele fiinţe conştiente, şi şi ele se
vor înălţa pe o spirală asemănătoare cu cea prin care se înalţă sufletele voastre.
Încă o dată, vă reamintim că nu există „judecata de apoi”. Nimeni şi nimic din
tărâmurile mai înalte nu judecă dacă sufletele sunt sau nu merituoase. Deşi poate
părea că sufletele care părăsesc Pământul în timpul tranziţiei sunt mai puţin
merituoase decât cele care rămân şi se înalţă, aceasta este mai mult o chestiune de
alegere a sufletului (liber arbitru). Cerinţele pentru înălţare sunt expuse foarte clar în
conştiinţa superioară a fiecărui suflet. Este la latitudinea fiecărui individ să devină
conştient de ceea ce i se solicită pentru a se înălţa. Dificultăţile de a face acest lucru
constituie principalul motiv pentru care sunt acordate Dispensele Divine. Cu toţii
trăim într-un Dumnezeu drept, îngăduitor şi plin de iubire.
Există un număr mare de lumi ce vibrează la densitatea a 3-a, care sunt
potrivite pentru a primi sufletele ce nu sunt pregătite să facă tranziţia în densitatea a
4-a. Majoritatea acestor planete se află foarte departe de zona electromagnetică nulă
şi, pentru foarte mult timp, nu sunt programate să intre într-o perioadă de cataliză,
astfel oferindu-li-se acestor suflete „lente” sau „îndărătnice” mai mult timp pentru a-
şi învăţa lecţiile, înainte de a se pregăti pentru tranziţia spre o stare mai înaltă.
Ca să tragem o linie până aici, ciclurile cosmice sunt catalizatori pentru
schimbare. Ele reprezintă imbolduri pentru ca sufletele să se trezească. Dacă
sufletele nu sunt pregătite să se trezească, atunci salturile servesc, adesea, ca puncte
de ieşire, dând unor asemenea suflete ocazia de a încerca să-şi înveţe lecţiile într-o
altă lume, care este posibil să fie mai favorabilă ritmului lor de învăţare. Majoritatea
planetelor pregătite să primească suflete umane în timpul acestor perioade de
tranziţie sunt dotate, în mod special, cu învăţători avansaţi, pentru a le da sufletelor
lente ocazia să-şi înveţe lecţiile.
Este eronat să se presupună că toate sufletele vor face tranziţia în timpul
perioadei de trei zile a alinierii precesionale. Fără îndoială, multe dintre ele vor
folosi ocazia ca să facă tranziţia de la o densitate la alta, sau să facă tranziţia afară
din planul Pământului, în tărâmurile astrale ale altor planete, în pregătirea pentru
reîncarnarea lor acolo. Totuşi, la această răscruce, se pare că un număr relativ mic de

75
în sensul de „a trece clasa”.
179
suflete vor pleca de pe Pământ, sau se vor înălţa, în timpul acelor trei zile. Deoarece
întreg Saltul Galactic (zona electromagnetică nulă) durează aproximativ 150 de ani,
sufletele de pe Pământ au mult timp la dispoziţie pentru a face tranziţia, în timp ce
se află în energiile catalitice.
Alinierea precesională din 2012 va funcţiona ca o praştie pentru accelerarea
evoluţiei sufletului. Vor mai fi două astfel de „trageri cu praştia”, care corespund cu
evenimentele celeste detaliate mai devreme. Ele cad în fereastra de 150 de ani a
Saltului Galactic – unul în 2017 şi altul în 2030, aşa cum am arătat mai sus. Toate
aceste evenimente implică evoluţia radicală (transmutaţia) sufletelor de pe Pământ.
În restul acestui capitol şi în următorul vom explora diferitele mecanisme ale
alinierii precesionale şi ale Saltului Galactic, natura tranziţiilor şi efectul pe care îl
vor avea acestea asupra sufletelor de pe Pământ.
Deşi evenimentele însele sunt destul de predictibile şi uşor de explicat în
moduri pe care le puteţi înţelege, există numeroase variabile, datorită influenţei
naturii complexe a liberului arbitru asupra lumii voastre şi datorită sufletelor care
asistă omenirea din diferite planuri şi sub-planuri de pe Pământ şi din jurul
Pământului.
De exemplu, există suflete extraterestre care lucrează din planurile astrale de
densitatea a 4-a ale Pământului, care au obiective specifice în ceea ce priveşte modul
în care să ajute sufletele de pe Pământ să facă tranziţia. Unele dintre aceste fiinţe
sunt bine intenţionate, în timp ce altele sunt polarizate negativ, sau, cum le numesc
unele grupuri – fac parte din categoria „serviciu pentru sine”. Este necesar să fie
examinate şi diferitele mecanisme şi metode care sunt folosite de către aceste
grupuri ca să ademenească sufletele să urmeze agendele lor specifice şi, prin urmare,
acestea sunt explicate în Capitolul 10.
Se pare că fiinţe din întreg universul vor să se implice în viaţa planetelor care
sunt aliniate în mod specific în aceste timpuri, ca să precipite evoluţia masivă a
sufletelor şi transformarea de mari proporţii. Aceasta ar include aproximativ 24 de
planete ce intră în zona electromagnetică nulă în aproximativ acelaşi timp cu
Pământul. Din milioane de lumi cu viaţă inteligentă care se află în sectorul din
galaxie ce trece prin salt, numai un număr restrâns se găsesc în poziţia neobişnuită în
care vă găsiţi şi voi.
Planetele din această regiune a spaţiului care nu trec printr-un salt
semnificativ, şi nici nu trec prin aliniere precesională, nu sunt favorizate pentru un
asemenea salt masiv, sau speciile care le populează nu sunt suficient de evoluate,
încât să profite de aceşti catalizatori, sau formele lor de viaţă au evoluat dincolo de
nevoia unui astfel de „ajutor” cosmic.
Universul funcţionează într-un echilibru perfect. Dispensele Divine intervin
exact la momentul potrivit, ca să ofere sufletelor oportunitatea de a-şi urma calea cea
mai înaltă spre iluminare. Ciclurile cosmice sunt mai degrabă catalizatori, meniţi să
intensifice voinţa sufletelor în timp ce acestea se aliniază cu Voinţa Creatorului.
Voinţa Creatorului este ca ele să evolueze, să crească, să se expandeze, să se extindă
180
şi să se diversifice în diferitele sale expresii. Fiecare ciclu cosmic este o ocazie de a
ajuta sufletele să întruchipeze acest proces.

Un rezumat al Saltului
Pentru aceia dintre voi care sunteţi clarvăzători, sau cel puţin foarte orientaţi
spre vizual, permiteţi-ne să rezumăm discuţia de până aici, folosind descrieri foarte
simplificate. Aveţi o galaxie în formă de spirală – Calea Lactee – care se învârte ca o
morişcă de vânt, şi sistemul solar: soarele vostru, planetele gigantice gazoase
exterioare, şi tot restul, inclusiv planetoizi „solitari” şi asteroizi – toate având
mişcări de rotaţie în jurul axei proprii, de revoluţie şi de rotaţie împreună cu restul
stelelor şi planetelor din acest braţ spiralat exterior al galaxiei. Când aceste corpuri
cereşti se învârtesc odată cu restul braţului spiralat, ele întâlnesc un fascicul de
radiaţie EM scalară de înaltă intensitate, care este emanat din Soarele Central al
galaxiei. Este ca şi cum cineva ar fi aprins o lanternă în spaţiu din centru, iar
sistemul vostru solar se mişcă prin raza lanternei, totuşi pentru o scurtă perioadă
(numai aproximativ 150 de ani în timp terestru, şi numai aproximativ 20 de ani în
partea cea mai intensă a fasciculului).
Atunci când Pământul trece prin fascicul, tot ce înseamnă viaţă pe planetă,
precum şi planeta însăşi, este transformat, translatat şi transmutat în dimensiunea
următoare.

Cum va fi afectată conştiinţa de zona electromagnetică nulă


Până acum, dacă aţi înţeles ideile prezentate în această dizertaţie, probabil că
aţi ajuns deja la concluzia logică pe care o punctăm. Atunci când un câmp EM
descreşte în polaritate, el mişcă tot ce este implicat în acest câmp EM spre punctul
zero, sau punctul fără polaritate. Pe măsură ce sufletele se îndreaptă spre zona EM
nulă, creată de emanaţiile Soarelui Central al galaxiei, ele trec prin această „centură
fotonică” sau energie EM scalară (nepolarizată). Prin urmare, ele experimentează
trecerea printr-o poartă stelară, sau portal, într-un alt continuum dimensional.
Întrucât Dispensa Divină a Saltului Galactic, care este implementată pe Pământ (şi
pe alte planete relevante din această regiune a spaţiului) este menită să „promoveze”
sufletele în stadiul următor al evoluţiei, veţi descoperi că porţile stelare şi portalurile
deschise de zona EM nulă „se ridică în spirală” sau „converg ascendent”, aceasta
însemnând că ele conduc la următoarea octavă a Creaţiei lui Dumnezeu, care, în
acest caz, este reprezentată de mentalul superior şi de planurile astrale ale
dimensiunii a 4-a (pentru Pământ şi pentru majoritatea sufletelor care vor rămâne
împreună cu acesta), precum şi de planul eteric al dimensiunii a 5-a (pentru cei care
se înalţă în corpuri cristaline de lumină).
Mulţi dintre voi, care acum vibrează la densitatea a 4-a, au trecut prin portalul

181
dinspre densitatea a 3-a, ca rezultat al practicii meditaţiei. Atunci când vă liniştiţi
mintea suficient de mult, mişcarea conştiinţei încetează, iar voi intraţi în portal. Este
posibil să aveţi o intrare parţială la început, dar, pe măsură ce perseveraţi, vă treziţi
că întreaga voastră fiinţă face saltul în densitatea a 4-a. În realitate, trecerea prin
portal implică o săritură cuantică dar, în această lume, trecerea pare să aibă loc în
mod gradat. Cu alte cuvinte, unele dintre celulele voastre par să se transmute în
vibraţia densităţii a 4-a înaintea celorlalte, deşi aceasta este realmente o iluzie.
Există o masă critică ce intervine la nivel celular. Atunci când suficient de multe
celule sunt aliniate (sau acordate) la densitatea a 4-a, are loc săritura cuantică, şi
întregul vostru corp începe să vibreze la densitatea a 4-a.
Această experienţă a conştiinţei are, de obicei, forma lui „a-ha” sau satori,
care vă lansează puternic pe calea spirituală. Pentru câteva scurte momente, aveţi
contact cu planuri mai înalte şi o înţelegere instantanee a Unimii a tot ce înseamnă
viaţă. Din acel moment deveniţi creatori conştienţi, care trăiesc într-o vibraţie de
densitatea a 4-a (chiar dacă anumite părţi încă par să vibreze la densitatea a 3-a).
Amintiţi-vă, dragi Creatori, că aceste cuvinte folosite aici sunt nişte
aproximări. Vă rugăm să nu rămâneţi agăţaţi de ideea că trebuie să vibraţi la nivelul
cutare sau cutare. Aceste delimitări sunt date astfel încât mintea intelectuală să aibă
ceva de care să se agaţe pe perioada saltului. Ceea ce este important este realitatea
din spatele cuvintelor.
Aceia dintre voi care vibrează la densitatea a 4-a de ceva vreme, se pregătesc
în mod conştient să se înalţe în densitatea a 5-a. Pentru a face acest lucru în mod
conştient, este necesar să renunţaţi la dualităţile din propria voastră minte. Aceasta
înseamnă să vedeţi contraste în loc de judecăţi, atunci când vă uitaţi la calităţile
numite, în mod obişnuit, lumină şi întuneric, bine şi rău, sau pozitiv şi negativ. O
conştiinţă de densitatea a 5-a vede Divinul în toate fără a judeca. Cea mai rapidă cale
de a vă pregăti conştiinţa pentru densitatea a 5-a este de a renunţa la TOT ce
înseamnă judecată, comparaţie şi ataşament faţă de dualitate.

Separarea din cadrul omenirii


După cum aţi aflat până acum, nu toate sufletele de pe Pământ vor trece prin
portal în dimensiunea a 5-a. De fapt, cea mai mare parte a omenirii fie se va
dezîncarna, pe măsură ce Pământul se apropie de portal, fie va progresa într-o stare
de densitatea a 4-a. Ei nu vor avea o vibraţie suficient de înaltă pentru a se muta
complet în densitatea a 5-a. Pământul însuşi va trece prin portal într-o asemenea
manieră, încât va deveni o planetă de densitatea a 4-a, care există într-o stare tetra-
dimensională (4D) a universului. Explicarea adecvată a interacţiunii dintre
dimensiunile a 3-a, a 4-a şi a 5-a, precum şi descrierea completă a vibraţiilor de
densităţile a 3-a, a 4-a şi a 5-a ale sufletelor implicate în Saltul Galactic ar necesita
diagrame complexe şi detaliate, precum şi matematici riguroase. Spre uşurarea

182
majorităţii cititorilor, nu vom traduce acest material folosind matematica.
Acest medium, împreună cu ghidul său spiritual principal, Leah, a discutat
deja implicaţiile metafizice şi spirituale ale Saltului Galactic în numeroase mesaje
channel pe care le-a difuzat, atât sub formă de conferinţă, cât şi pe situl său de web,
precum şi în cartea electronică a lui Leah (disponibilă pe website). În spiritul ideii de
a ne abţine „să reinventăm roata”, noi doar atingem aceste subiecte, dacă sunt în
legătură cu ştiinţa pe care o prezentăm. În timp ce unii dintre voi nu necesită o
explicaţie ştiinţifică a Saltului Galactic, aceasta este folositoare pentru alţii şi
furnizează unele „ponturi” detaliate în ceea ce priveşte capacităţile voastre de a trece
lin prin tranziţia de la densitatea a 3-a la a 4-a şi a 5-a.

Scenariile care se desfăşoară pe Pământ


Multe dintre fiinţele care sunt încarnate în prezent pe Pământ au făcut parte,
într-un moment sau altul, din civilizaţiile de pe planetele Marte şi Maldek, şi sunt
foarte mult influenţate de către orionieni, inclusiv de Consiliile din Rigel şi
Betelgeuse. Veţi descoperi că multe dintre modurile de comportament ale
orionienilor aflaţi pe Pământ fac iarăşi o paralelă, şi oglindesc modurile de
comportament ale orionienilor de pe Marte şi Maldek.
Maldek a fost distrusă complet, iar atmosfera lui Marte a fost distrusă aproape
complet. Situaţia care se desfăşoară pe Pământ va fi mult mai puţin severă decât
ceea ce s-a întâmplat pe Maldek şi pe Marte. În cel mai rău caz – bazându-ne pe
liniile temporale pe care le putem vedea – aproximativ 80% din populaţia planetei
voastre se va dezîncarna şi va merge în altă parte. Aceasta va fi din cauza a ceea ce
se numeşte în mod obişnuit „colapsare a sistemului imunitar”, aceasta însemnând că
trupurile 3D în care locuiesc aceste suflete vor înceta să se mai apere împotriva
mediului înconjurător şi nu vor mai funcţiona corespunzător împotriva organismelor
invadatoare. Prin urmare, corpul uman al sufletelor care vor alege acea direcţie va
înceta să mai funcţioneze.

Cum afectează salturile conştiinţa umană


Fiinţele umane (şi toate formele de viaţă de densităţile a 2-a şi a 3-a) sunt, în
mare parte, de natură electromagnetică. Forţa EM este cea mai semnificativă dintre
forţele fundamentale ale naturii, în ceea ce priveşte forma de viaţă umană, şi are
consecinţe profunde asupra nivelelor fizic, emoţional, mental şi astral ale sufletului.
Forţa EM îşi are originea în ceea ce, în mod obişnuit, se numeşte dimensiunea
eterică, sau eteruri, sau aeteruri – în funcţie de cum traduceţi. Ceea ce se numeşte
„energie întunecată” şi „materie întunecată” sunt, de fapt, distorsiuni în continuumul
timp/spaţiu, cauzate de interacţiunile tărâmurilor eterice asupra tărâmurilor fizice.
183
De aceea, măsurătorile voastre în ceea ce priveşte timpul şi spaţiul sunt eronate. De
aceea instrumentele voastre calculează durata unui Ciclu Galactic ca fiind de 227
milioane de ani, în loc de 216 milioane de ani. Deşi aţi ţinut cont de fluctuaţiile
gravitaţionale, printre care se află curbarea timpului şi spaţiului (în conformitate cu
teoria relativităţii generale, a lui Einstein), nu aţi ţinut cont şi de fluctuaţiile
câmpurilor EM datorate impactului tărâmurilor eterice asupra tărâmurilor fizice.
Cele mai mari schimbări specifice la care vă puteţi aştepta, pe măsură ce
intraţi în Saltul Galactic, au de a face cu mutaţii ale celulelor corpurilor fizice şi
întreruperi ale funcţionării tehnologiilor. Acestea nu numai că vor fi precipitate de
transformările de pe Pământ – clima sa, anotimpurile şi altele asemenea – ci şi de
transformări semnificative în ceea ce priveşte soarele vostru (care vor fi discutate
imediat).
Permiteţi-ne să rezumăm situaţia celor 3 scenarii, sau cele trei căi care
reprezintă cele mai importante linii temporale din viitorul vostru. Aceste linii
temporale cuprind următoarele căi:

(1) Calea conştiinţei de densitatea a 3-a, care s-ar putea numi calea „treabă,
ca de obicei”76, în care sufletele de pe Pământ încearcă să pretindă că totul este aşa
cum a mai fost şi că nu au o nevoie reală de a se schimba, de a creşte şi de a evolua.
De fapt, chiar şi cei mai simpli şi mai tradiţionali dintre oamenii voştri de ştiinţă 3D
pot vedea că aceasta este reţeta pentru dezastru şi distrugere dacă este aleasă această
cale, căci combustibilul vostru fosil se va termina în cele din urmă, iar în atmosfera
voastră va continua să crească procentul de dioxid de carbon, până în punctul în care
aceasta va deveni întrucâtva asemănătoare cu cea a planetei Venus, deşi nu atât de
încinsă sau otrăvitoare. Prin urmare, după toate probabilităţile, numai acele suflete
care refuză categoric să crească şi să evolueze – şi care continuă să pretindă că ele
nu vor trebui să se schimbe – îşi vor pierde corpurile. Iar acestea reprezintă, din
nefericire, între trei sferturi şi patru cincimi din populaţia voastră umană77.
Trebuie să înţelegeţi că majoritatea celor care vor pleca în următorii, să
spunem, 25 de ani, vor fi aceia care în prezent au vieţi foarte dificile în corpurile
fizice. Probabil copiii care se află în pragul înfometării în anumite ţări se vor afla
printre aceia care aleg să plece, la fel ca şi mulţi dintre aceia care sunt deziluzionaţi,
dar nu văd o cale de a îmbrăţişa un adevăr mai cuprinzător. Ei îşi vor crea o ocazie
de a părăsi Pământul.
Acum, este foarte probabil că unele dintre sufletele care vor părăsi Pământul în
următorii 25 de ani vor ieşi prin boală, război, înfometare, sau prin faptul că se vor
afla în calea tsunami-urilor, a cutremurelor, a inundaţiilor şi a altor dezastre
climatice care se preconizează că vor avea loc în următorii 25 sau 30 de ani, pe linia
temporală a Pământului.

76
„business as usual”, în lb. engleză („fac doar ce am învăţat” etc.).
77
Între 75% şi 80% (valabil la începutul anului 2007).
184
Aici nu vrem să spunem că nu vor mai exista deloc suflete care să ocupe
Pământul 3D după aproximativ anul 2030. Este posibil ca unele suflete 3D să
rămână, dar numărul lor va reprezenta o fracţiune foarte mică din cel total. Acestea
vor fi suflete care sunt dedicate evoluţiei în densitatea a 4-a şi care au înţelegeri de
suflet ce le permit să rămână pe Pământ până când fac tranziţia în densitatea a 4-a.
Ele sunt mai degrabă excepţia, decât regula.
Populaţia voastră din prezent (la începutul anului 2007) este de 6,8 miliarde.
Estimăm că populaţia, după anul 2030, va fi de aproximativ 1,5 miliarde. Aproape
toate sufletele care rămân pe Pământ vor vibra la densitatea a 4-a. Majoritatea acelor
suflete 3D care pleacă îşi vor căuta un domiciliu pe alte planete, care sunt mai
potrivite nivelului lor de vibraţie. Cele care rămân vor face tranziţia în forma umană
de densitatea a 4-a. Numărul de suflete care aleg calea densităţii a 3-a este estimat
între 4 şi 5 miliarde.
Aceste informaţii sunt disponibile în lumea voastră din mai multe surse şi sunt
oferite permanent de către grupuri celeste – inclusiv de Confederaţia Galactică –
astfel că nu vom mai zăbovi acum asupra ei.

(2) Scenariul densităţii a 4-a. Aceia care pot să reziste la schimbarea de


frecvenţă, dar nu sunt capabili să treacă total prin poarta stelară în dimensiunea a 5-
a, se vor trezi în dimensiunea a 4-a, care este dimensiunea gândului şi a timpului.
Unei fiinţe de densitatea a 4-a, care trăieşte în continuumul timp/spaţiu tetra-
dimensional (4D), viaţa îi pare foarte asemănătoare densităţii a 3-a, cu excepţia
faptului că asemenea suflete ştiu că ele sunt creatori conştienţi şi că experienţa
realităţii le este creată de conştiinţa lor.
Ele învaţă din centrul fiinţei lor înspre afară, iar lumea pe care o văd este un
paradis iluminat, care le reflectă starea de conştiinţă înaltă. Aceasta este „epoca de
aur” despre care au vorbit mulţi dintre profeţii voştri.
Oamenii de dimensiunea a 4-a care rămân împreună cu Pământul vor crea
conştient comunităţi spirituale auto-suficiente, de lumină, în locurile sigure de pe
Pământ, unde vor înflori şi vor prospera. Ei vor crea ceea ce amerindienii Hopi
numesc „a cincea lume” (Pangeea este prima, Lemuria – a doua, Atlantida – a treia,
iar civilizaţia prezentă, aflată într-un declin rapid este a patra). Se estimează că
numărul de suflete care aleg calea densităţii a 4-a va fi între 1 şi 2 miliarde.

(3) Scenariul densităţii a 5-a. Aceia care sunt capabili să intre complet în
densitatea a 5-a vor experimenta o versiune pentadimensională (5D) a Pământului.
La fel ca şi voi, Pământul este o fiinţă multidimensională de lumină, care se
manifestă ca planetă, în loc de umanoid sau stea. Frecvenţa ei dominantă se va muta
de la densitatea a 3-a la a 4-a şi, astfel, aceia dintre voi care trec prin înălţare vor fi,
în esenţă, fiinţe de densitatea a 5-a care trăiesc într-o lume de densitatea a 4-a, sau,
putem spune, fiinţe de densitatea a 5-a care trăiesc în dimensiunea a 4-a. De
asemenea, veţi avea capacitatea de a experimenta, simultan, şi versiunea
185
pentadimensională (5D) a Pământului.
Din nou, ne cerem scuze pentru posibilităţile limitate ale limbajului vostru,
pentru că acesta nu reprezintă modul ideal de a descrie aceste lucruri. Ca fiinţe de
densitatea a 5-a ce trăiesc în cele 4 dimensiuni ale timpului/spaţiului, veţi avea
anumite avantaje faţă de fiinţele de densitatea a 4-a ce trăiesc în dimensiunea a 4-a.
În timp ce ele încă vor mai îmbătrâni şi vor muri, şi se vor reîncarna iar şi iar ca
fiinţe de densitatea a 4-a până când se vor înălţa în afara roţii reîncarnării, voi vă veţi
afla în corpurile voastre nemuritoare cristaline de lumină. Pentru o vreme, încă veţi
fi vizibili pentru oamenii de densitatea a 4-a, dar, în cele din urmă, vă veţi creşte
frecvenţa suficient de mult, încât să deveniţi invizibili chiar faţă de densitatea a 4-a.
Numai membrii clarvăzători şi telepaţi ai „epocii de aur” vor putea să interacţioneze
cu voi în acel moment.
Ca învăţători şi călăuze de densitatea a 5-a, îi veţi ghida şi instrui pe liderii
lumii de densitatea a 4-a pe căile spiritului, iubirii şi compasiunii. De asemenea, veţi
interacţiona cu extratereştrii iluminaţi care vor veni şi pleca în mod public din planul
Pământului. Mulţi dintre extratereştrii care în prezent ajută Pământul, vibrează deja
la densităţile a 4-a şi a 5-a şi le va veni foarte uşor să interacţioneze cu oamenii de
pe Pământ după ce va avea loc saltul. În Capitolul 11 vom detalia unele dintre
experienţele mai răspândite pe care estimăm că sufletele le vor avea, pe măsură ce se
„mută” pe Pământul de densitatea a 5-a. Estimăm că numărul sufletelor care vor
alege linia temporală de densitatea a 5-a este între 10 şi 30 de milioane.
În Capitolul 10 vom intra în mai multe detalii asupra rolului şi funcţiilor
extratereştrilor, îngerilor şi maeştrilor înălţaţi, şi despre modul cum vor ajuta aceştia
în timp ce Pământul trece prin saltul galactic.

Transformări specifice în sistemul vostru solar


Acum vom detalia unele dintre transformările specifice pe care le veţi vedea
pe planeta voastră, precum şi transformările care au loc în prezent, în ceea ce
priveşte soarele vostru şi planetele gazoase exterioare ale sistemului vostru solar.
Informaţiile pe care le dăm în această secţiune pot fi verificate cu uşurinţă prin
studierea datelor ştiinţifice adunate de cercetătorii voştri. În timp ce noi, în general,
nu acordăm multă încredere guvernelor voastre, ele joacă un rol util în răspândirea
acestor informaţii.

Transformări în cadrul câmpului electromagnetic al Pământului


Vă rugăm să vă amintiţi că polii fizici nord şi sud nu coincid cu polii
electromagnetici nord şi sud. Rotaţia Pământului vostru, deşi afectează câmpurile
electromagnetice ale planetei, este complet diferită de mişcarea polarităţilor.
186
La fiecare aproximativ 680.000 de ani, aşa cum este documentat de mulţi
dintre oamenii voştri de ştiinţă, polarităţile electromagnetice ale Pământului se
inversează. În esenţă, polul nord magnetic devine polul sud magnetic, iar polul sud
magnetic devine polul nord magnetic. Între timp, Pământul vostru îşi continuă
mişcarea de rotaţie, ca de obicei, fără să-şi accelereze sau să-şi încetinească rotaţia în
mod semnificativ, şi nici gradul de înclinare a axei nu se schimbă foarte mult în
timpul acestor inversări electromagnetice. Totuşi, unghiul de înclinare a axei este
important, pentru că alinierea precesională amplifică foarte mult efectele Saltului
Galactic.
Aşa cum am afirmat anterior, precesia axei se repetă cu o precizie destul de
exactă la fiecare 25.920 de ani, iar punctul de conjuncţie dintre alinierea
precesională prezentă şi cea anterioară diferă cu numai câteva secunde de grad la
fiecare ciclu.
De fiecare dată când axa Pământului se aliniază cu quasarii din apropierea
centrului galaxiei, regiunea din spaţiu prin care sunt transmise emisiile de energie
variază foarte puţin. Dacă „tăiaţi” galaxia în 360 de grade prin trasarea unui cerc în
jurul braţelor spiralate, iar apoi aţi împărţi 360 la 9.000 (numărul de alinieri
precesionale din timpul unei revoluţii a sistemului solar în jurul Soarelui Central al
galaxiei), obţineţi diferenţa de poziţie a sistemului solar faţă de Soarele Central, între
fiecare două cicluri precesionale consecutive.
Aceasta explică parţial de ce unele cicluri precesionale determină o inversiune
completă a polilor, în timp ce altele cauzează numai o mică deplasare în localizarea
polilor electromagnetici. În timpul ciclului precesional prezent (programat să atingă
apogeul pe 21 decembrie 2012), polii EM se vor deplasa considerabil, dar este puţin
probabil să se inverseze complet.
Acest medium a scos corect în evidenţă faptul că puteţi obţine înregistrări
detaliate ale poziţiilor polilor voştri EM nord şi sud, de la un an la altul. Un site legat
de acest lucru este http://www-atlas.usgs.gov/articles/geology/a_geomag.html .
Puteţi consulta acest material dacă aveţi la îndemână un computer, în paralel
cu websitul pe care îl indică mediumul.
Dacă derulaţi pagina la diagrama 978 din situl menţionat mai sus, veţi observa
cum mişcarea accelerată a polului nord magnetic, aflat în prezent în nordul Canadei,
va ajunge în cele din urmă în Siberia, dacă îşi menţine direcţia curentă. Polul sud se
mişcă simultan cu polul nord, dar mişcarea sa este, în mare parte, limitată la
Antarctica şi la sudul Oceanului Pacific.
Este interesant de observat că datele oferite pe situl menţionat mai sus arată că
polul nord magnetic se mişcă mai încet decât polul sud magnetic. În plus faţă de
diferenţele existente în nucleul Pământului, noi atribuim aceasta şi fluctuaţiilor din
câmpul magnetic al Soarelui. Dacă derulaţi pagina mai jos până la diagrama 1179,

78
vezi Anexa 5.a color.
79
vezi Anexa 5.b color.
187
veţi vedea o imagine artistică ce arată efectul câmpului EM al Soarelui asupra
câmpului Pământului.
(Vedeţi http://www-atlas.usgs.gov/articles/geology/a_geomag.html#five).
Aşa cum se indică în desenul artistic, este vorba de o influenţă importantă.
Oamenii voştri de ştiinţă atribuie majoritatea variaţiilor polilor magnetici, mişcării
miezului de fier al Pământului. În timp ce acesta este, în mod clar, un factor
favorizant, alinierea precesională şi fluctuaţiile dinlăuntrul Soarelui, datorită Saltului
Galactic, sunt responsabile pentru o parte importantă a accelerării mişcării polilor
magnetici care are loc acum pe Pământ.
Mediumul ne-a arătat că în diagrama 11 (care ilustrează efectele radiaţiei
solare asupra câmpurilor EM ale Pământului), situl guvernamental de fapt
recunoaşte că erupţiile solare emanate din Soare cauzează transformări majore în
mediul înconjurător al Pământului. Adesea, ne uimeşte faptul că majoritatea
oamenilor refuză să recunoască ceea ce este prezentat chiar în faţa lor, în timp ce se
agaţă de filozofia „treabă, ca de obicei”.
Deşi această serie de mesaje tratează, în principal, Saltul Galactic şi alinierea
precesională, există multe alte cicluri în lumea şi universul vostru, printre care se
află şi cel calculat cu precizie de oamenii voştri de ştiinţă, care are loc o dată la
680.000 de ani. Nu vom dezvolta acum subiectul despre aceste alte cicluri, dar este
important să fiţi conştienţi de precizia inerentă din cadrul Creaţiei.
Revenind la discuţia noastră despre alinierea precesională, este evident că
schimbările experimentate la fiecare 25.920 de ani variază foarte mult de la un ciclu
la altul. O parte din distrugerea suprafeţelor de uscat, erele glaciare şi alte schimbări
dezastruoase au corespuns cu inversiunea polilor – o dată la 680.000 de ani – iar
unele dintre ele au avut loc în timpul altor cicluri, în care polii au avut mari
fluctuaţii, dar fără să se inverseze complet.
Pământul vostru a trecut prin peste 40 de Salturi Galactice (fiecare având
durata de 108 milioane de ani) – în funcţie de momentul în care definiţi că Pământul
a devenit o planetă stabilă. Pământul a fost, în cea mai mare parte, gazos în timpul
primelor câteva salturi şi nu s-a stabilizat suficient decât în urmă cu 4,5 miliarde de
ani. Viaţa, aşa cum o cunoaşteţi (apariţia conştiinţei de densitatea a 2-a, sub forma
vieţii vegetale) a început să se formeze abia în urmă cu 3,8 miliarde de ani.
Veţi observa, atunci când studiaţi istoria planetei voastre, că numai câteva
dintre Salturile Galactice au avut efecte dezastruoase, care au afectat radical evoluţia
Pământului. Salturile Galactice în sine, deşi au un impact semnificativ mai ales
atunci când sunt combinate cu alinierea precesională, nu semnalează automat, prin
simpla lor prezenţă, schimbări masive în geologia şi meteorologia Pământului.
Totuşi, ceea ce prevestesc ele este un salt masiv în ceea ce priveşte formele de viaţă
biologică de pe Pământ, precum şi în ceea ce priveşte invenţiile tehnologice ale
speciilor mai evoluate – şi anume omenirea. (Nu includem delfinii şi balenele în
discuţia noastră, pentru că acestea nu posedă dispozitive sofisticate.)

188
Transformări în ceea ce priveşte Soarele vostru,
în timpul Saltului
Soarele vostru este centrul câmpului EM generat în cadrul sistemului vostru
solar. Fluctuaţiile EM sunt primite mai întâi de către Soare şi apoi coborâte treptat
ca frecvenţă, în timp ce acestea radiază din Soare în sistemul solar. Ca să reiterăm
informaţia dată în diagrama 11 pe situl guvernamental: deşi planetele, evident,
primesc o parte din emisii/fluctuaţii direct de la Soarele Central al galaxiei şi de la
quasari, cele mai însemnate emisii/fluctuaţii vin de la propria voastră stea.
Dacă studiaţi cu atenţie geologia Soarelui vostru, vă veţi da seama că forţele
nucleare implicate, deşi determină ciclul de viaţă al Soarelui vostru, nu explică
nivelul anormal de crescut de erupţii, pete şi furtuni solare pe care le-aţi întâlnit pe
măsură ce vă apropiaţi de anul 2012.
Veţi descoperi că nu alinierea precesională a Pământului are o influenţă
importantă asupra activităţii Soarelui vostru, ci, cu siguranţă, Saltul Galactic, sub
forma Zonei EM Nule. Prin urmare, nu este perfect exact să afirmăm că activitatea
Soarelui va atinge apogeul în anul 2012. Există deja mari fluctuaţii în acest an
(2007), şi au existat fluctuaţii masive şi în ultimii câţiva ani. Oamenii voştri de
ştiinţă sunt uluiţi de faptul că există o activitate solară atât de intensă, când Soarele
nu se află în ciclul său de 11 ani, pe care l-au documentat anterior80. Cu alte cuvinte,
ei nu înţeleg de ce activitatea solară continuă cu o intensitate mare în timpul
presupusei perioade „liniştite” dintre ciclurile solare normale.
Activitatea solară îşi va atinge maximul în timpul perioadei de mijloc – care
durează 20 de ani – a Zonei EM Nule. Acest interval de mijloc va dura din 2015
până în aproximativ 2035. Alinierea precesională din 2012, în timp ce are un efect
nesemnificativ sau nul asupra Soarelui, va amplifica foarte mult efectele activităţii
solare asupra Pământului. Aceasta va cauza schimbări importante în atmosfera
Pământului. Interacţiunea Saltului Galactic, combinată cu alinierea precesională –
chiar dacă nu se anticipează o inversare completă a polilor – vor crea, totuşi, un
efect mult mai puternic decât un ciclu normal, de inversiune parţială a polilor.
„Norocul” Pământului constă în faptul că maximul Saltului Galactic are loc
după maximul alinierii precesionale. De aceea, anticipăm evenimente dezastruoase
între slabe şi moderate, în locul unora severe. Acesta este unul din motivele pentru
care vedem că cel puţin un sfert din omenire va supravieţui transformărilor de pe
Pământ.

80
Ciclul solar, sau ciclul activităţii solare este o variaţie periodică a radiaţiei solare, variaţie care
determină schimbările climatice pe Pământ. Ciclul solar are o durată medie de 11,2 ani, însă se
cunosc cicluri solare cu durate între 8 şi 15 ani. Se presupune că un ciclu solar este determinat de
câmpul magnetic al Soarelui, care se inversează o dată la aprox. 11 ani, un ciclu magnetic complet
durând, astfel, aprox. 22 de ani. Activitatea solară este caracterizată prin numărul de pete solare,
numărul de erupţii solare şi radiaţia solară.
189
Potrivit analizei noastre şi a altora, cea mai mare scădere în cadrul populaţiei
umane nu va avea loc din cauza inundaţiilor dezastruoase, cutremurelor, vulcanilor
sau schimbărilor climatice, ci din cauza insuficienţei sistemului imunitar al
corpurilor fizice, iar aceasta va fi determinată chiar de fluctuaţiile EM (şi, în cele din
urmă, de deciziile fiecărui suflet). Desigur, acele suflete care şi-au ridicat nivelul de
conştiinţă şi şi-au rezolvat problemele psihologice şi emoţionale vor avea o viaţă
mult mai uşoară, vizavi de fluctuaţiile EM.
Acelor suflete care sunt hotărâte să rămână împreună cu Pământul, li se vor
oferi instrumente şi vindecări la nivel de ADN, care le vor menţine sistemele
imunitare „imune” faţă de multe dintre transformări. Aceste instrumente le vor fi
date de către propriile lor sine superioare, sau Sine Dumnezeieşti, precum şi de către
asistenţi din tărâmurile mai înalte, cum suntem noi. Într-o anumită măsură,
modalităţile de vindecare existente, practicate de către învăţătorii umani, pot fi
folositoare şi în această privinţă.
Fluctuaţiile EM ale Soarelui au un impact major asupra corpului uman. Acest
medium şi mulţi alţi oameni au învăţat să îşi dea seama când are loc o erupţie sau
furtună solară importantă, după felul în care se simt. Perioadele de radiaţie solară
intensă corespund adesea cu sensibilitatea emoţională crescută şi cu producerea
neregulată de substanţe chimice în creier. Multe suflete simt că înnebunesc în timpul
acestor perioade, iar conflagraţiile şi violenţa tind să escaladeze.
Emisiile intense de radiaţie solară care intră în atmosfera Pământului afectează
clima, tinzând să facă Pământul să se „usuce” şi să se încălzească temporar. Ele
afectează şi funcţionarea sateliţilor, care, la rândul lor, vă afectează sistemele de
comunicaţii şi tehnologia computerelor.
Există multe alte fenomene legate de transformările care au loc în ceea ce
priveşte Soarele şi planetele gazoase exterioare. Probabil aţi observat că planetele şi
stelele arată mai strălucitor decât de obicei, în anumite momente. Partea întunecată a
Lunii este vizibilă mult mai uşor decât înainte. Deşi acest fapt este datorat parţial
reflecţiei luminilor oraşelor de pe Pământ pe suprafaţa Lunii, există şi alte motive.
Atmosfera Pământului şi a altor planete devine mult mai încărcată, pe măsură ce
emisiile de la Soare se prelungesc. Aurora boreală se intensifică şi ea, proporţional.

Efectele Saltului asupra altor planete


Pe Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun, structura gazoasă a acestor planete le
face deosebit de sensibile la transformările din câmpul EM al Soarelui. Oamenii de
ştiinţă observă schimbări în atmosferele acestor planete şi nu pot explica ce se
întâmplă. Probabil, cei care posedă instrumente foarte sensibile au făcut o legătură
între erupţiile solare şi aceste modificări, dar rezultatele sunt încă disputate. Unii au
mers într-atât de departe, încât au sugerat că Jupiter se transformă în al doilea soare
al sistemului solar. Deşi acest lucru este programat să se întâmple în viitorul

190
îndepărtat (transformarea sistemului vostru solar într-o structură binară), nu vedem
ca aceasta să se întâmple în timpul vieţii voastre. Cea mai apropiată estimare este
peste 1.943.674.800 de ani81, şi există câteva variabile care ar putea face ca acela să
fie momentul aprinderii parţiale al sistemului de reactoare din Jupiter, şi nu al
reacţiei de fuziune totală.
V-aţi putea gândi că fiinţe avansate ca noi ar putea da o estimare mai exactă în
privinţa conversiei lui Jupiter, dar trebuie să înţelegeţi că este vorba de aproape 2
miliarde de ani de evoluţie umană, înainte de data estimată. Sunteţi fiinţe puternice,
creatoare, spirituale. În următoarele 2 miliarde de ani, mulţi dintre voi vor evolua
până la nivelul de Dumnezei Creatori. Când aţi atins acel nivel de conştienţă, aveţi
capacitatea de a influenţa asemenea lucruri, cum ar fi reacţiile de fuziune dinlăuntrul
planetelor gazoase.
În acest punct din evoluţia voastră, ciclurile cosmosului se află dincolo de
liberul vostru arbitru. Ele vor avea loc, indiferent dacă credeţi sau nu în ele, sau
încercaţi să le împiedicaţi.
Totuşi, va veni o vreme când veţi putea schimba ciclurile cosmice. Deja le
puteţi influenţa într-o anumită măsură, însă foarte mică. Dacă întreaga omenire şi-ar
concentra atenţia pe schimbarea orbitei unei comete sau a unui asteroid, totuşi, aţi
putea influenţa orbita suficient de mult, încât, probabil, aţi putea împiedica un
dezastru iminent.
Oamenii voştri de ştiinţă, aroganţi, cred că pot schimba orbitele corpurilor
cereşti prin detonarea unor dispozitive nucleare pe suprafaţa sau în apropierea
acestor obiecte. Deşi execuţia cu succes a unui asemenea program ar avea, fără
îndoială, un efect asupra unui corp ceresc din vecinătate, mai sunt mulţi alţi factori
care nu au fost luaţi în considerare, printre care şi intervenţia fiinţelor din alte
tărâmuri, care nu doresc ca asemenea dispozitive să fie detonate. Nu vom permite
draconienilor, sau oricui altcuiva, să repete ceea ce s-a întâmplat în Lemuria.
Simţim că este timpul să explicăm transformările care vin folosind diferitele
domenii de studiu ale voastre, astfel încât, cât mai mulţi dintre voi să înţelegeţi ceea
ce spunem. În capitolul următor, vom trece această informaţie prin filtrele ştiinţelor
voastre individuale şi ale disciplinelor specifice.

81
Peste 1,94 miliarde de ani tereştri (!).
191
Capitolul 9
Transformările de pe Pământ, explicate
din perspective diferite
O privire de ansamblu asupra celor mai obişnuite
sisteme de gândire de pe Pământ şi asupra modului în care
transformările planetare se raportează la fiecare disciplină
Înainte de a intra în detalii cu privire la rolul ajutoarelor Pământului vostru
iubit, permiteţi-ne să reiterăm faptul că evenimentele care au loc acum în lumea
voastră pot fi văzute din câteva unghiuri diferite. În sistemul vostru de educaţie aveţi
diferite domenii de studiu, fiecare având propria sa perspectivă limitată, prejudecăţi
şi metodă a normelor de cercetare acceptate. De exemplu, evenimentele care au loc
pe măsură ce vă apropiaţi de anul 2012 pot fi descrise folosind metoda ştiinţifică,
datele antropologice, filozofia, psihologia, metafizica, religia, spiritualitatea,
biologia, genetica, tehnologia, sociologia, economia şi politica – ca să numim numai
câteva discipline.
Punctul nostru de vedere – despre care puteţi spune cu exactitate că reflectă o
observaţie foarte directă, întrucât ne aflăm în afara vălurilor care vă umbresc
percepţia şi avem o înţelegere profundă a multora dintre domeniile de studiu
menţionate mai sus – este condiţionat de folosirea vocabularului şi terminologiei
voastre limitate. Dacă aceste mesaje sunt traduse mai târziu în multe limbi diferite –
ceea ce este foarte probabil – atunci unele dintre semnificaţiile originale, deja
pierdute din cauza vălurilor ce există în jurul lumii voastre, vor fi umbrite în
continuare. Desigur, unele idei vor fi exprimate mai elocvent după traducerea în
diferite limbi, aşa cum în alte limbi există cuvinte care nu au echivalent în limba
engleză.
Deşi multe dintre lucrurile care sunt discutate trec graniţele dintre mai multe
discipline, cel asupra căruia ne concentrăm atenţia cel mai mult este aspectul
ştiinţific, folosind unele elemente din ceea ce numiţi teoria superstringurilor, fizică
cuantică, relativitate einsteiniană şi mecanică newtoniană. Facem aceasta deoarece
majoritatea celorlalte discipline (cu excepţia religiei) pot fi aduse în acest cadru de
discuţie. Acestea fiind spuse, permiteţi-ne să discutăm pe scurt despre implicaţiile a
ceea ce se întâmplă în lumea voastră, din punctele de vedere ale celorlalte domenii
de studiu. Ţineţi minte că aceasta nu este o listă exhaustivă de puncte de vedere şi că
multe alte unghiuri de interpretare, în plus faţă de cele alese de noi, ar putea fi la fel
de valabile.
192
O scurtă discuţie suplimentară despre metoda ştiinţifică
Dacă veţi putea documenta cu atenţie fluctuaţiile care au loc în cadrul fizicii
sistemului solar şi în cadrul biologiei formei voastre umane, veţi observa că în
prezent au deja loc transformări radicale.
ADN-ul vostru se transformă şi, de asemenea, întreaga structură a formei
voastre fizice. În cele din urmă, veţi deveni fiinţe bazate pe siliciu, în loc de carbon.
Corpurile voastre fizice vor deveni nemuritoare şi insensibile la transformările din
mediul înconjurător. Observaţiilor ştiinţifice bazate pe empirism li se va părea că
radiaţia care ajunge pe Pământ, de la quasarii aflaţi la foarte mare distanţă,
transmută structura genetică a omenirii.
Veţi observa că propriul vostru soare se comportă dezordonat şi produce
emisii neobişnuite de unde EM. Frecvenţa de fond a Pământului va continua să se
schimbe. În timp ce polii voştri magnetici fluctuează, modelele meteorologice şi
clima vor deveni din ce în ce mai dezordonate.
Majoritatea oamenilor voştri de ştiinţă caută să identifice cicluri în datele pe
care le-au cules, ca să explice ce se întâmplă. Deşi ciclurile pe care le-am descris
sunt valabile – şi există şi multe alte cicluri mai mici, care, de asemenea,
influenţează transformările – aşa-numiţii experţi se vor afla în încurcătură, în
încercarea lor de a explica o mulţime de fenomene care sunt observate.
O foarte mare parte din cercetătorii voştri depind de fonduri primite de la surse
care preferă să nu vă atragă atenţia asupra transformărilor. Acestea se simt
ameninţate, dacă foarte mulţi oameni descoperă că întreg sistemul solar trece printr-
o transformare radicală. Prin urmare, acestea au cenzurat şi suprimat multe realităţi
importante, care susţin şi validează materialul din această carte. Acest lucru este
evident în special în datele antropologice, care sunt considerate acceptabile şi care
îşi găsesc drumul în cărţile voastre. Mai jos am detaliat câteva dintre realităţile pe
care cărţile voastre de istorie nu vi le-au prezentat în şcoală.

Date antropologice care documentează transformările


Multe dintre evenimentele celeste care sunt programate să aibă loc în următorii
100 de ani în lumea voastră sunt documentate în scrierile civilizaţiilor voastre
străvechi (străvechi pentru voi, nu pentru noi). De exemplu, trecerea unei comete
prin apropierea Pământului – cunoscută de acest medium sub numele de
Annanhutak, dar căreia i se dau multe alte nume – este înfăţişată în ideograme de
unele dintre civilizaţiile voastre apuse. Durata revoluţiei sale este de aproximativ
10.500 de ani tereştri, iar ea este programată să se apropie de planeta voastră la o
distanţă de maxim câteva milioane de mile, în anul 2017.
Apariţia lui Nibiru – planetoidul solitar care are o revoluţie de 3.600 de ani şi
193
care este programat să ajungă în apropierea Pământului în jurul anului 2030 – este
documentată în scrierile voastre sumeriene. Acest planetoid găzduieşte o civilizaţie
de fiinţe de la densitatea a 5-a până la a 9-a, adesea numite Annunaki. Ele au vizitat
Pământul în timpul unora dintre trecerile planetoidului prin sistemul solar, aducând
atât iluminare, cât şi haos. În Biblia voastră creştină, Nibiru este numit Absintos. A
fost numit şi Planeta X. Deşi aveţi câţiva învăţaţi respectabili care dau informaţii
despre Nibiru, ei sunt adesea ridiculizaţi de către oamenii voştri de ştiinţă „oficiali”.
Deşi dovezile despre Atlantida şi Lemuria sunt disputate de către oamenii de
ştiinţă, există dovezi fosilizate care indică prezenţa (şi distrugerea) acestor colonii.
Deşi unele din epocile glaciare şi transformările masive de pe Pământ care s-au
abătut asupra acestor civilizaţii străvechi pot fi atribuite încheierii ciclurilor
precesionale, cercetătorii sunt nelămuriţi în privinţa faptului că unele dintre aceste
ere s-au sfârşit din cauza invaziei unor extratereştri neprietenoşi, sau din cauza
distrugerii şi decăderii existente în însăşi civilizaţia umană.
Mai mult, probe solide ale ascensiunii şi decăderii omenirii din timpul
Atlantidei şi Lemuriei sunt dificil de documentat, din cauză că majoritatea clădirilor
şi rămăşiţelor umane rămase sunt îngropate sub sute, dacă nu mii de picioare82 de
nămol, aluviuni şi rocă, ce zac sub mii de picioare de apă oceanică. Totuşi, s-au
făcut multe descoperiri, dar au fost suprimate ulterior de către mass-media voastră
oficială (care este cumpărată şi plătită de cei care vor să menţină aceste mase în
ignoranţă, pentru ca ei să menţină controlul asupra întregii populaţii). Unele dintre
suprafeţele de uscat, care se află în prezent deasupra nivelului mării în lumea
voastră, au făcut parte din Atlantida şi Lemuria şi, uneori, sunt dezgropate unele
dintre rămăşiţele acestor civilizaţii.
Există foarte multe dovezi care sugerează că umanoizii se aflau pe Pământ în
urmă cu multe milioane de ani. Aceştia nu sunt simpli umanoizi asemănători cu
maimuţele, despre care se pretinde că sunt precursorii lui homo sapiens, ci umanoizi
asemănători cu cei din lumea modernă, cu ADN aproape identic cu al vostru – cel
din ziua de azi. La cerere, acest medium poate furniza o bibliografie de cercetări
ştiinţifice cu reputaţie, care susţin informaţiile noastre.
În unele din scrierile străvechi există profeţii ce detaliază un eveniment viitor,
care oglindesc profeţiile mediumilor şi vizionarilor voştri moderni. Încă o dată,
pentru a face acest tratat cât mai concis, nu vom intra în detalii despre cine şi ce
prezice, ci vă lăsăm să discutaţi cu mediumul aceste lucruri, dacă este posibil. Vom
spune că nu prea trece un an pe planeta voastră fără să aibă loc vreo descoperire
arheologică majoră, dar, totuşi, majoritatea dintre ele garnisesc câte un articol scurt
pe penultima pagină a jurnalelor şi ziarelor ştiinţifice „respectate”.
Multe descoperiri arată o contradicţie flagrantă cu teoriile „acceptate”, astfel
că aceste descoperiri sunt date deoparte, ca erori, sau datele obţinute sunt atribuite
echipamentului defectuos. Ruinele descoperite recent în largul coastei Japoniei

82
Unitate de măsură a distanţei, din sistemul anglo-saxon (1 picior = 30,5 cm).
194
arată, în mod clar, o civilizaţie care exista acolo în urmă cu 35.000 de ani, şi totuşi,
câţi dintre voi aţi auzit despre aceasta, din revistele şi ziarele voastre?
Aşa cum am afirmat în Capitolul 2, pe planeta voastră vecină, Marte, au
existat civilizaţii timp de milioane de ani. Dacă faceţi o cercetare pe Internet, veţi
găsi multe fotografii de calitate care arată structuri şi echipamente artificiale pe
Marte, şi totuşi, oamenii voştri de ştiinţă oficiali încearcă în zadar să explice că
acestea sunt structuri naturale. Puţin bun simţ şi noţiuni ştiinţifice de bază vă vor
spune că eroziunea eoliană nu creează unghiuri perfecte şi precizie geometrică, şi
totuşi, mass-media vă spune acest lucru.
Aveţi o expresie în lumea voastră: „Ochii care nu se văd, se uită”. Un corolar
la aceasta ar fi: „Oamenii văd numai ceea ce vor să vadă”. Dovezile despre
civilizaţii vechi de milioane de ani, precum şi o cantitate imensă de dovezi ce
documentează vizitarea planetei voastre de către extratereştri într-o perioadă de timp
similară, sunt disponibile oricui poate să privească fără părtinire sau prejudecăţi.
Acest medium, şi alţii, vă pot furniza documente şi date specifice, dacă doriţi.

Filozofia schimbării
Dintr-un punct de vedere filozofic, sfatul „cunoaşte-te pe tine însuţi” este de
importanţă capitală. Unii dintre vizionarii voştri au sugerat faptul că totul există
înlăuntrul Minţii lui Dumnezeu şi că, pe măsură ce omenirea coboară mai adânc în
natura Sinelui, îl va descoperi pe Dumnezeu, împreună cu răspunsurile la toate
întrebările existente şi potenţiale. Pentru a vedea dincolo de limitările inerente din
cadrul disciplinelor tratate în această secţiune a transmisiunii, aveţi nevoie de o
minte clară şi liniştită, de o minte care utilizează limbajul modern pentru a vehicula
idei şi principii, dar care este, în esenţă, liberă de capcanele, de condiţionările şi de
programarea care o ţin prizonieră într-o percepţie limitată asupra realităţii.
Cel mai mare obstacol în calea percepţiei reale este distorsiunea oferită de
partea din minte care crede că deja cunoaşte adevărul. Acesta este cel mai mare
obstacol pe calea spirituală.
Există aspecte ale adevărului care vor rămâne veşnic dincolo de capacitatea
intelectuală de a şti şi a înţelege. Cuvintele sunt numai indicatori. Ele doar descriu
realitatea ce se află dincolo de ele. Nimic din această carte nu este adevărul. Este
numai o descriere a diferitelor aspecte ale adevărului, care sunt relevante pentru anii
ce vor veni în lumea voastră.
Pentru a percepe cu adevărat, este necesar ca sufletele să fie libere de „poziţia”
dominantă a aşa-numitelor autorităţi ale lumii voastre (şi ale altor lumi). Pe măsură
ce intrăm în discuţia despre rolul extratereştrilor şi al fiinţelor înălţate în drama care
se desfăşoară pe Pământ, este esenţial să aveţi o minte deschisă, să examinaţi
dovezile de pe o poziţie pe cât posibil imparţială şi să nu credeţi orbeşte orice vă

195
spunem sau orice vă spune altcineva – indiferent de câte titluri au înainte de numele
lor, sau de câţi ani de experienţă au acumulat. Deşi este adevărat că cercetătorii cu
foarte multă experienţă sunt, cel mai probabil, aceia care au informaţii valoroase în
domeniile ştiinţifice, uneori, aceia cu puţină cunoaştere intelectuală pot fi cei mai
înţelepţi, în adevăratul sens al cuvântului.
Până acum, această transmisiune a fost prezentată, în cea mai mare parte, în
cadrul tărâmurilor ştiinţei. Ne dăm seama că unii dintre studenţii noştri de pe Pământ
nu sunt, în mod special, familiarizaţi cu metoda ştiinţifică. Acum este necesar un
demers filozofic şi spiritual. Este posibil să faceţi parte dintre acele fiinţe umane
care SIMT lucrurile, fără să le poată percepe neapărat foarte bine mental.
Înţelepciunea este foarte diferită de ştiinţă. Puteţi şti o mulţime de lucruri şi să
vă lipsească înţelepciunea. Ştiinţa este liniară, în timp ce înţelepciunea este neliniară.
Ştiinţa este obţinută în mod gradat şi empiric, în timp ce înţelepciunea vine spontan
şi instantaneu. Acestea fiind spuse, este nevoie de un suflet matur ca să puteţi da şi
primi înţelepciune adevărată. Nu există scurtături. Cei cu adevărat înţelepţi, din
lumea voastră, sunt aceia care pot renunţa la toate disciplinele şi şcolile de gândire
şi, pur şi simplu, pot percepe imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă. Deşi
estimăm că acest tratat va ajuta persoane atât liniare, cât şi neliniare, totuşi, el nu
poate înlocui experienţa directă. Numai experienţa directă aduce înţelepciune şi
iluminare.
Evenimentele care vor avea loc pe Pământ în următorii 30 de ani vor pune la
încercare sistemele de credinţă ale aproape tuturor oamenilor. Capacitatea de a
renunţa la idei şi concepte îndrăgite – inclusiv la cele adoptate de către ştiinţă – va fi
extrem de importantă pentru înţelegerea a ceea ce va urma. Cei care se agaţă de
credinţe învechite, fără îndoială că vor respinge această lucrare ca pe aiurelile unui
nebun, fie că ei cred sau nu că reprezintă o colaborare între medium şi entităţile care
transmit informaţia.
Unul din motivele pentru care oamenii ar putea respinge acest material este
din cauză că el vorbeşte într-un mod care este incomod sau nefamiliar. De aceea
relatăm subiectul în atâtea moduri diferite, dintre care următorul este psihologia.

Psihologia transformărilor care au loc pe Pământ


Psihologia adevărată implică studiul şi practica modului în care se integrează
diferitele aspecte ale Sinelui şi, pentru a face aceasta, este necesar să vedem care
sunt aceste aspecte şi cum funcţionează ele. Cele două aspecte, vizate cel mai adesea
în psihologie, sunt corpul emoţional şi corpul mental. Şabloanele negative din aceste
două corpuri sunt factorii primari de luat în considerare, atunci când se examinează
ceea ce vă reţine de la a vă trezi, pe deplin, la Sinele vostru iluminat.
Vom începe această secţiune prin a examina obstacolele şi blocajele din calea

196
iluminării, sau ceea ce psihologii numesc „sinele-umbră”. Această capacitate de a
examina sinele-umbră este o etapă vitală a creşterii personale, şi ar fi fost nenecesar
să discutăm acest aspect dacă l-aţi fi stăpânit complet. Totuşi, putem vedea, prin
citirea câmpurilor voastre energetice, că nu aţi încheiat această etapă, şi astfel vom
trece în revistă unele dintre elementele de bază ale obstacolelor şi blocajelor din
calea iluminării.

Obstacolele şi blocajele de pe calea spre iluminare


1. Ego-ul

Cel mai mare obstacol mental din calea spre iluminare este identificarea cu
vechile credinţe, condiţionări şi programări. Aceasta este activitatea sinelui egotic –
personalitatea, acea parte din voi care are un sentiment de separare faţă de întreg.
Sinele egotic este o parte necesară a fiinţei ce se află într-un corp fizic pe Pământ.
Învăţăturile care sugerează că ego-ul trebuie eradicat sunt greşite, pentru că toţi aveţi
nevoie de graniţe personale şi de un simţ al sinelui, pentru a putea comunica şi
funcţiona pe Pământ. Totuşi, după cum bine ştiţi, ego-ul poate să scape de sub
control şi să preia percepţia sufletului, până în punctul în care sufletul se identifică
integral cu sinele pământesc şi uită de scopul şi de misiunea sa spirituală. Nu vom
intra într-o dizertaţie exhaustivă despre cum să vă controlaţi ego-ul. Capitolul 4 din
cartea „Viaţa pe muchie de cuţit” face o treabă destul de bună în privinţa examinării
complexităţii ego-ului şi a modului în care să transcendeţi egocentrismul. Există, de
asemenea, numeroase alte cărţi de dezvoltare personală ce explorează acest subiect.
Totuşi, vom discuta problema stărilor emoţionale, în special teama, deoarece acest
aspect nerezolvat al psihicului joacă un rol vital în ceea ce priveşte modul în care
sufletul face faţă transformărilor de pe Pământ.

2. Teama de schimbare

Teama de schimbare joacă un rol dominant în conştiinţa maselor omenirii.


Aceasta se manifestă în multe moduri, printre care şi negarea în ceea ce priveşte
transformările de pe Pământ. Sindromul „treabă, ca de obicei” este larg răspândit, în
special în acele ţări care pun un accent puternic pe obţinerea bunăstării materiale.
Dedesubtul temerii de schimbare se află, de obicei, teama de necunoscut, care
este asemănătoare cu teama de moarte. Totuşi, omenirea va pieri cu siguranţă dacă
nu se schimbă, astfel că aici întâlnim tipul de paradox „Clenciul 22”83. Psihologia
agăţării de trecut, deşi este nesatisfăcătoare şi chiar deprimantă, se trage din

83
Paradox care apare într-un anumit context, unde o persoană care îşi doreşte să fie într-o anumită
situaţie pentru a obţine „ceva”, poate obţine acel „ceva” doar prin însuşi faptul de a nu se afla în acea
situaţie (provine de la numele romanului satiric „Catch 22” de Joseph Heller, publicat în 1961).
197
reprimarea experienţei originale a căderii – sau densificarea sufletului în materie.
Atunci când sufletele au coborât pentru prima oară în materie, experienţa a fost atât
de traumatizantă, încât orice experienţă ulterioară a fost privită cu o nelinişte
extremă, ca nu cumva acea experienţă să se mai repete. Sufletele au optat pentru
confortul relativ de a şti la ce să se aştepte în viaţă, chiar dacă acest fapt era
nesatisfăcător.
Diferenţa principală, acum, este că schimbarea e imperativă. Direcţia pe care o
are cea mai mare parte a omenirii poate fi asemănată cu oile care îşi ridică picioarele
din faţă pe marginea unei prăpăstii. Majoritatea oilor umane se află deja cu un picior
deasupra prăpastiei, sau, pentru a folosi o analogie asemănătoare, cerbul uman este
orbit de faruri, iar camionul se mişcă prea repede ca să poată opri. Temerile voastre
trebuie să fie înfruntate, dar de pe o poziţie în care vă identificaţi cu sinele mai înalt,
cu esenţa sufletului. Lumina adevărului trebuie să strălucească asupra fricii, pentru a
o risipi. Problemele legate de cauza originară (teama de o altă cădere) trebuie
rezolvate folosind psihoterapia, hipnoterapia şi alte tehnici, cum ar fi vindecarea
liniilor temporale.

3. Problemele emoţionale

Cel mai mare obstacol în calea fericirii şi bunăstării – în special în vremurile


turbulente care se manifestă acum pe planeta Pământ – implică problemele
emoţionale ale Sinelui. Aşa cum am afirmat mai sus, psihologia cuprinde, în general,
studiul legăturii minte-corp, precum şi emoţiile, dar în următoarele paragrafe ne vom
concentra atenţia, în principal, la sinele emoţional, ca personaj principal ce
determină sănătatea psihologică.
Ca să rezumăm, există trei emoţii „negative” de bază : teama, mânia şi
tristeţea. Majoritatea celorlalte sunt diferite combinaţii şi intensităţi ale acestora.
Indiferent de cauza acestor emoţii, ele trebuie iubite şi acceptate aşa cum sunt,
înainte să poată fi schimbate. Ele trebuie simţite în întregime, înainte să poată fi
transformate. A opune rezistenţă sau a suprima emoţiile este ceea ce cauzează
comportament psihopatic şi toate felurile de violenţă. Într-o parte ulterioară a acestei
secţiuni, noi şi acest medium vom reitera cei doi paşi necesari pentru vindecarea
problemelor emoţionale.

4. Dependenţele

Majoritatea dependenţelor – atât de ceea ce se numeşte „substanţă”, cât şi de


ceea ce se numeşte „proces”– fac parte din categoria negării emoţionale. Viaţa pe
Pământ, aşa cum o ştiţi, este foarte provocatoare, iar a face faţă emoţiilor îngropate
şi suprimate nu este uşor, în ciuda miriadelor de demersuri psihoterapeutice oferite
de aşa-numiţii experţi ai voştri. Majoritatea oamenilor mai curând „ar face
198
cumpărături până ar cădea laţi” sau s-ar angaja în aventuri sexuale, ori şi-ar umple
conştiinţa cu strategii noi pentru a-şi creşte bunăstarea monetară, decât să aibă de a
face cu probleme emoţionale incomode şi „murdare”.
Prin urmare, foarte mulţi oameni se orientează spre dependenţe de substanţe
sau procesuale, ca o cale de a evita să-şi înfrunte emoţiile negative. Majoritatea
dependenţelor oferă o „înălţare” temporară, urmată de o coborâre. Coborârea
stimulează dorinţa aprigă de a fi repetată „înălţarea”, şi astfel începe cercul vicios.
Dependenţele pot fi vizibile sau subtile, în funcţie de nivelul de reprimare şi negare.
Mulţi oameni nici măcar nu îşi dau seama că au dependenţe. Întrucât am putea
dedica un volum întreg subiectului dependenţei, motivul pentru care am adus vorba
despre aceasta este acela că, adesea, dependenţele sunt cele care vă împiedică să
vedeţi clar ceea ce se întâmplă şi ceea ce va urma pe planeta Pământ.
Ce s-ar întâmpla dacă aţi renunţa la dependenţele voastre? Este destul de
simplu. Aţi fi forţaţi să vă înfruntaţi sentimentele negative, printre care şi teama de
ceea ce va urma pe Pământ. V-aţi înfrunta problemele şi le-aţi privi drept în faţă şi,
ca efect al acordării întregii atenţii acestei situaţii, aţi găsi soluţiile. Totuşi, este
necesar să deveniţi conştienţi de problemă înainte de a găsi soluţia – de aceea am
inclus în această carte o secţiune de psihologie.

Psihologia relaţiilor umane


Psihologia negării se vede cel mai clar în relaţiile voastre umane. Deşi unii
dintre voi păreţi să fiţi cât de cât fericiţi cu partenerii voştri intimi, majoritatea dintre
voi observaţi o lipsă de fericire şi împlinire în acest domeniu. Foarte mulţi dintre voi
l-aţi întrebat pe acest medium, şi pe ceilalţi prin care transmitem, ce se va întâmpla
cu partenerii voştri în timpul transformărilor de pe Pământ. Unii dintre voi vă temeţi
că rudele voastre apropiate sau partenerii voştri intimi nu vor reuşi să facă tranziţia
de la densitatea a 3-a la a 4-a. Alţii, care plănuiţi să intraţi în densitatea a 5-a, aveţi
percepţia că partenerii voştri vor rămâne blocaţi în densităţile a 3-a sau a 4-a. Aşa
cum noi şi acest medium am afirmat de multe ori, nu îi puteţi forţa pe alţii să se
schimbe, în special atunci când există pretenţii şi aşteptări puse asupra lor de către
ego-ul vostru.
Fiecare dintre voi trebuie să urmeze dorinţele reale ale sufletului său. Dacă
drumul sufletului vostru este diferit de al partenerului intim, atunci trebuie să
înfruntaţi faptul că este posibil să nu reuşiţi să faceţi călătoria împreună. Prin
urmare, este necesar să vă înfruntaţi orice problemă emoţională nerezolvată în
legătură cu separarea, abandonul, respingerea, singurătatea şi altele asemenea.
Cea mai mare problemă psihologică pe care o vedem în relaţiile voastre este
dorinţa de a vă controla şi manipula partenerii. Acest lucru este adesea subtil, dar
poate fi şi făţiş, de asemenea. Intraţi în relaţiile voastre cu aşteptări şi pretenţii, iar
când partenerul vostru nu poate sau nu vrea să vă împlinească acele aşteptări şi

199
pretenţii, sunteţi supăraţi şi deziluzionaţi.
Dorinţa voastră de a evita să fiţi singuri, sau dorinţa aprigă de iubire vă pot
determina să încercaţi să decideţi, pentru altul, care ar trebui să fie calea sa în timpul
transformărilor planetare. Fiecare suflet trebuie să ia propriile decizii cu privire la
calea pe care merge, pe măsură ce transformările se accelerează. Este la latitudinea
fiecăruia dintre voi să îi iubiţi şi să îi acceptaţi pe cei apropiaţi, într-o manieră
necondiţionată. Acest medium, şi alţii, oferă o varietate de tehnici psihologice pentru
curăţarea corpului emoţional, a ego-ului, a pretenţiilor şi aşteptărilor pe care le
puneţi asupra altora. Calea spre înălţare vi se va părea anevoioasă dacă nu rezolvaţi
aceste probleme, în modul cel mai eficient cu putinţă. Noi, Fondatorii, vă vom ajuta
în orice mod vom putea, dar nu vom transforma această dizertaţie într-o şedinţă de
terapie. Prin urmare, vom privi acum la alte câteva aspecte ale psihologiei.

Cum să asculţi de corpul tău


Corpul vostru fizic este cel mai bun terapeut, pentru că vă anunţă când sunteţi
echilibraţi sau nu. Corpul vostru emoţional este un secund apropiat în această
privinţă. Dacă sunteţi nesiguri de starea voastră psihologică, atunci acordaţi-vă la
corpul fizic şi descoperiţi toate locurile care nu se simt uşoare şi fericite. Congestia,
durerea, insensibilitatea sau disconfortul de orice fel reprezintă o indicaţie că acolo
există probleme nerezolvate. Ele pot fi simple şi sincere – cum este atunci când
ignoraţi confortul corpului vostru, pentru că sunteţi prea ocupaţi cu urmărirea unei
obsesii mentale. Puteţi fi chiar obsedaţi mental de adevăr. Dacă v-aţi ignorat corpul,
atunci este suficient să deveniţi conştienţi de el şi de modul cum interacţionează cu
restul fiinţei voastre. Dacă există emoţii ataşate de durerea şi de disconfortul
corpului, atunci este nevoie să vă ocupaţi de acestea, acordându-le întreaga atenţie,
şi apoi cerând ajutor de la Sinele Dumnezeiesc al vostru şi al altora. Secţiunea de
mai jos, despre vindecarea psihologică, vă va ajuta în această privinţă.

Tehnici de vindecare a corpului emoţional


Cereţi Sinelui vostru Dumnezeiesc să vă arate exact ceea ce trebuie să faceţi,
pentru a vă rezolva problemele emoţionale. Poate este necesară o şedinţă de terapie
sau un grup de ajutor; sau poate că este ceva ce puteţi rezolva singuri, prin mai
multă iubire şi acceptare de sine. De obicei, atunci când există emoţii nerezolvate,
înseamnă că nu ascultaţi de una sau mai multe părţi ale Sinelui vostru. Vă aflaţi în
starea de negare. Vă suprimaţi (şi chiar reprimaţi) unele dintre dorinţele voastre,
deoarece credeţi că acele dorinţe sunt greşite sau nu pot fi împlinite, ori nu ar trebui
împlinite.
Uneori este necesar să vă întoarceţi la lucrurile de bază şi să întrebaţi diferitele
aspecte ale Sinelui: „Ce doreşti cu adevărat?” Apoi ASCULTAŢI cu mare atenţie

200
răspunsul. Nu spunem că acest lucru va fi uşor. De exemplu, spiritul vostru vă poate
îndemna să lucraţi în oraşe pentru a ajuta sufletele în timpul tranziţiei, dar corpul
vostru emoţional se poate teme să stea în oraş, şi se poate simţi în nesiguranţă. Dacă
acesta este cazul, atunci va fi nevoie să exploraţi sentimentele voastre de nesiguranţă
şi să comunicaţi cu ele. Credinţa negativă de bază „Nu mă aflu în siguranţă” vă va
colora întreaga percepţie asupra transformărilor de pe Pământ şi, cel mai probabil,
vă va face să vă temeţi de ceea ce va să vină. Atunci când vă aflaţi în teamă, nu
puteţi să gândiţi clar şi să faceţi alegeri înţelepte. Aşadar, risipirea fricii este un pas
esenţial în procesul de vindecare.
Există mai multe moduri în care vă puteţi îndepărta teama, şi toate implică
faptul de a v-o înfrunta pe deplin. Cea mai simplă tehnică este să deveniţi conştienţi
de toate faţetele fricii voastre – prin a observa cum o simţiţi în corpul vostru, unde
este localizată, ce vă spune ea, cum arată şi cum sună, ce textură are, ce culoare şi ce
tipar are etc. – iar apoi, prin respiraţie adâncă şi prin aducerea Iubirii şi Compasiunii
Fără Margini a lui Dumnezeu în zona care simte frica. Acest medium are o tehnică
în care te solicită să îţi pui teama într-o minge aurie de lumină şi să o trimiţi la
Dumnezeu.
După ce v-aţi curăţat tiparele emoţionale negative, deveniţi conştienţi de
Sinele esenţial, aflat sub straturile de obstacole psihologice. Atunci este posibil să
ascultaţi la vocea înţeleaptă, atotiubitoare, atotcunoscătoare a Prezenţei voastre
Dumnezeieşti. Această voce vă va ghida în direcţia celei mai înalte şi mai bune
creşteri sufleteşti, fericiri şi bunăstări.

Psihologia creşterii sufletului


Acest medium are o secţiune în cartea sa, „Viaţa pe muchie de cuţit”, care
descrie procesul de creştere personală şi spirituală. El afirmă că, pentru dobândirea
experienţei fizice şi spirituale, este vorba de un proces în patru etape.
Am modificat puţin materialul original, după cum urmează:

Etapa 1 – Revelaţia

Prima fază a procesului de creştere implică o perioadă de revelaţie, sau


transmisie de informaţie din dimensiunile superioare – care intră în mintea
căutătorului, de obicei, într-o manieră nouă şi neaşteptată. Psihologii tradiţionali ar
numi aceasta „intuiţie”. Deodată, puteţi vedea lucrurile într-o lumină nouă. Aveţi
experienţa lui „a-ha”. Deveniţi deschişi faţă de ceva cu totul nou şi necunoscut
minţii condiţionate. Adesea, aceasta este o experienţă plină de foarte multă bucurie,
şi se numeşte „satori”, în unele filozofii orientale.

201
Etapa a 2-a – Deziluzionarea şi purificarea

Perioada de revelaţie este, de obicei, urmată de o perioadă de deziluzionare şi


disconfort. Informaţiile noi se vor izbi, fără îndoială, de sistemele de credinţă şi de
paradigmele emoţionale existente. Aici se blochează foarte mulţi căutători
tradiţionali. Ei au devenit dependenţi de modul „normal” de gândire, iar acum li se
cere, deodată, să renunţe la acesta, în favoarea a ceva ce sună ciudat şi fantastic. Vă
puteţi aminti cum au reacţionat instituţiile Europei timpurii, atunci când li s-a spus
că Pământul nu este plat.
Dacă sufletul ce ajunge la etapa deziluzionării a făcut un angajament puternic
de căutare a adevărului, el sau ea va trece prin această perioadă de disconfort cu
relativă uşurinţă, dar, totuşi, aceasta este etapa procesului de creştere care a dat
naştere zicalei „doi paşi înainte şi unul înapoi”.
Această fază a procesului de creştere implică nevoia de a purifica şi a curăţa
sinele de toate obstacolele, pentru a creşte. Pentru a integra pe deplin noile
experienţe, este necesar să examinaţi tot ceea ce este, prin a vă deschide complet faţă
de noile energii. Pentru o vreme, va părea că lucrurile se înrăutăţesc, deoarece o
mulţime de „chestii” vor ieşi la suprafaţă pentru a fi vindecate. Acesta este unul din
motivele pentru care lucrurile par să se înrăutăţească pe planeta Pământ. Tot ceea ce
este fals trebuie scos la lumină înainte de a putea fi vindecat şi, astfel, această etapă
a procesului de creştere este, adesea, o îndepărtare de starea de negare şi o mişcare
spre înfruntarea realităţilor „sinelui-umbră”. Aceasta înseamnă examinarea tuturor
zonelor care au fost ascunse în întuneric şi reprimare. Înseamnă strălucirea luminii
adevărului în cele mai întunecate colţuri ale sufletului.
Calea sufletului este adesea zugrăvită ca o scară spre rai. Şirul de scări care
duc în sus reprezintă experienţele revelatoare şi trezirile rapide, în timp ce partea
netedă a scărilor reprezintă purificarea şi eliberarea vechiului sine şi, de asemenea,
etapa de consolidare (aşa cum o numeşte acest medium), pe care am inclus-o în
etapa a doua. Consolidarea înseamnă că aspectele Sinelui care s-au extins rapid ca
nivel de conştienţă trebuie să aştepte ca aspectele mai lente ale Sinelui să le ajungă
din urmă.
În timpul etapei a doua, iluminarea temporară, experimentată iniţial în faza
întâi pare să se îndepărteze, iar vechile tipare par să se reîntoarcă. Acest „pas înapoi”
poate lua forma vechilor gânduri, care îşi scot la iveală capetele lor urâte, chiar
atunci când credeaţi că le-aţi eliminat complet. Poate fi o rană sau resentiment vechi,
care iese la momentul cel mai nepotrivit şi mai puţin convenabil. Poate fi ceva
stânjenitor – ceva ce aţi spus în public, sau ceva ce a scos la iveală un sentiment
vechi de ruşine.
Vă puteţi observa cum „ştiţi mai bine” şi, totuşi, cădeţi mereu şi mereu în
aceleaşi tipar comportamental. Poate că aţi deprins un comportament de dependenţă,
pe care vreţi să-l eliminaţi şi pe care ştiţi că-l puteţi elimina, dar, totuşi, acesta pare
să preia din nou controlul asupra voastră, chiar atunci când credeaţi că v-aţi eliberat.
202
Sunt foarte multe reziduuri de la vechiul sine egotic, care, pentru majoritatea
dintre voi, încă are nevoie de curăţare. Amintiţi-vă : după intrarea în densitatea
formei, v-au trebuit mii de ani ca să coborâţi mai adânc în întuneric şi ignoranţă.
Viaţă după viaţă, aţi devenit din ce în ce mai prinşi în mrejele densităţii dimensiunii
a 3-a. Astfel, este nerealist să vă aşteptaţi ca tot ce vă ţine pe loc să dispară, ca prin
magie, după rostirea câtorva afirmaţii. Este nerealist să vă aşteptaţi să vă eliberaţi
complet de negativitate după 20 sau 30 de ani de creştere personală.
Lumea în care trăiţi este dominată de negativitate. De când a început Dispensa
recentă, numărul de oameni orientaţi pozitiv din lumea voastră a crescut de la cca.
20% la cca. 25%. Deşi progresul a fost lent din punctul de vedere al unei vieţi
mediocre, a fost fenomenal dacă luaţi în considerare că, până acum, în istoria
Pământului, numai 300 de suflete s-au înălţat fizic. Cele aproximativ 5 procente din
omenire care s-au îndreptat spre lumină de când au intrat în vigoare Dispensele
recente reprezintă milioane de suflete care, altminteri, încă ar rătăci prin întuneric.
Aveţi o vorbă în lumea voastră : „Pentru a ajunge acolo unde vrei, trebuie să
porneşti de unde eşti”. Poate părea foarte simplă, dar foarte mulţi dintre voi au
refuzat să privească lucrurile pe deplin, aşa cum sunt ele. Aveţi o imagine despre
cum ar trebui să fie lucrurile, iar când ele nu se potrivesc cu modelul vostru, vă
supăraţi şi recurgeţi la diferite manipulări şi raţionalizări psihologice, pentru a vă
justifica poziţia. Cea mai simplă dintre acestea este negarea pe faţă. Dacă nu veţi
putea să recunoaşteţi şi să acceptaţi lucrurile aşa cum sunt – inclusiv toate
imperfecţiunile voastre – nu veţi avea claritatea şi energia necesare ca să faceţi o
schimbare reală.
A doua etapă a purificării şi deziluzionării este adesea numită „noaptea
întunecată a sufletului”, în unele filozofii.

Etapa a 3-a – Acceptarea

Cea de a treia fază a procesului de creştere implică acceptarea de sine. Aici vă


acceptaţi toate aspectele experienţei ca fiind perfecte, în ciuda imperfecţiunilor
aparente. Odată ce încetaţi să vă luptaţi cu părţile voastre care par să vă ţină pe loc,
sau care se mişcă mai încet, se întâmplă un lucru uimitor: aceste părţi ale voastre
încep şi ele să crească şi să se schimbe. Aceasta înseamnă să simţiţi total şi deplin
ceea ce simţiţi, fără să încercaţi să scăpaţi sau să evitaţi. Nu sugerăm să vă
complaceţi sau să dramatizaţi, pentru a obţine atenţie şi simpatie. Totuşi, este
necesar să vreţi să fiţi împreună cu sentimentele voastre. Este necesar să daţi atenţie
100% lucrurilor pe care le trăiţi.
De exemplu, toţi cei care citiţi această carte vă aflaţi în corpuri umane (dacă
nu cumva unii ET au făcut rost de această carte). După cum pare, corpurile voastre
umane manifestă imperfecţini, într-un fel sau altul. Desigur, aţi auzit de vindecările
instantanee – aşa-numitele vindecări miraculoase – şi despre puterile psihice şi
intuitive avansate. Ştiţi că sunteţi Una cu Dumnezeu. Ştiţi că aveţi un întreg univers
203
care vă ajută să creşteţi şi să evoluaţi. Totuşi, cu greu trece o zi fără să cădeţi într-
una din acele „slăbiciuni umane”, despre care vorbeşte mediumul. Poate fi o durere
de genunchi, sau o încordare a zonei lombare. Poate fi o răceală la cap, sau tuse.
Poate doar simţiţi că aveţi o vitalitate scăzută în diferite momente, pe parcursul zilei.
Acest medium are o formulă în 2 paşi, pentru vindecarea psihologică :

(1) Este necesar să simţiţi, să trăiţi şi să acceptaţi pe deplin tot ceea ce se


întâmplă înlăuntrul vostru şi în viaţa voastră, şi
(2) Este necesar să fiţi capabili să vă detaşaţi de drama voastră şi să o vedeţi
dintr-o perspectivă mai înaltă.

Odată ce aţi devenit pe deplin prezenţi în experienţa voastră, după aceea este
timpul să vă extindeţi conştienţa, până când sunteţi capabili să vedeţi drama din
afara procesului. Intrarea în meditaţie, sau pur şi simplu vizionarea dramei vieţii
voastre în timp ce ea se desfăşoară, reprezintă cheia.
Aşa cum s-a afirmat în lucrarea anterioară a acestui medium, dacă un suflet se
complace prea adânc în prima etapă şi nu este capabil să se detaşeze, adesea el sau
ea este numit „rege al dramei” sau „regină a dramei”. Cu toţii cunoaşteţi pe cineva
care îşi manifestă mereu emoţiile şi afişează foarte multă suferinţă şi durere şi,
totuşi, nu rezolvă niciodată, complet, problemele aflate la îndemână.
Pe de altă parte, cei care se detaşează fără să simtă şi să experimenteze ceea ce
se întâmplă sunt „intelectualii din turnul de fildeş”, care îşi petrec cea mai mare
parte din viaţă vorbind despre şi gândind la lucruri, rareori experimentându-le.
Aceste suflete sunt numite adesea „cadeţi spaţiali” sau „visători văzduhişti”.
Nu puteţi învinge şi transcende această lume prin negarea ei, sau prin pretenţia
că nu simţiţi nimic, ori prin încercarea de a trece dincolo de omenia din voi. Odată
ce vă acceptaţi complet caracterul uman şi lucraţi cu el, Sinele vostru spiritual vă va
da instrumentele care sunt necesare pentru a transcende cu adevărat limitările
inerente ale lumii 3D. Prin recunoaşterea şi acceptarea TUTUROR aspectelor
Sinelui vostru, de fapt vă aduceţi aceste aspecte la masa Sinelui Divin, unde se pot
lua decizii reale.

Etapa 4 – (Re)Integrarea

Ultima etapă a procesului de creştere implică reconcilierea tuturor aspectelor


Sinelui, astfel încât ele să funcţioneze ca un întreg. Atunci când toate aspectele
voastre lucrează împreună, sunteţi invincibili, de neoprit. Puteţi muta munţii.
Există diferite tehnici pentru a obţine (re)integrarea sufletului. Tehnica acestui
medium – „sala de conferinţe” – este unul dintre exemple. Este un exerciţiu în care
părţi diferite ale Sinelui se întâlnesc faţă în faţă, în jurul unei mese de conferinţă, şi
în care fiecare aspect îşi exprimă propria sa viziune asupra situaţiei, împreună cu
exprimarea oricăror temeri sau îndoieli ce trebuie clarificate. Se face un progres real
204
după ce diferitele aspecte sunt capabile să ajungă la un consens asupra modalităţii de
rezolvare. Nu vom intra în detaliile acestui proces, dar îl puteţi contacta pe medium,
dacă doriţi mai multe informaţii.
Primul pas în (re)integrarea sufletului este să deveniţi conştienţi de diferitele
părţi ale Sinelui. De aceea am inclus, în paragrafele anterioare, o analiză destul de
riguroasă a corpurilor emoţional şi mental. Cu cât vă examinaţi mai clar Sinele şi
diferitele sale aspecte, cu atât mai uşor vă va fi să ştiţi exact ce vrea fiecare aspect.
De multe ori, un anumit aspect vrea doar să fie acceptat şi iubit, sau cel puţin să fie
recunoscut şi ascultat. Pe măsură ce treceţi prin transformările planetare, este
important să ascultaţi cu atenţie la fiecare aspect al sufletului, inclusiv la aşa-numitul
„copil interior” al vostru. De fapt, aveţi mulţi „copii interiori”. Fiecare are o voce
care are nevoie să fie auzită şi acceptată, chiar dacă vă decideţi să nu urmaţi sfatul
acelei voci.
Mai sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea spune despre psihologia
Sinelui, dar în acest moment trebuie să mergem mai departe, la un alt subiect înrudit
cu acesta.

Cum să transcendeţi forţele întunecate


Veţi observa, dragi Creatori, că această carte reia adesea subiectele, dar, de
fiecare dată, dintr-un unghi de vedere uşor diferit. Facem aceasta pentru ca toate
faţetele conştiinţei voastre să poată înţelege, în cele din urmă, ideile pe care le
prezentăm. Un asemenea subiect este cel al aşa-numitelor „forţe întunecate”, care au
controlat foarte mulţi oameni din lumea voastră. Această secţiune a fost inserată
între punctele de vedere ale psihologiei şi metafizicii pentru că ea este, în esenţă, o
punte între cele două. Integrarea psihologiei cu metafizica poate fi demonstrată,
practic, cu orice subiect sau temă relevantă pentru transformarea conştiinţei, dar, în
acest caz, ne concentrăm atenţia asupra forţelor întunecate, din cauza rolului central
pe care îl joacă ele pe Pământ.
Învăţătorii voştri v-au învăţat bine faptul că, pentru a vă elibera de influenţa
forţelor întunecate, trebuie să vă curăţaţi conştiinţa de toate credinţele limitative, de
tiparele emoţionale distructive şi de amprentele negative din corpul eteric. În lumea
voastră, aceste lucruri au fost explicate pe larg, atât din punctul de vedere al
psihologiei, cât şi al metafizicii, dar, totuşi, au fost menţionate foarte rar tiparele
energetice ale materiei şi spiritului, care reprezintă problema centrală a situaţiei.
Aşa cum ştiţi din studiul vostru asupra tărâmurilor astrale şi eterice, toate
sufletele din univers sunt conectate printr-o matrice de energie. În câmpul infinit al
conştiinţei, sufletele au liberul arbitru să călătorească de la un aspect la altul, de la o
regiune la alta, în funcţie de dorinţele fiecărui suflet. Deşi conştiinţa este continuă,
extinzându-se şi expandându-se veşnic în toate direcţiile, există unele regiuni din
câmpul conştiinţei care sunt mai dense decât altele. Nivelul de vibraţie compozit al

205
unui suflet – adică energia medie, a acelui suflet, raportată la o perioadă de timp –
determină regiunea din câmp în care sufletul se mişcă şi percepe realitatea.
Elementele şi intervalele de timp implicate în schimbarea vibraţiei compozite
a sufletului variază, în funcţie de etapa de creştere a sufletului care este
experimentată.

Câmpuri rezonante
Fiecare gând, sentiment şi sistem de credinţe al sufletelor individuale
influenţează câmpul global al conştiinţei. Atunci când gândurile, sentimentele şi
credinţele voastre se aseamănă cu gândurile, sentimentele şi credinţele unui alt suflet
sau grup de suflete, se creează un „câmp rezonant” între asemenea suflete.
Câmpurile rezonante se pot stabili conştient sau inconştient, în funcţie de nivelul de
conştienţă al sufletului sau al grupului de suflete.
Un exemplu clar de câmp rezonant conştient ar fi în formarea unei organizaţii
extremiste „teroriste”, în care scopurile sunt afirmate explicit. De exemplu, un grup
de suflete ar putea decide că vrea să elimine un organism guvernamental sau politic,
prin metode violente. Grupul îşi focalizează apoi energia şi intenţia asupra
distrugerii inamicului auto-creat, iar apoi, de la grup este emanat un câmp de
energie, care pătrunde în matricea conştiinţei din acea regiune a câmpului infinit.
După aceea, energia plină de ură a terorismului este emanată în tot universul,
căutând rezonanţă cu alte câmpuri de energie asemănătoare – conform principiului
metafizic „ce se aseamănă, se adună”. Acest câmp al urii rezonează cu alte câmpuri
ale urii, iar apoi acest grup experimentează rezultatele generate de câmpul atractor.
Manifestarea acestuia poate lua o multitudine de forme. Este posibil ca alte grupuri,
cu valori similare, să se alăture acestui grup. Sau, membrii unui astfel de grup pot
atrage entităţi indezirabile, care se hrănesc din vibraţiile fricii şi urii dinlăuntru.
Voi, ca lucrători întru lumină, puteţi spune: „În ce mod este relevant acest
lucru pentru dorinţa noastră de a ne înălţa şi a ne reconecta cu aspectele mai înalte
ale Sinelui?”.
Motivul pentru care aducem acest subiect în discuţie este că majoritatea dintre
voi aveţi câmpuri rezonante de energie înlăuntrul Sinelui, de care nu sunteţi
conştienţi. Este posibil să fie vorba despre tipare energetice aflate în corpul eteric,
care s-au format în urmă cu multe vieţi, şi este posibil să se tragă chiar din Cauza
Originară (trauma asociată cu credinţa în separarea faţă de Sursă, care a avut loc
atunci când sufletele au devenit identificate cu lumile de densitate mai joasă, pe care
le explorau). La un nivel mai monden, blocajul zilnic de negativitate, propagat de
forţele care cred că stăpânesc Pământul, se amestecă şi se confundă cu câmpul
energetic al sufletelor individuale şi al grupurilor de suflete care locuiesc pe Pământ.

206
Psihologia Legii Atracţiei
Deşi această carte nu intră în foarte multe detalii asupra relaţiei dintre minte şi
corp, este nimerit să introducem secţiunea despre metafizică prin a vă reaminti că,
deşi mintea, în cele din urmă, controlează corpul, starea de sănătate şi de bunăstare a
corpului controlează, de asemenea, într-o mare măsură, ceea ce gândeşte mintea şi
cum percepe ea realitatea. Acest concept poate fi aplicat şi relaţiei dintre aşa-
numitele forţe ale luminii şi ale întunericului. Deşi, în fond, ideea de forţe întunecate
este o iluzie, în această lume întunericul va părea real, atâta timp cât există fiinţe
care cred în întuneric. Îi va influenţa pe cei care nu sunt conştienţi că nu au scos la
lumină diferite aspecte ale sinelui lor.
Un alt mod de a spune aceasta este că, dacă aveţi părţi ale Sinelui vostru pe
care nu le iubiţi necondiţionat, sau părţi ale Sinelui vostru care au fost judecate la un
anumit nivel, acele părţi nu vibrează în lumina Iubirii şi Compasiunii infinite ale lui
Dumnezeu. Prin urmare, aceste aspecte ale Sinelui radiază şi emană în câmpul
colectiv rezonant o vibraţie de discordie şi de dizarmonie. Această vibraţie
discordantă este emanată în afară şi atrage o situaţie de discordie care vibrează într-
un mod asemănător (din acest motiv provine rezonanţa expresiei „ce se aseamănă, se
adună”).
Există câteva corolare la afirmaţia de mai sus. De exemplu, dacă în viaţa
voastră întâmpinaţi rezistenţă, sub forma unei percepţii că forţele întunecate încearcă
să vă împiedice să vă îndepliniţi misiunea, înseamnă că există un aspect, al propriei
voastre conştiinţe, care nu este integrat. Există ceva în voi care încă nu a fost scos la
lumină. Aveţi probleme psihologice nerezolvate, într-o anumită parte a fiinţei
voastre, care atrag atenţia forţelor întunecate.
Dragi Creatori, examinaţi pentru câteva momente fiecare faţetă a vieţii voastre
pământeşti. Dacă există discordie sau dizarmonie oriunde în viaţa voastră personală,
de afaceri sau socială, atunci ştiţi că undeva în conştiinţa voastră există gânduri,
sentimente şi/sau credinţe negative nerezolvate, care au nevoie să fie aduse la
lumină.
Pe măsură ce vă purificaţi de tot ceea ce este fals, de tot ceea ce nu este în
armonie şi spre cea mai înaltă şi mai bună creştere, fericire şi bunăstare a sufletului
vostru, veţi descoperi că nu mai reacţionaţi la nimic din ceea ce fac sau încearcă să
facă forţele întunecate – pe Pământ sau oriunde altundeva. Deşi veţi fi conştienţi de
ceea ce fac aceste suflete prost îndrumate – poate chiar cu lux de amănunte – nu veţi
avea reacţii emoţionale faţă de ele, iar ele vor avea o influenţă mică sau nulă asupra
vieţii voastre.
Cel mai popular sistem de credinţe negative care atrage energii întunecate este
convingerea că forţe din afara voastră vă pot împiedica să fiţi fericiţi şi liberi.
Oriunde vă uitaţi pe Pământ, vedeţi „dovezi” că această convingere este adevărată. Îi
vedeţi pe cei călcaţi în picioare şi împovăraţi, care trăiesc vieţi de disperare tăcută,

207
luptându-se „să tragă targa pe uscat” în vreun cartier ruinat şi dărăpănat. Vedeţi
guverne asupritoare ce refuză necesităţile de bază unei întregi populaţii, pe care se
presupune că o guvernează. Vedeţi cantităţi masive de resurse, care sunt direcţionate
să finanţeze diferite războaie şi facţiuni beligerante. Unele ţări au cheltuit mai mulţi
bani pe arme şi pe regimuri militare într-o singură lună, decât este necesar ca să-şi
hrănească poporul pentru toată viaţa.
În secţiunea anterioară am discutat despre faptul că întunericul tinde să existe
atâta timp cât există negarea în privinţa existenţei sale. Odată ce este înfruntat total
şi în întregime, fără nicio teamă sau judecată, el se împrăştie. Existenţa forţelor
întunecate depinde de faptul de a fi ascunse vederii. Fiinţele care par să controleze
această lume nu îşi mai pot continua şaradele, odată ce oamenii devin conştienţi de
prezenţa lor şi de modul cum ei operează. Totuşi, nu este de ajuns doar să fiţi
conştienţi de prezenţa lor. Trebuie să ajungeţi să înţelegeţi psihologia forţelor
întunecate, ceea ce înseamnă să ştiţi de ce cred ele ceea ce cred şi cum s-au născut
acele convingeri. Explorarea Cauzei Originare şi a procesului de evoluţie şi
devoluţie a sufletului este esenţială în această privinţă.
Când aveţi ocazia să vă apropiaţi de un aşa-numit „domn întunecat” şi aveţi o
înţelegere instantanee şi completă asupra a ceea ce se întâmplă în conştiinţa acelei
fiinţe, atunci sunteţi capabili să vă eliberaţi de strânsoarea controlului şi de energiile
dominatoare care emană dintr-un asemenea suflet (sau grup de suflete).
Când v-aţi clarificat suficient de mult propriile voastre probleme psihologice,
astfel încât nimic din ceea ce face, gândeşte sau simte acest suflet sau grup de suflete
nu mai are niciun efect asupra voastră, din punct de vedere mental sau emoţional,
atunci veţi descoperi că nu vă mai aflaţi sub influenţa acestui suflet sau grup de
suflete întunecate.
Este posibil să experimentaţi unele constrângeri fizice, pentru o scurtă vreme.
Puteţi decide să continuaţi să plătiţi taxe o vreme – taxe ce finanţează terorismul
care este propagat de guvernul sub conducerea căruia trăiţi. Puteţi continua să vă
încuiaţi uşile noaptea, ca să îi împiedicaţi pe oamenii orientaţi negativ să vă
invadeze spaţiul privat. Puteţi chiar alege să trăiţi într-o zonă care este puţin probabil
să fie atacată de vreun grup militar rebel sau terorist. Totuşi, în propria voastră
conştiinţă, nu veţi mai avea nicio reacţie faţă de aceste suflete întunecate.
Activităţile şi starea lor nu vă vor mai deranja câtuşi de puţin. Veţi continua să vă
înălţaţi şi să creaţi frumuseţe şi iubire în viaţa voastră, în ciuda gălăgiei şi aiurelilor
lor.
Aceasta diferă foarte mult faţă de a intra în starea de negare şi a pretinde că
totul este iubire şi lumină. Există foarte mulţi aşa-numiţi lucrători întru lumină pe
Pământ, care refuză să recunoască prezenţa celor întunecaţi. Ei s-au convins pe sine
că au transcens deja influenţa sufletelor întunecate şi, prin urmare, nu este nevoie să
se îngrijoreze de prezenţa forţelor întunecate.
Aceasta este o greşeală gravă, care necesită corectare. Negarea este o formă
subtilă de teamă şi o atitudine foarte periculoasă, dacă sunteţi angajaţi pe calea
208
creşterii sufletului. Negarea pare să dea putere întunericului şi să îl facă mai real.
Negarea din partea maselor, hipnotizate de culorile strălucitoare ale lumii moderne,
este evidentă. Negarea din mentalitatea „iubire şi lumină” este mai dificil de
vindecat, pentru că problemele psihologice sunt îngropate în mintea subconştientă,
sub forma reprimării. Atunci când problemele sunt reprimate, sufletul nici măcar nu
este conştient că ele există. Puteţi vedea aceasta la aşa-numiţii guru, care s-au
convins pe sine că se află dincolo de anumite slăbiciuni umane – până când erupe un
scandal sexual, sau cineva din anturajul lor le toarnă otravă în băutură, sau o parte
din viaţa lor este expusă într-un mod jenant.
Revenind la discuţia noastră despre câmpurile rezonante, trebuie să vă daţi
seama, dragi Creatori, că mintea voastră subconştientă, corpurile voastre astral,
eteric şi cauzal fac parte din câmpul vostru total de conştienţă. Câmpul vostru global
(compozit) este suma stărilor de vibraţie ale tuturor nivelelor şi dimensiunilor
voastre – cel puţin acelea care au fost activate. Dacă 20% din conştiinţa voastră este
plină de iubire şi de lumină, în timp ce 80% este cuprinsă de teama şi mânia care
pândesc înlăuntrul conştiinţei voastre, atunci veţi manifesta (aproximativ) 20%
pozitivitate şi 80% negativitate în viaţa voastră. Dacă vă aflaţi în starea de negare,
puteţi să vă convingeţi că tot ce se află în viaţa voastră este iubire şi lumină, iar apoi
să daţi vina pentru toate problemele voastre pe Illuminati sau pe alţii care „pur şi
simplu nu vă înţeleg” sau care „se simt ameninţaţi de corpul vostru de lumină”, ori
alte raţionalizări de acest gen.
Vă puteţi întreba atunci, de ce lucrurile pe care le afirmaţi şi pentru care vă
rugaţi, sau pe care le doriţi şi le speraţi, nu par să devină realitate, întotdeauna, în
viaţa voastră. Iubiţi Creatori, la rugăciune se răspunde întotdeauna. Ceea ce nu
înţelege cea mai mare a sufletelor, totuşi, este că ceea ce ajunge la voi este rezultatul
stării globale (compozite) a conştiinţei voastre, nu numai starea minţii voastre
conştiente.
Ca să rezumăm secţiunea despre psihologie: este necesar să vă rezolvaţi
problemele mentale şi credinţele negative esenţiale, înainte să speraţi la a transcende
cu adevărat întunericul care a acoperit Pământul timp de milenii întregi.
Deşi extratereştrii orientaţi-negativ au avut foarte mult de a face cu distrugerea
multora dintre civilizaţiile voastre apuse, în primul rând există un motiv pentru care
aceste fiinţe au fost atrase pe Pământ. Pământul însuşi este o manifestare a
conştiinţei compozite globale a câmpului multidimensional care îl înconjoară şi îl
penetrează. Planeta este o fiinţă vie cu conştiinţă proprie, dar acea conştiinţă este
influenţată masiv de matricea globală de energie de pe sau de deasupra suprafeţei (şi
de dedesubtul) ei. Până acum, planeta a fost de acord să găzduiască un număr foarte
mare de suflete polarizate negativ. Va continua să adăpostească suflete „lente” până
când alinierea precesională şi Saltul Galactic vor ajunge la o conjunctură critică.
Sarcina voastră primară, ca lucrători întru lumină, este să vă rezolvaţi TOATE
problemele psihologice, emoţiile negative, credinţele negative bazale, programările
şi condiţionările din vieţile anterioare şi din frageda pruncie etc., până când întregul
209
vostru câmp de conştiinţă (matricea de energie) este curat şi eliberat de discordie şi
de dizarmonie. Aveţi la dispoziţie ajutorul foarte multor suflete din tărâmurile mai
înalte – ajutor care va fi detaliat, în parte, în Capitolul 10. Nu vă temeţi să priviţi în
cele mai adânci şi mai întunecate cotloane ale sufletului vostru. Salvarea, eliberarea
şi libertatea voastră depind de acest lucru. Acordaţi întreaga atenţie stării propriei
voastre conştiinţe, căci în adâncurile fiinţei voastre se află răspunsurile la toate
întrebările exterioare pe care vi le puneţi zilnic.

Metafizica transformărilor de pe Pământ


Strâns legată de psihologie este metafizica, sau ştiinţa minţii. Cea mai evidentă
şi mai răspândită informaţie metafizică din lumea voastră este ideea că voi vă creaţi
propria realitate folosind calitatea gândurilor voastre. Deşi această idee este
adevărată într-o anumită măsură, o afirmaţie mai exactă ar fi că vă creaţi experienţa
realităţii, în funcţie de calitatea şi conţinutul conştiinţei voastre. Realitatea este mult
mai complexă decât simpla experienţă a ei. Realitatea constă în câteva nivele şi
dimensiuni ale Creaţiei, toate existând simultan. Aveţi realitatea voastră personală,
care constă în percepţia, credinţele, programările, condiţionările, sensibilităţile,
reacţiile şi starea voastră generală de conştiinţă, iar apoi aveţi realitatea voastră
colectivă.
Omenirea are o realitate colectivă, care este rezultatul compozit al conştiinţei
membrilor individuali ai omenirii ce relaţionează unul cu altul, iar apoi aveţi sub-
realităţile colective ale acelora, cu sisteme de credinţă, programare şi condiţionări
asemănătoare. De exemplu, majoritatea dintre voi credeţi în moarte şi în taxe şi,
astfel, aceasta a devenit o realitate sub-colectivă destul de consistentă. Numai câţiva
dintre voi credeţi că puteţi trăi liberi de moarte şi de taxe şi, astfel, aceasta este o
sub-realitate colectivă destul de redusă.
În lumea de densitatea a 4-a a viitorului Pământ, realitatea dominantă va fi
formată din ceea ce acest medium numeşte „comunităţi spirituale iluminate auto-
suficiente”. Acei oameni ce întruchipează iubirea şi compasiunea, şi care au
suficientă conştienţă pentru a merge dincolo de conştiinţa de densitatea a 3-a, vor
supravieţui transformărilor de pe Pământ şi vor crea aşa-numita „eră de aur”, a păcii
şi prosperităţii. Aceasta se va realiza, în cea mai mare parte, prin procesele de
gândire şi prin credinţele oamenilor care supravieţuiesc.
Vom mai spune acum câteva cuvinte despre legea atracţiei, întrucât acesta
pare să fie un subiect foarte popular acum, în lumea voastră.

Legea atracţiei
În esenţă, există 2 modele dinamice în ceea ce priveşte legea atracţiei. Aveţi
210
ideea familiară şi evidentă că „ce se aseamănă, se adună”, care înseamnă că, în timp
ce mergeţi mai departe pe calea voastră, aveţi tendinţa să atrageţi în viaţa voastră
suflete care au o stare de conştiinţă asemănătoare cu a voastră. Cel mai simplu
exemplu este atunci când vă împrieteniţi cu cineva pentru că aveţi interese comune,
sau doriţi să exploraţi împreună o zonă a vieţii în care aveţi ceva în comun. Membrii
unei echipe sportive sunt un exemplu clar al acestei idei. În relaţiile voastre, este
posibil să alegeţi un/o partener/ă care are aceleaşi interese de bază ca şi voi, astfel
încât să vă bucuraţi reciproc de compania celuilalt, atunci când vă lăsaţi în voia
plăcerilor voastre preferate.
Există şi o altă dinamică a legii atracţiei. Puteţi atrage în viaţa voastră pe
cineva pentru că aveţi ceva de învăţat de la acea persoană, sau puteţi atrage pe
cineva care are ceva de învăţat de la voi. În majoritatea cazurilor, este vorba de câte
puţin din ambele situaţii. Cu un alt suflet, puteţi avea un contract de suflet, sau
înţelegere karmică. Puteţi fi elevul sau profesorul, sau în ambele roluri. Vă puteţi
întâlni pentru a vă învăţa lecţiile karmice, sau puteţi fi atraşi împreună pentru a co-
crea ceva important, unde este nevoie de talentele amândurora. Poate părea că
sunteţi diametral opuşi sub toate aspectele, dar sufletul vostru tânjeşte după punctul
de vedere opus, pentru că vrea să înveţe tot ce poate despre toate lucrurile.
Asemenea relaţii se numesc, adesea, „perechi complementare”.
Multe dintre sufletele de pe Pământ îşi încep relaţiile prin vindecarea karmei
din trecut şi prin a se învăţa unul pe altul ceea ce are nevoie să înveţe fiecare, pentru
a înainta în cel mai rapid mod cu putinţă. Ulterior, partenerii se pot îndrepta spre o
etapă mai co-creativă, în care îşi conciliază diferenţele într-un mod care completează
şi ajută dorinţa sufletului lor, de a crea.
Legea Atracţiei funcţionează atât pentru realităţi colective, cât şi pentru
realităţi personale. Zicala „Devii lucrul asupra căruia îţi concentrezi atenţia” este
adevărată atât pentru grupuri, cât şi pentru indivizi. Dacă vă aflaţi pe calea înălţării,
atunci îi veţi atrage pe alţii care se află pe calea înălţării şi veţi fi atraşi de grupuri,
organizaţii şi comunităţi care au ca scop principal înălţarea. Dacă v-aţi hotărât că
înălţarea în densitatea a 5-a este calea voastră în decursul transformărilor de pe
Pământ, atunci aţi face bine să vă asociaţi cu alţii care simt la fel şi care lucrează
pentru crearea paradisului de densitatea a 5-a.

Crearea realităţii voastre


În consilierea şi munca de vindecare a acestui medium, el oferă elevilor un
proces pentru creaţie şi manifestare. Vom menţiona pe scurt acest proces şi vom face
câteva modificări ici-colo, după cum credem de cuviinţă. Includem acest instructaj
despre cum se creează din cauză că mulţi dintre voi sunteţi informaţi greşit, sau vi s-
a dat numai o informaţie parţială despre procesul creator.
În cărţile voastre despre „motivaţia pentru succes” (care sunt numeroase),

211
fiecare învăţat sau predicator despre acest subiect îşi dă formula sa magică de
succes. Unele formule tind să funcţioneze mai bine decât altele, dar niciuna dintre
ele nu vă va duce foarte departe, dacă nu înţelegeţi cum funcţionează energia în
lumile voastre mai dense.
Aşa cum am afirmat mai devreme, este esenţial ca toate aspectele Sinelui
vostru să fie aliniate şi să se susţină unul pe altul, pentru a vă manifesta rolul de
creator puternic. Odată ce aţi determinat ce doreşte sufletul vostru cu adevărat şi
aveţi sprijinul sinelor mental, emoţional şi fizic (precum şi al celui astral, eteric şi
cauzal) în spatele a ceea ce doreşte sufletul, atunci procesul de creaţie este relativ
simplu.
Manifestarea în lumile mai dense se face prin direcţionarea energiei într-un
anumit mod. Rolul minţii este accentuat mult prea mult în majoritatea lecţiilor
despre cum se creează. Rolul de bază al minţii este acela de a îndeplini sarcinile date
de către spirit. Mintea este ca un dispozitiv mecanic, care îndeplineşte sarcinile
necesare pentru manifestarea dorinţelor voastre. Totuşi, îşi poate primi instrucţiunile
de la spirit sau de la ego, iar când primeşte instrucţiunile de la ego, rezultatele sunt,
de obicei, nesatisfăcătoare.
Aşadar, primul pas în a manifesta ceea ce doriţi este să intraţi în legătură cu
propriul vostru Sine Dumnezeiesc – esenţa dinlăuntru. Odată ce aţi făcut aceasta,
acordaţi-vă la diferitele nivele şi aspecte ale Sinelui şi asiguraţi-vă că toate se află
într-un consens. Puteţi folosi tehnica acestui medium, numită „sala de conferinţe”,
pentru a vă aduna toate părţile laolaltă. Acum sunteţi pregătiţi să creaţi.
Creaţia este direcţionată din centrul fiinţei voastre în afară. Nu este nevoie să
vizualizaţi că lucrurile vin spre voi, nici măcar că în viaţa voastră se întâmplă
anumite lucruri (deşi ar fi util). Este mai important să vizualizaţi energia creatoare ce
îşi face apariţia din centrul fiinţei voastre.
Ca să creaţi, trebuie să SIMŢIŢI, în inima şi plexul vostru solar, informaţia
specifică a ceea ce creaţi. Apoi ŞTIŢI şi INTENŢIONAŢI să creaţi ceea ce simţiţi în
chakrele a 3-a şi a 4-a. A dori şi a spera nu îşi au locul în procesul creator. Ele sunt
instrumente ale ego-ului, şi sunt rareori eficiente. Există diferite tehnici ca să creaţi
sentimentul de succes în inima şi plexul vostru solar, printre care şi aceea pe care
acest medium o numeşte „vindecarea prin inversarea liniilor temporale”84, care
înseamnă întoarcerea în timp la o situaţie în care v-aţi simţit prosperi, aducerea
acelui sentiment în prezent şi suprapunerea sa peste corpul vostru din prezent.
Aceasta diferă de simpla reamintire a unui moment în care v-aţi simţit încununaţi de
succes.
Odată de SIMŢIŢI profund realitatea succesului, atunci vă plasaţi acest
sentiment în inima şi plexul vostru solar, în timp ce SUNTEŢI CONŞTIENŢI că
aceasta este realitatea voastră în momentul prezent. În acest punct, puteţi să aduceţi
şi mintea în ecuaţie, şi să începeţi să vizualizaţi detaliile a ceea ce tocmai

84
„reverse timeline healing”, în lb. engleză.
212
manifestaţi. Desigur, dacă ies la iveală emoţii negative, este necesar să le eliberaţi şi
apoi să continuaţi procesul.
Faptul de a şti cum să creaţi vă va ajuta să treceţi prin transformările planetare
în siguranţă şi într-un mod eficient. De exemplu, puteţi crea un sentiment de
siguranţă şi apoi îl puteţi manifesta în lume, chiar dacă vă aflaţi într-o zonă care
estimaţi că va fi afectată negativ de transformările planetare. Acest medium cunoaşte
suflete care au locuit în zone devastate de incendii forestiere. În multe cazuri, focul a
ars totul în jurul proprietăţii lor, fără să o atingă.
În cele din urmă, veţi fi capabili să mergeţi printr-un incendiu forestier şi să
fiţi complet neafectaţi, dacă menţineţi sentimentul de siguranţă suficient de puternic
în fiinţa voastră. Prezenţa Dumnezeului interior vă va îmbrăţişa şi vă va ocroti de
situaţiile exterioare, dacă este necesar. Este indicat, de asemenea, să aveţi un sistem
de ajutor în tărâmurile mai înalte, iar această chestiune ne aduce încă un subiect de
discuţie în această secţiune.

Clarificarea rolului ghizilor spirituali şi al ajutoarelor


Pe măsură ce vă înălţaţi în vibraţie, veţi constata că vă veţi elibera de toate
credinţele negative de fond – adânc înrădăcinate – despre realitate şi despre
transformările ce au loc pe Pământ. Legea atracţiei va aduce spre voi extratereştrii şi
ghizii spirituali care vă sunt potriviţi. S-ar putea să fie nevoie să renunţaţi la unii
ghizi spirituali care nu vă mai sunt de folos, înainte de a-i lăsa pe aceia mai potriviţi
să le ia locul. Depăşirea ghizilor spirituali, în termeni de creştere sufletească, este un
fapt obişnuit pe Pământ. Mulţi ghizi spirituali bine intenţionaţi vă vor sta în preajmă
şi vor continua să se ataşeze de corpul vostru energetic, pentru că ei încă mai cred că
aveţi nevoie de ajutorul lor. În majoritatea cazurilor, atunci când v-aţi decis că nu
mai aveţi nevoie de îndrumarea lor, le puteţi cere să plece, iar ei vor pleca. Dacă
sunt încăpăţânaţi, este posibil să refuze să plece, iar atunci va fi nevoie să folosiţi o
tehnică mai puternică pentru a-i convinge să plece. Acest medium, şi alţii, posedă
diferite tehnici pentru a vă proteja de ghizii excesiv de entuziaşti. La urma urmelor,
este decizia liberului vostru arbitru dacă lăsaţi anumite energii, entităţi sau forme-
gând în spaţiul vostru personal.
Este esenţial ca îndrumarea pe care o primiţi să vă ajute cu adevărat să vă
pregătiţi pentru transformările planetare. Aveţi nevoie să vă simţiţi hrăniţi şi
sprijiniţi de ghizii voştri. Dacă ghizii voştri vă hrănesc permanent cu gânduri de
teamă, este posibil ca acesta să fie un moment în care să vă schimbaţi sistemul de
îndrumare. Consultaţi-vă cu acest medium, ori cu un vindecător sau învăţător
potrivit, pentru a primi ajutor85 în renunţarea la ghizii care nu vă mai oferă un
sprijin real.

85
Şi în România există terapeuţi – diagnosticieni şi vindecători holistici – care pot ajuta în acest sens.
Pentru sugestii de un eventual ajutor specializat, puteţi lua legătura cu Editura Christalin.
213
O ultimă notă, în acest moment. Dacă vă bazaţi constant pe ghizii voştri, ca să
vă dea informaţii, iar informaţia nu pare să vă fie de folos, sau pare să vă ducă în
direcţia „greşită”, atunci aceasta poate fi o indicaţie că ştiţi mai multe despre acel
subiect sau chestiune decât ghizii voştri. Este uimitor câte suflete de pe Pământ par
să se bazeze pe ghizi spirituali, numai pentru faptul că ei se află în spirit şi nu sunt
întrupaţi. Nu suntem siguri de unde aveţi ideea că, numai pe motiv că un ghid nu are
formă de om, el sau ea este mai evoluat/ă şi mai conştient/ă decât voi.
Ca o paranteză, este interesant de observat că acest medium, dacă ar fi pretins
că ar fi transmis informaţii de la propriul sine superior, ar fi stârnit mult mai puţin
interes pentru munca sa decât dacă afirmă că transmite, prin channeling, informaţii
de la ghizi spirituali ce se află într-o dimensiune elevată. Şi totuşi, nu există nicio
garanţie că informaţiile de la „ghizi spirituali elevaţi” este mai valabilă şi mai exactă
decât informaţia de la propriul său sine superior. Toate informaţiile, fie că sunt de la
noi, de la sinele său superior, sau de la oricine altcineva, trebuie testate cu
discernământ şi gândire critică86.
Aceasta ne duce, în mod natural, spre următoarea disciplină, una care este
extrem de lipsită de discernământ în multe cazuri, aşa cum fără îndoială aţi observat.

Religia
Fiecare religie majoră are o serie de credinţe despre ce se întâmplă şi despre ce
se va întâmpla în viitorul apropiat pe planeta Pământ. Creştinii au „Înălţarea la
Ceruri”, care este o percepţie distorsionată asupra înălţării reale. Unele religii
vorbesc despre „pământul făgăduinţei”, sau „ţinutul laptelui şi al mierii”.
În unele dintre mitologiile voastre religioase, aveţi ceea ce se numeşte „Noul
Ierusalim” sau oraşul sfânt, despre care s-a profeţit că va coborî pe Pământ şi îi va
lua pe cei aleşi într-o slavă cerească.
Vizionarilor din cărţile voastre sfinte li se acordă foarte multă încredere, sunt
veneraţi şi adoraţi, şi se crede despre ei că deţin adevărul absolut. O parte din aceşti
profeţi şi profeţii descriu stări de conştiinţă, în timp ce altele se referă la intervenţia
diferiţilor extratereştri şi maeştri înălţaţi în treburile Pământului. În următoarea
noastră secţiune, vom intra în mai multe detalii cu privire la intervenţia care are loc
în lumea voastră şi la modul în care aceste intervenţii au fost greşit interpretate.
Unele dintre intervenţii fac parte din A Şaptea Dispensă Divină, iar altele nu. Este
esenţial ca sufletele să înveţe să facă diferenţa şi să discearnă între adevăratele
intervenţii, bazate pe Dispensa Divină, şi eforturile excesiv de zeloase ale unor
extratereştri neiluminaţi, care joacă un rol mesianic.
Există oameni care, în prezent, aşteaptă să fie teleportaţi pe nave spaţiale. Unii
86
„critical thinking”, în lb. engleză – stilul de gândire în care se pun foarte multe întrebări despre
afirmaţiile auzite, în încercarea de a le discerne şi a le găsi corespondente practice.
214
chiar şi-au pus vieţile „în stand by87” şi, pur şi simplu, stau şi aşteaptă să fie salvaţi
din vieţile lor incomode şi nesatisfăcătoare. Cu excepţia unor rare cazuri (când este
în interesul cel mai înalt şi mai folositor al sufletului), în vremurile care vor urma pe
Pământ nu va avea loc nicio evacuare în masă. Se aşteaptă ca zone întinse ale
Pământului să rămână relativ în siguranţă şi stabile, în timpul apogeului
transformărilor planetare. Sufletele iluminate vor fi îndrumate cu privire la locul în
care să meargă şi la ce să facă în timpul acestor perioade. Liniştirea minţii,
vindecarea sinelui psihologic şi învăţarea modului în care se creează d.p.d.v.
metafizic vor juca, toate, un rol în capacitatea sufletului de a discerne şi de a deosebi
vocea adevărată, a îndrumării interioare, de percepţiile distorsionate ale ego-ului şi
ale extratereştrilor egotici care cred că salvează omenirea.
Acest medium şi ghidul său spiritual principal au explorat şi au explicat deja,
în numeroase rânduri, subiectul intervenţiei extraterestre şi, prin urmare, nu vom mai
spune nimic acum, până la capitolul următor. În această secţiune despre religie este
posibil să ne referim la anumite învăţături şi imagini religioase, pentru a clarifica
mai bine percepţiile religioase cu privire la transformările planetare. Totuşi, suntem
neutri faţă de orice religie sau credinţă particulară.

Ce se întâmplă atunci când ego-ul controlează religia


Fiecare religie are un sâmbure (sau poate câţiva sâmburi) de adevăr. Este
foarte probabil să fi auzit acest citat în organizaţiile voastre metafizice. Într-un fel,
nu contează cu adevărat ce religie este urmată. Toate au un fir de adevăr ce curge
prin ele, şi toate conţin foarte multă distorsiune a adevărurilor de bază. Acest fapt
conduce la aderarea la sisteme de credinţă distorsionate.
Unele dintre cele mai populare religii au fost modificate intenţionat, pentru a
înrobi cât mai multe minţi, prin introducerea ideilor care îi ţin pe loc pe credincioşi
de la creşterea sufletului. De exemplu, introducerea vinei şi păcatului în creştinism a
creat un amestec de adevăr şi ficţiune, care este menit să-i facă pe adepţii religiilor
creştine să caute veşnic şi să nu găsească adevărul.
Liderii egotici ai diferitelor religii s-au jucat cu ignoranţa maselor, pentru a-şi
menţine şi consolida puterea şi controlul. Uneori, acest lucru este făcut intenţionat şi
cu premeditare, dar, adesea, cei care conduc diferitele religii au căzut în capcana
ego-ului şi cred cu naivitate că urmează „cuvântul lui Dumnezeu”, în timp ce trimit
soldaţi în luptă şi supun femeile şi copiii celor mai recente „maşinării de ucis”, şi
bombelor „inteligente”.
Ei sunt convinşi că cei care nu cred la fel ca ei sunt „inamicul” şi merită să fie
distruşi. Sunt hipnotizaţi să creadă că Dumnezeu trebuie cumva să triumfe asupra
răului şi că lumina trebuie să fie victorioasă asupra întunericului. Asemenea sisteme
de credinţă, de fapt, perpetuează identificarea cu tărâmurile dualităţii şi împiedică
87
„în aşteptare”.
215
sufletul să se poată elibera de iluziile inerente lumilor guvernate de Maya88 (cele
patru dimensiuni mai dense).
Contradicţiile flagrante din asemenea acţiuni şi comportamente ar trebui să fie
evidente pentru toţi cei care nu sunt complet hipnotizaţi de învăţăturile contradictorii
ce sunt răspândite prin intermediul religiilor principale. Pentru noi, în tărâmurile mai
înalte, este uluitor când vedem cărţile voastre sfinte pline de sloganuri precum
„Iubeşte-ţi aproapele” şi „Binecuvântează-ţi duşmanii”, iar apoi suntem martorii
violenţei fără preget, săvârşită în numele lui Dumnezeu. Unii dintre învăţătorii voştri
au spus că religia a ucis mai mulţi oameni decât orice altceva, în istorie. Suntem
înclinaţi să fim de acord, bazându-ne pe observaţiile noastre.
Unele dintre războaiele care au avut loc pe Pământ sunt de înţeles, în special
dacă implică dispute asupra teritoriului şi asupra aşa-numitelor resurse
„insuficiente”. În timp ce recunoaştem abundenţa nelimitată şi spaţiul infinit al
universului Creatorului, înţelegem, de asemenea, că majoritatea dintre voi nu aţi
putut să vă eliberaţi de credinţa în insuficienţă şi, astfel, aceia care merg la război pe
motivul disputelor teritoriale, de fapt, îşi manifestă directivele credinţelor proprii.
Totuşi, uciderea care se face în numele unui „Dumnezeu drept şi plin de iubire”
reprezintă un cu totul alt subiect. Exact aceleaşi suflete care spun că Biblia este
„cuvântul lui Dumnezeu” sfidează în mod flagrant cuvântul lui Dumnezeu şi fac
exact contrariul poruncilor existente, printre care se află şi „Să nu ucizi”.
Cercetând cărţile voastre sfinte – în special Biblia creştină – observăm că
poruncile sunt foarte precise (indiferent dacă sunt aliniate sau nu cu Voinţa lui
Dumnezeu). De exemplu, nu se spune „Să nu ucizi, în afară de zilele de marţi, sau în
afară de cazul în care duşmanul crede în Allah sau Iehova, şi nu în Isus Christos”. Şi
totuşi, în fiecare zi, în lumea voastră explodează încă o bombă, ca testament al
credinţei „Dumnezeul meu este mai bun decât Dumnezeul tău”.

Opiul maselor
Percepţia noastră asupra a ceea ce se petrece aici oglindeşte fidel ceea ce
spunea una dintre figurile culturii voastre populare: „Religia este opiul maselor”. În
acest caz, credinţele religiei fundamentaliste sunt folosite pentru a adormi mintea
naivă cu o percepţie falsă – aceea că este în regulă să plouă cu moarte şi distrugere
asupra concetăţenilor voştri, atâta timp cât acest fapt este atribuit Voinţei lui
Dumnezeu. Pe undeva, mintea justifică aceasta prin modificarea învăţăturilor
originale: „Dumnezeu este plin de iubire şi drept, dar uneori se înfurie şi îi loveşte
pe păcătoşi”.
Este adevărat că Dumnezeu se înfurie – pentru că voi vă înfuriaţi şi sunteţi o

88
Termen din limba sanscrită, care are numeroase sensuri în jurul conceptului de „iluzie”. Pentru
religiile din India, Maya este zeitatea principală care manifestă, perpetuează şi guvernează iluzia şi
visul dualităţii în universul material.
216
parte din Dumnezeu. Totuşi, în cea mai înaltă dintre dimensiuni, în ceea ce
învăţătorii voştri numesc „lumile lui Dumnezeu”, există o nemărginită iubire
necondiţionată, care impregnează toate lucrurile. Există un aspect al lui Dumnezeu
care este perfect, neschimbător, atotiubitor, veşnic atemporal şi constant (dincolo de
tot ce înseamnă timp şi spaţiu). Pe măsură ce ieşiţi din percepţia dualistă şi
transcendeţi cele 4 lumi mai dense, ale timpului şi spaţiului, veţi ajunge să înţelegeţi
adevărul care există dincolo de toate iluziile vieţii voastre cotidiene.
Religia, aşa cum este practicată de cea mai parte a omenirii, creează o ruptură
în suflet, între partea care vrea să facă bine şi partea care reprezintă „sinele-umbră”
nevindecat. Credinţa în păcat şi în vină, pur şi simplu, justifică acţiunile sinelui-
umbră, fără să facă ceva semnificativ pentru a-l vindeca. Dacă crezi că eşti un
păcătos mizerabil, atunci este de aşteptat că vei continua să ucizi în numele lui
Dumnezeu şi vei încerca să justifici acest lucru. Apoi, aştepţi să fii pedepsit de
Dumnezeu, aşteptându-te să mergi în iad şi să suferi etern şi, astfel, reacţionezi la
această credinţă nebunească prin a deveni hedonist şi a încerca să te scufunzi în
plăcerile senzoriale, pentru a evita osânda inevitabilă care te aşteaptă.
Observăm acest efect de du-te–vino, între cei care încearcă să trăiască vieţi
virtuoase, „cu teamă de Dumnezeu” şi cei care tind să se înconjoare cu tot felul de
distracţii, în numele plăcerii şi materialităţii, pentru a evita moartea sigură a
sufletului, atunci când vine judecata de apoi.
Cea mai mare problemă cu religia, aşa cum există ea astăzi pe Pământ, este că
necesită aderarea la o serie de credinţe care nu sunt aliniate cu Legea Divină
naturală. Biserica nu încurajează sufletele să îşi pună întrebări despre motivele din
spatele religiei. Sunteţi învăţaţi să aveţi credinţă oarbă în cei care administrează
învăţăturile, cum sunt pastorii şi preoţii, să vă spuneţi rugăciunile cu credinţă şi să vă
mărturisiţi păcatele, în speranţa că, poate, Dumnezeu vă va acorda pacea din Rai, în
locul suferinţei din iad.
Unul dintre învăţătorii voştri a scos în evidenţă foarte clar că „Iadul este o
stare de conştiinţă care ia naştere atunci când crezi chestiile astea.” Deoarece
majoritatea celor care citiţi această carte aţi renunţat la educaţia voastră religioasă şi
îmbrăţişaţi adevăruri mai înalte, nu vom continua să „predicăm celor convertiţi”, dar
dorim să oferim câteva sugestii pentru momentele când întâlniţi oameni profund
religioşi, în timp ce înaintaţi pe calea înălţării.

Cum să trataţi cu oamenii religioşi


Majoritatea dintre voi cunoaşteţi pe cineva care ar putea fi clasificat ca
„fundamentalist”, vizavi de una dintre religii. Sufletele cu un punct de vedere
fundamentalist tind să accepte numai aspectele realităţii care încap în conceptele lor
înguste şi limitate, despre Dumnezeu şi Creaţie.
Numai pentru că un suflet este prizonier într-o serie de credinţe înguste, nu

217
înseamnă că un asemenea suflet nu poate să se înalţe sau, cel puţin, să treacă în
densitatea a 4-a. Adesea, există asemănări între experienţa voastră şi cea a
fundamentalistului. Problema este agăţarea de un anumit sistem de credinţe, nu
neapărat sistemul de credinţe în sine. Unii dintre voi, probabil, aveţi foarte multe în
comun cu fundamentaliştii creştini, de exemplu, deşi abordarea voastră este foarte
diferită. Atât voi, cât şi fundamentalistul, puteţi să vă acordaţi la prezenţa conştiinţei
christice şi să îl rugaţi pe Dumnezeu să vă ajute să mergeţi înainte, în vieţile voastre.
Dacă vă reţineţi propria judecată89 în afara ecuaţiei şi mai curând căutaţi să-l
înţelegeţi şi să-l iubiţi necondiţionat pe fundamentalist, este foarte probabil ca el sau
ea să fie deschis/ă mesajelor spirituale care vin prin voi. Spiritul va folosi limbajul
cu care sufletul se simte cel mai confortabil. O fiinţă creştină, care este vizitată de o
entitate de densitate mai înaltă, adesea va vedea entitatea învăluită în imagini de
natură creştină, în timp ce un budist ar putea vedea că entitatea are caracteristicile lui
Buddha.
Dacă fundamentalistul este capabil să renunţe la judecată şi la o definiţie
rigidă a realităţii, el sau ea este perfect capabil/ă să treacă prin tranziţie cu succes.
Capacitatea voastră de a-l iubi necondiţionat pe fundamentalist va face mult mai
mult decât încercarea de a-l convinge de ceva anume. De asemenea, evitarea
fundamentalistului s-ar putea să nu fie cea mai bună opţiune. Dacă aţi atras unul în
viaţa voastră, ca membru de familie sau asociat în afaceri, înseamnă că există un
motiv. Poate că, la un anumit nivel, fundamentalistul vrea ca cineva să-l ajute să
renunţe la rigiditatea sa şi să se deschidă mai mult faţă de spirit şi, pur şi simplu,
poate tu eşti acela care să îndeplineşti acest rol.
Fiţi atenţi, totuşi, să nu cădeţi în capcana ego-ului, de a încerca să forţaţi pe
cineva „să vadă lumina”. De asemenea, nu presupuneţi că sunteţi mai conştienţi sau
mai iluminaţi decât fundamentalistul. Sufletele iluminate văd totul ca pe o exprimare
a lui Dumnezeu, exact aşa cum vedem şi noi. Nu considerăm că vreun suflet din
Creaţie ne este inferior, sau că nu este atât de bun ca noi. Fundamentalistul este la fel
de spiritual ca şi voi, chiar dacă nu este la fel de conştient de acest fapt, aşa cum
sunteţi voi. Binecuvântaţi-l, rugaţi-vă pentru el şi vedeţi-l ridicat în Lumina, Iubirea
şi Compasiunea Nesfârşită ale lui Dumnezeu.

Spiritualitatea
Aşa cum majoritatea dintre voi ştiţi, spiritualitatea are foarte puţin de a face cu
religia. Spiritualitatea se referă la conştienţa asupra rolului pe care îl are spiritul în
viaţa voastră cotidiană. Cu toţii sunteţi fiinţe spirituale, aşa cum suntem şi noi. Nu
există nimic şi nimeni care să nu fie spiritual, în întreg universul. Toate sunt din

89
Aici, termenul „judecată” este folosit în sensul de „sentinţă”, nu de „discernământ”.
218
Dumnezeu şi toate sunt Dumnezeu. Sunteţi extensii ale lui Dumnezeu, care se
exprimă prin sinele fizic, emoţional, mental, astral, eteric şi cauzal. De asemenea, vă
exprimaţi şi ca suflete, suprasuflete, monade, conştiinţă buddhică şi christică,
conştiinţă Dumnezeiască individuală şi conştiinţă Dumnezeiască universală.
Pe măsură ce vă ridicaţi în vibraţie, conştiinţa voastră dominantă va face un
salt, de la o centrare bazată pe fizic, emoţional şi mental, la o centrare bazată pe
astral, eteric şi cauzal. Pur şi simplu veţi vedea spirit în toate lucrurile, deoarece
corpul vostru fizic se va transforma şi metamorfoza într-o formă de corp cristalin de
lumină. Ochii voştri vor începe să perceapă tărâmurile eterice mai înalte. Urechile
voastre vor auzi vibraţia acestor tărâmuri. Veţi simţi esenţa acestor tărâmuri. Fiinţele
ce sunt centrate predominant în aceste tărâmuri vor deveni vizibile pentru voi.
Pe măsură ce intraţi în densităţile a 4-a şi a 5-a, percepţia voastră se va
schimba şi, practic, veţi vedea multe dintre lucrurile văzute cândva numai în
viziunile şi visele voastre. Ceea ce vă este disponibil în prezent prin viziunea voastră
interioară, în final, se va manifesta şi în sensul exterior. Mulţi dintre artiştii voştri
vizionari au zugrăvit tărâmurile eterice şi celeste, în frumoasele lor tablouri.
Pământul pe care îl veţi percepe va începe să licărească, să strălucească şi să
vibreze, în culori imperceptibile în prezent ochilor voştri de densitatea a 3-a. Pe
măsură ce îl descoperiţi pe Creator în toate lucrurile, îl veţi vedea pe Dumnezeu în
mult mai multe moduri decât percepeţi în prezent. Eliberarea de ură, violenţă,
prejudecăţi, judecată90, vină, ruşine şi de toate celelalte vicii ale minţii şi ale
emoţiilor, vă va propulsa înainte. Veţi deveni sfinţii despre care vorbesc religiile. În
mod natural, veţi fi din ce în ce mai folositori, fără să fie nevoie să vă forţaţi să
faceţi „fapte bune”. Asemenea fapte se vor naşte în mod spontan din fiinţa voastră,
pe măsură ce vă eliberaţi de viciile ignoranţei.
Deoarece sunteţi fiinţe multidimensionale, veţi descoperi că există o serie
diferită de reguli şi principii pentru fiecare nivel al fiinţei. Acestea fiind spuse, există
legi şi principii universale, care se aplică simultan tuturor nivelelor fiinţei. Deşi
Dumnezeu se află peste tot, în toate nivelurile şi dimensiunile, iar legile Sale se
aplică tuturor nivelelor, există roluri diferite pentru variatele aspecte ale Sinelui. O
parte a minţii voastre are nevoie ca pur şi simplu „să se abandoneze în voia lui
Dumnezeu”, în timp ce o altă parte are nevoie să se ocupe de sarcinile zilnice ale
vieţii voastre. Multe suflete de pe Pământ se află în încurcătură cu privire la acest
fapt. Ele cred că trebuie să forţeze toate lucrurile să se întâmple („să taseze pavajul”)
sau să stea liniştite şi să-l lase pe Dumnezeu să facă totul în locul lor („să se
abandoneze”).
Adevărul este că ambele stări de conştiinţă sunt valoroase, în funcţie de
situaţie. Este posibil să aflaţi că modalitatea cea mai înaltă şi mai utilă de a răspunde
unei provocări este să le faceţi pe amândouă – să vă abandonaţi unei puteri mai
înalte şi să vă mişcaţi picioarele. Aceasta deoarece partea care are nevoie să se

90
în sensul de „etichetare”.
219
abandoneze nu este una şi aceeaşi cu partea care are nevoie să acţioneze. Partea care
are nevoie să se abandoneze este, de obicei, ego-ul şi, până în momentul în care
renunţă la pretenţiile şi aşteptările sale şi se predă sinelui superior, el va sta în calea
gândirii clare şi alegerilor înţelepte. Totuşi, în acelaşi timp trăiţi într-o lume care
necesită o formă de acţiune zilnică (cu excepţia cazului în care vă aflaţi într-o
meditaţie pe vârful muntelui – caz în care tot acţionaţi, dar într-un mod pasiv).
Puteţi avea încredere în corpul emoţional, ca acesta să vă atenţioneze dacă
există vreun dezechilibru în modul în care trataţi o anumită situaţie. Dacă a vă
odihni şi a nu face nimic vă dă un sentiment stânjenitor, fiţi atenţi la acel sentiment
şi luaţi în considerare faptul de a vă mişca picioarele. Pe de altă parte, dacă sunteţi
foarte ocupaţi, dar simţiţi că nu realizaţi nimic, probabil exact asta aveţi nevoie să
faceţi – să vă opriţi, să vă relaxaţi şi să nu faceţi nimic.
Există Perfecţiune Divină în fiecare moment. Ca să trăiţi această perfecţiune,
s-ar putea să aveţi nevoie să vă opriţi şi să nu faceţi nimic, pentru o vreme.
Abandonaţi-vă în voia lui Dumnezeu. Renunţaţi la „lupta pentru existenţă”, cel puţin
pentru o vreme. Dacă puteţi vedea perfecţiunea vieţii în timp ce sunteţi ocupaţi,
atunci cel mai probabil este că faceţi adevărata voastră muncă în lume. Acest
medium are un procedeu prin care îi solicită pe studenţi să îşi facă o listă cu plăcerile
lor preferate şi apoi să găsească o modalitate de a-şi câştiga traiul din acele plăceri.
Această tehnică este menită să vă facă să vă urmaţi cea mai înaltă şi mai bună cale a
voastră de a fi de folos celorlalţi.
Uitaţi ceea ce aţi învăţat în trecut despre a fi de folos celorlalţi. Dacă nu
sunteţi fericiţi şi dacă nu vă daţi vouă înşivă, atunci nu aveţi prea multe de oferit
altora. Există multe entităţi ce lucrează cu cei de pe Pământ, care dau sfatul „Urmaţi-
vă bucuria”. Deşi aceasta nu este tot ce aveţi nevoie să faceţi, totuşi reprezintă o
parte esenţială a căii voastre. Munca în serviciul altora poate aduce, adesea, un
sentiment de bucurie dar, dacă nu faceţi ceea ce sufletul vostru îşi doreşte cu
adevărat, nu veţi fi de folos maxim celorlalţi. Aşadar, este important să intraţi în
legătură cu ceea ce sufletul vostru îşi doreşte cu adevărat – acesta este sensul
exerciţiului de mai sus. Activităţile şi proiectele care vă aduc cea mai mare bucurie
indică ceea ce sufletul vostru îşi doreşte cel mai mult de la viaţă. Desigur, trebuie să
vă depăşiţi orice credinţe negative care vă spun că nu puteţi face ceea ce iubiţi cu
adevărat, sau că este prea dificil, sau că oamenii nu vor fi de acord etc. De aceea am
inclus secţiunea de vindecare psihologică.

Biologia
Biologia voastră se schimbă permanent. Face parte din natura corpurilor, în
tărâmurile mai dense. La aproximativ fiecare şapte ani, toate celulele din corpul
vostru fizic trec prin moarte şi renaştere, deşi tiparele ADN rămân relativ constante.

220
În decursul Saltului Galactic, fluctuaţiile electromagnetice vor provoca mutaţii
modelelor ADN-ului. Aceasta vă va determina corpul să treacă prin diferite
„simptome ale trezirii”, aşa cum le numiţi. Unii dintre voi vor trăi fluctuaţii extreme
ale energiei, variind de la maniac la depresiv, chiar dacă nu aveţi nicio problemă
psihologică ce cauzează aceste sentimente. Alţii vor trăi simptome ca de gripă, fără
o dovadă clară a vreunor organisme, bacterii sau viruşi invadatori. Majoritatea dintre
voi vor simţi furnicături şi zvâcniri de energie, din când în când. Ceea ce simţiţi nu
este de fapt creşterea de energie sau de frecvenţă, ci, de fapt, rezistenţa corpului faţă
de energia sau frecvenţa aflate în creştere.
Vibraţiile de înaltă frecvenţă nu sunt „simţite” de către corp în modul
tradiţional. Nivelele cele mai înalte de energie sunt foarte pure, clare şi curate. Veţi
avea un sentiment de expansiune şi claritate, precum şi nivele incomensurabile de
iubire şi compasiune. Până la urmă, forma voastră fizică va simţi mai multă energie
în majoritatea timpului. Va necesita mai puţin somn. Uneori, puteţi avea perioade în
care păreţi că sunteţi foarte obosiţi şi doriţi să dormiţi mult, dar aceasta este numai o
perioadă de tranziţie. Corpul vostru s-ar putea să dorească să fie treaz atunci când
societatea voastră spune că ar trebui să doarmă, şi viceversa. Dacă aveţi un serviciu
obişnuit, acest fapt va crea un pic de dificultate. În mod ideal, viaţa voastră necesită
să fie structurată de o asemenea manieră, încât să permită corpului vostru să treacă
prin tipare neregulate de somn, în timp ce se adaptează la noile frecvenţe ale Saltului
Galactic.

Genetica
Un aspect al biologiei umane, care se află pe primul plan al cercetării voastre,
este domeniul geneticii. Oamenii voştri de ştiinţă se mândresc cu faptul că şi-au dat
seama de o parte foarte mare a matricei genomului. Totuşi, ei se află abia la
„genunchiul broaştei”, în privinţa modului în care funcţionează ADN-ul. Majoritatea
dintre ei au dat deoparte mai mult de jumătate din configuraţii, considerându-le
ADN „rezidual”, ceea ce înseamnă că ei cred că acesta nu are niciun rol sau utilitate.
Ceea ce trebuie să recunoască faţă de ei înşişi este că, pur şi simplu, nu ştiu la ce
foloseşte cea mai mare parte a ADN-ului. Ei nu îi înţeleg funcţia.
Dacă fiinţele umane ar observa mai atent cum funcţionează lumea naturală, ar
descoperi, foarte curând, că natura nu produce deşeuri. Totul are un scop în lumea
naturală. S-ar putea să fie un scop rudimentar sau foarte simplu, dar este totuşi un
scop. Noi, învăţătorii voştri, care am proiectat ADN-ul în urmă cu 100 de milioane
de ani, vă vom ajuta să vă luminaţi în privinţa scopului ADN-ului „rezidual”.
Aveţi aproximativ 10 la puterea 108 configuraţii posibile ale ADN-ului vostru.
Acest număr este de mii de miliarde de ori mai mare decât numărul de atomi din
universul cunoscut de voi şi, totuşi, este inclus în ADN-ul unei singure fiinţe umane
(şi chiar al unui singur animal sau al unei singure plante, în această privinţă). De ce

221
ar face Creatorul ceva cu un potenţial atât de vast, dacă nu ar folosi la nimic?

Codurile şi cheile ADN-ului


Atunci când Creatorul ne-a însărcinat să proiectăm forma umană, nu noi am
creat complexitatea şi numărul vast de configuraţii, ci numai am învăţat cum să
folosim ceea ce Creatorul făcuse deja şi am continuat să catalizăm procesul de
creaţie dinlăuntrul catenelor de ADN, prin activarea codurilor şi cheilor care
alcătuiesc catenele. În unele dintre mesajele noastre, vom intra mai adânc în detalii
despre modul în care se face acest lucru, dar, pentru moment, nu vom intra prea mult
în detaliile tehnice. Este de ajuns să spunem că viaţa începe de la sursa
nediferenţiată a energiei lui Dumnezeu, iar apoi diferenţiază gradat acea energie în
modele geometrice, numite coduri şi chei ADN. Codurile şi cheile ADN sunt
aranjate sub formă de molecule ale elementelor organice, care apoi sunt „înlănţuite”
într-o asemenea manieră, încât să determine replicarea trăsăturilor dorite (atribute
ale corpului, în acest caz). Aceasta – în linii foarte mari – reprezintă baza pentru
creşterea ţesutului organic, inclusiv a corpului uman.
Atunci când spermatozoidul „activează” ovulul, în timpul fecundării, codurile
şi cheile ADN declanşează creşterea şi replicarea modelelor pre-programate ce sunt
incluse în coduri. Pe măsură ce procesul continuă, organele şi ţesuturile cu care
sunteţi familiarizaţi se dezvoltă, şi aveţi un embrion. Înlăuntrul minusculului
embrion se află toate codurile şi cheile necesare pentru a creşte o fiinţă umană
adultă, cu toate atributele sale.
Într-o mare parte din codurile şi cheile ADN se află amintirile eterice şi
modelele ancestrale ale liniei genetice a părinţilor copilului care se naşte. Oamenii
voştri de ştiinţă cunosc acest lucru destul de bine. Ceea ce nu înţeleg ei este că, în
cadrul porţiunii „reziduale” a codurilor şi cheilor ADN-ului se află memoria vieţilor
trecute ale sufletului, a vieţilor paralele şi a vieţilor petrecute în alte lumi; în esenţă,
întreaga istorie a sufletului, de la apariţia lui din Dumnezeu, în urmă cu multe
milioane de ani. De asemenea, înlăuntrul codurilor şi cheilor ADN este inclus şi
programul care declanşează înălţarea. Evoluţia nu se opreşte la fiinţa umană formată
pe deplin, ci continuă pe spirala înălţării până când, în cele din urmă, cu toţii
deveniţi fiinţe de lumină pură.
Toate acestea sunt conţinute în numărul enorm de configuraţii ale ADN-ului.
Codurile şi cheile determină cum şi când se vor recombina şi forma din nou
modelele.
Liberul vostru arbitru afectează formarea şi creşterea moleculelor de ADN, iar
voi vă puteţi crea mutaţii ale propriului ADN, pur şi simplu prin voinţă. Dacă
dorinţa voastră este prizonieră ale dorinţelor ego-ului, aceste mutaţii vor tinde să
provoace dizarmonie şi boală. Dacă, totuşi, aţi învăţat să treceţi dincolo de capcanele
ego-ului, într-o stare co-creatoare, împreună cu sinele voastre mai înalte, atunci

222
mutaţiile cauzate prin exercitarea liberului vostru arbitru vor determina catenele de
ADN să vă accelereze nu numai înălţarea, ci şi capacităţile psihice şi intuitive,
precum şi numeroase alte atribute şi impulsuri creatoare pe care nu le conştientizaţi
în prezent.

Mai multe despre catenele de ADN


În Capitolul 6 am descris diferitele catene de ADN şi la ce folosesc ele. Ca să
recapitulăm şi să repetăm unele lucruri care au fost spuse în Capitolul 6, aveţi 24 de
catene de ADN, aranjate în 12 perechi. Există câte o pereche pentru fiecare nivel de
densitate al experienţei. Oamenii voştri de ştiinţă pot detecta numai perechea care
corespunde cu nivelul al treilea de vibraţie. Pe măsură ce urcaţi pe spirala înălţării şi
începeţi să vibraţi la densităţi mai înalte, vă activaţi catenele latente, care corespund
cu respectivele densităţi mai înalte. În plus, aveţi patru catene care corespund
primelor două densităţi. Deci, un om de densitatea a 3-a are activate şase catene, iar
un om de densitatea a 4-a are activate opt catene ş.a.m.d.
În ADN-ul vostru, aveţi proiectate programe predestinate de activare, care
„activează” automat catenele latente, de îndată ce atingeţi un anumit punct în
evoluţia voastră. Şablonul Maestru al înălţării este un astfel de program.
Relaţia dintre predestinare şi liberul arbitru este foarte complexă, dar o vom
rezuma în felul următor: există o serie preprogramată de coduri şi chei în ADN-ul
vostru, care vă spune cum şi când se va desfăşura înălţarea voastră, şi aveţi liberul
arbitru de a schimba, în mod considerabil, succesiunea şi sincronizarea
evenimentelor. O puteţi întârzia sau accelera. Îi puteţi permite să se desfăşoare
conform cu cele mai înalte şi mai bune ocazii ale sufletului de a învăţa, sau puteţi
alege o cale care lasă sufletul neîmplinit. O puteţi face relativ simplă şi directă, sau o
puteţi face dificilă şi complexă.
Esenţa voastră sufletească are o răbdare infinită, şi va aştepta în timp ce voi
experimentaţi diferite scenarii, dar există o limită a amânării cursului inevitabil al
evoluţiei. Aceste limite au fost definite în cadrul Dispensei Divine prezente.
Pământul însuşi trece printr-un salt în ceea ce priveşte ADN-ul său planetar şi a ales
deja să se înalţe într-o lume de densitatea a 4-a. Aceasta înseamnă că mineralele,
plantele şi animalele care trăiesc în prezent pe suprafaţa sa vor trece şi ele printr-un
salt major, la fel ca şi oamenii care aleg să rămână împreună cu planeta.
Contrar convingerilor unora dintre voi, o lume de densitatea a 4-a nu este
lipsită de formele de viaţă de densitatea întâi, a 2-a şi a 3-a. Pur şi simplu are, ca
formă de viaţă dominantă, expresiile de densitatea a 4-a ale Sinelui. Acele
organisme şi forme de viaţă care nu „se potrivesc” cu frecvenţele înalte ale densităţii
a 4-a – fie că sunt minerale, plante, animale sau oameni – vor pleca din planul
Pământului. (De fapt, cea mai mare parte a mineralelor şi unele plante vor rămâne,
dar structura lor moleculară se va schimba. O parte mai mică din animale va rămâne

223
– cel mai probabil, un sfert din cele proiectate iniţial pentru Pământul de densitatea a
3-a.)
La fel ca mulţi oameni 3D, acele animale care nu vor putea să se adapteze la
vibraţia Pământului de densitatea a 4-a vor trece în forma lor spirituală şi se vor
reîncarna pe o planetă care este mai potrivită nivelului lor de vibraţie. Nu toate
planetele care primesc oameni 3D vor primi şi forme animale. Unele planete „de
remediu” 3D vor avea o mare diversitate a vieţii animale, în timp ce altele vor fi
lipsite de viaţă animală, în cea mai mare parte. Animalele pot fi învăţători grozavi în
ceea ce priveşte iubirea şi compasiunea şi se pot oferi voluntar să fie de ajutor
oamenilor care au nevoie să dobândească aceste calităţi pe o altă planetă 3D.
Puteţi vedea deja dovada că animalele pleacă de pe Pământ, dacă priviţi la
scăderea rapidă a numărului de specii din lumea voastră. Unele par să moară din
cauza poluării şi suprapopulării umane, în timp ce altele par să dispară din cauza
schimbărilor climatice. Totuşi, marea majoritate a speciilor care dispar sunt acelea
care nu pot sau nu se vor adapta la schimbarea de frecvenţe şi, astfel, îşi vor căuta
domiciliu pe o altă planetă de densitatea a 3-a, sau vor fi reciclate în Dumnezeu şi
vor apărea într-o formă nouă.
Evoluţia plantelor şi animalelor nu va fi explorată acum în detaliu. Am inclus
câteva paragrafe despre dispariţia speciilor la sfârşitul acestei secţiuni.
Acum vom spune câteva cuvinte despre activarea şablonului vostru de
înălţare. O parte din aceste informaţii au fost date în Capitolul 6, dar simţim nevoia
să vă împrospătăm memoria.

Declanşarea şablonului vostru maestru


Data exactă a activării Şablonului Maestru al vostru a fost stabilită, iniţial, de
sufletul vostru şi, în multe cazuri, acest eveniment predestinat a fost stabilit înainte
de a vă întrupa. Totuşi, din cauza interacţiunii complexe dintre liberul arbitru şi
predestinare, data poate fi modificată întrucâtva. Dacă, după ce v-aţi încarnat pe
Pământ, constataţi că lecţiile şi experienţele sufletului sunt mult mai dure decât s-a
anticipat, sau necesită mai mult timp decât s-a alocat iniţial, atunci data activării
poate fi amânată. Pe de altă parte, dacă progresul vostru ca suflet decurge mult mai
lin decât s-a anticipat (o raritate în această lume turbulentă), atunci data poate fi
devansată.
Există mai multe metode care pot grăbi procesul de înălţare, printre care se
află şi Meditaţiile pentru Activarea Înălţării, ale acestui medium. Dacă alegeţi să vă
implicaţi într-un proces de declanşare, cum ar fi meditaţiile, vă îndemnăm să fiţi
atenţi şi să ascultaţi cu luare aminte la îndrumarea interioară. În timp ce majoritatea
tehnicilor au prevăzute măsuri de siguranţă – aşa cum are şi sufletul vostru – este
posibil să vă grăbiţi şi să vă declanşaţi şablonul maestru înainte de a fi pregătiţi.
Există, din păcate, unele tehnici predate pe Pământ care împing sufletele prea repede

224
spre activarea şablonului înălţării.
În general, dacă sufletul se grăbeşte, atunci părţile mai încete ale Sinelui se
răzvrătesc şi creează boală în corpul fizic şi/sau în corpul emoţional. În unele cazuri,
sufletul poate sfârşi prin a ieşi din corpul fizic, fapt care întârzie foarte mult procesul
înălţării fizice (cu cel puţin o viaţă). Totul are loc într-o Sincronizare Divină
perfectă. Dacă înţelegeţi acest adevăr şi vă aliniaţi diferitele aspecte cu el, atunci vă
va fi bine. Cei care forţează şi grăbesc procesul de înălţare sunt, de regulă, aceia care
au o frică fundamentală că nu sunt suficient de buni, sau că nu sunt în regulă aşa
cum sunt.
Şablonul Maestru se activează cel mai eficient atunci când vă acceptaţi, pe
deplin, aşa cum sunteţi. Dacă motivaţia voastră de a vă înălţa este „să scăpaţi de
planeta asta împuţită, de nimic”, atunci este foarte probabil că veţi experimenta tot
felul de dificultăţi, în timp ce încercaţi să mergeţi mai departe. Dacă evitaţi sau doriţi
să scăpaţi de omenia voastră şi credeţi că înălţarea este biletul vostru spre Rai, atunci
veţi avea parte de o trezire violentă. Omida nu se urăşte pe sine înainte de a toarce
coconul şi de a se transforma în fluture. Nu ia medicamente menite să accelereze
procesul metamorfic. Pe de altă parte, nici nu stă, deprimată, în timp ce contemplă
pierderea formei de omidă.
Ataşarea excesivă de forma fizică a sinelui tridimensional poate fi un obstacol
la fel de mare ca şi nerăbdarea exagerată. Unul dintre lucrurile care este foarte
important pentru creşterea voastră sufletească este recunoaşterea diferenţei dintre
rezistenţa ego-ului faţă de o anumită metodă sau proces, şi nepotrivirea acelei
metode sau proces. De exemplu, dacă vă angajaţi într-un proces foarte puternic,
menit să vă declanşeze şablonul maestru şi vă simţiţi obosiţi, neconfortabil sau
neliniştiţi, poate fi vorba de rezistenţa ego-ului la procesul de înălţare, sau tehnica nu
este potrivită vibraţiei sufletului vostru.
Există câteva moduri de a aborda această situaţie, dacă nu puteţi să sesizaţi
diferenţa dintre rezistenţa ego-ului şi nepotrivirea metodei. Cel mai simplu demers
este să cereţi Prezenţei voastre Dumnezeieşti (sinele vostru de densitatea a 12-a) să
vă sfătuiască în privinţa modului şi momentului în care să vă angajaţi în procesul de
declanşare. Puteţi stabili un semn pe care Sinele vostru Dumnezeiesc să vi-l trimită,
ca să vă atenţioneze de nepotrivirea unei anumite metode. Unii oameni folosesc
testarea cu ajutorul muşchilor, pendulului sau vergelelor radiestezice. Alţii primesc
impresii prin claraudiţie sau prin clarsimţire.
Acest medium a cerut, în urmă cu mulţi ani, Prezenţei sale Dumnezeieşti să-l
pună pe „calea optimă pentru creşterea sufletului”. El cere, în continuare, ca toate
lucrurile la care este ghidat să participe să fie spre „cea mai înaltă creştere
sufletească, fericire şi bunăstare” a sa.
Puteţi cere Prezenţei voastre Dumnezeieşti să vă conducă spre anumiţi
învăţători şi învăţături, care să vă permită cea mai eficientă şi mai plină de bucurie
experienţă a înălţării. Dacă cereţi zilnic acest lucru în meditaţie, veţi observa că,
aproape întotdeauna, orice negativitate pe care o experimentaţi în privinţa unei
225
anumite metode sau proces de activare a înălţării va fi din cauza rezistenţei ego-ului,
şi nu din cauza nepotrivirii metodei. Pe măsură ce depăşiţi rezistenţa ego-ului (aşa
cum am discutat în secţiunea de psihologie), veţi asculta din ce în ce mai mult de
adevărata voce a sufletului vostru şi vă va fi din ce în ce mai uşor să ştiţi ce vi se
potriveşte, şi ce nu.
Evenimentele care au loc pe planeta voastră vor servi la accelerarea activării
şablonului vostru de înălţare. Pe măsură ce se apropie alinierea precesională,
mutaţiile cauzate de emisiile electromagnetice vor fi integrate în ADN-ul vostru şi
vor activa multe coduri şi chei, printre care şi Şablonul Maestru – dacă acesta nu a
fost declanşat deja. Majoritatea dintre cei care citiţi această carte aţi activat deja
şablonul de bază. Vor urma şi alte activări. Celulele voastre vor continua să se
transmute, în timp ce pe Pământ ajung tot mai multe impulsuri de energie EM
scalară.
În cele din urmă, veţi observa că nu mai îmbătrâniţi şi nu vă mai îmbolnăviţi.
Veţi avea mai multă energie şi veţi avea nevoie de mai puţin somn. Vă veţi orienta
spre cantităţi mici de hrană foarte pură. Activităţile care erau, de obicei, plăcute îşi
vor pierde brusc farmecul, în timp ce atenţia vă va fi atrasă de alte lucruri. Nu
contează cât de bătrân este corpul vostru fizic. Chiar dacă aveţi 70 sau 80 de ani, tot
sunteţi capabili să vă înălţaţi fizic, dacă aceasta este dorinţa sufletului vostru. Nu toţi
aceia dintre voi care se află în corpuri fizice bolnave, degenerate vor dori să treacă
prin procesul de renaştere a formei fizice şi a păstrării sale în decursul
transformărilor – caz în care veţi trece prin înălţarea spirituală, aşa cum am detaliat
mai devreme.
Veţi vedea că, orice alegere aţi face, efectele acelei alegeri vor fi din ce în ce
mai sesizabile, pe măsură ce Pământul se înalţă în vibraţie. Dacă v-aţi hotărât să
plecaţi, aşa numita boală „terminală” a voastră vă poate scoate afară din corp mult
mai devreme decât plănuiaţi. Pe de altă parte, dacă credeaţi că vă poate lua ani
întregi ca să începeţi să arătaţi mai tineri şi mai vibranţi, s-ar putea să aveţi o
surpriză plăcută.
Am discutat deja despre simptomele înălţării şi despre Şablonul Maestru în
capitolele anterioare, astfel că acum vom trece la alte subiecte.

Mutaţia şi dispariţia speciilor


Vom vorbi acum despre mutaţia şi dispariţia diferitelor specii din lumea
voastră, în timpul saltului de la densitatea a 3-a la a 4-a.
Estimăm că, în decursul următorilor 30 de ani, vor dispărea peste trei sferturi
din speciile care trăiesc în prezent pe suprafaţa Pământului. În fiecare zi dispar sute
de specii din lumea voastră. Acest fapt poate fi văzut ca o tragedie din perspectiva
3D, dar, la fel ca în restul situaţiilor, face parte din perfectul Plan Divin.
În cazul speciilor animale şi umane, există două moduri prin care o specie

226
dispare sau se stinge. Unul este prin procesul de înălţare – în acest caz fiind vorba de
înălţare spirituală – în care sufletele sau spiritele animale trec într-un alt tărâm.
Cealaltă metodă este prin eliminare distructivă, cum ar fi încălzirea anormală a
ecosistemului, care îl determină să nu mai suporte anumite specii. În acest caz,
sufletele sau spiritele animale se vor reîncarna pe o altă planetă, deoarece această
planetă nu mai este ospitalieră pentru sufletele sau spiritele animale care vor să se
reîncarneze aici în continuare.
Deşi, la urma urmelor, nu este un lucru rău ca speciile să dispară din planul
fizic, faza distructivă prin care multe animale trec acum poate fi uşurată, dacă
oamenii devin mai sensibili la situaţia mediului înconjurător şi încetează să polueze
aerul, apa şi pământul. Multe suflete umane acumulează karma, ca efect al suferinţei
pe care o provoacă animalelor. Asemenea suflete ar putea alege să se reîncarneze
într-o lume în care să fie de folos animalelor, ca mod de a-şi echilibra karma.

Mediul înconjurător
S-a ridicat întrebarea cu privire la cât de mult să aveţi grijă de mediul vostru
înconjurător. Este bine să reciclaţi ? Să încercaţi să fiţi „verzi” ? Să „păşiţi uşor” pe
Pământ ?
Este necesar să înţelegeţi, iubiţi Creatori, că toată Creaţia lui Dumnezeu este
sfântă – inclusiv şoarecii din canal, teroriştii şi împietrirea inimii. Acestea fiind
spuse, toate lucrurile în care vă investiţi energia şi atenţia vor înflori, iar lucrurile de
la care vă retrageţi energia şi atenţia vor tinde să se ofilească. Este valabil atât pentru
plantele din casă, cât şi pentru voi înşivă.
Aşadar, densităţile şi atributele pe care doriţi să le dezvoltaţi în voi vor avea
nevoie să primească foarte multă iubire şi atenţie. Dacă investiţi cea mai mare parte
a energiilor voastre într-o anumită densitate sau nivel de vibraţie, atunci acela este
nivelul care se va manifesta atât în lumea exterioară, cât şi în cea interioară.
Cât despre protejarea mediului vostru înconjurător şi traiul în armonie cu
natura – acesta este un lucru nobil, dar, pe termen lung, nu va fi foarte important, în
ceea ce priveşte transformările de pe Pământ. Atitudinea iubitoare pe care o arătaţi
faţă de toate nivelele şi dimensiunile Pământului şi cosmosului este mai importantă
decât anumite lucruri pe care le faceţi ca să vă exprimaţi acea iubire şi compasiune.
Ai grijă de mediul înconjurător nu atât pentru copaci şi pentru cursurile de apă,
ci ca un semn al respectului tău faţă de natură, ca un mijloc de a te armoniza pe tine
însuţi cu ceea ce se află în jurul tău. Râurile, lacurile şi copacii se vor regenera, la
timpul potrivit. Cel mai probabil, acestea vor rezista pe planeta voastră mai mult
decât forma umanoidă.
În timp ce vă aflaţi aici, a face o reverenţă şi a arăta respect Mamei Pământ
este una dintre cele mai rapide căi de înălţare.

227
Schimbări în mediul vostru înconjurător
După cum ştiţi, lumea voastră a fost poluată serios de la începerea revoluţiei
voastre industriale şi este din ce în ce mai poluată, pe zi ce trece. Această poluare
exterioară este o reflexie în oglindă a poluării interioare, cu gânduri şi emoţii
negative, care alcătuiesc grosul conştiinţei de masă. Aveţi chimicale toxice în
mâncarea, aerul şi apa voastră, iar gropile voastre de gunoi se umplu rapid.
Iubita voastră Mamă Pământ are propriul ei mod de restabilire a echilibrului,
atunci când lucrurile o iau razna. Multe dintre schimbările climatice, cutremurele,
vulcanii şi alte aşa-numite schimbări „naturale” de pe Pământ sunt rezultatul dorinţei
Mamei Pământ de a pune lucrurile din nou în ordine.
Curenţii oceanici se vor schimba şi ei. Zone care au fost temperate se vor răci,
în timp ce alte locuri se vor încălzi. Deja puteţi vedea extreme în multe locuri. Unele
ţări suferă de secetă, în timp ce altele sunt inundate de ploi.
Datorită faptului că există foarte multă informaţie disponibilă despre
transformările climatice şi ale mediului înconjurător, nu vom mai zăbovi foarte mult
asupra acestui subiect. Totuşi, vom relua unele aspecte legate de mediu, în timp ce
vom discuta despre diferite alte subiecte care sunt relevante. Mai jos am făcut o
foarte scurtă trecere în revistă a transformărilor care vedem că au loc în ceea ce
priveşte aerul, apa şi solul fiecărui continent de pe Pământ.

Transformări geologice, geografice şi climatice


Australia
Această ţară, pe care o numiţi Australia este şi insulă, şi continent. Sufletele
care sunt atrase să locuiască pe acest continent au o înţelegere mai cuprinzătoare
asupra lumii naturale decât multe dintre sufletele care se află în alte părţi ale
planetei. Cea mai mare parte din acest continent este nelocuită, sau locuită ici-colo,
şi astfel natura se află peste tot în jurul vostru, chiar dacă locuiţi în oraşe.
Pentru înălţarea voastră este esenţial să o înţelegeţi pe Mama Terra. Ea
reprezintă acea parte din fiinţa voastră care vă hrăneşte şi vă susţine, şi este
important ca voi să vă hrăniţi şi să vă susţineţi corpul fizic, în timp ce acesta se
pregăteşte pentru înălţare.
Acele grupuri din Australia care sunt conectate cu Mama Pământ – cum ar fi o
parte din populaţia aborigenă – vor reprezenta o parte esenţială a transformării şi
înălţării voastre.
Este important să aveţi atât înţelepciune pământeană, cât şi cosmică.
Aborigenii au nevoie să-şi îmbrăţişeze atât moştenirea stelară, cât şi linia ancestrală
de pe Pământ. Pe de altă parte, aceia dintre voi care sunt numiţi, adesea, „cadeţi
228
spaţiali”, aveţi nevoie să reveniţi cu picioarele pe Pământ, din când în când – adică
să vă împământaţi.
Cât despre transformări şi impactul lor asupra ţării voastre, deja puteţi vedea
extreme mai mari în privinţa climei voastre. Aţi suferit de secetă, iar multe dintre
râurile voastre seacă. În acelaşi timp, au existat cicloane puternice. Această situaţie
va continua. Va fi necesar să învăţaţi să folosiţi pământul vostru în mai multe
scopuri, fără să-l sărăciţi de substanţe nutritive. Ascultaţi de vocea agricultorilor
voştri radicalişti. Ei înţeleg spiritul pământului şi cum să trăiască în armonie cu
acesta.
Ţărmul vostru se va eroda un pic, dar nu la fel de mult ca în emisfera nordică.
Aveţi foarte mult pământ arabil pe platourile de deasupra nivelului mării şi va fi
nevoie să vă bazaţi pe acest fapt în anii care vin, pentru a vă cultiva hrana.
La fel ca toate ţările, va fi nevoie să vă convertiţi dieta de la carnivoră spre
vegetariană, nu numai pentru că este mai sănătos astfel, ci şi pentru că necesită mult
mai puţine resurse naturale. Ascultaţi-vă corpul. Ascultaţi la toate cele şase corpuri
inferioare ale voastre. Ele vă vor ghida spre dieta şi stilul de viaţă potrivite, pentru a
face faţă transformărilor.
Importaţi un procent foarte mare din tehnologia şi mâncarea voastră. Va fi
necesar să deveniţi mult mai auto-suficienţi în anii următori. Nu puteţi continua să
vă bazaţi pe ţările îndepărtate, pentru a vă aproviziona.
Pe continentul vostru are loc o mare trezire spirituală, iar aceasta va continua
să se accelereze în următorii câţiva ani. Îmbrăţişaţi transformările care au loc în ceea
ce priveşte guvernul şi societatea voastră. Toate se desfăşoară conform cu perfectul
Planul Divin.

Asia
Aceia dintre voi care trăiesc în Asia vor înfrunta multe provocări vizavi de
mediul înconjurător, în anii următori. Oraşele voastre sunt foarte poluate şi
suprapopulate. Pământul nu va mai susţine stiluri de viaţă extravagante. Asta nu
înseamnă că nu puteţi avea bunăstare şi prosperitate reale. Totuşi, este necesar să
învăţaţi să recunoaşteţi impactul pe care îl are consumul vostru – aflat în creştere –
asupra echilibrului planetar. Mulţi dintre voi urmaţi exemplul ţărilor occidentale, în
ceea ce priveşte consumerismul şi comercialismul zgomotos. Priviţi cu atenţie cum
lumea occidentală se scufundă în propriile deşeuri. Nu vă doriţi să faceţi aceleaşi
greşeli. Mai mult nu înseamnă mai bine. Soluţia este o conştiinţă de calitate mai
înaltă, nu mai multe lucruri.
Există multe zone din Asia aproape de nivelul mării, iar acestea vor continua
să treacă prin inundaţii din ce în ce mai mari, în anii următori. Multe zone din cele
aşezate de-a lungul ţărmului vor pieri. Zonele din interior vor trece printr-o secetă
extremă. În unele părţi ale continentului vostru aţi tăiat majoritatea copacilor, iar

229
acest lucru provoacă eroziuni serioase.
Problemele voastre sunt foarte complexe şi, parţial, sunt cauzate de distribuţia
deficitară a valorilor, de guvernele tiranice sau indiferente şi de îngustimea de
vederi. Chiar şi aşa, mulţi lucrători întru lumină din Asia se trezesc la adevărata lor
misiune. Ascultaţi de înţelepciunea care este dată prin copiii iluminaţi. Ei vor aduce
anumite idei despre modul în care puteţi să vă întreţineţi.

Africa
Multe dintre triburile africane reprezintă reîncarnări ale lemurienilor şi ale
altora care au capacităţi intuitive şi psihice foarte dezvoltate. Aţi învăţat cu
perseverenţă şi trudă cum să trăiţi în armonie cu pământul. Nu a fost uşor. Foarte
mulţi dintre voi treceţi prin vremuri foarte dificile, când guvernele tiranice v-au
deposedat de pământul şi de obiceiurile voastre tribale. Există foarte multe conflicte
rasiale.
Mediul vostru suferă din cauză că liderii voştri foarte zeloşi folosesc greşit
pământul. În plus, seceta aflată în creştere s-a răspândit an de an asupra unei mari
părţi a continentului, iar pământul arabil este din ce în ce mai puţin. Bolile şi
tulburările sistemului imunitar sunt foarte răspândite, în multe ţări.
La fel ca şi în alte regiuni ale planetei, există grupuri de lucrători întru lumină
africani care se trezesc şi vin cu idei noi despre cum se poate supravieţui secetei şi
bolilor. Ei vor ghida oamenii spre modalităţi de a-şi rezolva disputele în legătură cu
pământul şi conflictele militare.
Câteva locuri din Africa sunt industrializate şi au problemele de poluare care
sunt obişnuite în America de Nord şi Asia, şi va fi necesar ca stilurile de viaţă din
aceste regiuni să se schimbe, pentru a fi mai în armonie cu pământul.
În anii următori, clima va continua să devină din ce în ce mai schimbătoare, cu
secete şi inundaţii la ordinea zilei. Nilul vostru se va umfla şi va scădea după tipare
neobişnuite, iar sezoanele voastre de cultivare se vor schimba. La fel ca în
majoritatea ţărilor de pe Pământ, pământul de lângă ţărmuri va fi inundat, în cele din
urmă.

America de Nord
Aţi fost consideraţi multă vreme liderul în tehnologie, dar tehnologia voastră
are o latură întunecată. V-aţi poluat pământul şi apa cu multe chimicale toxice, care
reprezintă efectul secundar al fabricilor şi fermelor voastre comerciale. În ultimii
ani, v-aţi expediat cea mai mare parte din fabrici peste hotare, în Asia, iar acum
importaţi majoritatea produselor. Sunteţi foarte dependenţi de Asia, ca să vă
alimentaţi consumerismul exagerat.
Fiind cei mai mari consumatori ai lumii, produceţi şi cel mai mare procent din

230
deşeuri şi poluare, cu sistemul vostru de transport pe bază de petrol. Va fi necesar să
găsiţi moduri mai curate de a vă transporta, şi repede.
Ţărmurile voastre se vor eroda serios, în special în jurul a ceea ce numiţi
regiunea Golfului. Unele zone din statul Florida vor dispărea sub ape. Regiunea din
interior, California, aflată într-o creştere economică, va deveni în curând o mare
interioară, producţia agricolă reducându-se foarte mult.
Guvernele voastre au ignorat, în mare măsură, avertismentele oamenilor voştri
de ştiinţă mai luminaţi. Guvernele Statelor Unite, Mexicului şi Canadei sunt complet
dedicate mentalităţii „treabă, ca de obicei”. Acest fapt va îngreuna foarte mult
producerea transformărilor.
Totuşi, lucrătorii întru lumină din S.U.A. şi Canada sunt puternici ca număr şi
substanţă şi vor ajuta aceste ţări să treacă prin criza agricolă care se apropie rapid.
Vom avea mai multe de spus despre acest lucru în secţiunea despre economie.
Va fi din ce în ce mai multă secetă în S.U.A. şi Canada, însoţită de ploi
torenţiale de-a lungul ţărmurilor, precum şi o încălzire dramatică. Deja incendiile
izbucnite prin auto-aprindere se dezlănţuie în fiecare vară în zonele uscate din vest,
iar zona din sud-est devine secetoasă. Mexicul va continua să devină din ce în ce
mai tropical (mai cald şi mai umed, în majoritatea zonelor principale).

America de Sud
Problemele voastre sunt asemănătoare cu cele ale Africii, prin faptul că multe
dintre ţările voastre sunt rămase în urma Americii de Nord şi Asiei, ca tehnologie şi
industrie. Latura pozitivă a acestui fapt este poluarea redusă, în majoritatea zonelor
interioare de uscat. Totuşi, există o poluare extremă în oraşele voastre de coastă, iar
tăierea pădurilor tropicale a provocat deja o deteriorare foarte mare a echilibrului
Mamei Pământ. Ea acum ia măsuri drastice, ca să restabilească echilibrul. În
regiunile care sunt decimate prin exploatarea lemnului aşteptaţi-vă la o climă foarte
severă din când în când, cu secetă în mijlocul sezonului ploios şi cu ploi în mijlocul
sezonului secetos.
Ţărmurile voastre estice vor trece printr-o eroziune severă în anii următori şi
mulţi oameni vor migra spre zonele interioare, în căutare de hrană, apă şi mijloace
de existenţă.

Europa91
Dezechilibrele climei voastre sunt din ce în ce mai evidente, an de an. Valurile
de căldură, inundaţiile şi perioadele de secetă devin un fapt obişnuit. Majoritatea
ţărilor de aici sunt destul de suprapopulate şi există un deficit de pământ arabil, în

91
Despre România puteţi citi informaţii detaliate ale Fondatorilor în Anexa de la sfârşitul cărţii.
231
multe locuri. Ţările care, în prezent, produc cea mai mare parte a hranei voastre, vor
fi supuse secetei şi foametei, în anii următori. Este esenţial să dezvoltaţi practici
agricole sustenabile şi curate d.p.d.v. ecologic, sau veţi începe să aveţi greutăţi
foarte mari, în special în zonele estice şi sudice ale continentului.
Marea Britanie se confruntă cu tipare neregulate de climă, printre care se află
şi cele cu veri mai calde şi mai umede. Curenţii calzi ai oceanului se vor schimba
foarte curând, determinând ierni mai aspre în unele zone, din cauza absenţei
moderării din partea Curentului Golfului92.

Orientul Mijlociu
Această regiune, care mărgineşte Europa, Asia şi Africa, este implicată în
conflicte care par să nu se mai termine. Este situată pe o linie de câmp EM majoră,
care se întinde de la platoul egiptean Gizeh spre nord şi spre vest, până în Europa.
Conflictele voastre religioase şi funciare v-au împiedicat, pe majoritatea dintre voi,
să înaintaţi ca nivel de conştiinţă suficient de mult, încât să puteţi preveni dezastrele
naturale la scară mare din anii următori. Întrevedem inundaţii şi variaţii climatice
masive în zonele de deşert, precum şi perioade reci, care sunt deosebit de severe. Aţi
avut deja valuri de căldură, ca o consecinţă naturală a geografiei voastre.
Aveţi foarte multă poluare, rezultată din producţia petrolieră şi din efectele
secundare ale războiului, iar acest lucru va grăbi colapsarea sistemelor imunitare ale
multor suflete. Soluţia imediată este să încetaţi războaiele pe tema religiei şi
petrolului şi să vă uniţi, pentru a vă rezolva problemele serioase. Există puţini
lucrători întru lumină care ţin sus lumina în oraşele voastre mari. Ei au sarcini
dificile şi primesc foarte mult sprijin de la Confederaţia Galactică.
Permiteţi-ne acum să discutăm transformările în ceea ce priveşte tehnologia
voastră.

Tehnologia
Va fi o mare revoluţie tehnologică în anii ce urmează, care va face ca
progresele tehnologice recente ale voastre să pară şterse, prin comparaţie. Totuşi,
aceasta se va manifesta abia după ce forţele actuale ale controlului şi dominaţiei vor
intra în declin.
Până în momentul în care Internetul a devenit disponibil pe tot globul,
majoritatea progreselor reale ale tehnologiei au fost cenzurate, pentru ca elita
conducătoare să-şi poată menţine sistemele instalate. Ei nu vor ca oamenii obişnuiţi
să devină prea puternici, întrucât ei văd acest fapt ca pe o ameninţare asupra

92
„Gulf Stream”, în lb. engleză.
232
modului lor de viaţă (a conduce şi a controla). Astfel, în lumea voastră au fost
suprimate majoritatea tehnologiilor care sunt cu adevărat folositoare. Există
tratamente pentru cancer de mai bine de 100 de ani. Aveţi, de mult timp, capacitatea
de a produce energie curată. Puteţi cultiva hrană ieftină şi din abundenţă, destul cât
să hrăniţi populaţia globului de 10 ori mai mult.
Deşi vina aparţine parţial elitei conducătoare, conştiinţa globală a omenirii a
fost cea care a ţinut tehnologia în întuneric. Majoritatea sufletelor de pe Pământ cred
în ideea de insuficienţă (o situaţie în detaliile căreia vom intra în discuţia noastră
despre economie). Cu toţii aţi fost învăţaţi că nu puteţi obţine ceva din nimic. Ei
bine, din contră: exact „nimicul” (zona electromagnetică nulă, în acest caz) deţine
cheia energiei nelimitate. Fizicienii numesc aceasta „punctul zero”. Am prezentat
această idee în Partea 1, astfel că permiteţi-ne acum să o dezvoltăm.

Tehnologia bazată pe Punctul Zero


Pentru ca tehnologia bazată pe punctul zero să prolifereze în lumea voastră,
conştiinţa voastră trebuie să se deschidă ideii că este posibil să trăiţi într-un ocean de
abundenţă infinită. Unii specialişti în fizică nucleară au demonstrat deja că universul
conţine o cantitate aproape infinită de energie potenţială.
Pe măsură ce sufletele evoluează pe Pământ şi renunţă la credinţa în
insuficienţa resurselor, în lipsuri şi limitări, ele vor crea un câmp puternic de
„conştiinţă a prosperităţii”, care se va răspândi şi va transforma câmpul eteric al
Pământului suficient de mult, încât să permită dispozitivelor bazate pe punctul zero
să funcţioneze fără probleme şi cu exactitate.
Din cauză că sunteţi fiinţe electromagnetice, câmpul vostru electromagnetic vă
afectează experimentele – în special pe acelea care au de a face cu mecanica
cuantică şi cu punctul zero. Acest lucru a fost demonstrat în experimentele voastre
cuantice.
Observatorul afectează ceea ce observă. Pe drept cuvânt, observatorul este
ceea ce observă, pentru că toate Una sunt.
Conştiinţa afectează funcţionarea dispozitivelor tehnologice. Acest fapt este
demonstrat cu uşurinţă în laboratorul de fizică cuantică, dar se aplică şi la iniţierea
noilor tehnologii, care nu sunt acceptate uşor de către oamenii voştri de ştiinţă
„oficiali”. Convingerea că ceva nu va funcţiona afectează rezultatul experimentelor.
Mulţi dintre inventatorii voştri au dezvoltat ceea ce ei numesc „maşini de produs
energie de punctul zero” şi au fost foarte entuziaşti în privinţa capacităţii acestor
dispozitive de a se branşa la câmpul de energie eterică şi de a produce energie,
practic, nelimitată, numai că speranţele le-au fost năruite atunci când au fost chemaţi
şi colegi sceptici, deopotrivă, ca să fie martori ai „miracolului”.
Fizica maşinilor de punctul zero este prea complicată pentru a o include în
această carte (implică înţelegerea ecuaţiilor vectoriale neliniare cu mai multe

233
variabile, de exemplu). Totuşi, teoria este foarte simplă şi vom petrece un moment
ca să vă luminăm. Cea mai simplă analogie este aceea cu un magnet bipolar, cum ar
fi un magnet sub formă de bară. După cum ştiţi, un capăt al magnetului este încărcat
pozitiv, iar celălalt este încărcat negativ.
Electronii circulă de la capătul negativ spre capătul pozitiv, iar pozitronii
circulă de la capătul pozitiv spre cel negativ. Totuşi, se întâmplă un lucru curios în
punctul ce se află în echilibru exact între cei doi poli. În acest punct, electronii şi
pozitronii îşi pierd momentan diferenţierea şi devin particule subatomice cu formă
liberă (astfel creând atomi rezonanţi monoatomici). Practic, nu există rezistenţă în
zona nulă dintre polarităţi.
După cum probabil ştiţi, rezistenţa este cauzată de diferenţialul inerent dintr-
un mediu (dispozitiv prin care trec electronii şi pozitronii). Cu alte cuvinte,
rezistenţa este cauzată de interacţiunea între diferitele particule, care sunt defazate
uşor sau total – în termeni de polaritate. Atunci când are loc o rezonanţă exactă (căci
acela este punctul zero), aveţi ceea ce se numeşte „superconductivitate”, care, în
esenţă, este opusul rezistenţei. (Cerem iertare acelora dintre voi care sunt oameni de
ştiinţă în domeniul electricităţii, căci încercăm să dăm o explicaţie pentru
nespecialişti. Ne dăm seama că omitem câteva lucruri importante şi simplificăm
foarte mult definiţiile pe care le dăm.)
În punctul în care aproape nu există rezistenţă, aveţi potenţial energetic
aproape infinit. În acest caz este accesat câmpul infinit de energie al planurilor
eterice, întrucât sursa nediferenţiată de energie creează un „tunel”, din tărâmul eteric
până în tărâmul fizic. Exact în punctul în care polarităţile se află în echilibru, aveţi o
mini-gaură de vierme, sau portal, care se deschide în tărâmurile eterice. Tehnologia
care se branşează în gaura de vierme este, practic, aceeaşi tehnologie care utilizează
câmpul punctului zero pentru a propulsa o navă spaţială prin tărâmurile eterice, între
puncte fizice 3D din timp/spaţiu. În cele câteva paragrafe de mai jos, urmează o
descriere puţin mai amănunţită a tehnologiei navelor spaţiale.
Aşa cum am afirmat mai sus, până în acest moment numai câteva dispozitive
bazate pe punctul zero au putut funcţiona pe Pământ, şi atunci numai în prezenţa
acelora care cred şi acceptă pe deplin această tehnologie. Adesea, dispozitivele
eşuează în prezenţa celor sceptici, din cauza câmpului electromagnetic polarizat
negativ prezent în jurul unor asemenea sceptici. (Desigur, ne referim la cei care
refuză să aibă o minte deschisă – la urma urmelor, există şi o formă de scepticism
sănătos.) Vibraţiile energetice ale aşteptărilor negative interacţionează în mediul
cuantic şi afectează capacitatea inventatorilor de a-şi prezenta cu succes dispozitivul.
Asemenea dispozitive pot funcţiona numai într-un câmp de conştiinţă care acceptă
realitatea lor. Chiar dacă dispozitivele funcţionează fără probleme, aceia care nu
sunt capabili sau nu vor să le accepte realitatea, nu vor trăi „miracolul”.
Pe măsură ce Pământul intră în zona electromagnetică nulă, iar polarizarea
planetei scade, tehnologia pe baza punctului zero va avea un teren mai fertil, în care
să fie dezvoltată. În acelaşi timp, nivelul conştiinţei oamenilor de ştiinţă va creşte. Ei
234
îşi vor crea „oaze sigure”, în care invenţiile lor nu vor putea fi furate sau cenzurate.

Suprimarea tehnologiilor bazate pe Punctul Zero


Pentru ca noile tehnologii să fie produse pe scară largă, sistemele economice şi
politice din prezent trebuie să se schimbe foarte mult. În secţiunile următoare vom
arunca o privire asupra acestor sisteme de pe Pământ şi vom oferi predicţii (care nu
pot fi 100% exacte, dar care, probabil, vor fi foarte apropiate).
Pe măsură ce vă apropiaţi de anul 2012, energia Pământului se va transforma
suficient de mult, încât multe dispozitive bazate pe punctul zero vor putea fi
comercializate la scară largă, acelora care sunt pregătiţi şi dispuşi să accepte faptul
că în univers există energie, practic, nelimitată, şi că aceasta poate fi folosită pe
Pământ. Societăţile iluminate ale Pământului de densitatea a 4-a vor fi alimentate de
asemenea dispozitive. Nu va mai exista poluare, energie „insuficientă”, nu va mai
exista nevoia de a controla politic rezervele de combustibil fosil, şi toate celelalte
nonsensuri asemănătoare. Cei care supravieţuiesc transformărilor de pe Pământ îşi
vor da seama că universul este un loc al abundenţei nelimitate, practic la fiecare
nivel. Marea majoritate a lumilor din galaxia voastră au învăţat deja să renunţe la
jucăriile puerile ale războiului, la sărăcie şi la separatism. Ele şi-au dat seama că
există destul pentru toată lumea, iar societăţile lor reflectă conştiinţa de masă a
prosperităţii.
Tehnologia este creată pentru a servi omenirii şi pentru a uşura sarcinile
cotidiene, repetitive. Acesta este scopul ei. Într-adevăr, nu are alt scop în afară de
acesta. Odată ce sunt stăpânite sarcinile repetitive de menţinere a corpului fizic,
fiinţele umane sunt libere să creeze la o scară foarte puţin imaginată, chiar şi de
vizionarii voştri mai luminaţi. Folosirea corespunzătoare a tehnologiei nu creează
ore lungi de servitute faţă de maşini, deşi programatorii voştri de computere ar putea
avea altă părere. Pe măsură ce tehnologia voastră evoluează, un număr relativ mic de
indivizi vor fi angajaţi să menţină maşinile în stare de funcţionare şi să le
îmbunătăţească eficienţa, în timp ce majoritatea sufletelor, pur şi simplu, le vor
utiliza şi îşi vor continua viaţa.
Pe măsură ce societatea voastră evoluează înspre densităţile a 4-a şi a 5-a, veţi
învăţa să călătoriţi prin spaţiul interstelar, folosind nave spaţiale generatoare de
câmp EM. Tehnologia navelor spaţiale de densităţile a 4-a şi a 5-a a fost adusă deja
în lumea voastră şi este utilizată, în prezent, în unele dintre aşa-numitele „operaţiuni
secrete”. În anii 1940 şi 1950, unii dintre oamenii voştri de ştiinţă au descoperit
unele principii de funcţionare a tehnologiei din Zeta Reticuli. Această tehnologie
este parţial responsabilă pentru evoluţia rapidă a computerelor voastre şi a
dispozitivelor adiacente. Navele spaţiale zetane folosesc câmpul EM de punctul zero
ca să creeze un vid, prin care navele lor pot călători cu o viteză de câteva ori mai
mare decât a luminii. În esenţă, ei creează mini-găuri de vierme, sau portaluri, prin

235
care sunt propulsate navele lor. Navele mai avansate sunt capabile să călătorească
prin timp la fel ca prin spaţiu şi, într-adevăr, unii dintre cei care vă vizitează au venit
din viitor, precum şi din sisteme stelare îndepărtate. În Capitolul 10 vom examina ce
se întâmplă, de fapt, atunci când primiţi o vizită din viitor.
Pe măsură ce omenirea evoluează mai departe, în densităţile a 4-a şi a 5-a,
extratereştrii binevoitori vor împărtăşi tehnologia lor în mod deschis, iar sufletele
din societăţile extraterestre iluminate vor veni şi vor pleca nestingheriţi din planul
Pământului, prin folosirea acestor nave. Din motive evidente, fiinţele binevoitoare
care posedă această tehnologie nu pot să o împărtăşească într-o măsură foarte mare,
înainte ca omenirea să renunţe la gândurile de teamă, atac şi violenţă. De aceea
alegem transmisia telepatică şi prin channeling, ca mijlocul nostru principal de
comunicare cu Pământul. Numai acele suflete care înţeleg căile densităţii a 5-a, şi
mai sus, sunt pregătite să folosească aceste tehnologii în mod responsabil.
Nu putem şi nu vom da aceste dispozitive omenirii, în mod direct, atâta timp
cât pe Pământ nu va înceta fascinaţia războiului şi a supremaţiei militare. Încă nu se
poate avea încredere că liderii voştri vor folosi aceste dispozitive pentru binele cel
mai înalt al omenirii.
Cu toate acestea, oamenii voştri de ştiinţă au reuşit să descopere cum
funcţionează o serie de nave spaţiale zetane, care utilizează sisteme de propulsie pe
bază de câmp EM, asemănătoare cu cel discutat mai sus. Unii dintre ei au avut un
succes parţial la multiplicarea tehnologiei zetane.
Este un fapt nefericit că organizaţia voastră intergalactică, numită de obicei
Federaţia Galactică sau Confederaţia Galactică, a trebuit să intervină în 5 ocazii
diferite, pentru a vă împiedica să vă aruncaţi în aer, folosind arme nucleare.
Dispozitivele bazate pe punctul zero pot produce mult mai multă distrugere decât
tehnologiile voastre nucleare, iar noi nu vom permite ca aceste dispozitive să cadă în
mâinile celor neiluminaţi.

Mecanica tehnologiei bazate pe Punctul Zero


Aşa cum am promis, vă vom da o scurtă explicaţie a uneia dintre aplicaţiile
tehnologiei bazate pe punctul zero. Deşi informaţiile următoare sunt deja disponibile
pe planeta voastră şi din alte surse, permiteţi-ne să recapitulăm, pe scurt, metoda
prin care zetanii îşi alimentează şi îşi propulsează navele.
În centrul unei nave sferice sau în formă de farfurie există un dispozitiv de
punct zero, care creează un câmp EM în jurul navei. Acest câmp poate fi reglat, de
la un model circular, la un model extrem de aplatizat sau eliptic, omnidirecţional sau
unidirecţional, în funcţie de direcţia de deplasare dorită. Acest dispozitiv creează un
vid temporar în continuumul timp/spaţiu, care poate fi asemănat cu un câmp extins,
de punct zero. În esenţă, dispozitivul creează un portal sau o poartă stelară
artificială, prin care nava se poate deplasa acum.

236
Poarta stelară este, în realitate, o deschidere înspre tărâmurile eterice şi, astfel,
nava este „aspirată” în vidul punctului zero şi intră în tărâmurile eterice. Tărâmurile
eterice sunt construite într-o asemenea manieră, încât permit navei să se mişte rapid
dintr-o parte a spaţiului fizic în alta, într-o manieră asemănătoare cu ceea ce autorii
voştri de SF numesc „viteză warp”. În realitate, ei nu călătoresc mai repede decât
lumina prin spaţiul convenţional, ci o iau „pe scurtătură” prin spaţiul eteric, iar apoi
reapar în spaţiul fizic, în punctul dorit. Cea mai bună analogie este aceea cu o bucată
netedă de hârtie ce reprezintă spaţiul convenţional, care mai apoi este îndoită, astfel
încât capetele opuse să se atingă. Nava sare prin spaţiul dintre capetele hârtiei.
În timp ce nava se pregăteşte să sară înapoi în spaţiul convenţional, polaritatea
dispozitivului de punct zero este modificată, astfel încât să creeze un salt
descendent, în locul unuia ascendent (în esenţă, să se acordeze la o frecvenţă mai
joasă, în locul uneia mai înalte). Încă o dată, aceasta este o descriere extrem de
simplificată, dar vă dă o idee despre modul în care pot fi transcense timpul şi spaţiul.
O discuţie mai riguroasă despre modul în care se propulsează o navă spaţială între
dimensiuni va avea loc mai târziu.

Alte tehnologii
În anii ce vor veni pe planeta voastră, vor exista progrese medicale care, în
esenţă, vor stopa procesul de îmbătrânire al corpurilor fizice. Deşi acest fapt nu este
un înlocuitor pentru conştienţă şi trezire spirituală, totuşi, le va permite multora
dintre cei care se îndreaptă spre densitatea a 4-a să rămână în corpurile lor fizice
actuale, multă vreme după încheierea Saltului Galactic.
„Gena îmbătrânirii” a fost izolată de unii dintre oamenii voştri de ştiinţă.
Experimentele menite să prelungească viaţa oamenilor vor funcţiona numai dacă
sufletele unor asemenea oameni doresc într-adevăr să rămână pe Pământ pentru o
perioadă lungă de timp. În asemenea cazuri, ADN-ul poate fi modificat folosind atât
conştiinţa, cât şi manipularea medicală.
În comunităţile spirituale auto-suficiente vor fi introduse tehnologii noi, pentru
producţia de hrană. Noi mijloace de transport, bazate pe tehnologia câmpului EM,
vor permite bunurilor materiale să fie transportate oriunde pe Pământ – practic, fără
costuri şi în intervale foarte scurte de timp.
Vom încheia acum discuţia asupra transformărilor care sunt de aşteptat pe
tărâmul tehnologiei. Aşa cum am afirmat mai devreme, acest subiect va fi abordat
din nou la un moment ulterior.

Sociologia
Este important să vă daţi seama că, în discuţia noastră acoperim numai
237
noţiunile de bază despre modul în care transformările planetare vor afecta diferitele
domenii de studiu, pe care oamenii îşi bazează cunoaşterea. Datorită importanţei
acestui material, mediumul a organizat mesajele noastre sub formă de carte, iar
acestea nu au fost ordonate neapărat în ordinea în care au fost primite. Aceasta se
datorează faptului că volumul de informaţii este, pur şi simplu, mult prea mare ca să
fie organizat într-o manieră simplă şi ordonată. Veţi observa că, adesea, repetăm
acelaşi informaţii, într-un mod uşor diferit, din când în când. Facem acest lucru
intenţionat. Dacă primiţi câteva puncte de vedere diferite asupra aceleiaşi realităţi,
este ca şi cum aţi vedea un elefant din toate unghiurile. În cele din urmă, vă faceţi o
idee destul de bună despre natura elefantului.
Influenţele sociologice ale transformărilor de pe Pământ sunt de interes maxim
pentru noi şi pentru grupurile care ajută lumea voastră în prezent. Mai târziu, în
acest discurs, veţi vedea ce vrem să spunem cu asta – atunci când vom detalia
rolurile diferitelor grupuri ET şi pământene.
Problema psihologică a fricii domină o mare parte din ceea ce se întâmplă în
structurile voastre sociale. Teama de schimbare, în special, va juca un rol imens în
modul în care oamenii reacţionează la transformările accelerate care au loc pe
Pământ. Societatea voastră actuală este programată să îi răsplătească pe indivizii
care respectă regulile şi care se încadrează bine într-o mentalitate ipotetică a
„cutiei”. Nu considerăm că este necesară vreo explicaţie detaliată a „cutiei”,
deoarece cu toţii sunteţi familiarizaţi cu sistemele limitate de credinţă şi cu
şabloanele de gândire obişnuită.
Marii majorităţi a oamenilor îi este frică să iasă din „cutia” confortabilă (adică
din obişnuinţă) în care se află şi, înainte de a acţiona, vor aştepta acolo până când va
apărea o criză iminentă. Mulţi dintre ei sunt la fel ca cerbii orbiţi de faruri. Sunt
paralizaţi într-o stare de şoc, apatie sau negare. Mentalitatea „treabă, ca de obicei”
va ajunge la un final foarte curând, pe neaşteptate, iar cei ale căror vieţi întregi sunt
investite în a menţine lucrurile aşa cum sunt acum, sunt cei care vor avea cele mai
mari dificultăţi în a face faţă transformărilor.
Sistemul vostru mass-media este dedicat menţinerii în ignoranţă a maselor,
pentru ca cei care au iluzia de control să menţină această iluzie în continuare. Iluzia
este menţinută numai atâta timp cât masele cred că pot să fie controlate, sau atâta
timp cât ele sunt ignorante în privinţa întregii structuri de control şi dominaţie. Prin
urmare, aşa-numitele „forţe întunecate”, care controlează aproximativ 80% din
bogăţia materială a lumii, sunt dependente de conştiinţa de masă ignorantă.
De îndată ce un număr suficient de oameni încep să se trezească, înţelegând ce
se întâmplă în cadrul structurii de putere a elitei conducătoare, jocul se
dezintegrează rapid. Cea mai bună şi, în cele din urmă, singura cale de a depăşi
iluzia de control – adică jocul victimă şi agresor – este să evoluaţi ca nivel de
conştiinţă, până în punctul în care bufoneriile câtorva suflete, disperate să menţină
controlul asupra populaţiei, nu mai au efect mental sau psihologic asupra voastră.
Deveniţi conştienţi că bunăstarea voastră îşi are originea înlăuntru şi că nu are nimic
238
de a face cu oferta şi cererea exterioare.
Din punct de vedere fizic, pare că durează un timp pentru a vă elibera de
formele de control, de regulile şi de forţele care, aparent, domină lumea voastră.
Totuşi, aşa cum v-am spus anterior, este posibil să deveniţi invizibili psihologic (şi,
în cele din urmă, invizibili fizic) faţă de cei care ar încerca să vă facă rău. Multe
suflete au ales, adesea, să nu iasă în evidenţă până într-un asemenea moment,
deoarece şi-au rezolvat propriile probleme psihologice şi sunt încrezători că nu vor
mai renunţa la puterea lor, în mod deschis sau pe ascuns, în favoarea a orice sau
oricine, în afară de ei înşişi.
Cu alte cuvinte, puterea şi prezenţa Creatorului se va manifesta, în cele din
urmă, prin lucrătorii întru lumină de pe Pământ suficient de puternic, încât să creeze
imunitate faţă de negativitatea elitei conducătoare. Aceasta nu vrea să spună să
ignoraţi ordinele facţiunilor care supraveghează şi domină. Este important să
rămâneţi conştienţi de activităţile şi de starea lor de conştiinţă, în timp ce
recunoaşteţi falsitatea sistemului lor de credinţă. Încercarea de a evita să aveţi de a
face cu ei serveşte doar la amplificarea iluziilor, deoarece evitarea este o formă de
teamă, iar teama este un atu în mâinile celor care sunt deja pierduţi în strânsoarea
ego-ului.
Pe măsură ce Pământul continuă să îşi accelereze intrarea în frecvenţe mai
înalte, membrii elitei conducătoare ce sunt investiţi cu putere, control şi dominare
vor observa că le este din ce în ce mai greu să-şi menţină prezenţa în lumea voastră.
Aceasta se întâmplă deoarece vibraţiile asociate cu pofta de putere şi dominaţie
egoistă au o frecvenţă foarte joasă, iar această frecvenţă va ieşi din ce în ce mai mult
din fază, faţă de frecvenţa nouă care apare pe Pământ. Un mare procent din
conducătorii actuali vor avea parte de disfuncţii ale sistemului imunitar, în următorii
câţiva ani. Unii dintre ei vor „vedea lumina” şi îşi vor schimba direcţia, optând
pentru o cale a vindecării holistice şi „îndreptarea păcatelor” pe care şi le recunosc.
Alţii vor înnebuni – în sensul clinic al cuvântului – şi vor apuca o cale a
autodistrugerii. Unii dintre aceştia îi pot trage în jos şi pe alţii, împreună cu ei.
Cu toţii aţi văzut oaia simbolică, ce o urmează pe prima, în prăpastie.
Anticipăm un număr mic, dar semnificativ de suflete, care vor alege această metodă
pentru a pleca din planul Pământului. Fie că se duc la război, ori acceptă ca vreun
implant cauzator de cancer să fie introdus în corpurile lor pentru a-i „ţine în
siguranţă”, sau sunt păcăliţi să consume aditivi alimentari toxici – metoda de plecare
va fi irelevantă. Nu forma decesului lor fizic este importantă, ci mai curând decizia
de a pleca şi motivaţia din spatele deciziei. În cele din urmă, nu există ghinion în
Creaţia lui Dumnezeu dar, în lumile mai joase, ghinioanele par să fie o realitate a
vieţii.
Sufletele care fac alegeri proaste se vor reîncarna într-o lume mai potrivită
pentru învăţarea rapidă şi eficientă a lecţiilor. Ei nu vor fi eşuat – deoarece eşecul
este, în cele din urmă, o iluzie – dar îşi vor fi întârziat trezirea.
Vom petrece acum puţin timp reflectând la multele moduri prin care societatea
239
voastră rămâne în starea de negare faţă de transformările planetare care deja au loc şi
care se vor accelera rapid, în anii care vin.
După cum ştiţi, sistemele voastre mass-media sunt controlate de câteva
conglomerate imense care, la rândul lor, controlează multe dintre industriile care fac
publicitate (adică asigură sprijin) chiar instituţiilor media. Industriile care fac
publicitatea au diferite produse şi servicii, pe care le oferă publicului (sau
segmentelor acestuia). Pentru a-şi menţine intacte profiturile maximizate şi structura
lor ierarhică, ele depind de un număr, aflat permanent în creştere, de
clienţi/consumatori ai produselor şi serviciilor lor. Prin urmare, ele tind să sprijine
poveşti noi, care portretizează faptul că mentalitatea „treabă, ca de obicei” merită să
fie fredonată. La urma urmelor, ca să faci oamenii să cumpere din ce în ce mai multe
lucruri, trebuie să le dai impresia că economia şi structura socială vor continua să se
dezvolte şi să se îmbunătăţească.
O populaţie panicată, sau una care suferă transformări profunde, tinde să facă
schimbări semnificative în obiceiurile de a cumpăra şi de a consuma. De exemplu,
dacă toţi cei de pe Pământ ar recunoaşte efectele asupra sănătăţii şi impactul
consumului de carne de vită asupra mediului, cu siguranţă consumul acestui produs
ar scădea foarte mult (deşi ar exista o parte a populaţiei care pur şi simplu ar da din
umeri şi ar spune: „Bine, mă omoară şi pe mine, şi planeta. Cui îi pasă?!...”) Prin
urmare, industria cărnii de vită va da fonduri acelor instituţii mass-media care ignoră
faptele şi promovează produsele ca fiind bune, sănătoase şi favorabile mediului
înconjurător.
Multe din lucrurile care trec pe post de ştiri, în mass-media voastră de fiecare
zi sunt, mai curând, „info-reclame” – segmente dedicate informaţiei despre diferite
produse şi servicii. Adăugaţi aceasta propagandei voastre guvernamentale şi
distribuţiei selective a datelor istorice, şi aveţi o populaţie ignorantă, cu un punct de
vedere foarte îngust asupra realităţii. Pentru fiecare poveste de „ştiri” aprobată
pentru distribuţie, există, estimativ, o sută de ştiri neconsiderate bune de difuzat prin
canalele media. În majoritatea ţărilor de pe Pământ, orice poveste care este critică la
adresa guvernului sau a industriei tinde să fie blocată de la publicare în presa
oficială.

Illuminati
Illuminati reprezintă o organizaţie care a luat fiinţă în urmă cu multe mii de
ani tereştri, sub forma a ceea ce numiţi „ordin preoţesc mistic”, şi a renăscut sub
multe forme de-a lungul istoriei voastre – cel mai recent în anii 1700, sub forma a
ceea ce numiţi „Illuminati bavarezi”. Sub formă de ordine preoţeşti, sau ceea ce
acum numiţi „societăţi secrete”, din aceste organizaţii au făcut parte atât membri
iluminaţi, cât şi întunecaţi, iar în prezent continuă să existe membri iluminaţi şi
întunecaţi. Aceia care sunt luminoşi folosesc informaţia ca să ajute la trezirea

240
omenirii. Aceia care sunt întunecaţi, se află acolo ca să ajute la înrobirea omenirii.
Din nefericire, majoritatea sufletelor implicate în gruparea Illuminati de astăzi
au convingeri întunecate şi au clădit sisteme economice şi guvernamentale menite să
înrobească omenirea. Cu alte cuvinte, ei folosesc diferite instituţii ale lumii voastre
moderne pentru a-şi atinge acest obiectiv, un exemplu fiind ceea ce numiţi instituţii
financiare sau bancare. Printre celelalte structuri, se numără organizaţiile voastre
guvernamentale şi militare. Aproximativ 80%-90% dintre sufletele implicate în
aceste instituţii sunt, în primul rând, de orientare întunecată, aceasta însemnând că
ele aderă la legi şi principii care sunt menite să se opună principiilor Divine.

Etica muncii
Un alt aspect important al menţinerii în ignoranţă a maselor are de a face cu
etica muncii. Deşi este important să vă dezvoltaţi abilităţile şi capacităţile creatoare,
durata de timp necesară participării la sarcinile zilnice, de a vă menţine forma fizică
într-o stare de siguranţă şi sănătate nu necesită să însumeze aproape tot atâtea ore
câte sunt necesare omului obişnuit. Etica muncii dictează că, pentru a fi un membru
productiv al societăţii, trebuie să vă petreceţi majoritatea orelor voastre de veghe ca
nişte mici castori ocupaţi, urmând ordinele stăpânului vostru, astfel încât să puteţi
produce cât mai multe bunuri şi servicii, şi să faceţi cât mai mult profit pentru
angajatorul sau clientul vostru. Chiar aveţi un stat în S.U.A. (Utah) al cărui simbol
este stupul de albine.
Etica muncii, combinată cu mentalitatea de consumator (care are mereu nevoie
de din ce în ce mai multe lucruri, fără să fie vreodată satisfăcută), determină o mare
parte din populaţie să-şi petreacă aproape tot timpul câştigând şi cheltuind bani. În
timpul săptămânii, ei muncesc multe ore pentru a-şi câştiga „pâinea cea de toate
zilele”, iar în weekend se duc la supermarket pentru a-şi cheltui banii câştigaţi – pe
haine, electronice şi pe diferite dispozitive distractive de prostit mintea.
Unele suflete prinse în această horă câştig-cheltuială fac o pauză de o oră, în
fiecare săptămână, pentru a merge la slujbă la biserică, unde li se servesc sisteme de
credinţă menite să îi menţină înfricoşaţi faţă de un Dumnezeu supărat, răzbunător.
Este oare de mirare că marea majoritate a sufletelor de pe Pământ au foarte
puţine informaţii, sau deloc, despre transformările care se petrec pe Pământ? Câţiva
au auzit de calendarul mayaş şi ştiu că există profeţii despre 2012, dar câţi înţeleg cu
adevărat ce se întâmplă? Câţi oare vor să şi înţeleagă?

Soluţii sociologice
Pentru a schimba societatea în mod semnificativ, există două metode :

(1) Să iniţiaţi un program solid de educaţie reală. Să predaţi cursuri în şcolile

241
publice şi private despre ce înseamnă să fii o fiinţă umană. Să învăţaţi oamenii să
gândească singuri (adică gândirea critică). Structuraţi societatea într-o asemenea
manieră, încât învăţătorii să fie preţuiţi şi plătiţi astfel încât să se reflecte contribuţia
pe care o au în societate. Acest medium observa odată că ÎNVINSUL dintr-o finală
de categoria grea la box –care a durat câteva minute– câştigă mult mai mulţi bani
decât un învăţător în întreaga lui viaţă. Restructuraţi-vă priorităţile, astfel încât
educaţia şi deschiderea minţii să devină imperative. Alternativa este să...
(2) Creaţi o situaţie în care oamenii să fie forţaţi să se schimbe, cum ar fi o
serie masivă de schimbări planetare, care să-i zgâlţâie pe oameni din indiferenţa
indusă – aceea de consumator. Dacă rafturile magazinelor sunt goale pentru că
recoltele se află sub apele mării, sau pentru că băncile nu mai au bani, atunci toată
şarada se încheie. Evident, aceasta nu este o metodă foarte elocventă de a trezi
populaţia, dar poate fi foarte eficientă şi este cel mai verosimil scenariu, la ora
actuală.

Structura socială a lumii, în timpul transformărilor care au loc pe Pământ, va


suferi, desigur, o transformare profundă. Multe industrii vor dispărea – în special
cele care depind de menţinerea iluziei de putere şi control. Unele entităţi, printre
care firme de avocatură, companii de asigurare, brokeri de bursă şi de ipoteci, bănci,
corporaţii multinaţionale şi alte organizaţii acumulează karma, ca efect al faptului că
iau o cantitate disproporţionată de energie, comparativ cu ceea ce dau în schimb.
Aceste companii –împreună cu cei care depind de teamă şi de control pentru a
se menţine– se vor schimba foarte mult, dacă nu chiar eliminate. Cu numai câteva
excepţii, aceste industrii depind de nefericirea celorlalţi, sau joacă rolul de mediatori
pentru dispute egoiste, între suflete care se luptă să se domine şi să se controleze
unul pe altul. Sistemul bancar în sine nu este rău sau malefic, dacă pur şi simplu
serveşte la eficientizarea schimbului de bunuri şi servicii. Totuşi – după cum
majoritatea dintre voi sunteţi conştienţi – băncile centrale au fost preluate de entităţi
a căror dorinţă principală este să îşi menţină o poziţie de putere pe seama clasei
muncitoare. Sistemele monetare ale celor mai dezvoltate popoare de pe Pământ se
bazează pe ceea ce, în mod obişnuit, se numeşte „monedă fictivă”, sau valută
susţinută numai de încrederea oamenilor în guvernul lor şi în sistemul bancar. Acest
fapt ne conduce la partea despre economie a mesajului nostru.

Economia
Pe măsură ce Pământul continuă să-şi accelereze evoluţia, iar frecvenţele
vibraţionale cresc, formele-gând şi dorinţele lucrătorilor întru lumină de pe Pământ
se vor amplifica. Aşa cum am detaliat în secţiunea despre psihologie, o frecvenţă
vibratorie aflată în creştere aduce automat la suprafaţa conştiinţei tot ceea ce a fost

242
suprimat, reprimat şi negat. Unele suflete vor putea să reziste acestei curăţiri rapide
şi intense, în timp ce altele vor fi luate pe nepregătite şi nu vor putea face faţă
purificării necesare pentru a se înălţa. Multe dintre sistemele corupte din lumea
voastră vor fi aduse la lumină într-un mod asemănător, iar pentru cea mai mare parte
a omenirii va fi destul de dureros să înfrunte aceşti „demoni” din sânul ei. Unul
dintre aceste sisteme implică economia voastră.
Dominarea sistemelor monetare mondiale de către o elită conducătoare are loc
de mii de ani, deşi metodologia s-a schimbat faţă de cea de pe vremea civilizaţiilor
timpurii. În timpul aşa-numitului Imperiu Roman, o primă stratagemă a fost
impozitarea. Colectorii de taxe ai guvernului mergeau din uşă în uşă şi, adesea, luau
până la 90% din bunurile oamenilor. În mediul vostru tehnologic actual, această
formă neruşinată de control a fost înlocuită o metodă mai subtilă (şi totuşi mai
insidioasă) de a extrage bunuri de la oamenii obişnuiţi şi de a le concentra în mâinile
câtorva indivizi.
Aşa cum se detaliază în multe dintre scrierile voastre economice alternative,
aveţi un sistem care se numeşte activitate bancară „cu rezervă fracţională”, în care
banii sunt tipăriţi şi distribuiţi într-o asemenea manieră, încât bunurile fictive ale
băncilor sunt înlocuite cu bunuri reale (aceasta însemnând că hârtia este schimbată
pe bunuri care au valoare reală în lumea voastră), cum ar fi casele, pământurile,
recoltele de cereale etc. Băncile tipăresc şi apoi împrumută aceste bunuri fictive
(bani de hârtie) debitorilor, care apoi plătesc dobândă pe împrumut. Dobânda este
compusă93, fapt care scade „valoarea” banilor de hârtie (ca şi cum ai putea să scazi
ceva din zero, în primul rând). Atunci când debitorul nu poate plăti (adesea din
cauza inflaţiei, cauzată de însuşi sistemul cu rezervă fracţională), banca reintră în
posesia proprietăţii debitorului (care are valoare reală). Acum, banca a primit ceva
pentru nimic, iar proprietarii băncii au obţinut resurse cu valoare reală, în schimbul
„efortului” de a se ocupa de câteva tiparniţe şi de a distribui câteva bucăţi de hârtie.
Nu vom intra în foarte multe detalii asupra naturii sistemului vostru economic,
pentru că puteţi afla aceste informaţii din alte surse. Totuşi, vom detalia câteva
dintre scenariile pe care le vedem plauzibile în anii ce vor veni. Aceste scenarii se
bazează pe mai multe modele energetice, printre care se află efectele alinierii
precesionale şi ale Saltului Galactic asupra conştiinţei bancherilor şi asupra
stratagemelor lor de a face bani.
De asemenea, vom scoate în evidenţă, chiar dacă pe scurt, cum creşterea
numărului de dezastre naturale şi create de om, din lumea voastră, va cântări greu în
mecanismele economiei. Aveţi mai mulţi factori – dintre care, de unii sunteţi
conştienţi – în amănuntele cărora vom intra în acest moment.

93
De exemplu, la un credit iniţial de 1.000 lei cu dobândă de 20% (pe 1 an de zile), după primul an
valoarea totală a creditului este de 1.200 lei. După al doilea an, valoarea creditului este de 1.440 (se
aplică dobânda de 20% la valoarea de 1.200) ş.a.m.d.
243
Criza medicală iminentă
Cel mai mare impact asupra sistemului vostru economic va veni din faptul că
este de aşteptat ca nivelul de morbiditate de pe planeta voastră să crească foarte mult
în următorii câţiva ani. Este foarte probabil că, între 75% şi 80% dintre sufletele din
lumea voastră nu vor alege să facă saltul împreună cu Mama Terra, în densitatea a 4-
a. Nu toată lumea va merge la culcare şi se va mai şi trezi. Majoritatea încă mai cred
că vor să supravieţuiască. Mecanismul lor de supravieţuire se va declanşa şi va
încerca să le menţină corpurile în stare de funcţionare, chiar dacă propriile suflete
fac presiuni asupra lor să-şi încheie treburile acestei vieţi şi să meargă în altă lume.
Rezultatul acestei lupte dintre corp şi suflet (în realitate, între corp şi minte,
deoarece sufletul nu se luptă) va fi o mulţime de oameni care se îmbolnăvesc şi care
devin dependenţi de sistemul medical, ca acesta să le ofere asistenţă. În termeni 3D
stricţi, aceasta se va manifesta ca un număr crescut de cazuri de alergii, reacţii
chimice, viruşi debilitanţi, sensibilitate la bacterii, ciuperci şi alte „boli cauzate de
mediu”, precum şi de cancere pe termen lung, boli de inimă şi plămâni. Vor apărea
„insecte exotice”, care sunt doar viruşi şi bacterii hibride, ce sunt capabile să
penetreze sistemul imunitar slăbit al oamenilor.
Există, desigur, în libertate, unii agenţi ai războiului biologic, dar, aşa cum am
discutat mai înainte, cei mai serioşi dintre aceştia nu vor fi lăsaţi să prolifereze
dincolo de un anumit punct. Marea majoritate a bolilor va fi din cauza dorinţei
sufletului de a pleca de pe această planetă, pe măsură ce transformările devin mai
pronunţate.
Deşi din ce în ce mai mulţi oameni se îmbolnăvesc şi mor, pe umerii
sistemelor medicale din lumea voastră va cădea o povară uriaşă. Spitalele vor geme
de pacienţi. În ţările care nu au asistenţă medicală subvenţionată de guvern, mii de
oameni nu îşi vor putea plăti facturile medicale, fapt care, mai departe, va crea
viitoare neîndepliniri ale obligaţiilor în cadrul sistemului de creditare. În ţările în
care guvernul subvenţionează asistenţa medicală, foile de bilanţ ale acestor guverne
se vor „încovoia” de „greutatea” plăţilor.
În unele ţări, cadavrele se vor strânge pe străzi şi de-a lungul râurilor, fapt care
va contribui la creşterea numărului de boli contagioase, astfel devenind o spirală
descendentă a declinului. Numărul de bolnavi, aflat într-o creştere rapidă, va
imobiliza unele afaceri şi agenţii guvernamentale, întrucât va fi o criză de oameni
calificaţi, disponibili pentru a îndeplini sarcinile zilnice.

Criza energetică
Lumea voastră modernă este foarte dependentă de ceea ce numiţi
„combustibili fosili”. Aceştia sunt, în proporţie foarte mare, surse de combustibil
create prin fosilizarea materiei organice încă de pe vremea dinozaurilor, din care cea

244
mai folosită este ţiţeiul. Dacă tot ţiţeiul din lumea voastră s-ar termina mâine, în
numai câteva săptămâni, cea mai mare parte a civilizaţiei voastre ar fi paralizată.
Computerul pe care-l folosiţi pentru a citi sau extrage acest material, ori cartea în
care se află tipărit, de exemplu, provin, în cea mai mare parte, din produse
petroliere. Dacă aruncaţi o privire în jurul casei voastre, sau în jurul locului de
muncă, veţi descoperi că aproape totul este, fie direct, fie indirect, rezultatul
produselor petroliere.
Pe măsură ce rezerva voastră de petrol se împuţinează, sau devine mai greu de
extras din pământ, în jurul rezervei „insuficiente” se vor purta mari bătălii politice,
militare şi economice. Majoritatea războaielor care se poartă în prezent în lumea
voastră au petrolul ca unul dintre factorii de bază (după ce luăm în calcul religia).
Puteţi citi totul despre politica petrolului de pe rafturile librăriei voastre favorite.

Resurse naturale în curs de dispariţie


Este, desigur, o binecuvântare că vi se termină petrolul, deoarece, într-adevăr,
el este o sursă majoră de poluare pe Pământ. Aveţi autorităţi care predică despre
efectele încălzirii globale, pe care aţi atribuit-o creşterii cantităţii de dioxid de
carbon din lumea voastră. Deşi există o fărâmă de adevăr în această corelaţie, o
schimbare mult mai semnificativă asupra climei voastre va veni de la efectele
Saltului Galactic. Efectul imediat al furtunilor solare (în timp ce soarele vostru trece
prin zona EM nulă), va fi uscarea şi încălzirea unei mari porţiuni din suprafaţa
Pământului. Nu temperatura Soarelui are cel mai mare efect asupra Pământului, ci,
mai degrabă, fluctuaţiile EM. O emisie EM consistentă poate creşte temperatura
Pământului mult mai mult decât o creştere a cantităţii de dioxid de carbon.
Pe măsură ce temperatura Pământului creşte, tendinţa sa naturală este de a vrea
să se echilibreze. Se vor declanşa anumite mecanisme naturale şi veţi vedea că
planeta va face corecţii considerabile pentru a-şi reveni la o temperatură ideală.
Aceasta înseamnă că veţi avea valuri de căldură şi secetă în unele zone, în acelaşi
timp în care, în alte locuri renasc erele glaciare, ca un mijloc de contrabalansare.
Care este locul acestei discuţii despre clima Pământului în examinarea pe care
o facem economiei? Foarte simplu. Dacă aveţi din ce în ce mai puţin pământ
disponibil pentru cultivarea cerealelor, atunci stocul de bunuri şi servicii scade, iar
preţurile cresc foarte mult.
În S.U.A. aveţi un loc numit California, care cultivă aproape un sfert din hrana
consumată de oamenii din această ţară. Şi alte ţări au regiuni agricole asemănătoare,
cu rol de „grânar”. Cea mai mare parte a acestei regiuni agricole se află la maxim 6
metri deasupra nivelului mării. Nivelul mărilor creşte rapid în toată lumea. Peste
foarte puţin timp, marea va invada această regiune, determinând apa sărată să se
amestece cu apa dulce (este puţin probabil că digurile şi barajele voastre vor rezolva
această problemă). Aceasta va determina distrugerea a peste 90% din plantele

245
cultivate în această regiune. Efectul imediat al acestei catastrofe va fi o creştere a
preţului hranei, întrucât va exista o insuficienţă a alimentelor.
În cele din urmă, dacă acest model se continuă, va exista o criză de alimente
pentru aproape toată lumea, dar, între timp, principala problemă va fi că din ce în ce
mai mulţi oameni nu vor putea să mai cumpere alimente pentru a-şi hrăni familiile.
În acelaşi timp, valurile de căldură şi seceta vor exacerba penuria de apă dulce din
lumea voastră (ca să nu mai amintim şi de calotele de gheaţă sau de gheţari). Astfel,
o parte din ce în ce mai mare a venitului oamenilor va fi cheltuit pe achiziţionarea
rezervelor de alimente şi apă, aflate în descreştere.
Anterior, am scos în evidenţă că nu vedem ca majoritatea oamenilor să piară
din cauza foametei, subnutriţiei sau setei. Totuşi, disponibilitatea redusă a
alimentelor şi a apei va contribui la slăbirea sistemului imunitar, cauză pe care o
vedem, într-adevăr, că este cea mai răspândită pentru ieşirea omului obişnuit din 3D.
Pentru aceia dintre voi care sunteţi hotărâţi să rămâneţi împreună cu Pământul,
prin intrarea în starea de densitatea a 4-a sau a 5-a, este esenţial să vă reduceţi
dependenţa faţă de lucrurile acestei lumi. Puteţi începe prin a vă simplifica vieţile,
astfel încât să aveţi nevoie de din ce în ce mai puţine resurse pentru a trăi. Pe măsură
ce vă ridicaţi vibraţiile, oricum, veţi avea nevoie, în mod natural, să consumaţi din
ce în ce mai puţine resurse ale Pământului. Aţi putea începe prin a vă reduce
consumul de produse de la mamifere (vită, porc, lactate etc.), deoarece producerea
acestor alimente consumă foarte multe resurse naturale. Pe măsură ce continuaţi să
vă ridicaţi vibraţia, este foarte probabil că veţi reduce consumul tuturor produselor
animale, devenind ceea ce se numeşte „vegan”. În cele din urmă, veţi descoperi că
va fi suficientă o cantitate foarte mică de alimente foarte nutritive pentru a vă
menţine corpul sănătos. La un anumit punct în procesul vostru de înălţare, veţi
elimina complet mâncarea şi veţi bea numai apă. Apoi şi apa va deveni nenecesară,
şi veţi deveni ceea ce unii numesc „breatharian”94. În cele din urmă, când corpul
vostru de lumină ajunge să fie activat complet, veţi funcţiona direct pe energie
eterică, şi nici chiar oxigenul nu va mai fi necesar.
Este puţin probabil că foarte mulţi dintre voi veţi atinge această etapă, înainte
ca sistemele economice ale lumii să se prăbuşească. Prin urmare, va fi necesar să
formaţi comunităţi spirituale iluminate auto-suficiente, despre care vorbeşte acest
medium. În aceste comunităţi vă veţi crea o „oază sigură”, vă veţi cultiva singuri
hrana, vă veţi procura propria voastră apă şi veţi produce propria voastră energie, pe
bază de surse solare, eoliene şi electromagnetice. Vă veţi forma propriile guverne
care, într-adevăr, vor fi precum înaltele consilii ale lumilor mai iluminate.

Acţiuni economice la care să vă aşteptaţi în următorii ani


Aceste profeţii au o marjă de eroare mare, aşa cum au toate predicţiile
94
Persoană care trăieşte numai pe bază de respiraţie (de la „to breathe” = „a respira”, în lb. engleză).
246
specifice, datorită fluctuaţiilor din liberul arbitru al oamenilor. Ele sunt numai linii
de ghidaj şi indicatori ai celor mai plauzibile scenarii, în conformitate cu punctul
nostru de vedere, din afara vălurilor acestei lumi.
Illuminati şi alte interese dominatoare, pentru a-şi consolida puterea şi a se
proteja de efectele resurselor aflate în scădere, cel mai probabil vor implementa o
serie de măsuri în lumea voastră, în anii ce vor veni.
Pentru a obţine maxim de control asupra populaţiei, conducătorii vor încerca
să creeze o singură monedă, care să înlocuiască multitudinea de monede folosite
astăzi în multe ţări. Aceasta va fi ca o reacţie la crizele financiare ale guvernelor
individuale.
Marea majoritate a ţărilor de pe glob vor intra într-o criză financiară foarte
curând, probabil până în anul 2012. Motivele acestei crize financiare vor fi multe,
dar toate vor gravita în jurul ciclurilor de schimbări create de om sau naturale. Mai
jos vom rezuma motivele (discutate în paginile anterioare) pentru care majoritatea
ţărilor vor deveni insolvabile :

(1) Costurile exorbitante ale asistenţei pentru cei bolnavi. Pe măsură ce


sistemul imunitar al oamenilor începe să cedeze, numărul de oameni care se aşteaptă
la asistenţă medicală va creşte extrem de mult. Fie că trăiţi sau nu într-o ţară care
asigură asistenţă medicală gratuită, povara pusă asupra economiei va fi imensă.

(2) Costurile procurării energiei. Până când sursele de energie solară,


eoliană şi EM vor fi dezvoltate complet şi distribuite, lumea se va baza pe
combustibili „fosili”, printre care se află petrolul, gazul şi cărbunele. Construirea de
reactoare nucleare, ca alternativă, va deveni prea costisitoare.

(3) Costul alimentelor şi al apei. Pe măsură ce rezervele de alimente şi apă


scad, din ce în ce mai mult timp, energie şi bani vor fi consumate pentru obţinerea
surselor de hrană şi apă. În timp ce aveţi deja tehnologie pentru a hrăni lumea
întreagă de câteva ori, cei care controlează această tehnologie nu vor renunţa uşor la
controlul lor.

Pe măsură ce ţările devin neputincioase în a avea grijă de propriii oameni (se


întâmplă deja în unele regiuni ale lumii), vor sfârşi prin a nu putea să-şi
îndeplinească obligaţiile faţă de băncile centrale.
Atunci, băncile centrale au de făcut o alegere. Pot ierta datoria, care, în esenţă
înseamnă devalorizarea monedei (puteţi urmări pas cu pas procesul prin care se
creează dobânda sau banii fictivi şi veţi vedea cum are loc procesul de devalorizare).
Sau pot încerca să ia în posesiune pământul şi bunurile acelei ţări sau provincii şi să
instaureze un guvern provizoriu (dictatură sau regim-marionetă). În oricare din
cazuri, viaţa devine mai grea pentru sufletele din acea ţară sau provincie, iar băncile
centrale (şi organizaţiile care le controlează) pot să-şi consolideze şi mai mult
247
puterea şi controlul.
Pentru o vreme, puterea şi controlul conducătorilor elitei vor continua să
crească, dar, în cele din urmă, pe măsură ce energiile Pământului se accelerează,
aceşti conducători nu vor mai putea face faţă frecvenţelor aflate în creştere. Mulţi
dintre ei vor înnebuni şi vor începe să se lupte unii cu alţii, într-o încercare disperată
de a deţine controlul. Deja puteţi vedea acest lucru la unii dintre conducători.
Sistemele lor imunitare vor începe să cedeze. Ei vor încerca să se ascundă în
buncăre sub pământ şi să se extragă din societate, dar boala vine dinlăuntru şi îi va
urmări şi în ascunzătorile lor. Ei vor legifera în continuare sisteme de control, într-o
încercare disperată de a se agăţa de propria iluzie a puterii. Este plauzibil să recurgă
la violenţă militară şi război, pe care le vom discuta în secţiunea despre politică.

Perspectiva spirituală asupra economiei


Universul este abundent, în mod natural. De când au fost create, sistemele
economice ale lumii s-au aflat într-o opoziţie aproape perfectă cu legile naturale.
Aceste sisteme au fost menite special să creeze o clasă dominatoare, sau elită
conducătoare, şi o clasă muncitoare – fie că ele se numesc capitalism, comunism sau
orice alt „-ism”. Atâta timp cât elita conducătoare doreşte să controleze clasa
muncitoare, veţi avea sisteme economice dezechilibrate. Dicţionarul vostru defineşte
termenul „economie” ca fiind „alocarea resurselor insuficiente”. Întrucât resursele
nu sunt cu adevărat insuficiente, economiile voastre se bazează pe neadevăruri.
Insuficienţa, ca o manifestare a credinţei colective, continuă să existe din
cauză că cei care sunt etichetaţi ca „bogaţi” se tem să-şi împartă prosperitatea cu cei
„săraci”. Cei săraci ajung în această situaţie ducând cu sine credinţa în victimizare.
Adesea, asupritorii (clasa conducătoare) şi victimele (clasa muncitoare) îşi schimbă
rolurile de-a lungul vieţilor, astfel încât sufletul să aibă ambele experienţe, în
încercarea sa de a înţelege întregul spectru al vieţii de pe Pământ.
Înţelegeţi că nu judecăm felul în care au stat lucrurile în lumea voastră, ci
sugerăm că aceste sisteme nu vor mai funcţiona pe măsură ce lumea îşi schimbă
vibraţia. Deja puteţi vedea că sistemele voastre economice sunt în pragul colapsării,
din cauza structurii bazate pe datorie, inerentă în cadrul stratagemelor bancare din
majoritatea ţărilor.
Elita conducătoare creează ceea ce în mod obişnuit numiţi „karma”, iar clasa
muncitoare creează ceea ce adesea se numeşte „karma inversă”. Atunci când plătiţi
dobândă la dobândă la dobânda sumei unui împrumut, înapoiaţi creditorul mult mai
mult decât ar dicta balanţa de energii. Prin urmare, creditorul acumulează karma, iar
debitorul acumulează karma inversă. În timp ce karma şi karma inversă sunt
irelevante în tărâmurile mai înalte, pe Pământ ele tind să determine rezultatul unei
lecţii a sufletului. Pe măsură ce victimele şi asupritorii fac schimb de roluri (pentru
a-şi echilibra karma), aveţi ceea ce învăţătorii numesc „cei blânzi vor moşteni

248
Pământul”. Mai târziu în această viaţă, sau într-o viaţă viitoare, conducătorii elitei
vor deveni muncitori, iar muncitorii vor deveni clasa conducătoare. Deşi acest lucru
ar putea părea atrăgător pentru clasa muncitoare din prezent, totuşi nu este o soluţie
la problema dezechilibrului.
Cei care continuă să joace aceste jocuri vor avea ocazia să le continue pe un
grup de planete care acum sunt pregătite să îi primească. Cei care rămân împreună
cu Pământul vor da deoparte aceste jocuri egoiste, prosteşti, şi îşi vor concentra
atenţia la evoluţie şi la a creşte ca suflet. Prin folosirea tehnologiilor explicate mai
devreme, nu va mai exista nicio manifestare a insuficienţei sau a lipsurilor şi, prin
urmare, nu va mai fi nevoie de „bogaţi” şi „săraci”. Fiecare fiinţă umană care va
rămâne pe Pământ va experimenta foarte multă abundenţă, atât în interior, cât şi în
exterior.
Pe măsură ce sufletele îşi sporesc conştienţa spirituală, ele îşi vor fi de folos
unul altuia, în mod natural. Nu va mai exista nevoia de coerciţie sau convingere din
partea predicatorilor sau a aşa-numiţilor „oameni ai lui Dumnezeu”. În mod natural,
Creatorul creează, se extinde şi se expandează pe Sine la infinit. Nu ascunde nimic
faţă de nimeni. „Soarele îl încălzeşte şi pe cel drept, şi pe cel nedrept, deopotrivă.”
Creatorul nu judecă cine respectă legile universale şi cine pare să le violeze. Totuşi,
fiinţele umane (şi sufletele din întregul univers), care insistă să se opună Principiilor
Divine, vor trăi consecinţele trăirii în afara echilibrului cu fluxul natural al Creaţiei.

Câteva cuvinte despre NESARA


Acest medium ne-a cerut să vorbim cu privire la unul dintre programele
economice care sunt promovate în prezent în lumea voastră. În mod normal, nu ne
preocupăm de proiecte specifice. Totuşi, datorită prevalenţei acestuia, nu ne
deranjează să adăugăm şi observaţiile noastre. Ţineţi minte că toate punctele de
vedere, inclusiv al nostru, sunt doar atât: puncte de vedere. Deşi se consideră că
vibrăm la o frecvenţă foarte înaltă, relativ faţă de planul vostru pământesc, aceasta
nu ne dă nicio credibilitate specială, mai sus şi dincolo de dedicarea noastră faţă de
adevăr. Prin urmare, oferim doar punctul nostru de vedere, iar acesta nu este de luat
ca evanghelia după cineva anume.
Programul vostru numit NESARA (nici nu suntem siguri ce înseamnă acest
acronim, ceva gen „Actul de Securitate şi Reformă Economică Naţională”95 sau
„Actul de Securitate Economică Naţională pentru Restaurarea Americii”) a fost
introdus în ţara numită S.U.A. de unii membri ai corpului politic de guvernare,
aproximativ în anul 2000. Au existat elemente ale programului care prevedeau
alocarea de resurse pentru aceia care, din calcule, a reieşit că se află sub limita
sărăciei, în conformitate cu experţii voştri financiari şi departamentele de statistică.
95
„National Economic Security and Reformation Act”, în lb. engleză.
249
Legea a fost „ucisă” într-o subcomisie (credem că asta înseamnă că proiectul de lege
nu a avut niciodată ocazia să fie votat de întreg corpul guvernamental al S.U.A.).
După oprirea proiectului de lege, un grup de oameni foarte zeloşi, de genul
„new-age” (acesta este termenul mediumului, nu al nostru) a continuat să promoveze
proiectul de lege, chiar dacă nu avea susţinerea guvernului. Se pare că acest grup de
suflete, care se numesc „Porumbelul”96, sau ceva de genul acesta, au primit mesaje
prin channel care sugerau că, dacă ei promovează proiectul de lege printre oamenii
de rând, guvernul le va împlini promisiunile făcute în proiectul de lege iniţial. Se
pare că aceste promisiuni includeau şi distribuirea unei sume mari de bani oamenilor
de rând – câteva milioane de dolari fiecărei persoane, sau ceva de genul acesta. Din
moment ce noi nu am citit detaliile proiectului de lege (şi nu dorim să facem acest
lucru, deoarece este irelevant pentru scopul nostru), nu ştim dacă în realitate era
vorba de aşa ceva sau nu. Privind din punct de vedere energetic, nu credem că vreo
agenţie guvernamentală a intenţionat vreodată să distribuie atâţia bani oamenilor de
rând, ci se pare că unii dintre suporterii „new-age” continuă să promită că oamenii
de rând vor primi, fiecare, milioane de dolari de la guvernul lor.
Ideea de aici este că bogăţia acestei ţări (S.U.A.) urma să fie distribuită
aproximativ egal între oamenii de rând, în loc să fie concentrată în mâinile câtorva
indivizi bogaţi (elita conducătoare). Întrucât există beneficii ale acestei idei, iar unii
dintre cei care o promovează vor cu adevărat să vadă pe toată lumea ridicată la un
standard înalt de viaţă pe Pământ, cei responsabili de aceste promisiuni sunt fie
extrem de naivi în privinţa modului în care elita operează pe Pământ, fie induc în
eroare intenţionat sufletele de pe Pământ, în scopul câştigului (ego-ului) lor
personal. Privind din punct de vedere energetic la acest grup care îşi spune
„Porumbelul”, se pare că unii dintre ei sunt ceea ce numiţi „altruişti”, în timp ce alţii
sunt prinşi în viciile ego-ului.
Iubiţi Creatori, permiteţi-ne să repetăm unele lucruri pe care le-am spus mai
devreme. Există foarte multe suflete (aproximativ între 75%-80% din cele aflate pe
Pământ) care încă operează în conformitate cu o conştiinţă a „separării”, ceea ce
înseamnă că ele fie joacă rolul de victimă şi cred în lipsuri şi insuficienţă şi, prin
urmare, sunt guvernaţi de către aceia a căror dorinţă principală este de a-i controla şi
manipula pe alţii pentru a-şi îndeplini propriile „nevoi” egoiste, fie sunt membri ai
elitei conducătoare, al cărei scop este de a rămâne la putere. Acestea sunt, desigur,
nevoile percepute de ego-urile lor, şi se bazează pe identificarea cu forma fizică.
Majoritatea acestor suflete plănuiesc să părăsească Pământul în timpul
transformărilor, voluntar sau involuntar, în funcţie de percepţia lor. Numai un foarte
mic procent sunt deschişi la ideea de a-şi împărţi averile. Marea majoritate au lucrat
timp de vieţi întregi pentru a obţine controlul pe care îşi dau seama că îl au în
prezent, şi nu au nicio intenţie ca, pur şi simplu, să-şi predea averea unui grup
altruist, ca să fie distribuită oamenilor de rând.

96
„Dove”, în lb. engleză.
250
Am spus, în repetate rânduri, că înţelegerea aşa-numitelor „forţe întunecate”
este esenţială pentru înţelegerea Sinelui vostru. Dintr-o perspectivă mai înaltă, o
parte din Sinele vostru rămâne în întuneric şi va continua să rămână astfel, până
când toate sufletele vor fi aduse la lumină.
A înţelege, în acest caz, înseamnă a străluci cu lumina voastră în cotloanele
întunecate al ego-ului. Odată ce se ajunge la înţelegere, este posibil să anticipaţi
acţiunile celor întunecaţi şi să vă faceţi planuri în consecinţă, dar numai dacă v-aţi
eliminat toate barierele şi pretenţiile psihologice din propria voastră conştiinţă. Ca
extensie pură şi radiantă a Creatorului, puteţi prezice cu exactitate tendinţele şi
activităţile globale ale celor întunecaţi, pentru că îi înţelegeţi în mod intim – cum
operează, de ce operează etc.
Este plauzibil ca economia iluminată să prindă rădăcini printre naţiunile
dezvoltate ale Pământului, mult după anul 2015. Conştiinţa lumii voastre este mult
prea densă ca să poată accepta ideile ce aparţin de adevărurile înalte şi să le
implementeze prin intermediul guvernelor. Aceste suflete, care promit mari sume de
bani oamenilor de rând, au puţină înţelegere sau deloc despre cei întunecaţi, şi este
păcat că unii dintre voi nu v-aţi folosit capacitatea de discernământ atunci când
investigaţi pretenţiile grupului „Porumbelul” şi ale altora, aflate în stări
asemănătoare de conştiinţă.
Vă înţelegem dorinţa de a vedea un sistem economic iluminat pe Pământ. Vă
împărtăşim dorinţa. După cum ştiţi, în diferitele lumi care alcătuiesc tărâmurile mai
înalte, sistemele economice sunt fie iluminate, fie nu există, deoarece sunt irelevante
pentru o lume care ştie că universul este infinit de abundent. Ceea ce spunem este
că, în majoritatea lumilor din acest univers, nu există „bogaţi” şi „săraci”. Acesta
este un concept adus de cei întunecaţi, pentru a controla planete asemănătoare cu a
voastră. Numai 20% din univers este alcătuit din facţiuni care cred în aceste idei,
gen „mai mult pentru mine şi mai puţin pentru tine”.
În densităţile mai joase ale lumii naturale există o fărâmă de adevăr în ideea că
creaturile trebuie să concureze şi să-şi folosească instinctul de supravieţuire, dar voi,
care aţi fost creaţi după chipul şi asemănarea Creatorului vostru, nu aveţi nevoie să
credeţi în aceste lucruri, decât dacă vă identificaţi cu densităţile mai joase.
Ajutoarele voastre iluminate din tărâmurile mai înalte vă îndeamnă să vă
eliberaţi de aceste iluzii, chiar în timp ce trăiţi printre cei care cred în ele. Voi vă
treziţi, în timp ce ei încă sunt adormiţi. Ei se vor trezi încet, cu ajutorul iubirii
voastre şi a noastră. Poate fi dificil să practicaţi răbdarea, dar de răbdare este nevoie.
Majoritatea dintre voi veţi trăi ca să vedeţi ziua în care abundenţa universului este
manifestată pe Pământ. Va merita aşteptarea. Până atunci, este necesar să fiţi
vigilenţi în dorinţa voastră de a nu vă face iluzii, printre care şi iluzia că cei
întunecaţi, cumva, vor ajunge la lumină fără niciun efort real.
Probabil că unii dintre membrii mai harnici ai omenirii vor crea o nouă
monedă, şi suficient de mulţi dintre voi vă veţi alinia cu acest nou sistem economic,
pentru a putea să creaţi un impuls care, în cele din urmă, va lua locul vechiului
251
sistem. Totuşi, acest lucru va lua ceva timp. Transformările de pe Pământ se vor afla
în curând în centrul atenţiei, iar majoritatea sufletelor îşi vor concentra atenţia
asupra îndeplinirii alegerilor pe care le-au făcut în ceea ce priveşte saltul.
În timp ce saltul scade puţin în intensitate (cândva după anul 2030, cu o scurtă
perioadă în jurul anului 2015), atenţia vă va fi direcţionată, aşa cum se cuvine, spre
reconstruirea lumii, iar ca să faceţi acest lucru, va fi necesar un sistem economic
iluminat, bazat pe principiile adevărului. Noi, ghizii voştri din tărâmurile mai înalte,
vom fi fericiţi să ne oferim ajutorul în orice mod putem. Între timp, această carte (şi
altele asemănătoare) vor ajuta la iluminarea sarcinilor care vă aşteaptă. Am adăugat
acest discurs despre NESARA nu ca să vă descurajăm sau să vă deziluzionăm, ci ca
să vă ajutăm să vă daţi seama de măreţia a ceea ce pare că vi se opune, ştiind că,
într-adevăr, există un Unic Dumnezeu, O Unică Realitate Nelimitată. În acest sens,
adevărul va fi cu siguranţă victorios, pentru că nu poate fi altfel.
Permiteţi-ne acum să ne îndreptăm atenţia spre procesul vostru politic.

Politica
Multe din ţările voastre au alegeri organizate periodic, iar voi vă aflaţi în iluzia
că voi sunteţi cei care creează o conducere, care reprezintă valorile şi idealurile
voastre. Nu este aşa. Cu numai câteva excepţii, aşa-numiţii lideri „aleşi” au foarte
puţin de a face cu conducerea oamenilor. De asemenea, din acest motiv, ei nu fac
parte direct din iluzia controlului, manipulării şi dominării societăţii. Ei sunt, de fapt,
marionete ale elitei conducătoare, care primesc îndrumare de la un conglomerat de
interese speciale, lobbyişti şi „agenţi întunecaţi”, care funcţionează în afara
controlului bugetar al partidelor alese.
Majoritatea liderilor aleşi habar nu au cine controlează societatea. Ei pur şi
simplu îşi fac treaba, care, în mare parte, implică să fie realeşi, şi rareori îşi pun
întrebări despre ceea ce fac. La fel ca diferitele sisteme sociale, structurile politice
vor începe să se destrame, pe măsură ce Pământul se apropie de zenitul schimbării.
Multe scandaluri politice vor scoate la lumină corupţia care există de foarte mult
timp, dar care a fost ignorată din cauza negării masive a politicienilor şi a oamenilor,
pe care se presupune că ei îi reprezintă.
Soluţia, ca întotdeauna, este ca indivizii din cadrul sistemului politic să
evolueze spre o conştienţă mai largă în privinţa naturii sufletului şi să îşi dea seama
că nicio figură autoritară nu o să-i salveze de ei înşişi. Indivizii iluminaţi creează
grupuri iluminate, care, la rândul lor, creează politici şi proceduri iluminate. Acesta
este singurul mod în care structurile politice ale Pământului se vor schimba în bine.
Aşa cum învăţătorii voştri au afirmat în mod repetat, schimbarea începe înlăuntrul
fiecăruia dintre voi.
Este foarte probabil ca structurile voastre politice să se dezmembreze complet

252
înainte de a fi reconstruite. Ar putea exista o perioadă prelungită de haos şi confuzie,
în timp ce structurile vechi se prăbuşesc. Mulţi indivizi, care se bazează pe teamă,
vor recurge la violenţă şi la alte nebunii, într-o încercare zadarnică de a proteja ceea
ce cred că le aparţine.
În ţara mediumului (S.U.A.) ar putea exista o a doua perioadă revoluţionară, în
care clasa muncitoare, pur şi simplu, să refuze să mai susţină elita conducătoare. Ei
ar putea alege să nu mai plătească impozitele, sau să nu se mai supună regulilor şi
procedurilor jocului elitei conducătoare. Ei şi-ar putea crea propriile sisteme
monetare şi nu ar mai face tranzacţii care folosesc bani scriptici. Unii dintre ei ar
putea organiza miliţii.

Predicţii politice şi militare specifice


Aşa cum am mai afirmat de multe ori, guvernele lumii sunt, în mare parte,
controlate de o elită conducătoare, adesea numită „Illuminati”, care este alcătuită
dintr-un număr mic de indivizi şi organizaţii, care iau decizii ce afectează cea mai
mare parte a lumii. Scopul iniţial al Illuminati era să ilumineze inimile şi minţile
căutătorilor spirituali. Astăzi, numai aproximativ 10% din membrii lor susţin încă
scopul iniţial. Marea majoritate au devenit hipnotizaţi de iluzia puterii şi a
controlului. Pe măsură ce vibraţiile se accelerează spre densitatea a 4-a, majoritatea
conducătorilor vor descoperi că este din ce în ce mai dificil să menţină iluzia
controlului. Această iluzie, la fel ca majoritatea, necesită foarte mult secret şi
negare, pentru a fi menţinută. Odată ce lumina străluceşte în întuneric, întunericul
dispare şi, astfel, enclavele întunecate ale Illuminati, care depind de a fi anonime şi
ascunse faţă de lumina cercetării atente, vor fi revelate drept ceea ce sunt – un grup
de suflete pierdute, care se agaţă cu tenacitate de iluzii.
Unii dintre membrii mai iluminaţi ai elitei conducătoare sunt conştienţi că se
apropie o mare schimbare. Ei pot sau nu să înţeleagă aspectele spirituale ale
schimbării, dar pot vedea că planeta rămâne fără resurse care se obţin uşor, şi că se
schimbă clima.
Unii agenţi Illuminati şi-au canalizat „fondurile întunecate” în stratageme
elaborate, prin care să se protejeze pe durata transformărilor planetare. Ei au
construit tunele subterane şi zone de depozitare întinse, şi chiar construiesc oraşe
subterane, pentru a-şi menţine membrii sub control, în timp ce suprafaţa Pământului
suferă cataclisme.
Între timp, conducătorii vor face tot ce pot pentru a obţine controlul resurselor,
aflate în scădere. Vor porni războaie cu scopul expres de a controla terenurile
petroliere şi apa dulce. Pe măsură ce devin din ce în ce mai disperaţi, ei chiar vor
trece peste formalităţile obişnuite ale legilor internaţionale, în favoarea unei cuceriri
nemiloase. Vor dizolva sistemul de cecuri şi raţionalizare, pe care multe guverne îl
vor stabili ca pe un mod de a distribui puterea în mod egal în sistem. Este posibil să

253
invoce starea de necesitate (adică legea marţială) pentru a impune acele legi, reguli
şi proceduri pe care ei le simt necesare pentru a-şi menţine poziţia în societate.
Sistemele militare ale lumii sunt controlate, în cea mai mare parte, de
Illuminati. Diferite guverne vor fi presate şi constrânse să intre în război, sub
aparenţa de a proteja populaţia. Agenţii Illuminati folosesc controlul minţii şi alte
tehnici de propagandă, pentru a convinge oamenii că există un inamic real, care
trebuie învins. În realitate, singurul duşman se află înlăuntrul conştiinţei voastre, sub
forma fricii şi credinţei în separare. Totuşi, înainte ca suficient de mulţi oameni de
pe Pământ să îşi dea seama de acest lucru, ostilităţile se vor răspândi.
Pe măsură ce petrolul şi alte resurse par să se împuţineze, vor izbucni din ce în
ce mai multe războaie, în încercarea de a controla rezervele. Confederaţia Galactică
şi alte organizaţii din afara planetei vor interveni pentru a împiedica folosirea
armelor nucleare, chimice şi electromagnetice, dar folosirea armelor convenţionale
va continua. Deşi războiul poate fi prevenit – dacă suficient de multe suflete se
trezesc destul de repede – este posibil să izbucnească un al treilea război mondial.
Unele suflete cred că războiul le va aduce ceea ce vor (adică trofeele aşa-numiţilor
inamici ai lor) dar, în realitate, războiul va grăbi stingerea lumii 3D.
În cele din urmă, organizaţiile militare vor deveni fragmentate şi decimate, ca
efect al ostilităţilor continue şi al deziluzionării din rândul soldaţilor. Cineva din
lumea voastră a spus cândva: „Ce ar fi dacă s-ar porni un război şi nu s-ar duce
nimeni?” Acest lucru se va întâmpla, în cele din urmă. Numai că sunt foarte mulţi
soldaţi pregătiţi de luptă, dispuşi să poarte războaiele Illuminati. Desigur, vor
încerca să recurgă la arme noi, exotice, care necesită mai puţine efective, dar
încercările lor de a detona aceste arme vor eşua, în cea mai mare parte. Ştiind că nu
pot, pur şi simplu, să apese pe un buton ca să-şi elimine duşmanii, luptătorii din
fotoliu vor fi forţaţi să antreneze în luptă oameni care sunt prea tineri sau prea
bătrâni ca să lupte. Acest fapt va fi întâmpinat cu o rezistenţă foarte mare, iar
dezertările vor atinge un maxim nemaiîntâlnit până atunci.
În condiţiile lipsei de fonduri şi resurse materiale pentru a continua construirea
armatei în mod legal, diferiţi agenţi întunecaţi vor prelua conducerea, cu fondurile
lor aproape nelimitate, dar singurul lucru de care vor depinde pentru a continua
războaiele este participarea soldaţilor. Mulţi soldaţi vor fi bolnavi (din cauza
otrăvurilor chimice, cum ar fi uraniul sărăcit), alţii vor fi demoralizaţi, iar alţii vor
muri din cauza bolilor sistemului imunitar. Unii se vor trezi spiritual şi vor începe să
se întrebe de ce luptă. Câţiva dintre superiorii lor vor începe şi ei să îşi pună
întrebări asupra status quo-ului97, şi vor începe să crească spiritual.

Apariţia Noului Pământ


În cele din urmă, populaţia Pământului va începe să descrească, resursele care
97
starea de fapt a lucrurilor, din prezent (din lb. latină).
254
rămân vor fi consumate într-un ritm redus, iar echilibrul va fi restabilit. Este de
aşteptat ca regiuni întinse ale planetei să fie nelocuibile timp de mulţi ani, din cauza
războaielor, schimbărilor climatice sau a bolilor. Majoritatea oraşelor aflate la
nivelul mării vor fi decimate. Oceanele îşi vor ridica nivelul şi vor şterge urmele
ţărmurilor. Morţii se vor aduna grămadă, pe măsură ce disfuncţiile sistemului
imunitar se accelerează. Poluarea din cauza războaielor va face din zone întinse de
uscat, gropi de gunoi pline de chimicale otrăvitoare. Secetele şi inundaţiile vor
determina populaţia supravieţuitoare să migreze, în căutarea hranei şi apei.
Între timp, comunităţile spirituale auto-suficiente se vor dezvolta rapid şi vor
prospera. Deşi vor fi vizibile fizic faţă de eventualii atacatori, vibraţia lor înaltă îi va
face invizibili din punct de vedere psihologic. Bande rătăcitoare de soldaţi şi
jefuitori vor trece, practic, pe lângă satele paşnice, fără ca nici măcar să le fi văzut.
Lucrătorii întru lumină vor fi protejaţi în multe feluri. Dacă emit vibraţii pozitive,
atunci guvernele, armatele şi agenţii Illuminati îi vor ignora sau nu-i vor putea găsi.
Ca să-l cităm pe acest medium, cei iluminaţi „vor dispărea de pe ecranul radarului”.
Cei care ascultă la vocea interioară a lui Dumnezeu vor fi ghidaţi spre locurile
în care vor fi în siguranţă, pe Pământ. Ei se vor întâlni cu alţii care primesc viziuni
asemănătoare. Vor fi ghidaţi în privinţa modului în care să instituie un guvern
iluminat, în contrast cu sistemul aflat pe moarte, din zonele nesigure ale Pământului.
Pentru o vreme, ei vor suferi multe provocări, iar ego-urile lor încă vor încerca să se
interfereze. Totuşi, consiliile lor vor fi alcătuite din cei mai luminoşi şi mai buni, şi o
mare înţelepciune va rezulta din întrunirile de consiliu. Toate sufletele vor fi
respectate şi onorate. Pentru o vreme, comunităţile vor fi întrucâtva izolate de restul
lumii, însă, în cele din urmă, ele vor forma o puternică reţea globală de lumină.
Sfatul nostru, pentru aceia dintre voi care citesc acest mesaj, este acelaşi
dintotdeauna. Creşteţi, evoluaţi şi extindeţi-vă conştienţa Iubirii şi Compasiunii
Nemărginite din Sinele vostru. Acţionaţi din centrul fiinţei voastre. Rămâneţi în
conştiinţa lui Dumnezeu. Chiar nu există altă cale, dacă vreţi să vă eliberaţi de
iluziile acestei lumi. Aveţi ajutorul nostru şi al Confederaţiei Galactice. Aveţi mai
mult ajutor ca oricând.
În capitolul următor vom vorbi despre ajutoare şi rolul lor în transformarea
Pământului.

255
Capitolul 10
Rolul şi funcţia ajutoarelor Pământului
în timpul transformărilor
Ca parte a Dispenselor Divine a 7-a şi a 8-a, Pământul primeşte foarte mult
ajutor din întreg universul. Pentru a vă asista în înţelegerea rolului pe care îl joacă
aceste suflete în timpul transformărilor, am dori să îi împărţim în diferite categorii,
care să vă ajute la o mai bună înţelegere. Grupurile care influenţează Pământul în
prezent sunt următoarele:

(1) Extratereştri în formă fizică, ce provin din alte sisteme stelare (fiinţe ce au
coborât din nave spaţiale şi umblă printre voi, sau împart spaţiul aerian cu aparatele
voastre convenţionale de zbor);
(2) Entităţi astrale, printre care şi extratereştri în formă astrală (nu sunt chiar
acelaşi lucru cu entităţile care sunt defazate ca fază);
(3) Entităţi eterice, printre care se află fiinţe de densităţile a 4-a şi a 5-a,
precum şi spirite ale Pământului (devaşi, zâne, elementali etc.);
(4) Entităţi de densităţi mai înalte, care locuiesc temporar în această
dimensiune (fiinţe care şi-au coborât vibraţia ca să apară sub formă umană, printre
care se află avatari şi anumiţi yoghini);
(5) Suflete walk-in98 (mediumi care se află în transă permanentă, cu transferuri
parţiale sau totale de suflet);
(6) Entităţi de densitate mai înaltă, care fac transmisii telepatice prin
mediumurile aflate pe Pământ (îngeri, maeştri înălţaţi, Dumnezei Creatori,
extratereştri avansaţi etc.) din planurile celeste şi Dumnezeieşti;
(7) Alte entităţi de densitate mai înaltă care ajută discret, fără ştirea oamenilor,
în general, şi
(8) Versiuni viitoare ale voastre şi ale altora, care se întorc în timp ca să vă
ajute.

Categoriile (1) şi (2) de mai sus includ entităţi care nu sunt în întregime
aliniate cu Principiile Divine. Deşi această secţiune se intitulează „Ajutoare”, ea nu
ar fi completă fără o discuţie despre cei care încurcă, uneori cu intenţia de a ajuta,
dar fără înţelegerea liberului arbitru uman – necesară pentru a putea fi realmente de
ajutor.
98
Suflete care intră în corpul altor suflete, parţial, sau total („to walk in” = „a intra”, „a păşi
înăuntru” – în lb. engleză).
256
Vom începe cu o actualizare în privinţa extratereştrilor prezenţi sub formă
fizică pe Pământ, sau în jurul Pământului.

(1) Extratereştri aflaţi în formă fizică, asociaţi în


prezent cu Pământul
Aceste informaţii sunt actualizate permanent de către acei oameni care se
dedică monitorizării şi cercetării prezenţei ET pe Pământ şi în jurul Pământului,
astfel că raportul nostru va fi, probabil, o confirmare a ceea ce ştiţi deja. Discuţia
noastră este actualizată pentru sfârşitul anului 2007 şi începutul anului 2008. Vom
face tot ce ne stă în putinţă pentru a anticipa nivelele de activitate până în anul 2012,
bazându-ne pe comunicările pe care le avem cu unele dintre aceste grupuri, şi pe
înţelegerea pe care o avem despre intenţiile lor.

Extratereştri care umblă printre oameni


şi politica de non-intervenţie
Aşa cum am afirmat în Capitolul 4, există un număr relativ mic de extratereştri
care umblă printre oameni. Motivul pentru care numărul este atât de redus ar trebui
să fie evident. În primul rând, numai câteva specii se pot amesteca printre oameni
fără să trezească bănuieli. Numai câteva vă pot tolera atmosfera şi gravitaţia. Încă şi
mai puţine pot petrece o perioadă mai lungă de timp pe Pământ fără să scadă în
vibraţie, sau să se îmbolnăvească din cauza poluării care se află peste tot.
Unii oameni se întreabă, cu naivitate, de ce extratereştrii, pur şi simplu, nu
aterizează în faţa sediilor guvernelor, ieşind din nave şi dând mâna cu preşedinţii şi
prim-miniştrii voştri – toate acestea în faţa televiziunii naţionale. Lucrurile nu sunt
atât de simple.
După cum ştiţi, există în lumea voastră forţe care nu sunt prietenoase faţă de
alte forme de viaţă. Unele par prietenoase pe dinafară, dar au interesul secret să fure
tehnologie extraterestră, ori chiar să omoare şi să disece extratereştri, sau chiar mai
rău – să se aştepte ca extratereştrii să rezolve toate problemele omenirii. Tot ce e
nevoie să faceţi este să priviţi la mulţimea de filme S.F. şi de serii de televiziune, ca
să vedeţi cum funcţionează mintea oamenilor în privinţa extratereştrilor. Este
adevărat că în ultimii ani a apărut un gen mai iluminat de filme S.F., care include
„ET – Extraterestrul”, „Întâlnire de Gradul Trei”, „Omul din Stele” şi „Star Trek” –
ca să numim numai câteva. Filmele de la începuturi, dintre care majoritatea arătau
lupte cu extratereştri sălbatici (de obicei de pe Marte) au fost înlocuite cu o viziune
mai eclectică asupra universului, astfel că s-a făcut un pic de progres.
Pentru mulţi dintre voi este evident că foarte multe dintre ideile prezentate în
programele S.F. sunt stimulate de evenimente reale din univers. Intelectul superior al
257
producătorilor şi scenariştilor de film şi televiziune reprezintă un teren fertil pentru
primirea de transmisiuni telepatice de la diferiţi extratereştri. Numai o mică parte
dintre ei ar putea recunoaşte sursa ideilor lor, dacă le-ar şti originea. Cu siguranţă,
multe dintre viziunile lor vin dinlăuntrul propriei lor Prezenţe Dumnezeieşti sau sunt
creaţii spontane ale imaginaţiei lor, dar, totuşi, există câteva paralele puternice cu
ceea ce se întâmplă, în realitate, în cosmos.
În seria voastră de televiziune „Star Trek” există ceva numit „prima directivă”.
Aceasta este uimitor de asemănătoare cu politica de non-interferenţă din viaţa reală.
Aceasta înseamnă că extratereştrii nu pot, pur şi simplu, să aterizeze oriunde şi
oricând au chef şi să se anunţe, cu fanfară şi aroganţă, locuitorilor diferitelor lumi.
Cel mai probabil, acest gest ar interfera cu evoluţia sufletului vostru. (Totuşi, este
adevărat că anumite grupuri au interferat, aşa cum este documentat mai jos.)
Complexitatea liberului arbitru este spinoasă, chiar şi pentru noi. De fapt, este
cea mai mare provocare a noastră, atunci când avem de a face cu oameni şi cu alte
forme de viaţă asemănătoare.
Aşadar, motivul cel mai evident pentru care extratereştrii nu au avut apariţii
publice în lumea voastră are de a face cu politica de non-intervenţie, care încă
funcţionează la toate nivelele, cu excepţia celor extreme. Deşi există o Dispensă
Divină care autorizează ajutorul din afara Pământului, acea autorizare vine împreună
cu câteva reguli şi reglementări. În primul rând, intervenţia directă este limitată la
neutralizarea anumitor arme de distrugere în masă şi la menţinerea matricei
electromagnetice a planetei voastre în echilibru şi în stare de funcţionare. Niciunuia
dintre noi nu i s-a permis să declare prezenţa noastră, în mod deschis, în faţa
camerelor voastre de televiziune, chiar dacă am simţit că acest lucru ar fi util.

Extratereştri renegaţi
Acestea fiind spuse, au existat câteva rase care au sfidat ordinele „de sus” şi
care intervin în moduri care nu sunt autorizate. Majoritatea acestor rase nu au cele
mai bune intenţii faţă de voi. Majoritatea acelora care aterizează fizic şi umblă
printre voi nu vor să se afle de ei, pentru că au planuri ascunse, cu intenţia fie de a
vă lua în stăpânire planeta, fie de a vă înrobi, pentru a-şi atinge scopurile egoiste.
Câţiva sunt pur şi simplu curioşi şi studiază omenirea de aproape, dar aceştia se află
în minoritate.
Gândiţi-vă un moment. Dacă „băieţii buni” nu sunt lăsaţi să intervină, atunci
cine este cel mai probabil să intervină? Ei nu vin să se anunţe în mod public, pentru
că ştiu că voi sunteţi mai mulţi decât ei şi, sincer vorbind, ei tind să vadă alte rase
drept „duşmani” (nu este surprinzător, deoarece, inconştient, ei îşi proiectează
conştienţa fricii în afară, peste tot pe unde se duc). Nu spunem că toţi extratereştrii
aflaţi în vizită vin din frică. Există câteva rase care, pur şi simplu, nu înţeleg politica
de non-intervenţie, sau care îşi justifică prezenţa prin faptul că se află într-o

258
„misiune mesianică”.
Începând cu anii 1940, în lumea voastră au existat între 16.000 şi 23.000 de
extratereştri în formă fizică umblând printre voi, majoritatea din rasele orioniană şi
draconiană. Un număr redus de zeta-reticulieni şi draconieni hibrizi au umblat pe
Pământ în forma lor nativă în acea perioadă, dar numai sub protecţia agenţilor
întunecaţi din cadrul guvernelor şi armatelor lumii, sau în zone secrete şi îndepărtate
ale planetei. Ei nu arată suficient de asemănător cu oamenii, încât să poată trece
neobservaţi.
Câţiva pleiadieni de densitatea a 4-a s-au aflat şi ei printre voi, dar ei sunt
relativ uşor de reperat, deoarece trăsăturile faciale şi statura lor sunt puţin diferite de
ale voastre.
Unele rase se află aici ca să ajute omenirea, dar pur şi simplu nu sunt foarte
înţelepte în ceea ce priveşte modul în care ajută. Totuşi, majoritatea vizitatorilor
fizici au propriile lor interese. Ei fie exploatează resursele Pământului, sau
monitorizează progresul omenirii cu intenţia de a lua această lume în stăpânire după
ce vă autodistrugeţi, ori au în minte nişte scopuri mai sinistre – de a vă înrobi ca să
faceţi muncă fizică pentru ei, sau să participaţi la experimente de împerechere, ori,
în unele cazuri extreme, să le serviţi drept mâncare.
În timp ce se face foarte multă presă de senzaţie cu privire la cei care ar
„recolta” oameni pentru a le servi drept mâncare, vă asigurăm că asemenea grupuri
se află într-o minoritate extremă şi nu sunt lăsate să prolifereze în lumea voastră.
Există câteva grupuri ET ceva mai binevoitoare, care „păzesc” cerurile din jurul
Pământului, pentru a-i ţine în şah pe invadatori. Deşi aceste „poliţii” ar putea fi, într-
adevăr, de ajutor în unele situaţii, ele tot violează politica de non-interferenţă.
Marea majoritate a extratereştrilor care doresc să ajute Pământul aleg să treacă
prin procesul de încarnare, astfel încât să înţeleagă pe viu lucrurile prin care treceţi.
Acesta este un gest de sacrificiu altruist, în sensul că majoritatea raselor îşi uită
scopul şi misiunea odată ce ajung pe Pământ, în forma corpurilor umane. Însuşi
procesul naşterii este destul de traumatizant pentru majoritatea sufletelor – fie ele
umane sau de altă natură.
Până de curând nu au existat limitări cu privire la cine se putea încarna pe
Pământ. Acesta este motivul pentru care există atât de multe rase în lumea voastră.
Pământul este, realmente, „creuzetul” galaxiei. Foarte multe probleme ale
Pământului se trag din faptul că „indezirabilii” au găsit un adăpost sigur pe planeta
voastră. Multe alte planete din vecinătatea imediată a braţului spiralei pe care se află
Pământul sunt neprielnice pentru sufletele renegate şi „lente”, dar Pământul a avut o
politică „a porţilor deschise”, nerefuzând pe nimeni care a vrut să se încarneze aici –
până acum. Dispensele recente (discutate în Capitolul 2) au schimbat acest fapt.

259
Rase stelare aflate pe Pământ
În prezent, există peste 22 de rase stelare încarnate pe Pământ. Majoritatea
covârşitoare a sufletelor încarnate au în ADN-ul lor un amestec din câteva sisteme
stelare, aceasta însemnând că au experimentat mai multe vieţi în alte lumi, înainte de
a veni pe Pământ. În unele cazuri, sufletele au trăit intermitent pe Pământ şi în alte
lumi, în decursul istoriei lor. Acele suflete care şi-au desfăşurat majoritatea vieţilor
în alte lumi şi se află relativ de puţină vreme pe Pământ sunt numite, adesea,
„seminţii stelare”.
În cartea anterioară a acestui medium – „Viaţa pe muchie de cuţit” – se face o
detaliere, în procente, a diferitelor rase stelare. De la momentul în care a fost
publicată acea carte, procentele s-au schimbat foarte puţin. De exemplu, în prezent
există mai puţini zeta-reticulieni.
Pe măsură ce Pământul îşi ridică vibraţia, vor exista limite în ceea ce priveşte
cine se poate încarna. Odată ce Pământul atinge densitatea a 4-a, numai sufletele
care vibrează la densitatea a 4-a şi mai sus vor putea să „îmbrace” corpuri umane
(sau corpuri de lumină, în cazul densităţii a 5-a). Aceasta înseamnă că rasele care
încă vibrează la densitatea a 3-a nu vor putea să continue să vină pe Pământ. Ele se
vor încarna pe alte planete 3D.
Mulţi dintre cei care citiţi aceste rânduri aţi fost cândva extratereştri, care v-aţi
încarnat în formă umană. În esenţă, cu toţii sunteţi ET, pentru că aţi apărut ca suflete
în densitatea a 7-a cu mult înainte de a veni pe Pământ. Unii dintre voi sunteţi mai
identificaţi cu Pământul decât alţii. Dacă aveţi un procent mare de ADN pleiadian
original, se consideră că faceţi parte din „rasă-rădăcină”, dar foarte rar se întâlnesc
suflete care şi-au petrecut întreaga succesiune de vieţi numai pe Pământ.
Scopul acestei secţiuni a cărţii este de a detalia rolurile diferiţilor extratereştri
şi ale ajutoarelor angelice din timpul transformărilor planetare. Nu vom intra în
detaliile istoriei intervenţiei ET în lumea voastră. O parte din aceste informaţii sunt
disponibile în Capitolele 3 şi 4, iar o parte este disponibilă din alte surse. Acest
medium vă poate furniza o listă de materiale recomandate pentru citit.
Totuşi, vă vom oferi un scurt raport asupra diferitelor grupuri care vă vizitează
Pământul şi, pe cât posibil, detalii asupra intenţiilor pe care credem că le au în
decursul anilor următori. La fel ca şi voi, ei au liber arbitru şi se pot răzgândi, astfel
că această informaţie poate necesita o revizuire periodică.

Cele mai recente informaţii despre zeta-reticulieni


Recent, în lumea voastră au fost difuzate informaţii care sugerau că zeta-
reticulienii de tipul I (cu corpuri scunde de culoare alb-alabastru, capete mari
rotunde şi ochi închişi la culoare, de forma migdalei) şi tipul 2 de zeta-reticulieni
(numiţi, de obicei, „Cei Cenuşii”, cu braţe şi picioare scurte şi fusiforme, piele gri

260
deschis marmorat, capete mari şi alungite şi ochi închişi la culoare, de forma
migdalei) şi-au încheiat, în mare parte, misiunea pe Pământ şi se întorc în lumile lor
de origine. Acest fapt este parţial adevărat, întrucât au fost câteva subspecii de zetani
care au reuşit să se împerecheze cu oamenii şi să extragă codurile şi cheile ADN
necesare pentru ca specia lor să se poată reproduce în continuare. În timp ce unii
dintre ei şi-au perpetuat în continuare rasa prin extracţie de ADN, alţii au creat
hibrizi reuşiţi prin împerecherea cu oamenii, sau prin transferarea spermei zetane în
femei pământene. În mare parte, nu au avut succes în încercarea lor de a transfera
spermă umană bărbătească în femeile zetane, din cauza atrofierii organelor
reproducătoare – atât la masculii zetani, cât şi la femeile zetane.
Aşa cum am afirmat anterior, pe Pământ s-au desfăşurat numeroase proiecte
de împerechere, începând cu anii 1940. Acestea au culminat în anii 1970 şi 1980, iar
apoi s-au diminuat. Zetanii de tipul I şi II sunt jucători minori în ceea ce priveşte
transformările planetare, în sensul că ei nu afectează foarte mult Planul Divin
general. Cel mai semnificativ aspect al amestecului lor în treburile de pe Pământ
priveşte hibrizii care au fost creaţi, din dorinţa lor de a-şi salva rasa. În timp ce
spiritul este etern, iar spiritul zetanilor va trăi mereu, dorinţa tinerelor suflete zetane
de a putea să-şi experimenteze lumea în forma fizică a fost forţa motrice din spatele
vizitei lor pe Pământ.
Unele dintre rasele hibride vor merge în sistemul stelar Zeta Reticuli şi vor fi
încorporate în civilizaţiile care se află acolo, în timp ce altele, care vibrează la
densitatea a 4-a se vor întoarce pe Pământ, de îndată ce schimbările se stabilizează
un pic. Totuşi, câţiva hibrizi umano-zetani umblă acum printre oamenii de pe
Pământ şi reuşesc să se treacă neobservaţi printre ceilalţi oameni. Mulţi dintre ei vor
supravieţui transformărilor planetare şi vor face parte din civilizaţiile care vor apărea
după evenimentele celeste majore din anii 2012, 2017 şi 2030.
Zeta-reticulienii de tipul 3 sunt elementul renegat, clasificaţi în general ca
hibrizi zeta-draconieni, iar aceste entităţi au făcut recent multă presă negativă (şi pe
bună dreptate). Ei par să întruchipeze cele mai „rele” caracteristici ale ADN-ului, în
sensul că sunt cel mai puţin deschişi pentru a merge pe o cale spre iluminare şi sunt
cei mai dispuşi să provoace dizarmonie şi distrugere în calea lor.
În prima sa lucrare, acest medium a vorbit pe scurt despre zetanii de tipul 3 şi
a sugerat oamenilor să evite contactul cu ei, cu orice preţ. Acest grup renegat va
părăsi Pământul pe măsură ce acesta îşi accelerează creşterea în vibraţie, din cauza
incompatibilităţii dintre atmosfera şi vibraţia de densitatea a 4-a şi formele lor 3D
dense.
Datorită intervenţiei din partea grupurilor binevoitoare, prezenţa zetanilor de
tipul 3 în jurul Pământului este mai mult o inconvenienţă decât o ameninţare reală,
iar pe măsură ce Pământul continuă să se ridice în vibraţie, le va fi din ce în ce mai
greu să rămână aici, chiar şi în nave.

261
Orionienii luminoşi şi întunecaţi, astăzi
Cel mai mare grup de suflete de pe Pământ sunt tot orionienii. Aceasta se
datorează, în cea mai mare parte, aşa-numitei „Răzvrătiri Luciferiene”, care a avut
loc pe Pământ în urmă cu aproximativ un milion de ani. În timpul acelui eveniment,
descris detaliat în Capitolul 3, sufletele din sistemele stelare Rigel şi Betelgeuse, din
Constelaţia Orion, au venit pe Pământ în număr foarte mare. A fost o invazie
discretă, în sensul că s-au încarnat în cadrul omenirii majoritar pleiadiene, diluând
ADN-ul pleiadian cu ADN-ul lor orionian, la acest fapt „abia ridicându-se o
sprânceană”. ADN-ul orionian era mai agresiv şi mai războinic decât ADN-ul paşnic
pleiadian, dar a fost o potrivire suficient de apropiată, încât sufletele de pe Pământ
nici măcar nu au fost conştiente de schimbările subtile care aveau loc în „natura
umană”, până când a fost prea târziu. O parte din spiritul de competiţie al oamenilor
este cauzat de identificarea cu forma animală (corpul 3D), dar cea mai mare parte a
sa a fost sădită în oameni prin introducerea de ADN orionian, în combinaţie cu ADN
draconian.
În această perioadă critică aveţi multe combinaţii exotice de hibrizi orionieni şi
draconieni în rândurile rasei umane. Pe măsură ce Pământul se apropie de Saltul
Galactic, vor fi declanşate multe sentimente şi impresii înlăuntrul ADN-ului acestor
hibrizi. Unii oameni, care au un procent mai mare de ADN orionian-draconian
negativ, pot începe să afişeze caracteristici mai violente, în funcţie de cât de ataşaţi
sunt de căile orionienilor şi ale draconienilor întunecaţi. Alţii se vor simţi atraşi de
lumină şi pot petrece foarte mult timp „căindu-se” pentru „păcatele” trecutului.
Din nefericire (dintr-un punct de vedere 3D), va fi foarte dificil, pentru
majoritatea orionienilor, să iasă din forma densităţii a 3-a şi să rămână împreună cu
Pământul. Deşi orionienii din propria lor constelaţie au evoluat foarte mult, începând
cu perioada Răzvrătirii Luciferiene, iar în prezent proporţia lor de lumină este de
80%, orionienii de pe Pământ au proporţia de lumină de circa 20%. În timp ce
orionienii cu 20% lumină stau mai bine decât draconienii cu 10% lumină, numărul
total de orionieni negativi va avea o pondere foarte mare în cadrul populaţiei umane
care va părăsi Pământul în timpul Saltului Galactic.
Sufletele orionienilor vor lua o decizie – cândva între momentul prezent şi
anul 2012 – dacă nu au luat-o deja. Vor decide dacă sunt capabili să asimileze
suficient de multă lumină, încât să poată rămâne împreună cu Pământul în timpul
tranziţiei sale. Va fi o sarcină anevoioasă pentru mulţi dintre ei, dar decizia luată de
suflet va avea prioritate.
Acelora care s-au aflat pe o cale conştientă a evoluţiei sufletului, le va fi mai
uşor decât celor care încep să se trezească în ultimul moment, pentru că vieţile lor
pământeşti se află într-o stare deplorabilă.
Ţineţi minte, iubiţi Creatori, că nu este greşit ca sufletele să părăsească
Pământul. Fiecare fiinţă care aparţine Creaţiei descoperă, în cele din urmă, că există

262
un Plan Divin perfect în spatele întregului haos şi dezordinii aparente. Aşa cum am
mai afirmat de multe ori, există câteva planete deja pregătite să primească suflete
care se dezîncarnează. Majoritatea orionienilor vor primi instrucţiuni de prima mână
de la liderii mai iluminaţi ai acestor planete. În unele cazuri, planetele care primesc
orionieni dezîncarnaţi vor fi polarizate mai negativ, în sensul că vor fi pregătite ca,
în primul rând, să primească facţiuni beligerante, care doresc să-şi continue
conflictele. Totuşi, asemenea planete se vor afla în carantină şi nu vor putea să-i
influenţeze pe orionienii mai paşnici, care intră în alte sfere planetare.

(2) Extratereştri care influenţează Pământul


din tărâmurile astrale
Există un număr de extratereştri care nu au putut să-şi îndeplinească scopul
pentru care se află aici numai prin monitorizarea Pământului din nave spaţiale, sau
prin încarnarea în „rezervorul de gene” şi preluarea formei umane. Adesea,
asemenea entităţi vor recurge la a locui în planurile paralele ce se află în strânsă
vecinătate cu planul Pământului. Există multe sub-tărâmuri ale astralului, care sunt
accesate în diferite moduri, în afară de moartea fizică. Fiinţele pot să intre în aceste
tărâmuri şi să interfereze cu omenirea, prin metoda posedării astrale parţiale sau
totale.
Mulţi extratereştri influenţează omenirea din sub-planurile invizibile ale
astralului. În timp ce aceste sub-planuri astrale sunt pline de fragmente de suflete,
entităţi descarnate şi altele asemenea, există şi diferite rase extraterestre care
studiază şi influenţează Pământul din aceste tărâmuri. Draconienii sunt una dintre
aceste rase.
Mecanica modului în care un suflet poate sălăşlui în diferite subplanuri va fi
lăsată pentru o altă discuţie, întrucât este un subiect foarte complex, care necesită
multe volume pentru a fi descris în mod satisfăcător. În această carte vom discuta
numai rolul orionienilor întunecaţi şi al draconienilor întunecaţi în tărâmurile astrale.

Draconienii luminoşi şi întunecaţi şi viitorul lor pe Pământ


Aproximativ 10% dintre draconieni au luat decizia să se îndrepte spre Lumină,
ceea ce înseamnă că recunosc evoluţia naturală a tuturor formelor de viaţă, de a
creşte şi de a deveni precum Creatorul nostru. Pentru unii va fi o cale lungă şi
dificilă – în special din cauza cantităţilor enorme de karmă negativă acumulată de
rasele draconiene, în decursul ultimelor 10 milioane de ani.
Sistemul stelar Draco, la fel ca şi Constelaţia Orion şi multe altele, a evoluat
considerabil de la exodul draconienilor renegaţi pe Pământ (detaliat în Capitolul 4).
În timp ce Alpha Draconis se află în urma Orion-ului, în sensul că majoritatea
263
draconienilor de acolo încă nu au îmbrăţişat ideea unei căi ascendente a sufletului,
există totuşi unele mari realizări care au loc în lumile draconiene.
Înaltul consiliu draconian, compus, în cea mai mare parte, din suflete
iluminate de densitatea a 7-a, care au trecut prin procesul de înălţare în urmă cu
foarte mult timp, a trimis acum câtva timp ambasadori pe Pământ, pentru a-i aduce
pe draconienii întunecaţi spre lumină.
Este necesar să vă amintiţi, dragi Creatori, că aceste realităţi, de tipul lumină
versus întuneric sunt limitate strict la realităţile mai dense, dar, întrucât marea
majoritate a oamenilor se află în densităţile a 3-a şi a 4-a, este necesar să explicăm
ce se întâmplă în aceste tărâmuri, în termeni care vă sunt familiari. Aşadar,
permiteţi-ne să mergem mai departe.
Pe măsură ce transformările planetare se accelerează, înaltele consilii
draconiene, compuse din fiinţe iluminate de densitatea a 7-a, i-au trimis pe cei mai
buni şi mai luminoşi dintre draconieni să se încarneze pe Pământ, în speranţa că pot
echilibra prezenţa majoritar negativă a draconienilor aflaţi în tărâmurile astrale care
înconjoară Pământul, precum şi a hibrizilor umano-draconieni care umblă în prezent
printre voi. Unii învăţători au dat draconienilor iluminaţi, care se încarnează în
prezent în forma umană, numele de „copii dragon”.
Fără să mai petrecem mult timp dând informaţii care sunt deja disponibile
dintr-o varietate de alte surse, permiteţi-ne să vă reîmprospătăm memoria în ceea ce
priveşte rolul şi funcţia din prezent a draconienilor întunecaţi care se află pe
Pământul vostru. Draconienii întunecaţi există sub trei forme pe sau în jurul planetei
voastre:
(1) Sunt încarnaţi în formă umană, amestecându-şi ADN-ul cu alte rase stelare.
Încarnarea în forma umană prezintă foarte multe dificultăţi pentru draconienii
întunecaţi pentru că, în primul rând, vehiculele în care se încarnează sunt rareori
alcătuite din ADN draconian pur. După cum ştiţi, majoritatea oamenilor sunt un
amestec din multe rase stelare diferite şi, astfel, draconienii încarnaţi sfârşesc prin a-
şi dilua ADN-ul propriu cu al altor rase, atunci când se încarnează.
(2) Ei rătăcesc în tărâmurile astrale inferioare şi de mijloc, ca fragmente de
suflet. Intenţia acestor fiinţe astrale este de a poseda cât mai mulţi oameni, prin
ataşarea energiilor lor de sufletele oamenilor. Ei se ataşează de suflete cu diferite
configuraţii ADN, dar în special de acelea care deja posedă ADN draconian.
(3) Există într-o stare defazată, în cadrul subplanurilor Pământului, observând
şi influenţând omenirea din nave spaţiale care navighează în acele tărâmuri.
Au fost date şi informaţii eronate despre capacitatea draconienilor de a-şi
schimba forma proprie în cea umană, pentru a apărea ca fiinţe umane normale. În
realitate, schimbarea de forme este o tehnică foarte avansată, rezervată acelor suflete
care au evoluat până în densitatea a 9-a sau mai sus. Aparenta schimbare de forme
pe care o văd clarvăzătorii este, în realitate, o simplă posedare astrală.
Fragmentele astrale de suflet ale draconienilor întunecaţi, înfometaţi să stoarcă
energia şi forţa vieţii din oamenii neavizaţi, rătăcesc în tărâmurile astrale, în căutarea
264
acelor oameni care sunt în rezonanţă cu câmpurile lor energetice distorsionate.
Ţintele lor preferate sunt oamenii însetaţi de putere şi control, întrucât acestea sunt
vibraţiile dominante la draconienii întunecaţi. Incapabili să controleze Pământul
direct, din cauza incompatibilităţii lor cu atmosfera şi gravitaţia Pământului, ei
recurg la încercarea de a controla Pământul prin încarnarea în formă umană sau prin
posedarea oamenilor, din tărâmurile astrale. Intrarea în corpurile liderilor mondiali
care trăiesc deja într-o iluzie puternică de putere şi control este foarte oportună
pentru draconienii întunecaţi, deoarece este cel mai bun lucru după acela de a
stăpâni în totalitate Pământul.
Liderii voştri mondiali sunt, în mare parte, posedaţi de draconienii întunecaţi.
Potrivit celor mai recente statistici oferite de arhiva akashică, aproape 60% dintre
preşedinţi, primi miniştri, regi, regine, lideri aleşi, dictatori etc. sunt parţial sau total
posedaţi de către draconienii întunecaţi şi fraţii lor, orionienii întunecaţi.
În timp ce orionienii întunecaţi reprezintă un procent mai mare din populaţia
totală a globului şi din sufletele care rătăcesc prin planurile astrale, draconienii
întunecaţi sunt cei mai mediatizaţi, din cauza prezenţei lor foarte negative şi a setei
de putere şi control. Asemenea calităţi sunt puţin mai subtile, dar totuşi
predominante la orionienii întunecaţi.
Draconienii întunecaţi caută încontinuu noi metode de a-şi perfecta rasa şi de a
introduce noi catene războinice de ADN în amestec. Ei experimentează pe oameni,
pentru a extrage anumite elemente din ADN. Îi consideră pe oameni materie primă
pentru propriile interese egoiste. Totuşi, datorită prezenţei masive a extratereştrilor
iluminaţi şi a fiinţelor înălţate pe Pământ şi în jurul Pământului (ca parte a celei de a
7-a Dispense), capacitatea draconienilor întunecaţi de a controla Pământul a fost
redusă foarte mult. Dacă nu sunteţi dominaţi de teamă, răutate, lăcomie, mânie şi
nevoia de a-i controla pe alţii, atunci este foarte plauzibil că nu veţi fi ţinta directă a
unui atac draconian (fizic, astral sau de alt gen).
Recunoaşterea condiţiei draconienilor şi înţelegerea conştiinţei lor sunt foarte
importante, căci intrarea în starea de negare nu face decât să le favorizeze interesele.
Draconienii întunecaţi (şi orionienii întunecaţi) depind de ignoranţa maselor, pentru
a-şi îndeplini scopurile pe Pământ. Mulţi dintre ei încep să-şi dea seama că timpul
lor pe Pământ aproape s-a scurs, datorită energiilor accelerate ale Saltului Galactic şi
ale alinierii precesionale. Prin urmare, ei devin din ce în ce mai disperaţi în
încercările lor, de a p