Sunteți pe pagina 1din 5

Lista speciilor de păsări observate în Republica Moldova în cadrul

Recensământului Internațional al Păsărilor Acvatice


(10-20 ianuarie 2022)

Nr Nume română Nume engleză Nume rusă Nume științific


1 Pelican comun Great White Pelican Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus
2 Cormoran mare Great Cormorant Большой баклан Phalacrocorax carbo
3 Corcodel mare Great Crested Grebe Большая поганка Podiceps cristatus
4 Corcodel cu gât negru Black-necked grebe Черношейная поганка Podiceps nigricolis
5 Corcodel mic Little Grebe Малая поганка Tachybaptus ruficollis
6 Gâscă de vară Graylag Goose Серый гусь Anser anser
7 Gârliță mare White-fronted Goose Белолобый гусь Anser albifrons
8 Lebădă de vară Mute swan Лебедь-шипун Cygnus olor
9 Lebădă de iarnă Whooper Swan Лебедь-кликун Cygnus cygnus
10 Lebădă mică Tundra Swan Американский лебедь Cygnus columbianus
11 Călifar alb Common Shelduck Пеганка Tadorna tadorna
12 Ferestraș mare Common Merganser Большой крохаль Mergus merganser
13 Ferestraș moțat Red-breasted Merganser Средний крохаль Mergus serrator
14 Ferestraș mic Smew Луток Mergellus albellus
15 Rață mare Mallard Кряква Anas platyrhynchos
16 Rață mică Green-winged Teal Anas crecca
17 Rață moțată Tufted Duck Хохлатая чернеть Aythya fuligula
18 Rață fluierătoare Eurasian Wigeon Свиязь Mareca penelope
19 Rață sunătoare Goldeneye Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
20 Stârc cenușiu Ardea cinerea Серая цапля Ardea cinerea
21 Egretă mare Great Egret Большая белая цапля Casmerodius albus
22 Egretă mică Little Egret Малая белая цапля Egretta garzetta
23 Fazan Ring-necked Pheasant Обыкновенный фазан Phasianus colchicus
24 Lișiță Eurasian Coot Лысуха Fulica atra
25 Piciorong Black-winged Stilt Ходулочник Himantopus himantopus
26 Becațină comună Common Snipe Бекас Gallinago gallinago
27 Pescăruș pontic Caspian Gull Хохотунья Larus cachinnans
28 Pescăruș sur Mew Gull Сизая чайка Larus canus
29 Pescăruș râzător Black-headed Gull Озёрная чайка Chroicocephalus ridibundus
30 Porumbel domestic Feral Pigeon Домашний голубь Columba livia domestica
31 Porumbel gulerat Common Wood-Pigeon Вяхирь Columba palumbus
32 Guguștiuc Eurasian Collared- Dove Кольчатая горлица Streptopelia decaocto
33 Uliu păsărar Eurasian sparrowhawk Ястреб-перепелятник Accipiter nisus
34 Uliu porumbar Northern Goshawk Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis
35 Șoim călător Peregrine Falcon Сапсан Falco peregrinus
36 Codalb White-tailed Eagle Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
37 Erete vânăt Hen Harrier Полевой лунь Circus cyaneus
38 Șorecar comun Common Buzzard Обыкновенный канюк Buteo buteo
39 Ciocănitoare pestriță mică Little Spotted Woodpecker Малый пёстрый дятел Dyobates minor
40 Ciocănitoare pestriță mare Great Spotted Woodpecker Большой пёстрый дятел Dendrocopos major
41 Ciocănitoare de grădini Syrian Woodpecker Сирийский дятел Dendrocopos syriacus
42 Ghionoaie sură Grey-headed Woodpecker Седой дятел Picus canus
43 Cioară grivă Hooded Crow Серая ворона Corvus cornix
44 Cioară de semănătură Rook Грач Corvus frugilegus
45 Corb Common Raven Ворон Corvus corax
46 Coțofană Eurasian Magpie Сорока Pica pica
47 Stăncuță Eurasian Jackdaw Галка Coloeus monedula
48 Gaiță Eurasian Jay Сойка Garrulus glandarius
49 Cocoșar Fieldfare Рябинник Turdus pilaris
50 Mierlă Eurasian Blackbird Чёрный дрозд Turdus merula
51 Sfrâncioc mare Great grey shrike Серый сорокопут Lanius excubitor
52 Pițigoi mare Great Tit Большая синица Parus major
Обыкновенная
53 Pițigoi albastru Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus
лазоревка
54 Pițigoi sur Marsh Tit Черноголовая гаичка Poecile palustris
55 Pițigoi de brădet Coal Tit Чёрная сини́ца Periparus ater
56 Pițigoi codat Long-tailed Tit Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus
57 Pițigoi de stuf Bearded Reedling Усатая синица Panurus biarmicus
58 Măcăleandru European Robin Зарянка Erithacus rubecula
59 Graur European Starling Cкворец Sturnus vulgaris
60 Pănțăruș Eurasian Wren Крапивник Troglodytes troglodytes
61 Țiclean Eurasian Nuthatch Поползень Sitta europaea
62 Cojoaică de pădure Eurasian Treecreeper Пищуха Certhia familiaris
63 Aușel cu cap galben Goldcrest Желтоголовый королёк Regulus regulus
64 Cinteză de iarnă Brambling Вьюрок Fringilla montifringilla
65 Cinteză Common Chaffinch Зяблик Fringilla coelebs
66 Cânepar Eurasian Linnet Коноплянка Linnaria cannabina
67 Sticlete European Goldfinch Черноголовый щегол Carduelis carduelis
68 Florinte European Greenfinch Зеленушка Chloris chloris
69 Scatiu Eurasian siskin Чиж Spinus spinus
Coccothraustes
70 Botgros Hawfinch Обыкновенный дубонос
coccothraustes
71 Mugurar Eurasian Bullfinch Снегирь Pyrrhula pyrrhula
72 Vrabie de câmp Eurasian Tree Sparrow Полевой воробей Passer montanus
73 Vrabie de casă House Sparrow Домовый воробей Passer domesticus
74 Presură de stuf Reed Bunting Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus
75 Presură sură Corn Bunting Просянка Emberiza calandra

S-ar putea să vă placă și