Sunteți pe pagina 1din 5

G.P.P.

NR 5 SLATINA Director,
Nr.de înregistrare .........../.................. Prof. PAUN IONELA

Proiect educaţional
-reducerea absenteismului și combaterea abandonului școlar-

Educaţia e şansa ta!

Motto:”Învătatura din copilarie este ca o dantelă săpată în piatră”

2021-2022

Iniţiator,
Prof. TORCEA MARIA
Argument

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor
în vederea reducerii abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor
de comunicare, lingvistice, matematice, informatice, muzicale, artistice etc

Este necesara implicarea factorilor educationali in activități care vizezăeducerea abandonului


școlar de la vârsta preșcolarității ca un fundament solid pentru un viitornșcolarmimplicat activ.

Profesorul are menirea să promoveze învăţarea eficientă, adică o învăţare activă, participativă
şi creativă. De aceea şi noi încercăm, prin acest proiect, să-i implică activ, atât pe elevi, cât şi pe
părinţii acestora, în diverse activităţi educative.

Scopul proiectului:

 Conştientizarea copiilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile


absenteismului şi ale abandonului şcolar. Formarea unui comportament responsabil ca elev într–o
instituţie şcolară.
 Prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar.
 Reducerea abandonului școlar prin atragerea copiilor in grădiniță și implicarea activă a
preșcolarilor,cu suportul părinților și al cadrelor didactice,în activități specifice

Obiective generale:
1. Identificarea principalelor motive ale absenteismului şcolar;
2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de şcoală;
3.Educarea sentimentelor de prietenie,toleranță,solidaritate,armonie și bună dispoziție în relațiile cu
copii din grupuri dezavantajate;
4. Identificarea surselor de stres şcolar;
5. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaştere
şi dezvoltare personală;
6. Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată.
GRUPUL ȚINTA:
 Preșcolarii grupei mari”D”
RESURSE  UMANE: elevi, profesori,părinţi;
RESURSE MATERIALE: calculator, imprimantă, consumabile, aparat foto, diplome, panouri,
pliante, reviste.
RESURSE  FINANCIARE: autofinanţare, sponsorizări.
Evaluarea proiectului:
 Chestionare;
 Expoziţie cu lucrări de artă plastică ale copiilor;
 Intâlniri cu echipa de proiect
 Raport la finalul proiectului

Rezultate aşteptate:
 Creșterea frecvenței la grupă a preșcolarilor din medii dezavantajate
 Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice in implicarea în acțiuni comunitare
 Promovarea imaginii grădiniței în comunitate
 Intărirea parteneriatului cu alte instituții școlare
Diseminarea rezultatelor:
 Amenajarea in unitate , a unui spaţiu ce va conţine un panou cu rezultatele proiectului, imagini
cu elevii din timpul sesiunilor de formare, desene, postere;
 Pagina de facebook şi site-urile unităților școlare.

Impactul proiectului
 Sprijinirea copiilor din medii defavorizate pentru a beneficia de serviciile educaționale oferite
de grădiniță;
 Devoltarea capacității preșcolarilor de a stabili și menține interacțiuni cu adulții și copiii.
Calendarul activităţilor

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data Responsabil/


Participanţi

1. Iți place la  Discuții libere despre spațiul Septembrie Educatoare


gradiniță ? educational din grădiniță: Octombrie- Preșcolari
-cum te simți la grădiniță?
-ce îți place ș ice nu îți place aici?
-care sunt cele mai plăcute activități
desfășurate aici?
 Ralizarea unor desene prin care
să-și exprimesentimentele față
de timpul petrecut la grădiniță

2. Cine suntem  Construirea elementelor de Octombrie- Educatoare


noi ?  identitate ale Noiembrie Preșcolari
colectivului:mascot clasei,imnul
clasei,responsabilități,calendarul
zilelor de naștere,jurnnalul
clasei
3. Să inventăm o  Activități de spargere a gheții,de Noiembrie Educatoare
poveste ! creșterea stimei de sine și de Preșcolari
comunicarea interpersonală

4. Părinţi  Activităţi comune părinţi-copii Decembrie Educatoare


implicaţi, (confecţionare de felicitări şi
Ianuarie Preșcolari
ornamente de Crăciun).   Produsele
elevi motivaţi
realizate vor fi prezentate în cadrul
unei expoziții realizate în fiecare
unitate școlară.
5. Să ne  Administrarea chestionarului Februarie Educatoare
cunoaştem ! pentru părinţi; Fişa părinţilor;
Preșcolari
 Prezentare referat Educaţia în
viaţa noastră; Martie
 Realizare Posterul educaţiei - ce
este educaţia şi roadele ei, cum se
pot implica părinţii în activităţile
educaţionale.
6. Să ne  Schimb de vizite intre prescolarii Aprilie Educatoare
cunoaştem ! unitatilor scolare
Mai Preșcolari
 Ziua portilor deschise
7 Motivaţia  Activităţi prin care să argumen- Mai Educatoare
pentru educaţie  teze importanţa motivaţiei pt.
Iunie Preșcolari
învăţare şi educaţie;
 Echipele primesc scurte studii de
caz cu situaţii în care
părinţiisprijină sau nu educaţia
copiilor.
 Relaţia dintre şcoală şi familie
din perspectiva celor şase
întrebări motivaţionale: Ce? De
ce? Cu cine? Când? Unde? Cum?
Scurte dezbateri.

S-ar putea să vă placă și