Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Data: Teme și obiective:


Clasa: a II-a
Efectiv: 24 elevi 1. Compex de educație fizică generală
Obiectul: Educație fizică -îmbunătățirea coordonării generale a organismului;
Locul desfășurării: sala de sport -executarea corectă a complexului folosind
Tipul lecției : mixtă panglicile;
Strategia didactică:
Metode și procedee:-explicația 2. Rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit
-demonstrația -exersare corectă și separată, expresivă
-observația -legarea cu 2-3 elemente învățate
-exercițiul
-exersarea 3. Ridicări de trunchi cu gleznele fixe
-creșterea capacității de aefectua efort cu indici
Forme de lucru: -frontal corespunzători de rezistență și forță;
-individual -executarea corectă a ridicărilor de trunchi din
-pe grupe culcat dorsal și facial;

Material bibliografic: 4. Educarea spiritului de colaborare, ordine și de


Îndrumător metodic, acțiune conform unui sistem de reguli cât și al
,,ABC-ul învățătorului pentru predarea exercițiilor fizice calităților morale și de voință.

Material didactic:
-48 panglici
-6 saltele de gimnastică

1
Verigile lecției Conținutul activității Dozare Indicații metodice și
organizatorice
1.Organizarea Adunarea elevilor
colectivului de elevi -alinierea 20s linie pe un rând
5 min -salutul 30s
-verificarea echipamentului și a stării de 30s
sănătate
-raportul 40s
-exerciții de front și formație: întoarceri la 2 min întoarceri prin săritură
stânga, întoarceri la dreapta
-Joc de atenție și coordonare 2 min linie pe un rând
Se explică jocul:,,La comandă
,,Palma stângă pe cap- drepți..
,,Palma dreaptă pe cap-drepți,,
,,Brațele îndoite palmele pe șold-drepți,,
,,Palma stângă pe umărul drept-drepți,,
Execută tot colectivul

2. Pregătirea Variante de mers și alergare Coloană câte unul


organismului pentru -mers la pas 1L -spatele drept
efort -privirea înainte
5-7 min -alergare ușoară 1 tură -brațele îndoite
-mers pe vârfuri cu brațele sus 1 diag -brațele întise palmele față în față
-mers pe călcâie brațele la spate 1 diag -spatele drept, privirea înainte
-alergare cu genunchii la piept 1L -spatele drept, brațele îndoite
-mersul piticului 1l -palmele pe genunchi, spatele
-săritura broscuței 1L drept
-alergare cu pas adăugat 1tură -sărituri înalte și elastice

2
-mersul furnicii 1l -sărituri înalte
-alergare ușoară cu schimbarea direcției la 2 ture -spatele drept, brațele lateral
semnal -întoarceri către stânga
-exerciții de respirație
-formarea coloanei de gimnastică 1L+1l
-din coloană câte unul în coloană
câte doi și apoi câte patru cu
ocolire la stânga către mijlocul
sălii
2. Influnțarea - Complex de educație fizică generală
selectivă a (repetare) cu panglici Formația
aparatului ex1 8x4 0 0 0 0 0 0
locomotor pp-stând depărtat cu brațele pe lângă corp 0 0 0 0 0 0
10 min 1 aplecarea capului bărbia în piept 0 0 0 0 0 0
2 revenire 0 0 0 0 0 0
3 extensia capului 0
4 revenire
5-6 rotirea capului spre stâga Se demonstrează fiecare exercițiu
7-8 rotirea capului spre dreapta

ex2 8x4
pp-stând depărtat cu brațele pe lângă corp
1 îndoirea brațului stâng palma pe umăr
2 îndoirea brațului drept palma pe umăr
3 întinderea brațului stâng sus
4 întinderea brațului drept sus
5 îndoirea brațului stâng palma pe umăr
6 îndoirea brațului drept palma pe umăr

3
7 coborârea brațului stâng pe lângă corp
8 coborârea brațului drept pe lângă corp
ex3 8x4
pp- stând depărtat cu brațele pe lângă corp
1 ducerea brațului stâng lateral
2 ducerea brațului drept lateral
3 ridicarea brațului stâng sus
4 ridicarea brațului drept sus
5 coborârea brațului stâng lateral
6 coborârea brațului drept lateral
7 coborârea brațului stâng pe lângă corp
8 coborârea brațului drept pe lângă corp

ex4 8x4
pp- stând depărtat cu brațele pe lângă corp
1 ducerea brațului stâng înainte
2 ducerea brațului drept înainte
3-4 rotirea brațului stâng către înapoi
5-6 rotirea brațului drept către înapoi
7-8 rotirea ambelor brațe cître înapoi

ex5
pp- stând depărtat cu brațele pe lângă corp 8x4
1-2 răsucirea trunchilui cu brațele îndoite
palmele la ceafă către stânga
3-4 răsucirea trunchilui cu brațele îndoite
palmele pe șold
5-6 răsucirea trunchilui cu brațele îndoite
palmele la ceafă către stânga
4
7-8 răsucirea trunchilui cu brațele îndoite
palmele pe șold

ex6 8x4
pp- stând depărtat cu brațele pe lângă corp
1-2 extensia trunchiului cu brațele sus
3-4 îndoirea înainte a trunchiului brațele
întinse
5-6 extensia trunchiului cu brațele sus
7-8 îndoirea înainte a trunchiului brațele
întinse

ex7
pp- stând depărtat cu brațele pe lângă corp 8x4
1 ghemuit brațele întise palmele pe podea
2 ridicare cu brațul stâng întins sus
3 ghemuit cu brațele întise palmele pe
podea
4 ridicare cu brațul drept sus
5 ghemuit brațele întise palmele pe podea
6 ridicare cu ambele brațe întinse sus
7 ghemuit brațele întise palmele pe podea
8 ridicare cu ambele brațe pe lângă corp

ex8 8x4
pp- stând depărtat cu brațele pe lângă corp
1 săritură în depărtat brațele lateral
2 săritură în apropiat brațele pe lângă corp
5
3 săritură în depărtat brațele lateral
4 săritură în apropiat brațele pe lângă corp

5 săritură cu brațele sus


6 săritură cu brațele pe lângă corp
7 săritură cu brațele sus
8 săritură cu brațele pe lângă corp
Joc Buchețelele
-grupări la semnal câte 2, 3, 4, 5,
6
4 Realizarea temei Organizarea colectivului pentru realizarea -patru grupe de câte 6 rămase din
15-18min temei joc
-fiecare grupă își aduce saltea și
se așează în coloană câte unul
Repetarea elementelor învățate: lângă ea
-rulare laterală 2x -corectarea eventualelor greșeli
-stând pe omoplați 2x
-semisfoara 2x
-podul de jos 2x
-cumpăna pe un picior 2x

Rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit 4x -se explică


-se demonstrează
-se exersează
Legarea a 2-3 elemente învățate 2x -se explică
1 rostogolire înainte din ghemuit în -se demonstrează
ghemuit -se exersează
2 podul de jos
6
3 stând pe omoplați -se fac observații și aprecieri

Dezvoltarea Se așează saltelele una lângă cealaltă 2x10 2 linii de câte 12


calităților motrice Se organizează colectivul pentru cea de-a 12 perechi de câte doi așezați fată
5min doua temă în față
-prima linie culcat dorsal pe saltea ridicări -brațele îndoite, palmele la ceafă
de trunchi cu gleznele fixe -spatele drept, genunchii întinși
-coechipierul din ghemuit fixează cu
plamele gleznele colegului
Se schimbă șirurile executând alternativ

Revenirea Se strâng saltelele și se formează un cerc cerc


organismului după Joc ,,Ursul doarme,, -cercul se rotește spre stânga în
efort -cercul se rotește în timp ce elevii cântă iar timp ce elevii cântă
3-4 min unul este în mijloc stând ghemuit cu ochii 4-5x -cântecul se sfârșește iar elevii
închiși râmăn în ghemuit
-cântecul se sfârșește iar elevii râmăn în ,,ursul,, se plimbă cu ochii închiși
ghemuit și caută să se așeze în poala cuiva
,,ursul,, se plimbă cu ochii închiși și caută al cărui nume trebuie să-l
să se așeze în poala cuiva al cărui nume ghicească
trebuie să-l ghicească
Aprecieri și Se fac aprecieri și observații privind odinea, -adunarea în linie pe un rând
concluzi disciplina și realizarea temelor
2 min -salutul -în cor
-părăsirea sălii de sport -în șir câte unul

7
8

S-ar putea să vă placă și