Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECŢIA GENERALĂ

EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ


etapa județeană, 6 decembrie 2014
Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a

BAREM DE NOTARE

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
numeroteze rândurile scrise.
 În cazul în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, textul ce
depășește această limită nu va fi luat în considerare.

SUBIECTUL I 30 de puncte
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect
1. c
2. c
3. b
4. a

B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect

5 4 6 3 7 8 1 2

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe

D. (10 puncte)
1. Precizarea a ceea ce spera Eddie să facă cu ceasul: să îl păstreze pentru a-l da mai departe fiului său
cel mare 3 p.
Orice altă variantă de răspuns: 0 p.

2. Precizarea cauzei și a scopului pentru care cei doi nemți doresc să devină prizonierii americanilor:
cauza este teama de armata rusească; scopul este să ajungă la Praga cu viață/să scape cu viață 3 p.
(1,5 p. + 1,5 p.)
Orice altă variantă de răspuns: 0 p.

3. Explicarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care americanii refuză târgul propus de nemți: nu
vor decât să scape și ei cu viață; nu au ambiții eroice; nu au încredere în cei doi nemți etc.
Explicare clară și concisă: 3 p.
Explicare ezitantă, tendința de comentare: 2 p.
Încercarea de a explica, simpla notare a motivului: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

4. Explicarea, în cel mult 6 rânduri, a motivului pentru care Eddie prezintă moartea lui Buzzer într-o
ipostază semi-eroică: pentru a-i cinsti memoria; pentru a-i respecta prietenia etc.
Prezentare clară și nuanțată: 3 p.;
Explicație ezitantă, tendința de comentare: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

D. 10 puncte
Numerotarea rândurilor: 1 p.
Adaptarea la situația de comunicare dată (comunicare orală, amicală): 1 p.
Susținerea convingătoare, prin explicații, exemplificări a fiecărui punct de vedere: 6 p. (3 p. + 3 p.);
susținere ezitantă/lipsa explicațiilor, a exemplificărilor etc.: 2 p. (1 p. + 1 p.); încercare de susținere: 1 p.
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p.

Nu se va puncta tendința de comentare a textului, tendința de utilizare excesivă a conceptelor de


teorie literară.
DIRECŢIA GENERALĂ
EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

SUBIECTUL al II-lea________________________________________________ 20 puncte


A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Precizarea a două tipuri de benzi desenate: de aventuri și cu supereroi.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p. (1 p. + 1 p.)
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. (0,5 p. + 0,5 p.)
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

2. Transcrierea unei definiții a personajului, de maximum 12 cuvinte: de ex. o componentă a textului 2 p.

Orice răspuns corect (însemnând secvență de text și indicare a trăsăturilor personajului) se


punctează cu 2 p.

3. Indicarea unei caracteristici necesare, dar nu suficiente, a supereroului din benzile desenate: să aibă
puteri supranaturale.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

4. Prezentarea distincției dintre personaj și text: personajul este o funcție a textului, ale cărui scopuri le
deservește, nu are existență autonomă, în sine etc.
Prezentarea clară: 2 p.
Încercarea de prezentare: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
5. Explicarea dimensiunii arhetipale a personajului: este un set de informații care migrează dintr-o
cultură în alta și dintr-o epocă în alta, îmbrăcând doar forme diferite etc.
Explicare clară: 2 p.
Încercarea de a explica: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 

B. (10 puncte)
Numerotarea rândurilor: 1 p.
Formularea unei opinii cu privire la eroismul unui personaj din lecturile personale, prin comparație cu
supereroii din benzile desenate: 2 p.
Susținerea nuanțată a perspectivei: 4 p.; susținere ezitantă: 2 p.; încercare de susținere: 1 p.
Respectarea caracteristicilor unui text eseistic: 1 p.
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p.

SUBIECTUL al III-lea______________________________________________ 10 puncte


1. Precizarea scopului: pentru a anunța un eveniment cultural/pentru a invita publicul la o seară de
lectură publică etc.                                                                                                                                2 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p. 
2. Explicarea semnificației replicii: un joc de cuvinte în care este inclus titlul volumului, pentru a anunța
lecturile publice ale Domnicăi Drumea.                                                                                                   2 p.
Formularea unei explicații care nu surprinde jocul de cuvinte: 0 p.
3. Trei calități ale participanților: autoarea/poeta; gazdele; prezentatorii:                                               3 p.
 
2. Prezentarea, în cel mult 10 de rânduri, a relației dintre mesajul celor două imagini: dimensiunea
informativă și persuasivă; nota ludică prin care mesajul celei de-a doua imagini susține mesajul; raportul
dintre titlul volumului și mesajul autorului invitației din a doua imagine etc.
Numerotarea rândurilor: 1 p.
Prezentare clară, nuanțată: 3 p.
Prezentare ezitantă: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

S-ar putea să vă placă și