Sunteți pe pagina 1din 19

Nr……….…/30.09.

2021

PLANIFICARE ANUALĂ
RELIGIE ORTODOXĂ

PROF. NISTOR MIHAELA

2021-2022

1
Clasa Pregătitoare
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 13 – 17.09
 Omul – cea mai importantă fiinţă de pe Transmitere şi însuşire de noi
1.1;1.3 1 S2 20 – 24.09
pământ cunoştinţe
Dumnezeu ne-a creat din  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor 27.09 –
1. 1.1;1.2;1.3 1 Mixtă S3
Iubire mei 01.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 04 - 08.10
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7)
25 – 31.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S8 01 – 05.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
Iubire
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 08 – 12.11
Transmitere şi însuşire de noi
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 S10 15 – 19.11
cunoştinţe
1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 22 – 26.11
Dumnezeu este întotdeauna
2. Transmitere şi însuşire de noi 29.11 –
cu noi 3.1  Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1
cunoştinţe
S12
03.12
 Recapitulare,sistematizare, evaluare
1.1;1.2;3.1;3.2 1 Recapitulare şi sistematizare S13 06 – 10.12
semestrială
Naşterea Domnului, darul
 Naşterea Domnului, bucuria copiilor
3. lui 1.1;1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S14 13 – 22.12
 Cum sărbătoresc Crăciunul?
Dumnezeu pentru oameni
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

2
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Maica Domnului este ocrotitoarea
3.1 1 Mixtă S15 10 – 14.01
copiilor
 Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1 1 Mixtă S16 17 – 21.01
2. copiilor
cu noi
24 – 28.01
1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 2 Mixtă S17-S18
31.01 – 04.02
1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S19 07 – 11.02
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2 Primii mei prieteni 1 Mixtă S20 14 – 18.02
21 – 25.02
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Familia mea 2 Mixtă S21-S22
Dumnezeu ne învaţă să ne 28.02 – 04.03
4.
ajutăm unii pe alţii Transmitere şi însuşire de noi 07 – 11.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Oamenii din lumea întreagă 2 S23-S24
cunoştinţe/Mixtă 14 – 18.03
1.2;1.3;2.1;2.2 Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S25 21 - 25.03
Învierea Domnului, 1.1;1.2;3.1;3.2  Cum sărbătoresc Paştile? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 28.03 – 01.04
5. împlinirea darului lui  Bucuria copiilor la Paşti/”HRISTOS
1.1;1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S27 04 – 07.04
Dumnezeu A ÎNVIAT” -Troparul Învierii*
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S29 02 – 06.05
09 – 13.05
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S30-S31
Dumnezeu ne învaţă să ne 16 – 20.05
4. ajutăm unii pe alţii 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S32 23 – 27.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06

VACANŢĂ DE VARĂ

3
Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 20 – 24.09
Omul îşi arată iubirea 1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 27.09 – 01.10
1.
faţă de Dumnezeu în 1.1  Cum arată o biserică ? 1 Mixtă S4 04 – 08.10
biserică
1.2 Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1.2;2.1  Cu cine mă rog în biserică? 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Omul îşi arată iubirea 1.3  Cum mă comport în biserică? 1 Mixtă S8 01 – 05.11
1.
faţă de Dumnezeu în 1.3  Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S9 08 – 12.11
biserică 1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 15 – 19.11
1.2;3.1;3.2  Sfântul Apostol Andrei* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 22 – 26.11
1.1;1.2;3.1  Sfântul Nicolae* 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
4. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Despre colind 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 06 – 10.12
 Naşterea Domnului în poezia creştină
3.1;3.2 1 Mixtă S14 13 – 22.12
românească
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2. Dumnezeu Se face 3.1;3.2  Copilăria lui Iisus* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 10 – 14.01
cunoscut omului 1.2  Omul ascultă cuvântul lui 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 17 – 21.01
4
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui 24 – 28.01
1.2;1.3 2 Mixtă S17-S18
Dumnezeu 31.01 – 04.02
 Biblia ne vorbeşte despre oameni 07 – 11.02
1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S19
credincioşi
 Sfinţii Apostoli sunt modele de
1.1;1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 14 – 18.02
credinţă
1.2;1.3  Ce înseamnă să fii un om credincios 1 Mixtă S21 21 – 25.02
1.1;1.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 28.02 – 04.03
07 – 11.03
1.1;1.2  Rugăciunea şi rugămintea 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23-S24
Viaţa creştinului 14 – 18.03
3.
împreună cu semenii  Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
1.1;1.2 1 Mixtă S25 21 – 25.03
rugăciune
3.1;3.2  Salutul creştinilor la Sfintele Paşti 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
4. Mari sărbători creştine  Învierea Domnului în poezia
3.1;3.2 1 Mixtă S27 04 – 07.04
creştină românească
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.3  Când, unde şi cui mă rog? 1 Mixtă S29 02 – 06.05
2.1;2.2  Pentru cine mă rog? 1 Mixtă S30 09 – 13.05
Viaţa creştinului 1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Mixtă S31 16 – 20.05
împreună cu semenii
3. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 23 – 27.05
 Recapitulare, sistematizare, evaluare
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06

VACANŢĂ DE VARĂ

5
Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 20 – 24.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 27.09 – 01.10
Omul este fiul iubitor al în fiecare zi
1.
lui Dumnezeu 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 04 – 08.10
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 11 – 15.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 18 – 22.10
faţă de Dumnezeu
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Omul este fiul iubitor al
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 01 – 05.11
lui Dumnezeu
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 08 – 12.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S10 15 – 19.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S11 22 – 26.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
de om

Crăciunul şi Anul Nou-


2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 06 – 10.12
3.  Tradiţii populare de Crăciun şi Anul
tradiţii 2.1;3.1;3.2 1 Mixtă S14 13 – 22.12
Nou/Colinde
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 21.12.2019 – 12.01.2020

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2. Dumnezeu este Tatăl 1.2;3.1  Maica Domnului, îngerii şi sfinţii 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ S15-S16 10 – 14.01

6
nostru iubitor săvârşesc minuni Mixtă 17 – 21.01
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 24 – 28.01
 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de
1.2;2.1 1 Mixtă S18 31.01 – 04.02
la Mântuitorul Iisus Hristos*
 Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de
1.1;1.2;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 07 – 11.02
iertare?
Oamenii îşi arată iubirea 1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S20 14 – 18.02
4.
unii faţă de alţii 1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21 21 – 25.02
1.3  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 28.02 – 04.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S23 07 – 11.03
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Recunoștința în vremea Mântuitorului și
1 Mixtă S24 14 – 18.03
în zilele noastre*
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor bolnavi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25 21 – 25.03

5.
Floriile, Paştile şi 1.1;2.1;3.1;3.2 Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 28.03 – 01.04
Rusaliile – tradiţii 1.1;2.1;3.1;3.2  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S27 04 – 07.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Mixtă S29 02 – 06.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 09 – 13.05
 Texte religioase/Pilde* 2 Mixtă S30-S31
16 – 20.05
Oamenii îşi arată iubirea
4. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 23 – 27.05
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
2.2;3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

7
Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.3  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 20 – 24.09
Iubirea lui Dumnezeu şi
1. 1.1;3.2  Bucuria de a trăi 1 Mixtă S3 27.09 – 01.10
răspunsul omului
1.1;1.2;1.3;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S4 04 – 08.10
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1.1;3.1  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui Dumnezeu 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Iubirea lui Dumnezeu şi
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 01 – 05.11
răspunsul omului
1.1;1.3  Când un om devine creştin? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 08 – 12.11
1.1;1.3  Persoanele din viaţa unui creştin 1 Mixtă S10 15 – 19.11
Dumnezeu se face 1.1;1.2;2.1  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S11 22 – 26.11
2.
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.1 Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 06 – 10.12
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Naşterea Domnului 1 Mixtă S14 13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15 10 – 14.01
3. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S16 17 – 21.01
2. Dumnezeu se face 1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 24 – 28.01
cunoscut omului 1.1;1.3  Primirea lui Hristos prin Sfânta 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ S18-S19 31.01 – 04.02
Împărtăşanie/Despre Sfânta Liturghie Mixtă 07 – 11.02
8
 Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 14 – 18.02
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S20
face fapte bune
21 – 25.02
1.1;1.2;1.3;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21
1,2;2.2  Necesitatea de a spune mereu adevărul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 28.02 – 04.03
Viaţa creştinului împreună cu 07 – 11.03
4. 1.1;1.2;1.3;2.2  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S23
semenii
1.1;1.2;2.2  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu ceilalţi 1 Mixtă S24 14 – 18.03
3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S25 21 – 25.03
3. Mari sărbători creştine 28.03 – 01.04
3.1;3.2  Învierea Domnului 2 Mixtă S26-S27
04 – 07.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S29 02 – 06.05
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din 09 – 13.05
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S30
jur
Viaţa creştinului 1.1;1.2;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S31 16 – 20.05
4. împreună cu semenii 1.1;1.2;2.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Mixtă S32 23 – 27.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Recapitulare, sistematizare,evaluare finală 1 Recapitulare şi sistematizare S33 30.05 – 03.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

9
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
Transmitere şi însuşire de noi 20 – 24.09
1.1;1.3;2.1  Lumea – casă pentru toţi oamenii 2 S2-S3
cunoştinţe/Mixtă 27.09 – 01.10
Iubirea lui Dumnezeu şi  Fiecare om îşi caută propria cale prin
1. 1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S4 04 – 08.10
răspunsul omului viaţă
 Biblia şi Biserica ne arată calea spre 11 – 15.10
1.1;1.2;1.3;3.2 1 Mixtă S5
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1  Nevoia de a primi îndrumare în viaţă 1 Mixtă S6 18 – 22.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S7) 25 – 31.10
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;1.2  Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii
1. 1 Mixtă S8 01 – 05.11
răspunsul omului dificile
1.1;1.3  Calea spre Dumnezeu deschisă tuturor
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 08 – 12.11
oamenilor prin Iisus Hristos
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;3.1  Învăţătura Domnului vestită de sfinţii
cunoscut omului 1 Mixtă S10 15 – 19.11
apostoli şi evanghelişti
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S11 22 – 26.11
2.2;3.1;3.2  Proorocii, vestitori ai naşterii lui
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 29.11 – 03.12
Hristos
4. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Magii în căutarea pruncului Iisus 1 Mixtă S13 06 – 10.12
3.1;3.2  Naşterea Domnului* 1 Mixtă S14 13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;3.1;3.2  Întâmpinarea Pruncului Iisus de către 10 – 14.01
4. 1 Mixtă S15
Mari sărbători creştine Dreptul Simeon
1.1;3.1;3.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S16 17 – 21.01

10
• Mărturisirea şi trăirea credinţei de
1.1;1.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17 24 – 28.01
către sfinţi
• Sfinţii români şi creştinismul pe
2. Dumnezeu se face 1.1;2.2;3.1 1 Mixtă S18 31.01 – 04.02
teritoriul ţării noastre
cunoscut omului
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Apostol Andrei* 1 Mixtă S19 07 – 11.02
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ* 1 Mixtă S20 14 – 18.02
1.1;1.3;2.2;3.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S21 21 – 25.02
 Iubirea, poruncă dată de Domnul
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 28.02 – 04.03
Iisus Hristos
Viaţa creştinului
3.  Viaţa în armonie cu ceilalţi, îndemn
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S23 07 – 11.03
al lui Dumnezeu
1.2;1.3;2.1  Familia şi împlinirea poruncii iubirii 1 Mixtă S24 14 – 18.03
1.2;3.1;3.2 • Cu Hristos în săptămâna Pătimirilor 1 Mixtă S25 21 – 25.03
• Femeile mironosiţe pe drumul
4. Mari sărbători creştine 1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S26 28.03 – 01.04
Golgotei şi în Duminica Învierii
1.2;3.1;3.2  Tradiţii pascale* 1 Mixtă S27 04 – 07.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Prietenia şi porunca iubirii creştine 1 Mixtă S29 02 – 06.05
 Importanţa exemplului personal de 09 – 13.05
1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S30
iubire creştină
Viaţa creştinului 1.1;1.2;1.3;2.2  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S31 16 – 20.05
3.
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 23 – 27.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 30.05 – 03.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

11
Clasa a V-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1;1.2 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 20 – 24.09
Transmitere şi însuşire de noi 27.09 – 01.10
1.1;1.2  Crearea lumii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 04 – 08.10
Dumnezeu Se face 1.1;1.2  Prima familie: Adam şi Eva 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1. 1.2;1.3  Promisiunea venirii Mântuitorului 1 Mixtă S6 18 – 22.10
cunoscut omului
1.2  Responsabilitatea omului faţă de creaţie 1 Mixtă S7 25 – 29.10
01 – 05.11
1.1;1.3  Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi Avraam 2 Mixtă S8-S9
08 – 12.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iosif şi fraţii săi – modele de iertare 1 Mixtă S10 15 – 19.11
1.1;1.2;2.1;2.2; 22 – 26.11
 Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 1 Mixtă S11
3.1
 Sărbătoarea Sfântului Andrei şi Ziua Naţională 29.11 – 03.12
3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12
Viaţa comunităţii şi a României
4.
sărbătorile creştine 06 - 10.12
3.2;3.3  Naşterea Domnului şi Anul Nou 2 Mixtă S13-S14
13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
4. Viaţa comunităţii şi 3.1;3.2;3.3  Sărbătoarea, timp sfinţitor şi de 1 Mixtă S15 10 – 14.01
sărbătorile creştine bucurie
12
3.1;3.2;3.3  Sfântul ocrotitor al familiei 1 Mixtă S16 17 – 21.01
Dumnezeu Se face 1.3  De la regele David, la Împăratul Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 24 – 28.01
1. 2 S17-S18
cunoscut omului Hristos Mixtă 31.01 – 04.02

1.1;1.2;2.2 • Decalogul – importanţa lui în viaţa 2


Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
07 – 11.02
omului cunoştinţe/Mixt 14 – 18.02
 Răspunsul omului la chemarea lui
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S21 21 – 25.02
Dumnezeu
Iubirea lui Dumnezeu şi
2.  Mărturisirea credinţei în Vechiul
răspunsul omului 1.1;3.1 1 Mixtă S22 28.02 – 04.03
Testament
 Calităţile omului şi slujirea lui
1.1;3.1 1 Mixtă S23 07 – 11.03
Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 14 – 18.03
Viaţa creştinului
3. 1.1;2.1;3.1;3.2  Respectul în lumina credinţei 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S25 21 – 25.03
împreună cu semenii
Viaţa comunităţii şi 28.03 – 01.04
4. 3.1;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26-S27
sărbătorile creştine 04 - 07.04
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1  Slujirea propriului popor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 02 – 06.05
1.1;2.1;3.1  Ajutorul oferit semenilor 1 Mixtă S30 09 – 13.05
 Dialogul despre credinţa în 16 – 20.05
1.1;3.1 1 Mixtă S31
Viaţa creştinului Dumnezeu
3.
împreună cu semenii 1.1;2.1;3.1;3.2  Evaluare 1 Mixtă S32 23 – 27.05
 Recapitulare, sistematizare şi 30.05 - 03.06
1.1;2.1;3.1;3.2 1 Recapitulare şi sistematizare S33
evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

13
Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 13 – 17.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 20 – 24.09
2.1;2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 27.09 – 01.10
1.1;1.2;1.3  Țara Sfântă în vremea Mântuitorului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 04 – 08.10
1.1;1.2;1.3  Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos 1 Mixtă S5 11 – 15.10
Dumnezeu Se face 18 – 22.10
1. 1.1;1.2;1.3;2.1  Botezul Domnului 2 Mixtă S6-S7
cunoscut omului 25 – 29.10
01 – 05.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Iisus Hristos, Învățătorul lumii 2 Mixtă S8-S9
08 – 12.11
1.1;1.3;2.1  Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1 Mixtă S10 15 – 19.11
1.1;1.3;2.1  Înălțarea Domnului Iisus Hristos 1 Mixtă S11 22 – 26.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi moral religioase* 1 Mixtă S12 29.11 – 03.12
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 06 – 10.12
Viața comunității și 3.1;3.2;3.3 13 – 22.12
2.  Tradiții de Crăciun 1 Mixtă S14
sărbătorile creștine
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
3. Iubirea lui Dumnezeu și • Mărturii despre ajutorul primit de la 10 – 14.01
răspunsul omului 1.1;1.3;2.1;2.2 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S15-S16
Dumnezeu 17 – 21.01
1.1;1.2;1.3;2.1; • Recunoștința pentru binele primit 1 Mixtă S17 24 – 28.01
2.2; 3.1

14
1.1; 1.3; 2.1; 31.01 – 04.02
 Efortul pentru schimbarea vieții 1 Mixtă S18
2.2; 3.1
 Mărturisirea credinței în Iisus Transmitere şi însuşire de noi 07 – 11.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1 2 S19-S20
Hristos cunoştinţe/Mixtă 14 – 18.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Lecturi moral-religioase* 1 Mixtă S21 21 – 25.02
1.1;1.2;1.3;2.1;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 28.02 – 04.03
07 – 11.03
1.1;2.1;3.1  Iertarea, semn al bunătății sufletești 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S23
Viața creștinului
4.
împreună cu semenii  Rugăciunea, temei și putere a vieții Transmitere şi însuşire de noi 14 - 18.03
1.1;2.1;3.1 2 S24-S25
creștine cunoştinţe/Mixtă 21 - 25.03
Viața comunității și 28.03 – 01.04
2. 1.1;2.1;3.1  Tradiții de Paști 2 Mixtă S26-S27
sărbătorile creștine 04 - 07.04
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
02 – 06.05
1.1;2.1;3.1  Rugăciunea „Tatăl nostru” 2 Mixtă S29-S30
09 – 13.05
 Milostenia, manifestare a iubirii față 16 – 20.05
Viața creștinului 1.1;2.1;3.1 1 Mixtă S31
4. de semeni
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, 23– 27.05
2 Recapitulare şi sistematizare S32-S33
3.1 evaluare finală 30.05 – 03.06
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare şi sistematizare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

15
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 34

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.2  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 13 – 17.09
2.2  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 20 – 24.09
2.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 27.09 – 01.10
1.1; 1.2; 2.1; 04 – 08.10
 Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4
2.2; 3.2
Dumnezeu Se face 1.1; 1.2; 1.3  Lucrarea Duhului Sfânt în lume 1 Mixtă S5 11 – 15.10
1. 1.1; 1.2; 1.3; 3.1  Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime 1 Mixtă S6 18 – 22.10
cunoscut omului
Transmitere şi însuşire de noi 25 – 29.10
1.2; 3.1; 3.2  Sfintele Taine în viața creștinilor 2 S7-S8
cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.11
1.2; 2.1; 3.1; 08 – 12.11
 Darurile Duhului Sfânt 1 Mixtă S9
3.2; 3.3
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 15 – 19.11
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10
3.1;3.2; 3.3
1.2; 2.2; 3.1;3.2  Credința în primele comunități creștine 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 22 – 26.11
Iubirea lui Dumnezeu și 1.2; 2.1; 2.2; 29.11 – 03.12
2.  Comuniunea credincioșilor în Biserică 1 Mixtă S12
răspunsul omului 3.1; 3.2; 3.3
1.2; 1.3; 3.1  Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului 1 Mixtă S13 06 – 10.12
Viața comunității și 13 – 22.12
3. 1.3;2.2  Sărbătorile de iarnă – tradiții și obiceiuri 1 Mixtă S14
sărbătorile creștine
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Competenţe
Nr. Crt. Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
specifice
Transmitere şi însuşire de noi 10 – 14.01
1.1; 2.1; 2.2;3.1  Biserica în istorie 2 S15-S16
cunoştinţe/Mixtă 17 – 21.01
2. Iubirea lui Dumnezeu și
2.2  Lecturi religios-morale* 1 Mixtă S17 24 – 28.01
răspunsul omului
1.2; 2.1; 2.2; 31.01 – 04.02
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S18
3.1; 3.2; 3.3

16
1.2; 2.2; 3.1;  Manifestarea bucuriei în viața 07 – 11.02
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19
3.2; 3.3 omului
1.2; 2.2; 3.1; 14 – 18.02
 Fericirile 2 Mixtă S20-S21
3.2; 3.3 21 – 25.02
1.3; 2.2; 3.1;3.2  Frumosul în viaţa creştinului 1 Mixtă S22 28.02 – 04.03
Viața creștinului
4.
împreună cu semenii
2.1; 2.2; 3.1;  Prietenia și iubirea, valori pentru 07 – 11.03
1 Mixtă S23
3.2; 3.3 viață
2.1; 2.2; 3.1;  Vindecarea slăbănogului din Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 14 – 18.03
1 S24
3.2; 3.3 Capernaum Mixtă
1.2;1.3;2.1; 2.2; 21 – 25.03
 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25
3.1;3.2; 3.3
 Să petrecem perioada Postului Mare
cu Rugăciunea Sfântului Efrem 28.03 – 01.04
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26
3. Viața comunității și 1.3;2.2 Sirul – pregătire duhovnicească
sărbătorile creștine pentru Sfintele Paşti *
 Săptămâna Pătimirilor - momente 04 – 07.04
1.3;2.2 1 Mixtă S27
de meditaţie creştină*
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 02 – 07.05
1.3; 3.1;3.3  Praznicele împărătești 2 S29-S30
Mixtă 09 – 13.05
 Sărbători închinate Maicii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 16 – 20.05
3. Viața comunității și 1.3; 3.1;3.3 2
Mixtă
S31-S32
23 – 27.05
Domnului și sfinților
sărbătorile creștine
1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 30.05 – 03.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
4.2;5.1 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 06 – 10.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Clasa a VIII-a
17
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână:1
Număr de săptămâni: 33

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an 13 - 17.09
1 Recapitulare S1
şcolar/Recapitulare
2.1  Recapitulare 1 Recapitulare şi sistematizare S2 20 - 24.09
2.1  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S3 27.09 - 01.10

Dumnezeu Se face
1.1;1.2;1.3;2.1 Iubirea, temeiul vieții 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 04 - 08.10
1. 1.1;1.2;1.3;2.2  Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică 1 Mixtă S5 11 - 15.10
cunoscut omului
 Mărturisirea Sfintei Treimi în Simbolul de Transmitere şi însuşire de noi 18 - 22.10
1.1;1.2;1.3;3.3 2 S6-S7
credință cunoştinţe/Mixtă 25 - 29.10
 Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața 01 – 05.11
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S8
Bisericii
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 08 - 12.11
1.2;2.1;2.2;3.2  Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 15 – 19.11
Iubirea lui Dumnezeu și
2.
răspunsul omului
1.2;2.1;2.2;3.2 Pilda semănătorului 1 Mixtă S11 22 - 26.11
1.2;2.1;2.2;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 29.11 - 03.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 06 – 10.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc 13 – 22.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 23.12.2021 – 09.01.2022

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.2;2.1;2.2;3.3  Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii 1 Mixtă S15 10 – 14.01
Iubirea lui Dumnezeu și 1.2;2.1;2.2;3.3  Minunea vindecării orbului din naștere 1 Mixtă S16 17 – 21.01
2.
răspunsul omului 1.2;2.1;2.2;3.3  Povestiri moral-religioase* 1 Mixtă S17 24 - 28.01
1.2;2.1;2.2;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S18 31.01 – 04.02
4. Viața creștinului 1.1;1.2;2.1;3.1  Libertate și responsabilitate în viață 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 07 – 11.02
împreună cu semenii 14 – 18.02
1.1;1.2;2.1;3.1  Pilda fiului risipitor 1 Mixtă S20
 Optimismul și stăruința în viața 21 – 25.02
1.1;1.2;2.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S21
omului
1.1;1.2;2.1;3.3  Provocări ale lumii contemporane și 1 Mixtă S22 28.02 – 04.03
18
atitudinea creștinilor
1.1;1.2;2.1;3.3  Pilda samarineanului milostiv 1 Mixtă S23 07 – 11.03
1.1;1.2;2.1;3.3  Povestiri moral-religioase* 1 Mixtă S24 14 - 18.03
1.1;1.2;2.1;3.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S25 21 – 25.03
Viața comunității și 28.03 – 01.04
3. 1.2  Învierea Domnului 2 Mixtă S26-S27
sărbătorile creștine 04 - 07.04
ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 08 – 14.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 15.04 – 01.05
1.1;1.2;2.1;3.1  Literatura religioasă și viața creștină 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 02 – 06.05
1.1;1.2;2.1;3.1  Arta religioasă și viața creștină 1 Mixtă S30 09 – 13.05
Viața comunității și  Recapitulare, sistematizare, evaluare 16 – 20.05
3. 1.1;1.2;2.1;3.1 2 Recapitulare şi sistematizare S31-S32
sărbătorile creștine finală 23 - 27.05
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S33 30.05 – 03.06

VACANŢĂ DE VARĂ
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

NISTOR MIHAELA

COMPETENŢE SPECIFICE
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN CONTEXTE DE VIAŢǍ UZUALE
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase;
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi;
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral – creștin în context de viaţă familiale
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE
2.1.Asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului;
2.2. Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni;
3. EXPLORAREA ACTIVǍ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI CREDINŢE
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute;
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei.

19

S-ar putea să vă placă și