Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

A.ELEMENTE DE IDENTIFICARE

DATA:26.11.2021
GRUPA: Mică 3,Grupa “Pinguinilor”
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA NR. 187, SECTOR 3, BUCUREȘTI
PROF. ÎNV. PRIMAR SI PREȘ: PASCU F. MARIANA
TEMA DE STUDIU : “CUM ESTE, A FOST SI VA FII AICI PE PAMANT?”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: A.D.E
ACTIVITATEA: Dezvoltarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,CĂSUȚA DIN OALĂ”
MIJLOC DE REALIZARE: Povestea educatoarei
TIPUL DE ACTIVITATE: Transmitere de noi cunoștințe
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
 Urmărește linia unei povești, concomitet cu imaginile
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare, finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activitate).

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi.


 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea vocabularului și stimularea imaginației creatoare și dezvolarea spiritului de echipă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfărşitul activităţii, copiii vor fi capabili:

O.1: Să urmărească cu atenţie ”Căsuța din oală”, obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii urmăresc cu atenție povestea;
O.2: Să identifice personajele poveştii,obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii vor denumi corect personajele;
O.3: Să interpreteze corect mesajul transmis de text, cu ajutorul întrebărilor educatoarei; obiectivul se consideră realizat dacă toti preșcolari
vor denumi mesajul transmis de text.
O.4 Să răsăundă la întrebările educatoarei; obiectivul se consideră realizat dacă toti preșcolari vor denumi mesajul transmis de text.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, povestirea, exercițiul.
Mijloace didactice: oală de lut,marionetă lup , imagini cu aspecte din poveste.
Forma de organizare: frontală şi individuală
Durata: 15 minute
Locul de desfăşurare: sala de grupă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Lolica Tătaru,Adina Glova,Olga Chiș “Piramida cunoașterii”Editura Diamant 2014
2. Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Mătăsaru Maria,Chiriloaie Maria şi colaboratorii săi, Editura C.C.D. Bacău 2008
3. Curriculum pentru educaţie timpurie 2019.
4. Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3- 6/7 ani, M.E.C.T., 2008.
5. Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Mitu Florica, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000.
B. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Nr.Crt Etapele activității Conţinutul activității Strategii Evaluare


. Didactice
1. Moment Se asigură organizarea spaţiului şi a climatului
Organizatoric educaţional optim desfăşurării activităţii
propuse.
2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza prin prezentarea Conversația Frontală
atenției unei oale din lut. Oala de lut

3. Anunțarea temei și Copiii sunt anunţaţi ca azi la educarea Conversația


a obiectivelor limbajului educatoarea le va citi poveastea
căsuța din oală și se precizează obiectivele pe
înțelesul copiilor.

4. Reactualizarea Conversaţia Orală


Copiii vor fi întrebați ce are educatoarea în Frontală
cunoștintelor Observaţia
mână (un lup) și în ce povșeti au înânlint acest
Explicaţia
personaj.

5. Dirijarea Se expune conţinutul poveştii, folosindu-se Orală


învǎţǎrii inflexiunile vocii, mimica şi gestica Frontală
corespunzătoare. Se vor folosi, concomitent cu Explicaţia
povestirea, planşe ilustrative pentru conţinutul
poveştii, se vor explica cuvintele Conversaţia
necunoscute,iar copiii vor fi încurajaţi să
privească cu atenţie la fiecare dintre acestea. Povestirea
Povestea este expusă după următorul plan:
1. Şoricelul găseşte oala în mijlocul câmpului şi
se instalează în ea.
2.Şoricelul o primeşte şi pe broscuţă în casă.
3. Pe rând în casă se instalează: iepurele, vulpea
şi lupul.
4.Oala se sparge sub greutatea lui Moş Martin,
care nu a ştiut că este o căsuţă.
5. Moş Martin se sperie de spargerea oalei de
pământ.
6. Cei cinci prieteni care locuiau în oală se
sperie şi ei şi fug în pădure.

6. Obţinerea Educatoarea accentuează conținutul poveștii cu Conversaţia Orală


performanţei ajutorul imaginilor și al întrebărilor: Frontală
 Cum s-a numit povestea pe care ați
ascultat-o?
 Care sunt personajele din poveste?
 Unde și-au găsit animalele noastre
căsuța?
 Cine a găsit oala în pădure?

7. Asigurarea retenţiei Se va discuta cu copiii morala acestei Orală


şi a transferului poveşti : deşi era puţin loc, animalele au Frontală
împărţit căsuţa fără a se supăra. Neatenţia
ursului a stricat căsuţa. De aceea este bine să Conversaţia
fim atenţi la cei din jur şi să împărţim
prieteneşte locurile şi obiectele.

8. Evaluare Copiii vor așeza pe o machetă personajele în Explicația Orală


ordinea intrării lor în căsuță. Conversaţia Frontală
Practic-acțională
9. Încheierea Se fac aprecieri stimulative asupra desfăşurări şi
activităţii participării copiilor la activitate. Se subliniaza Conversaţia Aprecierea Verbală
atitudinea pozitiva fata de invațare.