Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICIUL GUVERNAMENTAL DE PLATI ELECTRONICE

CONFIRMARE DE ACHITARE A NOTEI DE PLATĂ 00 4136 2838 5022


INVOICE PAYMENT CONFIRMATION ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ СЧЁТА A 1. Seria și numărul notei de plată
Invoice identifier / Номер счёта

2. Emisă la / Issued at / Выписан 17-12-2021 09:54 3. Statutul achitării / Payment status / Статус оплаты Achitat
4. Achitat pentru / Paid for / Оплачено на имя 5. Achitat către / Paid to / Оплачено в пользу
GRIBENCEA D V Ministerul Afacerilor Interne
2004023010372 1006601000130
Persoană fizică bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 75, mun. Chișinău
6. Destinația plății / Payment destination / Назначение платежа 7. Achitat prin / Paid through / Оплачено через
Taxa pentru cazierul judiciar Moldindconbank SA

8. Descifrarea plății achitate / Payment details / Детали платежа


# 8.1 Serviciul sau taxa ID plată Data achitării Suma
Service or tax Payment ID Payment date Sum
Услуга или пошлина ID оплаты Дата оплаты Сумма
1. Numărul notei de plată la prestatorul de serviciu: 2112GRDA150364
1.1 Cazier judiciar 2112GRDA150364 73793988 17-12-2021 09:53 30.00 MDL
7.2. Reducere sau scutire / Discount / Скидка 0.00 MDL
7.3. Comision / Comission Fee / Коммиссия 0.00 MDL
7.4. TOTAL / TOTAL / ИТОГО 30.00 MDL

9. Instrucțiuni post-plată / Post-payment guidelines / Инструкция после проведения оплаты


------------------- Informații suplimentare -------------------
PaymentProvider: MICB (Card)
PaymentTool: EC
Adresa de colectare: or.Leova, str. Uzinii, 18
Limba: RO
Locul de colectare: Leova - Inspectoratul de politie
PaymentTool: EC
Timpul de colectare: De la 08:00 pină la 17:00
IBAN destinație: MD90TRPAAA142310A00746AA

10. Informații utile / Useful information / Полезная информация


Statutul achitării notei de plată poate fi aflat Prestator al Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay este Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică
online pe mpay.gov.md sau prin utilizarea (IDNO 1010600034203, Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012)
codului QR cu telefonul mobil. The service provider of Governmental e-Payment Gateway MPay is the public institution Moldova e-Governance Agency
(IDNO 1010600034203, Address: 42B, str Pușkin, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova)
Payment status of the invoice could be verified Поставщиком Правительственной Услуги Электронных Платежей является гос. учреждение Агенство
online at mpay.gov.md or by scanning the QR Электронного Управления Молдовы (IDNO 1010600034203, Юр. адрес: мун. Кишинэу, ул. Пушкина 42Б, MD-2012)
code with mobile phone.
Проверка статуса оплаты счёта можно
произвести онлайн на mpay.gov.md или Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay© este Semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din
используя QR код с мобильного телефона. înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu 29.05.2014 privind semnătura electronică şi
Caracter Personal cu numărul de înregistrare #0000077-001. documentul electronic.
Pentru asistență în verificarea achitării notei de plată Vă rugăm să
contactați serviciul suport clienți. The government payment service MPay© is registered with Digitally signed based on Law No. 91 from
Please contact our client support service for assistance in verification of National Center for Private Data protection with registration 29.05.2014 on electronic signature and
the status of payment of the invoice. id #0000077-001. electronic document.
За помощью в проверке оплаты счёта пожалуйста обращайтесь в Правительственная услуга электронных платежей MPay© Подписано электронной подписью на
службу поддержки. зарегистрированна в Национальном Центре по Защите основании Закона 91 от 25.05.2014 об
Персональных Данных под номером #0000077-001. электронной подписи и электронном
(+373) (22) 820000 suport.mpay@gov.md документе.

Păstrează planeta curată și documentele în format digital. Fii eco! / Keep the planet clean and documents in digital format. Be eco! / Сохраняйте планету чистой и документы в цифровом формате. Будь эко!

S-ar putea să vă placă și