Sunteți pe pagina 1din 1

MODURILE ȘI TIMPURILE VERBULUI.

FORME VERBALE NEPERSONALE


SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ PENTRU CLASELE DE GIMNAZIU

Modul indicativ Modul conjunctiv


Prezent Imperfect Perfect Perfect Mai-mult-ca- Viitor Viitor Viitor anterior Prezent Perfect
compus simplu perfect standard popular
alerg alergam am alergat alergai alergasem voi alerga o să alerg voi fi alergat să alerg să fi alergat
alergi alergai ai alergat alergași alergaseși vei alerga o să alergi vei fi alergat să alergi să fi alergat
aleargă alerga a alegat alergă alergase va alerga o să alerge va fi alergat să alerge să fi alergat
alergăm alergam am alergat alergarăm alergaserăm vom alerga o să alergăm vom fi alergat să alergăm să fi alergat
alergați alergați ați alergat alergarăți alergaserăți veți alerga o să alergați veți fi alergat să alergați să fi alergat
aleargă alergau au alergat alergară alergaseră vor alerga o să alerge vor fi alergat să alerge să fi alergat
Modul condițional-optativ Modul imperativ Infinitiv Funcții sintactice
Prezent Perfect Formă Formă Prezent Perfect Eu am alergat în parcul de lângă școală. (Predicat verbal)
afirmativă negativă A alerga este un obicei sănătos. (Subiect)

aș alerga aș fi alergat aleargă! nu alerga! a alerga a fi alergat Terenul este pentru a alerga. (Nume predicativ)

ai alerga ai fi alergat Gerunziu Dorința de a alerga mi s-a îndeplinit. (Atribut verbal)

ar alerga ar fi alergat alergând Elevul începe a alerga prin curtea școlii. (Complement direct)
Incapabil de a alerga, s-a așezat jos. (Complement prepozițional)
am alerga am fi alergat alergați! nu alergați! Supin
A plecat înainte de alerga pe teren. (Circumstanțial de timp)
ați alerga ați fi alergat de alergat, pentru alergat, după
Mihai a intrat în clasă fără a alerga. (Circumstanțial de mod)
ar alerga ar fi alergat alergat, la alergat, de la alergat
A intrat pe teren pentru a alerga. (Circumstanțial de scop)
Participiu
A fost pedepsit pentru a fi alergat prin curtea școlii. (Circumstanțial
Alergat, alergată, alergați, alergate
de cauză)
Ajută la formarea altor moduri și timpuri verbale: indicativ, perfect compus; indicativ, viitor
Material realizat de:
anterior; conjunctiv, perfect; condițional-optativ, perfect; supin; este component al construcției
profesor pentru învățământ primar Hotca Marian
pasive cu verbul auxiliar „a fi”
Observație: Infinitivul, gerunziul, supinul și participiul sunt forme verbale nepersonale!