Sunteți pe pagina 1din 3

……………………….

………………………………..
EVALUARE – Numerele naturale 0 – 100
clasa a II-a
1. Scrie numărul reprezentat de fiecare desen:

2. Scrie cu cifre numerele: cincizeci și trei , optsprezece , saptezeci și patru .

3. Găsește jetonul cu numărul corespunzător:


5 zeci și 7 unități douăzeci și nouă o zece și 0 unități

75 57 50 20 92 29 11 10 21

4. Ordonează numerele :
a) de la cel mai mic la cel mai mare: b) de la cel mai mare la cel mai mic:
37, 10, 8, 12, 45, 100. 16, 17, 100, 36, 86, 63.
........................................................... ..........................................................

5. Compară numerele:
30 50 80 20 64 64

6. Descompune numerele după model: 15 = 10 + 5


78 = + 53 = + 18 = + 26= + 77= +

7. Continuă șirurile cu încă trei numere:


45,46, 47, ...., ...., ..... 93, 92, 91, ...., ...., ..... 25, 30, 35, ...., ...., ..... 71, 68, 65, ...., ...., .....

8. Scrie zecea mai apropiată de numerele:


29 41 34 68 73

9. Numără, înainte și înapoi, din 10 în 10.


DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

Calificative FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Itemi
I1 Scrie 3 numere Scrie 2 numere Scrie 1 număr
reprezentate de fiecare reprezentate de fiecare reprezentat de un
desen; desen; desen;
I2 Scrie cu cifre 3 numere; Scrie cu cifre 2 numere; Scrie cu cifre 1 număr;

I3 Găsește jetonul Găsește jetonul Găsește jetonul


corespunzător în cele 3 corespunzător în 2 corespunzător într-o
situații; situații; situație;
I4 Ordonează corespunzător Ordonează Ordonează
12 numere; corespunzător 8 corespunzător 4
numere; numere;
I5 Compară trei perechi de Compară două perechi Compară o pereche de
numere; de numere; numere;

I6 Descompune 5 numere, Descompune 3 numere, Descompune un


după modelul dat; după modelul dat; număr, după modelul
dat;
I7 Continuă șirurile cu încă 3 Continuă șirurile cu încă Continuă două șiruri, cu
numere, la toate cele 2 numere, la trei șiruri; 1-2 numere.
patru șiruri;
I8 Scrie zecea mai apropiată Scrie zecea mai Scrie zecea mai
pentru 5 numere; apropiată pentru 3 apropiată pentru un
numere; număr;
I9 Numără, în scris, înainte și Numără, în scris, Numără, în scris,
înapoi; înainte, iar înapoi cu 1-2 înainte.
greșeli;
REZULTATE:
F.B. ...............................
B. ................................
S. ................................
I. ...............................

MĂSURI AMELIORATIVE:

S-ar putea să vă placă și