Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRUL INDIVIDUAL

Completam tabelul cu indicatorii ce caracterizează eficienţa utilizării


mijloacelor fixe

Date iniţiale pentru analiza utilizării mijloacelor fixe

Tabelul 1
Indicatorii Semn Anul Anul de Abaterea
convţ prece gestiun (+/-)
dent e
A B 1 2 3
1. Volumul producţiei fabricate în preţuri comparabile, mii lei. VPF 60512,0 65890,0
2. Valoarea medie a MF , mii lei. MF 58794,0 63145,0
3. Valoarea medie a mijloacelor fixe active, mii lei. MFa 33909,0 36572,0
4. Numărul mediu de utilaj instalat, unităţi. U 455 405
5. Timpul efectiv lucrat în total, utilaj-ore. Tut 6467,0 5790,0
6. Valoarea medie a unităţii de utilaj, lei (3/4) VU
7.Ponderea mijloacelor fixe active în suma totală a MF, % P%
(3/2 *100%)
8. Durata medie de lucru a unui utilaj, utilaj-ore. (5/4) D
9. Productivitatea medie a unui utilaj pe oră, lei (1/5) Wh
10. Randamentul MF, lei (1/2) RMF
11. Randamentul MF active, lei (1/3) RMFa

La prima etapă de analiză, prin metoda substituţiei în lanţ, calculăm influienţa


factorilor generali asupra modificării randamentului mijloacelor fixe, prin
tabelul următor:
Tabelul 2

Calculul influienţei factorilor generali asupra modificării randamentului


mijloacelor fixe
Nr Nr Indictorii Rand Rezult
de de factor corel MF, Calculul inflţ Denumirea
cal subs P% rMFa lei influienţei (+/-), lei factorilor
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0
2 1
3 2
Total

La a doua etapă de analiză, calculăm influienţa factorilor generali asupra


modificării randamentului mijloacelor fixe metoda diferenţelor absolute.
Tabelul 3
Calculul influienţei factorilor detaliaţi asupra modificării randamentului
mijloacelor fixe
Denumirea Metoda Calculul Rezultatul
de influienţei influenţ
factorilor calcul factorilor factor
(+/-), lei
A B 1 2
1. Modificarea P% ∆P% x VU 0 x D 0 x Wh0
2. Modificarea VU P%1 x ∆VU x D 0 x Wh0
3. Modificarea D P%1 x VU 1 x ∆D x Wh0
4. Modificarea Wh P%1 x VU 1 x D 1 * ∆Wh
Total x

Concluzii
Calcularea şi aprecierea factorilor generali şi detaliaţi la
devierea indicatorului rezultativ, ţinînd cont de următoarele formule
factoriale:
VPF = MF * RMF
1
VPF = MF * P% * Vu
x D * Wh
La prima etapă de analiză, prin metoda diferenţelor absolute cu 2 factori,
calculăm influienţa factorilor generali prin următorul tabel:

VPF = MF * RMF
Tabelul 1
Calculul influienţei factorilor generali ai mijloacelor fixe asupra modificării
volumului producţiei fabricate
Semn Anul Anul de Abatere Inclusiv
Indicatorii con prece gestiun a sub influienţa
venţin dent e absolut MF RMF
ă
(+/-)
A B 1 2 3 4 5
1. Volumul producţiei fabricate, mii lei. VPF
2. Valoarea medie a MF, mii lei. MF
3. Randamentul MF, lei. (1/2) RMF

Concluzii

La etapa următoare de analiză, prin metoda substituţiei în lanţ, calculăm


influienţa factorilor detaliaţi la modificarea randamentului mijloacelor fixe, ţinînd
cont de informaţia datelor iniţiale pentru analiză
1
VPF = MF * P% * Vu
x D * Wh
Tabelul 7

Calculul influienţei factorilor detaliaţi asupra modificării


volumului producţiei fabricate
Nr Nr Indicatorii (factorii) corelaţi Rezul
de de 1 Wh VPF, Calculul tatul Denu
cal subs MF P% D mii lei influienţei influi mirea
Vu
cul tituţ factorilor enţei factori
lor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
Total

Concluzii