Sunteți pe pagina 1din 15

CUPRINS

1.Asigurarile de viata

1.1Abordari teoretice privind asigurarile de viata………………………………………..….……3

1.2Caracteristicile asigurarilor de viata…………………………………………………….……..3

1.3Tipuri de asigurari de viata…………………………………………………………………….4

1.4De ce am nevoie de o asigurare?.................................................................................................8

1.5Riscuri acoperite……………………………………………………………………….………8

1.6Excluderi……………………………………………………………………………………….9

2.Compania de asigurari ING NEDERLANDEN-Studiu de caz

2.1Despre firma…………………………………………………………………………………..10

2.2Planuri de protectie…………………………………………………………………...………10

2.3Planuri de economisire…………………………………………………………….………….12

3.Concluzii………………………………………………………………………………………………..14

4.Bibliografie……………………………………………………………...………………………………15

2
1.Asigurările de viață

1.1Abordari teoretice privind asigurarile de viata


Viata noastra este amenintata de multe riscuri, unele mai mari, altele mai mici, care ne afecteaza
capacitatea de munca sau chiar viata. Unele dintre riscuri sunt evenimente probabile, ele ne pot afecta
sau nu, dar exista riscul de deces, care este o certitudine, intrebarea este doar cand se va intampla. 
Asigurarea de viata este modalitatea prin care aceste riscuri sunt preluate de o companie de asigurari,
care in schimbul unei sume de bani prestabilite preia aceste riscuri, si in cazul producerii evenimentului
nedorit va despagubi persoana asigurata sau beneficiarul acestuia. 
Asigurarea de viata este un contract semnat intre asigurator si asigurat in favoarea unui beneficiar,
sau a mai multor beneficiari. Obiectul acestui contract este suma asigurata, care se stabilieste de comun
acord de ambele parti, sau la cererea asiguratului.
In functie de suma asigurata si de alti factori se stabileste marimea primei de asigurare pe care
asiguratul va trebui sa o plateasaca pe parcursul duratei contractului la intervale de timp prestabilite.
In acest tip de asigurare NU se acumuleaza capital.
In cazul asigurarilor de viata cu acumulare de capital, parte din prima pe care o platesti acopera
componenta de protectie (ca si in cazul unei asigurari clasice de viata) in timp ce o alta parte este
investita de compania de asigurari si platita clientului la finalul perioadei contractuale sau chiar inainte,
impreuna cu o parte din profitul obtinut.
In acest caz, asigurarile de viata SUNT si un instrument de economisire.

1.2Caracteristicile asigurarilor de viata


Asigurările de viaţă au, spre deosebire de asigurările generale, anumite caracteristici, prezentate mai
jos:
Valoarea capitalizată este un fond care se acumulează pe întreaga perioadă de viaţă a poliţei şi la
care deţinătorul de poliţă poate avea acces în mai multe moduri: poate face împrumuturi, poate opta
pentru cumpărarea unei poliţe de asigurare de viaţă cu plata integral, sau poate răscumpăra poliţa.
Dificultăţile financiare în cadrul asigurărilor de persoane sunt determinate de: necesităţile băneşti
pentru funeralii; asigurarea unor resurse financiare moştenitorului, după decesul asiguratului; restabilirea
morală după deces.
Motivaţia încheierii asigurărilor de persoane sunt: stresul; motivaţii personale; concepţia despre
moarte.
Riscul este definit de majoritatea economiştilor ca o pierdere propriu-zisă, sau ca o pierdere produsă
de o neglijenţă ce poate avea urmări asupra individului sau asupra unei proprietăţi.
Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar de către asigurat, în funcţie de nevoile şi posibilităţile
sale financiare. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiaşi
eveniment şi pentru sume diferite, fără să fie împiedicat de lege sau de asigurător să facă acest lucru. La
producerea riscului asigurat, asiguratul sau beneficiarul asigurării, poate încasa drepturile de asigurare
de la toţi asigurătorii deoarece aici nu mai este vorba de daună ca la asigurările de bunuri.
Neavând caracter reparator, asigurarea de persoane nu are restricţii ca asigurarea de bunuri. Dacă în
urma producerii riscului asigurat, asiguratul suferă o vătămare corporală sau a contactat o maladie care i-

3
a afectat capacitatea de muncă, el are dreptul la o indemnizaţie de asigurare (suma asigurată), care să
facă posibilă refacerea situaţiei sale financiare existente înaintea producerii accidentului sau contactării
bolii. Interesul asigurării nu prezintă importanţă, întrucât indemnizaţia de asigurare este datorată
independent de existenţa unei daune.
Indemnizaţia de asigurare reprezintă suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului în cazul
producerii riscului asigurat.
Deoarece nici viaţa şi nici sănătatea unei persoane nu sunt evaluabile în bani, nu se poate pune
problema unui raport între suma asigurată şi paguba suferită de asigurat.
Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă (prin completarea unei declaraţii de asigurare).
După analiza răspunsurilor, asigurătorul este de acord cu încheierea contractului, redactarea contractului
în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar asiguratului. Contractul de asigurare se consideră încheiat
prin plata primei de asigurare şi emiterea poliţei.
Încetarea contractului de asigurare se realizează în următoarele moduri: modul obişnuit de încetare
îl constituie ajungerea la termen, adică expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; contractul
încetează şi prin producerea evenimentului asigurat. Dar, există şi moduri mai puţin uzuale cum ar fi:
denunţarea, rezilierea şi anularea contractului.
Denunţarea se face de către asigurător, dacă asiguratul nu a comunicat, în scris, modificările
intervenite în cursul contractului în legătura cu datele luate în considerare la încheierea contractului.
Rezilierea înseamnă desfacerea pentru un timp a contractului, datorită neexecutării obligaţiei uneia
din părţi din cauze care i se pot imputa. Efectele produse de contract până la reziliere rămân valabile.
Nulitatea contractului poate fi cauzată de declaraţii inexacte sau incomplete făcute de asigurat, sau
de lipsa interesului asigurabil din partea contractantului, în momentul încheierii acestuia.

1.3Tipuri de asigurari de viata


In functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de
asigurare de viata:
1.Asigurarea de viata pe termen limitat
Este cea mai simpla si raspandita forma de asigurare deviata.
Polita de asigurare acopera numai riscul de deces, iar compania de asigurari va plati suma asigurata
numai daca decesul asiguratului survine inainte de un termen predefinit prin contract. In cazul in care
acest termen este atins fara ca decesul sa se produca, asiguratorul este exonerat de orice plata. 
Acest tip de asigurare nu ofera posibilitatea capitalizarii si economisirii primelor de asigurare, de
aceea are costuri reduse.
2.Asigurarea de viata pe termen nelimitat
Acopera riscul de deces pana la un termen ce poate fi considerat, practic, nelimitat, dat fiind ca el
este fixat la o varsta foarte inaintata a asiguratului, de exemplu 90 de ani, varsta de la care se presupune
ca decesul este un fapt natural, deci un risc neasigurabil.
Plata primelor de asigurare se va realiza, insa, intr-un interval mult mai scurt, de exemplu pana la
varsta pensionarii asiguratului. Sumele asigurate platite in cazul decesului pentru acest tip sunt, de
regula, mai mari decat in cazul politei de asigurare de viata pe termen redus.
De asemenea, daca asiguratul este in viata la data maturitatii contractului, adica supravietuieste
termenului fixat in polita, el va primi suma asigurata, actualizata cu inflatia.

4
3.Asigurarea mixta de viata
Acopera atat riscul de deces al asiguratului pe durata de valabilitate a contractului, cat si riscul de
supravietuire, dupa ajungerea politei la maturitate.
In plus, acest tip de asigurare poate sluji si ca un instrument de economisire, incluzand si o
participare la fructificarea prin investitii financiare a rezervelor constituite de asigurator (excedent).
Astfel, daca pe durata contractului survine decesul asiguratului, societatea de asigurare va plati
beneficiarilor desemnati suma asigurata plus excedentul. Daca la maturitatea politei asiguratul este
in viata, va primi el insusi suma asigurata plus excedentul.
Produsele de acest tip oferite de companiile de asigurari din Romania prezinta si o serie de
caracteristici particularizate, dintre care se pot enumera: posibilitatea de a extinde acoperirea si asupra
unor riscuri suplimentare cum ar fi cel de invaliditate in urma unui accident, acordarea unor bonificatii
speciale in cazul decesului din accident sau existenta clauzelor privind suportarea de catre asigurator a
valorii primelor restante in cazul in care dobandirea unei invaliditati face imposibila obtinerea de
venituri de catre asigurat, precum si existenta unei garantii oferite de societatea de asigurari asupra
randamentului investitional al componentei de economisire.
Costul asigurarii variaza functie de combinatia de clauze suplimentare adaugate riscului de baza,
precum si de datele actuariale specifice (durata contractului, varsta asiguratului, suma asigurata etc.).
4.Asigurarea de tip student
Este o polita cu o componenta de economisire destinataacoperirii cheltuielilor pentru perioada de
studii a copiilor. Titularul si totodata asiguratul unei astfel de polite este parintele sau tutorele legal, in
timp ce beneficiarul politei este copilul sau.
Primele de asigurare se platesc esalonat, pana la maturitatea contractului, stabilita in general pe baza
varstei beneficiarului (de regula, varsta de incepere a studiilor universitare sau atingerea majoratului).
Suma asigurata plus excedentul (participatia la profitul investitiilor financiare) vor fi platite
beneficiarului la maturitatea contractului (implinirea varstei stabilite in polita), in suma unica sau sub
forma unei rente pe parcursul anilor de studii.
Prima de asigurare poate fi incasata chiar daca beneficiarul a decedat. In acest caz, polita se
transforma intr-o asigurare mixta, prima de asigurare fiind incasata de catre titularul asigurat.
5.Asigurarea de tip dota
Este asemanatoare celei tip ”student”, suma asigurata acordandu-se de aceasta data integral fie cand
beneficiarul (copilul asiguratului) se casatoreste, fie cand implineste o anumita varsta, prestabilita prin
contract, daca nu s-a casatorit pana atunci.
In cazul decesului beneficiarului, polita se transforma in asigurare mixta, prima de asigurare fiind
incasata de catre titularul asigurat. O formula asemanatoare de asigurare este destinata acoperirii
cheltuielilor ocazionate de nasterea unui copil.
6.Asigurarea de tip renta / anuitatea
Prin aceasta forma de asigurare, compania de asigurari se obliga ca, in schimbul unei prime de
asigurare platite de asigurat - in suma unica sau esalonat -, sa-i furnizeze acestuia o indemnizatie
periodica.
In functie de durata perioadei de plata, tipul beneficiarului si modul de transmitere a dreptului de a
incasa renta, exista o paleta larga de tipuri de rente. Dintre cele mai cunoscute si des intalnite tipuri,
enumeram:
- renta cu rata fixa – acest tip de renta presupune ca indemnizatia de asigurare este platita
indiferent daca asiguratul mai traieste sau nu. Rata fixa se plateste pentru o anumita perioada
determinata (un numar de ani).

5
- renta – care poate fi, in functie de durata de plata a indemnizatiei, viagera (platita pana la
decesul asiguratului) sau temporara (platita pana la o data stabilita sau la decesul asiguratului, daca
acesta intervine inainte de acea data). Pentru primirea unei indemnizatii de renta viagera, asiguratul (sau,
in cazul in care avem de-a face cu mai multi asigurati, cel putin unul dintre acestia) trebuie sa fie
in viata,asigurarea fiind incheiata pe “viata” asiguratului. O asigurare de renta viagera poate fi incheiata
si in favoarea mai multor persoane, de regula doua. In astfel de situatii, la moartea unuia dintre asigurati,
renta viagera se transfera asupra vietii coasiguratului. Acest sistem se foloseste in special ca alocatie
pentru pensia de batranete, respectiv pentru pensia de urmas (sot/sotie).
- Un caz special il reprezinta asigurarea de renta de supravietuire, prin care se acorda o
indemnizatie periodica in cazul decesului asiguratului, in favoarea coasiguratului, daca acesta este
in viata. Ca forme specifice de asigurare, mai des intalnite sunt:
- renta temporara de supravietuire, prin care se acorda indemnizatia pana la data stabilita
in prealabil in contract, sau pana la data decesului coasiguratului, daca acesta survine mai devreme.
- renta de supravietuire viagera; in cazul in care coasiguratul moare inaintea primului
asigurat, asigurarea expira chiar inaintea acordarii primei indemnizatii.
7.Asigurarea pentru ipoteca
Este o asigurare de viata incheiata de debitor, la cererea creditorului (banca, spre exemplu), in
cazurile in care debitorul doreste sa achizitioneze un teren sau o locuinta.
Creditorul se asigura in acest fel ca in cazul decesului debitorului (asiguratul, in acest caz) va incasa
suma asigurata pentru a recupera valoarea ratelor datorate. 
Exista mai multe tipuri de asigurari pentru ipoteca, cea mai simpla si mai larg practicata fiind o
asigurare temporara de capital pentru risc de deces, pentru care suma asigurata este permanent egala cu
soldul creditului si descreste liniar pe masura ce ratele de returnare a imprumutului sunt achitate, iar
durata de valabilitate a politei coincide cu perioada de rambursare a creditului.
8.Asigurarile de viata unit-linked (UL)
Sunt produse moderne care combina a componenta de protectie – reprezentata de o asigurare
de viata pe termen nelimitat -, cu o componenta investitionala, reprezentata de cumpararea de unitati de
cont in fonduri financiare special constituite. Prima platita de asigurat este investita, dupa deducerea
unei cote parte destinate acoperirii componentei de protectie, intr-unul sau mai multe fonduri de
investitii puse la dispozitie de asigurator, potrivit preferintelor investitionale exprimate de asigurat.
In comparatie cu asigurarile de viata traditionale cu componenta de economisire, in cazul
asigurarilor UL expunerea la riscul de investitii este transferata integral asiguratului, garantia
asiguratorului actionand numai asupra sumei asigurate.
Unele produse UL contin si o a treia componenta, a rentelor, astfel incat la incheierea perioadei de
plata a primelor (de regula, la varsta de pensionare), valoarea contului asiguratului este convertita intr-o
renta viagera platita lunar. Valoarea rentelor depinde de performanta investitionala. 
O varianta interesanta a acestui produs este cea in care asiguratorul plateste rentele pe o perioada 
garantata, indiferent daca asiguratul mai este in viata sau nu (in cazul decesului prematur al asiguratului,
rentele fiind transferate beneficiarului desemnat pentru intervalul de timp ramas pana la finalul perioadei
garantate).
9.Asigurarile permanente de sanatate
Administrate la fel ca asigurarile de viata, sunt asigurari pe termen lung, similare celei
de viata. Principalul beneficiu este un venit pentru asigurat in perioada cand nu este apt de
munca. Asiguratorul ramane expus permanent la risc, indiferent de schimbarile intervenite in starea de
sanatate a asiguratului.

6
Clauze si asigurari de viata suplimentare - sunt acoperiri aditionale atasate politei de baza, oferind un
plus de protectie prin sumele asigurate pentru alte riscuri decat cele cuprinse in polita de baza.
Acordarea uneia sau mai multor despagubiri pentru asigurarile suplimentare nu influenteaza valoarea
asigurarii de baza.
Aceste clauze si asigurari suplimentare se pot referi la:
- vatamari corporale din accidente;
- incapacitate de munca cauzata de un accident;
- deces rezultat dintr-un accident;
- protectia la inflatie;
- scutirea de plata a primelor in cazul incetarii capacitatii asiguratului de a genera venituri, ca urmare
a producerii unui risc asigurat etc
10.Asigurarile de viata de grup
Se adreseaza persoanelor juridice si reprezinta atat o forma de asigurare de viatapentru angajatii
companiilor, cat si o modalitate de protectie a acestora 24 de ore din 24, sau pe perioada orelor de
munca.
In cadrul programelor de asigurari de viata pentru grupuri, se poate opta pentru combinarea unei
varietati de beneficii, cum ar fi:
-planuri de protectie in cazul: incapacitatii temporare de munca, ca urmare a unui accident sau a
invaliditatii partiale/totale, permanente;
-planuri de asigurari de sanatate: spitalizari, convalescenta, interventii chirurgicale, fracturi,
cheltuieli cu medicamente, consecinte estetice si functionale ale accidentelor, imbolnaviri grave (cancer,
infarct miocardic, insuficienta renala, transplant de organe);
-planuri de economisire si pensii prin acumularea si investirea primelor de asigurare platite;
-planuri personalizate pentru asigurarea personalului cheie (top management);
-planuri de protectie in caz de deces, somaj etc
Din punct de vedere al riscurilor acoperite si tipologiei politelor, asigurarea de grup nu difera
esential de asigurarile individuale, dar in cazul in care se semneaza ca si grup, prima de asigurare se
poate reduce substantial. De asemenea, procedurile de evaluare a riscului intalnite la asigurarile
individuale sunt mult mai simplificate. De regula, pentru a fi eligibil, un grup trebuie sa fie format din
cel putin 10 persoane. Conditiile de asigurare se pot aplica uniform intregului grup sau diferit, potrivit
specificului muncii depuse si pozitiei ocupate de angajat in companie.

1.4De ce am nevoie de o asigurare?


In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a
incheia o polita. Extragand omniprezentul element comercial, lucrurile pot fi sintetizate astfel:
 Ai nevoie de o asigurare de viata pentru a oferi familiei sau celor aflati in intretinere un minim de
sprijin in cazul decesului tau sau a pierderii accidentale a capacitatii de a munci si, totodata,

 Ai nevoie de o asigurare de viata pentru a economisi in mod organizat sume de bani pentru


momente dificile sau pentru batranete
Altfel spus, asigurarea de viata reprezinta un serviciu financiar care are rolul de a acoperi pierderile
financiare generate de producerea unor anumite evenimente, are rolul de a echilibra bugetul unei
persoane sau al unei familii in situatia in care un deces, o invaliditate sau o imbolnavire il
dezechilibreaza.
Beneficiile unei polite variaza mult si in functie de clauzele aditionale atasate unui contract standard.
Spre exemplu, in cazul unei asigurari clasice de viata la care se ataseaza si clauze ce acopera
7
invaliditatea din accident, beneficiarul politei va primi un procent din suma asigurata, conform
conditiilor contractuale.
Daca la asigurarea de baza se adauga o clauza ce acopera bolile grave, atunci asiguratul va putea
beneficia de o indemnizatie financiara din partea asiguratorului ce il va ajuta in perioada de tratament,
spre exemplu.
Chiar si in cazul unei familii cu resurse financiare importante, o asigurare de viatace intra in vigoare
in cazul decesului persoanei asigurate ii va oferi familiei un plus de lichiditate pe termen scurt, scutind
astfel urmasii de necesitatea de a valorifica bunuri sau proprietati in graba si deci, sub valoarea lor reala.

1.5Riscuri acoperite
Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul.  
Cu toate acestea, asigurarile de viata pot include si despagubi si producerea altor riscuri: 
- Riscul de pierdere a capacitatii de munca: 
In cazul in care asiguratul sufera un accident care are ca urmare pierderea capacitatii de munca,
acesta va fi scutit de plata primelor de asigurare. 
- Riscul de  invaliditate permanenta
Daca asiguratul sufera un accident in urma caruia va ramane cu invaliditate permanenta, acesta va
benefica de suma asigurata pentru acest risc 
- Riscul de supravietuire 
Daca la expirarea contractului de asigurare asiguratul este in viata, acesta va primi banii aferenti
sumei asigurate fie sub forma de rate, fie intr-o suma unica. In acest caz,  beneficiarul caz poate fi
asiguratul sau mostenitorul desemnat de acesta.
 Riscurile suplimentare care se adauga unei polite se numesc “clauze aditionale”. Acestea se adauga
protectiei de baza si permit ca, impreuna cu reprezentantul asiguratorului sau brokerului de asigurare cu
care ai decis sa colaborezi, sa iti construiesti o polita de asigurare adaptata nevoilor tale. 
Comparatia cea mai elocventa este cu achizitionarea unui automobil, unde, in plus fata de dotarile
standard se pot adauga elemente optionale. Evident, si pretul se va modifica pe masura ce sunt alese mai
multe optiuni suplimentare.
Asigurarile de viata pot fi dificil de inteles la prima vedere, motiv pentru care companiile de
asigurari si brokeraj specializate pun la dispozitie consultanti sau consilieri dedicati.

1.6Excluderi
Excluderile reprezinta acele riscuri care nu sunt acoperite de catre compania de asigurari.
In ceea ce priveste asigurarile de viata, acestea contin un numar limitat de excluderi, care se refera in
general la sinucidere, conditii preexistente si tentative de frauda. 
Insa, va recomandam sa verificati cu mare atentie care sunt excluderile particulare mentionate in
polita pe care doriti sa o incheiati inainte de a lua o decizie in acest sens.
Va prezentam mai jos o serie de excluderi uzuale in asigurarile de viata:
Clauza de suicid – companiile de asigurari vor refuza plata despagubirii in cazul in care moartea
asiguratului a survenit ca urmare a sinuciderii. Unele societati precizeaza insa ca actul de sinucidere nu
trebuie sa se produca in primii doi ani de la incheierea contractului.
Conditiile preexistente – In cazul in care decesul survine in urma unei boli pe care asiguratul o avea
in momentul incheierii contractului de asigurare, compania va refuza plata despagubirii. Atentie! Nu
incercati sa mintiti ascunzand anumite detalii in momentul in care completati formularul/chestionarul
medical.

8
Clauza de aviatie -  In general, companiile nu acopera decesul survenit din accident de avion, in
situatia in care zborul nu era unul comercial, ci particular.
Activitatile cu grad mare de periculozitate – alpinismul, bungee jumping, cursele auto, parasutismul,
scufundarile. Daca sunteti practicant al unor astfel de sporturi extreme, comunicati asiguratorului acest
lucru.

9
2.Compania de asigurari ING NEDERLANDEN
-Studiu de caz-

2.1Despre firma
ING este o companie globala de servicii financiare care ofera o gama larga de servicii de
asigurare, bancare, pensii si investitii in peste 40 de tari si prima companie internationala de asigurari de
viata care a intrat pe piata din Romania.
ING are peste 48 de milioane de clienti in intreaga lume: persoane fizice, companii de dimensiuni
mici si mijlocii, corporatii mari, institutii si guverne.
In functie de capitalizare (valoare calculata la 31 martie 2014), ING este pe locul 14 in topul celor
mai mari companii financiare din Europa.
Devenit lider al pietei locale la doi ani de la infiintare, ING Asigurari de Viata si-a consolidat de-a
lungul timpului aceasta pozitie, avand la sfarsitul anului 2013 o cota de piata de 33,8%.
Odata cu implementarea reformei pensiilor, ING Asigurari de Viata a adaugat in portofoliul sau
doua fonduri de pensii facultative: ING Activ si ING Optim. Pe segmentul pensiilor facultative, ING
are o cota de piata de 42,01%.
Marja de solvabilitate disponibila a ING Asigurari de Viata este de 1,25 fata de nivelul minim
cerut de lege, iar coeficientul de lichiditate este de 4,6 comparativ cu nivelul minim cerut de lege,
reconfirmand stabilitatea financiara a companiei.

2.2Planuri de protectie
A.Prudent 30 Este o asigurare ce acopera riscul de deces din orice cauza si deces din accident, oferind
garantia ca familia ta va primi suma asigurata stabilita in acest caz nedorit pentru a depasi posibilele
dificultati financiare (credite, cheltuieli de intretinere etc).
Nu include si o parte de economisire sau capitalizare, insa, daca pana la finalul contractului nu se
intampla nimic, primesti inapoi o parte din bani.
Caracteristici:
 Varsta de intrare in asigurare:
minim 18 ani, maxim 65 ani
 Durata contractului:
Intre 5 ani si 30 ani (sau pana la implinirea a 80 de ani de catre persoana asigurata), multiplu de 5 ani.
 Suma asigurata:
Intre 30.000 Lei si 900.000 Lei, multiplu de 10.000
 Riscuri acoperite:
Decesul persoanei asigurate din orice cauza si decesul din accident.
- In cazul decesul din orice cauza se achita catre beneficiarii contractului 100% din suma asigurata.
- In cazul decesul din accident se va achita catre beneficiarii contractului 200% din suma asigurata.
 Suma asigurata
Este recomandat ca atunci cand o alegi sa tii cont in primul rand de nivelul venitului tau, al datoriilor
tale (credite sau alte imprumuturi) si de valoarea cheltuielilor de intretinere a familiei pe minim 1 an.
 Prima de asigurare:
Este constanta si se calculeaza in functie de varsta, suma asigurata si durata contractului de asigurare.
- Frecventa de plata a primei: lunara, trimestriala, semestriala sau anuala
10
- Reduceri de frecventa 
 Beneficiarii asigurarii:
Tu ii alegi. Daca nu au fost stipulati in contract vor fi desemnati mostenitorii tai legali sau testamentari.
In caz de deces, beneficiarii pot solicita un avans fix de 2.500 lei.
 Returnarea primelor platite:
Daca pana la sfarsitul contractului nu se intampla nici unul din riscurile asigurate, se returneaza 30% din
suma primelor platite pentru asigurarea principala.
 Ce poti face pe parcursul contractului?
- Poti schimba modalitatea si frecventa de plata
- Poti modifica suma asigurata
- Poti schimba beneficiarii sau contractantul
B.Smart Iti ofera confortul de a sti ca familia si cei dragi vor fi protejati financiar, daca tie ti se intampla
ceva, iar pentru acest lucru vei plati o prima extrem de accesibila.
Poti sa cumperi acest produs numai pentru tine sau poti sa incluzi in pachetul Smart si partenerul de
viata sau copiii.
Caracteristici:
 Varsta de intrare in asigurare:
Persoana asigurata:
• Varianta individuala – 1 persoana cu varsta intre 18 si 50 de ani
• Varianta de cuplu – 2 persoane (sot + sotie) cu varste intre 18 si 50 de ani
Co-asigurati (copiii):
• Pot fi inclusi la momentul incheierii contractului
• Limite varsta de intrare: 1 - 17 ani impliniti
 Durata contractului: 5 ani
 Riscuri acoperite:
Decesul din orice cauza, decesul din accident, spitalizarea din accident, interventia chirurgicala din
accident
 Suma asigurata:
• Sunt disponibile 2 optiuni de sume asigurate (in tabelul de mai jos)
• In cazul variantei pentru cuplu, odata aleasa o optiune, ambele persoane asigurate vor beneficia de
aceleasi sume asigurate.
• Suma asigurata a fiecarei componente va creste anual, la fiecare aniversare, cu un procent fix (10%)
aplicat sumei asigurate initiale; prima nu se va modifica.
Acoperire Optiunea A Optiunea B
  Suma asigurata (Lei)
Deces din orice cauza 20.000 30.000
Deces din accident 20.000 30.000
Spitalizare din accident (pe zi) 50 50
Interventie chirurgicala din accident 500 500
 
 Prima de asigurare:
• Prima se calculeaza in functie de incadrarea in trei intervale de varsta predefinite: 18 – 30 ani; 31 – 40
ani; 41 - 50 ani
• Prima esalonata este constanta pe toata durata contractului.

11
- Frecventa de plata a primelor: unica sau anuala
- Reduceri de prima:
• In cazul variantei pentru cuplu se acorda o reducere (prima pentru cuplu este mai mica decat suma
primelor pentru doua contracte individuale)
• Discountul pentru cuplu este de aproximativ 40%.
 Excluderi:
• Perioada de asteptare: pe parcursul primului an, riscul de deces din imbolnavire nu este acoperit
• Riscurile de deces, spitalizare sau interventie chirurgicala ca urmare a unei afectiuni preexistente nu
sunt acoperite
• Riscurile de deces din accident, spitalizare si/sau interventie chirurgicala determinate de practicarea
anumitor ocupatii nu sunt acoperite
 Valoare de rascumparare:
Nu are. Daca pana la sfasitul contractului nu se intampla nici unul din riscurile asigurate, primele platite
nu se returneaza.

2.3Planuri de economisire
A.Regal este cea mai populara polita de asigurare de viata ce iti ofera o dubla protectie: poti economisi
suma de bani dorita si, totodata, poti asigura protectia financiara a celor dragi tie, in cazul in care ti s-ar
intampla ceva neprevazut.
Caracteristici:
 La ce varsta se poate face: 16/18-65 ani
 Durata contractului: maxim 30 ani, dar nu mai tarziu de data implinirii varstei de 75 de ani de
catre Asigurat. 
 Prima de asigurare:
- Variaza in fiecare an, fiind compusa din:
• prima aferenta sumei asigurate la supravietuire, fixa pe toata durata contractului
• prima aferenta sumei asigurate la deces, variabila anual in functie de varsta persoanei asigurate.
 Frecventa de plata a primei: lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
 Reduceri de prima: 
• De marime (daca valoarea primelor platite intr-un an depaseste un anumit plafon)
• De frecventa (in functie de frecventa de plata a primelor). 
 Cum functioneaza componenta de protectie?
• In cazul decesului persoanei asigurate pe perioada de plata a primelor, asiguratorul va plati
beneficiarilor indemnizatia de deces, constituita din suma asigurata la deces si participarea la profit.  
 Cum functioneaza componenta de economisire?
• In cazul supravietuirii persoanei asigurate, asiguratorul va plati indemnizatia de supravietuire,
constituita din suma asigurata la supravietuire si participarea la profit.
 Sumele asigurate sunt garantate: noi iti garantam plata sumelor asigurate atat in cazul
decesului cat si in cazul in care nu ti se intampla nimic neplacut pana la sfarsitul contractului.  
 Beneficiarii asigurarii: In caz de deces, beneficiarul este cel pe care l-ai desemnat, iar in cazul
supravietuirii esti tu. 
 Ce poti face pe parcursul contractului:
- poti sa cresti sau sa scazi suma asigurata la deces
- poti sa-ti adaptezi la inflatie primele si ambele sume asigurate
- poti modifica frecventa de plata a primelor

12
- poti sa reziliezi contractul (tine cont de faptul ca in primii 3 ani ai contractului valoarea de
rascumparare este egala cu zero)
B.ING Next Este un produs de economisire dedicat clientilor care au contracte de asigurare care au ajuns
la maturitate (fie un contract cu indemnizatie de maturitate, fie unul de tip Prudent). Produsul imbina
beneficiile unui randament garantat cu protectia financiara in caz de deces din accident sau din orice
cauza.
Caracteristici:
 La ce varsta se poate face: La momentul incheierii contractului de asigurare trebuie sa ai
minimum 25 de ani. Daca esti si persoana asigurata in contract poti avea o varsta intre 25 și 65 de ani
 Durata contractului: 3-5 ani
 Prima de asigurare: Poti sa-ti transferi indemnizatia de maturitate sau o parte din ea (minimum
7.000 de lei) direct in ING NEXT. Sau daca a trecut ceva timp de cand ai primit indemnizatia pentru
contractul pe care l-ai finalizat, poti sa depui tu prima pe care vrei sa o investesti. Prima de economisire
poate fi intre 7.000 lei si 50.000 lei
 Frecventa de plata a primelor: prima unica la inceputul perioadei contractuale
 Cum functioneaza componenta de protectie?
• Cu ING NEXT ai si asigurare in cazul nefericit al unui deces din accident. In momentul incheierii
contractului poti sa alegi o suma pe care cei dragi o primesc de la noi daca, Doamne fereste, tie ti se
intampla ceva. De asemenea, vor primi si acea prima pentru economisire platita de tine la inceputul
contractului. Suma asigurata pentru deces din accident poate fi intre 10.000 si 50.000 lei.
• In cazul decesului din orice alta cauza, beneficiarul va primi integral prima platita de tine pentru
economisire.
 Cum functioneaza componenta de economisire?
• Pentru acest produs, ai garantat un randament de 4,5%/an pentru perioada contractuala. Stii de la
inceput ce suma de bani vei primi la finalul asigurarii.
• Dobanda pe care o primesti in fiecare an nu este supusa impozitului pe profit, spre deosebire de
veniturile din alte instrumente de economisire. Totul este transparent, inclusiv costurile. Ai o singura
taxa de 50 de lei pentru toata durata contractului. Fara costuri aditionale pe parcurs.
 Sumele asigurate sunt garantate: noi iti garantam plata sumelor asigurate atat in cazul
decesului cat si in cazul in care nu ti se intampla nimic neplacut pana la sfarsitul contractului.
 Cine sunt beneficiarii: In caz de deces, beneficiarul este cel pe care l-ai desemnat, iar in cazul
supravietuirii esti tu.
 Ce poti face pe parcursul contractului:
In cazul in care trebuie sa-ti retragi banii, vei primi prima pentru economisire inapoi si valoarea primei
pentru deces din accident pentru perioada cuprinsa intre momentul rezilierii si data la care trebuia sa se
termine contractul. - Nu exista nicio taxa de reziliere.

13
Concluzii

Avand in vedere totalitatea aspectelor prezentate anterior,putem observa faptul ca asigurarea de

viata are mai multe functii,insa fiecare dintre ele au acelasi scop,de a ne proteja familia, persoanele dragi

atunci cand noi nu vom putea ,fie din cauza incapacitatii de munca,cauzata de un accident sau din cauza

decesului.Mai mult asigurarea de viata este totodata si o metoda de economisire garantata pe o perioada

lunga de timp.

Raspunsul simplu la intrebarea ce ne ofera o asigurare de viata este deci:

-protectie materiala,financiara pentru familie

-venit suplimentar pentru persoana care incheie contractual

-metode de economisire

-venit compensatoriu pentru familie

-independenta financiara a celor dragi

-viata linistita

14
Bibliografie

 Tanasescu Paul; Lazar Sorin; Dragota Mihaela; Serbanescu Sorin –Asigurari modern de

bunuri si persoane, Editura ASE ,2003

 Negru Titel –Asigurari:ghid practic, C.H.Beck,2006

 Constantinescu Dan Anghel; Dobrin Marinica-Tratat de asigurari, Editura Economica,2004

 Achim Marian-Lucian-Asigurarile de bunuri si persoane in economia cunoasterii,Editura

Economica,2008

 http://asigurari-pensii.ing.ro/Asigurari-Pensii.html

 http://www.asigurariledeviata.ro/

15