Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ORELOR

Nr. Unitatea de învăţare Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. ore

Alfabetul limbii române. 1 S1


1. Elemente de fonetică, de Vocale, semivocale,
ortografie și de punctuație consoane. Semnele S2
diacritice.
S3

Corespondența literă- 1
sunet. Grupurile de
litere.
S4
Semnele ortografice: 1 S5
apostrof, bara oblică,
blancul, cratima, linia de
pauză, punctul, virgula.
S6
Aplicații – fișe de lucru 1
cu ortograme diferite
S7
Semnele de punctuație: 1
punctul, semnul
întrebării, semnul
exclamării, punctele de
suspensie, două puncte,
ghilimelele, linia de
dialog. 1 S8

Semnele de punctuație: 1
virgula, punctul și S9
virgula, linia de pauză,
parantezele. S10

Evaluare: dictare

1 S11
2. Norme morfologice cu
implicații în ortografie și SUBSTANTIVUL
ortoepie 1
Ortografia unor
substantive 1 S12
Accentuări corecte
S13
Scrierea şi pronunţarea 1
corectă a unor
neologisme

Indicarea numelui S14


locuitorului 1
pentru o serie de S15
denumiri geografice
1 S16
Despărţiri în silabe
conform DOOM2 S17

Evaluare
1 S18

VERBUL
1 S19
Ortografia verbelor la
modul infinitiv
1
Ortografia verbelor la
modul indicativ S20
1
Ortografia verbelor la
modul imperativ
1
Ortografia verbelor la S21
modul conjunctiv
1
Ortografia verbelor la
modul condiţional-
optativ

Evaluare
1 S22

ADJECTIVUL S23
1
Ortografia unor
adjective
Scrierea şi pronunţarea
corectă a adjectivelor S24
neologice

Superlativul absolut, adj.


fără 1 S25
Grade de comparaţie,
pleonasme
S26
1
PRONUMELE

Pronumele
personal/reflexiv în dativ S27
posesiv 1

Ortografia pronumelui
de politeţe şi a S28
loc.pronominale de 1
politeţe, conform
DOOM2
1 S29
Formele corecte ale
pronumelui şi
adj.pron.negativ

Folosirea corectă a pron. 1


relativ “care” în Ac.,D,G S30

Evaluare
1

NUMERALUL

Ortografia unor 1
numerale
S31
ADVERBUL

Ortografia unor adverbe


1
INTERJECŢIA

Ortografia şi punctuaţia
interjecţiei

S32
PREPOZIŢIA

Ortografia unor 1 S33


prepoziţii
Folosirea neadecvată a
unor prepoziţii
„Școala
Altfel”
CONJUNCŢIA
Ortografia unor
conjuncţii 1
Folosirea neadecvată a
3. Recapitulare finală unor conjuncţii

Evaluare 1

Recapitulare finală

Lecție-concurs:
Să scriem corect! 1