Sunteți pe pagina 1din 4

Prof. Ing.

Tisăliță Cristian Radu


Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu Marmației

FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2017

Avizat,
Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B__________

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Tehnologic Marmaţia
Adresa completă Str. G-al Mociulschi nr 17-19
Nr. de telefon/fax 0262.311.993
Site şi adresă poştă electronică www.ltmarmatia.ro
gsindmsighet@yahoo.com
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Tisăliţă Cristian Radu, profesor inginer,
tel. 0744847506,
tisalitacristian@yahoo.com
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 1
de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 30
Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max. Săptămâna altfel
5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi LTM, sponsori locali
finanţatorul)
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : “Preparatele prind viaţă odată cu noi”
B.2. Tipul activității: concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul tehnic

B4: Ediţia nr. 3


B5. Locul și perioada de desfășurare a activității
Liceul Tehnologic Marmaţia, săptămâna altfel, Etapa judeţeană
B6: Număr participanţi la proiect: 40
B7: Bugetul proiectului:

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse


1000 700 300
Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie)

B8: Proiectul este cu participare: Directă

REZUMATUL PROIECTULUI

Cadre didactive implicate: prof. ing. Tisăliţă Cristian Radu – organizator


3 cadre didactice se vor alege pentru juriu
Elevi participanţi: 40
Beneficiarii acestui concurs vor fi elevi participanţi, profesorii şi unităţile unde elevii de la profilul
alimentaţie publică îşi desfăşoară stagiile de practică.
Activităţile propuse sunt obţinerea preparatelor, montarea lor cât mai estetică şi prezentarea
1
farfuriilor în cadrul concursului pentru jurizare.
Elevii vor învăţa că pe lângă gust este nevoie şi de aspect comercial care să atraga
consumatorul şi care să facă un preparat cât mai atractiv.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

ARGUMENTUL

Motto: ,, Omul trebuie să mănânce pentru a trăi, nu să trăiască pentru a mânca”.


George Bernard Shaw (scriitor irlandez)
Şcoala, ca factor central de educaţie are obligaţia de a învăţa elevii încă de la o vârstă fragedă
care sunt alimentele sănătoase pentru organism şi ce se înţelege printr-o alimentaţie sănătoasă.
Elevii trebuie să conştientizeze că o alimentaţie sănătoasă duce la o dezvoltare fizică şi psihică
normală, o minte sănătoasă într-un corp sănătos.
Elevii vor realiza un preparat cât mai estetic montat pe o farfurie cu care se va prezenta la
concurs. Membrii juriului vor puncta farfuriile cele mai frumoase si cele mai haioase din punct de
vedere al modelului ales. Pentru a dovedi ca preparatul a fost montat de elev, acesta va prezenta odata
cu preparatul si poze care sa dovedeasca acest lucru.

SCOPUL PROIECTULUI
- Conştientizarea elevilor cât de importantă este alimentaţia sănătoasă.
- Dezvoltarea imaginaţiei în ceea ce priveşte crearea unor preparate care să atragă consumatorul din
punct de vedere al aspectului.
- Renunţarea la proastele obiceiuri de a consuma produse de tip fast food

OBIECTIVELE PROIECTULUI
- Implicarea elevilor în obţinerea preparatelor sănătoase.
- Alegerea alimentelor sănătoase în detrimentul celor nesănătoase.
- Dezvoltarea imaginaţiei în ceea ce priveşte montarea preparatelor într-un aspect cât mai atrăgător.

BENEFICIARI
- grupul ţintă: - elevii Liceului Tehnologic Marmaţia
- părinţi
- cadre didactice
- antreprenori din oraş

Durata proiectului: 1 zi

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane: profesorul coordonator
elevi
părinţi
antreprenori
Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din şcoală
cantina şcolii
calculator, imprimantă, aparat foto, retroproiector
materiale auxiliare consumabile, CD / DVD
Reguli de participare la târg
1. La prezentarea în sala de expoziţie fiecare participant se va aşeza la locul indicat de organizator
2. După încheierea concursului se va asigura igiena curaţenia în perimetrul alocat
2
3. Participanţii trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare atât faţă de vizitatori, cât şi faţă de ceilalţi
participanţi.
4. Orice comportament neadecvat este interzis şi duce la imediata descalificare a elevului
5. Păstrarea liniştei în sala de clasa în momentul jurizării
6. Elevul va prezenta poze care să ateste că preparatul a fost montat de acesta.
7. Se vor evita preparatele banale, şi încărcarea farfuriilor în mod excesiv
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI / ACŢIUNILE / DATA / CINE RĂSPUNDE

1.Înscrierea candidaţilor
Perioada:
-se face pe baza fişei de înscriere care pot fi obţinute de la :
-Ierima Andreea- clasa a-XI-a K
sau la e-mail: tisalitacristian@yahoo.com
- Nu se percepe taxa de participare

2. Desfaşurarea concursului
Perioada:
Ora: 12:00
Locul de desfăşurare: amfiteatrul Liceul Tehnologic Marmaţia

3.Alegerea câştigatorilor va avea loc la ora 13:00


Secţiunile de concurs sunt:
• ” Cel mai haios preparat”
• ” Cel mai original preparat”
• ” Gradul de dificultate al preparatului”
• ” Diversitatea ingredientelor”
• ” Cel mai prezentabil preparat”

4. Premierea câştigătorilor va avea loc la ora 13:20.

REZULTATELE PROIECTULUI
- editarea unui CD/DVD cu momentele semnificative ale concursului
- diplome
- chestionare pentru elevi

EVALUAREA PROIECTULUI
- realizarea unei prezentări powerpoint
- acordarea diplomelor de participare pentru toti concurentii înscrişi în concurs
- înmânarea diplomelor şi premiilor câştigatorilor concursului

D. DEVIZ ESTIMATIV
-cupe şi premi
-alimente pentru obţinerea preparatelor
-diplome, CD-DVD

E. Bugetul ultimelor 2 ediții:

Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie proprie/alte


Ministerul Educației surse
2015 I 300 0 300
2016 II 800 0 800
3
F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în
CAEN 2017:
DA

Coordonator : Tisăliţă Cristian Radu Director unitate : Vescan Adriana Ioana


Raportul ediției anterioare a concursului educational “Preparatele prind viaţă odată cu noi”

Concursul s-a desfăşurat pe data de 18 aprilie 2016, în amfiteatrul Liceului Tehnologic


Marmaţia. Durata de desfăşurare a fost între orele 8-11:30 obţinerea preparatelor, după care ora 12-
14 jurizarea şi premierea.
Principalii parteneri au fost unităţile de practică în care elevii de la profilul alimentaţie publică
efectuează orele de practică.
La concurs au participat un număr de 37 de elevi, dintre care 13 băieţi şi 14 fete.
Bugetul pentru concurs a fost de 800 de lei obţinuţi din sponsorizări. Banii au fost cheltuiţi
pentru acordarea de premii de participare fiecărui participant, iar câştigătorii au fost premiaţi în
bani şi cadouri, pe lângă aceste sponsorizări şcoala mi-a acordat 5 cupe pentru premiere.
Promovarea concursului s-a făcut în cadrul şcolii şi impactul a fost unul bun deoarece numărul
de participanţi a fost în creştere faţă de prima ediţie. Participanţii au fost foarte mulţumiţi de
rezultatele obţinute şi au declarat că aşteaptă cu nerăbdare următoarea ediţie.

Elevii participanţi:

Began Florin a-X-a K


Borlean Ionuţ a-X-a K
Brînduşe Vlăduţ a-X-a K
Chiş Florin a-X-a K
Ciceu Dănuţ a-X-a K
Drăguş Ioan a-X-a K
Fangli Mihai a-X-a K
Iura Ioan a-XII-a D
Mariş Grigore a-X-a K
Petrovics Adrian a-X-a K
Sălăgean Claudiu a-XII-a D
Uglea Alin a-X-a K
Ekkert Cristian a-XII-a K
Boicsuk Camelia a-IX-a B
Bura Ileana a-XI-a L
Ciornei Anuţa a-X-a K
Cojocaru Bianca a-X-a K
Constantin Ileana a-X-a K
Covaci Măriuţa a-X-a K
Godja Mariana a-X-a K
Ierima Andreea a-X-a K
Lieb Melisa a-IX-a E
Miel Andreea a-X-a K
Ţifrac Amina a-IX-a E
Trifoi Beatrice a-X-a K
Zsigo Aurelia a-X-a K
4