Sunteți pe pagina 1din 28

Din sumar:

• De ce Alimedia ?
• Cuvântul absolvenţilor – promoţia 2011
• Workshop-ul “Întărirea capacităţii furnizorilor de
servicii sociale pentru copil şi familie
• Proiectul educativ « Drumul de la grâu la făină »
• Colegiul Tehnic Transilvania l-a aşteptat pe ... Moş
Crăciun
• Excursie tematică de studiu la S.C. ENTOPAT S.R.L.
• Excursie tematică de documentare la Fabrica de
ciocolată « GALACTIC » din Baia Sprie
• Simpozionul Naţional “S.O.S. – PRODUCŢIA DE
ALIMENTE !”
• Concursul de Tehnologie Alimentară “COSTA”
care păşim încrezători, revistele tipărite tind

De ce Alimedia ?
însă să devină ceva anacronic, sfârşind prin a
ajunge la coş înainte de a fi citite. Iată de ce
realizatorii de publicaţii au în faţa lor o mare
provocare, putând opta între eficienţă şi lucrul
în zadar.
În urma sodajelor efectuate în rândul
tinerilor, mari amatori de “spaţiu virtual”, se
poate concluziona că pentru publicaţiile on-line
viitorul arată ... bine.
De ce încă o publicaţie cu caracter
şcolar şi educativ, probabil se întreabă mulţi.
De ce “Alimedia” ?
Denumirea Revistei Alimedia a rezultat
prin “contopirea” cuvintelor “Aliment” şi
În peisajul publicistic al spaţiului on-
line îşi face simţită prezenţa o apariţie nouă de
revistă şcolară, ce vine să întregească
“Media”, sugestive pentru domeniul de
activitate al publicaţiei, primul fiind produsul
PROIECTUL MEDIA al Catedrei de
finit al Industriei Alimentare pentru care
Industrie Alimentară din cadrul Colegiului
Catedra de Industrie Alimentară pregăteşte
Tehnic Transilvania din Baia Mare, ce are în
componenţa sa începând cu anul şcolar 2010 –
forţă de muncă, iar cel de-al doilea este numele
generic al unei importante ... puteri în stat.
2011:
• Canalul media conţinând activităţi şi
“Să fie într-un ceas bun !”
În încheiere, o urare:
evenimente filmate ale Catedrei de Industrie
Alimentară
http://www.youtube.com/user/indalimTRAN
SILVANIA prof.ing.Bonaţ Ioan Gheorghe
• Jurnalul electronic al Catedrei de Industrie
Alimentară, ce prezintă în timp real informaţii
la zi cu privire la activităţile educative ale şcolii
noastre sau în care sunt implicaţi elevi şi
profesori din şcoala noastră http://industrie-
alimentara-transilvania.blogspot.com/
• Site-ul http://indalimtransilvania.webs.com/
Revista şcolară “Alimedia”, având o
apariţie bi-anuală va reflecta strădaniile elevilor
şi profesorilor de a atinge obiectivele propuse la
începutul fiecărui semestru şcolar. Având în
vedere că această revistă poate fi accesată prin
intermediul internetului şi de părinţii elevilor şi
prietenii lor, motivaţia implicării în activităţile
şcolare şi extraşcolare a acestora sperăm că va
spori considerabil.
Dorim ca, întorşi din vacanţă, elevi şi
profesori deopotrivă să putem avea un reper în
direcţionarea propriei activităţi, reflectând într-
un mod proactiv la ce am făcut, ce puteam face
şi ce va trebui să facem în viitor.
Utilitatea unei reviste şcolare bine
gândite în care elevii sunt implicaţi, nu poate fi
pusă la îndoială. În noua “eră informatică” în
Vă rugăm frumos să ne iertaţi pentru

Cuvântul absolvenţilor
micile prostioare pe care le-am făcut uneori,
pentru că orice copil mai face şi aşa ceva, dar
ştim că dumneavoastră a-ţi făcut-o deja.
~promoţia 2011~ Când am intrat pentru prima dată în
liceu, în prima zi de şcoală, eram nişte copii
mici şi speriaţi, dar dumneavoastră ne-aţi ajutat
să devenim ceea ce suntem astăzi. Ne-am ataşat
foarte mult de dumneavoastră şi noi unii de
ceilalţi şi de aceea ne este foarte greu să ne
despărţim acum.
Suntem conştienţi că pentru noi s-a
încheiat un ciclu existenţial, o etapă din viaţă şi
acum a sosit timpul să ne luăm zborul spre alte
zări.
Dragii noştri profesori, noi credem că
aţi devenit cu sau fără voia dumneavoastră
nemuritori în sufletele noastre, pentru că aţi
aşezat, aici în cufărul cu amintiri, emoţii,
regrete, bucurii, vise şi speranţe, contribuind la
formarea personalităţii celor ce azi îşi dau
seama de importanţă misiunii pe care o aveţi.
Pentru tot ce aţi făcut pentru noi în toţi
aceşti ani, un sincer: MULŢUMIM !

Toate trec, dar nimic nu trece fără


a lăsa urme
Nicoleta Săsăran – clasa 13D
Colegiul Tehnic Transilvania
Baia Mare

Printre atâtea notiţe pline de un farmec


anume, cu atâtea trăiri intense şi sentimente
profunde, ne simţim stângaci astăzi, când ştim
că ar trebui să ne luăm rămas bun. Ne este
foarte greu să ne gândim că de acum înainte
vom porni pe drumul lung al vieţii, fiecare pe
drumul său, iar familia clasei 13D clădită cu
atâta trudă de domnul diriginte Ioan Bonaţ, se
desparte.
Domnule diriginte, vă mulţumim din tot
sufletul că dumneavoastră ne-aţi fost alături în
cei mai frumoşi cinci ani ai vieţii noastre.
Alături de dumneavoastră am petrecut momente
de neuitat. Vă mulţumim pentru toate absenţele
pe care ni le-aţi motivat, pentru faptul că ne-aţi
purtat de grijă iar uneori părinteşte ne-aţi şi
certat.
Workshop-ul “Întărirea capacităţii metodelor care să fie benefice grupurilor de
clienţi din cele două ţări, prezentarea activităţii
furnizorilor de IAG Suffolk, precum şi discuţii privind
diferenţele şi asemănările cu sistemul din ţara
servicii sociale pentru copil şi
familie
noastră.

În urma acestei întâlniri vor fi formaţi


asistenţi sociali care să sprijine persoanele greu
încercate de soartă.
Conducerea SPAS Baia Mare susţine că
din nefericire birocraţia este foarte mare în ţara
Specialişti pe segmentul social din
noastră, iar uneori este greoaie chiar şi pentru
Marea Britanie au fost prezenţi pentru două zile
angajaţii instituţiei amintite. “Chiar şi pentru
în municipiul Baia Mare, în perioada 15-16
noiembrie 2010, unde au avut loc activităţi la
Centrul de Afaceri Millennium, în cadrul noi este greu să răzbatem prin noianul
legislativ. Oamenii trebuie să aibă acces la
informaţii pentru a şti exact ce trebuie să facă şi
proiectului “Tranzit – creşterea accesului pe
piaţa muncii şi incluziunea socială a femeilor
victime ale violenţei domestice şi a altor mai ales cui să se adreseze în momentul în care
doresc să obţină ceva anume.
Oana Hudson şi Deborah Gibson,
persoane vulnerabile”.
formatori persoane defavorizate din UK, au
prezentat activităţile IAG Suffolk şi au discutat
despre diferenţele şi asemănările cu sistemul
din România.
Au fost invitaţi psihologi, profesori din
licee, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, precum
şi alţi specialişti care pot deveni formatori.
Din partea Colegiului Tehnic
Transilvania au participat la acest proiect
Acesta este derulat prin Serviciul Public educativ, următorii profesori:
de Asistenţă Socială Baia Mare, în parteneriat • Bonaţ Ioan Gheorghe – diriginte al
cu Suffolk County Council, UK, Fundaţia
Bethany, Universitatea de Nord Baia Mare şi
clasei 13D
• Bodnar Daniela – diriginte al clasei 13C
Asociaţia Municipiilor din România. • Sabou Gheorghe – diriginte al clasei
În cadrul acestui proiect a avut loc un 11C
workshop cu titlul “Întărirea capacităţii
furnizorilor de servicii sociale pentru copil şi
• Moiş Ileana – profesor
familie”. Au avut loc discuţii şi un schimb de
• Frânc Sorin – profesor
• Dale Camelia – diriginte XII A
informaţii privind munca în parteneriat în
România şi UK, dezvoltarea instrumentelor şi • Marian Claudia – diriginte 13B
Sursa: Informaţia zilei/16 noiembrie 2010
Proiectul educativ „Drumul de la
grâu la făină”
În urma proiectului de parteneriat
intitulat „Drumul de la grâu la făină” realizat
între S.C. ENTOPAT S.R.L, reprezentată de
ing. Mătieş Ioan şi COLEGIUL TEHNIC
„TRANSILVANIA”, prof. ing. Fodo Daniela
şi m.i Bodnar Daniela au organizat o excursie
tematică de documentare care a avut ca scop
corelarea cunoştinţelor teoretice cu cele
practice, în domeniul morăritului şi panificaţiei. Alături de profesoarele care au
Deplasarea la Mireşu Mare, unde se află organizat acţiunea, au mai participat: prof.ing.
Ioan Orha - dir.adj. în cadrul Colegiului Tehnic
Transilvania, prof.ing. Hauler Coralia şi prof.
sediul societăţii comerciale S.C. ENTOPAT
S.R.L, s-a făcut cu ajutorul unui microbuz, în
zilele de 7 şi 8 decembrie 2010. Ovidiu Dulfu, diriginte al clasei XII B.
Clasele participante la aceasta acţiune Obiectivele acestei acţiuni au fost:
au fost: XC, XIIB şi 13C, aflate în practică - Cunoaşterea fazelor tehnologice din moară;
comasată. - Identificarea utilajelor folosite pe parcursul
procesului tehnologic;
- Cunoaşterea aparaturii de laborator, necesară
pentru determinarea calităţii materiei prime şi a
produselor finite, din industria morăritului;
- Determinarea analizelor fizico-chimice pe
cereale prin utilizarea aparaturii existente;
- Creşterea nivelului de relaţionare şi
promovarea comunicării cu persoane din afara
mediului şcolar;
Desfăşurarea acestei acţiuni a avut un
efect considerabil în antrenarea tuturor elevilor,
în scop educaţional şi creşterea nivelului de
informare a elevilor cu privire la tehnologia de
morărit.

prof.ing. Fodo Daniela


COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA
l-a aşteptat pe ... MOŞ CRĂCIUN

În acest sens pe parcursul a două


zile, elevii îndrumaţi de profesorii de
specialitate şi maiştrii instructori, au pregătit
produse tradiţionale din carne şi panificaţie în
Catedra de Industrie Alimentară
din cadrul COLEGIULUI TEHNIC atelierele de specialitate, pentru o masă de
TRANSILVANIA, Baia Mare, a organizat în Crăciun tradiţională.
perioada 15 – 16 Decembrie 2010, activitatea
didactică “În aşteptarea Crăciunului”, la care
au participat elevii de la specializarea Industrie
Alimentară, profesorii de specialitate şi maiştrii
instructori.
Prin intermediul acestei activităţi s-a
dorit ilustrarea perioadei ce precede frumoasele
sărbători legate de Naşterea Domnului.

Punctul culminant al activităţii l-a


constituit degustarea preparatelor pe fondul
sonor al colinzilor cântate de elevii implicaţi
precum şi oferirea de pachete cu produse unor
elevi proveniţi din familii cu o situaţie
materială precară.

Obiectivul activităţii a fost scoaterea


în evidenţă a faptului că aşteptarea Crăciunului
trebuie să fie una activă în care să ştim să
împletim activităţile legate de pregătirea mesei
de Crăciun cu cele de natură spirituală care să
ne determine să fim mai generoşi cu semenii
noştri.
Concurs „Cea mai frumoasă
invitaţie de Crăciun”

Pentru ca totul să iasă „ca la carte”


elevii sub îndrumarea profesorilor Bonaţ Ioan şi
Hauler Coralia, au realizat invitaţii pentru
colegii şi profesorii lor.
Prezentăm mai jos două din cele mai
reuşite dintre ele, care au fost în final selectate
pentru a fi afişul respectiv invitaţia manifestării:

CATEDRA DE INDUSTRIE Sărbătorile de iarnă sunt mirifice. Ele fac


ALIMENTARĂ vă invită, Joi, legătura dintre realitate şi basm. E timpul
16.XII.2010, ora 10:50, sala B308, în jurul colindelor, e vremea să ne bucurăm
unei mese cu bucate tradiţionale, pentru alături de cei dragi, când minunea
ca împreună, să retrăim bucuria Naşterii lui Hristos cuprinde sufletele şi le
Crăciunului. înnobilează.
cârnatul de porc, elevii noştri sau întrecut în
realizarea unor produse care demonstrează că
conceptul de „artă culinară” nu este o vorbă în
vânt.

Ne-am bucurat de prezenţa la acest


eveniment a conducerii Colegiului Tehnic
Transilvania, a colegilor din celelalte catedre, a
elevilor dar şi a presei locale, evenimentul fiind
prezentat la televiziunea TL+ , în ziarul
Adevărul de Seară, PresaOnline.com şi
Ziar.com . prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe – şeful
Pe lângă produsele tradiţionale Catedrei de Industrie Alimentară
preparate, cum ar fi cozonacii, chiftelele sau
EXCURSIE TEMATICĂ DE STUDIU
MĂTIEŞ – S.C. ENTOPAT S.R.L. Mireşu
Mare;

la S.C. ENTOPAT S.R.L.


• Încheierea unui acord de
parteneriat cu agentul economic vizitat în

Mireşu Mare
vederea susţinerii şi sponsorizării Proiectului
Educaţional – SIMPOZION NAŢIONAL:
14.04.2011 „S.O.S. PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”
organizat de Catedra de Industrie Alimentară în
data de 12 mai 2011, la Colegiul Tehnic
Transilvania din Baia Mare;
• Vizitarea Şcolii Generale cu
clasele I – VIII din Mireşu Mare în vederea
realizării unei activităţi de promovare a
meseriilor în care pregătim forţă de muncă în
cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia
Mare. În acest sens am avut întâlniri cu
directorul şcolii, diriginţi şi elevi ai claselor a
VIII-a.

Activitatea a fost organizată de


Catedra de Industrie Alimentară, cu elevi
aflaţi în perioada de practică productivă,
cadrele didactice implicate fiind:
• Bonaţ Ioan Gheorghe;
• Raţ Monica;
• Rogojan Zorica.

Activitatea a urmărit următoarele


obiective:
• Familiarizarea elevilor cu fluxul
tehnologic şi utilajele specifice dintr-o unitate
de morărit şi panificaţie modernă: MORILE prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe – şeful
Catedrei de Industrie Alimentară
EXCURSIE TEMATICĂ DE
- Cunoaşterea aparaturii de
laborator, necesară pentru determinarea calităţii
materiei prime şi a produselor finite;
DOCUMENTARE - Determinarea analizelor fizico-

la FABRICA DE CIOCOLATĂ
chimice prin utilizarea aparaturii existente;
- Creşterea nivelului de relaţionare

„GALACTIC” din Baia Sprie


şi promovarea comunicării cu persoane din
afara mediului şcolar;

Desfăşurarea acestei acţiuni a avut un


În data de 23 februarie 2011, clasele
XIIB şi 13C, au vizitat Fabrica de ciocolată efect considerabil în antrenarea tuturor elevilor,
“Galactic” din Baia Sprie. Acţiunea a fost în scop educaţional şi creşterea nivelului de
organizată de prof.ing.Fodo Daniela şi m.i. informare a elevilor cu privire la tehnologia de
Bodnar Daniela. obţinere a ciocolatei.

Obiectivele acestei acţiuni au fost:


prof.ing. Fodo Daniela
- Cunoaşterea fazelor procesului
tehnologic de fabricare a produselor zaharoase;
- Identificarea utilajelor folosite
pe parcursul procesului tehnologic;
SIMPOZIONUL NAŢIONAL “S.O.S. – I. Cuvânt în deschiderea lucrărilor

PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”
Simpozionului – prof.ing.Cărăuşan
Mircea, director Colegiul Tehnic

12 MAI 2011
Transilvania

Noul context economic şi educaţional


din România, dar şi din Uniunea Europeană,
obligă la o analiză atentă, pertinentă şi o
reconsiderare legitimă şi fundamentată a tot
ceea ce înseamnă la ora actuală produs
alimentar de calitate, în general şi o alimentaţie
sănătoasă pentru om, în special.
Într-o ,,societate a cunoaşterii”, aşa cum
se doreşte la nivelul U.E. să fie societatea
europeană în viitor, trebuie stabilit: DACĂ şi,
mai ales, DE CE problema siguranţei
alimentare nu poate fi neglijată ci, dimpotrivă,
ea trebuie să fie pentru noi toţi o provocare
permanentă.
Simpozionul Naţional „S.O.S. –
PRODUCŢIA DE ALIMENTE!” a fost cea mai
mare reuşită a Catedrei de Industrie Alimentară
în anul şcolar 2010 – 2011. Iniţiatorul şi
coordonatorul acestui proiect educaţional a fost
prof.ing.Bonaţ Ioan Gheorghe, şeful Catedrei
de Industrie Alimentară.
Am avut sprijinul în realizarea acestui
eveniment naţional din partea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Maramureş, Casei Corpului
Didactic, Facultăţii de Ştiinţe din cadrul
Universităţii de Nord din Baia Mare, Direcţiei
Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Maramureş, Comisariatului Obiectivele urmărite în cadrul acestui
Judeţean pentru Protecţia Consumatorului proiect educaţional, au fost:
Maramureş, instituţii cu care am încheiat un • Abordarea realistă a unor
ACORD DE PARTENERIAT. probleme de sănătate, pe care le ridică
Unul din obiectivele acestei manifestări alimentele nesănătoase.
a fost tragerea unui semnal de alarmă pentru Formarea şi exersarea abilităţilor
producătorii, consumatorii de alimente dar şi

şi aptitudinilor de informare ale elevilor şi
autorităţile responsabile de reglementarea studenţilor.
Găsirea şi propunerea unor
sectorului alimentar, în ceea ce priveşte

pericolul reprezentat de alimentele
necorespunzătoare dar şi o rampă de lansare
soluţii din partea celor implicaţi, atât în ceea ce
priveşte latura educaţională, cât şi în ceea ce
pentru idei inovatoare care să aducă în
priveşte implementarea în activitatea de
domeniul alimentar:
producţie alimentară a unor tehnologii ce au în
S – siguranţă
vedere sănătatea consumatorilor.
O – oportunităţi
• Punerea laolaltă a tuturor
S – soluţii.
factorilor interesaţi, în vederea formării unei
atitudini comune, de sprijin reciproc şi Casei Corpului Didactic şi Facultăţii de Ştiinţe
colaborare între furnizorii de educaţie în din cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare,
domeniul alimentar, producătorii de alimente şi care au aprobat desfăşurarea acestui eveniment
autorităţile cu responsabilitate în domeniul naţional.
securităţii alimentare. Au acceptat să fie partenerii noştri în
• acest demers două instituţii ce au ca obiect de
activitate printre altele şi reglementarea
Promovarea de demersuri
didactice în domeniul educaţiei, prin
consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi activităţii agenţilor economici ce-şi desfăşoară
abilităţile practice ale elevilor precum şi activitatea în sfera producţiei şi distribuţiei de
asigurarea interdisciplinarităţii educaţiei. alimente:
• - DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ
ŞI
Publicarea referatelor prezentate
la Simpozion într-un volum – CD certificat PENTRU SIGURANŢA
ISBN. ALIMENTELOR MARAMUREŞ
• Publicarea celor mai bune lucrări - COMISARIATUL JUDEŢEAN
în Carpathian Journal of Food Science and PENTRU PROTECŢIA
CONSUMATORULUI MARAMUREŞ
Comitetul ştiinţific al manifestării a
Technology, revistă cu apariţie bi-anuală
acreditată CNCSIS, coordonată de Centrul de
Cercetare Ştiinţifică pentru Siguranţa fost format din cadre didactice de valoare de la
Mediului, Alimentelor şi Sănătăţii - CCESMAS Universitatea de Nord din Baia Mare, titulari ai
din cadrul Catedrei de Chimie-Biologie, unor cursuri de specialitate, care ne-au inspirat
Facultatea de Ştiinţe, Universitatea de Nord din în alegerea secţiunilor Simpozionului:
- Secţiunea I: Riscuri asociate producţiei
şi/sau distribuţiei de alimente
Baia Mare.

- Secţiunea a II-a: Alimentele


tradiţionale şi cele ecologice în actualul
context economic naţional şi european
- Secţiunea a III-a: Eficienţă, eficacitate
şi calitate în domeniul alimentar
- Secţiunea a IV-a: Alimente destinate
persoanelor cu nevoi speciale.
La lucrările Simpozionului Naţional
S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!, au
fost înscrise un număr de 87 lucrări de
specialitate, distribuite pe cele 4 secţiuni, având
ca autori elevi, studenţi, cadre didactice sau
specialişti în domeniul industriei alimentare sau
nutriţiei. Sunt multe lucrări realizate în echipe
II. Raport al organizatorilor – prof.ing. de 2, 3 sau 4 autori, aspectul pozitiv constând în
Bonaţ Ioan Gheorghe, coordonator proiect posibilitatea formării şi exersării abilităţilor şi
aptitudinilor de informare şi lucru în echipă.
La invitaţia lansată de Catedra de Un alt lucru îmbucurător a fost aria
Industrie Alimentară din cadrul Colegiului foarte largă de colectare a lucrărilor de
Tehnic Transilvania din Baia Mare, de a specialitate înscrise la Simpozion, atât din
participa la un proiect educaţional având ca punct de vedere geografic (majoritatea judeţelor
temă „Siguranţa alimentară”, au răspuns având reprezentare), cât şi din punct de vedere
afirmativ un număr de 121 persoane din
întreaga ţară. Am inclus aici, conducerea
al nivelului de pregătire, de la cei din
grădiniţele de copii şi până la cei din mediul
Colegiului Transilvania din Baia Mare, a universitar, toţi căutând: soluţii, oportunităţi şi
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, siguranţă în domeniul alimentar.
• dr.ing. Şugar Radu

4. CASEI CORPULUI DIDACTIC


MARAMUREŞ

• prof. Doina Konta – metodist

5. DIRECŢIEI SANITAR VETERINARE


ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR MARAMUREŞ

• Elvira Marinca – şef serviciu siguranţa


alimentelor
• ing.drd. Laura Bretan – inspector siguranţa
alimentelor

5. COMISARIATULUI JUDEŢEAN
PENTRU PROTECŢIA
CONSUMATORULUI MARAMUREŞ

• Cristina Mardar – comisar

III. Invitaţi prezenţi la acest eveniment:

Din partea:

1. INSPECTORATULUI ŞCOLAR
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

• prof. Ioan Vicsai – inspector şcolar general


adjunct
• prof. Maria Loghin – inspector şcolar de
specialitate la disciplinele Fizică şi Chimie

2. CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE

• dr. Gheorghe Grădinaru – consilier local

3. UNIVERSITĂŢII DE NORD DIN


BAIA MARE

• prof.univ.dr.ing. Modoran Dorel


• şef lucrări dr.ing. Giurgiulescu Liviu
Laptele şi produsele lactate fiind destul
INFLUENŢA SUBSTANŢELOR de scumpe, falsificarea lor este atractivă din
NEUTRALIZANTE ASUPRA ACIDITĂŢII punct de vedere economic şi se practică de
LAPTELUI foarte multă vreme. Dacă la început se foloseau
manopere frauduloase empirice, cum este
Bonaţ Ioan Gheorghe adaosul de apă, în prezent tehnicile s-au
profesor – Industrie alimentară, Colegiul perfecţionat, unele dintre ele fiind dificil de
Tehnic Transilvania, Baia Mare decelat cu metodele clasice de analiză.
Hauler Coralia Laptele este unul din produsele
profesor – Industrie alimentară, Colegiul alimentare care se pretează la diverse falsificări
ce se pot grupa în două categorii:
- substituirile totale sau parţiale, directe şi
Tehnic Transilvania, Baia Mare
Cupşa Adin
Elev – clasa XIB, Colegiul Tehnic indirecte, ale unuia sau mai multor
componenţi valoroşi, cele mai
reprezentative fiind adaosul de apă şi
Transilvania, Baia Mare
Biro Bianca
Elevă – clasa XIB, Colegiul Tehnic extragerea grăsimii, inclusiv amestecul
Transilvania, Baia Mare laptelui de la diferite specii;
- mascarea sau prevenirea unor defecte
sau a instalării unor stări de alterare, cea
Laptele prin conţinutul lui bogat în mai cunoscută fiind menţinerea
acidităţii normale a laptelui prin adaos
de conservanţi şi neutralizanţi.
trofine, constituie un aliment indispensabil
sugarilor şi absolut necesar adulţilor şi
bătrânilor, solicitând lucrătorilor din industria Laptele imediat dupa mulgere are reaţie
acidă datorită fosfaţilor acizi, citraţilor, acidului
carbonic şi a altor compuşi, aciditatea titrabilă
laptelui o bună cunoaştere a materiei prime din
punct de vedere al compoziţiei chimice, al
caracteristicilor fizico-chimice, cât şi al normală oscilând între 15-16° Thorner, iar pH-
proceselor tehnologice de bază. ul între 6,4 - 6,7, aciditatea reflectând mai bine
Având în vedere rolul hotărâtor al starea de prospeţime a produsului.
calităţii materiei prime în obţinerea unor În mastite tuberculoase reacţia laptelui
produse lactate de calitate, o deosebită atenţie este alcalină, în timp ce în mastite provocate de
se acordă sortării acesteia. Sortarea se face pe germeni lactozo-fermentativi laptele are o
baza rezultatelor obţinute în cadrul recepţiei reacţie acidă.
calitative a laptelui şi permite dirijarea acestuia Acidificarea laptelui este cauzată de
spre diverse secţii de producţie, în funcţie de fermentaţia lactozei cu formare şi acumulare
calitatea şi însuşirile lui tehnologice. treptată a acidului lactic liber.
În vederea obţinerii laptelui de consum, Pentru prevenirea acidificării sau
materia primă trebuie să îndeplinească neutralizarea acidităţii crescute, în cazul
obţinerii laptelui în condiţii necorespunzătoare
de igienă, de răcire la timp, mai ales vara şi de
următoarele condiţii:
- să prezinte proprietăţi organoleptice
păstrare, se recurge în mod fraudulos la adaosul
normale;
unor substanţe neutralizante cum sunt:
- să fie proaspăt – aciditate maximă 190T carbonatul şi bicarbonatul de sodiu.
– astfel încât să reziste la tratamentul Adăugarea de carbonat de sodiu sau alte
termic; substanţe bazice în lapte în scopul mascării
- să corespundă normelor în vigoare din proceselor fermentative produse de bacterii
punct de vedere al compoziţiei chimice; influenţează puternic dinamica creşterii
- să nu conţină substanţe conservante, diferitelor tipuri de germeni.
neutralizante sau alte substanţe străine. Cercetările au arătat că 0,5% carbonat
de sodiu adăugat în lapte stimulează creşterea
NTGMA, (numărului total de germeni alcoolică 2%, apă distilată.
aerobieni mezofili), NBC (numărul în bacterii Mod de lucru:
coliforme) şi NEC (numărul de Escherichia - într-un vas Erlenmeyer de 100 ml se
coli) pe durata de 48 de ore. Adăugarea acestei pipetează 10 ml lapte.
substanţe în proporţie de 1% stimulează - se adaugă 20 ml apă distilată fiartă şi
creşterea NTGMA, influenţează puţin NBC şi răcită la 60oC, cu aceeaşi pipetă folosită
diminuează NEC. pentru măsurarea laptelui.
În concentraţie de 2%, carbonatul inhibă - se adaugă apoi 3 picături de
NTGMA în primele 24 de ore, inhibă NBC în fenolftaleină, soluţie alcoolică 1%.
primele 48 de ore şi după o uşoară stimulare în - se titrează cu hidroxid de sodiu, sol.
primele 6 ore a NEC, determină o drastică 0,1n sub agitare continuă până la
reducere a acestora. culoare roz care trebuie să persiste 30 de
Interdicţia utilizării substanţelor secunde.
neutralizante are la bază un cadru legal şi se Se efectuează în paralel două
justifică, prin faptul că acestea: determinări din aceeaşi probă pregătită pentru
- maschează modificările alternative deja analiză.
produse în lapte; Calcul:
- favorizează importante modificări ale V
dinamicii microorganismelor în laptele Aciditatea (oT) = ⋅100 = 10 × V
10
normal după obţinere, stimulând în V – volumul soluţiei de NaOH 0,1n
anumite concentraţii multiplicarea folosit la titrare, în cm3;
acestora; 10 – volumul produsului luat în lucru, în
- influenţează negativ prelucrarea cm3 ;
industrială a laptelui în produse Ca rezultat se ia media aritmetică a două
lactate; determinări paralele între care se admite o
- este afectată sănătatea consumatorilor. diferenţă maximă de 0,5 oT. Laptele proaspăt
În practica curentă se determină aşa - are aciditatea cuprinsă între 15 – 19 oT.
numita aciditate totală sau aciditate titrabilă, Am efectuat în laborator diferite
care indică aciditatea globală a laptelui determinări de aciditate la lapte, conform
(conţinutul în acid lactic şi săruri acide) şi se fişelor de lucru. Rezultatele obţinute sunt
exprimă în grade de aciditate. Se determină prin cuprinse în tabelul 1 şi diagrama 1 prin analiza
titrarea (neutralizarea) unui anumit volum de cărora se pot formula interpretările de mai jos.
lapte cu o soluţie de NaOH n/10, în prezenţa În cazul determinărilor de aciditate, am
fenolftaleinei ca indicator. Rezultatul se urmărit următoarele obiective:
exprimă în grade Thörner. - determinarea variaţiei acidităţii laptelui
Prospeţimea laptelui se apreciază în nefalsificat, în timp;
funcţie de aciditatea sa, deoarece aceasta creşte - determinarea variaţiei acidităţii laptelui
în raport cu timpul de păstrare, datorită acţiunii falsificat cu bicarbonat de sodiu
bacteriilor lactice. (1g/500ml şi 1,5g/500ml), în timp;
Principiul metodei: Metoda constă în - determinarea variaţiei acidităţii laptelui
titrarea probei de lapte cu soluţie de hidroxid de falsificat cu carbonat de sodiu
sodiu 0,1n, până la virajul culorii la roz-pal. (1g/500ml), în timp.
Aciditatea laptelui se exprimă în grade Thorner Aciditatea laptelui falsificat după câteva
(oT) şi reprezintă numărul de mililitri de zile diferă de la o probă la alta în funcţie de
hidroxid de sodiu 0,1n necesar pentru timp şi tipul de falsificare. Aciditatea a fost
neutralizarea a 100 ml produs. cuprinsă între 17 – 680T, la probele de lapte
Aparatura şi reactivi: nefalsificat, într-o perioadă de 11 zile, probele
- biuretă, pipetă, pahar Erlenmeyer; fiind păstrate la temperatură de refrigerare.
- soluţie NaOH 0,1n, fenoftaleină-sol.
Pentru laptele falsificat cu bicarbonat de sodiu CONCLUZII
(1g/500ml), aciditatea variază în intervalul 16 –
730T iar pentru cel falsificat (1,5g/500ml),
aciditatea variază în intervalul 11 – 850T.
În concluzie, în urma datelor
experimentale obţinute constatăm că prin adaos
La adaosul de carbonat de sodiu
(1g/500ml), aciditatea laptelui proaspăt scade la
de bicarbonat de sodiu (1g/500ml lapte),
aciditatea laptelui falsificat, se menţine pe toată
40T, iar după 11 zile ajunge la valoarea de durata studiului, sub valorile înregistrate pentru
780T.
Tabel 1 – Tabel cu rezultatele variaţiei
laptele nefalsificat.

acidităţii în timp, a laptelui nefalsificat


În cazul laptelui falsificat cu bicarbonat
de sodiu (1,5g/500ml lapte) şi a laptelui
respectiv falsificat: falsificat cu carbonat de sodiu (1g/500ml lapte),
deşi în momentul adăugării acestor substanţe
aciditatea scade foarte mult, după 3 zile,
Probă Lapte Lapte falsificat
nefalsifi-
cat cu adaos cu adaos cu adaos
500ml de de de valorile înregistrate pentru aciditate, sunt mult
lapte bicarbonat bicarbonat carbonat
de sodiu de sodiu de sodiu peste cele ale laptelui nefalsificat, constatându-
NaHCO3 NaHCO3 Na2CO3 se deci, o stimulare a procesului de acidifiere a
1g/500ml 1,5g/500 1g/500ml
lapte ml lapte lapte laptelui.
Lapte
170T 160T 110T 4 0T
proaspăt

Lapte BIBLIOGRAFIE
după 3 240T 210T 260T 160T

1. Banu, C. şi col., Manualul inginerului de


zile

industrie alimentară, volumul I, II, Editura


Lapte

Tehnică, Bucureşti, 2002;


0 0 0 0
după 7 46 T 42 T 63 T 50 T
zile

2. Camelia Guş, Controlul calităţii laptelui şi


Lapte
după 11 680T 730T 850T 780T
zile al produselor lactate, Editura Risoprint,
Cluj- Napoca, 1998;
3. Banu, C.,Vizireanu, C., Procesarea
90 Lapte industrială a laptelui, Editura Tehnică,
80
nefalsificat Bucureşti, 1998;
4. Mircea Bulancea, Autentificarea,
70 expertizarea şi identificarea falsificărilor
produselor alimentare , Editura Academica,
Bucureşti, 2002;
60
Lapte
5. Popa, G., V. Stănescu, Controlul sanitar
50 falsificat cu

veterinar al produselor de origine animală,


adaos de

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,


40 bicarbonat de
sodiu
30 1g/500ml 1981;
Lapte
20 falsificat cu 6. Savu, G., Gabriela Mihai, Controlul sanitar
veterinar al alimentelor, Editura Ceres,
Bucureşti, 1997.
adaos de
10 bicarbonat de
sodiu
0 1,5g/500ml
Lapte Lapte Lapte Lapte Lapte
proaspat dupa 3 dupa 7 dupa 11 falsificat cu
zile zile zile adaos de

Fig. 1 – Diagrama variaţiei acidităţii laptelui


nefalsificat / falsificat
PRODUSE DE PANIFICAŢIE DIETETICE plantelor. Fibrele alimentare promovează efecte
fiziologice benefice incluzând efectul laxativ
şi/sau atenuarea nivelului colesterolului sanguin
FODO DANIELA, profesor - inginer şi/sau atenuarea glicemiei din sânge.
Tehnologia produselor alimentare Colegiul Fibrele alimentare au intrat în atenţia
Tehnic”Transilvania”, Baia Mare nutriţioniştilor după anii "50 când s-au constatat
BODNAR DANIELA, maistru instructor, creşteri procentuale importante într-o serie de
Laborant în Industria Alimentară, Colegiul boli de nutriţie, ca urmare a schimbărilor aduse
Tehnic ”Transilvania”, Baia Mare de industria alimentară.
Nevoiţi să facem faţă ritmului alert al
Prin ingestia de fibre alimentare se
realizează o raţie alimentară voluminoasă dar
vieţii contemporane, am adoptat cultura săracă în calorii, situaţie de dorit în multe
occidentală a alimentaţiei de tip fast-food. cazuri şi mai ales în obezitate. De asemenea
Românii au renunţat la gătitul în casă, în fibrele alimentare cresc eliminarea de grăsimi.
detrimentul consumului produselor Alimentele de origine vegetală bogate în
semipreparate, bogate în conservanţi şi aditivi
alimentari, dăunătoare sănătăţii organismului.
fibre fiind lipsite de colesterol, reduc aportul
Acest stil nou de viaţă a condus la creşterea
exogen, efect benefic în prevenirea
afecţiunilor cardiovasculare, a diabetului, a
arterosclerozei, a bolilor metabolice. Aceste
proprietăţi influenţează starea de sănătate a
afecţiunilor gastro-intestinale, dar şi la o individului, fie singure fie în asociere cu alţi
prevalentă crescută a obezităţii.
Obezitatea este cea mai răspândită boală
factori alimentari sau de mediu.
de nutriţie, ceea ce este foarte rău este că se
Avantajele consumului de fibre
răspândeşte acum din ce în ce mai frecvent şi la
alimentare :
- ajută la menţinerea constantă a
copii. Persoanele obeze şi supraponderale fac şi greutăţii
boli cum ar fi diabetul de tip II, boli - reducerea aportului energetic cu 5-
cardiovasculare, hipertensiune, etc. 10%
În acest context, având în vedere
evoluţia rapidă a cercetărilor medicale în
- diminuarea nivelului de colesterol din
domeniul nutriţiei, trebuie să ne pune la curent
sânge cu 10-15%
- păstrarea glicemiei (nivelul zaharului
cu toate noutăţile, de a renunţa la din sânge) la un nivel constant după luarea
conservatorismul alimentar, la prejudecăţile
unor diete, şi apoi a instrui şi educa tineretul cât
mesei
şi persoanele aflate în această situaţie, cu
- au efect laxativ
- au rol important în prevenirea apariţiei
privire la regimul pe care trebuie să-l urmeze, cancerului de colon şi a sindromului de colon
uneori toată viaţa, pentru ca sănătatea pusă în
pericol de abuzuri să revină la normal.
iritabil
- o asimilare mai bună de către
O alimentaţie raţională implică organism a calciului şi a fosforului
cunoaştere.
Într-o alimentaţie corectă şi sănătoasă
- reducerea riscurilor de a face ulcer
peptic şi duodenal
îşi găsesc tot mai mult locul şi rolul fibrele - asigurarea protecţiei arterelor şi
alimentare.
Fibrele alimentare reprezintă partea
prevenirea bolile coronariene
După o masă bogată în fibre alimentare,
comestibilă a vegetalelor sau analogii vei constata ca ţi se va face foame foarte greu
carbohidraţilor care sunt rezistenţi la digestie şi (acestea se îmbibă cu apă în stomac şi se
absorbţie în intestinul subţire al omului cu o creează senzaţia de saţietate pentru mult timp).
completă sau parţială digestie în intestinul gros. În urma statisticilor efectuate, în
Fibrele alimentare includ polizaharide, România, în anul 2000 numărul cel mai mare
oligozaharide, lignină şi substanţe asociate ale
de decesuri s-a datorat Bolilor cardiovasculare de grâu, gluten vital, enzime naturale. Valori
61,8% , urmat de Tumori 14,6% nutriţionale pentru 100 grame produs:
Analizând aceste date statistice s-a – Valoare energetică - 328 Kcal
impus necesitatea apariţiei pe piaţa alimentară a – Proteine: 27,6 grame
produselor pe bază de fibre, care contribui la – Carbohidraţi: 39,2 grame
scăderea în greutate şi la menţinerea greutăţii – Grăsimi: 6,8 grame, din care grăsimi
normale. Atât produsele alimentare bogate în saturate 1,2 grame
fibre cât şi însăşi fibrele alimentare fac parte – Fibre totale: 17,2 grame
din categoria alimentelor funcţionale – Nu conţine zahăr adăugat.
Alimentele funcţionale sunt produse Produsul este sărac în carbohidraţi,
alimentare precum şi componente ale acestora, bogat în proteine şi fibre.
care îmbunătăţesc starea generală de sănătate a Secretul acestor premixuri de a
consumatorilor, evită riscul îmbolnăvirilor, contribui la scăderea în greutate şi la
ameliorează calitatea fizică sau psihică a vieţii, menţinerea greutăţii normale constă într-un
precum şi capacitatea de recuperare după artificiu de combinare a unui mix inedit de fibre
exerciţii fizice extenuante sau diverse boli. dietetice cu glucide lente şi cu proteine
Din această categorie fac parte vegetale. Unicitatea produselor este dată de
următoarele preparate: combinaţia de fibre dietetice speciale al căror
1. Premix (amestec de făinuri) pentru efect de scădere a rezistenţei la insulină (şi
pâine "Slăbeşti mâncând", recomandat pentru implicit a secreţiei de insulină) este recunoscut
prepararea pâinii sau a altor produse de acest tip de comunitatea medicală internaţională. Prin
(chifle, lipii etc). Se poate folosi de asemenea şi utilizarea acestui mix inedit de fibre speciale s-
ca înlocuitor în diverse preparate culinare care a reuşit să se obţină un efect minor asupra
necesită făină (şniţele, pane-uri, îngroşală glicemiei analog cu al preparatelor din cereale
pentru tocăniţe şi supe etc). cu conţinut de minim 24% fibre, însă cu un
Produsul conţine: făină de grâu măciniş procent uşor mai scăzut în fibră ceea ce a dus la
total, proteină de soia, făină de soia, fibre, târâte îmbunătăţirea gustului şi aspectului
de grâu, gluten vital, enzime naturale. Valori preparatelor. Efectul mic asupra secreţiei de
nutriţionale pentru 100 grame produs: insulină se va traduce prin scăderea în greutate
– Valoare energetică - 326 Kcal şi menţinerea greutăţii în limite normale.
– Proteine: 25,9 grame Pâinea din făină dietetică face parte din
– Carbohidraţi: 42,2 grame gama de produse “Slăbeşti mâncând” concepută
– Grăsimi: 6 grame, din care 1,1 de doctoriţa Gabriela Man şi utilizată cu succes
grame grăsimi saturate la noi în judeţ.
– Fibre totale: 16,6 grame Această gamă de produse are la baza
Nu conţine zahăr adăugat. principiul dietelor care utilizează în alimentaţie
Produsul este sărac în carbohidraţi, indici glicemici. Principiul acestor diete este de
bogat în proteine şi fibre a asigura o reducere a secreţiei de insulină
2. Premix (amestec de făinuri) pentru răspunzătoare de îngrăşare şi de tulburările
patiserie "Slăbeşti mâncând" care se poate metabolismului lipidic şi glucidic.
folosi cu succes ca înlocuitor pentru făina albă “SLĂBEŞTI MÂNCÂND” reprezintă
la prepararea aluaturilor fine: blat de pizza, un stil de viaţă. Poţi să mănânci gustos şi în
diverse blaturi pentru torturi şi prăjituri, tăiţei acelaşi timp sănătos.
de casă, cozonaci. Cantitatea de faină albă din Prin urmare, deşi sunt dietetice,
reţetele pe care le aveţi la dispoziţie va fi preparatele pregătite cu aceste premixuri
înlocuită cu o cantitate echivalentă de făină păstrează savoarea preparatelor clasice,
pentru patiserie "Slăbeşti mâncând". tradiţionale.
Produsul conţine: făină de grâu măciniş
total, proteină de soia, făină de soia, fibre, târâte
Atenţionare: produsele nu sunt aşezată în forma de copt se umezeşte cu apă
recomandate persoanelor care sunt alergice caldă şi este presărată cu diferite seminţe.
la gluten sau la produse din soia.
Bibliografie:
Reţetă pâine “SLĂBEŞTI MÂNCÂND” Produse de panificaţie îmbogăţite în
fibre. Aditivi alimentari - dr.ing. Viorel SIMAC
Ingrediente: Institutul de Bioresurse Alimentare, Bucureşti
410 g premix pentru pâine Slăbeşti mâncând. Cum să scapi de
25 g drojdie proaspătă kilogramele în plus şi să mănânci după pofta
300 ml apă caldă inimii – Dr Gabriela Man, Editura Polirom, Iaşi
1 linguriţă sare 2010.
1 linguriţă fructoză http://www.slabestimancand.ro/produse/
Mod de lucru premixuri
Procesul tehnologic de fabricare al http://www.scritube.com/medicina/alim
pâinii “SLĂBEŞTI MÂNCÂND”, foloseşte entatie-nutritie/Fibrele-alimentare
metoda indirectă: maia – aluat. http://www.youtube.com/watch?v=YGo
La început se face maiaua drojdia se W05llGwE
amesteca cu fructoza, astfel drojdia se va
lichefia, peste aceasta se adaugă 1 lingura din
premix şi un pic de apă caldă. Se lasă maxim 10 METALELE GRELE ŞI EFECTUL LOR
minute pentru fermentare. ASUPRA ORGANISMULUI
In timpul fermentării maielei, se
amestecă sarea cu restul de făină. Amestecarea Florian Lavinia – elevă clasa a 13-a D
nu se face înainte pentru ca este posibil să Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare
împiedice fermentarea drojdiei.
Se frământă maiaua cu făina amestecată
cu sare şi restul de apă. Datorită faptului că
Pop Daniela Florica – profesor chimie
Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare
premixul este mai bogat în fibre aluatul trebuie
lăsat mai moale.
La început viteza de frământare a
Din punct de vedere chimic, în categoria
metalelor grele intră aproape 40 de metale care
aluatului este mică, mărindu-se apoi, fapt foarte au efect nociv asupra alimentelor dacă ajung în
important deoarece trebuie sparte fibrele.
Frământarea se consideră terminată
contact cu ele. În termeni comuni, în categoria

atunci când aluatul se dezlipeşte de pe pereţii


“metalelor grele” sunt incluse metalele cele mai
toxice. Toxicitatea metalelor grele este
vasului. rezultatul legării lor de sisteme enzimatice
Se acoperă şi se lasă 10 – 15 min pentru importante din celula animală sau de anumite
prima dospire.
Aluatul se modelează cu grija şi se
componente ale membranelor celulare.
Metalele grele în exces au proprietăţi
împătureşte pentru a obţine forma dorita de mutagene şi cancerigene, provocând procese
pâine. Tehnica de împăturire ne ajută pentru a ireversibile în organism precum şi blocajele
mai încorpora aer. Pâinea modelată se aşează în
forme pregătite în prealabil, prin ungere cu ulei.
persistente, iar unele dintre ele se pot transmite
de la mamă la făt.
Se crestează aluatul şi se lasă 30 – 35
minute pentru a creste până ce ajunge la
Metalele grele sunt periculoase
deoarece ele tind să se bioacumuleze.
dimensiunea formei. Bioacumularea înseamnă creşterea în timp, în
Se coace în cuptor la 2500C, 50 min concentraţiei
În cazul în care vrem să obţinem pâine
organismele biologice, a
substanţei într-o cantitate comparativă cu
cu adaos de seminţe, pâinea după ce a fost concentraţia substanţei în mediu. Compuşii se
acumulează în organismele vii atunci când sunt manifestă la depăşirea unui anumit prag sub
asimilaţi şi stocaţi cu o viteză mai mare decât care unele (Co, Cu, Fe, Ni, Zn) pot fi chiar
sunt distruşi (metabolizaţi) sau eliminaţi. componente esenţiale ale unor proteine
Metalele grele inhibă creşterea implicate în diferite căi metabolice. Astfel, dacă
organismelor şi activitatea enzimelor, în special alimentele ar fi complet lipsite de metale atunci
a celor cu sulf, pentru care manifestă o afinitate ar apărea deficienţe nutriţionale. Metalele grele
deosebită. Legăturile carboxilice şi aminice din se găsesc în diferite concentraţii în sol, apă, aer,
proteine sunt şi ele atacate de aceste metale, alimente de origine vegetală sau animală, în
care se leagă de membranele celulare frânând funcţie de diferiţi factori care determină
procesele de transport prin pereţii celulari. poluarea acestora.
Gravitatea efectului toxic este Rinichii reprezintă organele în care se
dependentă de natura, calitatea şi forma acumulează cele mai multe dintre metalele
chimică sub care se găseşte metalul în produsul grele.
alimentar, de ponderea pe care alimentul Metalele grele prezintă o afinitate
contaminat o deţine în structura meniurilor, de ridicată pentru grupările carboxil şi sulfhidril,
rezistenţa organismului, de efectul sinergic sau în funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale
antagonic al altor contaminaţi chimici şi de alţi acestora. Astfel, oxidarea şi formarea punţilor
factori. disulfurice de către grupările sulfhidril ale
O proprietate importantă care hotărăşte proteinelor membranare din eritrocite, joacă un
gradul de toxicitate pentru organism o rol important în mecanismul de distrugere
reprezintă solubilitatea metalelor şi a celulară şi hemoliza ulterioară cauzată de
compuşilor metalici. Sucul gastric, sucul cupru.
intestinal, sângele conţin săruri, acizi, baze, Formarea radicalilor liberi activi (H2O2
grăsimi, de aceea solubilitatea metalelor şi a
compuşilor în aceste lichide poate fi diferită de
peroxidul de hidrogen, O2¯ anion superoxid,
solubilitatea lor în apă. OH¯ radicalul hidroxil) în celulele aerobe, are
Unele metale încep să-şi exercite loc la rate destul de mici. Metalele grele
acţiunea lor dăunătoare abia după ce s-au determină mărirea vitezei de formare a acestor
acumulat în organism într-o cantitate suficientă. radicali liberi, având ca urmare iniţierea unui
Ele sunt reţinute în ţesuturi şi fiecare cantitate proces de peroxidare a lipidelor, ceea ce duce la
nouă de substanţă pătrunsă în organism se alterarea funcţionării biomembranelor.
adaugă la cea veche, iar la un moment dat, când Consumul de alimente contaminate este
s-a acumulat o cantitate suficientă, se principala cale prin care metalele grele ajung în
declanşează boala. Acest efect cumulativ este corp. Ele nu se descompun prin prepararea
întâlnit la plumb, mercur, cadmiu. termică a mâncărurilor.
Un alt mod de acţionare a metalelor Bibliografie
1. Banu Constantin, Preda Nicolae, Vasu Sabin-
Sorin, 1982, Produsele alimentare şi
toxice este prin acumularea efectului, care se
manifestă prin aceea ca, acţionând mereu pe
aceleaşi ţesuturi şi fiecare cantitate nouă de inocuitatea lor, Editura Tehnică, Bucureşti
substanţă pătrunsă în organism se adaugă la cea 2. Râpeanu Mitică D., 1979, Prevenirea
acţiunii factorilor poluanţi asupra animalelor
şi produselor de origine animală, Editura
veche, iar la un moment dat, acestea devin
foarte sensibile şi pătrunderea chiar a unei doze
foarte mici de substanţă toxică declansează Ceres, Bucureşti
procesul de intoxicaţie. http://www.adevarul.it/stiri/social/metale-ce-
actioneaza-o-otrava-lenta
Contaminarea produselor alimentare cu
http://www.food-info.net/ro/metal/tin.htm
metale grele
Metalele grele sunt asociate, ca factori http://www.univagro-
secundari, unor procese patologice complexe iasi.ro/Horti/Lucr_St_2005/91_cumpata%20s2.
întâlnite la om şi animale. Efectul toxic se pdf
Concursul de Tehnologie Alimentară
“COSTA”
Universitatea de Nord din
Baia Mare

„KAIZERUL”

Elevi:

• Pop Cipriana
• Mora Timeea
• Boroş Andreea
Concursul de Tehnologie Alimentară
“COSTA”, organizat în fiecare an de către
• Danciu Gabriel
• Buda Ana
Catedra de Chimie – Biologie din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii de Nord din
• Coste Niculina
Baia Mare, îşi propune:
Cadre didactice – îndrumători:
• Bonaţ Ioan şi Sabou Gheorghe
» să îmbunătăţească pregătirea teoretică şi
practică de specialitate a viitorilor absolventi de
la specializările Ingineria Produselor
Alimentare şi Controlul şi Expertiza Produselor
Alimentare;
» să realizeze o punte de comunicare
profesională între viitorii absolvenţi şi agenţii
economici din industria alimentară;
» să promoveze specializările Ingineria
produselor Alimentare şi Controlul şi Expertiza
Produselor Alimentare din cadrul Universităţii
de Nord Baia Mare în rândurile absolvenţilor de
liceu.

• La a III-a ediţie a manifestării Reţeta de fabricaţie


desfăşurată în 2009, Colegiul Tehnic Materii prime (kg)
Transilvania a participat cu mai multe Piept de porc……………………………100
grupe de elevi care sub îndrumarea Materii auxiliare (kg)
cadrelor didactice de specialitate din Sare
cadrul Catedrei de Industrie Alimentară, Azotit de sodiu şi azotat de sodiu, în proporţiile
au realizat diverse produse alimentare. indicate la sărare
Foi de dafin, 50g • Băban Ioana
Sfoară • Bancoş Alexandra
Materia primă – pieptul de porc – utilizată la • Şimon Corina
acest sortiment trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la sortimentele “piept
Cadre didactice – îndrumători:
• Bonaţ Ioan şi Sabou Gheorghe
afumat” şi “costiţă afumată”.
1. Proprietăţi organoleptice
Aspect exterior: Bucăţi de carne şi grăsime –
fără os – de formă aproximativ paralelipipedică,
având lăţimea de 12 – 16 cm cu margini
fasonate, suprafaţa curată, fără pete, de culoare
brun – roşcată.
Aspect pe secţiune: Culoarea slăninii albă până
la alb – roz, alternând cu straturi de carne de
culoare roz, fără pete cenuşii.
Gust şi miros: Plăcut, caracteristic pieptului
fiert şi condimentelor, potrivit de sărat; fără
miros şi gust străin.
2. Proprietăţi fizico – chimice
Clorură de sodiu (%)……..……………..3,5
Azotiţi (NO2 – mg/100 g produs,…...…..12 Reţeta de fabricaţie
3. Proprietăţi microbiologice Materii prime (kg):
Germeni patogeni sau facultativ patogeni – 
absenţi.
Bradt calitatea I …… ……………….60
 Ficat de porc ………………..…….....10
Livrarea produsului se face pe baza avizului  Slănină…………………………….…30
C.T.C., cu întocmirea formelor legale. Materii auxiliare (kg):
 Piper……………………………….0,065
 Ceapă.………………………..…….3,000
 Boia de ardei…………………….…0,065
 Înveliş: hârtie pergaminată
Produsul finit trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii tehnice:
1. Proprietăţi organoleptice
Forma: bucăţi paralelipipedice de 1 – 2 kg.
Aspect exterior: suprafaţă curată, de culoare
brun – roşcată nealterată.
Aspect pe secţiune: compoziţie bine legată,
fără goluri de aer, de culoare roz, cu mici insule
de slănină.
Miros şi gust: plăcut, caracteristic produsului
bine fript în cuptor şi condimentelor respective;
gust pronunţat de ficat, fără gust sau miros
„CAŞUL DE CARNE”

străin.
Consistenţa: elastică.
Elevi:
• Mureşan Alexandra
• Ciolte Gheorghe 2. Proprietăţi fizico – chimice
• Macarie Sorin
Apă…………………….………..57% maxim
Grăsime…………………………..23%minim
Caracte- Cozonaci
Clorură de sodiu……………….…3% maxim
ristici
Azotiţi - NO2 (mg/100g produs)….12 maxim
Aspect forme bine conturate, neturtite,
fără rupturi, nedeformate, fără
3. Proprietăţi microbiologice urme de funingine sau de cenuşă.
Nu se admite prezenţa microorganismelor
Suprafa- lucioasă sau mată la sorturile
ţa cojii presărate cu zahăr praf, netedă,
patogene sau facultativ patogene. Livrarea
fără lipituri sau părţi murdare.
produsului finit se face numai pe baza avizului
Culoare rumenă, galben aurie până la
C.T.C., cu întocmirea formelor legale.
coajă brună, uniformă, fără coloraţie
prea deschisă sau brună închisă,
datorită arderii.
Miezul bine crescut, poros, masă
uniformă, fără goluri, elastic la
apăsare uşoară revine imediat la
starea iniţială, neumed la pipăit
Aroma plăcută caracteristică adaosurilor
şi aromelor întrebuinţate.
Gustul plăcut dulceag caracteristic
produselor bine coapte, potrivit de
dulce, fără gust acru, amar sau alt
gust neplăcut.

PRODUSE TRADIŢIONALE DIN „ŢARA


CODRULUI” ŞI „ŢARA CHIOARULUI”
COZONAC ÎMPLETIT

Elevi: Elevi:
• Vlaşin Lidia • Dale Sebastian
• Vasile Roxana • Costin Andreea
• Barbur Andreea • Mititelu Raluca

Cadre didactice – îndrumători:


• Fodo Daniela şi Bodnar Daniela
Cadre didactice – îndrumători:

• Hauler Coralia şi Raţ Monica

Plăcinta creaţă - este un produs de


panificaţie, ce provine din Ţara Chioarului
(zona vestică a Maramureşului de dincoace de
munţii Gutâi), la Mesteacăn, la obţinerea căreia
se folosesc următoarele ingrediente: făină, apă,
sare, brânză.
Materiile utilizate la formarea aluatului
sunt: făină, apă, sare.
Făina este materia primă de bază, La a IV-a ediţie a manifestării desfăşurată
obţinută prin măcinarea grâului netratat cu în 2010, Colegiul Tehnic Transilvania a
substanţe chimice. participat cu mai multe grupe de elevi, alături
Umplutura plăcintei este constituită din de Grupul Şcolar de Industrie Alimentară din
brânză de oaie, preparată în gospodăria proprie. Satu Mare şi Grupul Şcolar de Industrie Mică şi
Brânza de oaie se face din caşul de oaie copt, se Servicii din Sighetu Marmaţiei.
frământă şi se pune cu sare în vase de lemn şi
se tasează foarte bine.
Moşocoarne - este un produs ce provine
din Ţara Codrului, zonă cu o veche istorie, cu
oameni care şi-au făcut o mândrie din lucrarea
cu pricepere a ogorului, dar şi din păstrarea
datinilor strămoşeşti şi a tradiţiei culinare,
deţinând un loc de frunte între aşezările umane
ale judeţului Maramureş.
Produsul are la bază aluatul dospit,
obţinut din făină, apă, sare şi drojdie. O
compoziţie din brânză de vaci proaspată
amestecată cu ouă şi sare constituie umplutura
preparatului.
Vărzare - este un alt produs tradiţional
din Ţara Codrului, care se aseamănă cu
PLĂCINTĂ TRADIŢIONALĂ
moşocoarnele, având la bază acelaşi aluat
ARDELENEASCĂ
dospit, dar cu umplutură din verdeţuri. Se
Elevi:
• Săsăran Nicoleta
folosesc: ceapa verde, mărarul verde, loboda.
Verdeţurile, adevarate daruri ale naturii
• Pocol Ioana
vin să îmbogăţească valoarea nutritivă a • Marciuc Marcela
produsului prin aportul de vitamine şi săruri Cadre didactice – îndrumători:
minerale. • Bonaţ Ioan şi Raţ Monica
Procedeul de obţinere este similar cu cel
descris la moşocoarne. Coacerea în acest caz se
realizează pe frunze de varză care imprimă
produsului un gust specific.
După ce sunt scoase din cuptor se lasă să se
răcească puţin, apoi se stropesc cu ulei pe
deasupra şi se consumă astfel.
În urma votului dat de profesori, studenţi şi
elevi, două dintre produsele realizate de elevii
Colegiului Tehnic Transilvania, au fost
premiate:
• Locul I – Produse tradiţionale din Ţara
Chioarului – îndrumători: ing. Hauler
Coralia şi m.i. Raţ Monica;
• Locul II – Caş din carne – îndrumători:
PRODUS TRADIŢIONAL
ing. Bonaţ Ioan Gheorghe şi m.i. Sabou
MARAMUREŞAN - „MĂLAI DULCE”
Gheorghe. Elevi:
• Florian Florina
• Florian Lavinia
• Pode Florica • Ciolte Gheorghe
Cadre didactice – îndrumători: • Băban Ioana
• Bonaţ Ioan şi Raţ Monica • Buda Ana
• Coste Niculina
Cadre didactice – îndrumători:
• Bonaţ Ioan şi Sabou Gheorghe

RULADĂ UMPLUTĂ CU PIEPT DE PUI

Elevi:


La această ediţie am obţinut în urma votării
Pop Cipriana
• Mora Timeea
finale:
• Zete Mircea
Bancoş Alexandra
• Premiul special pentru Produse
• tradiţionale Maramureşene - „Mălai
• Danciu Gabriel dulce”
– îndrumători: ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
Cadre didactice – îndrumători: şi m.i. Raţ Monica.
• Bonaţ Ioan şi Sabou Gheorghe – Elevi: Florian Florina, Florian Lavinia
şi Pode Florica.

ŞUNCĂ ARDELENEASCĂ

Elevi:
• Mureşan Alexandra
“Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”
Francois Rabelais

Alimedia (online) = ISSN 2247 – 8078


ISSN – L = 2247 – 8078