Sunteți pe pagina 1din 2

Geografia timpului

1. Palmele

Da, palmele-ntr-un an s-au mai asprit.


Sunt b�t�turi mai trainice pe ele.
Metalul ce durea la �nceput
Le-a �nt�rit, topindu-li-se-n piele.
Ele �mi cer mai mult� �ncordare
�i cer g�ndirii proasp�t �n�eles.
Cerin�a lor e mult mai hot�r�t�
C�nd fruntea grea mi-o sprijin� ades.

�ncep s� bag de seam�, �n sf�r�it,


C� multe �mi r�m�n ne�n�elese,
C�-n orice fapt sunt adev�ruri mari
De care-odat� nu p�rea s�-mi pese.
�ncep s� simt �nfriguratul chin
Al setei de-a cunoa�te-aceste taine,
De a nutri spre ele-un dor fl�m�nd,
De-a le cunoa�te pure, f�r� haine.

2. Dragostea

Cu ea �i m�ine-oi hoin�ri sub soare,


Vom fi noi doi, zburdalnici ori cumin�i...
Dar m� mai mul�umesc �i ast�zi oare
Doar s�rut�ri �i-mbr�i��ri fierbin�i?
Ades, �n loc s� cugete, ea r�de,
S�ruturile-n�bu�esc idei,
Totu�i iubesc, �nc� iubesc frenetic,
F�ptura ei �i mersul lin al ei.

De m�ine, r�suci-voi tot ce-a fost -


Iubirea va lua drum nou, ori piere.
Sunt sigur, ea m� va privi ciudat
�i l�cr�ma-va, poate, �n t�cere.
�i va fi grea. �i mie-mi va fi greu.
Voi �ndura, g�ndind ce-o s� urmeze.
C�nd urci pe munte, truda �i-o �nfr�ngi
Vis�nd la piscuri, nalte metereze.

3. Geografia timpului (1)

Schimb curgerea acum �n plan intens:


Geografia timpului e-n fa��.
Epoca mea e-aici: c�mpii �i mun�i,
Diversitate vast� �i m�rea��.
Sunt mii de r�uri, unele curg drept,
Iar altele pe c�i ocolitoare,
�i totu�i toate se �ndreapt�-acum
Spre marea mare, purificatoare.

Totu-mi p�rea �nt�i �nv�lm�it.


Mergeam - dar unde, nu-mi p�sase mie.
�tiam c�-s t�n�r, c� iubesc ad�nc
Tovar�ii de munc� �i m�ndrie,
Nu cuno�team primejdiile mari
�i poate de aceea n-aveam team�...
Frumos mai e s� zbori! Dar ce frumos
E-atunci c�nd zbori spre steaua ce te cheam�!

4. Geografia timpului (2)

Trec�nd prin timp, �l �nsemn�m sub pas -


A�a �l reprime�te universul.
Dar �nsu�i timpul, c�nd prin el p�im,
Ne schimb� tainic inima �i mersul.
Nu b�tr�ne�ea,-n urm� alerg�nd,
Spre moarte pasul cearc� s� ni-l poarte,
Ci doar maturitatea cre�te-n noi
�i ne maturiz�m p�n� la moarte.

Din epoc�, din zborul ei �i-al meu,


Uzina e o parte, o arter�.
Nu fierbe-n doar fier �i minereu,
Ci seve ce hr�nesc aceast� er�.
Pulsa�iile ei se pot sim�i
P�n� �i-n iarba f��ind sub coaste -
Cu ele-amestecate se aud
Pulsa�iile noastre furtunoase.