Sunteți pe pagina 1din 2

Raport în legătură cu participarea la conferinţa ştiinţifica din Harkov

Ivan DUMINICA

În perioada 8-9 aprilie anul curent, eu, studentul facultăţii de istorie a Universităţii de Stat
din Moldova Duminica Ivan, împreună cu conducătorul meu ştiinţific doctor în ştiinţe istorice
Ion Gumenâi am participat la conferinţa ştiinţifică „Болгария – Украина: вид евразийских
империй до Европейского Союзу (XVII- початок XXI столетия)„ organizată de
Universitetea Naţională „V. N. Carazin” din Harkov, Ucraina. După program conferinţa a fost
împărţită în trei secţii şi o masă rotundă. La conferinţă au fost invitaţi cercetori din Federaţia
Rusă, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova.

La 8 aprilie am asistat la deschiderea conferinţei, după care am vizitat expoziţia foto


„170 de ani a lui Marin Drinov în Panaghiurişte”. După aceasta am participat la masa rotundă
„Istoria şi etnologia diasporei bulgare în Ucraina” în această secţiune au fost prezentate 11
lucrări ştiinţifice dintre care un interes deosebit au stârnit lucrările:

«Одеське болгарське настоятельство миж консеватизмом и либерализмом:


проблема визначення характеру диятельности организации (друга половина 1850-х – 1860
рр.) .
Свириденко В. О. (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина)
Lucrarea a avut valoare deoarece autorul a utilizat material din arhiva Kievului şi Odesei.
Istoricul a atins problema plecării bulgarilor din Bulgaria în Ucraina sudică şi Basarabia, şi rolul
important în primirea acestor bejenari de către administraţia rusă. Încă autorul indică că anume
în Odesa s-a format un comitet pentru primirea bejenarilor.

«Организация церковной жизни болгар южной Бессарабии (1856-1878 гг.)»


Думиника Иван (Молдавский Государственный Университет, Кишинев)
Lucrarea a stârnit interes deoarece în lucrarea sa eu am dat o nouă interpretare a orgănizării vieţii
bisericeşti a bulgarilor din sudul Basarabiei în baza materialui Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova şi cu aplicarea materialui nou din istoriografia română. În lucrare a fost arătată politica
guvernului Român în legătură cu organizarea vieţii bisericeşti a bulgarilor din sudul Basarabiei,
au fost enumerate în aceeaşi măsură laturile pozitive cât şi cele negative politicii date.

«Болгарская колония Кубей как российский пограничный пункт в 1860 – 1870-ых годов»
Галкина А. В. (КП «Измайловский арив», Измаил)
În baza datelor din arhiva din Ismail aduce date despre numărul populaţiei bulgare din colonia
Kubei. Interes deosibit această lucrare a provocat deorece autorul aduce cifrele exacte care ne
ajută să înţelegem numărul bulgarilor care au trecut frontiera Imperiului Rus, în Basarabia.

Conferinţa a continuat pe data de 9 aprilie fiind audiate 15 lucrări ştiinfice. Dintre ele un
interes ştiinţific deosebit au provocat lucrările:

«Болгарские сёла Измайловской области С.С.С.Р и южных районов М.С.С.Р во второй


половине 1940-х годов : сравнительный анализ»
Грекова И. И. (Одесский Национальный Университет имени И.И. Мечникова)

1
Istoricul a efectuat o analiză comparată a stării satelor bulgare din Ucraina şi Basarabia în
perioada componenţei acestora în U.R.S.S. Autorul a remarcat cu succes că politica bolşevicilor
era aspră: “colectivizarea“ forţată.

«Устные рассказы крымских болгар – жертв депортации»


Сяров М. В. (Мелитопольский Государственный Педагогический Университет имени
Богдана Хмельницкого)
Autorul a interogat bulgarii, jertve a deprotărilor anilor 1941, 1949. Au fost prezentate date
referitor la modul în care se efectuau deportările şi în care raioane ale URSS au fost trimişi aceşti
bulgari. El a relatat modul de viaţă al acestora pe teritoriile din Asia mijlocie până la
reabilitarea lor în anul 1953.

«Календарная обрядовость болгар Бессарабии – аспекты идентичности»


Водинчар С. (Институт Этнографии Болгарской Академии Наук).
Etnologul din Sofia a efectuat cercetări de câmp în satele bulgare din Basarabia în legătură cu
obiceiurile bulgarilor şi a ajuns la concluzia că bulgarii au păstrat obiceiurile lor nealterate până
în prezent, identificînd însă şi elemente noi care sunt comune cu cele a populaţiei autohtone.

La sfârşitul acestei zile (9 aprilie), au fost trase concluzii finale şi conferinţa a fost încheiată.