Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicația nr.

1
Propunerea de politică publică – variante de soluționare
Seminar PP

Data 05.12.2020 Nume și Prenume:


Cacoveanu Lorena-Cristina
Grupa 1

1. Alegeți o problemă de politică publică. Realizați o prezentare succintă (3-4 fraze):


 Denumire: Motivarea populației de a se implica în colectarea deșeurilor.
 Problema deșeurilor a devenit destul de importantă în secolul XXI, iar dorința de
combatere a acestei probleme provine, în primul rând, dintr-o dorință de dezvoltare
socială și economică, iar în al doilea rând pentru a menține calitatea vieții.În România
există o arie destul de scăzută de gestionare a deșeurilor în comparație cu celelalte țări.

2. Prezentați 1-2 reglementări principale prin care se încearcă rezolvarea problemei respective:
 Implementarea unor programe cu ajutorul cărora cetățenii și organizațiile din România
vor fi recompensați în cazul în care se supun măsurilor de prevenire a poluării;
 Anularea taxelor de salubrizare.

3. Prezentați minim 3 avantaje/dezavantaje ale cadrului de reglementare descris la punctul 1.

 Avantaje:
România va fi privită drept o țară mai curată de către Uniunea Europeană;
Ecologia ar putea deveni un domeniu mult mai cunoscut și aplicabil de către cetățeni;
Sporirea calității vieții, sporirea calității mediului înconjurător, dezvoltare socială,
dezvoltare economică.

 Dezavantaje:
Lipsa de educaţie, instruire şi conştientizare a populaţiei;
Educația ecologică superficială;
Beneficiile devin vizibile după o perioadă lungă de timp.

4. Propuneți minim 2 recomandări pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare, având în


vedere avantajele și dezavantajele identificate la punctele 2 și 3. Argumentați pentru fiecare
propunere.
1. Introducerea cursurilor de ecologie obligatorii în clasele primare și generale.
Consider că această variantă este binevenită, deoarece presupune educarea copiilor de la o
vârstă fragedă cu privire la ecologie și totodată, duce la o mai bună cooperare şi implicare a
tuturor instituţiilor publice în efortul de specializare şi perfecţionare în ecologie.

2. Crearea unei campanii de publicitate


Se va crea o campanie de publicitate cu ajutorul căreia cetățenii români vor lua la cunoștință
problemele la care se expun în cazul în care nu folosesc un mod de reciclare a deșeurilor,
cetățenii vor lua la cunoștiință mijloacele prin care aceștia se pot debarasa de deșeuri. În
condițiile în care anumite persoane sunt sceptice cu privire la această modalitate de reciclare,
vor primii informații suficiente astfel încât să adopte o poziție favorabilă.
3. Se va face un recensământ al populației cu scopul de a se identifica și menține
controlul, astfel se vor afla toate persoanele ce au încheiat un contract cu firma de
salubrizare. În acest mod, se va stabili care este populația ce nu a apelat la servicii de
salubrizare și a folosit mijloace alternative prin care au debarasat deșeurile. Astfel, se va
afla dacă mijloacele alternative de debarasare a deșeurilor, cele care nu implică firmele
de salubrizare private, sunt eventuale cauze ale poluării.

Acest proces este mai costisitor, iar rezultatele pot apărea într-o perioadă mai lungă de timp,
însă aceasta este o alternativă ce poate demonstra și remedia problemele ce țin de poluare.
Locuitorii României vor locui într-un mediu mult mai prielnic, iar poluarea în acest caz poate
fi ușor remediată. Astfel, solul, apa și aerul nu vor mai avea de suferit în urma poluării.

5. Identificați cel puțin un alt instrument non-legislativ care poate contribui la rezolvarea
problemei identificată la punctul 1. Justificați.
 Spațiul online. Deoarece în ziua de astăzi mediul online este sursa principală de
informare si promovare, consider că ar trebui realizate atât campanii în mediul online,
cât și implicarea mai multor persoane publice cunoscute în România pentru a promova
colectarea si reciclarea deșeurilor.