Sunteți pe pagina 1din 35

PEDIATRIA

ITEMII PENTRU TESTAREA INTEGRATĂ 2021-2022

DISCIPLINA PEDIATRIE GENERALĂ CU NURSING SPECIFIC I

Colegiul de Medicină Bălți

Specialitatea 91310 Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical

Raspuns

1 CS Ce este laringotraheita? a) inflamația mucoasei cavității stomacale L


b) inflamația acută a mucoasei laringelui și 0
traheii 1
c) inflamația cronică a mucoasei laringelui și
traheii
2 a)1-4 ani L
b) 8 - 10 ani 0
CS Laringotraheita apare mai c) 10 -15 an 1
frecvent la grupele de vârste
cuprinse între:

3 CS Problemele posibile la micul a)dispepsie L


pacient cu laringotraheită? b) dereglarea somnului 0
c)micțiuni frecvențe 1

4 CS Specific copilului cu a)copilul este vessel și plin de viață pe tot L


laringotraheita este că: parcursul bolii 0
b) copilul este somnolent și este greu trezit 1
din somn
c)copilul se culcă complet sănătos și se
trezește în timpul nopții în stare de alertă

5 CS Câte grade de stenoză a a) 2 grade L


laringelui deosebim: b) 4 grade 0
c)10 grade 1
6 CS În gradul IV de stenoză a L
laringelui (starea de asfixie) este a) copil normal 0
caracteristic: b) copil in stare de alertă 1
c)copil letargic (fără conștiință)
7 CS În laringotraheită tusea este: a)umedă, cu expectorații abundente L
b)persistentă, uscată, treptat lătrătoare 0
c)nu este prezentă tusea 1

8 CS În laringotraheită se a) Salbutamol L
administrează preparate inhalatoare b)Omeprazol 0
cu: c)Furosemid 1
9 CS În laringotraheită pentru a)ceai cu miere L
ușurarea tusei se administrează: b)cuburi mici de gheață 0
c)sol. fiziologică 1
10 CM Selectaţi semnele clinice a)voce răguşită L
caracteristice traheobronşitei b)respiraţie astmatiformă 0
obstructive în gripă: c)stridor 1
d)tirajul intercostal 2
e)bradipnee
11 CS Care este semnul clinic conform a)stridor L
căruia tusea și respirația dificilă se b)respiraţie accelerată 0
clasifică ca PNEUMONIE conform c)tirajul cutiei toracice 1
programului CIMC:
12 CM Selectați semnele specifice a)stridor L
pentru clasificarea PNEUMONIE b)edeme 0
SEVERĂ conform CIMC : c)tirajul cutiei toracice 1
d) respiratia accelerată 2
e)dureri cardiace 3
13 CS Medicamentul de elecție utilizat a)analgin L
în caz de respiraţie astmatiformă b)penicilină 0
conform CIMC este: c)salbutamol 1
14 CMSelectați remediile a)penicilina L
antibacteriene recomandate pentru b)gentamicina 0
tratarea faringitei streptococice d)streptomicină 1
conform PCN c)claritromicină 2
g)amoxicilină
15 CM Selectaţi semne clinice a)dureri în ureche
caracteristice otitei b)febră L
c)erupţii cutanate 0
d)dereglarea suptului 1
e)dureri în articulaţii 2
f)edeme superficiale 3
g)eliminări purulente din ureche 4
h)scaun lichid frecvent
16 CS Amigdalita se caracterizeaza a)inflamatia amigdalelor palatine L
prin : b)inflamatia valului palatin 0
b)inflamatia uvului 1
17 CS Anginele se observa foarte rar : a)la copii in virsta de 4-14ani L
b)la copii pina la virsta de 1 an 0
c)la copii de 17-18 ani 1
18 CS Laringotraheita afecteaza cel a)copii de 16-17 ani L
mai des : b)copii de 7-8 ani 0
c)copii de la 1-4 ani 1
19 CS Bronsita este o inflamatie a : a)alveolelor pulmonare L
b)arborelui bronsic 0
c)faringelui 1
20 CS Status asmatic se manifesta prin a)criza paroxistica expiratorie cu durata L
: mai mult de 24h 0
b) criza paroxistica inspiratorie cu durata mai 1
mult de de 24h
c) b) criza paroxistica inspiratorie cu durata
mai mult de de 42 h
21 CM Mecanismul de transmitere a a)contact direct L
amigdalitei b)calea transplacentara 0
c) fecal – oral 1
d)aeriana 2
22 CM Tratamentul de urgenta in a)per os –salbutamol L
laringotraheita stenozanta este b)masca cu oxigen 0
compus din : c)pozitie culcata 1
d)eufilina ,dexametazon 2
3
23 CS Indicați organelle a) Măduva osoasă roșie L
hematopoietice postnatale: b)Timusul 0
c)Pancreasul 1
d)Ganglionii limfatici 2
3
24 CS Indicaţi frecvenţa pulsului la a)80 – 100 bătăi/ minut L
copil în perioada de nou-născut: b)100 – 110 bătăi/minut 0
c)140 – 150 bătăi/ minut 1
25 CS Semnul clinic de bază a)eliminări purulente din ureche L
caracteristic mastoiditie este b)febră 0
c)tumefiere dureroasă după ureche 1
26 CS Selectați semnele clinice a)greaţă, scaun lichid, febră, inapetenţă etc. L
caracteristice anemiei feriprive: b)tegumente palide, uscate, cefalee, astenie, 0
inapetenţă, unghii în forma de lingură 1
etc.
c)tegumente palide, erupții hemoragice,
febră, etc
27 CS Semnul clinic utilizat în a)paloarea mucoasei cavităţii bucale L
clasificarea anemiei conform OMS b) paloarea palmelor 0
este: c)paloarea buzelor 1

28 CS Dati definitie termenului de a) anemia feripriva reprezinta o marire


anemie feripriva: cantitativa de fier in circuitul sangvin. L
b)anemia feripriva reprezinta o stare 0
patologica determinata de reducerea 1
continutului de hemoglobina din cauza
deficientei de fier in organism.
c) anemia feripriva reprezinta o stare
patologica determinata de reducerea
continutului de trombocite
29 CS Dupa tratamentul a) 1-2 luni L
medicamentos si normalizarea b)2-3 luni 0
nivelului de hemoglobina c) 4-6 luni 1
,fieroterapia se continua incă pe
perioada de :
CS Dupa recomandarile oferite de a)uscaciunea limbi
OMS anemia la copii sub 5 ani se b)paloarea palmelor L
30 verifica dupa: c) diarea 0
1
CM Care sunt depourile de Fe în a)ficatul L
31 organism? b)rinichii 0
c)muschii 1
d)splina, 2
e)măduva osoasă 3
32 CM Selectaţi factorii alimentari în a)alimentare cu lapte de vaci L
etiologia anemiei: b)alimentarea copilului cu formule adaptate 0
c)alimentarea cu produse comercializate cu 1
carne 2
d)alimentarea copilului cu exces de 3
făinoase 4
e)micşorarea volumului de hrană
f)prepararea incorectă a hranei
complemetare
33 CM Selectaţi semnele clinice a)dispnee în repaos
caracteristice carditei în Febra b)greaţă, vărsături L
reumatismală acută: c)dispnee la efort fizic 0
d)astenie 1
e)dureri în cutia toracică (precordiale sau 2
epigastrale 3
f)tumefierea articulațiilor
g)erupții anulare pe corp
34 CM Indicaţi factorii de risc a)abcese ale pielii
specifici în dezvoltarea febrei b)sinusite L
reumatismale acute : c)amigdalite 0
d)glosita 1
2
35 CS Indicaţi semnele clinice de bază a)erupții stelate cu necroză ân centru
în sindromul hemoragic cutanat al b)erupţii hemoragice maculo-papuloase L
vasculitei hemoragice: localizate simetric 0
c)erupţii hemoragice maculo-papuloase 1
localizate asimetric
CM Indicaţi factorii de risc a)abcese ale pielii
36 specifici în dezvoltarea febrei b)sinusite L
reumatismale acute : c)amigdalite 0
d)glosita 1
2
CS Indicaţi consecinţele coreei a)dereglări ale vorbirii L
minore în b)dereglarea memoriei 0
37 febrei reumatismale acute : c)se vindecă fără a lăsa sechele 1

CS Eritemul marginal în febra a)erupţii maculo-papuloase pe suprafaţa L


38 reumatismală acută se manifestă: corpului, pruriginoase 0
b)erupţii inelare roz – pale, pruriginoase, 1
situate în deosebi pe trunchi şi abdomen
c)erupţii inelare roz – pale,
nepruriginoase, situate în deosebi pe
trunchi şi abdomen
CM Pentru tratamentul anemiei la a)Sorbifier, L
39 sugari se recomandă: b)Hemofier 0
c)Ferimax 1
d)Ferrum-lec 2
e)Hemoglovit 3
4
CS Indicaţi valorile hemoglobinei a)120 – 150 g/l. L
40 în normă la nou-născut: b)110 – 120 g/l. 0
c)180 – 240 g/l. 1
41 CM Selectați copiii nou-născuți a)55 R/minut L
care necesită spitalizare de urgență b)60 R/minut 0
în raport cu frecvența respirației c)65 R/minut 1
constatată la ei: d)59 R/minut 2
e)50 R/minut
CS.Selectați produsul alimentar cu а) carne de vită, L
42 cel mai înalt conținut de fier 0
b) mere, 1
c) ficat,

d) morcov,

e) hrișcă.
43 CM. Care sunt depourile de Fe în a)ficatul, L
organism? b)rinichii 0
c)muschii, 1
d)splina, 2
e)măduva osoasă. 3
4
44 CS Care este nivelul de a)109 – 90g/l , L
hemoglobină în gradul I de anemie b) 120 – 70 g/l, 0
ușoară ? c) 69g/l 1
45 CS Care este nivelul de a) 109 – 90g/l , L
hemoglobină în gradul I I de b) 89 – 70 g/l, 0
anemie moderată ? c) 80 - 69g/l 1

46 CM Selectați modificările
caracteristice în sîngele pacientului a)leucocitoză L
cu febră reumatismală acută : b)limfocitoză 0
c)eritropenie 1
d)VSH accelerată 2
e)creşterea proteinei C-reactive 3
f)trombocitopenie

47 Indicați care din enunțurile expuse A/F. Depourile de fier vor fi micșorate la L
sunt adevărate(A) sau false(F )- cu copiii născuți de la mame cu anemie. 0
răspunsul corect: 1
48 Indicați care din enunțurile expuse A/F. Fierul se absoarbe în sănge cel mai bine L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu din produsele alimentare vegetale. 0
răspunsul corect: 1
49 Indicați care din enunțurile expuse A/F. Absorbția fierului este inhibată la L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu consumarea lactatelor. 0
răspunsul corect): 1
50 Indicați care din enunțurile expuse A/F. Debutul anemiei cel mai frecvent are L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu loc la vîrsta de 5-6 luni. 0
răspunsul corect: 1
0
51 Indicați care din enunțurile expuse A / F În sindromul hipertermic t se L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu măsoară la fiecare 30-60 minute. 0
răspunsul corect: 1
0
52 Indicați care din enunțurile expuse A / F La creşterea febrei cu 1 C, pulsul L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu creşte cu 8-10 bătăi, respiraţia cu 4 inspiraţii. 0
răspunsul corect: 1
53 Indicați care din enunțurile expuse A / F Antipiretice se oferă copilului febril L
sunt adevărate(A) sau false(F )- cu la fiecare 2-3 ore. 0
răspunsul corect): 1
54 Indicați care din enunțurile expuse A / F Antipiretice se oferă la fiecare 5-6 L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu ore. 0
răspunsul corect): 1
55 Indicați care din enunțurile expuse A / F Antipiretice se oferă copiilor dacă L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu temperatura corporală este mai mare de 37,5 0
0
răspunsul corect: C. 1

56 Indicați care din enunțurile expuse A F Remediilie antipiretice se oferă L


sunt adevărate(A) sau false(F) - cu copiilor doar în febra mai mare 39,50 C. 0
răspunsul corect: 1

57 Indicați care din enunțurile expuse A/F Frecvența respirației la nou născut în 1 L
sunt adevărate(A) sau false(F )- cu minut - 100 respirații. 0
răspunsul corect: 1
58 Indicați care din enunțurile expuse A/F Frecvența respirației la nou născut în 1 L
sunt adevărate(A) sau false(F )- cu minut - 40 respirații. 0
răspunsul corect: 1
59 Indicați care din enunțurile expuse L
sunt adevărate(A) sau false(F )- cu A/F Frecvența respirației la 5 ani în 1 minut 0
răspunsul corect: - 35 respirații. 1
60 Indicați care din enunțurile expuse L
sunt adevărate(A) sau false(F) - cu A/F. Frecvența respirației la 5 ani în 1 minut 0
răspunsul corect: - 18 respirații. 1

61 Indicați care din enunțurile expuse A /F.. Frecvența respirației la 10 ani în 1 L


sunt adevărate(A) sau false(F )- cu minut - 20 respirații. 0
răspunsul corect: 1
62 Indicați care din enunțurile expuse A / F Tratamentul amigdalitelor este L
sunt adevărate(A) sau false(F )- cu constituit din Lugol,Septolete 0
răspunsul corect: ,Ingalipt,Orolisan. 1

63 Indicați care din enunțurile expuse A / F In laringotraheita stenozanta L


sunt adevărate(A) sau false(F )- cu tratamentul consta in administrarea 0
răspunsul corect: bronholiticului cum ar fi Cicloperidol. 1
64 Indicați care din enunțurile expuse
sunt adevărate(A) sau false(F)- cu A / F Virusurile in bronsita acuta inhiba L
răspunsul corect : functia de bariera a bronhiilor si creeaza 0
conditii pentru dezvoltarea procesului 1
inflamator.

65 Indicați care din enunțurile expuse L


sunt adevărate(A) sau false(F )- cu A / F In insuficienta respiratorie moderata 0
răspunsul corect : sau grava se recomanda oxigenoterapia. 1
65
CM Asociați întrebările cu răspunsurile în tratament în CIMC, PCN (cs): L
Întrebări: Răspunsuri: 0
1. Șoc anafilactic: h a. salbutamol 1
b. mebendazol 2
2. Febră 38 g d. amoxicilină 3
3. Rahit e e. vitamina D 4
f. violet de gențiană 5
4. Alergia l g. paracetamol 6
h. adrenalina
5. Ulcere bucale: f i. vitamina A
k. preparate de fier
6. Anemia feriprivă k l. suprastin

66
CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:

A . Întrebări: B . Răspunsuri:
1)Boala Werlhov__C_ a)insuficiența factorilor VIII, IX , XI L
2)Hemofilia__A__ b)scăzute Hb și a numărului de 0
3)Anemia _B_ eritrocite 1
c)deficitul de trombocite 2
3

67 CM Asociați prima colană cu cea de-a


doua astfel încât să fie adevărate:
Semne clinice
Întrebări: Răspunsuri: L
1. Angina catarală A. Hiperemie difuză a orofaringelui, 0
2. Angina lacunară vezicule, eroziuni. 1
3. Angina foliculară B.Amigdale edemațiate, hiperemiate cu 2
acumulări de puroi sub formă de lacune. 3
Raspuns: C. Amigdale hiperemiate, congestionate
pe alocuri cu exudat mucopurulent.
1 C D. Amigdale cu hiperemie extinsă,
2 B depuneri punctiforme cu conținut
3 D purulent.
68 CM Asociați prima colană cu cea de-a
doua astfel încât să fie adevărate:
Întrebări:
coloana A: coloana B
a)Angina catarala 1)Hiperemia amigdalelor inflamate ,in
b)Angina foliculara lacune sunt prezente acumularea de L
c)Angina foliculara puroi albe –galbui. 0
d)Angina herpetica 2)Febra 37-38 C ,amigdalele edematiate 1
cu exudat mucopurulent. 2
Raspuns: 3)La examinarea pe suprafata 3
amigdalelor se depisteaza multiple 4
1 -b insulate de culoare alba –galbuie cu
2 –a diametrul 2-5mm.
3 –c 4)Febra 39-40 C pe amigdale apar
4 - d ,apoi vezicule ,eroziuni ,marirea
ganglionilor limfatici auriculari ,
submandibulari.
69 CM Asociați prima colană cu cea de-a
doua astfel încât să fie adevărate:
coloana A: coloana B
Întrebări: Răspunsuri:
1)Complitatiile anginelor locale a)reumatism articular acut , L
glomerulonefrita. 0
2)Complicatiile anginelor generale b)flegmon periamigdalian unilateral , 1
flegmon latero-cervical,limfadenopatie. 2
c) rahitism
Raspuns: 1 - b , 2 a
70 CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:
Întrebări: L
Răspunsuri: 0
1)Gradul compensate I in a)dispnee pronuntata ,stridor, turgul supracostal1 ,
laringotraheita supraclaviculari cianoza membrelor . 2
Auscultativ raluri umede si uscate 3
2)Gradul II subcompensat b) noaptea apare tusea latratoare apoi triajul 4
intercostal , zona periorala se cianozeaza
3)Gradul III decimpensat c)starea extrem de grava , copilul lethargic
sau fara constiinta ,stop cardiac si resoirator
4)Gradul IV asfixiea d)starea foarte grava ,frecventa respiratorie mai mare
de 10-15 inspiratii , triajul substernal , intercostals
,sunt foarte pronuntate semnele insuficientei
cardiovasculare , acrocianoza
Raspuns:
1–b,2–a,3–d,4–c

CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:
71 Întrebări: Răspunsuri: L
1)Antipiretice a)Paracetamol ,Ibuprofen,Ibufen 0
2)Antibiotice b)Bromhixin ,ACC,Mucaltin 1
3)Mucalitice 2
c)Penicilina ,Ceftriaxon,Cefazolin ,Ampicilina
4)Antimicotice d)Anaferon ,Biferon,Interferon 3
5)Antivirale e)Fluconazol ,Ketoconazol 4
5
Raspuns:
1–a,2–c, 3–b,4 - e ,5–d
CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:
72 L
1)Complicatii pulmonare a)encefalopatie ,insuficienta cadriovasculara0,
anemie toxiinfectioasa , hepatita , nefrita . 1
2)Complicatii extrapulmonare b)pleurizia exudativa ,abces , 2
pneumotorax ,edem pulmonar,atelectazie.
Raspuns:
1- b,2- a

73 Alegeţi varianta corectă a definiție în diferite boli, înscriind în coloana A literele


corespunzătoare din coloana B ( tabloul clinic )

A B L
1.Vasculita hemoragica a) tumori maligne care se dezvoltă din 0
2.Hemofiliile celulele țesutului hematopoetic . 1
3.Leucemiile b) este o vasculita sistemică imună ,ce 2
evolueză cu afectarea vaselor mici din 3
Raspunsuri: piele ,tractului gastrointestinal
1-b ,2-c ,3-a , ,articulatiilor și rinichilor.
c) dereglarea coagulării sangelui și
apariția hematoamelor sau singerărilor
prelungite după diferite traume ,
extracții dentare , intervenții
chirurgicale .

74 Alegeţi varianta corectă manifestări clinice în diferite boli , înscriind în coloana L


A literele corespunzătoare din coloana B ( tabloul clinic ) 0
1
A B 2
1.Vasculita hemoragica a) Sindromul anemic , sindromul 3
2.Hemofiliile hemoragic , sindromul hiperplastic
3. Leucemia acută b)Hemartroze , hematoame , hemoragii
4.Trombocitopeniile în timpul erupției dentare
Raspunsuri: c) erupțiile prezintă elemente maculo –
1-c ,2-b ,3-a , papuloase , așezate simetric , cu o
localizare tipică în jurul
articulațiilor , pe suprafețele flexorii
și extensorii ale membrelor , pe fese
75 Alegeţi varianta corectă tratament în diferite boli , înscriind în coloana A
literele corespunzătoare din coloana B :
A B
1.Vasculita hemoragica a)transplantarea maduvei osoase
2.Hemofiliile b) anticoagulate , antiagregante
3.Leucemiile c ) plasma antihemofilică , plasma
proaspăt congelată și crioprecipitatul
Raspunsuri:
1-b,2- c ,3-a,4-b.

CS Selectați semnele clinice caracteristice PENTRU clasificarea PNEUMONIE la


76 copii conform OMS: L
a) tuse, febră, inapetenţă, rigiditatea muşchilor occipitali 0
b) tuse, stridor, respiraţie accelerată, tirajul cutiei toracice 1
c) tuse, respiraţie accelerată, febră, inapetenţă

CM Selectați locurile colectării analizei bacteriologice din faringe :


77 a) de pe amigdale L
b) de pe limbă 0
c) de pe peretele posterior al faringelui 1
d) de pe mucoasa bucală 2

78 CS Semnul clinic de bază caracteristic mastoiditei este: L


a) eliminări purulente din ureche 0
b) febră 1
c) tumefiere dureroasă după ureche

79 CS Selectați semnele clinice caracteristice anemiei feriprive : L


a) greaţă, scaun lichid, febră, inapetenţă etc. 0
b) tegumente palide, uscate, cefalee, astenie, inapetenţă, unghii fragile etc. 1
c) tegumente palide, erupții hemoragice, febră, etc
CM Indicaţi valorile hemoglobinei în diferite forme de anemie fierodeficitară
80 înscriind în coloana A literele corespunzătoare din coloana B: L
A. Formele anemiei B.nivelul hemoglobinei 0
a. Uşoară_____b__ a. 110-140 g/l 1
b. moderată __c___ b. 90-109 g/l 2
c. severă_____d___ c 70-89 g/l 3
d. sub 70 g/l
e. 40-50 g/l

CM Selectați factorii de risc în dezvoltarea febrei reumatismale acute:


81 a) focare cronice de infecţie L
b) anomaliile de dezvoltare a cordului 0
c) scarlatina , angina 1
d) boala diareică acută 2

CS Indicaţi doza profilactică a preparatelor de fier în anemia fierodeficitară:


82 a) 2-3mg/kg/24ore L
b) 5-8 mg/kg/24 ore 0
c) 9-10 mg/kg/24 ore 1

83 CM Selectaţi semnele clinice caracteristice coreei în Febra reumatismală acută: L


a) febră înltă, persistenta 0
b) semne de deshidratare 1
c) semne meningiene 2
d) crize nemotivate de râs sau plâns 3
e) hiperkinezii musculare 4
f) dereglarea activităţii manuale la scris, la consumarea alimentelor
g) mers dificil
h) artralgii
84 CM Selectaţi sfaturile a/m oferite mamei copilului cu anemie:
a) să majoreze cantitatea alimentelor de origine animală bogate în fier L
b) să excludă produsele alimentare cu un potenţial alergizant înalt 0
c) să majoreze cantitatea alimentelor de origine vegetală bogate în fier 1
d) să mărească cantitatea de lichide administrate 2
e) să interzică combinarea produselor din carne cu făinoasele 3
85 CM În coreea reumatismală se afectează:
a) Meningele L
b) Substanța cenușie a creerului 0
c) Pereții capilarelor sangvine ale creerului 1
86 CS Selectați medicamentul indicat pentru profilaxia secundară a febrei L
reumatismale acute la copii: 0
a) gentamicina 1
b) benzilpenicilină
c) benzatilbenzilpenicilină
87 CM Care este tratamentul prespitalicesc în laringotraheita stenozantă severă?
a ) diuretic L
b) per os Salbutamol 0
c)lichide calde 1
d) mucalitic
e) vit D
88 CM Clasificarea problemelor cu urechile la copii, conform CIMC:
A.Tumefiere dureroasă după ureche c a) infecție cronică a urehii, L
B.Eliminări purulente > de 14 zile b b)infecție acută a urechii, 0
C.Eliminări purulente < de 14 zile a c)mastoidită. 1
2
3
89 CS Care copii cu dureri în gît și hiperemie a faringelui trebuie spitalizați de urgență L
? 0
a) cu febră 1
b) depuneri albicioase
c) nu poate bea
c) ganglionii cervicali măriți
90 CM Modificările hemogramei în pneumonie sunt:
a)neutrofilia L
b)leucopenia 0
c)leucocitoza 1
d) anemia 2
e) VSH accelerat
CM Complicațiile mai frecvente ale pneumoniilor sunt:
91 a)pleurezii L
b) pneumotorax 0
c)hidrocefalie 1
d)miocardita 2
e) reumatismul articular
92 CM Selectați simptomul principal al următoarelor tipuri de amigdalite: L
A.Catarală - c a) pelicule purulente 0
B.Lacunară - a b) vezicule, eroziuni 1
C.Herpetică - b c) hiperemie, edem 2
3
93 CM Complicațiile extrapulmonare ale pneumoniilor sunt:
a) otita L
b) osteofoliculita 0
c)osteomielita 1
d) meningita 2
e)nefrita. 3
94 CM Semnele clinice ale pneumoniei la sugarul mic:
a) erupțile pe pele L
b)flotația aripilor nazale 0
c)cianoză periorală 1
d) dureri în regiunua epigastrială 2
e) vome

95 CS. Sindromul hemoragic în hemofilie se manifestă prin,cu excepția:


a) limfoadenopatie L
b)hemoragii musculare 0
c)hemoragii de la injecții 1
d) hemartroză
e)hematurie

CM.Sindromul cutanat în vasculita hemoragică se caracterizează prin


96 a) erupții simetrice L
b) policrome 0
c) culoare roșie-aprinsă 1
d) cu necroză 2

97 CS Febra reumatică afectează preponderent copiii de vîrsta:


a)5- 12 luni L
b)1 – 3ani 0
c)3 – 5 ani 1
d) 5 – 15ani
98 CS Criteriile majore diagnostice după Jones sunt, afară de:
a)cardita reumatică L
b)poliartrita 0
c)coreea 1
d)artralgia
e)eritemul inelar.
99 CM La reumatismul articular acut investigațiile de laborator se determină:
a) majorarea ASLO L
b)majorarea ALAT 0
c)leucocitoză 1
d) VSH accelerat 2
3
10 CS Profilaxia secundară a reumatismului se efectuează cu preparatul
0 a)Paracitamol ,Ibuprofen,Ibufen L
b)Bromixin ,ACC,Mucaltin 0
c) Bicilina -5 1
d)Anaferon ,Biferon,Interferon
e)Fluconazol ,Ketoconazol

Nr Itemi Punctaj

1. CM Microflora intestinala are a) De fermentare L


următoarele funcții: b)Detoxicantă 0
c) De sinteză a vitaminelor 1
2
2. CS Selectaţi semnele clinice a) scuame albe-maronii la nivelul L
caracteristice seboreei: scalpului 0
b) pustule pe toată suprafaţa corpului, 1
de diferite dimensiuni
c)vezicule punctiforme la nivelul
capului, gâtului, toracelui
3. a) Carența de lipide și glucide L
CS Malnutriția este o dereglare b) Carența de proteine și calorii 0
cronică de nutriție determinată c) Carența de glucoză și proteine 1
de: d) Carența de lipe și proteine

4. CS În funcție de timpul apariției a) Malnutriție protein calorică L


malnutriției deosebim: b) Malnutriție protein severă 0
c) Malnutriție mixtă 1
d) Malnutriție sezonieră
5. CM Malnutriția este o dereglare a)Proteine L
cronică de nutriție determinată b)Glucide 0
de carența de: c) Calorii 1
d) Lipide 2
6. CM În funcție de gravitatea a)Malnutriție de gradul I deficit L
malnutriției deosebim: ponderal 11 -20 % b)Malnutriție de 0
gradul II deficit ponderal 21-30 % 1
c)Malnutriție de gradul II deficit 2
ponderal 31-40%

7. CM Care sunt semnele clinice a) Țesutul adipos dispărut L


pentru malnutriție protein b )Piele flască și uscată 0
calorică severă (marasmul c )Scăderea glucozei în sânge 1
d) Față triunghiulară cu aspect de 2
bătrân
8. CM Terapia medicamentoasă în a)Lactobacterin, Acidolact, Linex, L
malnutriție constă în Subtil 0
administrare b)Augmentin, Fluconazol, Cefaloxin 1
c) Creon, Festal, Mezim, Pancreatin 2
d)Diazepam, Paracetamol, Ibuprofen
9. CS Indicele ponderal in a)sub 0,7 L
malnutriția de gradul III este: b)0,75-0,71 0
c)peste 0,7 1
d)0,9-0,76
10. CS Ce este specific pentru gradul a) Talia are un dificit de 2 cm L
I de malnutriție: b) Talia este inferioară vârstei cu 4-5 cm 0
c) Talia are un deficit de 5 cm 1
d) Talia este normală
11. CS Ce este specific pentru a)Țesutul adipos redus pe torace și L
gradul II de malnutriție: abdomen 0
b)Țesutul adipos lipsește peste tot corpul 1
c.Țesutul adipos redus pe membre și
abdomen
d)Țestul adipos aprope dispărut pe
torace și abdomen
12. CS Ce este specific pentru gradul a) Apetitul bun L
III de malnutriție: b)Apetitul ușor scăzut 0
c)Apetitul redus până la anorexie 1
d)Apetitul redus
13. CS Ce este specific pentru a)Tegumente palide L
malnutriția protein calorică b) Țesut adipos scăzut 0
severă (marasmul) c) Dificit ponderal mai mare de 40% 1
d) Piele flască și uscată
14. CS Ce este specific pentru a)Hepatomegalie L
malnutriția protein severă b) Musculatura atrofiată 0
(kwashiorkor) c) Stare de exicoză, colaps 1
d)Fața triunghiulară
15. CM Sursele principale de Vit.D3 a) Ceriale L
sunt: b) Pește 0
c) Roșii și castraveți 1
d) Ficat de vită 2
16. CM Principalii factori etiologici a)Deficitul alimentar de Vit.D L
în declanșarea rahitismului este: b) Carența de iod 0
c) Carența de fier 1
d) Lipsa expunerii la razele solare 2
17. CM Factorii favorizanți în a)Prematuritatea /dismaturitatea L
declanșarea rahitismului sunt: b) Alimentația naturală 0
c) Hipercalcemia 1
d)Gemelaritatea 2
18. CM În perioada de debut a)Alopeție L
rahitizmului sunt caracteristice b) Piele uscată și cioanotică 0
următoarele modificări c) Dereglarea scaunului 1
d)Transpirații abundente 2
19. CM În rahitism perioada de a)se întăresc oasele L
convalescență se caracterizează b)scăderea ventilării pulmonare 0
prin: c)hipotonie musculară 1
d) se micșorează ficatul și splina 2
20. CM Care modificări a craniului a) Rădăcina nasului proieminează în L
sunt specifice rahitizm în afară 0
perioada de stare b)Craniotabes 1
c) Frunte olimpică 2
d) Bărbie ascuțită
21 CS Rahitismul este o tulburare a a)Vit.B12 L
sistemului osos ca urmare a b)Vit. D 0
dificitului de: c)Vit. A 1
d)Vit. E
22. CS Depozitul principal al Ca în a) Măduva spinării L
organism este: b) În ficat 0
c) Țesutul osos 1
d)Rinichi
23. CS Vit.D se absoarbe la nivelul a)Stomacului L
b)Intestinului subțire 0
c) Ficat 1
d) Intestin gros
24. CS Perioada de debut a a)1-2 luni L
rahitismului durează: b) 1-4 luni 0
c) 2-3 luni 1
d) 3-4 luni
25. CS În perioada de stare a) Luna 2-4 L
rahitismului deformarea oaselor b) Luna 3-4 0
cutiei toracice are loc în: c) Luna3-6 1
d) Luna 5-6
26. CS În perioada de stare a)Vârsta de 1,5-3 ani L
rahitismului fontanela anterioară b) 8 luni- 1 an 0
se închide la: c)1,5- 2 ani 1
d) 1-3 ani
27. CS Contraindicațiile vitaminei D a) Hipercalcemia L
sunt: b)Hepatosplenomegalie 0
c)Anemie 1
d) Perioada febrilă
28. CS Profilaxia specifică a)1 an L
rahitismului postnatală cu Vit D b)1,5 ani 0
se face până la vârsta de: с) 2 ani 1
d) 5 ani
29. CS Doza zilnică de Vit.D în a) 300 UI L
profilaxia rahitismului postnatală b)500 UI 0
este: c) 700 UI 1
d) 1000UI
30. Selectați semne clinice a)Cutie toracică sub formă de clopot L
specifice în rahitism din partea b)Cutie toracică de formă cilindrică 0
cutiei toracice: c)Mătănii costale 1
d)Cutia toracică sub forma pieptului 2
aviar 3
e)Cutia toracică sub forma pieptului 4
de cizmar
f)Cutie toracică sub formă de con
g)Cutie toracică deformată în urma
traumatismului
31. Selectați doza zilnică a a) 700 U zilnic de la vîrsta de o L
vitaminei D în profilaxia săptămână până la 1,5 ani 0
rahitismului conform OMS: b) 700 U zilnic de la vîrsta de o lună 1
până la 2 ani
c) 700 U zilnic de la vîrsta de 10 zile
până la 2 ani
32. Selectaţi cauzele în dezvoltarea a)Lapte de vaci L
maladiilor alergice la copii: b)crupele de hrişcă 0
c)antibiotice 1
d)crupe de porumb 2
e)carne de pui 3
f)ouăle
33. Selectaţi semnele clinice a)vezicule cu conținut hemoragic, cruste, L
caracteristice dermatitei atopice : pe alocuri cruste, prurit ușor 0
b)vezicule şi pustule pe toată suprafaţa 1
corpului, febră, vomă, inapetenţă
c)papule, vezicule pe faţă, obraji,
ceafă, în jurul urechilor însoţite de
prurit
34. Selectaţi semnele clinice a) edemul feții, vezicule şi pustule pe L
caracteristice edemului Kvinche : toată suprafaţa corpului, febră, vomă, 0
inapetenţă 1
b)edemul membrelor superioare, papule,
vezicule pe faţă, obraji, ceafă, în jurul
urechii însoţite de prurit
c)edem al ţesuturilor moi, buzelor,
pleoapelor, limbii, laringelui
35. CM Selectați produsele lactate a)Lapte de vaci L
recomandate în dermatita b)Chefir 0
atopică: c)Lapte de capre 1
d)Lapte acru 2
e)Iaurt cu căpșune
36. CM Selectaţi legumele a)conopidă L
recomandate copilului cu b)mere verzi 0
dermatită atopică: c)dovlecei 1
d)cartofi 2
e)spanac 3
f)mere roșii
37. CM Selectaţi sfaturile pentru a)administrarea laptelui de vaci L
alimentarea unui sugar cu dimineaţa şi seara 0
dermatită atopică după vîrsta de b)carnea de pui se fierbe în 2 ape 1
6 luni: c)terciurile se prepară pe apă 2
d)se administrează cîte 1 ou pe zi 3
e)pentru prepararea pireului de legume 4
se
utilizează morcov, cartof, sfeclă roşie
g) cartofi utilizaţi pentru prepararea
pireului de legume se menţin anticipat
în apă
h)oferiți și carne de curcan sau de rațe
38. CS Medicamentele utilizate în a)ampicilina, penicilina, gentamicina L
tratamentul dermatitelor atopice b)cordiamin, adrenalin, strofantin 0
sunt: c)taveghil, suprastin, clemastin 1

39. CS Selectaţi semne clinice a)mucoasa bucală, congestivă, ulcere de L


caracteristice stomatitei diferite demensiuni acoperite cu 0
candidozice: membrane brune 1
b)mucoasa bucală congestivă, cu
depozite albicioase asemănătoare
laptelui coagulat
c)mucoasa bucală congestivă cu afte
acoperite cu membrane fibrinoase
cenuşii, hemoragice
40. CS Selectaţi semne clinice a) mucoasa bucală tumefiată, L
caracteristice stomatitei aftoase: congestivă, pe amigdale depozite 0
albicoase 1
b) mucoasa bucală congestivă,
cu depozite albicioase asemănătoare
laptelui coagulat
c )mucoasa bucală congestivă cu afte
acoperite cu membrane fibrinoase
cenuşii, hemoragice
41. CM Stomatitele pot fi de a) temperaturile ridicate în anotimpurile L
etiologie calde 0
b) otrăviri cu diferite metale grele 1
c) virală 2
d) polenul plantelor ce înfloresc
primăvara
42. CM Diagnosticul stomatitelor se a)tabloului clinic L
pune în baza: b) ultrasonografia cavității bucale 0
c) renghenografia cavității bucale 1
d) examenul bacteriologic 2
43. CM Factorii favorizanți în a) igiena deficitară a cavității bucale L
apariția stomatitelor sunt: b) tratamentul prelungit cu antibiotic 0
c)gemelaritatea d. deprinderi nocive ale 1
mamei în perioada gravidității 2
44. CM Tratamentul local al a)violet de gențiană L
stomatitelor include b)albastru de metilen 0
c)soluție alcoolică de iod 1
d)alcool 70grade 2
45. CM Complicațiile stomatitelor a)tromboflebită L
ulceroase sunt: b)tonzilite 0
c)ulcer gastroduodenal 1
d)abces tonsilar 2
46. CM Manifestările clinice ale a)sialoree L
stomatitei ulceroase sunt b)ulcere acoperite cu membrane albe- 0
cenușii sau brune 1
c) erupții cutanate 2
d)cianoza tegumentelor
47. CM Profilaxia stomatitelor a) menținerea în curățenie a glandei L
include: mamare în alimentația natural 0
b)vaccinul împotriva stomatitelor 1
c)revaccinarea împotriva stomatitei 2
d)evitarea contactului cu persoane
bolnave
48. CM Selectaţi 3 semne clinice a)vărsături L
caracteristice fazei larvare în b)tuse uscată 0
ascaridiază: c)febră 1
d)dureri în abdomen 2 3
e) dureri în cutia toracică
f)diaree
49. CM Selectaţi semnele clinice a)vărsături L
caracteristice fazei intestinale în b)prurit cutanat 0
ascaridiază: c)tuse 1
d)febră 2
e)dureri abdominale 3
50. CM Selectați semnele clinice a)tuse L
caracteristice oxiurazei: b)prurit anal 0
c)ochi înfundați 1
d)dureri în abdomen 2
e)insomnie 3
f)scaun lichid frecvent
51. CS Diareia reprezinta: a) o modificare brutal a eliminarilor L
fecale ,scaunele devenind mai 0
frecvente si de consistență lichida prin 1
cresterea pierderilor
hidroelectrolitilor si risc de
deshidratare.
b) o maladie ce se manifesta prin
eliminari lichide de o consistent
mucilaginoasa din nazofaringe .
c) scaun frecvent de consistență moale
52. CS In caz de dehidratare a)planul A L
negative , care este planul de 0
Ingrijire? b)planul B 1

c)planul C
53. CS In caz de deshidratare severa a) la domiciliu L
toate ingrijirile se vor b) la spital 0
desfasura: c) in stationar 1

54. CS Diareea osmotica este : a)produsa de microorganism patogene ca L


stafelococii , brionul holeric ,de diferite 0
tipuri de virusi care, multiplicindu-se in 1
lumenul intestinal elimina toxine ce
stimuleaza hiper secretia apei si
electrolitilor.
b)produsa in sindromul
dismicrobismului intestinal
c)produsa de bacteriile de tip shigelle
,compylobacterii, salmonele care
afecteaza sectiunea distal a intestinului
gros si subtire distrugind celulele
epiteliale pina la ulceratia mucoasei ,
rezultind o diaree cu mucus , puroi si
sange
55. CM Care sunt cauzele a)bacterii L
infectioase in diaree: 0
b)virusii 1
2
c)factori alergeni 3

d)patologii de malabsorbtie

e)protozoare

56. CM Care sunt cauzele a)protozoare L


neinfectioase in diaree: 0
b)greseli alimentare cantitative si 1
calitative 2

c)defecte anatomice

d)virusi
57. CM Care sunt cauzele a)protozoare L
neinfectioase in diaree: b)greseli alimentare cantitative si 0
calitative 1
c)defecte anatomice 2
d)virusi
58. CM Care sunt factorii favorizanti a)varsta mica a copilului (intre 6 luni L
in declansarea bolii diareice si 2 ani) 0
acute : b)alimentatia mixta si artificiala 1
c)predispozitie ereditara 2
d)alimentatia lactata predominanta 3

59. CM Cum se clasifica bolile a)diaree secretorie L


diareice dupa mecanismul de b)diarea seroasă 0
declansare: c)diaree invaziva 1
d)diaree osmotica 2
e)diarea purulente 3

60. CMCopilul cu diaree se a)durata diarei L


apreciaza in baza urmatoarelor b) numarul de ezinofile 0
semen: c)prezenta sangelui in scaun 1
d)prezenta semnelor de deshidratare 2
e) numarul de trombocite 3

61. CM Care sunt semnele clinice in a)anorexie L


diaree la copii: b)dureri abdominal 0
c)scaune frecvente si lichide 1
d) pilia este de cularia roz 2
e) plica cutanată revine la normal 3
forte repede
62. CM Cate tipuri de deshidratare a)deshidratare izotonica L
sunt : b)deshidratare pozitivă 0
c)deshidratare hipertonica 1
d)deshidratare hipotonica 2
e)dishidratarea virală 3

63. CM Care sunt semnele de a)cum bea L


determinare a deshidratari la b)cum plica cutana revine la norma 0
copii cu diaree: c)starea generala 1
d)cantitatea de urina eliminate timp de 2
24 ore 3
e) cum ochii sunt înfundați sau nu

64. CMCare sunt semenele in a)bea lacom L


deshidratare moderata: b)stare generala satisfacatoare 0
c)ochii putin infundati 1
d)ochii sunt foarte infundatii 2
e)plica cutana revine incet pana la 3
2sec

Indicați care din enunțurile expuse sunt adevărate(A) sau false(F - cu L


răspunsul corect): 0
1
A / F În acordarea urgenței în șocul anafilactic preparatul de elecție este
65. ibuprofenul. 2

66. A / F. Malnutriția este o dereglare acută ce se caracterizează prin carența de 3


proteine și glucide.
4
67. A / F. Malnutriția de gradul II are un deficit ponderal de 21-30 %;
A / F. În malnutriția de gradul III indicile ponderal este mai mare de 0,7; 5
68.
A / F. Administrarea laptelui de vaci în primula an de viață poate provoca 6
69. malnutriția copilului;
7
A / F. În gradul I de malnutriție micțiile sunt rare, urina are un miros de
70. acetonă; 8
A / F. În gradul II de malnutriție musculatura este hipotonă, abdomenul
71. 9
balonat, atonie intestinală
A / F. În gradul III de malnutriție regumentele sunt de culoare cenușie, 10
72. uscate cu aspect cianotic, reci la palpare;
A / F. Cantitatea de hrană administrată în malnutriția de gradul II 11
73. constituie 2/3 sau ½ din rația zilnică de hrană.
12
A / F. Terapia stimulatoare în malnutriție va include: Apilac, Dibazol,
74. Pantocrin, Pentoxil
13
75. A / F. În malnutriția protein severă (Kwashiorkor) riscul crescut de deces
(10-40 %)
76. A / F. Rahitismul este o tulburare de mineralizare a sistemului osos 14
provocată de dificitul de Vit D;
15
77. A / F. Profilaxia specifică post natală cu Vit.D este de 700 UI zilnic timp
de 1 an; 16
78.
A / F. Primele semne ale rahitismului carențial pot apărea de la 3-4 17
79. săptămîni de viață;
A / F. Vit. D este indicată în hipercalcemie, microcefalie, craniostenoză; 18
80.
A / F. În perioada de debut a rahitismului apar semne ca: frunte olimpică,
81. piept în formă de clopot, dezvoltarea piciorului plat;
A / F. Deformația oaselor craniului în rahitism apar în primele 3 luni;
A / F. În evoluția subacută a rahitismului craniotabesul lipsește;
82.
A / F. În perioada de convalescență a rahitismului se observă alopeție, 19
83. transpirații abundente în timpul somnului;
A / F. Tratamentul rahitismului include: calciferoli, calcidioli, calcitrioli; 20
84. A / F. Sursele bugate în Vit. D3 sunt cerialele, fructele;
21
85. A / F Stomatita ulceroasă pe mucoase cavității bucale apar ulcere cu
diametrul 2- 3 mm 22
86. A / F Stomatita aftoase pe mucoase cavității bucale apar depozite
23
albiciase
87.
A / F Stomatita catarală pe mucoase cavității bucale apar depozite 24
88. albicioase , ușor detașabile

89. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
I II
1.Malnutriție de gradul I b a) deficit ponderal 31% și mai mult 1
2
2.Malnutriție de gradul II c b) deficit ponderal 11-20 % 3
3.Malnutriție de gradul III a c) deficit ponderal 21-30 %

90. L
CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:
0
Clasificarea malnutriției după indicii ponderali 1
2
I II 3
1.Gradul I b a) sub 0,7
2.Gradul II c b) 0,9-0,76
3. Gradul III a c) 0,75-0,71
91. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Semne clinice în malnutriție: 1
1Gadul I b a) tegumente uscate, cenușii 2
3
2Gradul II c b) mucoasele ușor palide
3Gradul III a c)tegumente uscate și palide
92. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Semne clinice în malnutriție: 1
1Gadul I c a) talia este inferioară cu 4-5 cm 2
3
2Gradul II b b) talia cu deficit de 2 cm
3Gradul III a c) talia normală
93. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Semne clinice în malnutriție: 1
1Gadul I a a) țesutul adipos ușor redus 2
3
2Gradul II c b) țesutul adipos lipsește pe tot corpul
3Gradul III b c) țesutul adipos aproape dispărut pe torace și
abdomen
94. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Dictoterapia în malnutriția de gradul II-III 1
1.Etapa I c a) alimentație intermediară sau de corecție 2
3
2.Etapa II a b) alimentare optimală
3.Etapa III b c) alimentația minimală
95. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Terapia medicamentoasă în malnutriție 1
1Fermentoterapia b a)apilac, dibazol, pantocrin 2
3
2Terapia stimulatoare a b)creon, festal, menzim
3Probiotice c c) lactobacterin, acidolact, subtil, linex
96. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Gradul III de malnutriție: 1
1Apetitul b a) greutatea sub 60% inclusiv edeme 2
3
2Marasm c b) redus până la anorexie
3Kwashiorkor a c) greutatea sub 60% din greutatea medie a
vârstei, fără edeme

97. CM Asociați cuvintele din prima colană cu cele dintr-a doua astfel încât
să fie adevărate: L
0
În rahitism: 1
1Deformația oaselor craniului b a) a doua jumătate de an 2
3
2Deformația cutiei toracice c b) primele 3 luni ale bolii
3Deformația membrelor a c) în a 5-6 lună
98. CM Asociați cuvintele din prima colană cu cele dintr-a doua astfel încât
să fie adevărate: L
0
În rahitism: 1
2
1Deformația oaselor craniului b a) a doua jumătate de an 3
2Deformația cutiei toracice c b) primele 3 luni ale bolii
3Deformația membrelor a c) în a 5-6 lună
99. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:
L
Indicați semnele rahitismului în dependență de perioadă: 0
1Perioada de debut c a) aplatizarea laterală a 1
toracelui 2
3
2Perioada de stare a b) întărirea oaselor
3Perioada de convalescență b c) alopeție
100 CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie adevărate:
L
Semne osoase în perioada de debut a rahitismului: 0
1Craniu c a) tumefieri epifizare la oasele 1
lungi
2
2Torace b b) tumefacția joncțiunilor
condrocostale 3
3Membre a c) ramolizarea suturilor dintre
oase
101. CM Asociați prima colană cu cea de-a doua astfel încât să fie
adevărate: L
0
Profilaxia rahitismului: 1
1Profilaxia nespecifică prenatală c a) Vit.D 700 UI zilnic până la 2 2
ani 3

2Profilaxia nespecifică postnatală b b) Căliria


3Profilaxia specifică postnatală a c) VitD. 500 UI zilnic în
perioada rece
102. CM Indicaţi locul unde se realizează tratamentul în diferite tipuri de
diaree conform PCN indicând cifra respectivă din coloana B în coloana L
A: 0
1
A B 2
a. Diaree, deshidratare severă _____2___ 1. domiciliu 3
b. Diaree, deshidratare moderată____3____ 2. staţionar
c. Diaree, deshidratare negativ____1_____ 3. ambulator

SITUAȚII DE CAZ

1 CM Un copil , în vîrstă de 5 ani , care frecventează grădinița , s –a îmbolnăvit


acut . Copilul prezintă dureri la deglutiție , cefalee , febră 38 , 5 C , inapetență .
Mama indică că în ajun , Matei s – a jucat în parc și a consumat înghețată
La examinarea obiectivă respirația este 30 în 1 min . Ps este 105 / min . La
auscultarea plămînilor respirația este veziculară
În vestibulul faringean : Hiiperemie extinsă a amigdalelor și arcurilor palatine
, amigdalele sunt puțin edemațiate , pe alocuri acoperite cu un exudant L
mucopurulent . 0
1
1. Ce maladie suspectați ?
a) Angina foliculară
b) Angina catarală L
c) Angina lacunară 0
d) Angina fibrinoasă 1
2 . Care tratament este necesar ? 2
a)Terapia cu antibiotice
b)Mucoliticele
c) Antiperetice

2 CM Copilul A .în vîrstă de 2 ani, suportă o maladie respiratorie acută și este tratat
la domiciliu cu remedii inofensive pentru tuse .Seara temperatura s-a majorat pînă
la 38,3ºC , copilul a devenit agitat , fața speriată, cianoză în jurul gurii, tusea
lătrătoare .Vocea este răgușită, respirația 50 în 1 minută. L
1 Ce maladie suspectați 0
A)Astmul bronșic 1
B)Bronșita acută
C)Laringotraheita stenozantă acută L
2.Care este ajutorul de urgență? 0
A ) Cefazolin 1
B)Paracetamol
C)Salbutamol
D)Furasemid

3 CM La asistența medicală s – a adresat mama cu copilul de 2 ani , cu febră


37 , 5 c , neliniștit , eliminări purulente din ureche
1 . Ce maladie suspectați L
A)Bronșit 0
B)Pneumonia 1
C)Otit
2. Determinați tratamentul L
A) Floxodex 0
B)Dexametazon 1
C)Diacarb
CM A fost chemată ambulanță copilului de 4 an . Neliniștit t - 38 , 6 c , tuse
4 lătrătoare , voce răgușită , stridor , dispnee . L
1 Ce maladie suspectați 0
A)Astmul bronșic 1
B)Bronșita acută
C)Laringotraheita stenozantă acută
2.Care este ajutorul de urgență?
A ) Cefazolin L
B)Paracetamol 0
C)Salbutamol 1
D)Furasemid

5 CM Copilul în vîrstă de 6 ani e bolnav de 2 zile : T 38 C , dureri la


deglutiție , ganglionii cervicali măriți . La examinarea faringelui : L
hiperemie , pe amigdale folicului purulenți . 0
1 Ce maladie suspectați ? 1
A)Angina catarală
B)Angina lacunară
C)Angina foliculară
2 Tratament L
A) Penicillin 0
B) Gentamicin 1
C) Inhalipt 2
D)ACC
CM Un copil de 10 ani a fost internat în secția de copii cu următoarele
6 acuze : cefalee , T 38 , 0 adinamia , scaderia pofta de mîncare , tusă seacă ,
mialgia .

1 . Ce maladie suspectați
A) Pneumonia L
B)Astmul bronșic 0
C) Bronșita 1
2 Care investigații de laborator sunt necesare
A)Examenul radiologic L
B)Bronhografia 0
C)Ultrasonografia 1
E)Examinarea sputei 2
3

7 CM Copilul în vîrstă de 6 ani e bolnav de 2 zile : T 40 C , dureri la


deglutiție , ganglionii cervicali măriți . La examinarea faringelui :se L
depistează o hiperemie difuză a mucoasei faringiene , pe amigdale și peretelui 0
posterior al faringelui este vezicule . 1
1 Ce maladie suspectați ?
a) A)Angina catarală
B)Angina herpetică
C)Angina foliculară L
2 Tratament 0
A) Aciclovir 1
B) Gentamicin
C)Mucaltin

8 CM Un copil de 9 ani a fost internat în secția de copii cu următoarele acuze


: cefalee , T 39 , 0 adinamia , scaderia pofta de mîncare , tusă seacă ,
mialgia , tusea de obicei nocturnă , dispneea , durerea toracică .
1 . Ce maladie suspectați L
A) Pneumonia 0
B)Astmul bronșic 1
C) Bronșita
2 . Care tratament este necesar ?
a)Terapia cu antibiotice L
b)Mucoliticele 0
c) Antiperetice 1
d) Diuretice 2
3

9 CM Un copil de 8 ani a fost internat în secția de copii cu următoarele acuze


: respirația este dificilă , șuierătoare la expir , dispneea , tusă cu secrețiile
sînt vîscoase și se rup greu . Obectiv : Tegumentele palid , se vizualizează
flotați aripilor nazale . Din anamneza copil are alergei la polen , praful de
casă , covoarelor .
1 . Ce suspectați L
A)Pneumonia 0
B)Astmul bronșic 1
C)Bronșita
2 Care investigații de laborator sunt necesare L
A ) Hemograma 0
B)Analiza biohimică 1
C)Ultrasonografia 2
D)Scintigrafia
E)Examinarea sputei
1 CM Copilul în vîrstă de 11 ani e bolnav de 2 zile : T 39 C , dureri la
0 deglutiție , ganglionii cervicali măriți . La examinarea faringelui :
hiperemie , pe amigdale folicului purulenți .
1 Ce maladie suspectați ? L
A)Angina foliculară 0
B)Angina catarală 1
C)Angina lacunară
2 Care pot apare complicație ? L
a)Reumatism articular 0
b)Pneumonia 1
c)Astmul bronșic
d)Bronșita
1 CM copil de 14 ani a fost internat în secția de copii cu următoarele acuze :
1 dispneea , respirația este dificilă , șuierătoare la expir , tusă cu secrețiile sînt
vîscoase și se rup greu . Obectiv : Tegumentele palid , se vizualizează
flotați aripilor nazale . Din anamneza copil are alergei la praful de casă ,
covoarelor .
1 Ce maladie suspectați ? L
A) Astmul bronșic 0
B) Bronșita 1
C) Pneumonia
2.Care este ajutorul de urgență? L
A ) Cefazolin 0
B)Paracetamol 1
C)Salbutamol
D)Furasemid

1 CM Un copil de 8 ani a fost internat în secția de copii cu următoarele acuze


2 : Tumefiere genunchi , hiperemie , hipertermie locală , dureri locale .
Manifestările clinice apar la 2 săptămînă după o infecție streptococică
faringiană . L
1 Ce maladie suspectați ? 0
a) Fractură închisă genunchi 1
b) Reumatismul articular acut
2 . Care tratament ?
a)Terapia cu antibiotice L
b)Mucoliticele 0
c) Antiperetice 1
d) Diuretice
1 CM La asistența medicală s – a adresat mama cu copilul de 5 ani , cu febră
3 39 c , neliniștit , eliminări purulente din ureche
1 . Ce maladie suspectați L
A) Otit 0
B)Pneumonia 1
C) Bronșit
2 Care pot apare complicațiile ? L
a) Mastoidite 0
b) Meningite purulente 1
c) Paralizii faciale 2
d) Paralizii mîna dreaptă 3

1 La asistența medicală s- a adresat mama cu copilul de 12 ani , cu acuze


4 astenie , cefalee , amețele , copilul mănâncă carne crudă . L
1 Ce maladie suspectați ? 0
a)Hemofiliile 1
b)Anemia feriprivă
c)Purpura trombocitopenică L
2. Care sînt diagnostic ? 0
a) analiza sîngei generală 1
b) indicii de laborator 2
c) anamneza 3
d) analiza urinei

1 Copilul , în vîrstă de 10 luni , este la alimentație diversificată , zilnic


5 primeste terciuri din făinoase , pireu de cartofi , lapte integral .Pofta de
măncare redusă . Greutatea este 8 . 500 g , are paloare moderată a palmelor .
1 Ce maladie suspectați ? L
a) Anemia feriprivă 0
b) Hemofiliile 1
c) Purpura trombocitopenică
2 . Care tratament ? L
a) Hemofer , tot – hema , albendazol 0
b) Hemofer , tot – hema , maltofer 1
c) Hemofer , maltofer , cefazolin

16 CM Copilul în vîrstă de 5 luni este la alimentație artificială cu formule L


lactate. Mama a început 0
să - l alimenteze cu terci din griș pe lapte. Pe corp au apărut pete 1
roșii de diferite dimensiuni .
1 . Ce suspectați
A)Dermatita atopică L
B)Varicela 0
C)Rubeola 1
2 Tratament 2
A)Suprastin 3
B)Zirtec
C)Clemastin
D)Anaferon
E)Viferon

17. CM Copilul de 2 ani este agitat, prezință scaun lichid de 6 - 8 ori pe


zi, bea cu lăcomie, plica cutanată revine lent. L
1Apreciați gradul de deschidratare conform CIMC 0
a) Deschidratare moderată 1
b) Deschidratare severă
c) Deschidratare ușoră L
2 . Ce plan de tratament se recomandă ? 0
A) Plan A 1
B) Plan B
C) Plan C
D) Plan D
18. CM Copilul sugar de 6 luni are problema de sănătate diaree 5 - 6 ori pe
zi, bea fără lăcomie, plica cutanată revine imediat . L
1Apreciați gradul de deshidratare . 0
A)Deschidratare severă 1
B)Deschidratare negativă
C)Deschidratare moderată
2 . Ce plan de tratament se recomandă ?
A)Plan A la domiciliu L
B)Pan A ambulator 0
C)Pan staționar A 1
D) Plan C la domiciliu
E)Plan C ambulator
F) Plan B

19. CM În secția de vîrstă fragedă la un copil de 1,5 ani s-a depistat pe


mucoasa bucală eroziuni, refuză hrana, hipersalivație, neliniștit, T 38,3 L
C 0
1 Ce maladie suspectați ? 1
A)Stomatita ulceroasă
B)Stomatita catarală L
C)Stomatita aftoasă 0
D)Stomatita Herpetică 1
2 Tratament 2
A)Violet de gențiană
B)Furacilină
C)Albastru de metilen
D)Aciclovir
20. CM În secția de boli iinfecțioase a fost adus un copil în vîrstă de 2
ani în stare gravă, fără cunoștință , ochi înfundați , plica cutană revine L
foarte lent , scaun lichid 10 - 12 ori , cu mucozități. 0
1Apreciați gradul de deshidratare . 1
A)Deschidratare severă
B)Deschidratare moderată
C)Deschidratare ușoară L
2 . Ce plan de tratament se recomandă ? 0
A)Plan C la domiciliu 1
B)Pan A ambulator
C)Pan staționar A
D) Plan A la domiciliu
E)Plan C staționar
F) Plan B

21. CM La medic s-a adresat mama cu copilul de 7 luni, care are 7200g. La L
naștere a avut 3500g. Mama indică micșorarea poftei de mîncare la copil în 0
ultimele 2 săptămîni, rău doarme noaptea, este capricios. La examinare 1
tegumentele palide, nu are dinți, se palpează unele sectoare moi în regiunea
occipitală, nu șede .Copilul este alimentat cu amestec lactat „Malîș” pe bază L
de făină de orez și terci de griș din biberon. Abdomenul este puțin balonat 0
dar e moale la palpație, scaunul constipat, peste o zi. 1
1.Care maladie suspectați la copil?
A)Rahitizm
B)Anomalie de constituție
C)Anorexia
2 Ttratament
A) Vit D
B) Vit B
C) Vit E

22. CM Copilul are 1an și 3luni. Mama s-a adresat la lucrătorul medical L
deoarece în ajun a avut un accec de convulsii. La examinare se determină 0
paliditatea tegumentelor, fontanela mare 1 x 1cm., proemineză lobii frontali, 1
se observă „brățări „ la mînuțe, copilul nu merge, preferă să șeadă în pătuc.
Mama nu i-a administrat vit.D.
1.Ce maladie suspectați? L
A) Anorexia 0
B)Anomalie de constituție 1
C) Rahitizm 2
3
2.Cum trebue tratat copilul ?
A) Vit E
B) Vit D
C) Vit B
D)Calciferolii
E)Calcitriolii
F)Cefazolin

23. CM Un copil de 8 ani prezintă următoarele acuze acuze: dureri în


regiunia ombilicului, vomă, prurit anal, scaderia poftei de mîncare. L
0
1 . Ce suspectați 1
A) Oxiuriaza
B) Gastrita L
C) Colecistita 0
2 Care investigații de laborator sunt necesare 1
A) Hemograma 2
B) Examenul coproparazitologic
C) Analiza urinei
D) Proba Niceporenco