Sunteți pe pagina 1din 4

Test la Educaţie tehnologică

Clasa a VI-a - Semestrul al II-lea

Subiectul I

Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercuiţi varianta de răspuns considerată corectă:

1. Este materie primă folosită la obţinerea produselor ceramice:


a) argila b) bauxita c) varul
2. Proprietatea materialelor ceramice prin care acestea, în amestec cu apa, formează o pastă
ce se modelează uşor se numeşte:
a) elasticitate b) plasticitate c) contragere
3. În cadrul analizei de produs nu se ţine seama de aspectul referitor la:
a) domeniul de utilizare b) prezentarea produsului c) numărul produselor
4. La calcularea preţului unui produs se ţine cont de:
a) cantitatea materialelor folosite b) timpul necesar transportului c) durata de exploatare
a podusului
5. Fişa tehnologică conform căreia se realizează un produs este:
a) un document tehnic b) un desen tehnic c) un instrument de măsură
6. Într-un desen tehnic la trasarea conturului unei piese se foloseşte linia:
a) continuă subţire b) continuă groasă c) discontinuă
7. Linia punct-subţire se utilizează la trasarea:
a) cotelor b) liniilor ajutătoare c) axei de simetrie
8. Retezarea materialelor lemnoase se mai numeşte tăiere:
a) transversală b) longitudinală c) oblică
9. Este instrument de măsură:
a) dreptarul b) raportorul c) zgârieciul
10. În alcătuirea tejghelei tâmplarului nu intră:
a) dispozitivele de strângere b) traversele de consolidare c) dispozitivul de încleiere
20 puncte

Subiectul II

Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Încercuiţi litera A din faţa enunţulului considerat
adevărat şi litera F dacă enunţul este considerat fals.

1. A F Procesul tehnologic presupune mai multe operaţii tehnologice.


2. A F Tăierea golurilor interioare ale materialelor lemnoase se mai numeşte decupare.
3. A F Însemnătorul este utilizat în special pntru lucrări de traforaj.
4. A F Operaţia de burghiere se execută cu scule numite dălţi.
5. A F Vopsirea este o operaţie de pregătire.
10 puncte
Subiectul III

Stabiliţi corespondenţa între operaţiile tehnologice din coloana A şi sculele folosite la


realizarea acestora din coloana B.
Coloana A Coloana B

1. Dăltuirea a. pile
2. Tăierea b. dălţi
3. Fasonarea c. raşpele
4. Rindeluirea d. ferăstraie
5. Pilirea e rindele
6. Măsurarea
20 puncte
Subiectul IV

1. Ce mişcări execută burghiul în timpul lucrului ?


4 puncte
2. Daţi trei exemple de modalităţi de îmbinare folosite la realizarea produselor din scânduri
6 puncte

Subiectul V

Scrieţi un eseu cu titlul « Operaţia de rindeluire » la realizarea căruia să vă referiţi la:


- scopul operaţiei de rindeluire;
- componentele rindelei;
- tipuri de rindele;
- descrierea operaţiei de rindeluire ;
- măsuri de tehnica securităţii muncii ce trebuiesc respectate în timpul operaţiei de
rindeluire.
30 puncte

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


Barem de corectare

Subiectul I

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre răspunsurile:


1-a  2-b 3-c 4-a 5-a 6-b 7-c 8-a 9-b 10-c

Subiectul II

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare dintre răspunsurile:


1-A 2-A 3-A 4-F 5-F

Subiectul III

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare dintre răspunsurile:


1-b 2-d 3-c 4-e 5-a

Subiectul IV

1. Burghiul are o mişcare de rotaţie în jurul axei sale şi o mişcare de înaintare (avans) în
materialul ce se prelucrează.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incomplet se acordă
2 puncte

2. Pentru oricare trei dintre răspunsurile de mai jos se acordă câte 2 puncte:

- îmbinare prin cuie şi şuruburi 


- îmbinare prin încleiere
- îmbinare la jumătate din grosimea pieselor
- îmbinare cu cep şi scobitură la 1/3 din grosimea pieselor
- îmbinare cu cepuri drepte la colţ
- îmbinare cu cepuri drepte la mijloc
- îmbinare, pe cant, în formă de T

Subiectul V

- scopul operaţiei de rindeluire: obţinerea suprafeţelor netede şi plane 4 puncte

- componentele rindelei: corpul rindelei (lemn), cuţitul (oţel), contracuţit, pană, umăr 
7 puncte

- tipuri de rindele: rindea cioplitoare, făţuitoare, cu cuţit dublu 3 puncte


- descrierea operaţiei de rindeluire: operaţia se execută în lungul fibrelor de lemn
astfel încât fixarea materialului lemnos trebuie făcută corespunzător.Rindeaua se prinde cu o
măna de mâner sau de partea din faţă şi cu cealaltă de umărul rindelei. Aceasta se deplasează
înainte şi înapoi pe suprafaţa piesei, fiind apăsată numai la înaintare.
10 puncte

- măsuri de tehnica securităţii muncii la rindeluire:


# montarea corectă a cuţitului în rindea
# fixarea atentă a materialului de prelucrat între dispozitivele menghinei
# îndepărtarea talaşului de la gura rindelei se face cu o perie.

6 puncte

Test şi barem de corectare întocmite de profesor: ELENA DRAGOMIR – Şcoala


« George Topârceanu » Mioveni

S-ar putea să vă placă și