Sunteți pe pagina 1din 1

Nume prenume______________

FIŞĂ DE LUCRU
1. Subliniază cuvintele care îndeplinesc rolul de subiect în următoarele propoziţii :

„ Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă. Pletele lui albe şi
creţe flutură în vânt. Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară : blânzi şi mângâietori.”

2. Scrie propoziţii în care substantivele : bunica, săniuţa, brăduţul, Sorin să fie :

a). subiect
b). parte secundară de propoziţie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. Alcătuieşte propoziţii cu subiectul în următoarele poziţii :

a. la începutul uneri propoziţii simple ;


b. în cuprinsul unei propoziţii dezvoltate ;
c. la sfârşitul unei propoziţii simple ;
d. la sfârşitul unei propoziţii dezvoltate.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4. Scrie propoziţii în care următoarele cuvinte să îndeplinească rolul de subiect : Cătălin,


gheţuşul, strada, Maria .

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................