Sunteți pe pagina 1din 1

Studentii vor sustine examenul unde vor rezolva un test online cu intrebari deschise si de tip grila, test incarcat

pe platforma Google Forms. Nota finala la examen va reprezenta media aritmetica intre nota obtinuta pe parcurs
(portofoliul de lucrari practice - un document în Word, un tabel și un grafic în Excel și o prezentare în
PowerPoint sau in alt software; prezenta) si nota de la testul online.
La data si ora planificate pentru examen, studentii se vor conecta pe platforma Zoom, se va face prezenta, li se
va furniza linkul (adresa URL) la testul online incarcat pe GoogleForms si apoi vor raspunde la testul online
incarcat pe GoogleForms (timp de lucru 90 min). Studentii vor completa in primul rand numele lor, asa cum
sunt inregistrati in evidenta facultatii si apoi vor raspunde la intrebarile din testul online. Platforma Zoom va
ramane deschisa pe perioada examenului, astfel incat studentii pot solicita lamuriri, in cazul in care au probleme
cu accesarea testului online. La finalul timpului alocat examenului se verifica finalizarea testului de catre toti
studentii participanti la examen si se descarca testele completate.
Daca sunt studenti care nu au transmis/ prezentat portofoliul de lucrari practice pe parcursul semestrului, pot sa
transmita lucrarile practice (un document în Word, un tabel și un grafic în Excel și o prezentare în PowerPoint)
pana la data examenului, pe adresa de email: mihaela.muresan@ucdc.ro. Nerespectarea datei de transmitere a
porofoliului de lucrari atrage neluarea in considerare a temelor practice.
Reguli pentru transmiterea portofoliului de lucrări practice (elementele intre paranteze unghiulare se inlocuiesc
cu numele studentului, iar in rest se pastreaza elementele mentionate):
a) La subiectul e-mailului se va menționa: <Numele_prenumele>, FSE, an3, ZI, TIC
b) Fisierele transmise vor avea numele compus astfel: <Numele_prenumele>_ FSE_an3_ZI_TIC_Proiect
La data si ora stabilite pentru examen, studentii au obligatia sa intre pe platforma Zoom pentru a face prezentta
si a primi adresa URL pentru testul online Google Forms pe care trebuie sa-l completeze pe perioada alocata
examenului. Studentii vor primi la finalul examenului confirmarea punctajului obtinut la testul online. Nota
finala insa va fi calculata ca medie aritmetica intre activitatea pe parcursul semestrului si nota obtinuta la testul
online de la PV.
Neprezentarea pe platforma online ZOOM la data si ora stabilite pentru examen sau nerespectarea timpului
alocat completarii testului online (Google Forms) inseamna neprezentare la examen.