Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI


LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET”DIN IAŞI,
ŞCOALA DE ARTE PLASTICE “ALEXEI ŞCIUSEV”
DIN CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA,
LICEUL TEORETIC EUROPEAN DIN MOLDOVA de la
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” –
IAŞI, ROMÂNIA
Organizează duminică 20 februarie 2022, ora 13.00
în Parcul Dendrariul din Chişinău, Republica Moldova

REGULAMENTUL CONCURSULUI :
1. La expoziţia internaţională-concurs pot participa: elevi, studenţi şi
cadre didactice cu: felicitări, desene, colaje, muzică şcolară(compoziţie,
interperetare) filme, fotografii, teatru, ppt-uri, alte lucrări ale elevilor.
Tema : Tradiţii de iarnă, anotimpul iarna, Ziua Naţională, sărbătorile
religioase din decembrie-ianuarie, tradiţii locale, evenimente şi proiecte
specifice iernii, Unirea Principatelor Române 1859-2022, altele specifice
profilului şcolii/colegiului/centrului de creaţie.
Lucrările vor fi trimise în format electronic pe e-mail.
Contact: invingator.prin.arta.iasi@gmail.com (trimiterea lucrărilor)
asociatia.vasilepogor.iasi@gmail.com (întrebări şi informaţii)
sau Tel. 0332 437 107 sau 0742 516 609 (Bivol Teodor)
REGULAMENTUL CONCURSULUI:
1. PARTICIPARE: La concurs pot participa: preşcolarii, elevii de la clasele I-XII
studenţii, cadrele didactice coordonând minim 5 elevi/ sau cu lucrare personală.
2. SECŢIUNILE CONCURSULUI:
SECŢIUNEA I. Artă plastică şi decorativă: desene cu aspecte de la Ziua Naţională
1 Decembrie, desene cu aspecte de la Unirea Principatelor Române desene cu
aspecte de iarnă şi tradiţii de iarnă, desene cu aspecte şcolare, obiecte decorative,
colaje, tablouri 3D, altele.
SECŢIUNEA A II-A. Artă fotografică: Fotografii de iarnă, de la Ziua Naţională,
fotografii de la diverse proiecte/acţiuni şcolare, fotografii obţinute prin
combinarea de tehnici fotografice: trucaje, puzzle, caleidoscop, fotografii 3D,
fotografii cu fenomene din fizică sau din natură specifice anotimpului de iarnă,
altele.
SECŢIUNEA A III-A. Literatura şcolară: eseuri, proză scurtă, poezii, epigrame,
proiecte diactice, altele.
SECŢIUNEA A IV-A: PTT-URI: Ptt-uri, ptt-uri publicitare de promovare a şcolii,
altele.
Contact: invingator.prin.arta.iasi@gmail.com (trimiterea lucrărilor)
asociatia.vasilepogor.iasi@gmail.com (întrebări şi informaţii)
sau Tel. 0332 437 107 sau 0742 516 609 (Bivol Teodor)
3. CALENDARUL CONCURSULUI:
Termenul limită de trimitere a lucrărilor – 18 februarie 2022
Expoziţia în data de 20 februarie 2022. La data de 27 februarie 2022 – Afişarea
rezultatelor concursului, trimiterea tabelului de premiere pe emailul
coordonatorilor.
4. COORDONAREA. Se participă grupat câte 5: orice preşcolar/elev/student
împreună cu alţi 4 copii pot participa sub coordonarea unui cadru didactic. Un
cadru didactic poate coordona minim 5 elevi şi maxim nelimitat.
La o coordonare minimă de 10 elevi şi peste acest număr
acordăm Certificatul de voluntariat pentru promovarea activităţii.
Profesorul coordonator al elevilor are participare gratuită cu lucrare personală,
lucrarea personală se înscrie gratuit pe diploma coordonatorului.
5. SCRIEREA FIŞELOR. Scrieţi adeverinţa pe culoarea albastru.
Primiţi fişa/tabelul cu modelul gata scris, nu ştergeţi textul! Completaţi direct în
textul word, păstraţi ghilimele, folosiţ oportunitatea unui model gata scris.
Fişele/adeverinţele greşite nu le mai corectăm ca în trecut, deoarece nu mai avem
voie să intervenim într-un text scris de cadrele didactice. Acolo unde
fişa/adeverinţa va fi completată greşit, o printăm dar nu putem să o ştampilăm.
(Nici Dv. nu aţi ştampila un text cu greşeli.)
6. LUCRĂRILE. Toate materialele trimise de dv. se salveză cu:
NUMELE ȘI PRENUMELE elevului / autorului, fără alte completări.
MODEL PENTRU SALVAREA LUCRĂRILOR:
POPESCU ION 1 / POPESCU ION 2 / POPESCU ION 3
Nu salvaţi cu diacrtice, Windows şi Office sunt în engleză şi vor slava greşit.
Nu salvaţi cu etichetă lipită pe lucrare. Lipsa salvării cu numele şi prenumele
elevului/autorului va duce automat la imposibilitatea departajării participanţilor şi
respectiv la diminuarea premiului pentru coordonator.
7. TRIMITEREA LUCRĂRILOR. Lucrările vor fi trimise în format electronic pe
e-mail-ul concursului, nu în altă parte (fotografiate, scanate, etc.)
invingator.prin.arta.iasi@gmail.com până pe data de 18 februarie 2022.
Intră în concurs atât lucrările individuale cât şi cele colective.
La lucrările colective, fiecare participant îşi achită taxa de participare.
Dacă pachetul cu lucrări+fişa de înscriere depăşeşte 25 Mb arhivaţi zip ori
rar şi trimiteţi numai prin Wetransfer, nu Now Transfer sau altele.
Vă rugăm să trimiteţi toate materialele într-un singur e-mail, iar prin Wetransfer
zip-ul/rar-ul cu materiale mai mari de 25 Mb.
8. TAXA DE PARTICIPARE. Fiecare participant (autor) îşi achită taxa de
participare de 20 lei în România sau 18 roni în Republica Moldova şi primeşte
diploma de premiere personalizată + dvd în format fizic cu ISBN, printat şi înscris
cu lucrările participante + adeverinţe +alte materiale.
Un participant va achita o singură taxă de participare de 20 lei în România sau 18
roni în Republica Moldova pentru un număr maxim de 1-3 de lucrări. Lucrările pot
fi la secţiuni diferite. Participantul primeşte o singură diplomă pentru cea mai bună
lucrare. Cadrele didactice pot participa individual, fără elevi, cu 1-3 lucrări
cu o taxă de 45 lei, primesc cerificatul de voluntariat, diploma de premiere pe
lucrare + dvd cu ISBN + adeverinţe. Trimiteţi chitanţa scanată/fotografiată.
9. PREMIEREA. Fiind o competiţie de lucrări, se vor acorda Trofee, Premii I, II, III
şi menţiuni pe categorii de vârstă. Fiecare participant va primi Diploma de
premiere pentru cea mai bună lucrare trimisă la concurs + alte materiale.
10. PARTENERIATELE. Parteneriatele le primiţi cu număr de
inregistrare+ştampilate de la noi. Opţional, printaţi color, apoi doar le completaţi şi
le semnaţi la şcoala/ universitatea dv.
Vă rugăm să ne trimiteţi un exemplar scanat(să se vadă bine ștampila de la dv.)
pe e-mail.
11. TAXELE DE PARTICIPARE.
a. Prin baking la Banca Transilvania:
Asociaţia “Vasile Pogor”
COD IBAN: RO41 BTRL 0240 1205 S174 15XX
b. Sau prin mandat poştal la Poşta Română la adresa:
Bivol Teodor (la Asociaţia “Vasie Pogor”)
Str. P-ţa Voievozilor, nr. 5,
bl. A 10, ap. 28, et. 7,
loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod 700575
Pentru Republica Moldova taxa este tot de 18 roni/ elev/ preşcolar.
Contact: prof. Rotaru Ştefan tel. 692 15 496

12. NU UITAŢI !
Pentru participarea dv. la expoziţia-concurs trebuie să trimiteţi
3 materiale:
1. Lucrările elevilor/participanţilor salvate cu numele şi prenumele.
2. Fişierul de înscriere completat îngrijit, fără greşeli. Cu diacritice.
3. Taxa de participare şi chitanţa scanată.
Trimiteţi tot pe e-mail: invingator.prin.arta.iasi@gmail.com
Cu sinceră preţuire, vă mulţumim pentru răbdarea Dv.
de a citi această invitaţie!
............................................................................................................................
SFATURI PENTRU SCRIEREA CORECTĂ A FIŞEI:
- completaţi cu grijă în tabel numele, prenumele şi denumirea lucrării. Restul se
păstrează şi va fi ok.
- ghilimelele sunt pe tastele shift+2 – sus şi jos,
- după punct, virgulă alte semne de punctuaţie se dă spaţiu,
- toate cuvintele care compun denumirea unei instituţii şcolare, încep cu literă
mare, inclusiv Nr.
- numai NUMELE şi PRENUMELE se scriu cu litere mari,
iar restul, tot corpul textului cu scris normal.
- distanţa dintre rânduri este de 1,
- distanţa dintre toate cuvintele unui text de oriunde, este de un spaţiu, respectiv
corpul unei litere.
VĂ DORIM SUCCES!