Sunteți pe pagina 1din 2

Examen Restanța Istorie și didactica ei

2021

Subiectul 1: Grupați corect informațiile cuprinse în colonițele următoare, prin relaționarea literei
cu cifra corespunzătoare:

1. Carol al II-lea a. restrânge drepturile și libertătile cetățenilor


2. Regele Ferdinand b. introduce votul universal (masculin) egal, direct și secret
3. Constiutția din 1923 c. revine în țară în 1930 (Restaurație) și îl înlătură de la
conducere pe regele Mihai
4. Carol I d. promovează în economie ”politica prin noi înșine
5. Constituția din 1938 e. merge pe front și promite soldaților că îi împropietărește cu
pământ
f.conduce trupele româno- ruse în timpul celei de-a treia
bătălii pentru Plevna 10 p

Subiectul 2. Se dă harta România în Primul Război Mondial:

Pornind de la hartă,

a.Precizați de pe hartă, direcțiile de atac ale armatelor austro-ungară, germană și bulgară împotriva
României în 1916
b. Explicați urmările infângerii armatei române în 1916 asupra statului român și identificați pe hartă
noile limite ale acestuia la sfârșitul anului 1916.
c. Identificați locurile în care armata română a obținut victorii în 1917 și argumentați de ce aceste
victorii nu au putut fi valorificate imediat. 15 p
Subiectul 3. Se dau următoarele fragmente de text:

A” necredinciosul Dracul, voievod al părților transalpine [...] i-a prins pe toți negustorii din zisul
Brașov...robindu-i în lanțuri înspăimântătoare... Și luând cu forța toate bunurile și lucrurile pe care și le
țineau în jur... i-a ucis printr-o moarte crudă, trăgându-i în țeapă.” (Scrisoarea falsă a lui Dan către
brașoveni- 1459)

B. ” Și așa de mult ura răul în țara sa că dacă săvârșea cineva vreun rău fie hoție sau tâlhărie sau vreo
minciună sau vreo nedreptate, acela nu era chip să rămână viu... ba chiar dacă cineva ar fi avut mare
bogăție , nu putea să se răscumpere de la moarte ”. ( Povestire moralizatoare despre vlad Țepeș)

1. Explicați scopul pentru care Dan a intocmit scrisoarea falsă către brașoveni din fragmentul A și
urmările ai asupra memoriei lui Vlad Tepes
2. Explicați scopul în care a fost creată poverstirea din fragmentul B.
3. Comentați rolul surselor istorice în crearea informațiilor cu caracter istoric care se păstrează în
memoria oamenilor. 15 p

Subiectul 4: Se dă următorul fragment de document istoric despre bătălia de la Călugăreni:

” În același timp comandantul de oaste Kiraly Albert slobozește două tunuri în mijlocul celei
mai dese grupări a dușmanului[...]două sute de unguri și tot atâția pedestrași cazaci [...] năvălind
cu furie, pe când din spate și din coaste îi lovește cu bărbăție domnul cu ai săi, făcându-se așa
mare învălmășeală că semăna a fugă. Sinan pașa, în partea din față a taberei sale cade de pe
podul râului Neajlov, pierde doi dinți și se socotește fericit scăpând cu viață. Dacă noaptea cea
întunecoasă n-ar fi împiedicat pe domn, fără îndoială că ar fi zdrobit cu acțiunea lui clocotitoare
forța dușmană și ar fi pus capăt dintr-o dată [...] întregului război”. ( Balthazar Walter)

1. Numiți tema la care puteți să valorificați cu elevii acest fragment de document.


2. Precizați și descrieți cea mai potrivită metodă didactică prin care ați putea să
valorificați textul cu elevii dvs. Argumentați.
3. Formulați obiectivul operaționalizat complet care ar corespunde activității de
învățare. Indicați competența specifică din programa scolară de Istorie care
corespunde obicectivului formulat.
4. Formulați cerințele/ sercinile de lucru adecvate obiectivului oparațional. 20 p.

S-ar putea să vă placă și