Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ PE

SEMESTRUL I – clasa a VII-a


 Toate subiectele sunt obligatorii.
Subiectul I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat :
Dar pentru tigrii de Bengal nu se afla pe lume această mulţime. Pentru dânşii, acum, o singură făptură
omenească era : femeia din mijlocul arenei, înfăşurată în rochia cu solzii aurii şi cu pietre scânteietoare. Ochii ei
luceau tot aşa de arzători ca ochii tigrilor. Numai că ochii verzi ai femeii erau poruncitori şi neînduraţi, pe când în
ochii fiarelor se citea o mare şi istovită supunere. Privirile lor se căutau, se aşteptau, se întâlneau. Era destul atât ca
să se înţeleagă. Ochii femeii străpungeau ; ochii fiarelor coborau în pământ. […]
Tigrul pipăia cu laba rotundul lemnului. Se înălţa cu o zvâcnire uşoară şi lină. Se aşeza ca o pisică pe vârful
unui stâlp de poartă. Pe urmă aştepta rândul celorlalţi. Căsca. Îşi zbârlea mustăţile ţepoase ; arăta cerul gurii şi
colţii.
În inima privitorilor tremura un fior. În mintea lor stăruia un gând. Toţi ştiau că, într-o singură clipă, dinţii
aceştia tăioşi şi puternici, labele cu ghearele de fier ar putea sfâşia , ca pe un pui de vrabie, pe femeia cu rochia de
solzi aurii şi pietre sclipitoare. Dar miss Ellian surâdea. Aşa o chema. Miss Ellian surâdea nepăsătoare. În mijlocul
sălbăticiunilor se afla singură. Fără nicio armă. Atât doar: un bici cu şfichi de mătase şi privirea ei. Numai cu atât ea
prefăcea doisprezece tigri de Bengal în douăsprezece pisici blânde şi ascultătoare.
- Toată puterea îmblânzitoarei e în ochi ! vorbi un domn bătrân, chiar în faţa gratiilor, către nepoţica de
alături. Dacă privirea ar slăbi o singură dată, dacă tigrii simt că dresorul se gândeşte în altă parte sau că îl prinde
frica, atunci toţi se năpustesc şi…
- Eu mă tem ! Nu vreau să vorbeşti aşa… Mă tem ! şopti copila strângându-se de braţul bunicului.
Cezar Petrescu – Fram, ursul polar

1. Desparte în silabe cuvintele : (se) aflau, ascultătoare.


2. Precizează cum s-au format cuvintele: preface, doisprezece.
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat.
4. Alcătuieşte enuțuri în care să evidențiezi omonimia cuvintelor poartă și blânde.
5. Delimitează fraza următoare și stabilește felul propozițiilor (principală / secundară) : Era destul atât ca să se
înţeleagă.
6. Numeşte două moduri de expunere folosite în fragmentul citat.
7. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a personajului miss Ellian.
8. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine unui text narativ literar.

9. Indică un reper spațial, din fragmentul citat


10. Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului verde.

Subiectul al II-lea ( 30 de puncte )


Scrie o naraţiune, de 20-25 de rânduri, în care să imaginezi o continuare a fragmentului dat ca suport.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere :
- respectarea, în relatarea acţiunii, a succesiunii momentelor subiectului ; 6p
- referirea la cel putin două personaje şi alternarea secvenţelor narative cu secvenţe dialogate ; 12p
- găsirea unui titlu potrivit, expresiv/ personalizat pentru naraţiunea pe care ai alcătuit-o ; 4p
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 8p

Notă ! Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes !