Sunteți pe pagina 1din 10

Perioada (3 saptamani): 31 martie – 2 mai

(in perioada 7 – 11 aprilie – programul ,,Sã fii mai bun, sã ştii mai multe’’

vacanţa de primãvarã: 14- 22 aprilie)


Activită ţi integrate/pe
Competente Detalii de
Ziua discipline; organizarea Resurse Evaluare
specifice continut
colectivului de elevi
DP - 1.1; 1.2;  Întâlnirea de dimineaţă Comunicăm, Creioane Observarea
3.1; 3.2  Observarea comportamentelor cooperăm colorate sistematică
CLR - 1.1; 2.1 potrivite sau nepotrivite Caietul Autoevalua
AVLM – 1.2; 3.1  Importanţa cooperării, auxiliar – rea
întrajutorării, a respectului pag.26
reciproc
 Activitate în perechi: solicitarea
ajutorului unui coleg, colaborarea
în vederea realizării sarcinii atât
în caietul unuia, cât şi în caietul
celuilalt
CLR - 1.1; 2.1; -audierea poeziei Mirosul Caiet Observarea
2.3;2.4 -formularea de întrebări şi răspunsuri meseriilor, auxiliar – curentă
pe baza poeziei; Gianni Rodari Pag 54
AVLM - 2.3 - descrierea fiecărei meserii cu Creioane
ajutorul versurilor si a imaginilor ; colorate
- explicarea cuvintelor noi şi Imagini
integrarea lor în propoziţii
- găsirea cuvintelor cu înţeles
Luni, 31 asemănător pentru cuvintele date
martie -memorarea a două strofe din poezie
- colorează imaginile.
CLR – 1.5  Măsurarea unor obiecte folosind Măsurări cu Caiet Observarea
MEM - 5.1 unităţi nonstandard pentru unităţi auxiliar- sistematică
AVLM – 2.3 lungime (palma, creionul, radiera, nonstandard pag. 52
beţişorul etc.) şi compararea pentru lungime Beţişoare
lungimilor acestora Creioane
 Selectarea răspunsurilor
adevarate
 Rezolvare de problem cu support
visual
 Joc: Împărate, câţi paşi îmi dai?
MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de pronunţare corectă a Ştiu să cânt Calcula Observarea
MM – 2.1; 2.2 cuvintelor din cântec frumos! - Moara tor sistematică
AVLM – 2.2  Audierea cântecului “Moara” Imagini Autoevalua
 Observarea unor imagini pe Creioane rea
textul cântecului care uşurează colorate
receptarea
 Desenarea unor imagini sugerate
de textul cântecului
Marti, 1 DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Caiet Observarea
aprilie CLR – 1.1; 1.2; -exemple de cuvinte ce conţin literele F, f auxiliar – sistematică
3.3; 4.2 sunetul „f” cu precizarea poziţiei pag.55
AVLM - 2.1 sunetului „f”; Tăbliţa
-recunoaşterea literelor „F, f”; magneti
-reprezentarea grafică a unor cuvinte; că
-scrierea unor silabe şi cuvinte cu Plastilină
literele învăţate folosind tăbliţa Creioane
magnetică; colorate
-scrierea numărului de silabe
corespunzător cuvintelor date;
-realizarea corespondenţei între
cuvânt şi imagine
-scrierea/colorarea/modelarea literei
„â”.
CLR - 2.2  Obervarea şi descrierea Universul Caietul Observarea
MEM -4.1; 5.1 imaginilor auxiliar- sistematică
AVLM – 3.1  Recunoaşterea planetelor şi a pag. 53
Soarelui Imagini
 Importaţa Soarelui şi a Lunii Creioane
 Recunoaşterea mijloacelor de colorate
transport cu care te poţi deplasa
în Univers
 Observarea şi recunoaşterea
instrumentului cu care poţi privi
Universul
 Colorează Soarele şi Luna
AVLM- 2.1  Observarea şi recunoaşterea Rolul Albume Observarea
MM- 2.1; 2.2 liniei în lucrări plastice illustrate şi constructiv al de artă sistematică
în ipostaze familiar din mediul liniei - Cartierul Acuarele Expunerea
apropiat Pahar cu lucrărilor
 Explicarea tehnicii de lucru apă
 Realizarea lucrării plastice – Calcula
Cartierul tor
 Audiţie muzicală
RELIGIE

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Litera F Caietul Observarea


CLR- 1.5; 2.2  Recunoaşterea literelor F, f auxiliar – sistematică
Miercuri AVLM – 1.1  Scrierea literei F în caiete Semne Aprecieri
2 aprilie  Citirea propoziţiilor şi a cuvintelor grafice individuale
date Fişe de
 Scrierea unor silabe şi cuvinte cu lucru
ajutorul tăbliţelor magnetice Tăbliţa
 Joc :Transformă literele în magneti
personaje că
MEM-4.1; 3.2  Exercitii de alegere potrivita a Măsurări cu Creioane Observarea
AVLM – 2.2 unor unitati neconventionale unităţi colorate sistematică
(palma, creionul, rigla, radiera, nonstandard Fişe de
cuburi etc.) pentru masurarea pentru lungime lucru
lungimii
 Exercitii de precizare a obiectului
mai lung/ mai scurt cu ajutorul
unitatilor de masura
neconventionale;
 Colorarea selectiva a
elementelor unui desen (cel mai
scurt/ lung)
 Exercitii de completare a unui
desen prin realizarea unui
element asemanator cu unul dat,
dar mai lung/mai scurt; mai
înalt/ mai scund.
 Exercitii de completare a unor
siruri cu elemente din ce în ce
mai lungi/mai scurte
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă – Salutul Mirosul Fişe de Observarea


CLR- 1.5; 2.2  Recunoaşterea literelor F, f meseriilor, de lucru sistematică
AVLM – 2.4  Recitarea poeziei “Mirosul Gianni Rodari Tăbliţe
meseriilor” magneti
 Exemple de lecturi studiate în ce
care se vorbeşte despre muncă Creioane
 Exemple de cuvinte omonime colorate
(lac, sare, baie etc.)
 Activitate în perechi: Ce doresc sa
devin cand voi fi mare
CLR – 1.1  Numirea şi descrierea planetelor Universul Fişe de Aprecieri
MEM- 3.2 cu suport intuitiv lucru individuale
AVLM – 2.2  Alcătuirea unor propoziţii Planşă
folosind expresii ca: “cer Creioane
înstelat”, “ploaie de stele” etc. colorate
Joi, 3  Colorează steluţele
aprilie asemănătoare
 Colorează farfuriile zburătoare în
funcţie de cerinţă
 Joc: Uneşte punctele (racheta)
 Cântece din folclorul copiilor: Calcula-
OPT- 2.2; 4.1 ,,Alunelul’’, ,,Paparudele’’, Folclorul tor, cd, Observarea
,,Iepuraş coconaş’’ jucãrii sistematică
MM- 2.1; 2.2 copiilor
 Jocuri de mişcare cu reguli muzicale

AVLM – 2.4  Ghicitoare Tehnica Origami Foarfece Observarea


CLR – 2.1  Observarea modelului şi a - Bărcuţa Hârtie sistematică
MM – 1.1 etapelor de lucru glasată Expunerea
 Explicarea şi demonstrarea lucrărilor
tehnicii de lucru
 Identificarea materialelor şi
instrumentelor de lucru
 Realizarea lucrării propuse
DP - 1.1; 1.2;  Întâlnirea de dimineaţă Comunicăm, Creioane Observarea
3.1; 3.2  Importanţa cooperării, cooperăm colorate sistematică
Vineri, 4 CLR - 1.1; 2.1 întrajutorării, a respectului Autoevalua
aprilie AVLM – 1.2; 3.1 reciproc rea
 Activitate în perechi: solicitarea
ajutorului unui coleg, colaborarea
în vederea realizării sarcinii atât
în caietul unuia, cât şi în caietul
celuilalt
ED. FIZICA SI
SPORT
DP -3.1  Întâlnirea de dimineaţă Recapitulare. Fişe de Observarea
CLR- 1.2;1.3 -recunoaşterea literelor învăţate Evaluare lucru sistematică
-citirea unor propoziţii Jetoane
AVLM- 1.2 -ordonarea cuvintelor într-o cu litere
propoziţie Creioane
-dialoguri pe teme familiare: ce colorate
meserii au părinţii mei, meseria
Vineri, 4 preferata,…)
aprilie  Joc: decupează şi asamblează
(marioneta F)
MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de pronunţare corectă a Ştiu să cânt Calcula Observarea
MM – 2.1; 2.2 cuvintelor din cântec frumos! - Moara tor sistematică
AVLM – 2.2  Audierea cântecului “Moara” Imagini Autoevalua
 Observarea unor imagini pe Creioane rea
textul cântecului care uşurează colorate
receptarea
 Desenarea unor imagini sugerate
de textul cântecului
CLR -1.2; 1.1;  Audierea poeziei Gospodina, Caietul Observarea
2.1  Descrierea gospodinei Otilia Cazimir auxiliar- sistematică
AVLM – 1.1  Învăţarea unor cuvinte noi Pag. 56
 Alintarea unor cuvinte Creioane
 Găsirea sinonimelor/antonimelor colorate
pentru cuvinte date Recompe
 Memorarea poeziei nse
 Colorarea imaginilor din caietul
auxiliar
MEM- 1.2; 2.2  Observarea şi recunoaşterea Unităţi de Caietul Observarea
Mieruri, AVLM - 1.1; 2.4 bancnotelor şi monedelor măsură auxiliar- sistematică
23 aprilie  Importanţa şi utilizarea banilor nonstandard pag. 54 Autoevaluar
 Exerciţii de numărare a banilor Monede ea
 Formarea mulţimilor cu bancnote şi
de acelaşi fel bancnote
 Decuparea bancnotei de 10 lei şi
selectarea jucăriilor ce pot fi
cumpărate
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA ENGLEZA

Joi, 24 DP 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Observarea


aprilie CLR - 1.1 ; 1.2  Prezentarea planşei model cu literele H, h Caietul sistematică
AVLM – 2.3 ; 2.4 literele H, h auxiliar- Aprecieri
 Exemple de cuvinte care conţin pag.57 verbale
sunetul “h” în diferite poziţii ale Planşă
cuvântului model
 Recunoaşterea literelor “H,h” Creioane
 Recunoaşterea imaginilor care colorate
conţin sunetul “h”
 Reprezentarea grafică a
cuvintelor
 Scrierea/colorarea literelor H, h
MEM- 4.1  Observarea planetei Pământ Universul Fişe de Observarea
DP - 1.2  Exemple de plante şi animale lucru sistematică
AVLM- 2.3 care trăiesc pe Pământ Caietul
 Asemănări şi deosebiri între auxiliar-
locuitorii Terrei pag. 55
 Colaj: Hora copiilor lumii
 Cântece din folclorul copiilor: Calcula-
OPT- 2.2; 4.1 ,,Alunelul’’, ,,Paparudele’’, Folclorul tor, cd, Observarea
,,Iepuraş coconaş’’ jucãrii sistematică
MM- 2.1; 2.2 copiilor
 Jocuri de mişcare cu reguli muzicale

CLR – 1.1  Identificarea materialelor şi Ornament de Hârtie Autoevalua


AVLM – 1.2; 2.2 instrumentelor de lucru Paşte colorată rea
 Observarea modelului propus Lipici Expunerea
 Explicarea etapelor de lucru Sclipici lucrărilor
 Realizarea lucrării pe fond Perforato
muzical are
 Contemplarea şi aprecierea Foarfecă
lucrărilor realizate de colegi Calcula
tor
Vineri, DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Comunicare Caietul Observarea
25 CLR – 1.1; 1.2  Întrebări şi răspunsuri referitoare şcolară eficientă auxiliar – sistematică
aprilie la importanţa cooperării ; – Comunicăm, pag. 27 Autoevalua
 Activitate în perechi: solicitarea cooperăm Creioane rea
ajutorului unui coleg, colaborarea colorate
în vederea realizării sarcinii atât
în caietul unuia, cât şi în caietul
celuilalt
 Realizarea unui desen cadou
pentru coleg
 Joc de rol : De-a reporterul
ED. FIZICA SI
SPORT

DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Litera H Caietul Observarea


CLR- 1.2 , 2.3  Recunoaşterea şi citirea literelor auxiliar- sistematică
AVLM- 2.1 învăţate Semne Expunerea
 Scrierea literei H grafice lucrărilor
 Modelarea literei H şi a unor
obiecte ce încep cu sunetul h
MM – 2.1  Exerciţii de respiraţie corectă în Ştiu să cant Calculato Autoevaluar
AVLM – 2.4 , 2.3 timpul cântecului frumos! - Barza r ea
CLR-4.4  Ghicitori despre barză Plastilină
 Audierea cântecului “Barza”
 Reproducerea în colectiv a
cântecului, pronunţând corect
cuvintele în cânt
 Modelarea berzei din plastilină
DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Regulile noastre Caietul Observarea
CLR – 1.1; 1.2  Observarea şi discutarea auxiliar – sistematică
imaginilor ce reprezintă reguli la pag. 28 Autoevalua
şcoală/ în clasă ; Imagini rea
 Activitate în grup: colaj- regulile Cartonaş
clasei e cu feţe
 Activitate în perechi: copilul Creioane
politicos/ nepoliticos colorate
 Mimarea unui comportament în
faţa colegilor
CLR -1.2; 1.1;  Audierea textului Doctorul Caietul Observarea
2.1  Formularea întrebărilor şi Aumădoare, auxiliar- sistematică
AVLM – 1.1 răspunsurilor pe baza textului. Kornei Ciukovski pag. 58
 Explicarea cuvintelor noi Creioane
 Alcătuirea unor propoziţii cu colorate
cuvinte noi Recompe
 Exemple de omonime, sinonime, nse
antonime
 Povestirea textului audiat pe
Luni, 28
baza imaginilor
aprilie
 Colorează imaginile
CLR - 1.2; 3.2  Audierea şi memorarea poeziei Unităţi de Caietul Observarea
MEM- 1.2; 2.2 “Zilele săptămânii” măsură pentru auxiliar- sistematică
AVLM - 1.1  Încercuirea corespunzătoare a timp pag. 56 Autoevaluar
numărului de zile ale săptămânii Creioane ea
 Exemple de activităţi din fiecare colorate
zi a săptămânii
 Colorează activitatea preferată
 Desenarea unor struguri cu un
număr de boabe dat
MM – 2.1  Discuţii despre postura corectă în Ştiu să cânt Calcula Autoevalua
AVLM – 2.4 , 2.3 timpul cântecului frumos - tor rea
CLR-4.4  Audierea cântecului “Iepuraş de Fişa de
Paşte” lucru
 Reproducerea în colectiv a Imagini
cântecului, pronunţând corect
cuvintele în cant

Marti, 29 DP 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul şi Planşa cu Observarea


aprilie CLR - 1.1 ; 1.2  Despărţirea în silabe a cuvintelor literele Z, z literele sistematică
AVLM – 2.3 ; 2.4 date cu precizarea poziţiei Z,z Aprecieri
sunetului “z” în cuvinte Creioane verbale
 Recunoaşterea literelor Z, z colorate
 Reprezintă grafic cuvintele, Caietul
silabele şi sunetele auxiliar-
 Realizarea corespondenţei între pag.59
cuvânt si imagine
 Completarea cuvintelor cu litera
Z
 Scrierea literei “Z” mare de tipar
 Joc: colorează literele Z, z
CLR – 2.2; 3.1  Observarea fenomenelor din Fenomene ale Fişe de Autoevalua
MEM – 1.2 , 2.3 imagini naturii lucru re
AVLM – 2.1  Enumerarea unor obiecte Creioane
folosite datorită fenomenelor colorate
naturii Auxiliar –
 Recunoaşterea materialelor din pag 57
care sunt confecţionate
obiectele
 Joc: Îmbracă băiatul
corespunzător anotimpului
toamna
 Colaj: Umbreluţa mea
Recitarea poeziei “Zilele săptămânii”

CLR- 1.1 ; 1.2  Observarea unor lucrări plastice Compoziţie la Acuarele Observarea
AVLM - 1.2  Observarea rolului punctului şi al alegere Pensule sistematică
MM- 1.3 liniei în lucrări plastice Calculato
 Explicarea tehnicii de lucru rul
 Realizarea lucrării plastice
 Audiţie muzicală
RELIGIE

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Litera Z Caietul Observarea


MM – 2.1  Cuvinte care încep şi se termină de scriere sistematică
CLR- 1.5; 2.2 cu z Stilou Autoevaluar
 Scrierea literei “Z” mare de tipar Creioane ea
 Exerciţii de marcare a numărului colorate
de cuvinte/silabe din Calcula
propoziţie/cuvânt tor
 Audiţie muzicală Recompe
nse
MEM -1.1 ; 1.2  Enumerarea unor fenomene ale Fenomene ale Imagini Observarea
AVLM – 1.2 naturii naturii Caietul sistematică
 Exemple de fenomene specifice auxiliar-
Miercuri fiecărui anotimp pag.57
30  Exemple de fructe şi legume
aprilie specifice anotimpurilor
 Recunoaşterea păsărilor
călătoare
 Decuparea şi lipirea fructelor şi
legumelor de toamnă
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA ENGLEZA
DP- 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Regulile noastre Caietul Observarea
CLR – 1.1; 1.2  Observarea şi discutarea auxiliar – sistematică
imaginilor ce reprezintă reguli la pag. 28 Autoevalua
şcoală/ în clasă ; Imagini rea
 Activitate în grup: colaj- regulile Cartonaş
clasei e cu feţe
 Activitate în perechi: copilul Creioane
politicos/ nepoliticos colorate
 Mimarea unui comportament în
faţa colegilor
ED. FIZICA SI
SPORT

DP - 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Recapitulare. Fişa de Autoevalua


CLR 1.2; 1.3  Recapitulare ”Doctorul Evaluare evaluare re
Aumădoare” Tabla
Vineri, 2  Formulări de întrebări şi magneti
mai răspunsuri. că
 Recunoaşterea şi citirea literelor
Z, z.
 Citirea şi scrierea unor silabe,
cuvinte, propoziţii folosind
tăbliţa magnetică
 Pronunţarea corectă a unor
cuvinte.
 Joc: Mimează o meserie
MM – 2.1  Discuţii despre postura corectă în Ştiu să cânt Calcula Autoevalua
AVLM – 2.4 , 2.3 timpul cântecului frumos - tor rea
CLR-4.4  Audierea cântecului “Iepuraş de Fişa de
Paşte” lucru
 Reproducerea în colectiv a Imagini
cântecului, pronunţând corect
cuvintele în cant