Sunteți pe pagina 1din 14

Perioada( 4 sãptãmâni): 5 – 30 mai

Auxiliar: Delta Cart

Competente Detalii de Resurse Evaluare


Ziua specifice continut
Activităţi integrate/pe
discipline; organizarea
colectivului de elevi
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Cum mă Caiet Observarea
CLR – 1.1; 1.2  Discuţii pe baza imaginilor organizez auxiliar sistematică
prezentate în caietul auxiliar Imagini Autoevalua
 Transformarea spaţiului într-un rea
mediu prietenos de lucru;
 Identificarea
avantajelor/dezavantajelor
faptului de a fi organizat;
modalităţi de organizare
 Jocuri de rol: Reguli de
organizare a timpului liber
CLR – 1.1; 2.1;  Ascultarea poveștii „Fetiţa care l- Prezentare Observarea
2.3; 2.4  Formularea de enunţuri pe baza a luat pe NU ppt sistematică
ilustraţiilor în braţe”, Creioane Aprecieri
AV – 2.3  Explicarea cuvintelor noi şi Octav colorate verbale
Luni, 5 integrarea lor în propoziţii Pancu - Iaşi Caiet Stimulente
mai  Găsirea cuvintelor cu înţeles opus auxiliar
pentru cuvintele date Fişe de
 Povestirea după imagini lucru
 Colorează imaginile
CLR - 2.2  Observarea şi descrierea Fenomene ale Creioane Observarea
MEM - 4.1; 5.1 imaginilor naturii - colorate sistematică
AVLM – 3.1  Beneficii ale ploii Ploaia Fişe de Stimulente
 Activităţi de toamna lucru
 Observarea şi colorarea unor
imagini ce reprezintă activităţi de
toamna
MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de pronunţare corectă a Ştiu să cânt Calculator Observarea
MM – 2.1; 2.2 cuvintelor din cântec frumos! - Imagini sistematică
AVLM – 2.2  Audierea cântecului “Copilăria” Copilăria Creioane Aprecieri
 Interpretarea cântecului colorate verbale
 -Desenarea unor imagini
sugerate de textul cântecului
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul k şi Caiet Observarea
CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor K, k, Y, y literele auxiliar sistematică
 Despărţirea în silabe a unor K şi k Fişe de
cuvinte reprezentate prin desen lucru
 Identificarea poziţiei sunetului
AV – 1.2 k/y în cuvinte
Marti, 6  Citirea unor propoziţii
mai  Ordonarea cuvintelor într-o
propoziţie
 Joc: Uneşte punctele, apoi
colorează!
D.P 2.2.  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Creioane Observarea
M.E.M.-3.2,1.1 calendar Ordonarea cronologică măsură a colorate sistematică
1.2,1.3,1.4 a anotimpurilor sau zilelor timpului Fişe de
săptămânii lucru
 Realizarea unui orar săptămânal,
cu ajutorul desenelor şi
simbolurilor
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice
MEM – 2.1; 2.2  Observarea modelului prezentat. Punctul şi linia Acuarele, Observarea
AVLM – 2.4  Realizarea unei compoziţii pensoane sistematică
plastice prin diferite procedee .
 Aprecierea lucrarilor realizate de
colegi.
RELIGIE

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Recapitulare Fişa de Autoevaluare


CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea şi citirea literelor evaluare Stimulente
învăţate Litere
 Citirea şi scrierea unor silabe, decupate
cuvinte, propoziţii folosind litere
decupate
 Pronunţarea corectă a unor
cuvinte; Dictare
D.P 2.2.  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Fişe de Autoevaluare
M.E.M.-3.2,1.1 calendar Ordonarea cronologică măsură a lucru Stimulente
Miercuri 1.2,1.3,1.4 a anotimpurilor sau zilelor timpului
7 mai săptămânii
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 Plasarea unui eveniment în
timp,utilizând repere cronologice
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA ENGLEZA

Joi, 8 mai CLR – 1.3; 1.4;  Identificarea sunetului k, y Scrierea Fişe de Observarea
4.2  Uneşte punctele pentru a obţine literelor mari lucru sistematică
MEM – 1.1 litera K, Y de tipar: K, Y Stimulente
 ,,Câte rânduri ai scris?”, ,,Câte
AV – 2.2 litere sunt pe un rând?”,
,,Găseşte vecinii”
 Colorarea literelor k, K, y, Y
D.P 2.2.  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Fişe de Autoevaluare
M.E.M.-3.2,1.1 calendar măsură a lucru Stimulente
1.2,1.3,1.4  Ordonarea cronologică a timpului
anotimpurilor sau zilelor
săptămânii
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 -Plasarea unui eveniment în
timp,utilizând repere cronologice

Formarea
 Poezii şi cântece din folclorul unui
copiilor comporta
 Audiţii de frâmântări de limbă, ment de
jocuri de cuvinte, poezii, cântece, interpret/par
OPT- 1.2; 5.2 CD, Aprecieri
jocuri muzicale; ticipant activ
CLR-1.1 calculator verbale
 Dialoguri pe baza legăturii dintre la exersarea
conţinut şi acţiune; jocurilor
muzicale/reci
tărilor/dra
matizărilor;

A.V.L.M. 2.3. -decupare ,,Suportul Hartie Observarea


pentru glasata,foar sistematică
M.E.M. -indoire
lumanare’’ feca
3.2.,3.3.

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Cum mă Caiet Observarea


CLR – 1.1; 1.2  Discuţii pe baza imaginilor organizez auxiliar sistematică
prezentate în caietul auxiliar Imagini Autoevalua
 Transformarea spaţiului într-un rea
mediu prietenos de lucru;
 Identificarea
avantajelor/dezavantajelor
faptului de a fi organizat;
modalităţi de organizare
 Jocuri de rol: Reguli de organizare
VINERI, 9 a timpului liber
mai
ED. FIZICA SI
SPORT

DP – 3.1  Recunoaşterea şi citirea literelor Recapitulare Fişa de Autoevaluare


învăţate evaluare
CLR – 1.2; 1.3  Citirea şi scrierea unor silabe, Stimulente
cuvinte, propoziţii folosind litere Litere
decupate decupate
 Pronunţarea corectă a unor
cuvinte; Dictare
MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de pronunţare corectă a Ştiu să cânt Calculator Observarea
MM – 2.1; 2.2 cuvintelor din cântec frumos! – Sã Imagini sistematică
AVLM – 2.2  Audierea cântecului “Copilăria” fim copii! Creioane Aprecieri
 Interpretarea cântecului colorate verbale
 -Desenarea unor imagini
sugerate de textul cântecului
Luni, 12 DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă: Ştiu ce Caiet Observarea
mai CLR – 1.1; 1.2 prezenta, calendarul zilei, vreau!- auxiliar sistematică
sarbatoritul zilei. Imagini Autoevalua
 Discuţii pe baza rutinilor zilnice; rea
 Jocuri de rol: Reguli de
comunicare
 Identificarea semnelor unei bune
organizări;
 Avantaje și dezavantaje:
avantajele/dezavantajele
lucrului
organizat/dezorganizat
CLR – 1.1; 2.1;  Audierea poveștii „Ionel, un Observarea
2.3; 2.4  Formularea de enunţuri pe baza băieţel”, Gica Creioane sistematică
ilustraţiilor Iuteş colorate Aprecieri
AV – 2.3  Explicarea cuvintelor noi şi Caiet verbale
integrarea lor în propoziţii auxiliar Stimulente
 Găsirea cuvintelor cu înţeles opus Fişe de
pentru cuvintele date lucru
Memorarea poeziei
 Alege activitatea preferată si
colorează.
MEM –1.3; 1.4;  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Creioane Observarea
5.2 calendar măsură a colorate sistematică
 Ordonarea cronologică a zilelor timpului: ziua Fişe de Stimulente
săptămânii lucru
AV – 1.1  Realizarea unui orar zilnic cu
ajutorul desenelor şi simbolurilor
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice.

MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de audiție Audierea Calculator Observarea


MM – 2.1; 2.2  Observarea unor imagini pe unor melodii Imagini sistematică
AVLM – 2.2 textul cântecului care uşurează din muzica Creioane Aprecieri
receptarea cultă colorate verbale
 Desenarea unor imagini sugerate
de melodiile audiate
Marti, 13 CLR – 1.1; 2.1;  Intanlirea de dimineata: „Ionel, un Observarea
mai 2.3; 2.4 calendarul zilei, prezenta, băieţel”, Gica Creioane sistematică
exercitii de miscare. Iuteş colorate
AV – 2.3 Aprecieri
 Formularea de enunţuri pe baza Fişe de verbale
unor ilustraţii lucru
 Explicarea unor cuvinte noi
 Găsirea cuvintelor cu înţeles opus
pentru cuvintele date
 Alege activitatea preferată si
colorează.
MEM –1.3; 1.4;  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Creioane Observarea
5.2 calendar măsură a colorate sistematică
 Ordonarea cronologică a zilelor timpului: ziua Fişe de Stimulente
săptămânii lucru
AV – 1.1  Realizarea unui orar zilnic cu
ajutorul desenelor şi simbolurilor
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice.

AV – 2.1; 2.2  Observarea modelului prezentat. Punctul şi linia Planşe, Observarea


 Realizarea unei compoziţii acuarele, sistematică
CLR – 2.4 plastice prin diferite procedee . pensule,
 Aprecierea lucrarilor realizate de vas cu apă
colegi.
RELIGIE

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul x şi Caiet Observarea


CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor X, x literele auxiliar sistematică
 Despărţirea în silabe a unor X şi x Fişe de
cuvinte reprezentate prin desen lucru
 Identificarea poziţiei sunetului x
AV – 1.2 în cuvinte
 Citirea unor propoziţii
 Ordonarea cuvintelor într-o
propoziţie
 Joc: Uneşte punctele, apoi
Miercuri colorează!
14 mai MEM –1.3; 1.4;  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Creioane Observarea
5.2 calendar măsură a colorate sistematică
 Realizarea unui orar săptămânal, timpului: Fişe de
cu ajutorul desenelor şi săptămâna lucru
. simbolurilor
 Aşezarea unor imagini în ordinea
AV – 1.1 derulării evenimentelor dintr-o
săptămână
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA ENGLEZA

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Sunetul x şi Caiet Observarea


CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor X, x literele auxiliar sistematică
Joi, 15  Despărţirea în silabe a unor X şi x Fişe de
mai cuvinte reprezentate prin desen lucru
 Identificarea poziţiei sunetului x
AV – 1.2 în cuvinte
 Citirea unor propoziţii
 Ordonarea cuvintelor într-o
propoziţie
 Joc: Uneşte punctele, apoi
colorează!
MEM –1.3; 1.4;  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Creioane Observarea
5.2 calendar măsură a colorate sistematică
 Realizarea unui orar săptămânal, timpului: Fişe de
cu ajutorul desenelor şi săptămâna lucru
simbolurilor
 Aşezarea unor imagini în ordinea
AV – 1.1 derulării evenimentelor dintr-o
săptămână
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice
Formarea
 Jocuri de mişcare cu text şi unui
cântec comporta
,,Alunelul’’, ,,Podul de piatră’’ ment de
OPT- 2.4; 5.1  Audiţii de frâmântări de limbă, auditor/de
jocuri de cuvinte, poezii, cântece, interpret/par CD, Aprecieri
CLR-1.1 jocuri muzicale; ticipant activ calculator verbale
 Dialoguri pe baza legăturii dintre la exersarea
conţinut şi acţiune; jocurilor
muzicale/reci
tărilor/drama
tizărilor;
AV – 2.1; 2.2  Realizarea prin modelaj a unor Modelarea Plastilină, Observarea
CLR – 2.4 jucării plastilinei planşetă sistematică
 Crearea unei compoziţii:
,,Jucăriile noastre prefrate”
 Joc de imaginaţie: ,,Povestea
ursulețului de pluș”
Vineri, 16 DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă: Ştiu ce Caiet Observarea
mai CLR – 1.1; 1.2 prezenta, calendarul zilei, vreau!- auxiliar sistematică
sarbatoritul zilei. Imagini Autoevalua
 Discuţii pe baza rutinilor zilnice; rea
 Jocuri de rol: Reguli de
comunicare
 Identificarea semnelor unei bune
organizări;
 Avantaje și dezavantaje:
avantajele/dezavantajele
lucrului
organizat/dezorganizat
ED. FIZICA SI
SPORT

CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor X, x Sunetul x şi Caiet Observarea


 Despărţirea în silabe a unor literele auxiliar sistematică
cuvinte reprezentate prin desen X şi x Fişe de
 Identificarea poziţiei sunetului x lucru
AV – 1.2 în cuvinte
 Citirea unor propoziţii
 Ordonarea cuvintelor într-o
propoziţie
 Joc: Uneşte punctele, apoi
colorează!
MM – 2.1; 2.2  Exerciţii de audiție Audierea Calculator Observarea
AVLM – 2.2  Observarea unor imagini pe unor melodii Imagini sistematică
textul cântecului care uşurează din muzica Creioane Aprecieri
receptarea cultă colorate verbale
 Desenarea unor imagini sugerate
de melodiile audiate
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Regulile Caiet Observarea
CLR – 1.1; 1.2  Discuţii pe baza imaginilor noastre! auxiliar sistematică
prezentate în caietul auxiliar Imagini Autoevalua
 Jocuri de rol: Mimează un rea
comportament potrivit /
nepotrivit
 Activitate pe echipe: Aşa da! Aşa
nu! colaj
CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor învăţate Evaluare Fişe de Observarea
Despărţirea în silabe a unor lucru sistematică
AV – 1.2 cuvinte reprezentate prin desen; Jetoane cu
Citirea unor propoziţii; litere
Ordonarea cuvintelor într-o Creioane
propoziţie colorate
 Activitate în perechi: Ce părere ai
Luni, 19 despre comportamenul lui Ionel?
mai CLR – 1.5  Marcarea unei luni pe calendar Unităţi de Fişe de Autoevaluare
MEM - 5.1  Ordonarea cronologică a lunilor măsură a lucru Stimulente
din an timpului:
 Aşezarea unor imagini în ordinea lunile anului
derulării evenimentelor dintr-o
lună(Aniversarea fiecărui elev)
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice

MM – 1.1; 1.4;  Intonarea corectă a sunetelor Cântec ,,Fuga CD player Observarea


2.1 care diferă ca înălţime jucăriilor” Imagini sistematică
MEM – 1.3  Audierea cântecului demonstrat Aprecieri
AV – 1.1; 1.3 de propunător, sau redat prin verbale
mijloace tehnice
 Observarea ilustraţiilor
corespunzătoare textului, care
facilitează însuşirea acestuia
Marti, 20 DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Recuperare Fişe de Observarea
mai CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor învăţate lucru sistematică
 Despărţirea în silabe a unor Jetoane cu
AV – 1.2 cuvinte reprezentate prin desen; litere
Citirea unor propoziţii; Creioane
Ordonarea cuvintelor într-o colorate
propoziţie
CLR – 1.5  Marcarea unei luni pe calendar Unităţi de Fişe de Observarea
MEM - 5.1  Aşezarea unor imagini în ordinea măsură a lucru sistematică
derulării evenimentelor dintr-o timpului:
lună lunile anului
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice

AV – 2.1; 2.2  Observarea modelului prezentat. Punctul şi linia Planşe, Observarea


 Realizarea unei compoziţii acuarele, sistematică
CLR – 2.4 plastice prin diferite procedee . pensule,
 Aprecierea lucrarilor realizate de vas cu apă
colegi.
RELIGIE

CLR – 1.1; 2.1;  Intanlirea de dimineata: „Sfatul Prezentare Observarea


2.3; 2.4 prezenta, calendarul zilei, jucăriilor”, ppt sistematică
sarbatoritii zilei. Mache Iliuţ
Creioane Aprecieri
 Audierea poeziei colorate verbale
AV – 2.3
 Formularea de enunţuri pe baza
Caiet Stimulente
ilustraţiilor
 Explicarea cuvintelor noi şi auxiliar
integrarea lor în propoziţii
Fişe de
 Găsirea cuvintelor cu înţeles
opus pentru cuvintele date lucru
 Memorarea poeziei
 Alege jucăria preferată si
colorează.
Miercuri
CLR – 1.5  Marcarea unui anotimp pe Unităţi de Fişe de Observarea
21 mai
MEM - 5.1 calendar măsură a lucru sistematică
 Ordonarea cronologică a timpului: Aprecieri
anotimpurilor anotimpurile verbale
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-un
anotimp
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologic
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA ENGLEZA

Joi, 22 CLR – 1.1; 2.1;  Intanlirea de dimineata: „Sfatul Prezentare Observarea


mai 2.3; 2.4 prezenta, calendarul, sarbatoritul jucăriilor”, ppt sistematică
zilei Mache Iliuţ
 Formularea de enunţuri pe baza Creioane Aprecieri
ilustraţiilor colorate verbale
AV – 2.3
 Găsirea cuvintelor cu înţeles
Caiet Stimulente
opus pentru cuvintele date
 Memorarea poeziei auxiliar
 Alege jucăria preferată si Fişe de
colorează. lucru

CLR – 1.5  Marcarea unei luni pe calendar Unităţi de Fişe de Stimulente


MEM - 5.1  Ordonarea cronologică a lunilor măsură a lucru
din an timpului: Observare
 Aşezarea unor imagini în ordinea lunile anului sistematica
derulării evenimentelor dintr-o
lună(Aniversarea fiecărui elev)
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice

Formarea
 Jocuri de mişcare cu text şi unui
cântec comporta
,,Alunelul’’, ,,Podul de piatră’’ ment de
OPT- 2.4; 5.1  Audiţii de frâmântări de limbă, auditor/de
Joi, 22 jocuri de cuvinte, poezii, cântece, interpret/par CD, Aprecieri
mai CLR-1.1 jocuri muzicale; ticipant activ calculator verbale
 Dialoguri pe baza legăturii dintre la exersarea
conţinut şi acţiune; jocurilor
muzicale/reci
tărilor/drama
tizărilor;

AV – 2.1; 2.2  Realizarea prin modelaj a unor Modelarea Plastilină Observarea


CLR – 2.4 jucării plastilinei Planşetă sistematică
 Crearea unei compoziţii:
,,Jucăriile noastre prefrate”
 Joc de imaginaţie: ,,Povestea
ursulețului de pluș”
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Regulile Caiet Observarea
CLR – 1.1; 1.2  Discuţii pe baza imaginilor noastre! auxiliar sistematică
prezentate în caietul auxiliar Imagini
VINERI,  Jocuri de rol: Mimează un
23 mai comportament potrivit /
nepotrivit
 Activitate pe echipe: Aşa da! Aşa
nu! colaj

ED. FIZICA SI
SPORT

DP – 3.1  Recunoaşterea literelor J, j Sunetul j şi Caiet Observarea


CLR – 1.2; 1.3  Despărţirea în silabe a unor literele auxiliar sistematică
cuvinte reprezentate prin desen J şi j Fişe de
 Identificarea poziţiei sunetului j lucru
în cuvinte
AV – 1.2  Citirea unor propoziţii
 Ordonarea cuvintelor într-o
propoziţie
 Joc: Uneşte punctele, apoi
colorează!
MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de pronunţare corectă a Sã fim copii! Calculator Observarea
MM – 2.1; 2.2 cuvintelor din cântec Imagini sistematică
AVLM – 2.2  Audierea cântecului “Copilăria” Creioane Aprecieri
 Interpretarea cântecului colorate verbale
 -Desenarea unor imagini
sugerate de textul cântecului
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Regulile Caiet Observarea
CLR – 1.1; 1.2 noastre! auxiliar sistematică
 Jocuri de rol: Mimează un Imagini
comportament potrivit /
nepotrivit
 Activitate pe echipe: Aşa da! Aşa
nu! colaj
DP – 3.1  Recunoaşterea literelor J, j Sunetul j şi Caiet Observarea
CLR – 1.2; 1.3  Despărţirea în silabe a unor literele auxiliar sistematică
cuvinte reprezentate prin desen J şi j Fişe de
 Identificarea poziţiei sunetului j lucru
în cuvinte
AV – 1.2  Citirea unor propoziţii
 Ordonarea cuvintelor într-o
propoziţie
 Joc: Uneşte punctele, apoi
colorează!
Luni, 26
MEM –1.3; 1.4;  Exerciţii de rezolvare a operaţiilor Recapitulare Creioane Observarea
mai
5.2 de adunare şi de scădere cu 2 Adunarea şi colorate sistematică
unităţi, cu/fără suport intuitiv, scăderea cu 2 Fişe de Stimulente
prin numărare lucru
 Exerciţii de formulare a unei Numărători
probleme în care numerele sunt
AV – 1.1 figurate prin desene
 Exerciţii de scriere/precizare a
operaţiei solicitate de situaţia
practică sugerată de imagini
 Exerciţii de numărare din 2 în 2,
crescător, cu/fără manipularea
obiectelor
MEM – 4.1; 5.1  Exerciţii de audiție Audierea Calculator Observarea
MM – 2.1; 2.2  Observarea unor imagini pe unor melodii Imagini sistematică
AVLM – 2.2 textul cântecului care uşurează din muzica Creioane Aprecieri
receptarea pentru copii colorate verbale
 Desenarea unor imagini sugerate
de melodiile audiate
CLR – 1.3; 1.4;  Identificarea sunetului j Scrierea Fişe de Observarea
4.2  Uneşte punctele pentru a obţine literelor mari lucru sistematică
MEM – 1.1 litera J de tipar: J Stimulente
 ,,Câte rânduri ai scris?”, ,,Câte
AV – 2.2 litere sunt pe un rând?”,
Marti, 27 ,,Găseşte vecinii”
 - Colorarea literelor j, J
MEM –1.3; 1.4;  Exerciţii de rezolvare a operaţiilor Recapitulare Fişe de Observarea
5.2 de adunare şi de scădere cu 2 lucru sistematică
unităţi, cu/fără suport intuitiv, Jetoane
prin numărare Numărători
 Exerciţii de formulare a unei
probleme în care numerele sunt
AV – 1.1 figurate prin desene
mai  Exerciţii de scriere/precizare a
operaţiei solicitate de situaţia
practică sugerată de imagini
 Exerciţii de numărare din 2 în 2,
crescător, cu/fără manipularea
obiectelor
AV – 2.1; 2.2  Observarea modelului prezentat. Punctul şi linia Planşe, Observarea
 Realizarea unei compoziţii acuarele, sistematică
CLR – 2.4 plastice prin diferite procedee . pensule,
 Aprecierea lucrarilor realizate de vas cu apă
colegi.
RELIGIE

CLR – 1.3; 1.4;  Intanlirea de dimineata Scrierea Fişe de Observarea


4.2  Identificarea sunetului j literelor mari lucru sistematică
MEM – 1.1  Uneşte punctele pentru a obţine de tipar: J Stimulente
litera J
AV – 2.2  ,,Câte rânduri ai scris?”, ,,Câte
litere sunt pe un rând?”,
,,Găseşte vecinii”
 Colorarea literelor j, J
Miercuri
28 mai D.P 2.2.  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Fişe de Autoevaluare
M.E.M.-3.2,1.1 calendar măsură a lucru Stimulente
1.2,1.3,1.4  Ordonarea cronologică a timpului
anotimpurilor sau zilelor
săptămânii
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 Plasarea unui eveniment în timp.
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA ENGLEZA

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Să ne amintim Fişe de Observarea


CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor învăţate literele lucru sistematică
Joi, 29  Despărţirea în silabe a unor învățate! Jetoane cu
mai AV – 1.2 cuvinte reprezentate prin desen; litere
Citirea unor propoziţii; Creioane
Ordonarea cuvintelor într-o colorate
propoziţie
 Activitate în perechi: Ce ai vrea
să-ţi aducă Iepuraşul?
D.P 2.2.  Marcarea unei săptămâni pe Unităţi de Fişe de Observarea
M.E.M.-3.2,1.1 calendar măsură a lucru sistematică
1.2,1.3,1.4  Ordonarea cronologică a timpului Aprecieri
anotimpurilor sau zilelor verbale
săptămânii
 Realizarea unui orar
săptămânal,cu ajutorul desenelor
şi simbolurilor
 Aşezarea unor imagini în ordinea
derulării evenimentelor dintr-o zi
 Plasarea unui eveniment în timp,
utilizând repere cronologice
Formarea
 Jocuri de mişcare cu text şi unui
cântec comporta
,,Printre munti si printer vai’’ ment de
OPT- 2.4; 5.1  Audiţii de frâmântări de limbă, auditor/de
jocuri de cuvinte, poezii, cântece, interpret/par CD, Aprecieri
CLR-1.1 jocuri muzicale; ticipant activ calculator verbale
 Dialoguri pe baza legăturii dintre la exersarea
conţinut şi acţiune; jocurilor
muzicale/reci
tărilor/drama
tizărilor;
AV – 2.1; 2.2  Realizarea prin modelaj a unor Lipirea Plastilină, Observarea
CLR – 2.4 jucării diverselor planşetă sistematică
 Crearea unei compoziţii: materiale pe
,,Jucăriile noastre prefrate” suporturi
 Joc de imaginaţie: ,,Povestea diferite
ursulețului de pluș”
Vineri, 30 DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Regulile Caiet Observarea
mai CLR – 1.1; 1.2 noastre! auxiliar sistematică
 Jocuri de rol: Mimează un Imagini
comportament potrivit /
nepotrivit
 Activitate pe echipe: Aşa da! Aşa
nu! colaj

ED. FIZICA SI
SPORT

DP – 3.1  Întâlnirea de dimineaţă Să ne amintim Fişe de Observarea


CLR – 1.2; 1.3  Recunoaşterea literelor învăţate literele lucru sistematică
 Despărţirea în silabe a unor învățate! Jetoane cu
AV – 1.2 cuvinte reprezentate prin desen; litere
Citirea unor propoziţii; Creioane
Ordonarea cuvintelor într-o colorate
propoziţie
 Activitate în perechi: Ce ai vrea
să-ţi aducă Iepuraşul?
MM – 2.1; 2.2  Exerciţii de audiție Audierea Calculator Observarea
AVLM – 2.2  Observarea unor imagini pe unor melodii Imagini sistematică
textul cântecului care uşurează din muzica Creioane Aprecieri
receptarea pentru copii colorate verbale
 Desenarea unor imagini sugerate ,,Clopotelul
de melodiile audiate magic’’