Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE “SUCEAVA FACULLTATEA DE ȘTIINȚE

ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SPECIALIZARE ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ ANUL I ID

TC 1

MANAGEMENT

Coordonator științific Nume student

Simona Buta Tîmpescu Sorina Cosmina


CUPRINS

Ce este managerul.............................................................................3

Ce este antreprenorul....................................................................... 3

Comparație între manager și antreprenor..........................................3

Calitățile antreprenorului și ale managerului................................... 4

Factorii comportamentului managerial și antreprenorial................. 6

Fișa companiei...................................................................................9

Studiu de caz ...................................................................................12

Concluzii și propuneri .....................................................................13

Bibliografie.......................................................................................13

2
Realizaţi o comparaţie între manageri şi antreprenori şi explicaţi rolul
de antreprenor jucat de manager.

Ca să putem face o comparație între manager și antreprenor, trebuie să


cunoaștem mai întai ce face unul, și ce face celălalt.
Managerul este persoana ce organizeză , planifică, și prioritează resursele
proiectului pe care îl coordonează , el se ocupă de problemele
administrative, pe când antreprenorul are o viziune și convinge alți oameni
să-i pună visul în aplicare.
Managerii și antreprenorii ar trebui să îndeplinească următoarele calități:
Calitățile unui antreprenor:

 spirit de inițiativă

 dorința de a câștiga și de a fi independent

 spirit organizatoric și capacitatea de planificare

 creativitatea si spirit de inovație

 orientare spre oportunități

 capacitate de analiză a riscului si asumarea riscurilor

 capacitatea de luare a deciziilor

 putere de muncă

 cautarea feedback-ului și dorința de a ști cum își pot îmbunătăți rezultatele

 determinare si perseverență

 lucru în echipă

 tolerațta pentru eșec

 încredere în forțele proprii

Calitățile unui manager:


3
 bun organizator, cu o mare capacitate de planificare

 capacitatea de a lua decizii rapid și de a-și asuma responsabiliățile

 putere de muncă și disponibiliatea de a lucra atunci când e nevoie

 putere mare de sinteză și analiza și viziunea de ansamblu

 prezența de spirit, intuiție, imaginație în rezolvarea unor situații


neprevăzute;

 onestitate, corectitudine, obiectivitate atât în relațiile cu angajații cât și în


relațiile cu partenerii de afaceri

 calități de relaționare cu subalternii

 nivel ridicat de cunoștinîe in domeniul managementului, legislației


economice, marketingului, planificării financiare, resurselor umane

 abilitați de comunicare si mult tact

Managerul este o persoana hiper-rațională și evită pe cât posibil riscul.


Antreprenorul este care aduce ceva nou într-un loc unde înainte nu exista
nimic. Antreprenorul creează, pe când managerul gestionează.
Dacă antreprenorul acționează sau folosește resurse ale unui sistem deja
format (încearcă să extindă un business, de exemplu) e foarte posibil să-l
destabilizeze grav. Principala sa prioritate este să-și pună ideile in practică.
Rolul managerului este sa evite destabilizările sistemului și să-l mențină în
parametrii indicați de funcționare. Principala sa prioritate este să mențină
sistemul, împotriva oricăror încercări de modificare.
Managerul este un angajator și un angajat instruit pentru a atinge obiective
predefinite de proprietarii firmei. Ea sau el utilizează resursele disponibile în
cadrul companiei.
Antreprenorul este o persoană care își propune ideea de afaceri proprie și
atinge obiective bazate pe abilitățile și expertiza sa. El sau ea poate folosi

4
resursele disponibile sau se poate adresa altor instituții financiare pentru
resurse.
Managerul ar trebui să aibă capacitatea de a exercita în mod corespunzător
puterea dată în cadrul companiei; utilizează o judecată bună în luarea
deciziilor; ia riscuri adecvate în numele companiei; să comunice în mod
eficient pentru a motiva colegii din echipa sa.
Abilitățile cruciale ale unui întreprinzător se bazează pe auto-motivație
,experiența și capacitatea de a găsi oportunități de succes.

Daca antreprenorul este cel care pornește o afacere , managerul este cel care
o implementeză. Antreprenorul dispune de gândire strategic și viziune
multilateral el văzând cum se vor îmbina piesele proiectului în asamblu, în
timp ce managerul are o atenție mai mare spre detalii, și potrivește piesele
mecanismului din mers, astfel încât să se obțină rezultatul dorit.
Antreprenorul este condus de nevoia de dezvoltare și inovație , în timp ce
managerul este motivat în mare parte de stabilitate în obținerea rezultatelor
alături de echipă.
Managerul îl găsești cel mai probabil în biroul său sau fiind la dispoziția
echipei sale, în timp ce antreprenorul îl gasești cel mai probabil în locuri
publice , seminarii.
Diferențele acestea sunt importante și pentru eficiența unei afaceri . Dacă
ești antreprenorul care a dat naștere ideii , și echipa simte lipsa unui
manager care să-i conducă spre success , este timpul să angajezi un manager
și tu să inovezi următoarea afacere.
Din punct de vedere economic , scopul în sine a unei afaceri este să se facă
profit, iar profitul este rezultatul conducerii companiilor, măsura
perfomanței activității de conducere. Dar performanța conducerii în afaceri
este strâns legată de nivelul dezvoltare a rolurilor și competențelor de
manager și de antreprenor. Rolul de manager este responsabil de producerea
rezultatelor afacerii într-un mod predictabil , iar rolul de antreprenor creează
plus-valoare afacerii, dezvoltă afacerea prin producerea de valoare cu
impact social pozitiv.
Inițierea unei afaceri este în mod clar o activitate complex. Ea presupune un
simț de previziune deosebit referitor la toate aspectele legate de afacere. În
plus, ea cere o anume atitudine cu privire la activitatea managerială. Dacă
5
un manager are doar responsabilitatea unui anumit aspect legat de o funcție
specifică, antreprenorul este responsabil pentru întreaga afacere.
Antreprenorul se deosebește de manager și din punct de vedere al
comportamentului în practicile de afaceri.
Antreprenorul dorește să profite de oportunitatea apărută foarte rapid, pe
termen scurt, într-un mod aproape revoluționar. De aceea, se și consideră de
către unele persoane că antreprenorii și-ar asuma riscuri exagerate.
Antreprenorul dorește să cunoască în mod direct fiecare domeniu al afacerii.
Managerul pe de altă parte, vede relațiile de conducere mai formal, cu
precizarea drepturilor si a obligațiilor specifice atribuite prin delegarea
sarcinilor.
Comportamentul antreprenorial este încurajat de următorii factori:
-speranțele individuale
-cerințele investitorilor
-concurența
Comportamentul managerial apare ca urmare a presiunii unor factori
precum:
-normele sociale
-evaluarea anuală a performanțelor
-cerințele acționarilor publici
Din perspective trăsăturilor personale se poate afirma că unii antreprenori
vor putea deveni cu dificultate manageri în firme mari, întrucât aici spiritul
antreprenorial este în mare parte îngrădit. Pe de altă parte , managerii din
firmele mari pot deveni antreprenori de succes , atunci când au calitățile
antreprenoriale necesare și când împrejurările le oferă oportunități de afaceri
viabile. Antreprenorul este cel care "face bani", proprietarul capitalei, care este la
rândul său, aducând venituri. El poate fi un om de afaceri, în prezentarea pe care
nimeni nu este localizat , un proprietar major care nu ocupă nici o poziție
permanentă în cadrul organizației, ci este proprietarul acțiunilor sale și, poate
constă dintr-un membru al consiliului său. Managerul ocupă în mod necesar o
poziție permanentă, oamenii sunt subordonați. Un caz de afaceri oarecum mai
privat este antreprenoriatul. Acest tip de activitate este chiar mai asociat cu
persoana unei persoane - un antreprenor care efectuează o afacere, a furat lucruri
noi, implementarea unor inovații, investiții fonduri proprii Într-o întreprindere nouă
și presupunând riscul personal. Diferențele dintre manager și antreprenor vor fi
foarte mari dacă managerul este la stilul birocratic al conducerii, dar ele sunt într-o
6
oarecare măsură șterse dacă acestea aderă la stilul antreprenorial al
managementului. Rezolva această contradicție este încă posibile foarte puține firme
majore.

Principala dificultate pentru antreprenori nu este de a găsi o idee sau resurse,


dar găsiți clientul dvs. și organizați procesul de interacțiune cu acesta. Adică
să joace altfel - rolul "managerului". Antreprenorul lucrează în afacerea sa,
este "în interiorul" lui: cazul unui antreprenor nu este nerequisite de la sine,
moare, începând de la momentul în care un antreprenor dintr-un motiv sau
altul încetează să se ocupe de ei. Managerul începe să lucreze la afacerea sa
și primește un rezultat bun atunci când afacerea începe să trăiască o viață
independentă, poate fi ușor separată de el și transferată către un alt manager,
de exemplu - un manager profesionist ".

Diferența dintre antreprenor ca proprietar și manager ca angajat angajat:


antreprenorul în cursul muncii riscă toată proprietatea sa, iar managerul este
doar câștigurile sale. Le unește că ambii conduc o echipă într-o economie de
piață. Rolul managerului este de a asigura procesul de dezvoltare al
întreprinderii, care se bazează pe analiză direcții posibile dezvoltarea lor
pentru a identifica și a rezolva contradicțiile care apar în acest proces
activități de producție și în sistemul relațiilor sociale. Condițiile pentru
gestionarea eficientă sunt eficacitatea și calitatea relațiilor externe,
dezvoltarea sistemului de comunicații, precum și un climat social și
psihologic favorabi

Managerul și antreprenorul ocupă diferite poziții în economia de piață și au


obiective diferite. Managerul se află într-o organizație, toată atenția sa
vizează producerea de bunuri sau servicii pentru care firma a fost creată în
mod clar funcțională. Antreprenorul se află în mediul extern în raport cu
organizația

Antreprenorul monitorizează îndeaproape consumul și este sarcina


principală El vede în timp pentru a stabili dezechilibrul dintre ofertă și
sugestie, a se vedea apariția unor noi nevoi sau a oferi (și uneori impune)
noi standarde de consum. Aceasta dă naștere unor idei antreprenoriale, pe
care el le face ca motivele să transmită organizației, astfel încât managerii
lor să fie implementați.

7
Antreprenorul este interesat de manageri în producția unui nou produs
(servicii) al viitorului antreprenorial superior, primirea este posibilă până la
stabilirea unui nou echilibru, adică. Nu va exista o saturație a pieței cu un
nou produs sau serviciu.

Managerul caută organizația de a opera depanarea, ca un ceas, iar procesele


de conducere construite de el erau stabile și eficiente. Iar antreprenorul
determină managerii să abandoneze schemele de producție stabilite și să
producă unul nou. Fără manageri, el nu își poate da seama de ideile sale și
să atingă obiectivul, iar cei din urmă fără antreprenor nu are niciun motiv
să-și dezvolte continuu organizarea.

Antreprenorul și managerul au o mulțime în comun, și mai presus de toate


interesurile comune pentru succesul întreprinderii, asemănările opiniei cu
privire la modul de realizare a acestuia. Această similitudine în
întreprinderile mici duce adesea la faptul că antreprenorul în sine
îndeplinește funcția managerului. Se întâmplă că antreprenorul nu este
mulțumit de activitatea managerului în conformitate cu anumite reguli și
poate să-l împingă la încălcări de dragul profitului rapid și maxim. Le
combină și faptul că ambii conduc o echipă într-o economie de piață. Rolul
managerului este de a asigura procesul de dezvoltare al întreprinderii, care
se bazează pe analiza posibilelor domenii de dezvoltare, identificarea și
rezolvarea contradicțiilor care apar în procesul de producție și activitate
comerciala. Condițiile pentru gestionarea eficientă sunt eficacitatea și
calitatea relațiilor externe, dezvoltarea sistemului de comunicații, precum și
un climat social și psihologic favorabil în întreprindere. Abilitatea de a
organiza spiritul de coeziune și o concurență sănătoasă între unități.

8
FIȘA COMPANIEI

Denumire: S.C BEST CONSTRUCT S.R.L


Forma juridică: Societatea " BEST CONSTRUCT S.R.L." este persoana
juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată.
Adresa: Strada Primăverii , Nr. 20, Rădăuți, Județul Suceava

Obiectul de activitate: Potrivit datelor continute în Certificatul de


înregistrare a firmei S.C. BEST CONSTRUCT S.R.L., obiectul principal de
activitate al societății este:

Construcțiile de clădiri și lucrări de geniu, cod CAEN 4521

S.C. BEST CONSTRUCT S.R.L. efectuează lucrări de construcții-montaj


din domeniul construcții civile, industriale si agrozootehnice, inclusiv
instalațiile aferente (electrice, sanitare și termice).

Producție industrială - producere elemente prefabricate, confecții metalice,


confecții armatură, confecții din lemn.

Capital social: Capitalul social al societății comerciale BEST CONSTRUCT


S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 părti sociale în valoare de 2 lei,
deținute de un singur asociat care este și administrator.

Administratorul aproba anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi


și hotărăște repartizarea profitului realizat anual.

Societatea comercială are un numar de 31 salariați cu contracte de munca cu


durată nedeterminată.

Conform bilanțului contabil pe anul 2007, societatea comercială a realizat


venituri totale de 212772.57 lei, venituri din exploatare de 21272.82 lei,
venituri financiare de 42.75 lei, în condițiile în care, la capitolul cheltuieli s-
a realizat 197038,46 lei.

9
Structura acționarului: S.C. BEST CONSTRUCT S.R.L. dispune de
structura organizatorică și de personal care să poată asigura, în condiții de
funcționare a unui Sistem de Management al Calitații, proiectat potrivit
standardului SR EN ISO 9001:2001, desfășurarea conform cerințelor a
activității de bază - prestarea de servicii în domeniul construcțiilor.

Structura organizatorică, cu relațiile de subordonare ce decurg din aceasta,


este redată în organigrama unității.

Organizarea funcției calitate, ca parte componentă a organizării generale a   


S.C BEST CONSTRUCT S.R.L cuprinde:

- Directorul

- Managerul

- Compartimentul AC-CTC

- Responsabilii cu asigurarea calității la nivel compartimental, identificați ca


fiind șefii de compartimente

- Responsabilii tehnici cu execuția, atestați.

Fișele posturilor cuprind, potrivit fiecarui post din schema de organizare a


compartimentelor, responsabilitățile cumulate aferente funcțiunilor
Sistemului Calității.

Organizarea și funcțiile firmei:

Organizația deține resurse adecvate pentru a putea demonstra ca produsele


sunt realizate conform obiectivelor sale privind calitatea. Capacitatea
resurselor sale de a satisface cerințele proceselor sistemului de management
proiectat, este analizată potrivit planificării de către management.

Conformitatea activitaților aferente proceselor Sistemului calității, procese


orientate spre furnizorii serviciului/ produsului către client, conform
cerinșelor presupune din punct de vedere al resurselor, urmatoarele:

10
- asigurarea de personal cu instruire corespunzatoare cerințelor activităților
necesare a fi desfășurate și furnizarea de instruire în toate situațiile în care se
identifica un decalaj al capabilității personalului în raport cu cerințele;

- elaborarea de proceduri documentare pentru efectuarea activităților cu


identificarea clară a resurselor necesare;

- asigurarea standardelor și reglementărilor naționale și internaționale


aplicabile pentru tehnologiile utilizate;

- asigurarea resurselor necesare îmbunatățirii comunicării inter-


compartimentale, dar și cu părți externe organizației (telefonie, internet, fax,
rețea intranet, etc.);

- asigurarea de materiale, echipamente si DMM necesare desfășurării


corespunzatoare a proceselor de execuție.

S.C. BEST CONSTRUCT S.R.L. dispune atât de utilaje, echipamente


specifice activității de construcții și mijloace de transport și de o
infrastructură ce permite desfășurarea în condții de conformitate a
activităților sale.

Structura personalului: Total personal: 97, din care:

 Management: 3
 Economisti: 2
 Personal tehnic: 82, din care:
 Ingineri, subingineri, tehnicieni si maistri: 7
 Muncitori calificati: 72
 Conducatori auto: 3
 Personal necalificat: 10

Unitatea dispune de personal atestat de catre MLPTL - Ministerul Lucrărilor


Publice, Transporturilor și Locuinței și Inspectoratului în Construcții din
categoria responsabili tehnici cu execuția și personal cu atribuții în controlul
calitătii lucrărilor (CQ). În sectorul de executie a lucrărilor de construcții-
montaj se dispune de aportul muncitorilor specialiști atestați/ autorizați în
domeniile sudură și instalații de gaze.

11
TC 2

STUDIU DE CAZ

Compania SC BEST CONSTRUCT SRL este înființată în urmă cu 6 ani,in


domeniul cercetării de piață. Antreprenorul acestei companii spune că oricât
de bine pregătit ai fi atât din punct de vedere profesional și managerial ,ca
antreprenor vei fi pus în fața unor probleme neprevăzute și vei învăța din
mers cum trebuie să le rezolvi, însă nu te poți baza doar pe învățarea din
mers.

Printre greșelile capitale ale antreprenorilor care conduc propria afacere se


enumeră: subaprecierea competitorilor , concentrarea activității în urmărirea
competiției , practicarea celor mai mici prețuri în loc săse concentreze pe
cunoașterea clienților și a necesităților acestora, analize defectuoase ale
resurselor de care dispun și de care au nevoie.

Un element important important în stilul de management este transparența


deciziilor. Angajații sunt implicați în procesul de dezvoltare al companiei ,
pot vedea prețurile percepute de firmă pentru munca lor și nu există secrete
legate de strategie.

Flexibilitatea de care dau dovadă antreprenorii se vede și atunci când apar


probleme în companie , daca un angajat spre exemplu are nevoie de ajutor ,
se încearcă găsirea unei soluții împreună cu managerii, oamenii nu sunt
lăsați să se descurce singuri ,ci din potrivă sunt ajutați.

Printre abilitățile pe care orice antreprenor sau un manager ar trebui să le


aibă se pot enumera curajul, puterea de muncă , capacitatea de adaptare și
de învățare, răbdarea, diplomația , capacitatea de a gestiona resursele
financiare și cunoștințele temeinice despre domeniul în care activează.

12
CONCLUZII ȘI PROPUNERI

În concluzie , se poate spune că toți antreprenorii sunt manageri , în sensul


că ei trebuie să își conducă propria afacere, însănu toți managerii sunt și
antreprenori.
Antreprenoriatul conține o bună doză de management, însă antreprenoriatul
și managementul nu sunt sinonime.
Din perspectiva trăsăturilor personale se poate afirma că unii antreprenori
vor putea devein cu dificultate manageri în firme mari, întrucât aici spiritual
antreprenorial este în mare parte îngrădit. Pe de altă parte , managerii din
firmele mari pot devein antreprenori de success , atunci când au calități
antreprenoriale necesare și când împrejurările le oferă oportunități de
afaceri viabile.
În concluzie, există o diferență clară între antreprenor și manager.

BIBLIOGRAFIE

1. Iacob D. ,Cismaru D- Managementul organizațiilor, Editura Titronic,


București
2. Maria Gaf Deac-Managementul în sistemul de sănătate , Editura Fundației
România de mâine, București
3. Dima I.C., Nedelcu M.V.-Managementul Industrial, Editura Național ,
București

13

S-ar putea să vă placă și