Sunteți pe pagina 1din 19

Solicitarea și contractarea

unei facilități de creditare


Pasul 0. Este acest credit necesar?

 primul pas recomandat este o analiză serioasă a


nevoii de a contracta acel produs
 înainte de a solicita sau utiliza o facilitate de
creditare, răspunde-ți la următoarea întrebare: Este
această achiziție (casă, mașină, etc. ) absolut
necesară acum?
 Foarte important: analizează cu sinceritate
certitudinea veniturilor actuale. Cât de sigure
sunt acestea în anul urmator? Sau peste 3
ani? Sau 10 ani?
Pasul 1. Ce produs de finanțare se
potrivește?

Vom clasifica creditele în funcție de destinația


acestora, întrucât la acest moment deja știi pentru
ce îți dorești să soliciți facilitatea de creditare si suma
de care ai nevoie:
1. Credite pentru achiziția/ construirea
unei locuințe

 Credite Prima Casă – conform reglementărilor existente


 destinate achiziției/construirii primei locuințe (plus alte
situații, conform legislației de la data solicitării creditului)
 se acordă pe maxim 30 ani
 avansul minim este de 5%, însă poate diferi de la un finanţator
la altul
 garanția Statului Român pentru 40% - 50% din valoarea
creditului, în funcţie de prevederile legislative
 dobânda preferenţială conform legislaţiei în vigoare
 comision de garantare, datorat FNGCIMM (Fondul Național
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii), prevăzut de legislație
 Credite Ipotecare - conform reglementarilor în
vigoare
 destinate achiziției/construirii unei locuințe (pentru cei
ce nu îndeplinesc condițiile Programului Prima Casă sau
nu doresc achiziționarea/ construirea unei locuințe prin
intermediul Programului)
 se acordă pe maxim 35 ani
 avans minim de 15% pentru credite în RON și 25%
pentru credite în EUR (sau în alt procent în funcție de
situațiile prevăzute în legislație)
 imobilul achiziționat/ construit garantează creditul
contractat
 Credite Imobiliare
 similar creditului ipotecar, însa nu este necesar ca
imobilul achiziționat prin intermediul creditului să
garanteze creditul, sunt utilizate alte ipoteci
imobiliare, care nu fac obiectul finanțării.
2. Credite de consum

 A. facilități de creditare pentru nevoi personale ne-


nominalizate: nu necesită justificarea destinației
față de finanțator.
 B. credite pentru nevoi personale specifice/nominalizate:
credite acordate pentru scopuri specifice, a căror utilizare se
face pe baza documentelor justificative (facturi etc.), de obicei
prin plata direct către furnizor. În unele cazuri, necesită
ipotecarea bunurilor mobile achiziționate (exemplu: creditele
pentru achiziție autoturisme).
 credite pentru studii;
 credite pentru scopuri medicale;
 credite pentru achiziție autoturisme;
 credite pentru achiziționare sisteme de încălzire;
 creditele garantate pe întreaga perioadă de derulare, cu
garanție de tip depozit colateral; creditele care se rambursează
din subvenții.
 descoperiri de cont
 util pentru achitarea cheltuielilor neprevăzute sau în
lunile în care cheltuielile depășesc veniturile la
dispoziție
 anexat contului de încasare a salariului/ pensiei
 dobânda se aplică doar sumelor utilizate din
descoperit, pentru perioada în care sunt utilizate
 card de credit
 util pentru cheltuieli frecvente de valoare mică, plătite cu cardul la comerciant
(retragerile de numerar sunt comisionate și nu se acordă perioadă de grație de la
perceperea de dobanda)
 mod de funcționare: ciclu de tranzacționare (aproximativ 30 de zile în care efectuezi
cumpărăturile), urmate de o perioadă de grație (până la aproximativ 30 de zile, în
care să rambursezi suma cheltuită sau suma minimă de rambursat)
 eficient în cazul rambursării integrale a sumei împrumutate în cursul fiecărui ciclu
de finanțare până la scadența lunară (dobândă 0%);
 chiar și în cazul nerambursării integrale, necesită rambursarea lunară a unui
procent a sumei împrumutate (în general, cel puțin 2,5% din suma împrumutată);
 atenție! în cazul nerambursării integrale până la scadență, dobânda este mai mare
decât cea în cazul unui credit de nevoi personale (află de la început DAE aplicabil,
cât și celelalte taxe și comisioane aplicabile);
 în cele mai multe cazuri, prezintă beneficii suplimentare (asigurări de călătorie,
reduceri la diferiți comercianți, programe de recompense);
 unii finanțatori oferă opțiunea mai multor rate fixe fără dobândă.
 credite pentru nevoi personale cu ipotecă
 util în cazul în care vrei să împrumuți o sumă mai
mare, pe care să o rambursezi pe o perioadă de timp
mai îndelungată (până la 5 ani)
 se achită în rate lunare
 se garantează și cu ipoteca constituită în favoarea
Băncii asupra unuia sau mai multor imobile aflate în
proprietatea ta sau a unor terți.
 dobânda este, în general, mai avantajoasă decât în
cazul unui credit pentru nevoie personale fără
ipotecă.
Pasul 2. Ce sumă aș putea împrumuta?

 suma maximă pe care o poți achita lunar va fi


determinată de reprezentantul bancar, pe baza
informațiilor și documentelor pe care le furnizezi și a
normelor de creditare proprii, cu respectarea
legislației în vigoare.
 trebuie sa fim realisti cu posibilitatea de a achita
lunar obligația de plată suplimentară.
Pasul 3. Cum decid care produs din piață
este cel mai avantajos pentru mine?

 Când comparam costurile, e indicat să avem în


vedere compararea DAE (Dobânzii Anuale Efective).
DAE reprezintă costul total al creditului calculat sub
forma unui procent anual în care sunt incluse atât
dobânda, cât și comisioanele aferente acestuia
(respectiv, comisionul de analiză și comisionul de
administrare credit).
 Alti factori (termenul de acordare, garanțiile
solicitate, perioada de grație, veniturile acceptate
etc.).
Pasul 4. Ce documente trebuie să prezint
Băncii?

 In general, documentația solicitată de Bănci cuprinde,


dar fără a se limita la:
 actul de identitate în original, o copie a acestuia fiind
depusă la Bancă;
 o dovada a veniturilor salariale:
 acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date
ale MFP - ANAF
sau:
 adeverința de salariu tip furnizată de Bancă, emisă și completată
corect de Angajatorului (și al celorlalți codebitori, daca este cazul),
nu mai veche de 30 de zile
 alte documente care certifică nivelul veniturilor
Pasul 5. Când primesc un răspuns și care
sunt pașii următori?

 Banca determină, în cel mult 30 de zile,


eligibilitatea ta pentru un credit și îți poate furniza o
ofertă de credit. Vei primi din partea Băncii
formularul Informații standard la nivel european
privind creditul pentru consumatori.
 Acest formular conține toate informațiile necesare
pentru o decizie bine informată și este foarte
important să îl parcurgi cu atenție. In cazul în care ai
neclarități, solicită informații suplimentare.
RISCUL UNUI CREDIT

 Riscul de curs de schimb


 În situația în care creditul este contractat în altă
monedă decât cea în care se realizează veniturile,
apare riscul valutar. Concretizarea acestui risc va
genera o creștere a valorii ratei lunare și implicit a
costului total al creditului, expunându-te astfel la
dificultăți în rambursarea ratelor lunare. Din acest
motiv, este recomandată contractarea creditelor în
moneda în care realizezi veniturile.
 Riscul ratei de dobandă
 în cazul creditelor cu dobândă variabilă, creșterea
indicelui de dobândă poate duce la creșterea ratei de
plată.
 Indicii cei mai utilizați de bănci pentru stabilirea
nivelului dobânzilor variabile sunt ROBOR 3M și
ROBOR 6M, cu actualizare trimestrială/semestrială.
În funcție de diverși factori macroeconomici, aceștia
pot varia considerabil.
 Riscul diminuării sau pierderii veniturilor
 cazul creditelor pe o durata mai mare, probabilitatea
ca veniturile și cheltuielile de la momentul solicitării
creditului să rămână constante pe toată durata
creditului este redusă.
 Este indicat să asiguri împotriva unor posibile
evenimente neprevăzute atât propria persoană
(accident/deces/șomaj), cât și bunurile achiziționate
prin credit sau aduse în garanție,
 https://www.educatiefinanciara.info/
 http://www.aaf.ro/
 The History of Global Banking: A Broken System?
 https://www.youtube.com/watch?v=aIQY44LCIjc

 https://www.bnr.ro/game.aspx

 Datoria publică a României rămâne una dintre cele mai


mici din UE, dar felul în care creşte – 12 puncte din PIB
într-un singur an – nu este de bun augur. Care este topul
datornicilor din UE (zf.ro)

S-ar putea să vă placă și