Sunteți pe pagina 1din 3

4.

influență culturală=

Regionalizare= impartirea unui teritoriu administrativ in portiuni mai mici ce sunt conduse
fiecare de persoane competente democratie = sistem de conducere in care cetatenii detin puterea
decizionala alegand prin vot reprezentanti care sa le apere interesele Argumente pro.
-a împărți un teritoriu în regiuni

Globalizare= Fenomen de transformare a lumii într-o unitate, care se manifestă la scara


întregului glob prin crearea de instituții și organisme politice suprastatale, printr-o politică
economică și de securitate comună
-Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
-Se referă la practicile managementului strategic al unor organisme autonome (companii) care
doresc să integreze anumite obiective în diferite părţi ale globului pentru scăderea preţurilor la
produsele furnizate prin utilizarea facilităţilor oferite – grupuri globale în energie, transporturi,
telecomunicaţii, finanţe, agroalimentare, aerospaţiale, „realizându – se o reţea de reţele”.

Mondializare=Extindere la nivel mondial


-Se referă la aspectele internaţionalizării economice, funcţionarea instituţiilor internaţionale care
conduc activităţile economice şi acoperă toată lumea, bazându – se pe acorduri şi reguli
mondiale acceptate de multe sau de aproape toate statele.
Spaţiul mondial devine liber pentru tranzacţii şi circulaţia oamenilor, capitalurilor şi mărfurilor.
In viziunea UE, mondializarea are în vedere sporirea exporturilor de capital şi dinamizarea
diviziunii internaţionale a muncii.

Izolare=  Separare totală a unui lucru de cele învecinate. 2 (Spc) Despărțire a unui bolnav
contagios de oamenii sănătoși pentru a împiedica transmiterea bolii. 3 Împiedicare a trecerii
căldurii, frigului, umezelii, zgomotului etc. dintr-un mediu sau dintr-un corp în
altul Si: izolat1 (3). 4 Separare a unui corp prin care trece curent electric de alte corpuri bune
conducătoare de electricitate, folosind materiale rău conducătoare de electricitate, pentru a evita
electrocutarea, scurt-circuitarea sau pierderile de energie Si: izolație (2). 5 (Fig) Îndepărtare a
cuiva de semenii săi, de viața socială Si: izolat1 (5).

-DSL

Asimilare= Fenomenul de transformare (aproape identică) a cuiva sau a ceva în cineva sau în
ceva Si: asimilație (3). 3 Integrare în alt grup social sau național decât cel nativ. 4 Însușire
temeinică a cunoștințelor învățate. 5 (Fon) Modificare, care poate merge până la identificare,
produsă de un sunet asupra altuia aflat în apropiere Si: asimilație (4). 6 (Fon; îs) -
regresivă Transformare a unui sunet sub influența altuia care-l
urmează Si: asimilație (5). 7 (Fon; îs) ~ progresivă Transformare a unui sunet de către altul care-l
precedă Si: asimilație (6). 8 (Fon; îs) ~ reciprocă Transformarea a două sunete prin acțiune
reciprocă Si: asimilație (7). 9 Introducere în viața cotidiană sau în procesele de fabricație a unei
tehnologii, a unor idei, produse etc. noi.

-DSL

Multiculturalism=  descrie modul în care o anumită societate se ocupă de diversitatea


culturală. Bazându-se pe presupunerea de bază că membrii unor culturi adesea foarte diferite pot
coexista pașnic, multiculturalismul exprimă opinia că societatea este îmbogățită prin păstrarea,
respectarea și chiar încurajarea diversității culturale. În zona filozofiei politice,
multiculturalismul se referă la modalitățile prin care societățile aleg să formuleze și să
implementeze politici oficiale care se ocupă cu tratamentul echitabil al diferitelor culturi.
5.
autohton= 1. (despre specii, populații) care s-a format și dezvoltat pe teritoriul unde trăiește
în prezent: băștinaș, aborigen, indigen. 2. (psihiatr.; despre idei obsedante) care apare
în conștiință ca o gândire generată spontan. II. s. n. 1. complex de straturi constituit din roci
mai tinere, rămase pe locul lor, peste care au fost împinse din regiunile învecinate roci mai vechi.
2. zăcământ de cărbuni, format în locul de origine al plantelor din care provine. 3. râu
având izvoarele în aceeași unitate morfologică, regiune climatică cu gura de vărsare
-Băștinaș, de loc dintr-o anumită țară. ♦ (Despre animale și plante) Originar dintr-o
anumită regiune. 
Alogen= 1  Care se deosebește prin natură și origine de mediul în care se află. 2 a (D. oameni)
De origine străină, aparținând unei populații imigrate. 

Xonofilie=Dragoste (exagerată) faţă de tot ce este strain


Xenofobie=frica sau ura față de străini și de necunoscut. Aceasta nu se referă numai la
nesuferirea unei etnii, unei culturi sau unei religii diferite, dar și la frica de oameni necunoscuți și
de concepte necunoscute. Forme ale xenofobiei pot include rasismul sau homofobia. Există însă
o diferență între rasism și xenofobie. Pe când xenofobia este o frică sau o ură față de străini,
rasismul este convingerea că oamenii sunt inegali în funcție de etnia căreia îi aparțin sau de
culoarea pielii  adică, mai global, convingerea că popoarele sunt inegale ca atare. Există
xenofobie fără rasism (când urâm străinii dar fără să-i socotim inferiori sau superiori nouă) și
rasism fără xenofobie (când avem convingerea inegalității între popoare, dar fără să ne temem de
străini).

Prejudecată culturală=

Rasism=  constă în a nedreptăți o persoană în virtutea originii ei; a-i trece talentul și
performanțele sub tăcere și a o așeza, din principiu, pe ultima treaptă. Rasismul este un fel de a
ignora realitatea și de a o deforma în beneficiul propriului grup rasial, căci premiul întâi nu putea
reveni decât unui elev din categoria celor de condiție bună. Rasismul e, prin urmare, o formă de
minciună și de părtinire. În treacăt fie spus, exista în cazul evocat și o certă componentă socială,
o părtinire de clasă, dar lucrurile erau greu disociabile.

Totalitarism=Totalitarismul este o formă de guvernare care interzice partidele și ideologiile


politice opuse, controlând în același timp toate aspectele vieții publice și private ale
oamenilor. Sub un regim totalitar, toți cetățenii sunt supuși autorității absolute a statului. Aici
vom examina perspectivele politice și filozofice ale totalitarismului, precum și nivelul de
prevalență al acestuia în lumea modernă.
6
Metaforizare=A folosi mult metafore, a da unui cuvânt valoare metaforică.

Metonimizare=

Hiperbolizare= Conferire de dimensiuni exagerate mărimii, importanței etc. unui lucru, unui


fapt