Sunteți pe pagina 1din 10

Student: PETRESCU M.

IONUȚ-EUGEN
Forma de învățământ: IFR, anul III, Drept
Nr. matricol: 20416
Denumirea disciplinei de examen: DREPTUL ASIGURĂRILOR
Data examenului: 23.01.2021
Adresa de e-mail: ionutpetrescu19@gmail.com

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND


INTERPRETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Cadru didactic
Conf.univ.dr. CĂLIN M. COSTIN

1
I. Scurt istoric – Asigurarile in Romania

Dorinta omului de a proteja familia si patrimoniul s-a materializat, ca urmare a


organizarii stiintifice a solidaritatii umane, în asigurare. Aceasta presupune acordarea unei
indemnizari financiare victimelor unor evenimente, precum catastrofe naturale, accidente.

Prima institutie care a care a avut ca obiect de activitate asigurarea a fost intemeiata de
Asociatia Meseriasilor din Brasov. In partea de sud a tarii – vechiul Regat – in 1871 lua fiinta
prima societate de asigurari: “Dacia”. Inca de atunci domeniul asigurarilor a luat amploare, astfel
ca dupa 1990 in baza Legii nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea
societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, a Legii nr. 136/1995 si a Legii nr. 32/2000
privind asigurarea si respingerea, s-au infiIntat nenumarate societati de asigurare cu capital
privat.

II. Contractul de asigurare – jurisprudenta si definitie

Noul Cod Civil (octombrie 2011) prevede la art. 2199 alin. 1 : “Prin contractual de
asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar
acesta din urma se oblica ca, in cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o indemnizatie,
dupa caz, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit.” Iar la acelasi articol alin. 2
se prevede: “Contractantul asigurarii este persoana care incheie contractul pentru asigurarea unui
risc privind o alta persoana ori pentru bunuri sau activitati ale acestuia si se obliga fata de
asigurator sa plateasca prima de asigurare.”

Legea nr. 136/1995 defineste contractual de asigurare: Contractul de asigurare este actul
juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care
asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de lei numita prima de asigurare, in schimbul
careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa
plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea de asigurare sau suma asigurata, in
limitele convenite, precum si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor
fata de terti.

III. Caractere juridice

Din definitia contractului de asigurare, reies urmatoarele caracteristici:

1. Contract consensual – este necesara doar forma scrisa ad probationem de aici rezultand
ca e necesar doar simplul acord de vointa al partilor (Legea 136/1995 Art. 10) neputand fi
dovendita existenta si continutul contractului cu martori.

2
2. Contract sinalagmatic – partile au obligatii reciproce si independente una fata de cealalta.
In principal, asiguratorul se oblige ca, la producerea unui risc asumat prin contractul de
asigurare, sa plateasca o despagubire (in cazul asigurarii de bunuri sau de raspundere
civila) sau suma asigurata (indemnizatia de asigurare in cazul asigurarii de persoane).
3. Contract aleatoriu – la incheierea contractului nu se cunoaste intinderea obligatiilor,
efectele acestuia depinzand de un eveniment viitor si incert.
4. Contract cu executare succesiva – presupune mai multe prestatii pe perioada de
valabilitate a sa. Asiguratorul continua sa acorde protective asiguratului prin acoperirea
riscului, iar asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele
prevazute.
5. Contract cu titlu oneros – fiecare parte urmareste sa obtina un avantaj, un castig in urma
incheierii contractului de asigurare. Astfel, asiguratul se obliga sa plateasca o prima
asiguratorului, iar acesta din urma se oblige ca, la producerea riscului asigurat (in
schimbul primelor de asigurare incasate) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului
asigurarii suma asigurata.
6. Contract unic – pe intreaga sa durata contractual de asigure este unic, chiar daca se
presupune o impartire pe termene periodice. Aceasta fractionare are in vedere modul de
plata a primei, neputandu-se intelege ca se divizeaza contractul in cate perioade de
asigurare ar fi prevazute.
7. Contractul implica buna credinta - pe de o parte, din partea asiguratului, cu ocazia
perfectarii asigurarii, apoi in legatura cu realitatea pagubelor reclamate, pentru stabilirea
despagubirii; pe de alta parte, din parte societatii de asigurare, in legatura cu clauzele
impuse, raspunderea asumata, modul de evaluare a pagubelor si stabilirea despagubirii.

IV. Conditiile de valabilitate a contractului de asigurare

Exista un set de conditii care stau la baza contractului de asigurare fara de care acesta ar
deveni nul:

1. Capacitate de a contracta – persoana juridica (societatea de asigurari) are capacitate de a


incheia contracte de asigurari direct prin conducatori sau indirect prin reprezentanti.
Asiguratul trebuie sa aiba, de asemenea, capacitate de exercitiu (o dobandeste la varsta de
14 ani cand e capacitate de exercitiu restransa, si la 18 ani are capacitate deplina de
exercitiu).
2. Consimtamantul si cauza sunt guvernate de regulile de drept comun.
3. Obiectul contractului de asigurare il formeaza prestatiile pe care partile si le datoreaza:
plata primei si suportarea riscului prin plata indemnizatiei.
4. Forma contractului este, conform art. 10 din L. 136/1995, cea scrisa.

3
V. Obiectul contractului de asigurare

Obiectul unui contract de asigurare este format din obligatiile pe care partile le au una
fata de cealalta, ca urmare a incheierii contractului. Astfel, asiguratul este obligat sa plateasca o
prima asiguratorului (aceasta prima fiind calculata la valoarea riscului acoperit prin polita de
asigurare), totodata mai este obligat sa combata riscul, sa anunte producerea riscului asigurat, sa
furnizeze orice fel de informatie pe care asiguratorul o cere in legatura cu producerea
evenimentului, etc. Dar si asiguratorul este obligat, la randul lui, ca la producerea riscului, sa
plateasca asiguratului sau beneficiarului asigurarii suma asigurata, sa-l informeze pe asigurat
despre clauzele si conditiile la care va fi supus dupa incheierea contractului, etc.

VI. Elementele contractului de asigurare

Din definitia contractului de asigurare rezulta trei elemente care se regasesc in toate tipurile de
contracte de asigurari:

A. Riscul asigurat
B. Prima de asigurare (pretul asigurarii)
C. Prestatia asiguratorului in cazul producerii evenimentului asigurat

A. Riscul asigurat

Este cel mai important dintre elementele contractului de asigurare pentru ca le determina
pe celelalte doua, pentru ca in functie de calculul si valoarea riscului se calculeaza prima si
acordarea despagubirii.

Conditii ale riscului:

- Aleatoriu – incertitudinea evenimentului;


- Real – existent contractului;
- Licit – sa nu fie contrar ordinii publice;
- Sa fie determinat cu precizie in contract.

Notiunea de risc reprezinta trei acceptiuni:

a. Riscul ca eventualitate a producerii unui eveniment aleatoriu


b. Riscul ca eventualitae a producerii unei daune
c. Riscul ca obiect al asigurarii

4
a. Riscul ca eventualitate a producerii unui eveniment aleatoriu

Evenimentul trebuie sa fie incert (incendiu, catastrofa naturala, deces, etc.). Trebuie sa
existe incertitudinea – indeplinirea sau neindeplinirea evenimentului referindu-se efectiv la
aparitia sinistrului sau la data producerii acestuia (asigurarile de deces, moartea asiguratului
reprezinta un eveniment care se va produce cu certitudine, dar la o data necunoscuta). Riscul
asumat de asigurator trebuie sa existe la momentul incheierii contractului si sa fie precizat in
contract, iar producerea riscului sa nu fie la latitudinea asiguratului (in caz contrar dispare
elementul aleatoriu).

b. Riscul ca eventualitae a producerii unei daune

Contractul de asigurare nu distinge intotdeauna intre conceptul de eveniment si cel de


dauna. In jurisprudenta franceza se afirma ca, daca evenimentul se produce inaintea incheierii
contractului exista totusi alea (elementul intamplator), atata timp cat intinderea pagubei e incerta.

c. Riscul ca obiect al asigurarii

Determinarea riscurilor asigurate se face in functie de obiectele asigurate in caz de


sinistru. Determinarea temporara a asigurarii e ambivalenta: la momentul incheierii contractului,
este un angajament conditional al asiguratorului, sub inflenta elementului incert alea, la
producerea sinistrului asigurarea reprezinta obligatia asiguratorului.

B. Prima de asigurare (pretul asigurarii)

Prima de asigurare este suma de bani pe care trebuie sa o achite asiguratul, ca pret al
asigurarii, catre asigurator, care trebuie platita la termenele stabilite in contract. Aceasta suma de
bani este compusa din:

• prima pura – se formeaza fondul din care se vor achita despagubirile sau suma asigurata.
Ea se calculeaza inmultind frecventa sinistrelor cu costul lor mediu.

Exemplu: 20 de case ce costa in medie 60 milioane €.

Conform statisticelor, 2 case din 20 ard anual.

Frecventa este de = 0,1 = .

Suma asigurata este de 60 milioane €.

Prima pura = 0.1% x 60 milioane € = 6 milioane €.

5
• prima neta – prima pura + cheltuielile realizate si gestionarea contractelor de asigurare +
profitul asiguratorului.

• prima totala – platita de asigurat, ce reprezinta: prima neta + cheltuielile accesorii + taxe
si impozite legale.

C. Prestatia asiguratorului in cazul producerii evenimentului asigurat

Asiguratorul va achita asiguratului/beneficiarului contractului de asigurare o suma de


bani cu titlu de despagubire sau suma asigurata la aparitia cazului asigurat. In cazul asigurarilor
de daune, despagubirea se plateste numai in limita daunei de asigurare si nu poate depasi
valoarea bunului sin momentul producerii evenimentului asigurat.

VII. Efectele contractului

Avand un caracter sinalagmatic, contractual de asigurare presupune existent a unor


drepturi si obligatii din partea partilor contractante.

A. Drepturile si obligatiile asiguratului


1. Pana la producerea evenimentului asigurat
a. Drepturile asiguratului:
- Dreptul de a incheia asigurari suplimentare (ex.: asigurari de bunuri si de raspundere);
- Dreptul de rascumparare (ex.: asigurarea de viata – reserve de prima);
- Dreptul de a modifica contractul (doar in unele cazuri; ex.: asigurarea de viata –
inlocuirea beneficiarului).
b. Obligatiile asiguratului:
- Plata a primei de asigurare (se plateste la termenul prevazut in contract; se plateste la
sediul asiguratorului daca in contract nu e stipulat altfel; pastrarea contractului/politei de
asigurare/chitantei doveditoare a platii primei);
- Buna intretinere a bunului asigurat.
2. Dupa producerea evenimentului asigurat
a. Drepturile asiguratului:
- Incasarea indemnizatiei.
b. Obligatiile asiguratului:
- Combaterea elementelor ce ar agrava paguba;
- Avizarea asiguratorului in termenele prevazute de conditiile de asigurare;

6
- Furnizarea de date si acte referitoare la evenimentul asigurat la cererea asiguratorului.
B. Drepturile si obligatiile asiguratorului
1. Pana la producerea evenimentului asigurat
a. Drepturile asiguratorului:
- Verifica existent bunului si a modului de intretinere;
- Aplicarea de sanctiuni legale atunci cand asiguratul a incalcat obligatiile privind
intretinerea si paza bunului;
b. Obligatiile asiguratorului:
- Eliberarea la cerere a unui duplicat de asigurare/certificate de confirmare a asigurarii
2. Dupa producerea evenimentului asigurat
a. Drepturile asiguratorului:
- Dreptul de a-i cere asiguratului informatii si acte despre bunul asigurat;
- Dreptul de a verifica daca sinistrul nu a fost provocat intentionat.
b. Obligatiile asiguratorului:
- Plata indemnizatiei de asigurare, care are diferite denumiri: la asigurari de daune se
numeste despagubire; la asigurari de persoane se numeste suma asigurata.

VIII. Tipuri de contracte de asigurari

O clasificare generala a acestor tipuri de contracte ar fi:

- Contracte generale de asigurare


- Contracte de asigurare de persoane
- Contracte de asigurare de raspundere civila

a. Dupa obiectul de activitate:


- Asigurari de viata
- Asigurari de persoane;
- Asigurari de autovehicule;
- Asigurari maritime și de transport;
- Asigurari de aviatie;
- Asigurari de incendiu și alte pagube de bunuri;
- Asigurari de raspundere civila
- Asigurari de credite și garantii;
- Asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate si asigurari agricole.

b. Dupa forma juridical de realizare

7
- Asigurari obligatorii
- Asigurari facultative

c. Dupa riscul cuprins in asigurare


- Asigurari impotriva incendiului, trasnetului, exploziei, cutremurului, etc. Bunurile care se
asigura contra acestor fenomene sunt cladirile, constructiile utilaje, instalatiile, mijloacele
de transport, etc.
- Asigurari contra grindinei, furtunii, uraganului, ploilor torentiale, inundatilor,
alunecarilor de teren, etc. Impotriva acestor riscuri se asigura, de regula, culturile și rodul
viilor.
- Asigurarile pentru boli epizootii, accidente care se practica in cazul animalelor;
- Asigurari contra avariilor si altor riscuri specifice la care sunt supuse mijloacele de
transport si incarcaturile aflate în acestea;
- Asigurari impotriva unor evenimente ce apar in viata oamenilor (deces, boli, accidente) -
in cazul asigurarilor de viata;
- Asigurari pentru cazurile de răspundere civila, care se refera la prejudicii cauzate tertelor
persoane prin accidente sau prin exercitarea unei anumite activitati;

d. Dupa sfera de cuprindere in profil teritorial


- Asigurarile interne
- Asigurarile externe

IX. Incheierea contractului de asigurare

Expresia “incheierea contractului” semnifica realizarea acordului de vointe a partilor


asupra clauzelor contractuale, care reprezinta intersectarea a celor doua componente ale vointei
de a contracta: oferta facuta de catre o parte, si, respectiv, si acceptarea acesteia de catre cealalta
parte. Mecanismul acestei incheieri ale contractului este chiar mecanismul oferta – acceptare.

A. Cererea de asigurare

Conform art. 13 din L. 136/1995 – persoana care incheie contractual de asigurare este
obligat sa raspunda tuturor intrebarilor asiguratorului cu privire la imprejurarile in care s-a
produs evenimentul. De asemenea si pe parcursul derularii contractului asiguratul e obligat sa-i
comunice asiguratorului modificarile esentiale cu privire la risc. Cererea se completeaza inainte
de incheierea contractului (la asigurari de persoane, externe, si uneori la cele de bunuri), dar la
celelalte asigurari, cererea se redacteaza o data cu incheierea contractului.

8
B. Evaluarea riscului

Evaluarea riscului reprezinta coroborarea informatiilor declarate in cererea de asigurare


cu cele obtinute dupa inspectia de risc efectuata de asigurator . Prin aceasta se va stabili:

- Nivelul de risc si limitele intre care se situeaza;


- Coeficientii in baza carora se calculeaza prima;
- Masurile pe care trebuie sa le ia asiguratorul pentru diminuarea riscului.
C. Momentul incheierii contractului:

Contractul este considerat incheiat in momentul in care s-a realizat acordul de vointa.
Forma scrisa este obligatorie ad probationem. Inscrisul pe care partile il intocmesc se numeste
dupa caz: polita de asigurare (asigurare de persoane) sau contract de asigurare (asigurare de
bunuri).

X. Incetarea contractului de asigurare


A. Contractul de asigurare incheiat pe o perioada determinate inceteaza la expirarea
termenului.
B. La asigurarea de viata si de accidente contractual inceteaza la producerea cazului
asigurat. La asigurarea de bunuri contractual inceteaza la producerea cazului asigurat,
cu conditia ca bunul sa nu fi pierit in totalitat, dar pentru o suma asigurata redusa. La
asigurarea de raspundere civila, asiguratorul va suporta riscul si dupa producerea cazului
asigurat, pana la concurenta sumei asigurate contractante.
C. Denuntarea – asiguratorul poate denunta contractual atunci cand:
- Asiguratul nu a comunicat modificarile survenite in cursul derularii contractului;
modificari ce exclude posibilitatea mentinerii contractului;
- Asiguratul nu intretine corespunzator bunul sau nu respecta masurile de prevenire impuse
de lege.
D. Rezilierea – intervine cand partile nu-si indeplinesc obligatiile, de regula asiguratul prin
neplata primelor. Cum rezilierea produce efecte pe viitor, primele nu se restituie.
Conform art. 14 din L. 136/1995 – daca subzista raspunderea asiguratorului riscul
asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care,
dupa inceperea obligatiei asiguratului procedura riscului asigurat a devenit imposibila,
contractul se reziliaza de drept.

9
XI. Bibliografie
- “Sistemul asigurarilor din Romania” – Gheorghe D. Bistriceanu; Ed. Economica;
- “Contractul de asigurare” – Dan Anghel Constantinescu, Marinica Dobrin, Oana
Oniciuc, Ruxandra Mitrau, Gabriela Popescu; Colectia Nationala Bucuresti 2000;
- “Asigurari. Culegere de practica judiciara” – Manuela Tabaras, Madalina Constantin;
Ed. C.H.Beck;
- “Izvoarele obligatiilor civile” – Radu I. Motica; Ed. Alma mater Timisensis Mirton;
Timisoara 2001;
- www.scribd.com
- www.wikipedia.ro

10