Sunteți pe pagina 1din 7

Breviar de calcul

Instalaţii electrice

1. Coloana FB-TGD
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 360,0 kw
Pc= 216,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

360 ,0
Ic = = 339 ,0 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip 2(CYY-F- 3 x 120 +70


mmp) cu Iadm = 2 x282x 0,75 = 423 A
b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 30m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 360 * 30
∆U = = 0.49% sub 10% admis
57 400 2 2 x120
2. Coloana TGD-TP1.1, TE1.1
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 52,0 kw
Pc= 32,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

32 ,0
Ic = = 51,0 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 3x25+16 mmp cu


Iadm = 109 x 0,75 = 79.5 A

b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune


l= 24m
Instalatii electrice
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 52 * 24
∆U = = 0.85% sub 10% admis
57 400 2 16

3. Coloana TGD-TP1.2
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 20,0 kw
Pc= 16,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

16 ,0
Ic = = 25 ,0 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 4x10 mmp cu


Iadm = 60x 0,75 = 45 A
b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 16m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 20 * 16
∆U = = 0.35% sub 10% admis
57 400 2 10

4. Coloana TGD-TE1.2
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 30,0 kw
Pc= 18,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

18 ,0
Ic = = 28 ,3 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F-4x10 mmp cu


Iadm = 60 x 0,75 = 45 A

b.Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune


l= 20 m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
Instalatii electrice
100 1 30 * 20
∆U = = 0.33% sub 10% admis
57 4002 20

5. Coloana TGD-TP1.3
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 14,0 kw
Pc= 11,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

11,0
Ic = = 17 ,7 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 4x10 mmp cu


Iadm = 60 x 0,75 = 45 A
b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 10m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 14 * 10
∆U = = 0.2% sub 10% admis
57 400 2 10
6. Coloana TGD-TE1.3
c. Dimensionarea coloanei
Pi= 22,0 kw
Pc= 13,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

13,0
Ic = = 20 ,2 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 4x10 mmp cu


Iadm = 60 x 0,75 = 45 A
d. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 10m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 120 * 80
∆U = = 1.50% sub 10% admis
57 400 2 70

7. Coloana TGD-TP1.4, TE1.4


Instalatii electrice
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 13,0 kw
Pc= 8,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

8,0
Ic = = 12 ,6 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 4x10 mmp cu


Iadm = 60 x 0,85 = 45 A
b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 21m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 13 * 21
∆U = = 0,30% sub 10% admis
57 400 2 10

8. Coloana TGD-TP1.5
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 45,0 kw
Pc= 36.0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

36 .0
Ic = = 56 ,5 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 4 x 16 mmp cu


Iadm = 80x 0,75 = 60 A
b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 21m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 45 ∗ 21
∆U = = 1,03% sub 8% admis
57 400 2 16

9. Coloana TGD-TP1.6
a. Dimensionarea coloanei
Pi= 30,0 kVAr

Instalatii electrice
Pc= 24,0 kw
Pc
Ic =
3 * U * cos φ

24 ,0
Ic = = 37 ,6 A
3 * 400 * 0,92

Se alege o coloană realizată cu cablu tip CYY-F 4x16 mmp cu


Iadm = 80x 0,75 = 60A
b. Verificarea secţiunii la pierdere de tensiune
l= 14m
100 1 Pi l
∆U =
γ Ul 2 S F
100 1 30 *14
∆U = = 0.3% sub 10% admis
57 400 2 16

10. Stabilirea necesitatii prevederii instalatiei de


paratraznet

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie contra

traznetului (IPT) se au in vedere cerintele normativului I20-2000

asigurandu-se o conceptie optima tehnic si economic conform legii 10-

2005. Cladirea are forma de dreptunghi cu dimensiunile

L=32,8 m l= 14,9 m H= 12,0 m

Se determina suprafata echivalenta de captare a constructiei Ae :

Ae = L * l + 6 H ( L + l ) + 9πH 2

Ae = 32 .8 ∗14 .9 + 6 ∗ 9(32 .8 + 14 .9) + 9 ∗ 3,14 ∗12 2 = 7134 m 2

Se determina frecventa de lovituri directe de trasnet. Pentru zona

Timisoara din anexa 2 a normativului I20-2000 se determinba indicele

Keraunic Nk =40 zile/an iar functie de acesta din tabelul 2 cap 2.2 I20-

2000 avem :

Ng=4,02 nr. impact/an km2

Instalatii electrice
C1= coeficient ce tine seama de mediul inconjurator si se alege

din tabelul 3, cap 2.2 I20-2000 pentru constructie amplasata intr-o zona

cu alte constructii sau arbori:

C1= 0,5

Frecventa loviturilor directe de traznet (Nd) pe o constructie se

determina cu relatia:

N d = N g * Ae * C I *10 −6

N d = 4,02 * 7134 * 0,5 * 10 −6 = 0,01lovituri / an

Se determina parametrul Nc
5,5 ∗10 −3
Nc =
C

unde :
C = C 2 ∗ C3 ∗ C 4 ∗ C5

C2= coeficient functie de natura constructiei tabelul 4, cap

2.1.11 I20-2000 C2= 2

C3= coeficient ce tine cont de continutul constructiei tabel 5,

cap. 2.1.11 I20-2000, valori obisnuite si normal combustibile C3

=1

C4= coeficent functie de gradul de ocupate a constructiei tabel

6, cap 2.1.11 I20-2000; normal ocupata C4= 1

C5=coeficient functie de consecintele trasnetului tabel 7, cap.

2.1.11 I20-2000 ; necesita continuarea lucrului si nu are efecte

daunatoare asupra mediului inconjurator C5=1

C = 2 *1 *1 *1 = 2 atunci:
5,5 * 10 −3
Nc = = 0.003
2

Se compara valorile parametrilor Nd si Nc.

Instalatii electrice
Deoarece Nd= 0,01>Nc=0,003 este necesara instalarea unui IPT

cu eficacitatea E.

Determinarea eficacitatii E pentru IPT se face cu relatia :

Nc
E =1−
Nd

Deci:

0.003
E =1 − = 0,7
0,01

Din tabelul 8 cap. 2.1.11 I20-2000 pentru 0< E ≤0,80 avem un

nivel de protectie normala IV, distanta de amorsare (raza sferei fictive) =

60 m ; I=14,7 kA

Conform tabelului 12 cap. 2.3.15 I20-2000 pentru nivelul de

protectie normala IV raza sferei R=60 m, inaltimea maxima a

dispozitivului de captare h=25 m, unghiul de protectie α=30°,

dimensionarea retelei de captare 20x20 m cu coborari din 35 in 35m.

11. Calculul iluminatului


Calculul iluminatului s-a facut in baza programului DIALUX 4.6 si
este anexat prezentului breviar de calcul.

Întocmit,
ing. Dinescu Gabriela

Instalatii electrice