Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA: Mijlocie

TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”

SUBTEMA: „Prietenii noştri”

FORMĂ DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADP+ALA+ADE (DOS+DEC), “ Cei


doi iepuraşi, Puf Alb şi Puf Gri”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare-învăţare, consolidare de cunoștințe, deprinderi şi


priceperi

DURATA: O zi

FORMĂ DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă


CATEGORII DE ACTIVITĂȚI

ADP:
ADP (ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ):

-Întâlnirea de dimineață: „Greşeala recunoscută trebuie iertată”

-Tranziții: „Iepuraş coconaş”, „Iepuraşul Ţup”

ALA:
ALA 1 (ACTIVITĂȚI LIBER ALESE):

-Construcţii: “Căsuţa iepuraşilor”

-Ştiinţe: “Ajută-l pe iepuraş să ajungă la morcovi”-fişă labirint

-Joc de rol: “Prăjitură pentru Puf Alb şi Puf Gri”

ADE:
ADE (ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE):

-Domeniul Om și Societate (DOS): „ Puf Alb şi Puf Gri”

-Domeniul Estetic Creativ (DEC):’’Poiana iepuraşilor”

ALA:
ALA 2 (ACTIVITĂȚI LIBER ALESE):

-Joc de rol: „Salată pentru iepuraşi”


SCOPUL ACTIVITĂȚII

-Formarea unei atitudini corecte referitoare la caracteristici morale pozitive pe


care copiii ar trebui să şi le însuşească;

-Consolidarea şi sistematizarea capacităţii de recunoaştere şi înţelegere a


comportamentelor pozitive şi negative;

-Consolidarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a spaţiului plastic;

-Stimularea imaginației, a creativității și potențialului creativ al copiilor.

ALA 1: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE


•CONSTRUCŢII: “Căsuţa iepuraşilor”

Obiective operaționale:

-să asambleze corespunzător materiale în plan orizontal şi vertical;

-să respecte tehnica de lucru aleasă, plasând piesele de construcţie pentru a


reda modele din realitate;

-să colaboreze cu colegii în realizarea temei propuse;

Strategii didactice:

Metode și procedee: explicația, conversația, munca independentă;

Mijloace: piese de construcţie, cuburi de lemn, nuiele;

Forma de organizare: pe grupuri sau individual

Durata: 30 minute

Loc de desfășurare: sala de grupă, sectorul “CONSTRUCŢII”


•ŞTIINŢE: Fişă labirint „Ajută-l pe iepuraş să ajungă la morcovi”

Obiective operaționale:

-să găsească drumul iepuraşului spre morcovi;

-să coloreze iepuraşul, drumul şi morcovii;

Strategii didactice:

Metode și procedee: explicația conversația, munca independentă;

Mijloace: fişe labirint, creioane colorate;

Durata: 30 minute

Forma de organizare: individual;

Loc de desfășurare: sala de grupă, sectorul „ŞTIINŢE”.

•JOC DE ROL: „Prăjitură pentru Puf Alb şi Puf Gri’’

Obiective operaționale:

-să utilizeze corect ustensilele de bucătărie;

-să potrivească formele biscuiţilor asamblându-i cu ciocolată;

Strategii didactice:

Metode și procedee: explicația, conversația, munca independentă;

Mijloace: tavă, farfurie, cuţit, borcan cu ciocolată, biscuiţi;

Durata: 30 minute;

Forma de organizare: individual;

Loc de desfășurare: sala de grupă, sectorul „JOC DE ROL”

ALA 2: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE


•JOC DE ROL: ‘’Salată pentru iepuraşi’’

Obiective operaţionale:

-să utilizeze corect ustensilele de bucătărie ;

-să prepare salata cu ingredientele corespunzătoare ;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, munca independentă;

Mijloace didactice: bol, fund de tăiat, farfurie, cuţit, furculiţă, salată, ulei, oţet;

Durata: 30 de minute;

Forma de organizare: în perechi;

Loc de desfăşurare: sala de grupă, sectorul ‘’JOC DE ROL’’

EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1.Moment Se creează condiții optime
organizatoric desfășurării activității propuse:
aerisirea clasei, așezarea
mobilierului pe sectoare,
distribuirea materialului
didactic.
2.Captarea Se face prin prezentarea Conversația Frontală
atenției sectoarelor de activitate și
intuirea materialelor
corespunzătoare. Observația
Anunțarea temei: se vor
prezenta într-o manieră
accesibilă, sarcinile care
oglindesc obiectivele Explicația
operaționale urmărite.
3.Dirijarea În funcție de opțiunile lor, copiii Explicația Pe grupe și
învățării se vor constitui în microgrupuri individuală
corespunzătoare fiecărui sector
de activitate. Se va interveni Exercițiul
acolo unde este cazul, pentru
sprijinirea copiilor.
Conversația
4.Feedback În fiecare sector, copiii explică Conversația Pe grupe și
ceea ce au realizat și modul de individuală
lucru.
5.Evaluarea Se vor lua în considerare Conversația Frontală
următoarele criterii:
-respectarea tehnicilor de lucru;
-colaborarea cu ceilalți copii; Explicația
-finalizarea lucrărilor.
6.Încheierea Se vor face aprecieri generale și Conversația Frontală
activității individuale asupra modului de
lucru și de comportare al
copiilor pe tot parcursul
activității.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Educaţie pentru societate

SUBIECTUL: “Puf Alb şi Puf Gri”

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

-să identifice animalul despre care este vorba în poezie;

-să urmărească cu atenţie povestea expusă;

-să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul


întrebărilor adresate de educatoare;
-să îşi îmbogăţească vocabularul cu noi cuvinte;

-să răspundă la întrebările despre poveste;

-să rezolve sarcina de lucru de pe faţa cubului;

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, elementul surpriză, explicaţia, povestirea,


demonstraţia, expunerea, metoda cubului, exerciţiul;

MIJLOACE: poezia iepuraşului, machetă cu bâlciul şi casa iepuraşilor, siluete cu


personajele din poveste, planşe cu imagini din poveste, panou pentru afişare, cub,
bileţele cu sarcini;

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual.

DOMENIUL ESTETIC CREATIV: Educaţie plastică

SUBIECTUL: ’’Poiana iepuraşilor’’

MIJLOC DE REALIZARE: Pictură ’’Iepuraşul’’

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

-să denumească materialele utilizate;

-să execute exerciţiile de încălzire a muşchilor mâinii;

-să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o


bună coordonare oculo-motorie;

-să picteze ordonat ordonat şi îngrijit iepuraşii, respectând culorile;

-să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru;

-să aprecieze lucrările colegilor, pe baza criteriilor enunţate de


educatoare;
STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, munca


independentă, aprecierea verbală, instructajul verbal;

MIJLOACE: iepuraş model, siluete cu iepuraşi, acuarele, pensulă, suport cu apă,


şerveţele, panou cu poiana iepuraşilor;

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață în care copiii au posibilitatea


de a-și împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit, de bună dispoziție.
Educatoarea îi salută, spunând:

Altă zi a venit

Și copiii au sosit,

În cerc să ne adunăm,

Cu toții să ne salutăm!

A-nceput o nouă zi,

Bună dimineaţa, copii!

Fiecare copil spune „Bună dimineaţa!”.


La activitatea de grup, copiii vor fi îndemnați să facă schimb de impresii prin
aducerea în prim plan a experiențelor proprii, păreri despre o întâmplare, despre
animale și animale preferate. Acest moment solicită întregul colectiv al grupei și
contribuie la realizarea unei intercunoașteri, la exprimarea liberă în fața celorlalți,
învățând să asculte, să-și exprime trăirile, fie verbal, fie non-verbal (mimică și
gestică).

Se poartă o discuţie despre Calendarul naturii. Se adresează întrebări legate de


anotimpul în care ne aflăm, luna, ziua şi de vremea de afară.

Noutatea zilei constă în relatarea copiilor despre călătoria pe care o vor face
într-o poveste, pentru a afla ce au făcut cei doi frăţiori iepuraşi.

Înainte de venirea copiilor în sala de grupă, se pregătește o parte din material


și se aranjează sala pe sectoare de activitate. Copiii își vor alege centrele de
interes din cadrul ALA 1 și vor încerca să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au
de îndeplinit. Ei vor construi căsuţa iepuraşilor, vor rezolva un labirint ajutându-l
pe iepuraş să ajungă la morcovi şi vor găti o prăjitură pentru cei doi frăţiori. După
explicarea sarcinilor de la centrele de interes, copiii sunt rugați să meargă la
sectorul dorit. Copiii sunt supravegheaţi și antrenaţi la fiecare centru de interes,
oferind explicații suplimentare acolo unde este nevoie.

Înainte de a trece la desfășurarea activităților pe domenii experiențiale alese,


copiii vor discuta despre greşeli şi ce înseamnă să minţi, sub îndrumarea
educatoarei. Astfel se realizează trecerea la activităţile pe domenii experienţiale.

Activitățile se vor desfășura în maniera integrate. Activitatea va debuta cu


povestirea educatoarei ‘’Puf Alb şi Puf Gri’’. Se va expune povestea cu ajutorul
unei machete în care sunt realizate cadrele din poveste, asemenea unei piese de
teatru pentru copii. Firul poveştii se va fixa cu ajutorul planşelor cu imagini ce
ilustrează momentele din poveste. În continuare se va folosi metoda cubului, prin
care copiii vor arăta cunoştinţele deprinse din poveste.

După poveste se face trecerea la activitatea practică printr-un moment de


tranziție prin interpretarea cântecului „Iepuraş coconaş’’.
Copiii vor fi familiarizați cu materialele, sarcinile de lucru și obiectivele
urmărite. Lucrările vor fi evaluate cu ajutorul copiilor și vor fi expuse în ‘’Poiana
iepuraşilor’’.

În ultima etapă a zilei ALA 2, copiii vor desfășura o activitate în centrul JOC DE
ROL, vor găti salată pentru iepuraşi.

SECVENȚE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTICE DIDACTICE
1.Momentul -Aerisirea sălii se grupă;
organizatoric -Pregătirea mobilierului și a
altor materiale necesare unei
optime desfășurări a
activității;
-Intrarea ordonată a copiilor
în sala de grupă.
2.Captarea Se va realiza printr-un Conversația Aprecieri
atenției element surpriză: copiii vor verbale
descoperi în sala de grupă un
iepuraş de pluş, care le va
spune o poezie: Elementul
’’Eu sunt Puful jucăuş, surpriză
N-am astâmpăr, nu-s de pluş,
Gri este a mea culoare
La dulceaţă poftesc tare.
Şi să ştiţi că am un frate, Poezia
Are patru ani jumate, iepuraşului
Are blana albă nea,
Ochii sunt de peruzea.
A uitat de supărare
Fiindcă am spus minciună
mare,
Eu trăsnăi n-am să mai fac,
Din guriţă am să tac.’’
(ANEXA 1)
•Despre ce animal este vorba
în poezie? (iepure)
•Ce fel de animal este?
(sălbatic sau domestic)
3.Anunțarea Se comunică noua temă a Conversația Sesizarea
temei și a zilei, povestea în care este atenției copiilor
obiectivelor vorba despre doi fraţi Explicația
urmărite iepuraşi ce se pregăteau să
meargă la bâlci cu mama lor, Observarea
până când unul dintre ei a comportamen-
făcut o faptă pe care nu tului verbal și
trebuia să o facă. Povestea se nonverbal al
numeşte ’’Puf Alb şi Puf Gri’’. copiilor
4.Prezenta- Se expune conţinutul poveştii Conversația
rea noului cu ajutorul unei machete pe
conţinut care sunt realizate două Explicația
locuri importante din
poveste, casa iepuraşilor şi
bâlciul. În timp ce se spune Povestirea
povestea, acţiunea se Demonstraţia
ilustrează prin mânuirea Machetă
siluetelor personajelor. Tonul Siluete cu
vocii se adaptează în funcţie personajele
de conţinutul poveştii.
5.Dirijarea Pe un panou sunt expuse în Conversația Aprecierea
învăţării ordine planşe cu imagini din verbală
poveste. Acestea se vor Explicaţia
dezvălui treptat, reluându-se
firul acţiunii. Povestea se Expunerea
expune după următorul plan,
ideile reprezentând esenţa: Planşe cu
1.Mama iepuroaică îi imagini
pregăteşte pe cei doi iepuraşi
pentru a merge la bâlci.
2.Când mama iese din
cameră, Puf Gri doreşte să ia
de pe raftul de sus borcanul
cu dulceaţă. Puf Gri cade cu
borcanul de dulceaţă şi îl
murdăreşte pe Puf Alb pe
cămăşuţă.
3.Mama se întoarce şi îl vede
pe Puf Alb murdar; îl
pedepseşte să nu vină la
bâlci, în timp ce Puf Gri nu-şi
recunoaşte greşeala şi minte.
4.Puf Gri nu se poate distra la
bâlci, se simte vinovat.
5.Mama află cum s-au
petrecut lucrurile. Puf Gri îi
cere iertare lui Puf Alb,
promiţând că e ultima oară
când minte şi pleacă fericiţi
toţi trei către bâlci.
Pe parcursul povestirii se
explică noile cuvinte
necunoscute care apar:
bâlci=loc unde se vând
diferite obiecte şi este şi parc
de distracţii;
minciună = un cuvânt
neadevărat, o faptă
nerecunoscută;
a se împăca = a recunoaşte
greşeala şi a ierta.
Fixarea conţinutului se va
face prin prezentarea
imaginilor din poveste cu
ajutorul întrebărilor:
•De ce a fost pedepsit Puf
Alb?
•Unde l-a dus iepuroaica pe
Puf Gri?
• Cum aţi fi procedat dacă
eraţi în locul lui Puf Alb?
•Cum aţi fi procedat dacă
eraţi în locul lui Puf Gri?
6.Obţinerea Se desfăşoară metoda Metoda cubului Frontală
performan- cubului. Se alege un copil
ţei care rostogoleşte cubul şi Conversaţia
rezolvă sarcina
corespunzătoare culorii de Explicaţia
deasupra. Feţele cubului sunt
colorate diferit; fiecărei feţe îi Exerciţiul
corespunde un verb:
1.ALBASTRU-DESCRIE: descrie Cartonaşe
cum arată iepuraşii din colorate
poveste.
2.ROŞU-COMPARĂ: compară
cele două personaje, Puf Alb
şi Puf Gri.
3.VERDE-ASOCIAZĂ: asociază
siluetele personajelor cu
imagini în care apar.
4.GALBEN-ANALIZEAZĂ:
analizează comportamentul
iepuraşilor.
5.MARO-ARGUMENTEAZĂ:
argumentează de ce s-a
simţit vinovat Puf Gri faţă de
fratele său? A recunoscut că
a minţit?
6.PORTOCALIU-APLICĂ: aplică
cunoştinţele tale, intonând
un cântecel despre iepuraş.
7.Asigurarea Prin tranziţia ’’Iepuraşul Ţup’’ Conversația Frontală
feedback- se face trecerea la
ului următoarea activitate. Se Explicaţia
intuiesc materialele pe care
le au la dispoziţie. Înainte, Exerciţiul
copiii se antrenează prin
câteva exerciţii de încălzire a Siluete iepuraşi
muşchilor mici ai mâinii
conform mişcărilor sugerate Acuarele
de poezia recitată în ritm
lent: Pensule
’’Batem palmele uşor
Batem palmele cu spor Pahar cu apă
Închid pumnii şi-i desfac
Degetelor le fac pe plac
La pian apoi cântăm
Linişte, să ascultăm!’’
Copiii pictează câte un
iepuraş, urmând să fie expuşi
pe ’’Poiana iepuraşilor’’. Se
alege un copil care va aprecia
picturile în ansamblu şi
individual. Se oferă ajutorul
doar când copiii îl solicită.
8.Încheierea Se fac aprecieri generale şi
activităţii individuale asupra participării
la activate a copiilor. Toţi
sunt recompensaţi pentru
activitatea realizată.
Anexa 1

’’Eu sunt Puful jucăuş,

N-am astâmpăr, nu-s de pluş,

Gri este a mea culoare

La dulceaţă poftesc tare.

Şi să ştiţi că am un frate,

Are patru ani jumate,

Are blana albă nea,

Ochii sunt de peruzea.

A uitat de supărare

Fiindcă am spus minciună mare,

Eu trăsnăi n-am să mai fac,

Din guriţă am să tac.’’

S-ar putea să vă placă și