Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DIDACTIC

DATA:
PROF.ÎNV.PREȘC.: TETILEANU NADIA
GRUPA: Grupa Mare
TEMA ANUALĂ : „ Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”

SUBTEMA: „Din lumea celor care nu cuvântă”


TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Căsuțe pentru animale”
FORMA ACTIVITĂȚII: activitate integrată (D.Ș+ D.O.S.)
MIJLOC DE REALIZARE: joc logic+lipire

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la gruparea pieselor geometrice
după formă, mărime și culoare;
-utilizarea unui limbaj matematic adecvat;
-dezvoltarea operațiilor gândirii: analiza sinteza comparația;
-consolidarea deprinderii de a asambla prin lipire diferite forme geometrice
alcătuind imaginea dorită(căsuță pentru animale)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
a) cognitive:
-să enumere atributele piesei geometrice alese;
-să așeze corespunzător piesa în funcție de criteriile date;
-să descopere piesa geometrică așezată greșit;
-să asambleze prin lipire formele geometrice alcătuind imaginea dorită;

b) psiho-motorii:
-să mânuiască cu îndemânare materialul din cadrul activității;

-să manifeste capacitatea de a-și controla mișcările și gesturile în conformitate


cu cerințele activității;

c) afective:
-să participle la activitate manifestând interes și disponibilitate de a îndeplini
sarcinile propuse;
-să aprecieze frumosul din natură;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
descrierea;
Material didactic: Trusa Logi, lipici, carton, figuri deometrice din hârtie
glasată ;
Forma de organizare: frontal, individual
Locul de desfășurare: sala de grupă
Sarcina didactică: Recunoaşterea formei, a mărimii şi a culorii figurilor
geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi) și așezarea ei la locul
corespunzător.

Regula jocului: Pe rând copiii numiţi vor alege din cutie o piesă geometrică
căreia îi vor preciza atributele (forma, mărime, culoare). Apoi va trebui să
aseze piesa la cartierul animalelor mici sau la cartierul animalelor mari având
grijă ca pe aceeași coloană să fie culoarea reprezentată pe planșă,iar pe aceeași
linie să fie aceeași formă geometrică.

Elemente de joc : surpriza, aplauze, .

BIBLIOGRAFIE:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC
PUBLISHING HOUSE, 2009
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008
- Gheorghe Iftimie, Jocuri logice pentru prescolari si scolarii mici, EDP,
Bucuresti, 1976 ;
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENTE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTICE DIDACTICE (instrumente şi indicatori)
Pentru o bună desfăşurare a
Moment activităţii se vor lua următoarele Conversația
organizatoric măsuri: Observarea
- aerisirea sălii de grupă; comportamentului
- aranjarea mobilierului sub formă
de careu deschis;
- intrarea ordonată a copiilor în sala
de grupă;
Se va face printr-un moment
surpriză: Conversaţia
Copiii vor găsi în sala de grupă un
Captarea atenţiei coș acoperit si deasupra o scrisoare.
Educatoarea va citi scrisoarea care
este trimisă de Zâna Iarnă :
Dragi copii,
Eu știu că vouă vă place foarte mult Observarea
să vă jucați și de aceea astăzi am comportamentului copiilor
trecut pe la voi să ne jucăm
împreună, dar nu v-am găsit. Așa că,
v-am lăsat acest coș și am plecat la
alți copii. Deasemenea v-am lăsat și
pe Azorică căruia îi place să se joace
cu copiii.
Voi îndemna copiii sa priveasca în coș și să- Evaluarea răspunsurilor
mi spună ce au descoperit(Trusa Logi, ).
Reactualizarea Insist pe denumirea de piese geometrice
Conversaţia copiilor
cunoștințelor după care le voi preciza copiilor faptul că
Zâna Iarnă a știut că ei iubesc foarte mult
piesele geometrice și le place să se joace cu
ele. Dar lângă aceste piese se află și două
coli care sunt împărțite fiecare pe trei
coloane colorate cu roșu, galben și Observarea
albastru.Copiii vor fi întrebați unde au mai
întâlnit aceste culori (în steagul României)
și ce reprezintă fiecare.
Pentru ca Zâna Iană să nu se supere că nu Conversaţia
ne-a găsit astăzi, cu aceste piese geometrice
Anunţarea temei vom realiza ,,Căsuțe pentru animale”
Observarea

Dirijarea învăţării Le voi spune copiilor că pe una din


coli vom realiza un cartier cu căsuțe Explicația
pentru animale mici, iar pe cealaltă
un cartier cu căsuțe pentru animale
mari.
Va veni la mine câte un copil care va
alege o piesă geometrică, va spune
ce piesă a ales,ce culoare are și ce
mărime are.Dacă este o piesă mica
va trebui să o așeze la cartierul
animalelor mici, iar dacă este o piesă
mare va trebui să o așeze la cartierul Evaluarea răspunsurilor
animalelor mari. Deasemenea va copiilor
trebui să fie atent ca pe aceeași
coloană să fie culoarea reprezentată
pe planșă, iar pe aceeași linie să fie
aceeași formă geometrică. Exerițiul
Se va executa un joc de proba
conform regulilor de joc. Copilul
numit va trebui sa spuna ce formă
are piesa, ce culoare și ce mărime
are. Apoi va trebui să așeze piesa la
locul corespunzător.
Apoi se va da semnalul de începere a
jocului. Fiecare copil numit de
educatoare va veni, va alege piesa,
va spune atributele ei și o va așeza
corespunzător.

Obtinerea Cățelușul se va juca și el .Va alege o Explicația Aprecierea răspunsurilor


performantei piesă, dar o va așeza greșit. Copiii Problematizarea corecte
vor fi atenti și va trebui să spună ce
greșeală a făcut. După ce au terminat
de realizat cele două cartiere,
cătelușul le va spune să închidă
Asigurarea ochii, iar el va lua de acolo o
feedback-ului piesă .Copiii vor spune ce piesă Explicaţia
lipsește.

În timp ce cântăm,,Am o căsuță


mică” ne așezăm la măsuțe. Le voi
spune că Zâna Iarnă ne-a mai
pregătit o surpriza.Voi pune un copil Evaluarea răspunsurilor
să spună ce are pe măsuță. Le voi copiilor
spune că aceste figuri le vom îmbina Exercițiul
prin lipire realizând căsuțe pentru Evaluarea lucrărilor
animale.Încălzirea mâinilor o voi realizate
realize prin câteva versuri: ,,Bate
palmele ușor,/Bate palmele de
zor!/Un, doi, trei/ Un, doi, trei./Eu
strâng pumnii și-I desfac/ Degetelor
fac pe plac./Unu-doi, unu-doi,/Toți
Incheierea activităţii suntem acum vioi./La pian acum Conversaţia
cântăm,/Liniște să ascultăm:/Plic- Aprecieri verbale
plac, pli-plac/Melodiile îmi plac.Le
voi dori: ,,Spor la lucru!”
După ce consider că sarcinile
propuse au fost îndeplinite, voi Explicaţia
aprecia munca depusă de către copii
și îi voi ruga să aprecieze munca
celorlalți copii.

In finalul activităţii se fac aprecieri


asupra modului de comportare şi Predarea –
participare al copiilor pe parcursul învățarea reciprocă
Asigurarea feed- activităţii. Se va părăsi sala de clasă Evaluez capacitatea
back-ului cântând cântecul ,,Am la țară la copiilor de a se exprima
bunici ” correct, clar si expresiv

Incheierea activităţii
Evaluarea răspunsurilor
copiilor
Exercițiul
Le voi recita apoi copiilor poezia.
Voi chema pe rând câte un preşcolar
să spună ce vede în fiecare Evaluarea răspunsurilor
imagine,ce reprezintă un anumit copiilor
moment din poezie.
Imaginile vor fi descoperite pe rând.
După ce copilul va spune ceea ce
descrie imaginea, voi recita textul Conversaţia
corespunzător.
Le voi explica copiilor cuvintele
necunoscute. Evaluare prin fise de
Îi voi întreba pe copii: evaluare
-Ce părere aveţi de fapta băiatului?
-Cum umblă acum căţelul?
-Vreţi să vă asemănaţi cu băiatul?
-Cum se poartă acum băieţelul cu el?
-De ce nu se răzbună cățelul pe
copil?” („că are inima mai bună Aprecieri verbale
decât copilul care l-a lovit”).
Se vor împărții copiii în patru echipe
ce vor fi compuse din 5 copii.
Acest lucru îl vom face pentru a afla
cât de atenți am fost la conținutul
poeziei.
Fiecare echipă va alege un
reprezentant.
Fiecare leader va fi prin prisma
echipei:
--rezumator (va povesti pe scurt
conținutul poeziei)
-întrebător( va adresa întrebări
referitoare la conținut).
Va utilize palete cu întrebări
ajutătoare.
Ex:Cine are trei picioare?
-De ce este șchiop?
-Cum se poartă acum copilul?
-Din ce cauză nu-l mușcă?
-clarificator (va da soluții la
întrebări)
  -prezicător( va da un alt final
poeziei)
Întotdeauna leaderii își vor susține
opinia după ce s-au confruntat cu cei
din echipă.
Copiii vor trece la măsuțe unde au
câte o fișă prin care li se cere să
aleagă imaginea care indică cum și-
Obtinerea ar dori cățelul din poezia ,, Cățelușul
performantei șchiop” să fie relația dintre el și
copil, apoi să o coloreze.

În încheierea activităţii voi face


câteva aprecieri cu privire la modul
cum s-au comportat şi cum au
răspuns. La ieşirea din clasă se va Evaluez capacitatea
cânta cântecul:,,Azi Grivei e Exercițiul
mânios’’. copiilor de a se exprima
correct, clar si expresiv

Asigurarea feed-
back-ului

Diamantul

Evaluarea răspunsurilor
copiilor
vxc

Conversația

Va utiliza palete cu întrebări


Incheierea activităţii ajutătoare.
Ex.: Cine are 3 picioare?
De ce este şchiop?
Când putea să se răzbune căţelul?
Din ce cauză s-a comportat urât
copilul

Capacitatea de concentrare

Se cere copiilor să privească cu


atenție cele două animale și apoi să
închidă ochii și să se gândească ce
le-a rămas în minte mai bine.
Se formulează întrebări ajutătoare
pentru a antrena copiii in activitate:
-Care din animale este mai mare?
-Care este mai mic?
-Care sunt părțile principale ale
corpului câinelui?(cap, trunchi și
picioare)
-Corpul pisicii are aceleași părți ca și
câinele?
-Există și alte animale care au
aceleași părți ca și câinele și pisica?
(vaca, oaia magarul, capra etc.)
Se orientează privirea copiilor spre
capul celor două animale :
-Să privim capul câinelui și cel al
pisicii și să observăm ce părți au?
(Capul câinelui ca și al pisicii are doi
ochi cu care văd foarte bine, două
urchi care le servesc sa audă și un
bot format din nas și gură.) Aprecieri verbale
-Cum sunt urechile câinelui față de
ale pisicii?(mai mari)
-Cum este botul câinelui față de cel
al pisicii?(mai lung,ascuțit,iar al
pisicii scurt.)
Sinteza parțială va fi realizată prin
descrierea independentă de către doi
copii, a capului celor două animale.
-Cu ce se continuă capul câinelui și
al pisicii?(cu gâtul)
-Care are gâtul mai lung?(câinele are
gâtul mai lung și mai gros)
-Care este partea cea mai mare a
corpului?(trunchiul este cea mai
mare parte a corpului, atât la câine,
cât și la pisică)
-Cu ce este acoperit corpul câinelui
și al pisicii?(cu o blana deasă care
acoperă si celelalte părți alecorpului)
-Cu ce se termină trunchiul în partea
din spate?(Se termină cu o coadă
lungă la ambele animale.)
-Cu ce se mișcă cele două animale
dintr-un loc în altul?
-Câte picioare au?Com sunt așezate?
(Au patru picioare așezate două în
față și două în spate)
-Care dintre cele două animale are
picioarele mai lungi?(câinele)
-Cu ce se termină picioarele la cele
două animale?(Picioarele se termină
cu degete)
-Ce se observă la degetele câinelui?
(La degete are gheare ascuțite)
Le voi spune copiilor că ghearele
pisicii sunt ascunse și le scoate
numai atunci când vrea să apuce, să
se cațăre, să zgârâie, să se apere de
dușmani,iar sub degete are niște
pernuțe moi care o ajută să calce
ușor fără a face zgomot.
Sinteza parțială se va face prin
descrierea de catre doi copii a
caracteristicilor celor două animale
referitoare la trunchi și picioare.
Se va face apel la experiența copiilor
atunci când au fost la bunici pentru a
spune cu ce se hrănesc cele două
animale.(câinele:oase,carne,mâncare
specială.etc, iar pisica:șoricei, lapte,
carne, mâncare specială etc.)
-Ce face pisica pentru a prinde
șoricei? (Stă la pândă, adică așteaptă
cu atenție )
-Cum beau apă cele două animale?
(Ele beau apă sau lapte cu limba)
-Cine se ocupă să le hrănească?
(omul)
-Unde trăiesc cele două animale?
-Cum este considerat considerat
câinele? (Este cel mai bun prieten al
omului. El este credincios,adica
demn de incredere , pe care te poți
bizui)
-Cum este pisica?(Este lingușitoare,
este șireată.Uneori își procură hrana
furând mâncare din cămările sau
pivnițele oamenilor.)
-Ce foloase avem de la câine?
(păzește gospodăria, este folosit de
ciobani pentru a apăra oile, ajută la
vânătoareetc.)
-Ce foloase avem de la pisică?
(Stârpește rozătoarele)
-Cum își cheamă puii pisica?(Pisica
miaună)
-Dar câinele?(Câinele latră)
-Ce trebuie să facem după ce am pus
mâna pe aceste animale?(Trebuie sa
ne spălăm. Ele poartă pe blană mulți
microbi care pot îmbolnăvii copiii.)
În sinteza finală se vor folosi cateva
întrebări cu caracter general:
-Ce fel de animale sunt câinele și
pisica?
- De ce sunt numite animale
domestice?
-Ce alte animale domestice mai
cunoașteți?

,,Diamantul animalelor”

Prezint copiilor plansa pe care este


desenat “diamantul animalelor”

Copiii vor folosi imagini, jetoane


pentru a realiza “Diamantul”
rezolvand sarcinile solicitate (sunt
notate si pe planse “Diamantul”)

Diamantul

Caine
 
 
Vaca Oaie  
Cal Caprioara Iepure
iepure Capra  
  Pisica  
Caine- prietenul omului

Vaca, Oaie – 2 animale care ne dau


lapte

Cal, Caprioara, Iepure – animale


care se hranesc cu iarba (ierbivore)

Iepure, Capra – 2 animale care sunt


si domestice si salbatice

Pisica – dusmanul soriceilor


In finalul activităţii se fac aprecieri
asupra modului de comportare şi
participare al copiilor pe parcursul
activităţii. Se va părăsi sala de clasă
cântând cântecul ,,Cățelușul și
pisica”
.
Oare ce animal este acesta ?(câinele)
- Din ce este alcătuit corpul câinelui?
( cap, gât, trunchi, picioare şi coadă)
Capul
- Ce are la cap cîinele ?( 2 ochii mici
şi rotunzi, 2 urechi ascuţite, 1 bot
ascuţit)
- Cum sunt aşezate urechile? ( de o
parte şi de alta a capului)
- Din ce este format botul câinelui?
( nas şi gură)
- Ce are câinele în gură? ( dinţi )
Trunchiul
- Prin ce este legat capul câinelui de
trunchi? ( prin gât)
- Cum este gâtul ?( scurt şi gros)
- Ce formă are trunchiul? ( alungită)
Picioarele
Pe ce se sprijină trunchiul câinelui?
- Câte picioare are câinele?
- Cu ce se termină picioarele? ( cu
degete care au gheare)
- La ce il ajută ghearele ? ( la fixarea
oaselor)
- Cu ce se termină trunchiul
câinelui ?( coadă )
- Voi ştiţi cum îşi ţine câinele coada
cand e vesel ? Dar trist?
- Cu ce este acoperit corpul câinelui?
( blană )
- Ce culori poate avea blana
câinelui?( blana poate avea culoarea
neagră, albă, roşcată, uneori are şi
unele pete de altă culoare.
- Cu ce se hrăneşte câinele ?( resturi
de mâncare, oase, păsări)
- De ce este folositor câinele ?( nw
apără de duşmani, este folosit de
ciobani pentru a apăra oile, la
vânătoare, pentru a depista drogurile.
- Ce trebuie să facem după ce ne
jucăm cu animalele ? ( ne spălăm pe
mâini)
După fiecare parte componentă se
face sinteză parţială.

Voi chema la mine câte un copil care


va face sinteză parţială a unei părţi
componente a câinelui. Apoi pe
rând copiii vor incerca să facă o
sinteză generală a câinelui primind
ajutor dacă este nevoie.

In finalul activităţii se fac aprecieri


asupra modului de comportare şi
participare al copiilor pe parcursul
activităţii.
DEMERSUL DIDACTIC

Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluare


didactic didactice
Momentul Asigurarea condițiilor pentru buna Conversația
organizatoric desfășurare a activităților :
 Aerisirea sălii de grupă;
 Amenajarea spațiului de desfășurare
a activităților;
 Pregătirea materialului didactic
necesar activității.
Pe scăunele loc să luaţi
Şi cuminţei eu vreau să staţi,
Bate toba bum, bum, bum
Spatele e drept acum!
Observația
Bate cineva la ușă. Apare un baiat
costumat în greiere care va recita
versurile: Conversația
“Bună ziua, dragii mei
Cât sunteţi de frumuşei!
Voi ştiţi cine sunt eu oare?
Eu sunt greierele care…
A petrecut cu chitara, toată vara.
Captarea Acum toamna a venit
atenției Şi sunt tare necăjit,
Bate vântul, cade bruma,
O să îngheţ de acuma.
Cri-cri-cri toamnă gri
Nu credeam c-o să mai vii.
Într-o zi eu mă trezi
Fără muscă, fără râmă,fără urmă de
fărâmă,
Ce să fac?M-am dus să cer la furnică
împrumut,
Un grăunte, nimic mai mult.
Dar furnica nemiloasă m-a gonit din a ei
casă,
Şi în loc de împrumut, sarcini mi-a dat de
făcut.
Eu nu prea le înţeleg,la gradi am fost cam
neatent.
Vă rog să le dezlegaţi
Doar aşa să m-ajutaţi!
Căci vine iarna geroasă
Şi nu am nicio casa!”
Reactualizarea - Ce știm despre toamna, dragi copii? Observația
cunoştinţelor „Anotimp de bucurii!
Anotimpul frunzelor uscate
Şi al lăzilor cu poame încărcate Conversația
Anotimpul în care noaptea creşte
Şi în care vremea se răceşte.
Anotimpul în care vântul bate cu putere
Şi covoraş de frunze multicolore aşterne.
Anotimpul în care păsările călătoare
pleacă grăbite
Spre ţările calde însorite.”

Anunțarea temei Pentru că Greieraşul ne-a făcut o aşa Conversația


și a obiectivelor surpriză haideţi să-i facem şi noi o bucurie Explicația
arătându-i ce isteţi şi pricepuţi suntem şi
cât de multe ştim despre anotimpul
toamna. Şi să-l ajutăm pe greiere să nu
rămînă în frig. Tema activității pe care o
desfășurăm astăzi este ,,Toamna cea
bogată”
Dirijarea Iată cum ne von juca Orală
învățării În două echipe veţi sta
Mere roşii veţi fi unii
Pere galbene alţii.
Aplauze
Hai concursul să-l pornim
Toţi bine să ne simţim
De raspunde fiecare Apreciere
Bucuria va fi şi mai mare! pe grupe

Toate materialele necesare jocului vor fi


aduse de greiere în cutiuţa de la chitară,
mai puţin baloanele care vor fi legate de
chitară.
Explicarea jocului:Se prezintă sarcinile și
regulile jocului și se explică modul de
desfășurare. Apreciere
Proba 1:Răspunde repede și bine individu-
În plicul cu nr.1 se găsesc întrebări despre ala
anotimpul toamna:
Conversația
Care sunt culorile toamnei?
Care sunt fructele toamnei? Explicația
Care sunt legumele toamnei?
Care sunt florile toamnei? Exercițiul
Unde pleacă păsările călătoare toamna?
Poți recita o poezie despre anotimpul
toamna?
Proba 2:,, Acesta este…și are
culoarea..”
Copiii vor extrage câte o imagine din plic
și vor spune ce culoare are fructul sau
legume respectivă și o vor așeza în
coșulețul toamnei.
Proba 3 – „Ghicitoarea femecată
De copii e dezlegată”
Ghicitorile vor fi băgate în baloane,
urmând apoi să numesc câte un copil de la
fiecare grupă:
Voi folosi numărători în versuri.
„Balonul uşor pluteşte şi la.......se opreşte”
„1, 2, 3 răspunde.....dacă vrei”
“Am camasi nenumarate, Le port toate
imbracate.
Iepurasii cand ma vad
Sa ma roada se reped!”

“Verde, lung, din vrej l-aduni, Toamna


la murat sa-l pui”

“Miezul e doar de mancat, Coaja e de


aruncat,
Si in sac se pot pastra,
Sparte doar se pot manca.”

“Aurie si zemoasa Tare-i dulce si


gustoasa
Din livada e culeasa.”

“Tarus galben ascutit


In pamant sade infipt.
Un iepuras l-a gasit
Si pe loc la rontait.
Cine este? L-ati ghicit?”

Proba 4 : „Adevărat sau fals?”


Voi găsi un plic în cutia greieraşului iar
după ce citesc fiecare enunţ, ei va trebui să
spună dacă e adevărat sau fals.
„Merele se coc primăvara. Problematizarea
Toamna vin părările călătoare
Crizantema înfloreşte toamna.
Copacii înfloresc toamna.
Toamna cad frunzele. ”
Proba 5: Ce este fruct sau legumă?
Copiii vor extrage din plicul cu numărul5
imagini pe care trebuie să le recunoască și
să le clasifice-fructe sau legume și le vor
așeza în coșulețul toamnei.
Obținerea Se va realiza prin metoda piramidei.
performanței Pe un panou este desenată o piramidă pe
care copiii trebuie să o completeze cu
imagini din coșul Zânei Toamna: fructe ,
legume, flori și culori de toamnă. Piramida
După finalizarea probelor vom
desemna câştigătorii prin versurile:

După această zi de muncă


Vino greiere mai tare
Să aflăm în graba mare
Echipa câştigătoare.

Tranziţie:
„Câte unul pe cărare
Mergem în pădurea mare
In pădure copăcei
Frunzele-au căzut din ei.
Frunze sus şi frunze jos
Totu-i galben şi frumos!

Noi culegem fructele


Din grădini legumele
Uite-un fruct uite-o legumă
Să le mâncăm împreună!
Toate-s bune şi gustoase
Pentru noi sunt sănătoase!”
Asigurarea feed- “ Lipa, lipa, unu, doi Aprecieri
back-lui Pe pernute mergem noi” Demonstrația verbale
Se creează condițiile necesare desfășurării Exercițiul
în bune condiții a activității de educație
muzicală .
Greierașul le spune copiilor ca vrea sa
invețe un cantec impreuna cu ei.
Se propun de educatoare câteva
exercitii pentru reglarea respiratiei si
omogenizarea vocii:

a)exercitii de respiratie: (mirosim floarea,


suflam intr-o papadie, suflam lumanarea,
umflam balonul)

b)exercitii de mobilizare a corzilor vocale:


(ca trompeta, ca toba, claxonul masinii)

c)scurte fragmente melodice din cantecul Audiţia


ce va fi predat, cu ajutorul silabei,,la”.

Copiii vor audia cântecul integral


prezentat pe retroproiector, apoi se va Conversaţia
purta o discuţie pe marginea textului .

Se învaţă textul pe strofe, chemând pe rând


Exercițiul
câte un copil.Se va cânta mai întâi prima
strofă, iar apoi prima cu a doua. Apoi se
cântă împreună cu întreaga grupă cântecul.

Greierele este tare mulţumit şi bucuros Aprecieri


că va putea merge liniştit să locuiască în asupra
casa furnicii, îşi ia la revedere prin activității
Evaluarea versurile:
activității „Pentru că m-aţi ajutat
Şi sarcinile-aţi rezolvat
Eu casă mi-am căpatat.
„Dragi copii eu vă salut
De voi tare mi-a plăcut
Şi vă las acum cu bine
Şi la anul care vine
Vă iau să cântaţi cu mine
Vă promit la nesfărşit că mă las de lenevit
De cântat nu m-oi lăsa
Dar boabe oi aduna.
Şi vreau să mai ştiţi ceva,
Muzica e muncă grea
Furnica asta nu ştia.
Când e potrivită ora
Bună-i munca, dar şi hora.”

Voi face aprecieri asupra modului


cum au lucrat:
Bravo, bravo,minunat
Şi frumos v-aţi descurcat
Şi drept recompensă
Coroniţa Toamnei aţi căpatat!

Tranziția către activitatea a treia se face prin cântecelul: ,,Greieraşul’’

Partea a III-a
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER CREATIVE

TEMA: ,, Coșul Toamnei’’


TIPUL DE ACTIVITATE: recreativă;
FORMA DE REALIZARE: jocuri de mișcare;
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută,
relaxantă, care să satisfacă nevoia de mişcare şi recreere a acestora.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Să respecte regulile impuse de joc și regulile de disciplină;
 Să-și dezvolte spiritul de orientare în spațiu
 Să execute corect mișcările impuse de joc;
 Să manifeste interes participând cu plăcere la activitate;
 Să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,
MATERIAL DIDACTIC: Coș
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar”-Didactica Publishing House,2009;
“Grădiniţa altfel”-Bucureşti, 2003;
“1001 jocuri de mişcare pentru copii„ de E.Bercan , Bucureşti
DURATA: 30 minute.

I. Pregătirea cadrului pentru desfășurarea jocului


~ Se creează un spațiu care să fie suficient pentru desfășurarea
jocului;
~ Se pregătesc cele necesare și se asigură disciplina prin cerințe
verbale
II. Anunțarea temei: “Copii, astăzi ne vom juca un joc foarte drăguț: ,,Coșul
Toamnei?’’
III. Desfășurarea activității:
Voi prezenta variantele de joc, explicându-le copiilor regulile și totodată
demonstrându-le modul în care ne vom juca:

”Coșul Toamnei"
o Regulile jocului: - copilul care-şi aude strigat numele fructului, legumei
sau frunzei de pe medalion trebuie să se ridice și să-l urmeze pe conducătorul de
joc.
o Desfăşurarea jocului:
Copiii stau pe scaune în cerc. Conducătorul jocului stă în mijloc.
Conducătorul, mişcându-se în cerc, trece prin faţa scaunelor şi spune, de
exemplu:
Varianta I
" Mă duc la piaţă să cumpăr şi să pun în coş o pară." Copilul care poartă
medalionul cu para se ridică şi porneşte după conducător, care-şi urmează
mersul în cerc. Conducătorul spune iar:" Mă duc la piaţă să cumpăr şi să pun în
coş un măr"." Copilul-măr" se ridică şi se aşază în spatele "copilului-pară".
Atunci când conducătorul jocului exclamă: "Coşul s-a rupt", fiecare, inclusiv
acesta, ocupă scaunele. Dar pentru că în cerc există un scaun mai puţin deoarece
iniţial toate scaunele erau ocupate de fructe, legume și frunze, nefiind nici un
loc liber pentru copilul din mijloc, un copil va rămâne în picioare. Acesta va
deveni noul conducător al jocului.
Varianta II
,, S- a dus gospodina să ia zarzavat
Și vine acasă cu coșu- ncărcat.’’ ( ardei, roșii, etc)
Copilul care poartă medalionul cu legume spusă de conducătorul jocului se
ridică şi porneşte după conducător, care-şi urmează mersul în cerc.
Conducătorul spune iar versurile cantecului si alege o altă legumă care se așează
în spatele primei legume.
Atunci când conducătoruf jocului exclamă: "Coşul s-a rupt", fiecare, inclusiv
acesta, ocupă scaunele. Dar pentru că în cerc există un scaun mai puţin deoarece
iniţial toate scaunele erau ocupate de fructe, legume și frunze, nefiind nici un
loc liber pentru copilul din mijloc, un copil va rămâne în picioare. Acesta va
deveni noul conducător al jocului.
Varianta III
Vreau să culeg în coș frunze de toamnă… ( galbene, maro, roșiatice)
În continuare se procedează ca la celelalte două variante de joc.
IV. Încheierea activității :
În încheiere voi face aprecieri asupra modului în care au participat la
activitate.

Să ne luăm « la revedere » 


Şi să râdem cu plăcere :
Când o văd pe-această doamnă
Ţanţoşă trecând prin zile,
Mi-amintesc că-n orice toamnă
Frunzele se cred acvile.

Frunza ruginie-a toamnei


A dat crizanteme doamnei...
Dară ea mai grijulie:
”- Bani de murături... să fie...”