Sunteți pe pagina 1din 15

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.

3 ŞIMLEU SILVANIEI
EDUCATOARE: Prof. BALOG FELICIA

,, MAGIA IERNII“

~ PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ~
1.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (JALA )

ARTĂ: „Bulgări mari şi mici” - mototolire


JOC DE MASĂ: „Din jumătaţi - întreg” - puzzle
CONSTRUCŢII: „Săniuţa” - Cuburi de plastic

2. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


 Întâlnirea de dimineaţă
 Salutul
 Prezenţa
 Calendarul naturii
 Noutatea zilei

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

ACTIVITATE INTEGRATĂ: “MAGIA IERNII”


ADE: DS - DOMENIUL ŞTIINŢĂ - joc didactic
DOS - DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - lipire

4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (JALA ):

JOC DE MIŞCARE : “Ne jucăm cu fulgi de nea”

PROIECT DIDACTIC
DATA: 31.O1.2019
EDUCATOARE: prof. BALOG FELICIA
NIVEL I, Grupa mică
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese (JALA)
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor.

SCOPUL: Dezvoltarea şi activizarea unor operaţii şi calităţi ale gândirii prin antrenarea
copiilor în activităţi orientate spre exersarea unor deprinderi de muncă intelectuală, practico-
aplicative.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să mototolească hârtia;
- să sorteze imagini cu diverse jocuri practicate de copii în anotimpul iarna;
- să construiască din cuburi de plastic săniuţe;
- să păstreze ordinea în timpul lucrului.

CENTRE DE ACTIVITATE:

1. Artă: „Bulgări mari şi mici” - mototolire


2. Stiinţă: „Din jumătaţi-întreg” – puzzle
3. Construcţii: „Săniuţa”- cuburi de plastic

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul
individual şi de grup, turul galeriei
RESURSE MATERIALE:
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, grupe
ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialelor, aplauzele

BIBLIOGRAFIE:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2009, Ed. D.P.H., Bucureşti.
o Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. Val&Integral,
Bucureşti.
o Revista „Învăţământul preşcolar şi primar”, Nr.3-4/2012, Ed. Arlequin.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele activitatii Conţinutul activităţii Metode şi Evaluare


procedee
1. Momentul Organizarea spaţiului şi a climatului
organizatoric educaţional într-un mod optim desfăşurării
activităţilor de învăţare.

2. Captarea atenţiei Voi capta atenţia copiilor cu o conversaţie Conversatia Stimularea


în care prezint tema copiilor şi ceea ce Observaţia interesului
urmează să facem în acestă zi. pentru
activitate
Copiilor li se prezintă sarcinile ce urmează
3. Anunţarea temei şi a să le rezolve la fiecare centru deschis. Conversaţia
obiectivelor Aprecierea
Cu ajutorul tranziţiei: ,,Bat din palme clap, Frontal răspunsurilor
clap, clap ⁄ Din picioare ⁄ trap, trap, trap/
Ne-nvârtim, ne răsucim şi la centre noi
pornim“, copiii se vor îndrepta spre centrul
de activitate dorit, fiind deschise trei
centre:
1. Artă: copiii realizează, prin mototolire,
din hârtie, bulgări mari şi mici;
2. Ştiinţă: copiii sortează imagini cu
diverse jocuri practicate de copii în
anotimpul iarna;
3. Construcţii: copiii construiesc săniuţe
folosindu-se de cuburile de plastic.
- Se vor explica sarcinile fiecărui centru în
4. Prezentarea parte şi vom face câteva exerciţii de Conversaţia Observarea
conţinutului şi încălzire a muşchilor mâinii; Explicaţia curentă
dirijarea învăţării - Se reaminteşte copiilor comportamentul
pe care trebuie să-l aibă pe parcursul
activităţii: vorbim în şoaptă pentru a nu-i
deranja pe alţii, lucrăm frumos şi îngrijit,
apreciem şi protejăm lucrările făcute de
colegi.
5. Obţinerea Voi supraveghea activitatea copiilor din
performanţei fiecare centru, modul în care comunică şi Explicaţia
interrelaţionează copiii din cadrul unui Demonstraţia Observarea
grup. Voi oferi ajutor acolo unde este Conversaţia comportamen-
necesar. tului
Copiii se vor putea schimba la alt centru copiilor
dacă au rezolvat sarcina la primul centru
ales.
6. Asigurarea feed- - Se vor analiza rezultatele de la fiecare Explicaţia
back-ului centru de activitate, urmărind modul în care Conversaţia Aprecierea
au fost respectate cerinţele date şi rezultatul lucrărilor
final;
- Toate lucrările vor fi ordonate într-o
expoziţie în cadrul grupei.
7. Evaluarea - Se vor face aprecieri asupra modului în Conversaţia
care copiii au participat la activitate; Aprecieri
- Activitatea se va încheia cu intonarea verbale
cântecului ,,Iarna ne-a sosit in zori” – joc Recompense
muzical.

SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei începe cu JALA, unde se vor prezenta copiilor centrele deschise,
materialele didactice şi se va explica modul de rezolvare a sarcinilor. Fiecare copil îşi va
alege centrul de activitate, urmănd ca pe parcursul activităţii să aibă posibilitatea de a trece
pe la toate centrele.
 Artă: copiii compun din hărtie bulgări mari şi mici;
 Ştiinţă: copiii sortează imagini cu diverse jocuri practicate de copii în anotimpul
iarna;
 Construcţii: copiii construiesc săniuţe folosindu-se de cuburile de plastic.
La Întâlnirea de dimineaţă urmăresc participarea şi implicarea activă a copiilor în
vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării
compotramentului empatic.
 Salutul: - Educatoarea rosteşte următoarele versuri:
“Dimineata a sosit,
Toţi copiii au venit.
În semicerc să ne-aşezăm
Cu toţii să ne salutăm.”
- „Bună dimineaţa, dragă ... (voi spune numele copilului aflat langă mine)!”
Copilul salutat de mine răspunde la salut.
În timpul salutului urmăresc daca toţi copiii au o poziţie relaxată, dacă sunt atenţi,
dacă au un ton calm şi sincer, mimica feţei prietenoasă şi dacă susţin contact vizual şi tactil
cu cel pe care îl salută.
 Calendarul naturii
Se va completa calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor potrivite astfel încât să se
stabilească data, ziua săptămânii, luna curentă, starea vremii, aspecte ale anotimpului în care
ne aflăm.
 Noutatea zilei: Copiii vor fi anunţaţi, printr-o scrisoare primită de la Zâna Iarna, că
în decursul zilei vor merge într-o calătorie imaginară la munte, unde vor găsi zapadă
şi se vor putea juca. Pentru aceasta, Zâna Iarna ne-a trimis multe cadouri.

Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine;


”Apa, prietena mea!” - exersarea unor deprinderi igienico-sanitare;
”Mă pregătesc pentru activităţi!” - exersarea unor deprinderi de autoservire
Tranziţii: ”Săniuţa fuge”/ ”Noi suntem piticii”/ ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori”.
În cadrul “Activităţilor pe domenii experienţiale ne vom juca jocul “Magia Iernii”.
Captarea atenţiei se va realiza cu ajutorul ursuleţului Martinel care este supărat pentru că nu
ştie să aleagă mulţimile mari şi mici.
La activitatea matematică o să ne jucăm cu oameni de zăpadă, brazi, săniuţe, fulgi de
zăpadă şi apoi vom realiza un tablou de iarnă prin lipire.
În cadrul activităţilor JALA o să ne jucăm: “Ne jucăm cu fulgi de nea” – joc de
mişcare

PROIECT DIDACTIC
Grupa: Mică ,,Fluturaşii“
Data: 31 Ianuarie 2019
Educatoare: prof.BALOG FELICIA
Tema anuală de învăţare: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Omuleţul de zăpadă”
Domeniul experienţial: Domeniul Ştiinţă/Domeniul Om şi Socitate
Categoria de activitate: ade dj +dos=Activitate cu conţinut integrat
Tema activităţii: „Magia Iernii”
Mijloc de realizare: joc didactic/lipire
Tipul activităţii: consolidarea cunoştinelor şi depinderilor

Scopul activităţii:
Consolidarea cunostinţelor matematice privind formarea de mulţimi după criteriile date
(mare/mic) folosind corect tehnicile şi uneltele de lucru pentru realizarea lucrărilor propuse.

Obiective operaţionale:
Să aleaga obiectele mari de cele mici
Sa lipeasca corect cerucrile/bulgarii mari si mici
Sa respecte indicatiile tehnice de lipire ale educatoarei
să formeze grupe de obiecte după criteriul mărimii;
să utilizeze adecvat materialele necesare lucrării;
să respecte regulile jocului, relaţionând cu partenerii lor.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia examinatoare, observaţia, expunerea, exerciţiul,
explicaţia, jocul, categorizarea, demonstraţia, brainstormingul;
 Resurse materiale: siluete - oameni de zăpadă, brazi, săniuţe, fulgi de nea, siluete cu
ursuleţi şi iepuraşi, panou (machetă) - suport de polistiren, ecusoane, cutie cu surprize,
sarcinile jocului-exerciţiu, cercuri mari şi mici, lipici, baghetă magică, panou,
recompense;
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriză, aplauze;
Sarcina jocului: Copiii numiţi vor avea de îndeplinit următoarele sarcini:
- extragerea unei sarcini din cutie şi rezolvarea acesteia:
 identificarea obiectelor mari şi mici;
 gruparea obiectelor după criteriul mărimii;
 formarea de grupe cu unul sau mai multe obiecte;
- pentru rezolvarea corectă a sarcinilor copiii vor primi aplauze;

Reguli de joc:
Sarcinile jocului vor fi îndeplinite în funcţie de respectarea regulilor:
- la semnalul baghetei magice, copilul extrage o sarcină şi rezolvă cerinţa primită;
- răspunsul corect este răsplătit cu aplauze;
Durata: 20 de minute

Bibliografie:
„Curriculum pentru educaţie timpurie (de la naştere la 6 ani) ”, 2018
„Metodica activităților instructiv - educative în grădiniţa de copii”, (2009), Editura Gheorghe
Cârţu Alexandru, Craiova.
„Jocuri didactice şi exerciţii distractive”, (1972), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti.
Lovinescu, A., ( 1979), “Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti;
MECI, (2008), Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPH Bucureşti.

DEMERSUL DIDACTIC
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
METODE ŞI
PROCEDEE
1. Captarea Organizarea spaţiului educaţional: Observarea
atenţiei - Aerisirea sălii de grupă. Explicaţia comportamentul
- Se amenajează spaţiul educaţional şi se
ui copiilor
pregăteşte materialul necesar pentru buna
desfăşurare a activităţii. Conversaţia
- Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în formă de
semicerc.
2. Anunţarea Copiii vor fi anunţaţi, printr-o scrisoare Observarea
temei şi a primită de la Zâna Iarna, că urmează în Conversaţia comportamentu-
decursul zilei să meargă într-o calătorie
obiectivelor lui copiilor
imaginară la munte, unde vor găsi zăpadă şi
se vor putea juca. Pentru aceasta, Zâna Iarna,
ne-a trimis multe cadouri.
Cu ajutorul ursuletului Martinel care este
supărat pentru că nu ştie să formeze mulţimi
mari şi mici, voi motiva copiii pentru sarcina
de lucru.
3. Astăzi v-am pregătit multe surprize. Conversaţia Observarea
Reactualizarea Ne vom juca un joc care se cheamă: „ Magia comportamentu-
Iernii”
cunoştinţelor lui copiilor
La activitatea matematică o să ne jucăm cu
oameni de zăpadă, brazi, săniuţe, fulgi de
zăpadă şi apoi vom realiza un tablou de iarnă
prin lipire.
Educatoarea roagă un copil să aleagă o jucărie
mare şi pe altul, o jucărie mică.
Ceilalţi sunt foarte atenţi.
4. Dirijarea a) Explicarea şi demonstrarea jocului Observarea
învăţării Copiii se află în semicerc pe scăunele, iar în Explicaţia comportamentu-
faţa lor pe un panou sunt: oameni de zăpadă
lui copiilor
mari şi mici, brăduleţi mari şi mici, săniuţe
mari şi mici, fulgi de zăpadă mari şi mici.
Le voi spune cum ne vom juca astăzi: aşezăm,
grupăm şi cu iarna ne jucăm!
Vom forma grupe de oameni de zăpadă mari
şi mici, brazi mari şi mici, săniuţe mari şi
mici, fulgi de zăpadă mari şi mici.
Aprecierea şi
b) Jocul de probă încurajarea
verbală
Se va juca o dată jocul de probă pentru a
Demonstratia
vedea dacă s-au înţeles regulile jocului.
Educatoarea alege un brad mare apoi solicită
un copil să aleagă un brad mic.

Exerciţiul
c) Executarea jocului de către copii
Aprecieri
Varianta I verbale
Educatoarea solicită un copil să aleagă un
om de zăpadă mare, îl aşază pe machetă apoi
cheamă un coleg de grupă să aleagă un om de Jocul
zăpadă mic. Apoi se va alege un brad mare, Observarea
un brad mic, săniuţe mari şi mici, fulgi de comportamentu-
zăpadă mari şi mici.
Denumesc grupele alcătuite. lui copiilor

Varianta II Explicaţia
Educatoarea solicită unui copil să aleagă
toate obiectele mari şi să le pună în macheta
Zânei Iarna, apoi solicită unui alt copil să
aleagă toate obiectele mici şi să le pună în Conversaţia Observarea
macheta Zânei Iarna.
comportamentu-
Feed-back-ul dat de educatoare privind prima lui copiilor
parte a activităţii se face prin aprecierile
asupra modului cum s-au comportat copiii,
cum au participat la activitate, cât şi a
răspunsurilor corecte. Copiii se vor îndrepta
spre măsuţe pe textul cântecului: ,,Ninge-
ninge, ninge-ncetişor”.
5. Obţinerea Intuirea materialului de pe măsuţe se
performanţei realizează cu ajutorul copiilor. Observaţia
„Ce aţi primit pe măsuţe? (materiale pentru
Problemati-
activitatea practică, cercuri mari şi mici,
lipici). Copiii vor sorta materialele primite. zarea
Cu ajutorul acestor materiale vor realiza o Conversaţia
surpriză pentru Zâna Iarna: un om de zăpadă!
Aprecieri
Demonstrez modul de realizare a omului de
zăpadă: prima dată punem lipici pe spatele Demonstraţia verbale
cercului mare/bulgăre şi îl lipim, apoi, Explicatia
deasupra lui, lipim cercul/bulgărele mic.
Se realizează exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinilor. Exerciţiul
Le urez copiilor „Spor la lucru!”, asigurându-
le un fond muzical plăcut.
Observarea
Copiii lucrează individual, respectând
cerinţele date. Conversatia comportamentu-
În timp ce copiii lucrează, voi urmări modul lui copiilor
de realizare a temei.
Lucrările vor fi expuse la panou.
6. Evaluarea Se realizează cu ajutorul Zânei Iarna care le Conversaţia Observarea
activităţii mulţumeşte copiilor pentru ajutorul dat. comportamen-
Copiii sunt recompensaţi pentru întreaga
tului copiilor
activitate de către Zână cu ecusoane. Copiii îi
dăruiesc, la rândul lor, Zânei Iarna, tablourile
realizate de ei ca să-şi aducă întotdeauna Aprecieri
aminte de această zi petrecută împreună.
frontale şi
individuale
asupra lucrărilor
copiilor
7. Asigurarea Se realizează prin întrebări : Conversatia Aprecieri
retenţiei şi a „Cum am ajutat-o noi pe Zâna Iarna? Ce Brainstor- verbale
supriză i-am făcut?”
transferului mingul
„Ce joc am efectuat astăzi?

PROIECT DIDACTIC
DATA : 31.O1.2019
EDUCATOARE : prof. BALOG FELICIA
NIVEL I, Grupa mică
CATEGORIA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Jocuri activităţi liber alese (JALA )
TEMA ACTIVITĂŢII: „Ne jucăm cu fulgi de nea”
MIJLOC DE REALIZARE: joc de mişcare
SCOPUL: Dezvoltarea fizică armonioasă, recreerea copiilor şi restabilirea bunei lor
dispoziţii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să respecte regulile prevăzute de joc;
- să răspundă motric la sarcina dată;
- să participe cu interes la activitate.
-
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, jocul
 MATERIALE DIDACTICE: Fulgi de nea, Cd- cântecele specifice anotimpului
iarna;
 FORME DE ORGANIZARE: în grup

BIBLIOGRAFIE:
o “Curriculum pentru educaţie timpurie (de la naştere la 6 ani) ”, 2018.
o „Metodica activităților instructiv - educative în grădiniţa de copii”, (2009), Editura
Gheorghe Cârţu Alexandru, Craiova.
o Silvia, D., Daniela, Pâclea, Aurica, C. – Veniţi să ne jucăm, copii! - Antologie de
jocuri didactice

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele activitatii Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare

1. Momentul Se vor lua următoarele măsuri


organizatoric
organizatorice:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialului.
2. Captarea atenţiei Copiii vor primi bulgări mari şi bulgări Conversatia Stimularea
Observaţia interesului
mici.
pentru
activitate
3. Anunţarea temei şi a Sunt anunţate tema şi obiectivele, în
obiectivelor Conversaţia Observarea
termeni accesibili: „Ne jucăm cu fulgi
curentă
de nea” - joc de mişcare. Explicaţia

4. Prezentarea Descrierea jocului: Explicaţia


conţinutului şi Observarea
dirijarea învăţării Copiii vor primi bulgări mari şi Conversaţia comportamen-
tului
mici şi vor arunca în omul de zăpadă
Demonstraţia copiilor
mare şi omul de zăpadă mic.
Exerciţiul
Copiii sunt aşezaţi pe două rânduri;
vor arunca bulgări mari şi bulgări mici
Jocul
în oamenii de zăpadă.
Asigur fond muzical: cântece de iarnă
pentru copii
7. Evaluarea După terminarea jocului voi face Conversaţia Aprecieri
verbale
aprecieri colective şi individuale asupra
modului în care s-au comportat copiii.
La final copiii vor primi surprize.

S-ar putea să vă placă și