Sunteți pe pagina 1din 3

……………………………… ……………….

EVALUARE
1. România se află pe continentul:
a) Asia b) Europa c) Africa
2. Capitala României este oraşul:
a) Cluj-Napoca b) Bucureşti c) Sibiu
3. Bulgaria este vecinul din ..... al României :
a) sud b) vest c) est
4. Prutul formează graniţa între:
a) România şi Ungaria b) România şi Ucraina c) România şi Republica Moldova
5. Pe teritoriul României se întâlnesc următoarele forme de relief :
a) câmpii, dealuri, munţi b) câmpii, dealuri, podişuri, munţi c)câmpii, podişuri,
munţi
6. Ramurile Carpaţilor sunt:
a) Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali
b) Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali
c) Carpaţii Meridionali, Carpaţii Occidentali
7. Braţele Dunării sunt:
a) Braţul Chilia, Braţul Sulina, Braţul Sf. Gheorghe
b) Braţul Babadag, Braţul Razim, Braţul Sf. Gheorghe
c) Braţul Chilia, Braţul Razim, Braţul Sf. Gheorghe
8. Teritoriul României este împărţit în următoarele unităţi administrativ-
teritoriale:
a) judeţele, oraşele, comunele
b) municipiile, oraşele, comunele
c) judeţele, municipiile, oraşele, comunele
9. Romȃnia are o climă:
a) caldă b) mediteraneană c) temperată d) tropicală
10. La vărsare Dunărea formează:
a) o deltă b) un golf
c) o insulă d) un lac

11. În subsolul Mării Negre se află zăcăminte de:


a) Aur b) Cărbune
b) Petrol şi gaze naturale d) Sare
12. Grupează pe două coloane denumirea ocupaţiilor specifice locuitorilor de la
sate şi pe cele specifice locuitorilor de la oraşe: păstor, agricultor, tipograf,
cercetător, actor, pădurar, tractorist, muzician.

A B

13. Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect:

Populaţia României nu este repartizată în mod ………. pe întreg cuprinsul ţării.


Populaţia este mai rară în zonele de ……………. şi ……………….. şi mai numeroasă
în ………………… .
(câmpie, deltă, munte, egal)

14. Trasează săgeţi de la fiecare resursă către tipul său:

Ape

Cărbune

Resurse de la suprafaţă Minereuri

Păduri

Resurse din subsol Petrol

Terenuri agricole
Notează pe liniile punctate vecinii Romȃniei.
Coloreaza pe harta Muntii Carpati