Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN

IAȘI
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI „ CRISTOFOR SIMIONESCU”

REFERAT
MARKETINGUL PRODUSELOR SI
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
Marketing tradițional vs marketing online

Coordonator: Dr. ing. Daniela Șuteu

Masterand:
Roxana Elena VLEJU

Iași
-2018-

Marketing tradițional vs marketing online


Odată cu apariția tehnologiei, marile comanii, dar și micii antreprenori se întreabă care
este cea mai eficientă metodă de a dirija afacerea din perspectiva marketing-ului.
Ce este marketing-ul?
„Marketing” este o noțiune folosită pentru acele activităţi care apar la interferenţa
dintre organizaţie şi clienţii săi. Provine din conceptul iniţial de piaţă (market), unde
cumpărătorii şi vânzătorii se întânesc pentru a face tranzacţii (sau schimburi) reciproc
avantajoase. Scopul activităţii de marketing, ca disciplină, este să determine clienţii să prefere
schimburile cu organizaţia specialistului în marketing, şi nu cu cele ale unor comercianţi de pe
piaţă. Pentru a face efectiv acest lucru, specialiştii în marketing trebuie să ofere clienţilor ceea
ce vor să cumpere, la preţuri care să reflecte valoarea banilor cheltuiţi.
Marketing- ul este procesul de management care identifică, anticipează şi satisface
cerinţele clientului în mod eficient şi profitabil.
Marketing- ul este procesul de planificare şi executare a concepţiei, stabilirii
preţului,promovării şi distribuţiei de idei, bunuri şi servicii, pentru a crea schimbul şi a
satisface obiectivele individuale şi organizaţionale.
Marketing- ul trebuie privit ca teorie, activitate practică, instrument esenţial al
managerului în procesul de conducere, dar şi ca artă de aplicare a principiilor, metodelor şi
tehnicilor de marketing la condiţiile specifice ale piaţei şi organizaţiei în vederea obţinerii
celor mai bune rezultate şi a evitării pe cât posibil a riscurilor.

Marketing-ul tradițional vs marketing-ul online

Marketing-ul tradițional utilizează următoarele instrumente: reclamele TV,


reclamele prin radio, broşuri, cataloage etc. El reprezintă o comunicare de masă, ajunge în
același timp la mai multe persoane, iar comunicarea se face unidirecțional – de la vânzător la
client. Efectul său este unul cumulat, se obține în timp.
Marketing-ul online implică instrumente precum: reţelele de socializare, paginile
web, blog-urile, bannere etc. Mesajul pe care îl adresează marketing-ul online este destinat
clientului, ca individ, iar scopul său este să satisfacă o anumită nevoie a acestuia.
Comunicarea este bidirecțională – de la vânzător la client și de la client la vânzător, cât despre
efect, acesta este unul imediat.

Avantaje și dezavantaje

2
MARKETING TRADIȚIONAL
AVANTAJE DEZAVANTAJE
 Poți ajunge la publicul țintă local cu  Interacțiune mică între mediul utilizat și
ușurință; clienți;
 Materialele pot fi păstrate;  Este costisitor;
 Este ușor de înțeles de către public;  Rezultatele strategiei nu pot fi măsurate
așa ușor;

MARKETING ONLINE
 AVANTAJE DEZAVANTAJE
 Te poți adresa atât unui public local, cât  Probleme legate de securitatea
și unuia internațional (global business); informațiilor personale;
 Publicul poate alege modalitatea prin  Dezvoltarea insuficientă a sistemelor de
care să primească conținutul pe care i-l plată online;
adresezi;  Neîncrederea populației în acest mediu
 Numărul mare de vizitatori; de comunicare;
 Prezenta 24 din 24 de ore;  Reticența agențiilor de publicitate față
 Costurile sunt mai reduse; de acest mediu de promovare;
 Interacțiunea mare este posibilă;  Dezvoltarea fenomenului ”banner
 Datele sunt ușor înregistrate, iar blindness”.
rezultatele ușor măsurate;
 Dezvoltarea brandului;
 Rezultate în timp real;
 Viralizare;

Marketing-ul online are mai multe denumiri, precum: internet marketing, web
marketing, marketing pe internet.
În ceea ce privește promovarea în mediul online este absolut necesară acordării
atenției principalelor tipuri de publicitate și anume: publicitatea prin site-ul web, publicitatea
prin motoarele de căutare, publicitatea prin bannere, publicitatea prin e-mail, dar și
publicitatea prin rețele de socializare sau blog-uri.
De exemplu, site-ul web reprezintă interfața dintre vizitator și companie. Acesta poate
fi privit din mai multe perspective, cum ar fi cea a unui canal de distribuție, a unui mijloc de
promovare, a unui magazin etc. Deseori, site-ul web este văzut și ca o carte de vizită a

3
companiei. Întotdeauna, în momentul în care se dorește crearea unui site web trebuie stabilite
principalele obiective ale acestuia, cum ar fi: prezentarea imaginii companiei sau consolidarea
acesteia, promovarea produselor sau serviciilor companiei, creșterea încrederii consumatorilor
etc. Odată formulate aceste obiective, atenția marketerilor trebuie să se îndrepte către
motivele pentru care un client ar accesa un site web. Dintre acestea, cele mai importante ar fi:
dorința de a cumpăra, de a se informa, de a se distra etc. Cunoașterea acestor motive este
esențială pentru crearea site-ului web. Design-ul și funcționalitatea site-ului web sunt factori
extrem de importanți pentru strategia de comunicare a companiei. Majoritatea companiilor își
actualizează site-urile web destul de frecvent.
Pentru ca un site web să fie eficient este necesar să atingă următoarele puncte:
1. Contextul- Contextul unui site are în vedere realizarea unei balanțe între elementele
estetice și funcționale ale site-ului;
2. Conținutul- Conținutul unui site cuprinde textele, imaginile, graficele, fișierele video și
audio;
3. Comunitatea- Comunitățile online se referă la interacțiunea dintre utilizatorii unui site, și
nu la cea dintre site și utilizator. Interacțiunea se poate realiza fie prin intermediul e-mail-ului,
fie prin intermediul camerelor de discuții – deosebit de importante pentru companie, deoarece
ele pot fi o sursă de informare cu privire la opiniile și atitudinile consumatorilor;
4. Customizarea- Acest aspect se referă la capacitatea unui site de a se adapta nevoilor și
cerințelor vizitatorilor.
5. Comunicarea- În cadrul unui site web se poate vorbi despre o comunicare în masă
(transmiterea unor mesaje în masă) sau despre o comunicare interactivă (transmiterea unui
feedback de la vizitator), ceea ce poate duce la realizarea unui dialog.
6. Conectarea- În acest caz, conectarea se referă la măsura în care un site este legat sau
conectat la alte site-uri. Aceste legături (”links”) se pot afla pe alte pagini web, iar atunci când
se face click pe ele, utilizatorul este redirecționat pe un alt site.
7. Comerțul- Capacitatea de a suporta tranzacții online reprezintă o caracteristică extrem de
importantă a unui site web.
Succesul publicităţii online depinde atât de buna cunoaştere a domeniului publicităţii,
în general, cât şi de cunoaşterea caracteristicilor internetului ca mod de comunicare.

Concluzie

4
În ultimii ani, marketing-ul online s-a dezvoltat foarte mult, atât în străinătate, cât și în
România, odată cu creșterea numărului de calculatoare, și bineînțeles, a numărului de
utilizatori de internet. Apariția și dezvoltarea internetului au dus la schimbarea marketing-ului
tradițional. Marketing-ul online este văzut ca o necesitate a marketing-ului tradițional, ca o
continuare a acestuia, sau mai bine spus, ca o diversificare a lui. Prezența internetului este din
ce în ce mai vizibilă în activitățile companiilor. Pentru consumatori, marketing-ul online la o
gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri diferite față de cele oferite de către
intermediari, la posibilitatea personalizării produselor sau a serviciilor, la posibilitatea alegerii
modalității de livrare a acestora, la economisirea timpului și a banilor etc. În cazul
companiilor, avantajele constau în posibilitatea extinderii pe noi piețe, oferirea unor noi
produse și servicii, punerea în practică a numeroaselor tehnici de comunicare online,
posibilitatea de a concura pe picior de egalitate cu alte companii. Ca și în cazul marketing-ului
tradițional, și activitatea marketing-ului online se realizează pe baza unor obiective bine
stabilite. Marketing-ul online începe cu prezența companiei în mediul online, prin intermediul
unei pagini web. Prin intermediul acesteia, companiile își pot prezenta întreaga gamă de
produse și servicii, ofertele, pot informa clienții cu privire la diferite subiecte, cum ar fi
garanția produselor, modalitățile de livrare, planurile de viitor ale companiei etc.
În concluzie, deși lupta dintre markeing-ul online și cel tradițional este crâncenă, cele
două tipuri de marketing se completează, putând spune că cel online este un contemporan
celui tradițional. Totuși, deși marketing-ul online este în plină expansiune, nu se poate renunța
la cel tradițional deoarece de multe ori marketing-ul online nu poate acoperi întreaga arie de
consumatori.
Bibliografie:
Jim Blythe-„ Essentials of Marketing Fourth Edition” Ed. Prentice Hall
Fill, C.- „ Marketing Communications. Engagement, Strategies and Practice” , Ed. Prentice
Hall, 2005
https://www.academiademarketing.ro/ce-inseamna-marketing-online.html
https://www.academia.edu/14147804/Traditional_Marketing_vs._Digital_Marketing

S-ar putea să vă placă și