Sunteți pe pagina 1din 1

TEST FRACȚII ZECIMALE

cl. a V-a

1. Calculaţi:
3
a) 24,3+2,56 = b)1,73-0,173= c) 12,5⋅10 = d) (1.7) =
2
e) 10⋅3 , 05−25:10 +4 ,15⋅3,7+10, 03 :0,1−1,5⋅5,7 =
2. Calculaţi x din egalităţile :
2
a) x+12,2=120 b)175,5 : x =35,1 c) [(1,5 +x )⋅0,2 ]:0,1=10
3. Media aritmetică a trei numere este 7,04. Două dintre ele sunt 11,02 şi 7,1.Calculaţi cel de-al treilea
număr.
4.Calculati:
a) 86,4·0,7= ... b) 0,017·100=... c) 3,35:1000= .... d) 2,52:1,2= ....
e)17,24+{2,88:1,2+4,5·[2,4·3,9-0,4:(6,3-3,51:2,7)]}=
5.Transformati in fractii ordinare: a) 0,37 ; b) 0,(83); c) 4,(7); d) 0,2(23).
6.Rezolvati ecuatiile: a) x:0,25+1=2,5 b) 2,7·x-13,6:2=2,2
7.a)Calculati media aritmetica a numerelor 3,2; 2; 0,4 si 1,25.
b)Media aritmetica a trei numere este 144,iar media aritmetica a doua dintre ele este 78,5.Care este al
treilea numar?
8.Se stie ca a=5,76:2,4-0,144:1,2 si b=3,24:1,8-0,30.Sa se calculeze (a+b)2;(a-b)2;a2+b2 .
9.Calculati: a) 67,4·0,9=.... b) 0,0807·1000= .... c) 41,53:10000=.... d) 2,76:1,2= .....
10.Transformati in fractii ordinare:a) 0,19 ;b) 0,(8); c) 4,(17); d) 0,31(2).
11.a)Calculati media aritmetica a numerelor 2,2; 3; 0,3 si 1,35.
b)Media aritmetica a trei numere este 144,iar media aritmetica a doua dintre ele este 78,5.Care este al
treilea numar?

SUBIECTUL III 30p


2
15p 8. Calculaţi : 75,8+ 3∙[ 29 – (0,3) ∙( 106,4 – 64:10)] = ?
15p 9. Media aritmetică a 2 numere este egală cu 271,5.Aflaţi numerele ştiind că un
număr este cu 60,1 mai mare ca celălalt.

S-ar putea să vă placă și