Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008


Proba scrisă la istorie
Proba D/E/F
Varianta 80

SUBIECTUL III (30 de puncte)

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România în perioada „Războiului


rece”, având în vedere:

- precizarea unui regimul politic instaurat, în perioada „Războiului rece”, în România şi


menţionarea a două caracteristici ale acestuia;
- prezentarea unui eveniment internaţional, din timpul „Războiului rece”, la care participă
România şi menţionarea a două consecinţe ale acestuia pentru statul român;
- formularea unui punct de vedere referitor la situaţia României în perioada „Războiului rece”, şi
susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării,


evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice
a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.