Sunteți pe pagina 1din 2

Momentele Activitatea Activitatea elevilor Metode și Forme de Resurse Modalități

lecției/timp profesorului procedee organizare materiale de evaluare


Moment Profesorul salută, Elevii răspund la Conversația Frontală Catalog
organizatoric verifică prezența salut şi se pregătesc
2 min elevilor și pentru lecţie.
mijloacele
didactice.
Precizare temei şi Profesorul enunta Elevii ascultă cu Conversația, Frontală Tablă
a obiectivelor subiectul si atenţie explicaţiile Explicaţia
activităţii competentele profesorului.
3 min vizate.
Subliniază
importanţa
activităţii pentru a
asigura un caracter
conştient al
învăţăturii.
Organizarea şi Profesorul verifică Elevii sunt atenţi la Explicaţia, Frontală și Test de Evaluare
desfăşurarea cunoştinţele cu explicaţiile Evaluarea individuală evaluare scrisă
propriu-zisă a ajutorul unui test de profesorului şi scrisă
lecţiei/Verificare evaluare,pe care recepţioneaza
a cunoştinţelor elevii îl vor primi. sarcinile de lucru;
40min Testul conţine itemi
cu alegere multiplă,
cu alegere duală, de
corespondentă şi
întrebări scurte.
Profesorul explică
modul de lucru,
punctajul acordat,
timpul de lucru ,
informaţii care se
regăsesc şi pe foaia
evaluare.

Stabilirea Profesorul Elevii sunt atenti, Conversaţia, Frontală


rezultatelor/ precizează notează în caiete şi Explicaţia
Concluzii variantele corecte adresează întrebări
5min de răspuns ; profesorului.
corectarea
lucrărilor se face
acasă, iar la
urmatoarea
întalnire se va
acorda un timp
pentru prezentarea
notelor şi analiza
rezultatelor
obţinute de elevi.