Sunteți pe pagina 1din 9

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
Unitatea de învăţământ: LICEUL “DEMOSTENE BOTEZ” TRUȘEȘTI Avizat,
Profilul: SERVICII Director,
Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Calificarea profesională: Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie
Modulul: M IV PROCESE DE BAZA IN ALIMENTATIE
Nr. de ore/an: 64
Nr. ore/săptămână: 1 din care: T: - LT:- IP: 1
Clasa: IX D
Profesor: LOTIS ELENA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 4457/05.07.2016 Şef catedră,
Programă aprobată prin Anexa 3 la OMENCS: 4457/05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

URI 6 REALIZAREA PROCESELOR DE BAZĂ ÎN


Nr. ore Săptămâna
ALIMENTAŢIE Conţinuturi Obs
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
Prezentarea programei. Notiuni 1 S1 SEM.
6.1.1 Clasificarea 6.2.1 Verificarea 6.3.1 introductive. I
dotarilor specifice echipamentelor, Manifestarea
spatiilor de productie. utilajelor, interesului in Dotari specifice spatiilor de
6.1.2 Descrierea aparatelor, identificarea si productie culinara si de patiserie-
echipamentelor , vaselor si prezentarea cofetarie.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
utilajelor, vaselor si ustensilelor corecta a -Clasificarea dotarilor din spatiile de
ustensilelor. necesare in dotarilor din poductie: utilaje, aparate, vase si 2 S2-3
productia spatiile de ustensile.
culinara si de productie din -Caracteristicile constructive si
patiserie alimentatie, functionale ale dotarilor din spatiile 2 S4-5
cofetarie. cautand de productie.
6.2.2 oportunitati de
Impartasirea in imbunatatire a Evaluare 1 S6
grupul de lucru a propriilor
informatiilor cunostinte.
referitoare la serviciilor
dotarile din
spatiile de
productie.

6.1.3 Clasificarea 6.2.3 Verificarea 6.3.2 Dotari specifice spatiilor de


dotarilor specifice pieselor de Manifestarea servire.
saptiilor de servire . mobilier, a interesului in -Clasificarea dotarilor din spatiile de 2 S7-8
6.1.4 Caracterizarea echipamentelor identificarea si servire: mobilier, echipamente si
mobilierului, si obiectelor de prezentarea obiecte de inventar necesare servirii
echipamentelor si inventar necesare corecta a consumatorilor.
obiectelor de invetar servirii dotarilor din - Caracteristicile construcive si 2 S9-10
necesare servirii consumatorilor. spatiile de functionale ale dotarilor din spatiile
consumatorilor. 6.2.4 Folosirea servire, cautand de servire.
surselor de oportunitati de S11
informare pentru imbunatatire a Evaluare 1
identificarea propriilor
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
noutatilor cunostinte.
privind dotarea
spatiilor de servi.
6.1.5 Descrierea 6.2.5 Efectuarea 6.3.3 Asumarea Operatii de ambientare a spatiilor
operatilo r necesare operatiilor de responsabila a de servire:
crearii ambientului in curatenie operatiilor de -Operatii de curatenie curente; 2 S12-
vederea primirii curente, de ambientare a -Operatii de aranjare a mobilierului S13
conumatorilor. aranjare a salii de servire din dotare si de completare a
mobilierului din cu respectarea consolei cu obiecte de inventar 2 S15-
dotare si de normelor de necesare procesului de servire a S16
completare a igiena, printr-o consumatorilor. S14=
consolei cu implicare activa SA
obiecte de in echipele de Recapitulare semestriala 1 S17
inventar necesare lucru din Evaluare
procesului de unitatile de
servire a alimentatie.
consumatorilor .
6.2.6
Participarea la
activitatile
echipelor de
lucru din
6.1.6 Clasificarea unitatile de
materiilor prime si alimentatie. 6.3.4 Implicarea
auxiliare utilizate in activa si Materii prime si auxiliare folosite SEM.
alimentatie. 6.2.7Verificarea responsabila in in alimentatie: S18 II
6.1.7 Caracterizarea materiilor prime gestionarea -Clasificarea materiilor prime si 1
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
documentelor vegetale si corecta a auxiliare folosite in alimentatie;
necesare pentru animale, precum stocurilor de S19-
preluarea materiilor si a materiilor materii prime -Materii prime vegetale; 3 S20
prime din gestiunea auxiliare folosite necesare in
magaziei. in alimentatie. procesele de S21-
6.2.8 Intocmirea productiedin -Materii prime animale; 3 S22
documentelor ce alimentatie si in
insotesc completarea S23-
materiile prime documentelor. -Materii auxiliare. 2 S24
preluate din
magazie.
S25
6.1.8 Enumerarea 6.3.5 Evaluare 1
operatiilor de Respectarea
prelucrare primara a principiilor
materiilor prime din 6.2.9 Efectuarea dezvoltarii
gestiunea magaziei. operatiilor de durabile in
6.1.9 Descrierea prelucrare efectuarea SA=S
operatiilor primara cu operatiilor de 26
tehnologice de ustensile si prelucrare Prelucrarea primara a materiilor
prelucrare primara a echipamente primara a prime si auxiliare in alimentatie:
materiilor prime specifice, in materiilor prime -Operatii de prelucrare S27-
vegetale si animale. ordinea vegetale si primara(sortarea , 2 28
6.1.10 Caracterizarea corespunzatoare animale prin spalarea,dozarea,curatirea,transarea,
ustensilelor, precizata in utilizarea portionarea,taierea
aparatelor, utilajelor tehnologia eficienta si etc)_caracterizare, mod de realizare,
si echipamentelor culinara. sigura a conditii de lucru cu ustensilelel si
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
necesare in echipamentelor echipamentele specific preucrarii
prelucrarea primara. din alimentatie. primare a materiilor prime si
auxiliare folosite in alimentatie.

6.1.11 Enumerarea
operatiilor de 6.3.6 Implicarea
prelucrare termica a 6.2.10 responsabila in
metriilor prime din Efectuarea efectuarea
alimentatie. operatiilor de operatiilor de
6.1.12 Descrierea prelucrare prelucrare
operatiilor de termica, termica a Prelucrarea termica a materiilor S29-
prelucrare termica a respectand materiilor prime prime si auxiliare in alimentatie: 2 30
materiilor prime regulile care stau vegetale si -Operatii de prelucrare
vegetale si animale. la baza animale prin termica( oprire, fierbere, sotare,
6.1.13 Clasificarea proceselor utilizarea prajire, inabusire, frigere,
ustensilelor, tehnologice din eficienta si coacere)_caracterizare, mod de
aparatelor, utilajelor alimentatie. sigura a realizare, conditii de lucru cu
si echipamentelor 6.2.11 Folosirea echipamentelor ustensilele si echipamentele specific
necesare pentru ustensilelorsi din alimentatie prelucrarii termice a materiilor
prelucrarea termica a utilajelor cu respecatarea prime si auxiliare folosite in
materiilor prime din specifice principiilor alimentatie.
alimentatie. prelucrarii dezvoltarii
6.1.14 Caracterizarea termice a durabile.
ustensilelor, materiilor prime S31
aparatelor, utilajelor de origine Recapitulare finala 1 S32
si echipamentelor animala si Evaluare 1
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
necesare in vegetala, in
prelucrarea termica. conditiile de
igiena, siguranta
si securitate.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,DemosteneBotez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020