Sunteți pe pagina 1din 11

SUBIECTUL I

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (30 PUNCTE)


1. Rezultatul calculului 40 − 16 : 4 + 12 este egal cu:
a) 18
b) 39
c) 48
d) 15
2a c
2. Dacă = și b  c = 42 , b  0 , valoarea numărului a este egală cu:
b 3
a) 7
b) 14
c) 6
d) 21

4.Șase caiete tip dictando și cinci caiete de matematică costă15 lei, iar șase caiete tip dictando și
două caiete de matematică costă 11,4 lei. Prețul unui caiet de matematică este de:
a) 1,2 lei
b) 1,5 lei
c) 2,1 lei
d) 3,6 lei

5. Se consideră intervalele A = (−2;6) și B = 3;11 . Cel mai mare număr întreg din mulțimea
A  B este:
a) 3
b) 5
c) 6
d) 11
SUBIECTUL al II-lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (30 PUNCTE)
SUBIECTUL al III-lea
Scrie rezolvările complete (30 puncte)
1. Într-un garaj sunt parcate mașini și motociclete. Paznicul garajului numără 107 vehicule
și 364 roți .
a) (2p) Este posibil ca în garaj să fie 15 motociclete? Justificați răspunsul dat.

b) (3p) Câte mașini sunt în garaj?


2. Se consideră expresia E ( x) = ( x − 2)( x + 2) + ( x + 2) 2 − ( x − 2) 2 − x( x + 8) + 5 , unde x este
număr real.
a) (3p) Arătați că E ( x)  Z , pentru orice număr real x.

c) (2p) Calculați E (1) − 2  E (2) + 3  E (3) − 4  E (4) + .... + 2021 E (2021) − 2022  E (2022)
6 10
3. Se consideră numerele reale x = − 8+ și y = 48 − 75 + 27 + 2 − 3 − 2 .
2 50
a) (2p) Arătați că x = 2 2 .

b) (3p) Demonstrați că y 30 + x50 + y 30 − x50 = 276


4. În Figura 2 este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷 , 𝑚(∢𝐷𝐴𝐵) =
90𝑜 , 𝐴𝐵 = 20 𝑐𝑚 și 𝐶𝐷 = 5𝑐𝑚 . Diagonalele trapezului sunt perpendiculare și O este
punctul lor de intersecție.
a) (2p) Arătați că linia mijlocie a trapezului are lungimea egală cu 12,5 cm.

b) (3p) Calculați aria trapezului ABCD.


5. În figura de mai jos este reprezentat paralelogramul ABCD. În exteriorul
paralelogramului ABCD sunt pătratele ABEF și ADMN.
a) (2p) Demonstrați că segmentele NF și AC sunt congruente.

b) (3p) Demonstrați că dreptele AC și NF sunt perpendiculare.


6. Fie ABCDA’B’C’D’ o prismă patrulateră regulată. Dreptele AC și BD se intersectează în
O, iar BC’ și B’C se intersectează în M.
a) (2p) Arătați că DC' ∥ (COM)

b) (3p) Dacă N este simetricul lui O față de punctul M, demonstrați că punctele A’, B’,
C’, N sunt coplanare.
7. În figura alăturată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD cu baza
ABCD, AB=VA= 6cm. Punctele M, N și P sunt mijloacele muchiilor BC, AD, respectiv
VB. O este centrul bazei ABCD.

a) (2p) Arătați că 𝑚(∢𝑂𝐴𝑉) = 45𝑜

b) (3p) Arătați că (𝑁𝐶𝑉) ∥ (𝐴𝑀𝑃)