Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Butea

Prof. Iacob Alina Mariana


ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
CLASA a II-a
NR. TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE LOCUL DE DATA/ FINALITĂȚI/
CRT. DESFĂŞURARE INVITAȚI EVALUARE

1. CULORILE TOAMNEI -colectare de materiale din natură pentru a crea un - împrejurimile Septembrie
decor adecvat anotimpului toamna ; scolii; 2021 - expoziţii
-confecţionarea unor jucării şi decoruri folosind - sala de clasă - decorarea
materialele din natură; spaţiului clasei
-decorarea sălii de clasă urmărind aspecte ale - evaluarea
anotimpului toamna; lucrărilor
-implicarea efectivă a elevilor în crearea unui spațiu practice
educațional în care să se regăsească.
2. ZIUA MONDIALA - concurs de realizat afişe privind ceea ce inseamna - sala de clasă; Octombrie
A EDUCATIEI educatia ; -curtea școlii 2021 -expoziţie cu afișe
- ghicitori si proverbe despre educatie; –exemple realizate de elevi ;
- curiozităţi din lume; de urmat
-lansarea de baloane cu mesajul:,,EDUCAȚIA E CEL
MAI SIGUR DRUM ÎN VIAȚĂ,,
-vizionarea unor scurte filmulețe sugestive;
3. -istoria salutului; Noiembrie -concurs cu
SALUT, DECI RESPECT! -realizare postere “Salutul peste tot în lume”; -sala de clasa 2021 premii;
Ziua mondială a -jocuri de rol -aprecieri verbale
salutului -reguli de comportament-acasă și la școală; -acordarea de
--scrierea unor proverbe despre comportamentul diplome celor mai
oamenilor; reușite desene;
-desen „Știu să mă comport!”;

4. -intonarea Imnului de Stat al României; - sala de clasă Decembrie -popularizarea în


1 -legenda tricolorului; -sala de 2021 rândul elevilor,
DECEMBRIE, - poezii şi cântece închinate zilei de 1 Decembrie; festivități al părintilor şi al
. MAREA
UNIRE
- confecţionare de steguleţe; -monumentul comunităţii a
-realizarea unor desene ; -vizită eroilor; evenimentelor de
la Monumentele Eroilor; la 1 Dec.
-diplome ;
-expozitie.
5. E - confecţionare de materiale specifice sărbătorilor; - sala de clasă;
VREMEA COLINDELOR -scenete ce au la bază elemente specifice sărbătorilor Decembrie -expozitie de
de Crăciun; 2021 desene si felicitari
- ghicitori adecvate temei; -membri ai -serbare şcolară;
-concurs de poezii închinate sărbătorilor de iarnă; familiilor -album cu
- colinde; elevilor, pe fotografii
- expoziţie cu lucrări ale copiilor. Adservio
6. POETUL INIMILOR - vizionare de imagini şi locuri ce amintesc de marele - sala de clasa; Ianuarie -portofoliu
NOASTRE poet-ppt; -desene -serbări 2022 -desene
- poezii şi cântece celebre; dedicate unirii
-recitarea de poezii eminesciene;
- celebrarea unirii de la 24 Ianuarie;
7. - discuţii şi activităţi practic-aplicative pentru formarea -sala de clasa; Februarie -aprecieri verbale;
ZIUA DRAGOSTEI ȘI unui comportament adecvat cu colegii, colegele; - 2022 -probă practică.
A BUNĂVOINȚEI -celebrarea iubirii prin confecționarea de felicitări,
realizarea de desene și dăruirea unor cadouri;
-vizionarea de fimulețe cu această sărbătoare în alte
țări;
8. PRIMAVARĂ CU ALAI - realizarea de compoziţii aplicative şi decorative - sala de clasă Martie 2022 -dezvoltarea
DE MĂRȚIȘOARE reprezentând: mărţişoare, felicitări, tablouri dedicate -membri ai dragostei faţa de
zilelor de 1 Martie şi 8 Martie; familiilor fiinţa iubită ,
-intonarea de cântece şi recitare de poezii adecvate elevilor, pe mama;
temei. Adservio -serbare şcolară;
-fotografii.
9. ZIUA PLANETEI PĂMÂNT -Explicarea importanţei pamântului; -sala de clasa
-enumerarea regulilor de protejare a naturii; -curtea școlii Aprilie -expozitie cu
- organizarea unor jocuri şi concursuri pe teme 2022 lucrările elevilor;
ecologice. -aprecieri verbale;
-organizarea de activități practic-aplicative pentru: -diplome.
Ziua păsărilor, Ziua internațională a cărților pentru
copii, Ziua mondială a sănătății.
10. EUROPA SUNTEM - discutii privind definirea conceptului de cetăţean - sala de clasa -expozitie cu
NOI european și cunoașterea importantei aderării României la -curtea școlii Mai 2022 lucrarile realizate;
U.E.; -fotografii
-prezentare power-point a ţărilor membre U.E;
-confectionarea de stegulete ale tărilor membre UE și
parada stegulețelor ;
-sărbătorirea Zilei mondiale a arborilor și a păsărilor,
Ziua muncii.
11. “Rămas bun, clasa a II-a , - montaj literar- artistic dedicat sfârşitului clasei I; - sala de clasă Iunie 2022- - fotografii;
ne regăsim la anul! - activitate practica de confecţionare a materialelor membri ai -diplome;
pentru decorarea clasei . familiilor -aprecieri verbale.
elevilor

S-ar putea să vă placă și