Sunteți pe pagina 1din 97

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”,SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA DREPT
AN DE STUDIU IV

PRACTICA DE SPECIALITATE LA INSTANȚELE


JUDECĂTOREȘTI

DOSAR DE PRACTICĂ

Cadru didactic coordonator și supervizor

Lect.univ.dr. Târșia Andreea

Student

Toader Maria-Cristina
An universitar 2020-2021

I.1. INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA OBLIGATORIE A


PRACTICII DE SPECIALITATE PE SEMESTRUL I

UNITĂȚI INSTITUȚIA DATA ACTIVITATE CONSTATĂRI/OBSER


STUDIU ORGANIZATOA PARTICIPĂ- DESFĂȘURATĂ VAȚII PERSONALE,
INDIVIDU RE: RII LA COMENTARII
INSTITUȚII
AL ȘEDINȚE ARGUMENTATE
UNIVERSITATE JURIDICE DE DREPT
ONLINE JURIDIC
A ”LUCIAN SUBSTANȚIAL SAU
REFERITOARE LA
BLAGA”, (interval PROCEDURAL
TEMELE DE
FACULTATEA orar) DISCUTATE,
LUCRU/CAUZELE
DE DREPT SIBIU IDENTIFICATE ÎN
ELABORATE/DISCUT
CADRUL TEMELOR
Platflorma e- ATE
DE LUCRU, A
learning utilizată,
SPEȚELOR
link-ul de acces la
DEZBĂTUTE
curs/seminar

U1 NU S-A ȚINUT 01.10.2020


CURSUL!
08:00-10:00

U2 https://meet.google. 08.10.2020 Prezentarea condițiilor de


com/nxf-qyiu-rmq efectuare a practicii, a
08:00-10:00
opțiunilor, a datelor de
control şi comunicări

U3 https://meet.google. 15.10.2020 Cereri de amânare,


com/ckb-ksov-wuo competența instanțelor
08:00-10:00
judecătorești

U4 https://meet.google. 22.10.2020 Cererea de chemare în


com/ipe-gswh-qem judecată, întâmpinarea la
08:00-10:00
cererea de chemare în
judecată, cererea
reconvențională, cererea
de restituire a taxei
judiciare de timbru (toate
în materia divorțului),
acțiunea în retragere a
asociatului, întâmpinare a
acțiunii în retragere a
asociatului

U5 https://meet.google. 29.10.2020 Cererea de chemare în


com/zid-xetw-svq judecată, întâmpinarea la
08:00-10:00
cererea de chemare în
judecată (rezoluțiunea
contractului de
întreținere), cererea de
executare silită, cererea de
încuviințare a executării
silite, soluția de admitere
a cererii de încuviințare a
executării silite a
obligației de plată a
sumelor reprezentând
cheltuieli de judecată

U6 https://meet.google. 05.11.2020 Contestație la procesul-


com/irx-abxr-twy verbal de contravenție
08:00-10:00

U7 https://meet.google. 12.11.2020 Convocarea ședinței AGA


com/chx-dbcg-tdo a unei societăți
08:00-10:00
comerciale, procesul-
verbal al ședinței AGA,
notificarea unui asociat în
cazul neîndeplinirii
obligației de restituire a
sumelor de bani încasate
ilegal
U8 https://meet.google. 19.11.2020 Răspunderea civilă/penală
com/nob-sbwa-cxb a unui asociat, plângere
08:00-10:00
penală

U9 https://meet.google. 26.11.2020 Model de cerere de


com/kci-rqsr-fgw chemare în judecată
08:00-10:00

U10 https://meet.google. 03.12.2020 Litigii din domeniul


com/fbp-typk-kfk drepturilor
08:00-10:00
consumatorului-
demersuri juridice,
înscrisuri și alte mijloace
de probă utilizate în
instanță,
cereri/concilieri/notificări/
acțiuni

U11 https://meet.google. 10.12.2020 Contract de vânzare-


com/mwa-tcqo- cumpărare (prezentare
08:00-10:00
umm dosar)

U12 https://meet.google. 17.12.2020 Declarație privind acordul


com/cgo-knub-cdj ambilor părinți pentru
08:00-10:00
ieșirea minorului din țară
însoțit de o terță persoană
fizică majoră

Încheierea de autentificare

Contractul de
intermediere imobiliară

U13 ABSENTĂ 14.01.2021

08:00-10:00
U14 NU S-A ȚINUT 21.01.2021
CURSUL!
08:00-10:00

I.2. INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA OBLIGATORIE A


PRACTICII DE SPECIALITATE PE SEMESTRUL II

UNITĂȚI INSTITUȚIA DATA ACTIVITATE CONSTATĂRI/OBSER


STUDIU ORGANIZATOARE PARTICIPĂ DESFĂȘURATĂ VAȚII PERSONALE,
INDIVIDU : -RII LA COMENTARII
INSTITUȚII
AL ȘEDINȚE ARGUMENTATE
UNIVERSITATEA ” JURIDICE DE
ONLINE JURIDIC
LUCIAN BLAGA”, DREPT
REFERITOARE LA
FACULTATEA DE (interval SUBSTANȚIAL
TEMELE DE
DREPT SIBIU orar) SAU
LUCRU/CAUZELE
PROCEDURAL
Platflorma e-learning ELABORATE/DISCUT
DISCUTATE,
utilizată, link-ul de ATE
IDENTIFICATE
acces la curs/seminar
ÎN CADRUL
TEMELOR DE
LUCRU, A
SPEȚELOR
DEZBĂTUTE

U1 https://meet.google.co 03.03.2021 Prezentarea


m/tos-arve-wig condițiilor de
08:00-10:00
efectuare a practicii,
a opțiunilor, a
datelor de control şi
comunicări

U2 https://meet.google.co 10.03.2021 Litigiu privind un


m/tos-arve-wig bun imobil obținut
08:00-10:00 la o licitație -
demersuri juridice
pentru recuperarea
sumelor de bani,
notificări/cereri/cont
estații elaborate în
numele
reclamantului

U3 ABSENTĂ 12.03.2021

14:00-16:00

U4 https://meet.google.co 17.03.2021 Demersuri privind


m/tos-arve-wig executarea silită
08:00-10:00

U5 https://meet.google.co 24.03.2021 Litigii comerciale -


m/tos-arve-wig demersuri pentru
08:00-10:00
recuperarea creanței

U6 https://meet.google.co 31.03.2021 Acțiune în


m/tos-arve-wig contenciosul
08:00-10:00
administrativ

Antecontractul de
vânzare-cumpărare

U7 https://meet.google.co 07.04.2021 Proces verbal pentru


m/tos-arve-wig săvârșirea
08:00-10:00
contravenției
prevăzute la art. 65
lit. j) din Lg. nr.
55/2020 și
încălcarea art. 4 pct.
13 din OSDSU
(Ordinul Șefului
Departamentului
pentru Situații de
Urgență) nr.
4660151/28.11.2020
privind prelungirea
măsurii carantinei
zonale pentru orașul
Tălmaciu, județul
Sibiu

U8 https://meet.google.co 09.04.2021 Dosar contravenție


m/tos-arve-wig (amendă pentru
12:00-14:00
parcare
necorespunzătoare)

U9 https://meet.google.co 14.04.2021 Proces verbal de


m/tos-arve-wig cercetare la fața
08:00-10:00
locului, declarațiile
martorilor (drept
penal-tentativă de
omor)

U10 ABSENTĂ 21.04.2021

08:00-10:00

U11 https://meet.google.co 26.04.2021 Dosar penal


m/tos-arve-wig (declarație prieten
10:00-12:00
B, audiere,
rechizitoriu,
încheiere penală,
apel)

U12 ABSENTĂ 12.05.2021

10:00-12:00

II. INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ


INDIVIDUALĂ (OPȚIONAL)

UNIT INSTITUȚIA/PERS DATA ACTIVITĂȚI CONSTATĂRI/OBSER


ĂȚI OANA /PERIOADA PRESTATE DE VAȚII PERSONALE,
STUD PARTENERĂ PARTICIPĂRI CĂTRE COMENTARII
IU I LA STAGIUL STUDENT ARGUMENTATE
INDI DE PRACTICĂ JURIDIC
VIDU INDIVIDUALĂ REFERITOARE LA
AL ACTIVITĂȚILE
PRESTATE,
DOSARELE
STUDIATE, ETC.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

PREZENTARE ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ EFECTUAREA PRACTICII ÎN


CADRUL INSTITUȚIEI/CABINETULUI/BIROULUI ETC. CU
SPECIFICAREA PERIOADEI ÎN CARE S-A DERULAT PRACTICA
INDIVIDUAL
III. TEME DE LUCRU SOLUȚIONATE1

SPEȚELE NR. 1, 2, 3 TEMA DE LUCRU NR. 1 (SEM. I)

SPEȚELE NR. I.1, I.2, I.3, I.4, II.1, TEMA DE LUCRU NR. 2 (SEM. I)
II.2

SPEȚELE NR. I.1, I.2, II.1, II.2, II.3 TEMA DE LUCRU NR. 3 (SEM. I)

SPEȚA NR. I.3 TEMA DE LUCRU NR. 6 (SEM. I)

SPEȚA NR. II.1 TEMA DE LUCRU NR. 7 (SEM. I)

SPEȚA NR. II.1 TEMA DE LUCRU NR. 4 (SEM. II)

! Se atașează în continuare temele de lucru obligatorii pentru toți studenții și temele


de lucru pentru care studentul/studenta a fost nominalizat/ă, în forma elaborată și
postată pe platformă până la termenul indicat – NU în forma corectată și postată de
către cadrul didactic ulterior.

! Temele de lucru se elaborează individual

! Temele de lucru identice nu sunt luate în considerare

1
Atașați dosarului temele de lucru soluționate (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale,
redactare hotărâre, notificări, redactare contracte, etc.
! Atenție – temele de lucru se redactează pe calculator, cu respectarea dispozițiilor legale substanțiale și procedurale
în vigoare și a cerințelor de formă precizate de către cadrul didactic supervizor.
TEME SOLUȚIONATE PENTRU CARE AM FOST
NOMINALIZATĂ

PRACTICĂ LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI - TEMA DE


LUCRU NR. 6

SPEȚA I

Imaginați-vă că sunteți avocat și sunteți contactat de către A, care vă expune


următoarea problemă cu care se confruntă.

”Bună ziua,

Suntem 3 prieteni și avem următoarea problemă:

În urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL AIR KFT, afișate


pe internet, am achiziționat la 22.09.2020, pachete de servicii de călătorie,

pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de 25.10.2020-1.11.2020, astfel:

- Eu, A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând preț zbor 114 lei,
taxă de administrare 152 lei, bagaj de cală 848 lei, LL discount club standard 150
lei, asigurare de călătorie, 144 lei.

- B a achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând preț zbor 264 lei, taxă
de administrare 152 lei, asigurare de călătorie 132 lei, bagaj de cală 820 lei,

- C a achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând preț zbor 284 lei, taxă
loc 120 lei, taxă de administrare 152 lei, bagaj de cală 470 lei, asigurare de
călătorie 144 lei.

Plata pachetelor de servicii de călătorie, a fost efectuată de fiecare dintre noi online,
la 22.09.2020, decontarea ocazionând la 25.09.2020.
Cu toate acestea, factura ce mi-a fost remisă a indicat un preț mai mic decât cel
plătit, de doar 1.264 lei și nu prețul real achitat de 1.408 lei, iar LL AIR KFT mi-a
comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie.

De asemenea, facturile transmise lui B au indicat prețul de doar 1.236 lei (fără

asigurarea plătită)) și nu prețul real achitat de 1.368 lei, compania aeriană


comunicându-i doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie și, similar,
factura transmisă lui C a indicat prețul de doar 1.026 lei și nu prețul real achitat de
1.170 lei (la fel, fără asigurarea plătită).

La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea zborului, via


email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea sumelor de bani
achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie 100% rambursare
online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania rezervându-și 30 de
zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, eu nu am primit nicio


rambursare până prezent, lui B i s-au restituit 1236 lei, fără costul asigurării, iar lui
C 1206 lei – la fel, fără costul asigurării.. Deși am sesizat la 30.09.2020, compania
aeriană (tot pe mail) cu privire la faptul că facturile transmise ulterior achitării
pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun răspuns. B
și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-a restituit
suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit să se
adreseze societății de asigurare X SA. B a făcut și acest demers de restituire adresat
asigurătorului, rămas însă fără niciun răspuns.

Nu suntem interesați de credite, dorim doar să recuperăm sumele plătite


companiei.”

Elaborați eventualele cereri/concilieri/notificări/acțiuni etc. în numele


clientului/clienților dumneavoastră.
VARIANTA INIȚIALĂ, AȘA CUM AM ÎNCĂRCAT-O PE GOOGLE
CLASSROOM

1. Notificare către compania aeriană

Către,

Compania LL AIR KFT

Adresa companiei: ......., înregistrată sub nr. J..../..../...., cod unic de înregistrare
RO......... Tel: ........

Domnule Director General,

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și


următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …, referitor la zborul
companiei dumneavoastră cu ruta Cluj- Abu Dhabi / Abu Dhabi - Cluj,
numărul......, din data de 25.10.2020, zbor programat să decoleze la ora locală......
și anulat, conform Regulamentului CE nr. 261/2004 și în calitate de clienți ai
companiei dumneavoastră, formulăm prezenta:

NOTIFICARE

Prin care vă solicităm ca în termen de 7 de zile să procedați la:


-rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de domnul A la data
de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii de călătorie
achiziționat de la compania dumneavoastră;

-rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de domnul B cu titlu de


asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania dumneavoastră prin plată online, la data de 22.09.2020;

-rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de domnul C cu titlu de


asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de la
compania dumneavoastră prin plată online, la data de 22.09.2020.

În fapt, în urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL AIR KFT,


afișate pe internet, am achiziționat la 22.09.2020 pachete de servicii de călătorie
pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de 25.10.2020-1.11.2020.

Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală (848 lei), LL
discount club standard (150 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei), asigurarea de călătorie (132 lei),
bagaj de cală (820 lei).

Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală
(470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).
Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la 22.09.2020,
decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise au indicat niște prețuri
mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei) în cazul
domnului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei) în cazul domnului B și doar 1.026
lei (în loc de 1.170 lei) în cazul domnului C. Compania LL AIR KFT ne-a
comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie.

La data de 30.09.2020, am fost notificați de compania dumneavoastră cu privire la


anularea zborului, via email, cu informația că pot solicita, la cerere, restituirea
sumelor de bani achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie
100% rambursare online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania
rezervându-și 30 de zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am primit nicio


rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor
în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio rambursare până prezent,
subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul asigurării, iar subsemnatul C am
primit 1.026 lei – la fel, fără costul asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020
compania aeriană (tot pe mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior
achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-
a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit
să se adreseze societății de asigurare X SA. Subsemnatul B și subsemnatul C am
făcut și acest demers de restituire adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun
răspuns.

În cazul în care nu vă veți conforma prezentei notificări, vă vom acționa în


judecată, urmând să suportați toate cheltuielile de judecată.

În drept, art. 1270, 1272, 1350, 1522 C. civ., art. 8 din Regulamentul CE
261/2004.
Anexăm copii ale biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale
dovezii efectuării plății online, copii ale notificării anulării zborului prin e-mail
trimisă de către compania aeriană LL AIR KFT către reclamanți, copii în formă
printată ale e-mailurilor cu cererile reclamanților pentru restituirea integrală a
sumelor de bani achitate, copii în formă printată ale e-mailurilor cu sesizările
reclamanților cu privire la faptul că facturile transmise ulterior achitării pachetelor
nu indică prețurile totale achitate de ei, extrasele de cont ale subsemnaților pentru a
dovedi atât efectuarea plății online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B
și C, fără costul asigurării de călătorie, copii ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor
B și C în legătură cu nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurare, copii ale e-
mailurilor cu răspunsul companiei pârâte cu privire la aceste sesizări, copie a
sesizării făcute de B către societatea de asigurare X S.A.

Data: Semnătură

2. Cerere SAL

CERERE DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIULUI

PRIN PROCEDURA FINALIZATĂ CU PROPUNEREA UNEI SOLUȚII

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în................, având următoarele date de


contact..............., în calitate de consumatori, prin avocat Toader Maria-Cristina,
cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact …...... conform
împuternicirii avocațiale nr. ........./.........;
În contradictoriu cu comerciantul:

Numele comerciantului: LL AIR KFT

Sediu social :

...................................................................................................................

Punct de lucru/Reprezentanță:

.....................................................................................................................

Menționăm faptul că:

1. Am încercat o soluționare amiabilă cu Comerciantul:

DA

✓ NU

2. A trecut mai mult de 1 an de la data la care s-a depus reclamație la Comerciant:

DA

✓NU

3. Litigiul a mai fost examinat de altă entitate SAL:

DA

✓NU

4. Am înaintat o reclamație cu același obiect la o altă autoritate publică/instanță de


judecată:

DA

✓NU
5. Există o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de o instanță
judecătorească cu privire la acest litigiu între consumator și comerciant:

DA

✓NU

Situația de fapt este următoarea:

În urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL AIR KFT, afișate


pe internet, am achiziționat la 22.09.2020 pachete de servicii de călătorie pe ruta
Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de 25.10.2020-1.11.2020.

Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală (848 lei), LL
discount club standard (150 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei), asigurarea de călătorie (132 lei),
bagaj de cală (820 lei).

Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală
(470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la 22.09.2020,


decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise au indicat niște prețuri
mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei) în cazul
domnului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei) în cazul domnului B și doar 1.026
lei (în loc de 1.170 lei) în cazul domnului C. Compania LL AIR KFT ne-a
comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie.

La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea zborului,


via email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea sumelor de bani
achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie 100% rambursare
online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania rezervându-și 30 de
zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am primit nicio


rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor
în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio rambursare până prezent,
subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul asigurării, iar subsemnatul C am
primit 1.026 lei – la fel, fără costul asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020
compania aeriană (tot pe mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior
achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-
a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit
să se adreseze societății de asigurare X SA. Subsemnatul B și subsemnatul C am
făcut și acest demers de restituire adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun
răspuns.

De asemenea, am înaintat către compania aeriană și o notificare prin care i-am


solicitat să procedeze la rambursarea integrală a sumelor de bani menționate
anterior, însă și aceasta a rămas fără răspuns.

Față de cele de mai sus solicităm:

-rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de domnul A la data


de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii de călătorie
achiziționat de la compania LL AIR KFT;

-rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de domnul B cu titlu de


asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania LL AIR KFT prin plată online, la data de 22.09.2020;
-rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de reclamantul C cu titlu
de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania LL AIR KFT prin plată online, la data de 22.09.2020.

Anexăm prezentei următoarele documente: delegația avocațială, copii ale


biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale dovezii efectuării plății
online, copii ale notificării anulării zborului prin e-mail trimisă de către compania
aeriană LL AIR KFT către reclamanți, copii în formă printată ale e-mailurilor cu
cererile reclamanților pentru restituirea integrală a sumelor de bani achitate, copii
în formă printată ale e-mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la faptul că
facturile transmise ulterior achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate
de ei, extrasele de cont ale subsemnaților pentru a dovedi atât efectuarea plății
online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B și C, fără costul asigurării
de călătorie, copii ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor B și C în legătură cu
nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurare, copii ale e-mailurilor cu
răspunsul companiei pârâte cu privire la aceste sesizări, copie a sesizării făcute de
B către societatea de asigurare X S.A., copia notificării de plată către LL AIR
KFT.

Toate comunicările, cu excepția hotărârii, a încheierii, a notei de soluționare


alternativă a litigiului, precum și a refuzului motivat al analizării litigiului, vor fi
transmise:

✓ pe adresa de email: ........................................;

prin poștă, la următoarea adresă de corespondență.............:

Anexa cuprinzând informațiile pentru consumatori constituie parte integrantă a


prezentei cereri.

Declar că am fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe care le am în


procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluții.
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că datele completate în prezenta cerere corespund realității.

Data Semnătura

3. Cerere de chemare în judecată

Instanţa: Judecătoria ...

Secţia: civilă

Dosar nr.: ...

Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


și următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …

în contradictoriu cu pârâta LL AIR KFT, cu sediul în ....., având codul unic de


înregistrare ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul ...., sub nr. J....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:


-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de
reclamantul A la data de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii
de călătorie achiziționat de la pârâtă;

-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de


reclamantul C cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de
călătorie achiziționat de la pârâtă prin plată online, la data de 22.09.2020;

-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de


reclamantul B cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de
călătorie achiziționat de la pârâtă prin plată online, la data de 22.09.2020;

-obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată.

În fapt, învederăm instanței că în urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale


vânzătorului LL AIR KFT, afișate pe internet, am achiziționat la 22.09.2020
pachete de servicii de călătorie pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele
de 25.10.2020-1.11.2020.

Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală (848 lei), LL
discount club standard (150 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei), asigurarea de călătorie (132 lei),
bagaj de cală (820 lei).
Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând prețul
zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală
(470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la 22.09.2020,


decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise reclamanților au indicat
niște prețuri mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei)
în cazul reclamantului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei) în cazul
reclamantului B și doar lei (în loc de 1.170 lei) în cazul reclamantului C. Pârâta
LL AIR KFT ne-a comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de
călătorie.

La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea zborului,


via email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea sumelor de bani
achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie 100% rambursare
online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania rezervându-și 30 de
zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am primit nicio


rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor
în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio rambursare până prezent,
subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul asigurării, iar subsemnatul C am
primit 1.026 lei – la fel, fără costul asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020
compania aeriană (tot pe mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior
achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-
a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit
să se adreseze societății de asigurare X SA. Subsemnatul B și subsemnatul C am
făcut și acest demers de restituire adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun
răspuns.
În data de .......... am notificat compania LL AIR KFT în vederea acordării
rambursării în numerar a prețului achitat pentru pachetul de servicii de călătorie, în
temeiul art. 8 al Regulamentului CE 261/2004 și nici până în ziua de azi nu am
primit vreun răspuns, fapt care atestă dezinteresul pârâtei față de clienții săi.

De asemenea, în data de ........., subsemnații A, B și C am înaintat o cerere către


Direcția pentru Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL), însă pârâta nu și-a
exprimat acordul pentru demararea procedurii SAL în termen de 7 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii și înscrisurilor necesare, fapt ce a avut drept consecință
clasarea cererii.

În drept, ne întemeiem acțiunea pe dispozițiile art. 1270, 1272, 1350, 1522 C.


civ., art. 453 C. proc. civ., art. 59-60 C. proc. civ., art. 113 alin. (1) pct. 8 C. proc.
civ., art. 148-151, 192, 194, 195 C. proc. civ., art. 202 C. proc. civ., art. 8 din
Regulamentul CE 261/2004.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri și interogatoriul


societății pârâte.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: copii ale biletelor


de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale dovezii efectuării plății online,
copii ale notificării anulării zborului prin e-mail trimisă de către compania aeriană
LL AIR KFT către reclamanți, copii în formă printată ale e-mailurilor cu cererile
reclamanților pentru restituirea integrală a sumelor de bani achitate, copii în formă
printată ale e-mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la faptul că facturile
transmise ulterior achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de ei, copii
ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor B și C în legătură cu nerestituirea sumelor
plătite cu titlu de asigurare, extrasele de cont ale reclamanților pentru a dovedi atât
efectuarea plății online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B și C, fără
costul asigurării de călătorie, copii ale e-mailurilor cu răspunsul companiei pârâte
cu privire la aceste sesizări, copie a sesizării făcute de B către societatea de
asigurare X S.A., copia notificării de plată către LL AIR KFT, copia cererii de
soluționare a litigiului prin procedura finalizată cu propunerea unei soluții adresată
de reclamanți către Direcția SAL.

Cererea de chemare în judecată este scutită de la plata taxei judiciare de timbru în


temeiul art. 29 alin. (1) lit. F) din OUG nr. 80/2013.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

Anexăm prezentei: delegația avocațială nr. ......

Depunem prezenta într-un număr de 2 exemplare.

Data Semnătura

II. VARIANTA CORECTATĂ, DUPĂ CE AM PREZENTAT TEMA

1. Notificare către compania aeriană

Către,

Compania LL AIR KFT

Adresa companiei: ......., înregistrată sub nr. J..../..../...., cod unic de înregistrare
RO......... Tel: ........

Domnule Director General,

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și


următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …, referitor la zborul
companiei dumneavoastră cu ruta Cluj- Abu Dhabi / Abu Dhabi - Cluj,
numărul......, din data de 25.10.2020, zbor programat să decoleze la ora locală......
și anulat, conform Regulamentului CE nr. 261/2004 și în calitate de clienți ai
companiei dumneavoastră, formulăm prezenta:

NOTIFICARE

Prin care vă solicităm ca în termen de 7 de zile să procedați la:

-rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de domnul A la data


de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii de călătorie
achiziționat de la compania dumneavoastră, plus dobânda legală penalizatoare
aferentă;

-rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de domnul B cu titlu de


asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania dumneavoastră prin plată online, la data de 22.09.2020, plus
dobânda legală penalizatoare aferentă;

-rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de domnul C cu titlu de


asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania dumneavoastră prin plată online, la data de 22.09.2020, plus
dobânda legală penalizatoare aferentă.
În fapt, în urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL AIR KFT,
afișate pe internet, am achiziționat la 22.09.2020 pachete de servicii de călătorie
pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de 25.10.2020-1.11.2020.

Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală (848 lei), LL
discount club standard (150 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei), asigurarea de călătorie (132 lei),
bagaj de cală (820 lei).

Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală
(470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la 22.09.2020,


decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise au indicat niște prețuri
mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei) în cazul
domnului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei) în cazul domnului B și doar 1.026
lei (în loc de 1.170 lei) în cazul domnului C. Compania LL AIR KFT ne-a
comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie.

La data de 30.09.2020, am fost notificați de compania dumneavoastră cu privire la


anularea zborului, via email, cu informația că pot solicita, la cerere, restituirea
sumelor de bani achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie
100% rambursare online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania
rezervându-și 30 de zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am primit nicio


rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor
în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio rambursare până prezent,
subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul asigurării, iar subsemnatul C am
primit 1.026 lei – la fel, fără costul asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020
compania aeriană (tot pe mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior
achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-
a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit
să se adreseze societății de asigurare X SA. Subsemnatul B și subsemnatul C am
făcut și acest demers de restituire adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun
răspuns.

În cazul în care nu vă veți conforma prezentei notificări, vă vom acționa în


judecată, urmând să suportați toate cheltuielile de judecată.

În drept

 Art. 22 alin. (1) teza a III-a, art. 18 alin. (6) Ordonanța nr. 2 din 2 august 2018
privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,
precum și pentru modificarea unor acte normative

 Art. 8 alin. (1) lit. a) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului


European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

 Art. 19 alin. (3), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 1 alin. (4), art. 13 alin. (1) Directiva
(UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie
2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE
ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei
90/314/CEE a Consiliului

 Art. 25 lit. c), e), art. 27 lit. d), art. 67 Legea nr. 294/2004

 Art. 3 lit. d), art. 16 O.G. nr. 21/1992

 Art. 1270, 1516, 1530, 1535 NCC, O.G. nr. 13/2011


 Art. 453 alin. (1) NCPC.

Anexăm copii ale biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale
dovezii efectuării plății online, copii ale notificării anulării zborului prin e-mail
trimisă de către compania aeriană LL AIR KFT către reclamanți, copii în formă
printată ale e-mailurilor cu cererile reclamanților pentru restituirea integrală a
sumelor de bani achitate, copii în formă printată ale e-mailurilor cu sesizările
reclamanților cu privire la faptul că facturile transmise ulterior achitării pachetelor
nu indică prețurile totale achitate de ei, extrasele de cont ale subsemnaților pentru a
dovedi atât efectuarea plății online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B
și C, fără costul asigurării de călătorie, copii ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor
B și C în legătură cu nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurare, copii ale e-
mailurilor cu răspunsul companiei pârâte cu privire la aceste sesizări, copie a
sesizării făcute de B către societatea de asigurare X S.A.

Data: Semnătură

2. Cerere SAL

CERERE DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIULUI

PRIN PROCEDURA FINALIZATĂ CU PROPUNEREA UNEI SOLUȚII

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în................, având următoarele date de


contact..............., în calitate de consumatori, prin avocat Toader Maria-Cristina,
cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact …...... conform
împuternicirii avocațiale nr. ........./.........;
În contradictoriu cu comerciantul:

Numele comerciantului: LL AIR KFT

Sediu social :

...................................................................................................................

Punct de lucru/Reprezentanță:

.....................................................................................................................

Menționăm faptul că:

1. Am încercat o soluționare amiabilă cu Comerciantul:

DA

✓ NU

2. A trecut mai mult de 1 an de la data la care s-a depus reclamație la Comerciant:

DA

✓NU

3. Litigiul a mai fost examinat de altă entitate SAL:

DA

✓NU

4. Am înaintat o reclamație cu același obiect la o altă autoritate publică/instanță de


judecată:

DA

✓NU
5. Există o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de o instanță
judecătorească cu privire la acest litigiu între consumator și comerciant:

DA

✓NU

Situația de fapt este următoarea:

În urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale vânzătorului LL AIR KFT, afișate


pe internet, am achiziționat la 22.09.2020 pachete de servicii de călătorie pe ruta
Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de 25.10.2020-1.11.2020.

Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală (848 lei), LL
discount club standard (150 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei), asigurarea de călătorie (132 lei),
bagaj de cală (820 lei).

Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală
(470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la 22.09.2020,


decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise au indicat niște prețuri
mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei) în cazul
domnului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei) în cazul domnului B și doar 1.026
lei (în loc de 1.170 lei) în cazul domnului C. Compania LL AIR KFT ne-a
comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de călătorie.

La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea zborului,


via email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea sumelor de bani
achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie 100% rambursare
online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania rezervându-și 30 de
zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am primit nicio


rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor
în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio rambursare până prezent,
subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul asigurării, iar subsemnatul C am
primit 1.026 lei – la fel, fără costul asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020
compania aeriană (tot pe mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior
achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-
a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit
să se adreseze societății de asigurare X SA. Subsemnatul B și subsemnatul C am
făcut și acest demers de restituire adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun
răspuns.

De asemenea, am înaintat către compania aeriană și o notificare prin care i-am


solicitat să procedeze la rambursarea integrală a sumelor de bani menționate
anterior, însă și aceasta a rămas fără răspuns.

Față de cele de mai sus solicităm:

-rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de domnul A la data


de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii de călătorie
achiziționat de la compania LL AIR KFT, plus dobânda legală penalizatoare
aferentă;

-rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de domnul B cu titlu de


asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania LL AIR KFT prin plată online, la data de 22.09.2020, plus dobânda
legală penalizatoare aferentă;
-rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de reclamantul C cu titlu
de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de călătorie achiziționat de
la compania LL AIR KFT prin plată online, la data de 22.09.2020, plus dobânda
legală penalizatoare aferentă.

Anexăm prezentei următoarele documente: delegația avocațială, copii ale


biletelor de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale dovezii efectuării plății
online, copii ale notificării anulării zborului prin e-mail trimisă de către compania
aeriană LL AIR KFT către reclamanți, copii în formă printată ale e-mailurilor cu
cererile reclamanților pentru restituirea integrală a sumelor de bani achitate, copii
în formă printată ale e-mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la faptul că
facturile transmise ulterior achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate
de ei, extrasele de cont ale subsemnaților pentru a dovedi atât efectuarea plății
online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B și C, fără costul asigurării
de călătorie, copii ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor B și C în legătură cu
nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurare, copii ale e-mailurilor cu
răspunsul companiei pârâte cu privire la aceste sesizări, copie a sesizării făcute de
B către societatea de asigurare X S.A., copia notificării de plată către LL AIR
KFT.

Toate comunicările, cu excepția hotărârii, a încheierii, a notei de soluționare


alternativă a litigiului, precum și a refuzului motivat al analizării litigiului, vor fi
transmise:

✓ pe adresa de email: ........................................;

prin poștă, la următoarea adresă de corespondență.............:

Anexa cuprinzând informațiile pentru consumatori constituie parte integrantă a


prezentei cereri.

Declar că am fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe care le am în


procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluții.
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că datele completate în prezenta cerere corespund realității.

Data Semnătura

3. Cerere de chemare în judecată

Instanţa: Judecătoria ...

Secţia: civilă

Dosar nr.: ...

Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnații A, B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


și următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …

în contradictoriu cu pârâta LL AIR KFT, cu sediul în ....., având codul unic de


înregistrare ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul ...., sub nr. J....., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:


-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 1408 lei, sumă achitată de
reclamantul A la data de 22.09.2020, prin plată online, pentru pachetul de servicii
de călătorie achiziționat de la pârâtă și la plata dobânzii legale penalizatoare
asupra acestei sume de la data prezentei până la data plății efective;

-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 144 lei, sumă plătită de


reclamantul C cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de
călătorie achiziționat de la pârâtă prin plată online, la data de 22.09.2020 și la
plata dobânzii legale penalizatoare asupra acestei sume de la data prezentei până
la data plății efective;

-obligarea pârâtei la rambursarea în numerar a sumei de 132 lei, sumă plătită de


reclamantul B cu titlu de asigurare de călătorie în cadrul pachetului de servicii de
călătorie achiziționat de la pârâtă prin plată online, la data de 22.09.2020 și la
plata dobânzii legale penalizatoare asupra acestei sume de la data prezentei până
la data plății efective;

-obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată.

În fapt, învederăm instanței că în urma vizualizării anunțurilor de vânzare ale


vânzătorului LL AIR KFT, afișate pe internet, am achiziționat la 22.09.2020
pachete de servicii de călătorie pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele
de 25.10.2020-1.11.2020.
Subsemnatul A, am achiziționat la prețul de 1.408 lei, pachetul incluzând prețul
zborului (114 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală (848 lei), LL
discount club standard (150 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Subsemnatul B, am achiziționat la prețul de 1.368 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (264 lei), taxă de administrare (152 lei), asigurarea de călătorie (132 lei),
bagaj de cală (820 lei).

Subsemnatul C, am achiziționat la prețul de 1.170 lei, pachetul incluzând prețul


zborului (284 lei), taxă loc (120 lei), taxă de administrare (152 lei), bagaj de cală
(470 lei), asigurarea de călătorie (144 lei).

Plata pachetelor de servicii de călătorie a fost efectuată online, la 22.09.2020,


decontarea ocazionând la 25.09.2020. Facturile remise reclamanților au indicat
niște prețuri mult mai mici decât cele plătite, de doar 1.264 lei (în loc de 1.408 lei)
în cazul reclamantului A, doar 1.236 lei (în loc de 1.368 lei) în cazul
reclamantului B și doar lei (în loc de 1.170 lei) în cazul reclamantului C. Pârâta
LL AIR KFT ne-a comunicat doar biletele de avion, fără nicio asigurare de
călătorie.

La data de 30.09.2020, compania ne-a notificat cu privire la anularea zborului,


via email, cu informația că putem solicita, la cerere, restituirea sumelor de bani
achitate, fie sub formă de credite LL, cu un bonus de 20%, fie 100% rambursare
online, pe cardul bancar cu care s-a efectuat plata, compania rezervându-și 30 de
zile pentru efectuarea restituirii.

Deși am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor în numerar, nu am primit nicio


rambursare până prezent. Cu toate că am solicitat, tot pe mail, restituirea sumelor
în numerar, subsemnatul A nu am primit nicio rambursare până prezent,
subsemnatul B am primit 1236 lei, fără costul asigurării, iar subsemnatul C am
primit 1.026 lei – la fel, fără costul asigurării. Totodată, am sesizat la 30.09.2020
compania aeriană (tot pe mail) în legătură cu faptul că facturile transmise ulterior
achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de noi, nu am primit niciun
răspuns. B și C au scris companiei, tot la 30.09.2020, cu privire la faptul că nu li s-
a restituit suma achitată cu titlu de asigurare, însă au primit răspuns că ar fi trebuit
să se adreseze societății de asigurare X SA. Subsemnatul B și subsemnatul C am
făcut și acest demers de restituire adresat asigurătorului, rămas însă fără niciun
răspuns.

În data de .......... am notificat compania LL AIR KFT în vederea acordării


rambursării în numerar a prețului achitat pentru pachetul de servicii de călătorie, în
temeiul art. 8 al Regulamentului CE 261/2004 și nici până în ziua de azi nu am
primit vreun răspuns, fapt care atestă dezinteresul pârâtei față de clienții săi.

De asemenea, în data de ........., subsemnații A, B și C am înaintat o cerere către


Direcția pentru Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL), însă pârâta nu și-a
exprimat acordul pentru demararea procedurii SAL în termen de 7 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii și înscrisurilor necesare, fapt ce a avut drept consecință
clasarea cererii.

În drept, ne întemeiem acțiunea pe dispozițiile

 Art. 22 alin. (1) teza a III-a, art. 18 alin. (6) Ordonanța nr. 2 din 2 august 2018
privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,
precum și pentru modificarea unor acte normative

 Art. 8 alin. (1) lit. a) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului


European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

 Art. 19 alin. (3), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 1 alin. (4), art. 13 alin. (1) Directiva
(UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie
2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE
ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei
90/314/CEE a Consiliului

 Art. 25 lit. c), e), art. 27 lit. d), art. 67 Legea nr. 294/2004

 Art. 3 lit. d), art. 16 O.G. nr. 21/1992

 Art. 1270, 1516, 1530, 1535 NCC, O.G. nr. 13/2011

 Art. 453 alin. (1) NCPC.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri și interogatoriul


societății pârâte.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: copii ale biletelor


de avion, copii ale actelor de identitate, copii ale dovezii efectuării plății online,
copii ale notificării anulării zborului prin e-mail trimisă de către compania aeriană
LL AIR KFT către reclamanți, copii în formă printată ale e-mailurilor cu cererile
reclamanților pentru restituirea integrală a sumelor de bani achitate, copii în formă
printată ale e-mailurilor cu sesizările reclamanților cu privire la faptul că facturile
transmise ulterior achitării pachetelor nu indică prețurile totale achitate de ei, copii
ale e-mailurilor cu sesizarea domnilor B și C în legătură cu nerestituirea sumelor
plătite cu titlu de asigurare, extrasele de cont ale reclamanților pentru a dovedi atât
efectuarea plății online, cât și restituirea sumelor de bani achitate de B și C, fără
costul asigurării de călătorie, copii ale e-mailurilor cu răspunsul companiei pârâte
cu privire la aceste sesizări, copie a sesizării făcute de B către societatea de
asigurare X S.A., copia notificării de plată către LL AIR KFT, copia cererii de
soluționare a litigiului prin procedura finalizată cu propunerea unei soluții adresată
de reclamanți către Direcția SAL.

Cererea de chemare în judecată este scutită de la plata taxei judiciare de timbru în


temeiul art. 29 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

Anexăm prezentei: delegația avocațială nr. ......

Depunem prezenta într-un număr de 2 exemplare.

Data Semnătura

PRACTICA LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI - TEMA DE


LUCRU NR. 7

Speța II. X dorește să își vândă apartamentul situat în...str...nr...înscris în CF


nr..., sens în care contactează agenția imobiliară S.C. A Invest S.R.L. Intenția
lui X este de a încheia cu agenția un contract de intermediere, pe o durată de
cel mult 4 luni, pentru vânzarea imobilului, fără clauză de exclusivitate, prețul
de vânzare și minim propus fiind de 50.000 EUR. Agenția imobiliară
transmite lui X contractul de intermediere, întocmit de către juristul societății,
în vederea completării și semnării lui.

TEME

1. Imaginați-vă că sunteți avocat și reprezentați interesele lui X. Verificați


contractul și operați în text (cu caractere de altă culoare – ex.: roșu, albastru,
etc.) eventualele modificări/rectificări în interesul clientului dvs. și raportat la
dispozițiile în vigoare aplicabile.

VARIANTA INIȚIALĂ, AȘA CUM AM ÎNCĂRCAT-O PE GOOGLE


CLASSROOM

CONTRACT INTERMEDIERE VÂNZARE

Nr.__________ / _______________ I.
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: Societatea comercială “S.C. A Invest S.R.L.”
cu datele de identificare din antet, reprezentată de d-na AB, identificată prin
B.I/C.I Seria … Nr … eliberată la data de …. de SPCLEP Sibiu, având
C.N.P. ……, în calitate de INTERMEDIAR şi

persoana juridică / fizică (dl./ d-na.):


_______________________________________________ având sediul/domiciliul
în loc.__________________, str._________________________ nr._______
bl._____ sc._____ et.______ap________, jud.____________, tel.
mobil________________________, E-mail ____________________________
tel.fix_________________, reprezentată de_______________________________,
B.I./C.I. seria____ nr.__________eliberat la data de_____________ de
Politia____________, CNP________________________ în calitate de
BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.II.1 Intermedierea vânzării imobilului tip:

Tipul Ap. la casa Ap. la bloc Casa Teren Spatiu


locuintei comercial
Nr camere
Nr bai
Suprafata
Mp. utili
Nr
balcoane
inscris în C.F. nr. ______________, cad.
TOP______________________________ situat în loc.
___________________________________________, str.
_____________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et. ____
ap.____,sector/ jud.___________.

Art.II.2 Beneficiarul declară pe propria răspundere că este proprietarul, sau


reprezentantul proprietarului imobilului de mai sus si că proprietatea este liberă de
sarcini și se poate vinde. Imobilul este descris după cum urmează și are
următoarele facilități:

Confort decomandat semi- nedecomandat Alta


decomandat
Anexe Boxa Garaj
Materialul Caramida Beton Lemn
constructiei
Incalzire Centrala Termoficare lemne
proprie
Finisaje Foarte bune Bune Suficiente Insuficiente
Utilitati Apa curenta Energie Canalizare Gaz
electrica

Vedere _________________________ construit in __________________, f.


stradal ____ m, situatia
juridica____________________________________________________________
___________________ deficiente/inconveniente___________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________

Îmbunătăţiri:________________________________________________________
__________________________________________________________________

Art.II.3 Preţul de vânzare propus, 50.000 euro neg. DA/NU.

Prețul minim de vânzare 50.000 euro

III.DURATA CONTRACTULUI

Art. III.1 Durata contractului este 4 luni începând cu data încheierii contractului.

Art. III.2 Conform convenției părților, dacă părțile nu convin prelungirea


termenului, după trecerea termenului prevăzut la alineatul (1), în situația în
care intermediarul nu a găsit un client pentru oferta beneficiarului, prezentul
contract se consideră desființat de drept, părțile neavând nicio obligație una
față de cealaltă.

Art. III.3 Contractul încetează prin:


a) trecerea termenului stabilit în contract, dacă acesta nu a fost prelungit de
către părți;

b) voința comună a părților, în baza unui act adițional scris și semnat de


acestea;

c) rezilierea sa de către oricare dintre părți, atunci când cealaltă parte nu își
îndeplinește în mod culpabil obligațiile asumate;

d) denunțare unilaterală, cu un preaviz de 10 zile lucrătoare, fără taxe


suplimentare, cu excepția achitării serviciilor efectuate până la denunțare,
conform contractului;

e) decesul uneia dintre părți, persoană fizică, în măsura în care contractul a


fost încheiat intuitu personae și atunci când contractul nu mai poate continua
cu succesorii acesteia;

f)alte cauze prevăzute de lege.

IV. CONDIŢII GENERALE

Art.IV.1 Beneficiarul contractului se angajează ferm să vândă imobilul descris


mai sus.

Art.IV.2 Beneficiarul nu poate vinde proprietatea mai sus-menționată


cumpărătorilor prezentați de agenție pe durata perioadei contractului, nici după
expirarea perioadei contractuale, decât prin “S.C. A Invest S.R.L.”

Art.IV.3 Cele două părţi semnatare ale prezentului act consimt că prin încheierea
formalităţilor de vânzare-cumpărare, în formă de antecontract sau de contract
autentificat, obiectul contractului de intermediere este îndeplinit, iar intermediarul
este în drept să solicite plata serviciilor de intermediere prestate (comisionul) ;
Art.IV.4 În cazul în care prezentul contract se încheie prin reprezentant,
reprezentantul preia toate obligaţiile vânzătorului

Art.IV.5 Pentru nerespectarea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract


partea vinovată se obligă să plătească daune-interese conform clauzelor stabilite in
prezentul contract și normelor in vigoare.

Art.IV.6 Comisionul standard al intermediarului este de 4%

V. DREPTURILE INTERMEDIARULUI

Art. V.1. Să solicite și să i se pună la dispoziție de către beneficiar toate


informațiile precum și întreaga documentație privitoare la imobilul ce
urmează a fi înstrăinat, constând în actele doveditoare ale proprietății precum
și orice alte acte, toate în original, iar acolo unde nu este originalul, în copie
legalizată sau copie simplă;

Art. V.2. Să efectueze toate demersurile ce se impun în vederea clarificării


tuturor actelor necesare înstrăinării, acționând în baza unei procuri speciale
date de către beneficiar;

Art. V.3. Să folosească toate mijloacele de care dispune în vederea acordării


de consultanță beneficiarului cu privire la evaluarea imobilului și publicitate
pe orice căi permise de lege;

Art. V.4. Să i se aducă la cunoștință de către beneficiar starea imobilului ce


urmează a fi înstrăinat. Intermediarul nu răspunde de viciile ascunse ale
imobilului și nici de refuzul cumpărătorului de a mai contracta, ulterior
încheierii negocierilor, dacă acest refuz se datorează viciilor ascunse ale
bunului;
Art. V.5. Să i se achite contravaloarea serviciilor efectuate (comisionul) atunci
când acesta i se cuvine conform contractului;

Art. V.6. Să rezilieze unilateral prezentul contract în condițiile prevăzute în


acesta;

Art. V.7. Orice alte drepturi ce-i revin prin lege și prezentul contract.

VI. DREPTURILE BENEFICIARULUI

Art. VI.1. Să fie informat complet, corect și precis asupra caracteristicilor


esențiale ale serviciilor oferite de intermediar, astfel încât decizia pe care o
adoptă în legătura cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor sale;

Art. VI.2. Să beneficieze de serviciile de cea mai bună calitate oferite de către
intermediar și de prețul de înstrăinare cel mai avantajos pentru el;

Art. VI.3. Să se intereseze oricând despre modul în care intermediarul își


desfășoară activitatea cu privire la serviciile prestate, putând cere și obține
date sau informații referitoare la aceasta;

Art. VI.4. Să fie informat despre orice situație intervenită pe parcursul


derulării contractului și care ar putea periclita sau întârzia în orice fel
desfășurarea contractului;

Art. VI.5. Să fie asistat de către intermediar pe tot parcursul derulării


prezentului contract, până la finalizarea contractului de vânzare-cumpărare
în formă autentică sau sub semnătură privată, respectiv să fie asistat la
întocmirea antecontractului de vânzare-cumpărare;

Art. VI.6. În cazul în care beneficiarul este persoană fizică, să-i fie respectate
confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către
intermediar, cu respectarea legii și prezentului contract;
Art. VI.7. Să rezilieze unilateral prezentul contract în condițiile prevăzute în
acesta;

Art. VI.8. Orice alte drepturi ce-i revin prin lege și prezentul contract.

VII. OBLIGAŢIILE INTERMEDIARULUI

Art.VII.1 Să ofere beneficiarului consultanţă privind evoluţia pieţei imobiliare, să


facă publicitate în vederea vânzării imobilului, să anunțe cu promptitudine
beneficiarul ori de câte ori apare o cerere conformă cu oferta acestuia;

Art. VII.2. Să informeze clientul cu privire la costuri, comisioane, taxe


notariale, impozite, taxe cadastrale etc. care vor fi suportate de beneficiar;

Art.VII.3. Să depună întreaga sa diligență asigurând serviciile stipulate în


prezentul contract la capacitatea și eficiența sa maximă;

Art.VII.4. Să-l asiste pe beneficiar în permanență la tratativele cu


cumpărătorul, inclusiv la semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare,
să-l asiste pe beneficiar în fața notarului public la perfectarea actului de
vânzare – cumpărare în formă autentică;

Art.VII.5. Să susțină toate formele de publicitate precum și să efectueze toate


demersurile necesare stabilirii situației juridice legale înstrăinării cu privire la
actele neclare;
Art. VII.6. Să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele
beneficiarului;

Art. VII.7. Să-l informeze pe beneficiar cu privire la orice situație intervenită


pe parcursul derulării contractului care ar putea periclita sau întârzia în orice
fel desfășurarea acestuia;

Art. VII.8. Să păstreze toate actele, documentele și informațiile beneficiarului


cu confidențialitate și în bune condiții, returnând beneficiarului originalele și
având dreptul să rețină copii;

Art. VII.9. Să respecte confidențialitatea și să prelucreze datele cu caracter


personal ale beneficiarului, persoană fizică, cu respectarea legii și prezentului
contract;

Art. VII.10. Orice alte obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

VIII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Art.VIII.1 Să permită intermediarului toate formele de publicitate pe care


acesta din urmă le consideră oportune și vizitarea proprietăţii de către eventualii
clienţi, însoţiţi sau neînsoțiți de către reprezentantul intermediarului, ori de câte ori
i se solicită, pe baza unei programări prealabile;

Art.VIII.2 Să notifice intermediarul de orice modificare de statut sau preț în termen


de maxim 24h de la data modificării. În caz contrar, beneficiarul se obligă să
plătească intermediarului daune-interese în valoare de 0.5% din prețul maxim de
vânzare pentru fiecare zi de întârziere.

Art.VIII.3 Să plătească intermediarului, la data încheierii contractului


intermediat, comisionul de intermediere de 4% din valoarea stabilită de vânzare-
cumpărare plătibil în lei la cursul BNR al zilei de efectuare a plăţii;

Art.VIII.4 Dacă beneficiarul nu achită comisionul la termenul stabilit, va


achita intermediatorului, pe lângă comisionul datorat şi plata unei penalizări
de 2% din valoarea comisionului pe fiecare zi de întârziere până la data plăţii
efective, baza de calcul fiind preţul de vânzare prevăzut în prezentul contract,
valoare care în situaţia dată este nenegociabilă;

Art.VIII.5 În situaţia în care, beneficiarul încercând să se sustragă de la plata


comisionului, vinde proprietatea în perioada contractului sau după expirarea
acestuia, unui cumpărător pe care intermediatorul “S.C. A Invest S.R.L.” l-a
prezentat în acest sens, (cumpărător însemnând atât clientul prezentat direct cât şi
soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I – II ai acestora precum şi alte persoane
interpuse) fără să anunțe intermediatorul “S.C. A Invest S.R.L.” în termen de cel
mult 15 zile de la data încheierii contractului intermediat, beneficiarul trebuie
să-i achite intermediatorului “S.C. A Invest S.R.L.” dublul comisionului standard
stabilit prin contract, baza de calcul fiind prețul de vânzare prevăzut în prezentul
contract, valoare care în situația dată este nenegociabilă;

Art.VIII:6 În cazul în care beneficiarul refuză un cumpărător care oferă


preţul solicitat prin contract de către vânzător, obiectul contractului este
considerat îndeplinit, iar vânzătorul datorează intermediatorului comisionul
standard stabilit prin prezentul contract.

Art.VIII.7. Să pună la dispoziția intermediarului toate datele și informațiile


reale privitoare la imobil și la starea în care este acesta, aducându-i la
cunoștința orice stare, degradare sau viciu care ar putea fi de natură să scadă
valoarea de tranzacționare a acestuia;

Art. VIII.8. Să pună la dispoziția intermediarului toate actele originale/copii


necesare în vederea perfectării în condiții legale a vânzării imobilului;

Art. VIII.9. Să se abțină de la orice faptă care ar putea fi de natură a periclita


prestarea serviciilor de către intermediar;

Art. VIII.10. Să nu trateze direct cu cumpărătorul identificat de către


intermediar, ci numai prin intermediul acestuia;

Art. VIII.11. Orice alte obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

IX. ALTE CLAUZE

Art.IX.1 În toate cazurile de neplată a comisionului, debitorul va fi considerat în


întârziere de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, nefiind
nevoie notificarea prin executorul judecătoresc;
Art.IX.2 Prezentul contract poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul
ambelor părți semnatare.

Art IX.3 Prezentul contract poate fi modificat doar în scris, printr-un act
adițional semnat de către ambele părți contractante.

Art.IX.4. Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare dintre părți în

următoarele situații:

a) în cazul în care intermediarul nu a identificat un client pentru oferta


beneficiarului în termen de 60 zile calendaristice de la încheierea prezentului
contract;

b) în cazul în care beneficiarul refuză un număr de 3 oferte oferite de


intermediar;

c) în cazul în care cealaltă parte nu își respectă în mod culpabil obligațiile


asumate;

d) prin convenția părților.

Art.IX.5. Intenția de reziliere va fi comunicată celeilalte părți în termen de 10


zile lucrătoare.

Art.IX.6. În caz de reziliere, partea îndreptățită poate solicita daune, conform


contractului.

Art.IX.7. La încetarea contractului intermediarul va întrerupe orice formă de


publicitate cu privire la imobil și furnizare de servicii către beneficiar.

Art.IX.8 Litigiile de orice fel se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar se va
apela la o instanţa de judecată.
Art.IX.9. Prezentul contract, împreună cu modificările și anexele sale,
reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.IX.10 Prezentul contract s–a încheiat azi _________________________ în 2


exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţile semnatare.

Art.IX.11. Alte prevederi:

A. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de răspundere


părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin
prezentul contract, în deplină concordanţă cu dispoziţiile art. 1351 Cod civil.

B. În sensul punctului precedent, părțile convin ca următoarele situații să fie


considerate forță majoră:

a) Cutremure grave;

b) Inundații catastrofale;

c) Alunecări de teren;

d) Tornade.

C. Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștința


celeilalte părți, în termen de 72 ore, în scris și în mod complet, producerea
acesteia și să ia toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor respectivului eveniment. Dacă în termen de 30 de zile de la data
producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părți încetarea sau suspendarea contractului, fără
ca una din părți să poată pretinde celeilalte daune – interese.

D. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat


de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi
produs.
E. Cazul fortuit înlătură răspunderea părților în măsura în care acesta a fost
comunicat celeilalte părți în termenul prevăzut la punctul A. și poate fi
dovedit.

F. În sensul punctului precedent, părțile convin ca următoarele situații să fie


considerate caz fortuit:

a) Cutremure de mică intensitate, care se produc frecvent în anumite zone;

b) Inundațiile produse în mod obișnuit în zona în care este situat imobilul, în


anumite (ex.: primăvara);

c) Inundațiile produse de locatarii din apartamentele vecine;

d) Explozia instalației electrice din apartament.

G. În situațiile de forță majoră sau caz fortuit părțile nu-și datorează una
celeilalte daune sau penalități și nu pot fi obligate la executarea prestațiilor cu
excepția celor care necesită urgență și care pot fi executate.

H. Pe perioada situației de forță majoră sau caz fortuit contractul se suspendă


urmând a fi reluat după încetarea situației care a cauzat suspendarea.

I. Beneficiarul nu acordă intermediarului dreptul de exclusivitate asupra


vânzării imobilului ce constituie obiectul acestui contract.

BENEFICIAR INTERMEDIAR

X AB
II. VARIANTA CORECTATĂ, DUPĂ CE AM PREZENTAT TEMA

CONTRACT INTERMEDIERE VÂNZARE

Nr.__________ / _______________ I.

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: Societatea comercială “S.C. A Invest


S.R.L.” cu datele de identificare din antet, reprezentată de d-na AB, identificată
prin B.I/C.I Seria … Nr … eliberată la data de …. de SPCLEP Sibiu, având
C.N.P. ……, în calitate de INTERMEDIAR şi

persoana juridică / fizică (dl./ d-na.):


_______________________________________________ având sediul/domiciliul
în loc.__________________, str._________________________ nr._______
bl._____ sc._____ et.______ap________, jud.____________, tel.
mobil________________________, E-mail ____________________________
tel.fix_________________, reprezentată de_______________________________,
B.I./C.I. seria____ nr.__________eliberat la data de_____________ de
Politia____________, CNP________________________ în calitate de
BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.II.1 Intermedierea vânzării imobilului tip:

Tipul Ap. la casa Ap. la bloc Casa Teren Spatiu


locuintei comercial
Nr camere
Nr bai
Suprafata
Mp. utili
Nr
balcoane
inscris în C.F. nr. ______________, cad.
TOP______________________________ situat în loc.
___________________________________________, str.
_____________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et. ____
ap.____,sector/ jud.___________.

Art.II.2 Beneficiarul declară pe propria răspundere că este proprietarul, sau


reprezentantul proprietarului imobilului de mai sus si că proprietatea este liberă de
sarcini și se poate vinde. Imobilul este descris după cum urmează și are
următoarele facilități:

Confort decomandat semi- nedecomandat Alta


decomandat
Anexe Boxa Garaj
Materialul Caramida Beton Lemn
constructiei
Incalzire Centrala Termoficare lemne
proprie
Finisaje Foarte bune Bune Suficiente Insuficiente
Utilitati Apa curenta Energie Canalizare Gaz
electrica

Vedere _________________________ construit in __________________, f.


stradal ____ m, situatia
juridica____________________________________________________________
___________________ deficiente/inconveniente___________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________

Îmbunătăţiri:________________________________________________________
__________________________________________________________________

Art.II.3 Preţul de vânzare propus, 50.000 euro neg. DA/NU.

Prețul minim de vânzare 50.000 euro

III.DURATA CONTRACTULUI

Art. III.1 Durata contractului este 4 luni începând cu data încheierii contractului.

Art. III.2 Conform convenției părților, dacă părțile nu convin prelungirea


termenului, după trecerea termenului prevăzut la alineatul (1), în situația în
care intermediarul nu a găsit un client pentru oferta beneficiarului, prezentul
contract se consideră desființat de drept, părțile neavând nicio obligație una
față de cealaltă.

Art. III.3 Contractul încetează prin:

a) trecerea termenului stabilit în contract, dacă acesta nu a fost prelungit de


către părți;

b) voința comună a părților, în baza unui act adițional scris și semnat de


acestea;

c) rezilierea sa de către oricare dintre părți, atunci când cealaltă parte nu își
îndeplinește în mod culpabil obligațiile asumate;

d) denunțare unilaterală, cu un preaviz de 10 zile lucrătoare, fără taxe


suplimentare, cu excepția achitării serviciilor efectuate până la denunțare,
conform contractului;

e) decesul uneia dintre părți, persoană fizică, în măsura în care contractul a


fost încheiat intuitu personae și atunci când contractul nu mai poate continua
cu succesorii acesteia;

f)alte cauze prevăzute de lege.

IV. CONDIŢII GENERALE

Art.IV.1 Clientul se angajează să vândă imobilul descris mai sus.

Art.IV.2 Prezentul contract nu prezintă clauză de exclusivitate în favoarea


intermediarului.

Art.IV.3 Cele două părţi semnatare ale prezentului act consimt că prin
încheierea formalităţilor de vânzare-cumpărare, în formă de antecontract sau
de contract autentificat, obiectul contractului de intermediere este îndeplinit,
iar intermediarul este în drept să solicite plata serviciilor de intermediere
prestate (comisionul) ;

Art.IV.4 În cazul în care prezentul contract se încheie prin reprezentant,


reprezentantul preia toate obligaţiile vânzătorului
Art.IV.5 Pentru nerespectarea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract
partea vinovată se obligă să plătească daune-interese conform clauzelor stabilite in
prezentul contract și normelor in vigoare.

Art.IV.6 Comisionul standard al intermediarului este de 2%

V. DREPTURILE INTERMEDIARULUI

Art. V.1. Să solicite și să i se pună la dispoziție de către beneficiar toate


informațiile precum și întreaga documentație privitoare la imobilul ce
urmează a fi înstrăinat, constând în actele doveditoare ale proprietății precum
și orice alte acte, toate în original, iar acolo unde nu este originalul, în copie
legalizată sau copie simplă;

Art. V.2. Să efectueze toate demersurile ce se impun în vederea clarificării


tuturor actelor necesare înstrăinării, acționând în baza unei procuri speciale
date de către beneficiar;

Art. V.3. Să folosească toate mijloacele de care dispune în vederea acordării


de consultanță beneficiarului cu privire la evaluarea imobilului și publicitate
pe orice căi permise de lege;

Art. V.4. Să i se aducă la cunoștință de către beneficiar starea imobilului ce


urmează a fi înstrăinat. Intermediarul nu răspunde de viciile ascunse ale
imobilului și nici de refuzul cumpărătorului de a mai contracta, ulterior
încheierii negocierilor, dacă acest refuz se datorează viciilor ascunse ale
bunului;

Art. V.5. Să i se achite contravaloarea serviciilor efectuate (comisionul) atunci


când acesta i se cuvine conform contractului;

Art. V.6. Să rezilieze unilateral prezentul contract în condițiile prevăzute în


acesta;

Art. V.7. Orice alte drepturi ce-i revin prin lege și prezentul contract.

VI. DREPTURILE CLIENTULUI

Art. VI.1. Să fie informat complet, corect și precis asupra caracteristicilor


esențiale ale serviciilor oferite de intermediar, astfel încât decizia pe care o
adoptă în legătura cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor sale;
Art. VI.2. Să beneficieze de serviciile de cea mai bună calitate oferite de către
intermediar și de prețul de înstrăinare cel mai avantajos pentru el;

Art. VI.3. Să se intereseze oricând despre modul în care intermediarul își


desfășoară activitatea cu privire la serviciile prestate, putând cere și obține
date sau informații referitoare la aceasta;

Art. VI.4. Să fie informat despre orice situație intervenită pe parcursul


derulării contractului și care ar putea periclita sau întârzia în orice fel
desfășurarea contractului;

Art. VI.5. Să fie asistat de către intermediar pe tot parcursul derulării


prezentului contract, până la finalizarea contractului de vânzare-cumpărare
în formă autentică sau sub semnătură privată, respectiv să fie asistat la
întocmirea antecontractului de vânzare-cumpărare;

Art. VI.6. În cazul în care beneficiarul este persoană fizică, să-i fie respectate
confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către
intermediar, cu respectarea legii și prezentului contract;

Art. VI.7. Să rezilieze unilateral prezentul contract în condițiile prevăzute în


acesta;

Art. VI.8. Orice alte drepturi ce-i revin prin lege și prezentul contract.

VII. OBLIGAŢIILE INTERMEDIARULUI

Art.VII.1 Să ofere clinetului în scris, corect și precis informații privind evoluţia


pieţei imobiliare, să facă publicitate în vederea vânzării imobilului, să anunțe cu
promptitudine beneficiarul ori de câte ori apare o cerere conformă cu oferta
acestuia;

Art. VII.2. Să informeze clientul cu privire la costuri, comisioane, taxe


notariale, impozite, taxe cadastrale etc. care vor fi suportate de client;

Art.VII.3. Să depună întreaga sa diligență asigurând serviciile stipulate în


prezentul contract la capacitatea și eficiența sa maximă;
Art.VII.4. Să-l asiste pe beneficiar în permanență la tratativele cu
cumpărătorul, inclusiv la semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare,
să-l asiste pe beneficiar în fața notarului public la perfectarea actului de
vânzare – cumpărare în formă autentică;

Art.VII.5. Să susțină toate formele de publicitate precum și să efectueze toate


demersurile necesare stabilirii situației juridice legale înstrăinării cu privire la
actele neclare;

Art. VII.6. Să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele


beneficiarului;

Art. VII.7. Să-l informeze pe beneficiar cu privire la orice situație intervenită


pe parcursul derulării contractului care ar putea periclita sau întârzia în orice
fel desfășurarea acestuia;

Art. VII.8. Să păstreze toate actele, documentele și informațiile beneficiarului


cu confidențialitate și în bune condiții, returnând beneficiarului originalele și
având dreptul să rețină copii;

Art. VII.9. Să respecte confidențialitatea și să prelucreze datele cu caracter


personal ale beneficiarului, persoană fizică, cu respectarea legii și prezentului
contract;

Art. VII.10. Orice alte obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

Art. VII. 11. Să-l pună pe client în legătură cu terțul, în vederea încheierii
contractului de vânzare-cumpărare.

Art. VII. 12. Să comunice terțului toate informațiile cu privire la avantajele și


oportunitatea încheierii contractului , cu condiția să nu prejudicieze în mod
culpabil interesele clientului.
VIII. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

Art.VIII.1 Să permită intermediarului toate formele de publicitate pe care


acesta din urmă le consideră oportune și vizitarea proprietăţii de către eventualii
clienţi, însoţiţi sau neînsoțiți de către reprezentantul intermediarului, ori de câte ori
i se solicită, pe baza unei programări prealabile;

Art.VIII.2 Să notifice intermediarul de modificarea/ încheierea contractului în


termen de maxim 15 zile de la data modificării/încheierii contractului de vânzare-
cumpărare.

Art.VIII.3 Să plătească intermediarului, în cazul vânzării imobilului prin


intermediul său sau unui/unor cumpărător(i) prezentați de intermediar, pe
durata contractului, remunerația sub forma unui comision de 2% din prețul
de vânzare al imobilului la data încheierii contractului intermediat și a
încasării integrale a prețului vânzării, de către client.

Art.VIII.4 Dacă beneficiarul nu achită comisionul la termenul stabilit, va


achita intermediatorului, pe lângă comisionul datorat şi plata unei penalizări
de 2% din valoarea comisionului pe fiecare zi de întârziere până la data plăţii
efective, baza de calcul fiind preţul de vânzare prevăzut în prezentul contract,
valoare care în situaţia dată este nenegociabilă;

Art.VIII.5 În situaţia în care, clientul vinde imobilul în perioada contractului


unui terț cumpărător pe care intermediarul i l-a prezentat, el e obligat să îl
informeze în termen de maxim 15 zile. În caz contrar, clientul datorează pe
lângă comisionul stabilit cu titlu de remunerație, dobânda legală calculată de
la data încasării prețului de vânzare a imobilului.

Art.VIII:6 În cazul în care clientul refuză un cumpărător care oferă preţul


solicitat prin contract de către vânzător, clientul datorează intermediarului
cheltuielile efectuate pentru intermediere.
Art.VIII.7. Să pună la dispoziția intermediarului toate datele și informațiile
reale privitoare la imobil și la starea în care este acesta, aducându-i la
cunoștința orice stare, degradare sau viciu care ar putea fi de natură să scadă
valoarea de tranzacționare a acestuia;

Art. VIII.8. Să pună la dispoziția intermediarului toate actele originale/copii


necesare în vederea perfectării în condiții legale a vânzării imobilului;

Art. VIII.9. Să se abțină de la orice faptă care ar putea fi de natură a periclita


prestarea serviciilor de către intermediar;

Art. VIII.10. Să nu trateze direct cu cumpărătorul identificat de către


intermediar, ci numai prin intermediul acestuia;

Art. VIII.11. Orice alte obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

IX. ALTE CLAUZE

Art.IX.1 Dacă clientul nu-și îndeplinește obligația de plată a comisionului,


debitorul va fi considerat în întârziere de la data încheierii contractului de
intermediere și a încasării integrale a prețului de vânzare de către client,
nefiind nevoie notificarea prin executorul judecătoresc;

Art.IX.2 Prezentul contract poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul


ambelor părți semnatare.

Art IX.3 Prezentul contract poate fi modificat doar în scris, printr-un act
adițional semnat de către ambele părți contractante.

Art.IX.4. Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare dintre părți în


următoarele situații:

a) în cazul în care intermediarul nu a identificat un client pentru oferta


beneficiarului în termen de 4 luni de la încheierea prezentului contract;
b) în cazul în care beneficiarul refuză un număr de 3 oferte oferite de
intermediar;

c) în cazul în care cealaltă parte nu își respectă în mod culpabil obligațiile


asumate;

d) prin convenția părților.

Art.IX.5. Prezentul contract poate fi denunțat unilateral de părți, cu


respectarea unui termen de 10 zile lucrătoare. Prezentul contract se reziliază
în condițiile prevăzute de lege.

Art.IX.6. În caz de reziliere, partea îndreptățită poate solicita daune, conform


contractului.

Art.IX.7. La încetarea contractului intermediarul va întrerupe orice formă de


publicitate cu privire la imobil și furnizare de servicii către beneficiar.

Art.IX.8 Litigiile de orice fel se vor soluţiona potrivit legislației în vigoare.

Art.IX.9. Prezentul contract, împreună cu modificările și anexele sale,


reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.IX.10 Prezentul contract s–a încheiat azi _________________________ în 2


exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţile semnatare.

Art.IX.11. Alte prevederi:

A. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează de răspundere


părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin
prezentul contract, în deplină concordanţă cu dispoziţiile art. 1351 Cod civil.

B. În sensul punctului precedent, părțile convin ca următoarele situații să fie


considerate forță majoră:

a) Cutremure grave;

b) Inundații catastrofale;

c) Alunecări de teren;

d) Tornade.

C. Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștința


celeilalte părți, în termen de 72 ore, în scris și în mod complet, producerea
acesteia și să ia toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor respectivului eveniment. Dacă în termen de 30 de zile de la data
producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părți încetarea sau suspendarea contractului, fără
ca una din părți să poată pretinde celeilalte daune – interese.

D. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat


de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi
produs.

E. Cazul fortuit înlătură răspunderea părților în măsura în care acesta a fost


comunicat celeilalte părți în termenul prevăzut la punctul A. și poate fi
dovedit.

F. În sensul punctului precedent, părțile convin ca următoarele situații să fie


considerate caz fortuit:

a) Cutremure de mică intensitate, care se produc frecvent în anumite zone;

b) Inundațiile produse în mod obișnuit în zona în care este situat imobilul, în


anumite (ex.: primăvara);

c) Inundațiile produse de locatarii din apartamentele vecine;

d) Explozia instalației electrice din apartament.

G. În situațiile de forță majoră sau caz fortuit părțile nu-și datorează una
celeilalte daune sau penalități și nu pot fi obligate la executarea prestațiilor cu
excepția celor care necesită urgență și care pot fi executate.

H. Pe perioada situației de forță majoră sau caz fortuit contractul se suspendă


urmând a fi reluat după încetarea situației care a cauzat suspendarea.

I. Clientul nu acordă intermediarului dreptul de exclusivitate asupra vânzării


imobilului ce constituie obiectul acestui contract.

CLIENT INTERMEDIAR

X AB
TEME SOLUȚIONATE PENTRU CARE NU AM FOST
NOMINALIZATĂ

SEMESTRUL I

PRACTICĂ LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI - TEMA DE


LUCRU NR. 1

1. Sunteți apărător ales al lui AB în dosarul nr. 516/755/2020, aflat pe rolul


Judecătoriei Sibiu, având termen de judecată la 12.11.2020.
Formulați cerere de amânare, raportat la faptul că, în perioada 10-20.11.2020
vă aflați în concediu de odihnă.
Instanţa: Judecătoria Sibiu
Secţia: civilă
Dosar nr.516/755/2020
Termenul de judecată: 12.11.2020

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul A.B., prin avocat Toader Maria-Cristina, în calitate de parte...,


în dosarul nr. 516/755/2020, în care părți sunt ...., vă înaintăm

CEREREA DE AMÂNARE PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE

prin care solicităm instanței să amâne judecata și să acorde un nou termen.

În fapt, arătăm că nu ne putem prezenta la termenul de judecată de 12.11.2020,


întrucât perioada 10-20.11.2020 reprezintă perioada de concediu de odihnă.
În drept, ne întemeiem pretențiile pe dispozițiile art. 13 alin. (2) din C. proc.
civ., art. 222 din C. proc. Civ., art. 148-151 C. proc. civ.
În dovedire, depunem cererea de acordare a concediului de odihnă pe perioada
10-20.11.2020.
Depunem cererea într-un singur exemplar.

Data Semnătura
13.10.2020

2. Sunteți apărător ales al lui AB în dosarul nr. nr. 470/306/2020, aflat pe rolul
Judecătoriei Sibiu, având termen de judecată la 20.10.2020.
Formulați cerere de amânare, raportat la faptul că, la aceeași dată, aveți un
alt termen de judecată în dosarul 2618/175/2020, pe rolul Judecătoriei Aiud,
pentru clientul CD.

Instanţa: Judecătoria Sibiu


Secţia: civilă
Dosar nr.470/306/2020
Termenul de judecată: 20.10.2020

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul A.B., prin avocat Toader Maria-Cristina, în calitate de parte..., în


dosarul nr. 470/306/2020, în care părți sunt ...., vă înaintăm

CEREREA DE AMÂNARE PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE

prin care solicităm instanței să amâne judecata și să acorde un nou termen.


În fapt, arătăm că nu ne putem prezenta la termenul de judecată de 20.11.2020,
întrucât avem un alt termen de judecată, la aceeași dată, în dosarul 2618/175/2020,
pe rolul Judecătoriei Aiud, pentru clientul CD.
În drept, ne întemeiem pretențiile pe dispozițiile art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.,
art. 222 din C. proc. Civ., art. 148-151 C. proc. civ.
În dovedire, depunem următoarele înscrisuri...
Depunem cererea într-un singur exemplar.

Data Semnătura
13.10.2020

3. La 22.08.2020, A, B și C au achiziționat, în urma vizualizării anunțurilor de


vânzare ale vânzătorului DECA AIR SA, afișate pe internet, servicii de
călătorie asociate, pe ruta Cluj-Abu Dhabi, dus-întors, pentru datele de
25.09.2020-1.10.2020, incluzând preț zbor, taxă de administrare, bagaj de cală
și asigurare de călătorie.
La data de 30.09.2020, pârâta a notificat pe A, B, respectiv C despre anularea
zborului, via email, cu informația că pot solicita, la cerere, restituirea sumelor
de bani achitate. Raportat la faptul că sumele nu au fost rambursate integral,
compania nerestituind costul asigurării, A, B, respectiv C, sunt nevoiți să dea
în judecată societatea de transport aerian.
a) Apreciați că A, B și C pot sau trebuie să introducă fiecare acțiuni separate
în instanță pentru recuperarea drepturilor lor?
Nu este obligatoriu ca cei 3 reclamanți să introducă fiecare acțiuni separate în
instanță pentru recuperarea drepturilor lor. Astfel, potrivit art. 59 din C. proc. civ.,
mai multe persoane pot fi împreună reclamante (în speța dată) sau pârâte, dacă
obiectul procesului este un drept sau o obligație comună, dacă drepturile sau
obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură.
d). În cazul în care A, B și C introduc cerere de chemare în judecată
împotriva companiei aeriene, aceasta va fi de competența:
d1 – judecătoriei de la sediul pârâtei;
d2. – judecătoriei de la sediul reclamantului/reclamanților
d3. – tribunalului de la sediul pârâtei,
d4. – tribunalului de la sediul reclamantului/reclamanților
Răspuns corect: d2-art. 113 alin. (1), punctul 8.
e) Sunteți apărător ales al lui B pentru judecarea cererii de chemare în
judecată a companiei aeriene în fond. În cazul în care este necesar ca B să
formuleze o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță,
veți avea dreptul să îl reprezentați pe B în dosarul de apel/recurs în temeiul
aceleiași împuterniciri, sau este obligatorie o nouă împuternicire din partea
lui B?
Răspundeți, indicând temeiul/temeiurile juridice.
Va fi obligatorie o nouă împuternicire din partea lui B în dosarul de apel/recurs.-art.
87 alin. (2) C. proc. Civ.

PRACTICĂ LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI - TEMA DE


LUCRU NR. 2

I. Soții A și B, căsătoriți de 25 de ani, sunt separați în fapt de peste 3 ani,


din cauza neînțelegerilor cvasipermanente care degenerau în certuri urmate
de lipsa de comunicare între soți și de plecarea soțului din domiciliul
conjugal.
a) Soțul A dorește desfacerea căsătoriei considerând că relațiile conjugale
sunt grav și iremediabil vătămate din vina ambilor soți. Dorește ca soția să
revină la numele purtat anterior căsătoriei și să suporte cheltuielile de
judecată.
b) Soția B se opune divorțului din culpă comună, considerând că soțul său
este în culpă deoarece a părăsit domiciliul conjugal și a intrat în relații de
concubinaj din care a rezultat un copil.
c) Soția B dorește desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soțului, să
păstreze numele purtat în timpul căsătoriei și după divorț, iar soțul să-i
plătească despăgubiri și să suporte el cheltuielile de judecată.
d) La o săptămână după primul termen de judecată în dosarul de divorț
inițiat de A, A și B se împacă și renunță la judecată.
Despre relațiile tensionate dintre soți și separarea lor în fapt au cunoștință
vecinii și prietenii comuni (familiile C și D).
1. Formulați cererea de chemare în judecată pentru starea de fapt descrisă la
punctul a.

Instanţa: Judecătoria ...


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul A, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și


următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …

în contradictoriu cu pârâta B, cu domiciliul în ....., având codul numeric


personal ...., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:


- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ....., înregistrată în
registrul de stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa comună a soților,
întrucât raporturile dintre soți sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai
este posibilă;
- revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ..... ;
- obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată.
În fapt, învederez instanței că sunt căsătorit cu pârâta de la data de ..., iar din
căsătorie au rezultat doi copii, E, născută la data de 10.02.1996 și F, născută la
data de 04.08.1998.
Neînțelegerile dintre noi au apărut în anul 2000, motivul principal care a stat la
baza acestora fiind reprezentat de deplasările pe care eram nevoit să le fac, în
interes de serviciu, atât în țară, cât și în străinătate. Din dorința de a nu destrăma
căsnicia și de a remedia relațiile dintre noi, nu am luat nicio inițiativă în acest sens.
De asemenea, pe durata căsătoriei, disputele avute cu pârâta au fost alimentate și
de nemulțumirile acesteia cu privire la problemele ei de sănătate survenite în urma
celei de-a doua sarcini, fapt ce a determinat-o în repetate rânduri să apeleze la
violență verbală și să mă învinuiască pentru deteriorarea stării ei de sănătate,
întrucât am insistat să încercăm să mai avem un copil.
În ciuda faptului că am încercat amândoi să rezolvăm problemele ivite în căsnicia
noastră, toate aceste discuții în contradictoriu au dus la răcirea relațiilor dintre noi.

Având în vedere că relațiile conjugale sunt grav și iremediabil vătămate din vina
amândurora, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, solicit desfacerea
căsătoriei din culpă comună.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 373 lit. b, art. 379 alin. (1), art.
383 alin. (3) C. civ., art. 148-151 C. proc. civ., art. 192 C. proc. civ., art. 194-197 C.
proc. civ., art. 915, 916, 918, 919, 921, 922, 923 C. proc. civ., art. 934 alin. (2) C.
proc. civ.

În dovedire, solicităm proba cu înscrisuri și proba cu martori.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: certificatul de


căsătorie, copia contractului de vânzare-cumpărare a imobilului locuință a familiei,
în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ... exemplare.

În cadrul probei cu martori, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori,


pe numiții C și D, cu domiciliul în....., pentru dovedirea următoarei împrejurări de
fapt: violența verbală manifestată de pârâtă și solicităm citarea acestora.

În conformitate cu art. 453 C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâta la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

De asemenea, solicităm instanței să dispună asupra revenirii pârâtei la numele


purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de .....

Pentru stabilirea taxei de timbru depun adeverinţa privind veniturile din muncă
realizate în ultimele 12 luni şi certificatul de la Primăria ... privind starea materială.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.


Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... și
împuternicirea avocațială copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de
reprezentant.

Depun timbrul judiciar în valoare de ... lei.

Data Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei...

2. Formulați întâmpinarea pentru starea de fapt descrisă la punctul b.


Instanţa: Judecătoria ...
Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnata B, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și


următoarele date de contact …, în calitate de pârât în cauza de față, prin avocat
Toader Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date de
contact …,
în contradictoriu cu reclamantul A, cu domiciliul în ....., având codul
numeric personal ...., formulăm prezenta

ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


prin care vă solicităm instanței:
- să respingă acțiunea în totalitate;
- să oblige reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.
În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm
următoarele apărari pentru fiecare pretenție/capăt de cerere.....
- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ....., înregistrată în
registrul de stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa comună a soților,
întrucât raporturile dintre soți sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu
mai este posibilă;
În legătură cu acest capăt de cerere, suntem de părere că este neîntemeiat, deoarece
din atitudinea indiferentă și lipsită de respect și înțelegere față de pârâtă și de
problemele ei de sănătate nu reiese intenția reclamantului de a depune eforturi în
rezolvarea conflictelor. Neînțelegerile dintre cei doi soți au survenit la scurt timp
după nașterea celui de-al doilea copil (mai exact în 2000), perioadă în care pârâta a
fost agresată verbal și fizic de mai multe ori de către reclamant, lucru ce a
determinat răcirea relațiilor dintre ei. Ulterior, el a părăsit familia în 2017,
demonstrând prin aceasta că nu-l mai interesează continuarea relației lor. La
acestea se adaugă și împrejurarea potrivit căreia reclamantul a intrat în relații de
concubinaj din care a rezultat un copil, împrejurare care e de natură să scoată în
evidență faptul că această căsătorie trebuie desfăcută din culpa exclusivă a lui A.

- revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de...


Solicităm instanței să respingă acest capăt de cerere și să încuviințeze păstrarea
numelui purtat în timpul căsătoriei de către pârâtă pentru motive temeinice
justificate de interesul acesteia, având în vedere faptul că B a purtat acest nume în
ultimii 25 de ani, nume sub care este cunoscută atât în societate, cât și pe plan
profesional, fiind o compozitoare extrem de cunoscută și de apreciată.

- obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată


Cu privire la această pretenție, solicităm instanței să o respingă ca fiind nefondată,
întrucât, pe aproape întreaga durată a căsătoriei, reclamantul nu i-a oferit pârâtei
afecțiune și înțelegere, acesta preferând să adopte un comportament violent față de
ea, să-și neglijeze îndatorirea de respect, de fidelitate și de sprijin moral reciproc și,
în cele din urmă, să părăsească domiciliul conjugal, fără a mai păstra legătura cu B
din acel moment.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ. şi art. 309
C. civ., art. 373 lit. b, art. 379 alin. (1), art. 383 alin. (2) C. civ., art. 148-151 C.
proc. civ., art. 192 C. proc. civ., art. 194-197 C. proc. civ., art. 915, 917, 919, 921,
922, C. proc. civ., art. 934 alin. (3) C. proc. civ.

În dovedire, solicităm proba cu înscrisuri și proba cu martori.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: certificatul de


căsătorie, copia contractului de vânzare-cumpărare a imobilului locuință a familiei,
în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .....exemplare.
În cadrul probei cu martori, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori,
pe numiții C și D, cu domiciliul în....., pentru dovedirea următoarei împrejurări de
fapt: pentru dovedirea următoarei împrejurări de fapt: violența fizică și verbală
manifestată de reclamant și absența acestuia pentru o perioadă mai mare de 3 ani
de la domiciliul conjugal și solicităm citarea acestora.

În conformitate cu art. 453 C. proc. civ., solicităm instanței să oblige reclamantul


la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... și


împuternicirea avocațială copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de
reprezentant.

Data Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei...

3. Formulați cererea reconvențională pentru starea de fapt descrisă la punctul c.

Instanţa: Judecătoria ...


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnata B, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și


următoarele date de contact …, în calitate de pârât în cauza de față, prin avocat
Toader Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date de
contact …,
în contradictoriu cu reclamantul A, cu domiciliul în ....., având codul
numeric personal ...., formulăm prezenta

CERERE RECONVENȚIONALĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:


- desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ....., înregistrată în
registrul de stare civilă al localității ....., sub nr....., din culpa exclusivă a soțului,
întrucât raporturile dintre soți sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai
este posibilă;
- păstrarea numelui purtat de pârâtă în timpul căsătoriei, respectiv acela de ..... ;
- obligarea reclamantului la suportarea cheltuielilor de judecată,

având în vedere că pretențiile formulate derivă din același raport juridic invocat de
către reclamant în susținerea acțiunii formulate.

În fapt, sunt căsătorită cu reclamantul de la data de ..., iar din căsătorie au rezultat
doi copii, E, născută la data de 10.02.1996 și F, născută la data de 04.08.1998.
Relația noastră a început să se deterioreze în mod vădit din anul 2000. În această
perioadă, au existat între mine și reclamant numeroase conflicte, sursa acestora
fiind reprezentată de deplasările frecvente pe care le făcea în interes de serviciu și
de atitudinea lui pasivă față de problemele mele de sănătate survenite în urma celei
de-a doua sarcini. În cadrul acestor discuții în contradictoriu, îmi exprimam
nemulțumirile legate de lipsa de afecțiune, respect și înțelegere pe care le manifesta
față de mine și de situația în care mă aflam, lucru ce-l determina, de multe ori, să
devină agresiv.
În anul 2015, am aflat că soțul meu are un copil rezultat dintr-o relație de
concubinaj, împrejurare care a generat o altă dispută, în urma căreia reclamantul
m-a agresat fizic și verbal. Perioada imediat următoare a fost marcată de tensiune
și lipsă de comunicare, relațiile conjugale fiind grav afectate. În 2017, reclamantul
a ales să părăsească domiciliul conjugal, fapt ce mi-a demonstrat lipsa lui de
interes față de continuarea căsniciei noastre. De atunci, suntem separați în fapt.

Având în vedere că relațiile conjugale sunt grav și iremediabil vătămate din vina
reclamantului, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, solicit desfacerea
căsătoriei din culpa exclusivă a soțului meu.
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 373 lit. b, art. 379 alin. (1), art.
383 alin. (2) C. civ., art. 148-151 C. proc. civ., art. 192 C. proc. civ., art. 194-197 C.
proc. civ., art. 915, 917, 919, 921, 922, C. proc. civ., art. 934 alin. (3) C. proc. civ.

În dovedire, solicităm proba cu înscrisuri și proba cu martori.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: certificatul de


căsătorie, copia contractului de vânzare-cumpărare a imobilului locuință a familiei,
în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .....exemplare.

În cadrul probei cu martori, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori,


pe numiții C și D, cu domiciliul în....., pentru dovedirea următoarei împrejurări de
fapt: violența fizică și verbală manifestată de reclamant și solicităm citarea acestora.

În conformitate cu art. 453 C. proc. civ., solicităm instanței să oblige reclamantul


la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Totodată, solicităm instanței să dispună asupra păstrării numelui purtat de pârâtă în


timpul căsătoriei, respectiv acela de .....

Pentru stabilirea taxei de timbru depun adeverinţa privind veniturile din muncă
realizate în ultimele 12 luni şi certificatul de la Primăria ... privind starea materială.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... și


împuternicirea avocațială copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de
reprezentant.

Depun timbrul judiciar în valoare de ... lei.

Data Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei...

4. Formulați cererea de restituire a taxei judiciare de timbru pentru starea de


fapt descrisă la punctul d.
CERERE DE RESTITUIRE A TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul A, în calitate de reclamant în dosarul nr. / al acestei instanţe, vă rog
să avizaţi favorabil

Restituirea taxei judiciare de timbru

în cuantum de …, plătită de mine în acest dosar cu foaia de vărsământ/chitanţa nr. /


Motivele cererii sunt următoarele:
Motivele de fapt: împăcarea cu soția mea, pârâta B
Temeiul de drept: îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. e) și
alin. (2) din O.U.G. nr 80/2013
Data Semnătura

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...

II. a) A și B doresc să se retragă din SRL Roteco Sibiu cu obținerea plății cotei
cuvenite din patrimoniul social, dar ceilalți asociați, respectiv, C, D și E nu
sunt de acord cu retragerea lor.
b) În contextul introducerii de către A și B a unei acțiuni în instanță, C, D și E,
în calitate de reprezentanți ai Roteco SRL arată că retragerea nu este
oportună, iar actul constitutiv al societății nu prevede posibilitatea retragerii
asociaților, prin urmare, acțiunea trebuie respinsă. De asemenea, în cazul în
care instanța admite acțiunea doresc ca data retragerii să fie cea a sentinței
având în vedere că A și B nu au depus la registratura societății declarația de
retragere. Mai doresc ca instanța să stabilească și cuantumul de rambursat
calculat pe baza ultimului bilanț aprobat, a activului net și cu stabilirea
cotelor din capitalul social al asociaților rămași în societate, care va fi redus
consecutiv rambursării cotei cuvenite asociaților retrași.
Tema:
1. Formulați cererea de chemare în judecată de către A și B pentru starea de fapt
descrisă la punctul a. Precizați cuantumul taxei judiciare de timbru ce trebuie
achitată.
Instanţa: Tribunalul Sibiu
Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnații A și B, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


și următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …

în contradictoriu cu pârâta Roteco S.R.L., cu sediul în ....., având codul


unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul
bancar..., prin reprezentanții C, D și E, formulăm

ACŢIUNE ÎN RETRAGEREA ASOCIATULUI


prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:
- încuviinţarea retragerii asociaților-reclamanți din Roteco S.R.L. ......
- obligarea societăţii pârâte la plata sumei de ......., reprezentând contravaloarea
părţilor sociale deţinute de reclamant la capitalul social al societăţii pârâte;
- obligarea societății pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată.
În fapt, învederăm instanței faptul că în urma Hotărârii Adunării Generale a
Asociaților nr. .../..., ce avea ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate
și împotriva cărora reclamanții A și B au votat, aceștia și-au manifestat dorința de a
se retrage din societate și de a obține plata cotei cuvenite din patrimoniul social.
Însă, reclamanții s-au lovit de un refuz categoric din partea celorlalți asociați,
respectiv C, D și E, împrejurare ce a împiedicat orice demers privind retragerea
reclamanților din societate. Societatea pârâtă a invocat ca motive pentru opoziția
celorlalți asociați inoportunitatea retragerii și absența vreunei reglementări a
dreptului de retragere în cuprinsul actului constitutiv.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 226 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi
(3) și art. 134 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri....., în copii
certificate pentru conformitate cu originalul, în...exemplare.
În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâta la
plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în.....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de..... şi


împuternicirea avocațială copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de
reprezentant.

Data Semnătura

Domnului Preşedinte al Tribunalului

2. Formulați apărarea și eventualele cereri ale pârâtei. Apreciați că se impune


achitarea unei taxe de timbru?

Instanţa: Tribunalul Sibiu


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnata Roteco S.R.L., cu sediul în ....., având codul unic de


înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar..., în
calitate de pârâtă, prin reprezentanții C, D și E,
în contradictoriu cu reclamanții A și B, cu domiciliul în ....., având codul
numeric personal ...., formulăm prezenta
ÎNTÂMPINARE A ACȚIUNII ÎN RETRAGEREA ASOCIATULUI

prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale


(de procedură şi de fond)..... iar, în ceea ce privește fondul drepturilor deduse
judecății, să respingă cererea de chemare în judecată formulată ca neîntemeiată.
În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm
următoarele apărări pentru fiecare pretenție/capăt de cerere.....
- încuviinţarea retragerii asociaților reclamanți din Roteco S.R.L.;
Referitor la această pretenție, solicităm instanței să dispună respingerea ei ca fiind
neîntemeiată, întrucât retragerea nu este oportună (reclamanții dețin, împreună,
50% din valoarea capitalului social), în timp ce în actul constitutiv al societății nu
se regăsește o prevedere a posibilității de retragere a asociaților. De asemenea,
reclamanții nu au depus declarația de retragere la registratura societății, acționând
astfel cu rea-credință.
- obligarea societăţii pârâte la plata sumei de ......., reprezentând contravaloarea
părţilor sociale deţinute de reclamant la capitalul social al societăţii pârâte;
În legătură cu acest capăt de cerere, solicităm instanței calcularea cuantumului de
rambursat pe baza ultimului bilanț aprobat, a activului net și cu stabilirea cotelor
din capitalul social al asociaților rămași în societate, care va fi redus consecutiv
rambursării cotei cuvenite asociaților retrași.
- obligarea societății pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată.
Ținând cont de lipsa de temeinicie a capetelor de cerere menționate mai sus,
solicităm instanței de judecată să respingă și această cerere, întrucât nu este
fondată.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ. şi art. 1926
C. civ., art. 134 alin. (3) și art. 226 alin. (1) lit. a) și alin.(2) din Legea 31/1990.

În dovedire, solicităm proba cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: actul constitutiv


al Roteco S.R.L., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ...
exemplare.

În conformitate cu art. 453 C. proc. civ., solicităm instanței să oblige reclamanții la


plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
Data Semnătura

Domnului Președinte al Tribunalului...

PRACTICĂ LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI - TEMA DE


LUCRU NR. 3

I. a) A nu mai dorește să continue contractul de întreținere încheiat cu B și C,


întrucât aceștia nu își îndeplinesc obligația asumată de a o îngriji și întreține
cu bună credință, cu toate cele necesare traiului, refuzând inclusiv să suporte
cheltuielile de curățenie.

b) B și C consideră că A suferă de o boală mintală și nu mai are


discernământul faptelor sale astfel că doresc punerea ei sub interdicție. Mai
mult, arată că, potrivit contractului încheiat între părți la 15.09.2019,
cheltuielile de curățenie a locuinței revin în sarcina lui A.

Tema:

1. Formulați cererea de chemare în judecată pentru starea de fapt descrisă la


punctul a).

Instanţa: Judecătoria ...


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,
Subsemnata A, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și
următoarele date de contact …, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …

în contradictoriu cu pârâții B și C, cu domiciliul în ....., având codul


numeric personal ...., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței:

1. Să dispună rezoluțiunea contractului de întreținere nr. ..., încheiat la


data de 15.09.2019.
2. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.
În fapt, la data de 15.09.2019 s-a încheiat contractul nr. ....., conform căruia
pârâții B și C și-au asumat obligația de a o îngriji și întreține cu bună credință pe
reclamantă, cu toate cele necesare traiului, fiind incluse în cuprinsul acestui
contract și cheltuielile de curățenie.
Menționăm că pârâții nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce decurg din contractul de
întreținere, și anume obligațiile de îngrijire, întreținere și asigurare a traiului zilnic,
aceștia refuzând inclusiv să suporte cheltuielile de curățenie. Neexecutarea
obligaţiilor de către pârâți este de însemnătate, prezentând un caracter repetat.
Astfel, în ultimele șase luni, B și C nu au făcut demersuri pentru a-i asigura
reclamantei alimentele și medicamentele necesare pentru afecțiunile cronice
specifice vârstei de care suferă, refuzând totodată suportarea cheltuielilor
ocazionate de curățenia domiciliului lui A. Întrucât pârâții nu se află în situația de a
nu-și putea îndeplini obligațiile din motive de natură obiectivă, nu sunt incidente
dispozițiile art. 2261 și 2262 C. civ. Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în
sensul celor arătate.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1549, 1554, 2254, 2257 alin.
(2), 2263 alin. (2), (3) C. civ., art. 148-151, 192, 194, 195 C. proc. civ.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: contractul de
întreținere, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în 2 exemplare.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.
Anexăm împuternicirea avocaţială din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data Semnătura

2. Formulați întâmpinarea pentru starea de fapt descrisă la punctul b).

Instanţa: Judecătoria ...


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnații B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


și următoarele date de contact …, în calitate de pârâți în cauza de față, prin
avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date
de contact …,
în contradictoriu cu reclamanta A, cu domiciliul în ....., având codul
numeric personal ...., formulăm prezenta

ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale


(de procedura şi de fond)..... iar, în ceea ce privește fondul drepturilor deduse
judecății să respingă cererea de chemare în judecată formulată ca neîntemeiată.
În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamantă înţelegem să formulăm
următoarele apărări pentru fiecare capăt de cerere:
1. Să dispună rezoluțiunea contractului de întreținere nr. ..., încheiat la data de
15.09.2019
Solicităm instanței să respingă acest capăt de cerere ca fiind neîntemeiat, întrucât A
suferă de o boală mintală și nu mai are discernământul faptelor sale. De asemenea,
în contractul de întreținere încheiat între părți este stipulat faptul că cheltuielile de
curățenie a locuinței revin în sarcina lui A.
2. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.
În legătură cu această pretenție, solicităm instanței de judecată să o respingă ca
fiind nefondată, deoarece reclamanta, neavând discernământ, nu este capabilă să
conștientizeze faptul că pârâții B și C și-au executat obligațiile asumate prin
contract, asigurându-i lui A hrana, îmbrăcămintea, menajul, folosința unei locuințe
corespunzătoare și îngrijirile și cheltuielile necesare pentru afecțiunile de care
suferă.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 2254, 2257 alin. (2), 2263 alin.
(2), (3) C. civ., art. 148-151, 192, 194, 195 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm proba cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: contractul de


întreținere și certificatul medical de sănătate fizică și psihică, în copii certificate
pentru conformitate cu originalul, în 2 exemplare.

În conformitate cu art. 453 C. proc. civ., solicităm instanței să oblige reclamantul


la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Data Semnătura

II. Prin Sentința civilă nr. 4171/17.02.2016 a Judecătoriei Sibiu, pronunțată în

dosar nr. 20131/207/2015, debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata,


către creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe
care acesta nu înțelege să o execute de bunăvoie. Prin Decizia civilă nr.
237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr.
20131/207/2015, debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata, către
creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe care
acesta nu înțelege să o execute de bunăvoie.

Prin urmare, AB se prezintă la Societatea de Avocați ”C&D” și încheie cu


aceasta contract de asistență juridică pentru efectuarea tuturor demersurilor
necesare în vederea recuperării sumelor cu titlu de cheltuieli de judecată de la
debitorul Banca Invest SA.

Teme de lucru:

1. Sunteți avocat asociat în cadrul Societății de Avocați ”C&D” – formulați,


pentru clientul dvs., AB, cererea de executare silită adresată SCPEJ ”E&F”.

SCPEJ E&F
Domnule Executor Judecătoresc,

Subsemnatul AB, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul profesional


în ..., în calitate de creditor, formulăm prezenta

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ

împotriva debitorului Banca Invest SA, cu sediul în ....., prin reprezentant ...
În fapt, arătăm că, deși debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata, către
creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, atât prin
Sentința civilă nr. 4171/17.02.2016 a Judecătoriei Sibiu, pronunțată în dosar nr.
20131/207/2015, cât și prin Decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a
Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, acesta nu și-a executat
de bunăvoie obligația.

În drept, cererea noastră este întemeiată pe dispoziţiile art. 664 şi art. 148-151.
din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar.

Anexăm titlul executoriu ....., în copie legalizată şi împuternicirea avocaţială în


copie legalizată din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data Semnătura
Domnului Executor Judecătoresc .....

2. Sunteți executor judecătoresc în cadrul SCPEJ ”E&F” – formulați, pentru


clientul AB, cererea de încuviințare a executării silite adresată instanței
competente.

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul SCPEJ „E&F” în calitate de executor judecătoresc,


în conformitate cu dispoziţiile art. 666 C. proc. civ., vă înaintez alăturat cererea de
executare silită formulată de creditorul AB, domiciliat în ..., împotriva
debitorului Banca Invest SA, cu sediul în ..., solicitându-vă

ÎNCUVIINŢAREA EXECUTĂRII SILITE

a obligaţiei stabilite în sarcina debitorului prin titlul executoriu Decizia civilă nr.
237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului Sibiu

Anexez alăturat copia cererii de executare a creditorului, copia titlului executoriu,


taxa judiciară de timbru de 20 lei.

Data Semnătura

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

3. Sunteți judecătorul investit cu soluționarea cererii de încuviințare a


executării silite a obligației de plată a sumelor reprezentând cheltuieli de
judecată în dosar nr. 20131/207/2015 – redactați soluția de admitere a cererii.

DOSAR NR. 20131/207/2015


ROMÂNIA

INSTANȚA… – SECȚIA…

ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu din data de …

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: …

GREFIER: ...

Pe rol se află cererea formulată de către executorul judecătoresc SCPEJ „E&F”


privind pe creditorul AB și pe debitorul Banca Invest SA, având ca obiect
încuviințarea executării silite.

La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu nu a răspuns nicio persoană.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei

următoarele:

- stadiul procesului: executare silită

- cererea se judecă fără citarea părților;

- modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: ... .

Potrivit art. 529 C. proc. civ., instanța procedează la verificarea competenței sale și

constată că este competentă general, material și teritorial, în conformitate cu art.


651 alin. (1) C. proc. civ., după care reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu, sub nr. …, la data de …,
executorul judecătoresc SCPEJ „E&F”a solicitat încuviințarea executării silite a
titlului executoriu decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului
Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, pentru realizarea creanței, având
ca obiect suma de 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în
modalitatea … (dacă s-a solicitat expres).

În fapt, s-a arătat că, deși debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata, către
creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, atât prin
Sentința civilă nr. 4171/17.02.2016 a Judecătoriei Sibiu, pronunțată în dosar nr.
20131/207/2015, cât și prin Decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a
Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, acesta nu și-a executat
de bunăvoie obligația.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 664 şi art. 148-151. din C. proc. civ.

Cererea a fost însoțită de: cererea creditorului adresată executorului judecătoresc,


titlul executoriu, încheierea prevăzută de art. 665 alin. (1) C. proc. civ., toate în
copie certificată de către executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul,
precum și dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, conform
art. 10 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.

Analizând mijloacele de probă administrate în cauză, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 632 alin. (1) C. proc. civ., executarea silită se poate efectua numai în
temeiul unui titlu executoriu, iar, în conformitate cu art. 663 alin. (1) C. proc. civ.,
executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.

Constatând că dreptul de creanţă este cert, lichid și exigibil şi că executarea silită


se solicită în temeiul unui titlu executoriu, în temeiul art. 666 alin. (4) din C. proc.
civ., va admite cererea formulată de către executorul judecătoresc privind pe
creditorul AB și pe debitorul Banca Invest SA, va încuviința executarea silită a
titlului executoriu decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului
Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, pentru realizarea creanței având
ca obiect suma de 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată în
modalitatea …. De asemenea, va autoriza pe creditor să treacă la executarea silită a
obligațiilor cuprinse în titlul executoriu.
PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de către executorul judecătoresc SCPEJ „E&F”, cu


sediul în …, privind pe creditorul AB, cu datele de identificare … și pe debitorul
Banca Invest SA, datele de identificare … .

Încuviințează executarea silită a titlului executoriu decizia civilă nr. 237/2017 din
24.05.2017 a Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015,
pentru realizarea creanței având ca obiect suma de 1000 de lei, reprezentând
cheltuieli de judecată, în modalitatea....

Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligațiilor cuprinse în titlul

executoriu.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.06.2017

PREȘEDINTE GREFIER

(Toader Maria-Cristina, semnătura) (nume şi prenume, semnătura)

„Noi, Preşedintele României,

Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare


titlul …(aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care
s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite.
Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a
tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la
îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii”.

PREȘEDINTELE INSTANȚEI GREFIER

(nume şi prenume, semnătura) (nume şi prenume, semnătura)

SEMESTRUL II

TEMA DE LUCRU NR. 4

II. AB și CD se înțeleg ca AB să îi vândă lui CD imobilul casă de locuit şi


teren în suprafață de 340 mp situat administrativ în X, str. Y nr. 21 A, înscris
în CF 24740 X nr. top 3165/6/2, 3165/46/1/2.

AB urmează să dobândească dreptul de proprietate asupra imobilului ca


efect al lichidării unei societăţi comerciale SC Alma SRL.

Preţul de vânzare-cumpărare stabilit de comun acord este de 443.080


RON (echivalentul în euro a sumei de 106.000 Euro – una sută şase mii euro -
la cursul

BNR de 4.18), iar CD se obligă să îl achite la data încheierii convenției.


Încheierea actului juridic ar urma să aibă loc în termen de 3 zile de la data
dobândirii dreptului de proprietate de către AB, sens în care acesta va
notifica telefonic şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe
CD, în termen de 24 de ore de la data dobândirii dreptului de proprietate
asupra imobilului cu privire la informaţia dobândirii dreptului de proprietate
şi data prezentării la biroul notarial instrumentator al actului autentic.
Eventualele taxe se suportă de CD.
De asemenea AB și CD se înțeleg ca, în cazul în care AB nu va dobândi
dreptul de proprietate asupra imobilului într-un termen de şase luni de zile de
la data înțelegerii convenite, aceasta să nu mai aibă niciun efect, fără cerere de
chemare în judecată, fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea altei
formalităţi, AB urmând a restitui lui CD suma primită, împreună cu dobânda
legală aferentă majorată cu 50% cu începere de la momentul la care a fost
achitată.

1. Redactați actul juridic ce consfințește învoiala părților, cuprinzând toate


informațiile necesare.

*VARIANTA PUSĂ INIȚIAL PE GOOGLE CLASSROOM

PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


NR. ... DIN DATA DE 31.03.2021

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Subsemnatul AB domiciliat în ............., str. ..........., nr. ......,


județul/sectorul ................, BI/CI seria ....., numărul ....., eliberat
de ..................................., la data de ......................., CNP, în calitate de promitent-
vânzător

și

2. Subsemnatul CD domiciliat în ............., str. ..........., nr. ......,


județul/sectorul ................, BI/CI seria ....., numărul ....., eliberat
de ..................................., la data de ......................., CNP, în calitate de promitent-
cumpărător

au convenit să încheie prezentul antecontract de vânzare-cumpărare în formă


autentică, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subsemnatul promitent-vânzător AB mă oblig să vând imobilul constituit din


casă de locuit și teren nr. ..........., situat în X, str. Y nr. 21 A,
județul/sectorul.............................., având numărul cadastral CF 24740X nr. top
3165/6/2, 3165/46/1/2, compus din ...................................., cu o suprafață utilă de
340 m2, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor
comune ale imobilului, care prin destinația lor sunt în folosința comună a tuturor
proprietarilor în cotă indiviză de ...%, precum și dreptul de folosință asupra
terenului aferent casei de locuit în suprafață de ...m2 atribuit pe toată durata
existenței construcției.

Subsemnatul promitent-vânzător AB declar pe propria răspundere, cunoscând


sancțiunile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul în declarații, că urmează să
dobândesc dreptul de proprietate asupra imobilului ca efect al lichidării societății
comerciale SC Alma S.R.L.

Subsemnatul promitent-cumpărător CD declar că am luat la cunoștință de


modul de dobândire al imobilului descris mai sus de către promitentul-vânzător și
că știu că cele declarate sunt adevărate și mă oblig să cumpăr de la promitentul-
vânzător AB imobilul ce face obiectul prezentului contract.

III. TERMENUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI


Perfectarea de către părți a contractului de vânzare-cumpărare în formă
autentică pentru imobilul sus-menționat va avea loc până la data de 30.09.2021, la
notarul în fața căruia a fost încheiat și acest precontract.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul vânzării imobilului este de 106.000 de euro și va fi plătit în lei (443.080


lei) la cursul de schimb al băncii BNR din momentul în care se efectuează plata.
Plata se va face în fața notarului, în momentul încheierii contractului de vânzare-
cumpărare.

V. MODALITATEA DE PLATĂ A PREȚULUI

Noi, părţile contractante, ne declarăm de acord cu următoarea modalitate de


plată a preţului:

- suma de …. echivalentul sumei de …., calculat la cursul BNR de astăzi,


31.03.2021, de 1 EUR = 4,18 lei , am primit-o în monedă LEI, subsemnatul
promitent-vânzător de la subsemnatul promitent-cumpărător, cu titlu de arvună
confirmatorie, în numerar, din sursele sale, azi, data autentificării prezentului
înscris, această declaraţie a subsemnaţilor, constituind chitanţă liberatorie privind
încasarea acestei sume de bani, urmând ca

- diferența în sumă de ...... EUR, echivalentul sumei de..... LEI, să fie achitată
din surse proprii ale promitentului-cumpărător prin transfer bancar.

VI. ARVUNA

Promitentul-cumpărător declară că a plătit, respectiv promitentul-vânzător


declară că a primit o sumă de ............., reprezentând arvuna confirmatorie în
vederea respectării obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare.

Dacă contractul se va încheia în termenul stipulat, suma dată ca arvună va fi


scăzută din prețul imobilului.
Promitentul-vânzător are dreptul să rețină suma dată ca arvună dacă
promitentul-cumpărător nu-și va respecta obligația de perfectare a contractului în
termenul stipulat.

În cazul în care părțile nu vor încheia contractul de vânzare-cumpărare în


termenul stabilit mai sus din vina promitentului-vânzător, acesta va restitui
promitentului-cumpărător suma primită, împreună cu dobânda legală aferentă
majorată cu 50% cu începere de la momentul la care a fost achitată, fără cerere de
chemare în judecată, fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea altei formalităţi.

VII. OBLIGAȚIIlLE PĂRȚILOR

A. Obligațiile promitentului-vânzător

1) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig să obţin un extras de Carte


Funciară actual, care să confirme dreptul meu de proprietate asupra imobilului, în
termenul prevăzut la punctul III.
2) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig să vând imobilul descris mai sus,
la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezenta promisiune de vânzare şi cumpărare,
în termen de 3 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului,
ca efect al lichidării societății comerciale SC Alma SRL.
3) Subsemnatul promitent-vânzător promit ca în termen de 24 de ore de la data
dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului să-l notific telefonic și prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe promitentul-cumpărător cu
privire la informaţia dobândirii dreptului de proprietate şi data prezentării la biroul
notarial instrumentator al actului autentic.
4) Subsemnatul promitent-vânzător garantez, la data încheierii prezentului
antecontract, așa cum voi declara și la data autentificării contractului de vânzare-
cumpărare, că imobilul menționat nu face obiectul niciunui litigiu judecătoresc, că
este liber de orice sarcini (ipoteci, servituți) sau alte drepturi stabilite în favoarea
altor persoane, în special drepturi de concesiune, preempțiune sau orice drepturi de
folosință, că nu există nici o terță persoana care să ridice vreo pretenție, indiferent
de natura ei, în legătură cu imobilul care face obiectul prezentului contract.
5) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig ca, în termenul prevăzut la pct. III
din prezentul contract să nu înstrăinez unei terțe persoane imobilul sau o parte din
acesta și să nu îl grevez cu drepturi/sarcini în favoarea unei terțe persoane,
indiferent de natura acestora, în ipoteza dobândirii dreptului de proprietate asupra
imobilului.
6) Subsemnatul promitent-vânzător voi restitui promitentului-cumpărător suma
primită, împreună cu dobânda legală aferentă majorată cu 50% cu începere de la
momentul la care a fost achitată, fără cerere de chemare în judecată, fără punere în
întârziere şi fără îndeplinirea altei formalităţi, în cazul în care voi denunţa
unilateral contractul, neexecutând astfel obligaţia de încheiere a contractului de
vânzare în condiţiile de mai sus şi de transmisiune a proprietăţii.

B. Obligațiile promitentului-cumpărător

1) Subsemnatul promitent-cumpărător mă oblig să cumpăr imobilul descris


mai sus, la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezenta promisiune de vânzare şi
cumpărare.
2) Subsemnatul promitent-cumpărător mă oblig să achit suma de ....... lei, cu
titlu de arvună confirmatorie în vederea respectării obligației de perfectare a
contractului de vânzare-cumpărare.
3) Subsemnatul promitent-cumpărător voi pierde suma de bani achitată
promitentului-vânzător, cu titlu de arvună în temeiul prezentului înscris, în cazul în
care voi denunţa unilateral contractul, neexecutând astfel obligaţia de încheiere a
contractului de vânzare şi respectiv de plată a preţului.

VIII. DURATA ANTECONTRACTULUI

Prezentul antecontract se consideră încheiat în momentul semnării lui, adică la


data de 31.03.2021 și este valabil până la data de 30.09.2021, termen până la care
poate fi executat antecontractul în întregime. Antecontractul se consideră executat
în întregime în momentul îndeplinirii obligațiilor ce le revin, de către părțile din
prezentul antecontract.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Taxele prilejuite de autentificarea prezentului înscris au fost calculate având în


vedere suma de 443.080 lei, echivalentul sumei de 106.000 de euro, calculat la
cursul BNR de astăzi, 31.03.2021, de 1 EUR= 4,18 lei, și sunt suportate de
promitentul-cumpărător, alături de onorariul prilejuit de autentificarea contractului
de vânzare şi taxa de intabulare a dreptului de proprietate, iar impozitul rezultat
din transferul dreptului de proprietate va fi achitat de promitentul-vânzător,
cheltuieli ce se vor percepe la autentificarea contractului de vânzare.

Noi, părţile contractante, declarăm că suntem de acord cu prezenta promisiune


bilaterală de vânzare cumpărare astfel cum a fost redactată şi stăruim la
autentificarea ei, întrucât exprimă voinţa noastră.

Noi, părțile, mandatăm notarul public instrumentator să procedeze la notarea


antecontractului de vânzare-cumpărare, precum și a interdicției de înstrăinare și
grevare a imobilului în Cartea Funciară, în temeiul art. 906 din Noul Cod Civil.

Tehnoredactat la Biroul Notarului Public Toader Maria-Cristina, într-un singur


exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial și în 3 duplicate, unul
pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și câte unul pentru fiecare parte a
contractului.

PROMITENT-VÂNZĂTOR PROMITENT-CUMPĂRĂTOR

AB CD
*VARIANTA CORECTATĂ

PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


NR. ... DIN DATA DE 31.03.2021

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Subsemnatul AB domiciliat în ............., str. ..........., nr. ......,


județul/sectorul ................, BI/CI seria ....., numărul ....., eliberat
de ..................................., la data de ......................., CNP, în calitate de promitent-
vânzător

și

2.Subsemnatul CD domiciliat în ............., str. ..........., nr. ......,


județul/sectorul ................, BI/CI seria ....., numărul ....., eliberat
de ..................................., la data de ......................., CNP, în calitate de promitent-
cumpărător
au convenit să încheie prezentul antecontract de vânzare-cumpărare în formă
autentică, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subsemnatul promitent-vânzător AB mă oblig să vând imobilul constituit din


casă de locuit și teren nr. ..........., situat în X, str. Y nr. 21 A,
județul/sectorul.............................., având numărul cadastral CF 24740X nr. top
3165/6/2, 3165/46/1/2, compus din ...................................., cu o suprafață utilă de
340 m2, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor
comune ale imobilului, care prin destinația lor sunt în folosința comună a tuturor
proprietarilor în cotă indiviză de ...%, precum și dreptul de folosință asupra
terenului aferent casei de locuit în suprafață de ...m2 atribuit pe toată durata
existenței construcției.

Subsemnatul promitent-vânzător AB declar pe propria răspundere, cunoscând


sancțiunile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul în declarații, că urmează să
dobândesc dreptul de proprietate asupra imobilului ca efect al lichidării societății
comerciale SC Alma S.R.L.

Subsemnatul promitent-cumpărător CD declar că am luat la cunoștință de


modul de dobândire al imobilului descris mai sus de către promitentul-vânzător și
că știu că cele declarate sunt adevărate și mă oblig să cumpăr de la promitentul-
vânzător AB imobilul ce face obiectul prezentului contract.

X. TERMENUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

Perfectarea de către părți a contractului de vânzare-cumpărare în formă


autentică pentru imobilul sus-menționat va avea loc până la data de 30.09.2021, la
notarul în fața căruia a fost încheiat și acest precontract.

XI. PREȚUL CONTRACTULUI


Prețul vânzării imobilului este de 106.000 de euro și va fi plătit în lei (443.080
lei) la cursul de schimb al băncii BNR din momentul în care se efectuează plata.
Plata se va face în fața notarului, în momentul încheierii contractului de vânzare-
cumpărare.

XII. MODALITATEA DE PLATĂ A PREȚULUI

Noi, părţile contractante, ne declarăm de acord cu următoarea modalitate de


plată a preţului:

- suma de …. echivalentul sumei de …., calculat la cursul BNR de astăzi,


31.03.2021, de 1 EUR = 4,18 lei , am primit-o în monedă LEI, subsemnatul
promitent-vânzător de la subsemnatul promitent-cumpărător, cu titlu de arvună
confirmatorie, în numerar, din sursele sale, azi, data autentificării prezentului
înscris, această declaraţie a subsemnaţilor, constituind chitanţă liberatorie privind
încasarea acestei sume de bani, urmând ca

- diferența în sumă de ...... EUR, echivalentul sumei de..... LEI, să fie achitată
din surse proprii ale promitentului-cumpărător prin transfer bancar.

XIII. ARVUNA

Promitentul-cumpărător declară că a plătit, respectiv promitentul-vânzător


declară că a primit o sumă de ............., reprezentând arvuna confirmatorie în
vederea respectării obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare.

Dacă contractul se va încheia în termenul stipulat, suma dată ca arvună va fi


scăzută din prețul imobilului.

Promitentul-vânzător are dreptul să rețină suma dată ca arvună dacă


promitentul-cumpărător nu-și va respecta obligația de perfectare a contractului în
termenul stipulat.
În cazul în care părțile nu vor încheia contractul de vânzare-cumpărare în
termenul stabilit mai sus din vina promitentului-vânzător, acesta va restitui
promitentului-cumpărător suma primită, împreună cu dobânda legală aferentă
majorată cu 50% cu începere de la momentul la care a fost achitată, fără cerere de
chemare în judecată, fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea altei formalităţi.

XIV. OBLIGAȚIIlLE PĂRȚILOR

C. Obligațiile promitentului-vânzător

1) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig să obţin un extras de Carte


Funciară actual, care să confirme dreptul meu de proprietate asupra imobilului, în
termenul prevăzut la punctul III.
2) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig să vând imobilul descris mai sus,
la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezenta promisiune de vânzare şi cumpărare,
în termen de 3 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului,
ca efect al lichidării societății comerciale SC Alma SRL.
3) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig ca în termen de 24 de ore de la
data dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului să-l notific telefonic și
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe promitentul-cumpărător cu
privire la informaţia dobândirii dreptului de proprietate şi data prezentării la biroul
notarial instrumentator al actului autentic.
4) Subsemnatul promitent-vânzător garantez, la data încheierii prezentului
antecontract, așa cum voi declara și la data autentificării contractului de vânzare-
cumpărare, că imobilul menționat nu face obiectul niciunui litigiu judecătoresc, că
este liber de orice sarcini (ipoteci, servituți) sau alte drepturi stabilite în favoarea
altor persoane, în special drepturi de concesiune, preempțiune sau orice drepturi de
folosință, că nu există nici o terță persoana care să ridice vreo pretenție, indiferent
de natura ei, în legătură cu imobilul care face obiectul prezentului contract.
5) Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig ca, în termenul prevăzut la pct. III
din prezentul antecontract să nu înstrăinez unei terțe persoane imobilul sau o parte
din acesta și să nu îl grevez cu drepturi/sarcini în favoarea unei terțe persoane,
indiferent de natura acestora, în ipoteza dobândirii dreptului de proprietate asupra
imobilului.
6) Subsemnatul promitent-vânzător voi restitui promitentului-cumpărător suma
primită, împreună cu dobânda legală aferentă majorată cu 50% cu începere de la
momentul la care a fost achitată, fără cerere de chemare în judecată, fără punere în
întârziere şi fără îndeplinirea altei formalităţi, în cazul în care voi denunţa
unilateral contractul, neexecutând astfel obligaţia de încheiere a contractului de
vânzare în condiţiile de mai sus şi de transmisiune a proprietăţii.

D. Obligațiile promitentului-cumpărător

1) Subsemnatul promitent-cumpărător mă oblig să cumpăr imobilul descris mai


sus, la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezenta promisiune de vânzare şi
cumpărare.
2) Subsemnatul promitent-cumpărător mă oblig să achit suma de ....... lei, cu
titlu de arvună confirmatorie în vederea respectării obligației de perfectare a
contractului de vânzare-cumpărare.
3) Subsemnatul promitent-cumpărător voi pierde suma de bani achitată
promitentului-vânzător, cu titlu de arvună în temeiul prezentului înscris, în cazul în
care voi denunţa unilateral contractul, neexecutând astfel obligaţia de încheiere a
contractului de vânzare şi respectiv de plată a preţului.

XV. DURATA ANTECONTRACTULUI

Prezentul antecontract se consideră încheiat în momentul semnării lui, adică la


data de 31.03.2021 și este valabil până la data de 30.09.2021, termen până la care
poate fi executat antecontractul în întregime. Antecontractul se consideră executat
în întregime în momentul îndeplinirii obligațiilor ce le revin, de către părțile din
prezentul antecontract.

XVI. DISPOZIȚII FINALE


Taxele prilejuite de autentificarea prezentului înscris au fost calculate având în
vedere suma de 443.080 lei, echivalentul sumei de 106.000 de euro, calculat la
cursul BNR de astăzi, 31.03.2021, de 1 EUR= 4,18 lei, și sunt suportate de
promitentul-cumpărător, alături de onorariul prilejuit de autentificarea contractului
de vânzare şi taxa de intabulare a dreptului de proprietate, iar impozitul rezultat
din transferul dreptului de proprietate va fi achitat de promitentul-vânzător,
cheltuieli ce se vor percepe la autentificarea contractului de vânzare.

Noi, părţile contractante, declarăm că suntem de acord cu prezenta promisiune


bilaterală de vânzare cumpărare astfel cum a fost redactată şi stăruim la
autentificarea ei, întrucât exprimă voinţa noastră.

Noi, părțile, mandatăm notarul public instrumentator să procedeze la notarea


antecontractului de vânzare-cumpărare, precum și a interdicției de înstrăinare și
grevare a imobilului în Cartea Funciară, în temeiul art. 906 din Noul Cod Civil.

Prezentul antecontract s-a încheiat cu respectarea condițiilor prevăzute de art.


1658 și urm., 1669, 1670 NCC.

Tehnoredactat la Biroul Notarului Public Toader Maria-Cristina, într-un singur


exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial și în 3 duplicate, unul
pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și câte unul pentru fiecare parte a
contractului.

PROMITENT-VÂNZĂTOR PROMITENT-CUMPĂRĂTOR

AB CD

S-ar putea să vă placă și