Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

SCOALA GIMNAZIALA FANTANELE


PROPUNATOR: Stana Marius
CLASA: a-III-A
AN DE STUDIU:II
DATA:14-03-2014
ARRIA CURRICULARA : Limba si comunicare;
OBIECTUL: : Limba rromani-citit-scris
predare integrata;
UNITATEA DE INVATARE : Alfabetul limbi rromani;
SUBIECTUL:Grupul de sunete si grupul litere,,c’’(ci,ce)de tipar si de mana si ,,C’’(ci,ce) de tipar si de
mana.
TIPUL LECTIEI: Predare – Invatare(formarea de priceperi si deprinderi)
SCOPUL LECTIEI: -conslidarea deprinderii de citire corecta,fluenta si expresiva;
-dezvoltarea deprinderi de exprimare corecta;
-imbogatirea vocabularului cu ajutorul cuvintelor noi.

OBIECTIVE DE REFERITA:

1.1-sa inteleaga semnificatia globala a mesajului oral;


1.3 -sa distinga cuvintele dintr-o propozitie data,silabele dintr-un cuvant si sunete dintr-o silaba;
2.2-sa integreze cuvinte noi in enunturi;
3.4-sa citeasca in ritm propriu un text;
4.1 -sa scrie corect litere,silabe,cuvinte;
4.2- sa scrie corec,lizibil si ingrijit propoziti scurte;

OBIECTIVE OPERATIONALE :

La sfarsitul lectiei, elevul va fi capabil :

Cognitive:
O1-sa descrie imaginea din manual;
O2- sa analizeze propozitia data precizand cuvintele,silabe si sunetele ce contin grupul de sunete si
grupul de litere ,,c’’(ci,ce)
O3- sa recunoasca grupul de litere,,c’’(ci,ce)din textul tiparit,obiectivul va fi considerat realizat daca
toti elevi vor recunoaste si elementele ei componente;
1
O4- sa asocieze grupul de sunete,,c’’(ci,ce)cu grupul de litere corespunzatoare si elementele ei
componente;
O5- sa citeasca in ritm propriu cuvinte si propozitii simple din manual;
O6- să citeasca cursiv ,constient,corect si expresiv in ritm propriu ;
O7- să alcatuieasca enunturi cu ajutorul cvintelor noi;
O8- să ordoneze cuvintele date pentru a obţine propoziţii.
O9- sa scrie corect dupa dictare un enunt.

Afectiv-atitunale:
-sa manifeste interes pentru scrierea corecta, caligrafica;
-sa se mobilizeze in vederea realizarii sarcinilor propuse.

Psiho-motorii:
-sa pastreze pozitia corecta a corpului,a caietului si a pixului in timpul scrierii;
-sa lucreze ordonat cu materialul didactic pus la dispozitie.

STRATEGIA DIDACTICA:

1. Metode si procedee: metoda fonetica analitico-sintetica ,conversatia, observatia, explicatia,exercitiul


demonstratia, , lucrul cu manualul, citirea in lant, citirea selectiva,
jocul didactic;

2. Mijloace de invatamant : plansa cu litera model, alfabetare, plansa cu imaginea din manual marita,
manualul, fise de lucru,fise cu texte pentru recunoasterea literei,fise de
evaluare.
3. Forme de organizare : frontal, individual, in perechi;

4.Resurse temporale:2x45

5.Resurse umane: colectivul de elevi

6.Resurse spatiale: sala de clasa

2
BIBLIOGRAFIE

 Sarau Gheorghe 2004, Culegere de texte in limba rromani , Bucuresti, EDP


 Sarau Gheorghe 2000, Curs de limba rromani , Cluj-Napoca, Ed. Dacia
 Sarau Gheorghe 2006, Limba si literatura rromani (clasa a I-a), Bucuresti,
Editura Sigma
 Sarau Gheorghe 2005, Limba si literatura rromani (clasa a II-a), Bucuresti,
Editura Sigma

 Curriculum National.Programe scolare pentru invatamantul primar,1998;

 Metodica predari limbi rromani in clasele primare;

 Indrumator pentru folosirea Abecedarului Vasile Molan ,Marcela


Penes,Ed.Aramis,2001

3
Ob. Etapele lectiei Du Strategia didactica
op. ra Activitatea propunator 1.Forme de organizare 2.Metode si 3.Mijloace Evaluare
ta procedee didactice
1`

1’
Ora I
1Moment Se prezinta oaspeti care au venit sa alfabetar
organizatoric vada cat de frumos stiu elevi sa stelaj
raspunda la intrebari. planse
Asigur climatul necesar
desfasurarii orei in bune conditii.
Pregatesc materialul didactic
necesar orei.

evaluare
2.Verificarea - Verificarea temei din punct de frontal observatia caietul scrisa
temei si a cu- 5’ vedere cantitativ calitativ.Cativa conversatia
nostintelor elevi vor citi cuvintele si exercitiul manualul
anterioare propozitia din caietul auxiliar.
Vor fi evidentiati elevii care au
efectuat corect tema si care au
caiete ordonate.
Citirea cuvintelor si a textului ‘’ O
suno,, in lant si selective.

3.Captarea -Joc didactic : jocul


atentiei 5’ -Le voi cere elevilor sa bifeze in frontala didactic frontal
Activitate dreptul fiecarei imagine potrivita problematizarea
transdisciplinar care prevestesc Primavara.
4
Se vor tine cont de toate ideile
semnalate de elevi .(Anexa 1)
-Cu ajutorul cuvintelor gandite explicatia conversatia
ajungem la propozitia :,,Aven i exercitiul Observarea
cirikla avriphirutne,, sistematica
-Care este primul cuvant din
propozitie ? Dar al doilea ?Dar al
treile ?
-Despartiti in silabe cuvintele
,,avriphirutne’’ ,,ciriklia’’.
-Ce sunet se aude in prima silaba ?
Dar in a doua ? etc. individual
-Care sunet va este necunoscut ?

4.Anutarea - Voi anunta lectia si obiectivele frontal


temei si urmarite,familarizarea cu grupul
enuntarea de sunete,,c,,(ci,ce) pronuntarea si
obiectivelor 1’ citirea corecta a acestora,citirea
corecta a cuvintelor si propozitilor frontal Explicatia
din manual,ordonarea cuvintelor in Conversatia
propozitii si a silabelor in
cuvant.Atrag atentia asupra
participarii active si cu interes la
lectie.

5.Dirijarea Pronunt demonstrativ grupul


invatarii sunete,,c ‘’(ci,ce) ,iar elevii vor
repeta individual si in cor.
Joc pentru descoperirea cuvantului Demonstratia
nou  : Exercitiu-jocul
Voi da exemple de cuvinte care Frontal didactic
contin sau nu contin sunetul
O1 ,,c’’(ci,ce) :cacautno,drom,coxano, Observare
gad,car,amal,caso,bakro,caro,lulu- sistematica

5
di,chaj,kangli, Frontal
28’ corel, zeleno,cirikli’’
-Elevii vor trebui sa asculte cu
atentie si sa bata din palme atunci Demonstratia
cand aud sunetul nou in Exercitiu-jocul
O3 cuvant.Apoi vor desparti cuvantul didactic
in silabe mentionand care este
locul sunetului,,c’’(ci.ce) in cadrul
cuvantului. observarea libera si dirijata
-Expun plansa cu litera,,c’’(ci,ce)
mic de tipar. Plansa cu
O2 -Urmeaza precizarea elementelor grupul de
grafice componente. litere,,th’’mi
-Solicit elevii sa incercuieasca Observatia c de tipar
litera ,,c’’(ci,ce)mic de tipar pe
fisa data. individual
(Anexa2 Fisa de lucru)
O3 -Intuirea imaginilor din manul. Fisa cu
O1 -Explicarea cuvintelor din propoziti
propozitia,,I ciriklia si sukar’’ Munca
-Din cate cuvinte este alcatuita independenta
propozitia ? manual
-Care este primul,al doilea
cuvant ?
O7 -Care este prima,a doua silaba ?
-Cer elevilor sa citeasca in
O8 soapta,apoi cu voce tare coloanele frontal
de cuvinte.
-Se analizeaza pozitia sunetului
,,c’’(ci,ce)in fiecare cuvant ,citire explicatia Metoda
selectiva. fonetica,analitico-
-Solicit intuirea literei ,,c ‘’ mic de sintectica
mana si precizarea elementelor alfabetar
grafice componente. stelaj
-Scriu litera,,c’’ la
O6 tabla,precizand elementele grafice individual exercitiul
componente.
-Cer elevilor sa faca exercitiile de manual

6
incalzire a muschilor mici ai manual
O5 mainii.
-Se intueste litera si se identifica
elementele componente.Un
semioval pe spatiul mic si mare si observatia
un bastonas lipit de semioval iar frontal conversatia
O1 deasupra lui o liniuta oblica spre
stanga.
O3 -Se scrie pe tabla litera de catre Plansa cu
profesor,mai intai intreaga apoi pe grupul de
elemente componente litere,,th’mic
-Cer copilor sa execute litera,,c’’ de mana si cu
cu pixul in aer si pe banca. elementele
-Solicit un elev sa reaminteasca demonstratia grafice
pozitia corecta in timpul scrisului explicatia componente
(spatele drept,coatele pe
banca,mana stanga fixeaza usor
caietul care este inclinat spre
stanga,pieptul nu este lipit de
banca).
-Cer elevilor sa scrie 1-2 randuri
cu litera nou invatata,,c’’.
-Verific corectitudinea scrierii si individual
spun elevilor daca pot continua sa Caietul
scrie. auxliar
O6 -Elevii care au scris corect exercitiul
contiuna,ceilalti mai exerseaza pe munca Plansacu
caiet,sunt ajutati li-se explica. independenta cuvinte
-Scriu la tabla cuvintele
,,car,cirikli,caro,kocak’’pe care
elevi le vor citi. Ii voi indruma sa
observe modul in care este legata
litera nou invatate de alte litere.
- Cer copilor sa copieze fiecare
cuvant si verific in permanenta
O6 corectitudinea scrieri.

7
6.Obtinerea
performante 5’ -Propun elevilor sa ordoneze
O7 lor cuvintele date pentru a obtine o Fise de lucru
O8 propozitie. perechi exercitiul
,,amaro drom,but car,si,P-o’’
(Anexa3) jocul didactic

individual
O7
Fise de lucru
7.Asigurarea 3’ Jocul,,Cuvinte certate’’
Feedback-ului Alcatuiti oral propozitii cu noile Exercitiul
cuvinte invatate:,,cirikli,i car,o
caro,i kocak’’ Jocul didactic

frontal

individual
8.Inchiderea Fac aprecieri individuale si
lectiei 2’ colective asupra modului in care conversatie
elevii au participat la lectie.
Se primesc indicati pentru ora
urmatoare.

8
Ora a-II-a
Ob. Etapele Du Activitate propunator 1.Forme de organizare 2.Metode si 3.Mijloace Evaluare
Op. Lectiei ra procedee didactice
ta

1Reactualizarea 1’
unor cunostinte -Ce grup de litere am invatat azi?
dobandite
anterior

frontal evaluare
individual frontala
2.Captarea 5’ -Se spun ghicitori despre pasari observatia
O7 atentiei calatoare: conversatia
O8 Activitate Barza
transdisciplinar Cucul
a Cocostarcul
Randunica
Pelicanul
Privighetoarea

manualul

3Anuntarea -In aceasta ora noi vom citi


Subiectului si textul,,P-o drom’’si vom scrie
O5 enuntarea 1’ cuvinte si propoziti care contin
obiectivelor litera,,c’’pentru ca la sfarsitul orei
sa stim sa scriem cu usurinta
cuvinte noi.

4.Dirijarea Intieaza descifrarea lectiei si procedee de evaluare


9
invatarii exersarea citiri prin urmatoarele frontal lectura frontala
O5 activitati: manualul
22’ -Citirea in gand a coloanelor de individual exercitiul
cuvinte si a textului.
-Citirea model a profesorului cu
pronuntie clara si apasata a
semnelor de punctuatie.
-Se poarta un dialog dirijat despre
continutul textului.
-Explicarea cuvintelor noi invatate
-Citire in lant.
-Citire individuala.
-Citire selective.
-Formularea de intrebari care
vizeaza textul scris din manual.
-Se pun intrebari despre continutul
lectiei.
-Se cere elevilor sa gaseasca in
text cuvinte cu sens opus:
Tikne
Opral
Kothe
Bare
Parno frontal
lucrul cu manualul
Manualul

5.Asigurarea Activ independeta:Pe o plansa este


Feedback-ului 5’ scrisa o propozitie,,And-e rukha
aven tikne aj bare cirikla,save
gilaben sukhar’(Anexa4)
Cer elevilor sa copieze propozitia
dupa ce au citit-o,respectand
spatial aliniat.

10
O9 6.Evaluare Elevi sunt solicitati sa rezolve
O8 15’ ,,Fisa de evaluare’’.Pe care apoi o lucrul individual fise evaluare
rezolvam impreuna individuala

O6

7.Tema Tema pentru acasa:

1’ -trei randuri cu litera ,,c’’si


transcrierea primelor doua
Propoziti din textul:’’P-o drom ’’.

8.Apreciere Se fac aprecieri privind activitatea


asupra 1’ Desfasurata astazi,atat la nivelul
activitatii clasei cat si individual.
Desfasurate

11
12
13
Anexa 1

14
15
Anexa 2

Anexa 3
16
17
Anexa4

18
Anexa 5
Numele……………………………….. Data: 19. 01. 2010

LITERA t

1 3

Tanu-i un motan cuminte


Si-i atata de curat,
C-are voie sa se culce
Chiar pe pernele din pat.

2 4

are Matei trei ani. La tâmplăria tâmplarului s-a


întâmplat că, din întâmplare,
tâmplăreasa s-a lovit de
tâmpla tâmplarului.

19
Anexa 6

munte tunel Matei

20

S-ar putea să vă placă și