Sunteți pe pagina 1din 18

8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

iologi
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 1/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Botanica
Zoologie

Anatomie
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 2/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Sa incepem cu inceputul cea mai mica pare , numita


… de la
CELULA .

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 3/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

, unitateaanatomica de baza ,
elul
structurala si functionala
a organismelor vii .
A fost descoperia de
catre Robert Hooke.
Este cea mai mic a
unitate de via ta , care
poate fi clasificată ca o
vietate, și este adesea
numit a bloc de via t ă .
Oamenii au
aproximativ 100
bilioane sau
10 14 celule .
Cea mai lunga celulă
poate ajunge de la
degetul de la picior la
partea inferioară
a trunchiului cerebral.

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 4/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 5/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

In functie de nucleu , deosebim doua mari clase de organisme,si anume:

Procariota – pro(lat. primul),cariot


(lat.nucleu) Celulele organismelor eucariote
Celulele organismelor procariote nu prezinta nucleu bine-delimitat de
prezinta membrana nucleara , si , deci , membrana nucleara. Acestea sunt

nucleul este imprastiat in citoplasma organisme mult mai dezvoltate.


(nucleoid).

Exemple de
organisme

procariote:
-bacterii
-alge
albastre-verzi

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 6/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Caracteristici Celula procariota Celula eucariota

Prezenta la Bacterii,alge Toate celelalte


albastre verzi organisme

nucleu Absent-prezent un prezent


nucleoid
organite ribozomi Ribozomi+toate
celelate
La plante si plastide

Material genetic Nucleoid fara Nucleu cu


membrana membrana
nucleara
ADN Circular situat in Prezent in
nucleoid nucleu,cloroplaste
si mitocondrii
diviziune directa Mitoza si meioza

compartimentare slaba pronuntata

Nr.de proteine Aproximativ 3000 Aproximativ 30000

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 7/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Variabilitatea este ansamblu


de altele printr-un capacitateadeorganismelor de a sesau
caractere ereditare diferentia unele
neereditare,
nefiind posibil sa existe doua persoane identice. Marea diversitate a
lumii este rezultatul unor caractere inascute, ereditare, transmise
de-a lungul generatiilor la care contribuie si rezultatul influentei
mediului ambiant.

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 8/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Legile lui Mendel privind ereditatea

1. Legea puritatii
gametilor gametii sunt 2. Legea segredarii
independente a perechilor de
intodeauna puri din caractere - fiecare pereche de
punct de vedere genetic, factori ereditari segreda
ei contin numai unul independent de alte perechi de
din factorii ereditari factori ereditari.
pereche.
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 9/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

La bazagen eticii si a ereditatii stau cro m ozom ii (lat.


chromo-culoare,soma-obiect).Cromozomul este o structură
celulară ce poate fi observată în cursul d i v i zi u n i l o r
celulare în etapa numită m etafaza s i care reprezintă forma
condensată a c r o m a t i n e i i n t e r f az ic e structură
nucleoproteică formată din asocierea unei molecule
d e A D N c u p r o t ei n e .

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 10/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 11/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Astfel lumea vie se imparte in cinci


regnuri ca forma de organizare principala.

Lumea Vie

Lumea Vie

Monera Protista Fungi Plantae Animalia

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 12/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Alge
Bacterii albastre-verzi

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 13/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Sarcodina Zoomastigina Sporozoa

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 14/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 15/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 16/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 17/18
8/10/2019 Biologie clasa a 10 a

Proiect realizat de :

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-clasa-a-10-a 18/18